PROCES - VERBAL

Încheiat cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului local municipal Târgu Mureș, online, din data de 19 martie 2020

Din totalul de 22 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți la ședință 19 consilieri locali. Absentează domnii consilieri Peti Andrei, Mozes Levente și Bogoșel Constantin.

D-na secretar Buculei: - dl. Vajda - prezent, dl. Csiki - prezent dl. Bakos prezent, dl. Boros -prezent, dl. Biro - prezent, dl. Mozes - absent, dl. Kovacs - prezent, dl. Matei - prezent, d-na Benedek - prezent, dl. Miculi - prezent, dl. Moldovan -prezent, dl. Papuc - prezent, dl. Bratanovici - prezent, dl. Pui - prezent, dl. Bogoșel -absent, dl. Bălaș prezent, dl. Tatar - prezent, dl. Papai - prezent. Dl. consilier Todoran s-a conectat mai târziu.

Suntem statutari, domnule președinte, vă rog să deschideți ședința.

Dl. viceprimar Papuc: - buna ziua, domnilor consilieri, declar deschisă ședința de îndată a Consiliului local convocată prin Dispoziția primarului pe care o aveți și toate documentele pe care le aveți toți prin email, pentru astăzi, 19 martie 2020, ora 11. Prezența s-a făcut, toată lumea care a răspuns prezent, suntem statutari, avem un punct pe ordinea de zi, și anume, Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 4 -SECȚIUNEA DEZINFECȚIE al Contractului nr. 313/13.09.2011 de delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare privitor la activitățile de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare pentru Coronavirus în municipiul Târgu Mureș.

Aveți cu toții materialul, e un contract de concesiune prin care s-au licitat niște tarife pentru un tip de dezinfectanți. Tipul de dezinfectant care astăzi se folosește nu este suficient, astăzi am vorbit cu Florin Moldovan, ca și concentrație, ca și putere, pentru a se combate eficient coronavirusul. Acesta este materialul, dacă sunt luări de cuvânt pe acest material.

Dl. consilier Tatar: - eu am niște întrebări, am văzut că dl. Peti a transmis niște întrebări ieri-seară prin e-mail, aș dori să le citesc pentru că mi se par pertinente și ar trebui să știm răspunsul la ele.

  • 1. De ce nu este asumat proiectul la inițiator și de ce nu este avizat de legalitate, de ce nu sunt anexate documentele la care se face referire în referatul de aprobare, unde sunt rapoartele de specialitate ale direcțiilor de resort, ADP, Economic, Achiziții, Școli, Direcția tehnică?

Citesc și celelalte întrebări și după aceea vedem dacă pute să găsim răspunsurile.

  • 2.  Care este temeiul legal pentru modificare contract de delegate semnat în 2011 pentru completarea cu alte activități, pentru stabilire preturi unitare, pentru stabilire suprafețe necesare, pentru achiziție corectă fără negociere prealabilă?

  • 3.  Așa cum am observat din presă, imediat după aprobare fondurilor de către Consiliul local, primăria s-a apucat de dezinfectare școli și spații publice (felicitări pentru celeritate și promptitudine) în cadrul cărui contract s-a reușit achiziția imediată și de ce nu se continuă pe această cale? Acestea au fost întrebările transmise de dl. Peti.

D-na p. Secretar Buculei: - eu am să vă răspund la o parte din întrebări și apoi o să-l rog pe dl. Moldovan să dea mai multe lămuriri.

Dl. consilier Papai: - înainte să răspundeți, vă rog toată lumea să închidă microfonul, în afară de persoana care vorbește, ca să ne auzim bine, și dacă faceți un clic pe butonul de participanți jos, apare lista în dreapta și este un raise hand. Cine vrea să ia cuvântul apasă pe buton și apare listă cine dorește să ia cuvântul. Așa nu o să ne auzim dacă merg 5 microfoane deodată.

Dl. viceprimar Papuc: - da, am deschis, o să văd cine.

D-na p. Secretar Buculei: -  ... tot ce înseamnă contract de delegare,

solicitarea celor de la Coral, este vorba despre un Contract de delegare, de gestiune încheiat în 2011, pentru care nu există anumite puncte și anume dezinfecția pentru spații deschise, dezinfecția pentru autobuze, sunt altele trecute în anexă, dar acestea nu. Ca să putem efectua dezinfecția așa cum este necesar în urma acestui coronavirus, este necesar să se introducă dezinfecția în spații publice, respectiv domeniu public, mobilier urban, dacă ați citit în solicitarea de la Coral există și prețuri pe mp ., respectiv dezinfectantul, la acest preț se mai adaugă ...transport, oameni.se ajunge la suma respectivă de ./mp.

În contractul de delegare există o clauză, orice modificare a contractului se face strict cu acordul Consiliului local, de aceea este ședință de îndată, este necesară introducerea câtorva subpuncte, acestea pe care le-am menționat mai înainte.

Dl. viceprimar Papuc: - de acord, d-na Secretar. Dl. Florin Moldovan dacă e prezent pentru restul întrebărilor. Vă rog să ne răspundeți la restul întrebărilor.

Dl. Moldovan Florian: - bună ziua. Mă bucur că ne-am putut strânge să dăm drumul la aprobarea acestei hotărâri, această hotărâre a fost făcută având la bază acel Contract de delegare a serviciilor de salubrizare componenta dezinsecție, dezinfecție, deratizare. În contract la Cap. 8 Tarife practicate și procedura de modificare și ajutarea a acestora, este trecută posibilitatea de ajustare a acestor tarife dacă anumite componente care au constituit fundamentarea ofertei se modifică. Sunt 4 elemente noi, adică la partea de dezinfecție, nu era dezinfecția pe suprafețele domeniului public, parcuri, stații de autobuz etc. Pe partea cu autobuze, transport local nu exista această operațiune și respectiv la instituțiile publice, clădiri, spații închise nu se modifică practic prin fundamentarea prețul la produs și respectiv la manopera, având în vedere că dezinsecția din cadrul contractului este prin pulverizare, contra dăunătorilor, iar dezinfecția care se face pentru coronavirus procedura este prin stropire, practic cantitatea de apă crește, cantitatea de manoperă crește plus și acel produs pe care îl aveți atașat la documentație, în valoarea produsului cumpărat de la producător, fiind un produs special pentru tipul de infecție care este acel coronavirus. Datorită faptului că această delegare a fost făcută în baza Ordonanței 34. legislația prin care s-a făcut această procedură , există un art. 221 care dă.

Dl. viceprimar Papuc: - dl. Vajda opriți microfonul, vă rog nu ne auzim, Florine, te rog.

Dl. Moldovan Florian: - dă posibilitatea completării acestui contract fără a modifica acțiunile lui, ceea ce nu se modifică e acțiunea dezinfecția, care există contractată și fără a modifica substanțial valoarea, adică de fapt sunt 3 puncte, odată să nu modifici acțiunea, să nu modifici mai mult de 50% din valoarea contractului și să atribui către cel care ai delegat serviciul. Deci acestea sunt bazele legale, în baza cărora s-a făcut această hotărâre. În spate la hotărâre există fundamentarea prețului pentru fiecare tip de activitate, calculul este pe unitate de măsură, în funcție de nevoile care vor fi se va aplica la clădiri, se măsoară suprafețele și se plătește aferent suprafețelor raportat la unitatea de preț, pe unitate de mp. Eu cred că am răspuns la toate întrebările.

Dl. viceprimar Papuc: - alte întrebări dacă mai sunt.

Dl. consilier Tatar: _- mulțumesc.

Dl. consilier Boros:- am 2 întrebări de fapt, dacă nu s-a schimbat prețul materialului 0,0162 lei /mp, la autobuze, atunci cum de a venit acolo mp 0,5903 lei/mp, dacă folosim același material în ambele cazuri? Încă o întrebare, de ce nu folosim personalul de la autobuze sau pe cine avem acolo disponibil pentru dezinfectarea autobuzelor?

Dl. Moldovan Florian: - pentru transportul în comun, este o substanță profesională, se face noaptea, seara se închid toate autobuzele, se lasă o acțiune de oră ca să se facă efectul. Prețul e pe suprafața autobuzului, dar toată soluția se dă pe ghedere, pe geamuri, pe fiecare colț, deci cantitatea de substanță practic și manopera este mult mai mare, trebuie să acopere toată suprafață, să igienizeze tot autobuzul. Transportul local, la rândul lui, în capetele de linii va face acea procedură de ștergere a mânerelor, a scaunelor, de fiecare dată când se ajunge la capăt de linie autobuzul. Este o acțiune generală. Pe lângă asta, și transportul local va face partea de dezinfecție pe perioada traseului, pentru că autobuzul trebuie să stea o oră, deci nu poate să îl închidă.

Dl. viceprimar Papuc: - am înțeles, alte întrebări?

Dl. consilier Bălaș: - eu nu am întrebări, dar am ceva de spus. Eu, cu riscul de a apărea din nou pe facebook ca omul rău din oraș care nu vrea să salveze orașul de coronavirus, consider în continuare că a dezinfecta trotuarele și spațiul public este o activitate inutilă, s-a spus adeseori că s-au făcut și în orașe din China, Italia, aceste dezinfectări, dar diferența mare și care face, cum să zic, sau îmi aduce mie un argument a ceea ce zic, este că acolo orașele erau închise. Nu s-a făcut niciunde dezinfectarea cu oamenii pe străzi, pentru că așa cum a și spus înainte Florian Moldovan, este nevoie de o oră pentru ca dezinfectantul să își facă efectul, iar până acuma, ce am văzut eu în Târgu Mureș, au avut loc dezinfectări fără a se interzice circulația în locurile în care au avut loc dezinfectări, aici nu mă refer la parcurile de joacă, ci mai ales la drumuri și trotuare. Eu nu cred că pe unde s-a făcut dezinfectarea trotuarul a fost îngrădit o oră să își facă efectul, plus că după acea oră după care și-a făcut efectul a omorât coronavirusul, eu nu cred că l-a omorât, dar să zicem că l-a omorât, peste o jumătate de oră vine omul cu coronavirus, trage o flegmă pe trotuar, cum s-a tot spus, că se scuipă pe trotuar și dă virusul și am luat de la zero, adică noi dezinfectăm ceva ce peste o oră iar se poate infecta la loc, dacă vorbim în teorie. Cred că, mai important decât orice la ceea ce am văzut zilele acestea în Târgu Mureș, este ca domnul primar, Dorin Florea, Claudiu Maior și toți cei care au notorietate pe facebook să dea mesaje clare, pe site-ul primăriei, pe toate canalele media, mai ales pensionarilor să le spună să stea acasă, acum mă uit pe geam, e plin de pensionari care umblă pe stradă și care sunt cei mai vulnerabili și care nu au nicio treabă. Acesta e un mesaj pe care i-aș ruga să le transmită, pensionarilor, stați acasă, un mesaj care iarăși e foarte important, pensionarilor sau dragi cetățeni, s-a amânat bonificația pentru plata impozitelor locale până în iunie, nu mai veniți la primărie pentru că nu aveți de ce. Eu, aș și închide Primăria la taxe și impozite, după Ordonanța Guvernului de ieri, prin care s-a anunțat clar că taxele locale cu bonificație vor fi amânate până în 30 iunie. Oamenii nu mai au ce să caute în primărie pentru plata taxelor și impozitelor. Ăsta cred eu că este mesajul pe care trebuie noi să îl transmitem cetățenilor acuma în coronavirus. Consider în continuare că dezinfecția spațiului public este inutilă și o irosire de bani, adică facem ceva ca să nu zică lumea că nu stăm. Mulțumesc.

Îmi cer scuze, mai am o chestiune foarte importantă, am văzut astăzi că domnul Claudiu Maior, a postat pe facebook că parcările din orașul Târgu Mureș vor fi gratuite. Nu știu cine și cum a gândit această chestie, dar logica mea spune în felul următor: dacă dăm ceva gratis, lumea va veni să folosească, ori noi trebuie să descurajăm umblatul prin oraș, aici nu e nimic personal și chiar e o idee logică, am și scris și eu dacă Lidl-ul ar anunța mâine că este făină gratis și după aceea le spune la oameni dar nu veniți la făină în supermarket, cam așa facem noi, parcările sunt gratis, dar stați acasă nu mai umblați prin oraș A da parcările gratis încurajează de fapt traficul rutier, nu îl descurajează. Mulțumesc.

Dl. viceprimar Papuc: - mulțumesc și eu. Altcineva, dl. Vajda, vă rog.

Dl. consilier Vajda:- bună ziua, o întrebare vreau să pun. Am înțeles că trebuie să mărim tariful de manoperă al efectuării acestei dezinfecții sau nu? Întrebarea, și sugestia pe care am dat-o și data trecută, să ni se prezinte un program foarte clar al acestor activități, cu tarife, cu numere să putem urmări cum s-au cheltuit banii publici, nu sunt eu împotriva acestei dezinfectări, dar oarecum să avem o viziune generală foarte clară despre ce și unde, ce și cum se execută. Deci, revin la întrebarea, trebuie să mărim manopera sau ce fel de cheltuială e această dezinfecție? Mulțumesc.

Dl. Moldovan Florian: - această componentă care se tarifează acum pe dezinfecție e strict doar pentru coronavirus, restul tarifelor care sunt aprobate pentru dezinsecția, dezinfecția și deratizarea rămân aceleași, toate sumele cheltuite vor fi raportate și separat, pe suprafețe, pe valoare, se va transmite ca să fiți informați la ceea ce se face. Aceste tarife sunt doar strict pentru această operațiune de dezinfecție contra acestei pandemii, nu se modifică restul contractului, restul contractului și restul activităților tarifate până acum din 2011 și până acum, rămân valabile.

Dl. viceprimar Papuc: - am înțeles, alte întrebări, vă rog.

Dl. consilier Papai: _- bună ziua, întrebarea mea ar fi dacă aceste tarife intră în vigoare retroactiv, adică tot ce s-a făcut de sâmbăta trecută ce am văzut prin presă, stânga-dreapta, cum se tarifează, sau doar de astăzi începând? Dacă începând de astăzi, cum s-a plătit sau ce s-a făcut de sâmbătă până astăzi?

Dl. viceprimar Papuc: - am înțeles, dl. Moldovan.

Dl. Moldovan Florian: - activitatea de dezinfecție este și există. S-a început activitatea având în vedere și cele două hotărâri ale Situațiilor de urgență locale prin care s-a impus foarte clar realizarea acestor operațiuni, ca atare avem obligația prin lege să începem operațiunile respective, tocmai ca să poată fi plătite și pentru a se face exact calculul cuantumului aferent acestei activități se aprobă aceste tarife.

Dl. viceprimar Papuc: - am înțeles, deci nu retroactivează, asta e ideea.

Dl. Moldovan Florian: - nu are cum să se retroactiveze.

Dl. consilier Matei: - o singură problemă aș ridica aici: trebuie acționat. Noi deviem de la subiect și spunem ceea ce ne doare sau ceea ce gândim noi ca atare. Este bine că se acționează, este normal să aprobăm, este normal să verificăm și să veghem la respectarea legalității, dar nu putem, el unul nu pot fi de acord să mi se spună că dacă oamenii, restricțiile pentru a circula, nu sunt în totalitate sută la sută, sunt unele intervenții inoportune și sunt niște cheltuieli de bani care ni se pot justifica. În concluzie, dezinfecția trebuie făcută, cetățenii trebuie îndemnați periodic să stea acasă, și sigur că sperăm că vom trece, dacă respectăm strict ceea ce se impune, vom trece cu bine această etapă, care nu este deloc ușoară pentru noi toți.

Dl. consilier Biro: - bună ziua. Eu am o întrebare către domnul Moldovan. Nu se poate spăla odată drumurile, trotuarele și după aceea dezinfecta? Eu cred că prima dată ar trebui să spălăm praful de pe carosabil, de pe trotuare și după aceea să dăm cu soluție, pentru că orașul este plin de praf, este depus pe drumuri praful și duce toate bacteriile și virușii în aer și eu cred că prima dată ar fi mult mai de folos spălarea drumurilor, trotuarelor și după aceea dezinfectarea. Mulțumesc.

Dl. viceprimar Papuc: - mulțumesc, mai este cineva care dorește să ia cuvântul? Legat de acest punct, la Diverse discutăm și de parcări. Domnul Tatâr Lehel, vă rog.

Dl. consilier Tatar: - sunt de acord cu ce a spus dl. Biro și am și o altă întrebare. Eu am înțeles de la specialiști că nu prea se găsește dezinfectant. Deci știm exact ce tip de dezinfectant se va folosi și de unde se va achiziționa? Pentru că acesta este un aspect destul de important. Mulțumesc.

Dl. viceprimar Papuc: - mulțumesc și eu. Altcineva dacă mai este? D-na Benedek vă rog.

D-na consilier Benedek: - întâi să răspundă și după aceea.

Dl. viceprimar Papuc: - dl. Moldovan, vă rog.

Dl. Moldovan Florian: - referitor la ceea ce s-a spus înainte, străzile se spală în general seara. Am suplimentat să se apuce cu spălatul inclusiv începând cu orele 11-12, arterele de circulație s-au golit și nu mai sunt așa de aglomerate tocmai în ideea de a spăla prima dată praful după care să se facă aceste operațiuni de dezinfecție, așa se procedează. A doua întrebare era cu ...

Dl. consilier Tatar: _- era ce fel de dezinfectant se folosește?

Dl. Moldovan Florian: - la material aveți factura și tipul de dezinfectant care se folosește. Este contra coronavirusului scrie foarte clar și pe dezinfectantul respectiv. Deci aveți și anexat la documentație, este factura de la producătorul sau distribuitorul de substanțe. Într-adevăr substanțele sunt foarte greu de găsit pe piață dar operatorii mari au contract și au plătit pentru aceste substanțe să ajungă la municipiile care au această activitate.

Dl. viceprimar Papuc: - am înțeles, d-na Benedek vă rog.

D-na consilier Benedek:_- eu aș avea o intervenție, 2 puncte.

1. Noi în ședința de data trecută am aprobat acea realocare de buget pentru a face posibilă această dezinfecție. Am ajuns acum la un detaliu tehnic, cum facem, cu ce facem, am spus și data trecută este foarte important ca aceste substanțe să fie aprobate, avizate de DSP, restul sunt detalii tehnice, este foarte important să facem această dezinfecție pentru a proteja populația chiar dacă nu este suficient, dar e un pas, nimic nu este suficient, nimic nu dă garanția succesului total în această perioadă, dar trebuie să facem ceea ce putem.

2. La ședința de data trecută, la sfârșitul ședinței am aflat acea veste că s-ar putea să fi fost contact cu un caz pozitiv de coronavirus. Aceasta s-a întâmplat vineri la amiază. Sâmbătă după-masa mi s-au recoltat în sfârșit probele și încă aștept rezultatul testului. Este important acest lucru pentru toți, pentru colegii mei care au intrat în contact cu mine, nu am probleme, dar trebuie să stau izolată timp de 14 zile și în acest timp este o dovadă de responsabilitate ca cei care știu că au venit în contact, apropiați, să facă același lucru. Îmi pare foarte rău că nu am un rezultat negativ care să îl pot împărtăși ca lumea să respire ușurată, dar un rezultat negativ nu înseamnă că eu, cel puțin, pot ieși decât după 14 zile când urmează a doua recoltare și trebuie să înțelegem cu toții și noi și populația că trebuie să ne protejăm cât putem prin această măsură de izolare și în al doilea rând cred că și structurile, Primăria trebuie să se implice pentru a asigura că cei care trebuie să stea în carantină, stau în carantină. Pe mine, Poliția mă verifică în fiecare zi dacă sunt la domiciliu, foarte bine face, așa și trebuie să facă, așa e procedura, dar eu sunt o persoană responsabilă. Sunt foarte multe persoane, din câte auzim în ultima perioadă, iresponsabile care circulă pe străzi. Aici nu știu dacă Primăria poate să se implice mai mult, Executivul, Poliția locală. Mulțumesc.

Dl. viceprimar Papuc: - așa se întâmplă Theodora ca în arestul la domiciliu, acolo te verifică. Alte întrebări dacă mai sunt. Dl. Bălaș, vă rog.

Dl. consilier Bakos: - procedural, discuția de la început cu procesul verbal. Văd că sunt câteva persoane în continuare, ideea este în chestie procedurală, îmi pare bine că văd o serie de persoane din Executiv, să fie cât mai mulți, pot să vină și alții, o parte din colegi, dar văd că dl. Papuc e prezent de două ori, iar în continuare nu știu cine e stația 15 și 7800. Autentificați-vă domnilor, dacă trebuie să se facă procesul verbal, atunci măcar să știm cine a fost .

Dl. viceprimar Papuc: - mai are cineva?

Dl. consilier Bălaș: _- știți că noi suntem întotdeauna împotrivă și nu vrem binele orașului, dar acum am și eu o laudă, iată că pandemia asta a făcut ca Municipiul Târgu Mureș să facă primul pas către orașul digital, s-a spus de 12 ani să fim oraș digital, eu felicit Primăria care a reușit în cele din urmă să facă acest lucru, a reușit să facă ceea ce fac multe învățătoare, să știți că sunt învățătoare care țin lecții pe aceeași platformă pe care suntem acum, nu este o mare realizare dar totuși e un pas înainte către digitalizarea instituției și este bine asta. Mersi.

Dl. viceprimar Papuc: - mulțumesc și eu. Am o întrebare la Diverse, domnule Moldovan, o formulez de acum, poate se gândește dacă se putea opri sistarea parcărilor cu plată în Municipiul Târgu Mureș fără hotărâre de Consiliu local. Eu zic că nu, pentru că până la urmă, e un Serviciu pe care noi l-am concesionat și dacă l-am pornit, doar pe principiul simetriei actelor juridice, doar noi puteam să-l oprim. Deci cam asta ar fi întrebarea. Dacă sunteți pregătit dl. Moldovan, puteți răspunde de acum.

Dl. Moldovan Florin: - pe perioada acestei pandemii, practic s-a suspendat, tocmai în ideea în care persoanele să nu mai intre în contact cu cei care distribuie tichetele, ca să nu existe pericolul de a se infecta.

Dl. viceprimar Papuc: - în baza cărui act administrativ s-a suspendat?

Dl. Moldovan Florian: - este o măsură de protecție practic a populației

Dl. viceprimar Papuc: - dar cine a emis actul de suspendare? Ca să știți, ca să suspendăm ceva trebuie să producem un act

Dl. Moldovan Florin: - Piețele si-au redus activitatea, oamenii nu se mai deplasează să taxeze pentru că la toată lumea le e frică. Și atunci ca să nu existe această problematică, să nu se infecteze, atunci s-a hotărât practic suspendarea pe perioada asta după care își va relua activitatea normal.

Dl. viceprimar Papuc: - dar cine a emis actul?

Dl. Moldovan Florin: - nu s-a emis nici un act, este o măsură de prevenire, răspândire acestui virus prin împărțirea și mânuirea acelor tichete și prin încasarea banilor proveniți de la populație

Dl. viceprimar Papuc: - am înțeles, dar vedeți că plățile se pot face online. Că agenții nu mai circulă și nu mai dau amenzi e altă treabă, aia e o chestiune de organizare internă, dar efectiv suspendarea serviciului nu e o chestiune de organizare internă, e nevoie de aprobare a Consiliului local. Înțelegeți?

Dl. Moldovan Florin: - deci, sunt foarte mulți care au deja abonamente, acelea funcționează, e vorba de, a nu se aplică amenzi, a nu se verifica.

Dl. viceprimar Papuc: - aceea este altă treabă, dar asta nu înseamnă că s-a suspendat plata parcărilor, sunt 2 lucruri diferite.

Dl. Moldovan Florin: - nu, s-a suspendat activitatea, s-a redus activitatea. Nu-i vorba că nu funcționează, dar nu poți să obligi oamenii ca să se expună unui pericol.

Dl. viceprimar Papuc: - eu mă refer la plată, nu la oameni.

Dl. Moldovan Florin: - deci cei care plătesc, plătesc online dar nu se mai încasează amenzi nu se mai taxează pe partea asta.

Dl. viceprimar Papuc: - atunci trebuie să veniți cu o erată, în care să explicați.

Dl. consilier Bălaș: - dl. Moldovan, pandemia și starea de urgență nu exonerează Primăria să emită documente, adică este musai să emitem documente emise, pe foi, dispoziții, hotărâri, orice. Eu am văzut pe pagina publică a consilierului primarului care a anunțat, el este o persoană publică, da? El a anunțat că plata parcărilor în Târgu Mureș a fost suspendată, ceea ce este ilegal, să suspenzi ceva fără un document, fără o hotărâre, este stabilit. Cine adoptă această hotărâre? Consiliul local? Primarul? Consilierul primarului nu poate să adopte hotărâri de g enul acestea, el nu emite nici un act. Dă dispoziție primarul? Își asumă el așa ceva? Că eu sper că repede se încheie pandemia asta și noi întru fel sau altul vrem să vă ajutăm, să nu ajungă chiar nimeni la pușcărie după ce se termină, că asta o să se termine și dupaia se iau actele la mână și după aceea când vine DNA-ul la Primărie eu nu o să am probleme sigur, da noi vă avertizăm că ceva nu este clar, cam asta vrea să spună și dl. Papuc. Mulțumesc

Dl. viceprimar Papuc: - eu zic că trebuie să existe pentru orice măsură, așa cum ați văzut că în starea de urgență se emit decrete militare scrise, pentru orice măsură trebuie să existe un document, sau o dispoziție, sau o hotărâre, că e AGA , că este Consiliul local, sau orice, prin care să se dispună ceva, pentru că practic ce facem noi, pentru că dacă nu mai încasează Piețele, nu mai încasează bani, practic producem un prejudiciu chiar Piețelor și noi în calitate de AGA nu putem să fim de acord să producem un prejudiciu Piețelor pentru că au să ne dea redevență, și nu o să aibă din ce să ne dea redevență, și uite așa intrăm într-un cerc vicios. Eu de aceea am tot întrebat. Din punctul meu de vedere să se oprească taxarea este ilegală, așa, dacă se hotărăște, dacă se vine cu o hotărâre în Consiliul local și se hotărăște că pe perioada aceasta se poate, dar nici măcar AGA nu poate, trebuie validată în Consiliu local hotărârea AGA, așa cum validăm bugetul, pentru că are implicații inclusiv bugetare, nu putem să ne jucăm, pentru că până la urmă piețele se închid toate, singura lor sursă de venit rămâne asta. Dacă luăm și asta, putem să închidem complet societatea. Asta e opinia mea și eu zic că orice măsură care se ia prin hotărâre de consiliu se modifică tot prin hotărâre de consiliu, este un principiu de drept, a simetriei actelor juridice. Bun. Dl. Moldovan asta v-am întrebat dacă e în regulă? Sau pe d-na Secretar o întreb dacă e în regulă să se facă așa? Adică așa nu știu cum s-a făcut. Că nu s-a făcut, că nu există act. Deci dacă nu este act înseamnă că funcționează. Asta e opinia mea. D-na Secretar, asta vă întreb dacă este legal să se oprească așa, din moment ce ele s-au pornit printr-o hotărâre.

Dl. Moldovan Florin: - deci nu este oprirea Serviciului, este o greșeală în comunicare care va fi refăcută, este doar o încetinire a activității datorită protejării celor care distribuie și .. Deci se va recorecta acea eroare, este o eroare de redactare nu s-a referit că nu se încaseze taxele deloc. Se va reveni cu un anunț pe partea asta, ca să nu existe alte confuzii.

Dl. viceprimar Papuc: - da și să vă ocupați să o popularizați și pe site-ul municipiului, pentru ca să știe și cetățenii despre ce e vorba, și Administrator Imobile și Piețe trebuie să anunțe. 5                  5                                                              5

Dl. Moldovan Florin: - corect, și cetățenii care vor să achite, să achite on-line ca să nu ajungă la ...

Dl. viceprimar Papuc: - exact, să nu mai umble prin magazine să cumpere tichete, să achite prin SMS, dar activitatea cu oamenii se restrânge. De acord cu asta.

Dl. consilier Bălaș: - și eu aș avea ceva de spus. Apropo, deci singura chestiune care înseamnă protejarea populației este că nu se mai vând tichete de parcare, dar în rest agentul poate să aplice amenzi că nu intră în contact apropiat cu nimeni și toate activitățile pot continua în ceea ce privește parcările. Eu oricum zic că a da parcări gratuite înseamnă să încurajezi traficul când noi trebuie să-l descurajăm. Asta e o altă chestiune, și atât. Deci nu se mai vând tichete la oameni. Dacă agentul de parcare umblă pe stradă cu măști, poate să aplice amenzi. Dar oricum trebuie un act. Noi, la nivel de comunicare, eu văd, să zică că, domnule s-a suspendat vânzarea fizică a tichetelor de parcare. În rest oamenii pot să plătească parcarea pe SMS, nu intră în contact cu nimeni ș.a.m.d.

Dl. viceprimar Papuc: - de acord. Dl. Csiki, vă rog.

Dl. consilier Vajda: - trebuie clarificată și treaba cu amenzile pentru că au primit cetățenii amenzi și au plâns că acum stau acasă, și țin mașinile în fața caselor, nu este reglementată toată problema. E o problemă serioasă și trebuie luată o hotărâre. Dacă d-na Secretar să ne spune că Consiliul trebuie să ia o hotărâre, atunci să facem un proiect de hotărâre de urgență și se poate aplica. Eu zic că nu are nimeni nimic împotriva acestui lucru.bănuiesc. Mulțumesc.

Dl. viceprimar Papuc: - de acord. Dl. Csiki

Dl. consilier Csiki: - bună ziua, o să vorbesc numai în limba română să nu traduc. Stimați colegi în primul rând, săptămâna trecută am avut o ședință de îndată, care am ajuns, am făcut ce trebuia, sau cum am considerat noi, am votat o sumă de 1.600.000 lei pentru dezinfecție. Întrebarea mea este: în primul rând în aceea ședință nu se putea aduce acest material? De ce trebuie iarăși de îndată să ne strângem pentru a vota altceva, iar a doua problemă, cum s-a rezolvat această situație în aceea săptămână? De ce era așa grabă mare dacă era de îndată, dacă până la urma urmei săptămâna asta iar trebuia să revenim? Mă gândesc că săptămâna viitoare iar va fi o ședință de îndată, că lipsește o virgulă de undeva. După aceea, materialele au fost trimise cum au fost trimise, referatele le-am primit azi dimineață, nu erau asumate. Azi dimineață au apărut niște fotografii că sunt asumate, înainte cu o jumătate de oară sau înainte cu o oră să ne strângem. Nu puteau să aducă înainte cu o săptămână acest material? Doi la mână, totuși am dori și noi un program pe care se lucrează, vrem să știm exact în ce dată, la ce oră se face dezinfecția la parcul x? Asta ar trebui anunțați și cetățenii, nu sunt câteva peroane într-un parc și se trezesc cu niște persoane care stropesc în stânga și dreapta. Ar trebui anunțată populația să știe la ce oră în ce dată și când se face dezinfecția în zonele cutare? Asta au fost întrebările mele și o să mai intervin cu alte idei. Mulțumesc.

Dl. viceprimar Papuc: Bine. Mulțumesc, dl Bakos mai doriți?

Dl. consilier Bakos: - da, da, m-am înscris acuma, dacă vrea cineva, nu-i urgent. Și eu tot rămân la această nedumerire în sensul că am votat acum o săptămână o sumă cu caracter cu cadru general înțelegând argumentele d-lui Moldovan. În schimb, și eu subscriu, ce a zis și dl. Csiki și dl. Bălaș, probabil că aceste acțiuni inclusiv cea de dezinfecție la terenuri de joacă, ar trebui mers pe Comitetul de situații de urgență sau ceva pe plan local, sunt niște reglementări cu caracter general. Poate că nu e cazul încă să spălăm noi trotuare și așa mai departe, și această sumă care s-a votat să se folosească cum am discutat adineauri pentru autobuze, că am văzut că autobuzele erau aproape pline, și în altă ipostază deci nu prea a-și merge pe o atitudine pe gratuitatea autorității locale și aș vrea să văd anumite dispoziții sau reglementări, sau acte emise de către instituție abilitate ale statului, și noi să folosim aceste sume în acest scop. Am putea face acel lucru. La celelalte am și anumite rețineri că dacă are sau nu eficiență sau nu e doar o, dăm cu ... în zone unde nici nu trebuie. Iar, nu știu, în continuare am semnul de întrebare și poate ar trebui să analizăm și la votul pe care urmează să-l avem. Iar în continuare, ideile mele fix acuma, știu că Elod e 7 mii, știu că dl. Tatar, dar stația 5 cine e în continuare? Oricum se înregistrează, dar măcar stația 15 să scrie acolo este că dușmanul care ascultă sau ceva de genul acesta. Vă rog autentificați-vă în continuare, vă mulțumesc.

Dl. viceprimar Papuc: - da mulțumesc. Dl. Csiki? Mai doriți? V-ați înscris aici.

Dl. consilier Csiki: - nu, a rămas așa de data trecută.

Dl. viceprimar Papuc: - bine. Alte discuții pe seama materialului. Mai sunt? Nu mai sunt. Bun. O s-o rog pe d-na Secretară să facă iar, sau fac eu prezența și să se înregistreze votul fiecăruia.

D-na secretar Buculei: - o secundă Dl. Todoran s-a alăturat ședinței acum de vreo 20 de minute, deci îl iau ca și prezent.

Dl. viceprimar Papuc: - deci, haideți că citesc eu, dl. Boros, cum votați?

Dl. consilier Boros:- stați, înainte de a vota mai am o întrebare, adică întrebarea la care nu am primit un răspuns mai înainte. De ce nu putem folosi personalul propriu de la autobuze cu dezinfectarea autobuzelor? .doi oameni. De ce să mai dăm atâția bani acolo, că am putea face acolo cu oameni proprii, această dezinfectare. Și mai era încă una: nu vi se pare că un pic are un iz de șantaj acum, că în momentul greu, acum sau trezit ca să modifice prețul dezinfectanții, procedurii de dezinfecție, cam asta ar fi întrebările mele. Mulțumesc.

Dl. viceprimar Papuc: - bun. Păi dacă nu mai sunt, dl. Bakos văd că mai dorește.

Dl. consilier Bakos: - da am făcut semne disperate, în sensul ca și procedură. E o chestie nouă. Știți că până la urmă trebuie să ne asumăm responsabilitate și politică, eu aș sugera ca să, inclusiv în cadrul diferitelor grupuri să ne consultăm să avem o coerență, v-aș sugera ca să avem 2-3 minute, fără să și să ieșim din această aplicație. Dați-ne 2-3 minute să ne consultăm.

Dl. viceprimar Papuc: - bine, haideți o că facem o pauză de 5 minute, rămânem conectați și vedem.

P a u z ă

Dl. viceprimar Papuc: - dl. Csiki, doriți ceva? Vă rog.

Dl. consilier Csiki: - dl. președinte, stimați colegi consultându-ne cu colegii mei, noi solicităm o amânare pe săptămâna viitore să ni se prezintă fundamentarea tarifului, tarifelor.

Dl. Moldovan Florian: - are fundamentarea.

Dl. consilier Csiki: - deci dacă are deci, stimați colegi, noi am primit azi materialul. Ieri nu am avut material, azi în jumătate de oră, dacă noi credeți că putem într-o jumătate de oră să citim tot materialul pus pe site, atuncea mi se pare o problemă. Ori cu noi, ori cu comunicarea. Deci azi am cerut după mail-ul lui Peti Andrei, azi dimineață ați trimis pe mail toată documentația care n-am avut timp cum să citim și să dezbatem.

D-na secretar Buculei: - dl. Csiki, dacă îmi permiteți. Azi dimineață la 9 și jumătate v-am transmis pe mail scanat,

Dl. consilier Csiki: - îmi cer scuze că nu am dormit cu mail deschis. Deci la 9 jumătate ați trimis mail-ul.

D-na secretar Buculei: - da. Dacă vă uitați bine la pagina 1 din 7 aveți fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifului pentru Municipiul privind activitatea de dezinfecție pentru instituții de învățământ și instituțiile publice. Sunt toate cheltuielile cu materialele, toate cheltuielile cu munca cu închirierea utilajelor de punere în rampă. Absolut toate cheltuielile sunt fundamentate astfel încât ajung la ... tarife lei, fără TVA respectiv la 0,1390.

Dl. consilier Csiki: - mai am o întrebare, tot aici. De ce nu s-a trimis acest lucru săptămâna trecută când am fost convocați de îndată? Atuncea nu se știa?

Dl. Moldovan Florian: - Nu.

Dl. consilier Bălaș: - am și eu o întrebare.

Dl. consilier Csiki: - deci ne puneți într-o situație să votăm fără cunoștință de cauză. Dacă nu am putut să dezbatem acest material, atunci cum să votezi? Spuneți-mi cum să votez. Numai așa să dau bani și gata? Am trecut.

Dl. consilier Papai:- dacă îmi permiteți, pe materialele scrie clar, firma Coral a emis acel document pe 12 martie. Adică cu o ziua dinainte de ședința de săptămâna trecută. Numărul de înregistrare a Primăriei este din 13 martie, adică de vinerea trecută. Deci era timp arhisuficient să primim acest material, mai ales că l-am solicitat în cadrul ședinței. Eu cel puțin de două ori.

Dl. viceprimar Papuc: - așa este, l-ați solicitat

Dl. consilier Bălaș: - aș dori să vorbesc și eu, dl. președinte.

Dl. viceprimar Papuc: - da, vă rog.

Dl. consilier Bălaș: - mersi. Eu am o.., adică ați lansat și dumneavoastră o întrebare, și mi se pare că și eu, nu am primit un răspuns. Aș vrea să întreb în baza la ce contract s-au făcut dezinfecțiile spațiului public în ultimele zile? Să-mi răspundă dl. Moldovan care a fost baza legală pentru realizarea dezinfecțiilor în ultimele zile din Târgu Mureș?

Dl. viceprimar Papuc: - dl. Moldovan.

Dl. Moldovan Florian: - în baza contractului existent pentru delegarea serviciului de dezinfecție care este în vigoare și la ora actuală și în baza acelei hotărâri de la Situații de urgență prin care măsurile care trebuie luate de urgență au fost acele de dezinfecție contra coronavirusului în mijloacele de transport în comun este într-o hotărâre, și în cea de a doua spațiile publice, parcuri, zonele stațiilor de autobuze. Deci este în baza aprobării și sumelor alocate de către dumneavoastră la data respectivă. La data respectivă când s-a făcut acel calcul al sumelor estimate pentru o perioadă de 30 de zile cu anumite treceri, s-a luat un preț mediu care ne-a transmis societatea respectivă dar am solicitat distinct pentru fiecare ... adică spațiile închise respectiv autobuze, respectiv spațiile de joacă, ca să avem foarte clar un preț pe unitate de măsură raportat la locația unde se face această dezinfecție. Din cauza aceasta, la data respectivă neavând fundamentarea clară, care a venit de abia după ședință pe spații respectiv pe autobuze și instituții publice, ca să defalcăm clar pe fiecare tip de activitate care se desfășoară.

Dl. viceprimar Papuc: - am înțeles.

Dl. Moldovan Florian: - deci, la început a fost doar o estimare medie pe toate suprafețe dar nu era ok și am solicitat pe fiecare tip de spațiu sau locație unde se face dezinfecția să avem clar pentru că este diferit. Este diferit la obiectele de joacă, este diferit pe spațiile de instituții și este diferit la autobuze ca și manoperă, lucru și timp de, a procedurii de lucru practic. Din cauza această

Dl. consilier Bălaș: - dl. Moldovan ?

Dl. viceprimar Papuc: - dl. Papai.

Dl. consilier Papai:- am înțeles, mulțumesc, dar se pare că totuși deși nu ați avut date ați nimerit suma exactă, că văd că nu solicitați altă sumă. Adică fix suma aceea corespunde. Dar am o altă problemă. Ok, sunt de acord că autobuzele trebuie dezinfectate, spațiile închise, da. Asta pe baza de soluție de clor. Dar colegul nostru care este în domeniul sanitar ne transmite ce spune Organizația Mondială a Sănătății. Permiteți-mi să citesc: autoritățile pot comanda campanii de dezinfectare a străzilor, piețelor și locurilor de joacă ale orașului. Produsul folosit în acest scop trebuie să fie peroxid de hidrogen de 50% diluat 5% cu apă și pulverizat printr-un atomizor montat pe o mașină. Soluția atomizată în atmosferă va avea o acțiune virucidă și bactericidă pe toate suprafețele pe care ajunge. Această soluție nu arde plantele, nu oxidează metalele, nu decolorează odată ajunsă la sol este total biodegradabilă, și așa mai departe. Dar nu este vorba de soluție pe bază de clor, care o să distrugă natura printre altele.

Dl. viceprimar Papuc: - da. Dl. Bakos.

Dl. consilier Bakos: - revin tot la ideile puține pe care le-am exprimat astăzi la .. Faptul că facem anumite activități pentru a proteja cetățenii Târgu Mureșului, ar trebui să meargă pe anumite fundamente științifice. În continuare nu știu cine a decis pe ce bază facem autobuzul și nu trotuarul și așa mai departe. De aia am zis că cel puțin eu am votat un cadru care să dea posibilitatea ca Primăria pe baza unor dispoziții primite eventual din partea autorităților competente să ia măsuri. În continuare am rețineri cu anumite tarife la anumite activități la care stabilim tarife. Iar respectiv la fundamentarea acestor tarife, într-adevăr este un material emis de Coral Impex, firma cu care avem un anumit contract pentru activități, . fundamentare din punct de vedere economic. O fundamentare de natură juridică sau comparativă față de alte tarife și așa mai departe. Asemenea nu am văzut, nici din partea dl. Moldovan, sau din parte ADP-ului. Eu vreau să vin cu ideea că orice serviciu public trebuie, și aici d-na Buculei poate să-mi confirme sau să-mi infirme, ar trebui să aibă teoretic și aprobarea a ANSCR dar nu vreau să fiu neortodox total, în asemenea condiții să ne adresăm ANSCR-ului, dar totuși este acea responsabilitate de care a vorbit careva dintre antevorbitorii mei, că va trece criza și va trebui să răspundem pe anumite chestii pe care le luăm sau anumite cheltuieli pe care le-am efectuat. Deci eu n-aș vrea să fiu întrebat de ce am pulverizat pe străzi 1.700.000 lei, în timp ce poate că angajații Primărie nu au primit din două în două ore măști. Poate că asta ar trebui făcut că am văzut o postare ieri pe spații public că cineva s-a plâns că asemenea aceste măsuri nu au fost luate suficient de bine în cadrul autorității locale, sau polițiștii locali poate nu sunt suficient de bine echipați pentru a fi pregătiți. Trebuie să fim, cred că ar trebuie să avem sume rezonabile sau mari pentru cei care lucrează în domeniul, pe domeniul public care poate trebuie să iasă pe stradă și aș cumpăra echipamente de protecție și așa mai departe. N-aș vrea să vin eu cu ideile, n-aș vrea ca dl. Primar sau dl. Maior, sau domnul, n-aș vrea să zic, n-aș vrea să vină o serie de persoane care până acum s-au manifestat de bună intenție și-au manifestat anumite măsuri sau cred că totuși... Haideți să încercăm să analizăm, și chiar și aceste tarife n-ar strica să vedem dacă în argument prezentat de dl. Moldovan sau de departamentul economic, aceste tarife sunt rezonabile în condițiile actuale. Că firma și-a făcut calculele, e ok. Eu ok pentru ei, dar este ok și pentru noi? Cred că o analiză de câteva ore, minute nu ar strica. Vă mulțumesc.

Dl. viceprimar Papuc: - am înțeles, mulțumesc. Dl. Vajda.

Dl. consilier Vajda:- Da, vreau să fiu clar. Deci există o comisie locală pentru situații de urgență. Acesta ar trebui să facă niște măsuri care ar trebui să știm și noi consiliu local și populația. Și că în aceste măsuri sunt cuprinse aceste dezinfectări cu alte minuni, acea nu sunt discuții fără rost. Deci așa noi discutăm ba aicea, ba acolo, bineînțeles că ezităm să luăm o hotărâre pentru este vorba de bani publici, este vorba de sănătatea oamenilor deci susțin amânarea pentru că trebuie să ne chibzuim, dar vrem să vedem aceste măsuri a comisie locale de situații de urgență. Este neapărat necesar și pentru noi și pentru populație și vă rugăm o scurtă, să ne fie prezentat un anunț, care sunt aceste măsuri. Na, nu putem să discutăm așa fără să aruncăm bani, și fără să zicem aici fără rost cu tarife , fără tarife. Vă mulțumesc, cer amânarea discuția pe măsuri luate, asumate de Comisia locală de situații de urgență. Vă mulțumesc frumos.

Dl. consilier Bălaș: - aș vrea să intervin dl. Papuc, se poate?

Dl. viceprimar Papuc: - să ne zică dl. Moldovan și după aceea discutăm. Dl. Moldovan, vă rog.

Dl. Moldovan Florian: - aceste măsuri sunt cuprinse în Hotărâre 1 și Hotărâre 2 a Comitetului local pentru situații de urgență care le aveți atașate la material. La material aveți atașat raportul, aceste două hotărâre prin care se obligă să se ia măsurile de dezinfecție a mijloacelor de transport în comun este într-o hotărâre, respectiv spațiile publice, parcuri și instituții. Sunt hotărâri luate de Consiliul local de situații de urgență. Deci în baza acestor hotărâri.

Dl. viceprimar Papuc: - bun. dl. Vajda mai aveți întrebări la dl. Moldovan? Sau dl. Bălaș era, de fapt.

Dl. consilier Bălaș: - da. Asta vroiam să zic și eu ce dl. Vajda a subliniat bine, dar eu cumva din altă perspectivă. Pe site-ul Primăriei, pe paginile de facebook ale Primarului, ale consilierilor și ăstora care au notorietate, să se permită să se pune documente. Până acum asistăm la zgândărirea emoției colective. Și de ce vă spun? Să facem puțin show să vedem oamenii în combinezoane albe care șprițuiesc pe trotuare, nu știu ce substanțe. Totul e la un nivel de show nimic, nimic comunicat clar, precis, substanțe, unde, când. Domnule, e criză, nu mai merge pe show, facem show să fie bine, și pentru că eu observ că e mult show, și cred că nu are efect această dezinfectare a spațiului public pentru nici un coronavirus, și mai mult de atât, nici nu vreau pușcărie după ce se termină criza asta de pandemie, eu o să fiu de acord și cu amânarea și nici nu voi mai vota pe această temă pe vreun proiect de hotărâre cu dezinfecția spațiului public, anunț acuma. Voi participa la ședințe online dar eu voi închide aparatul de vot, pentru că nu vreau să fiu parte doar la show, și la nimic mai mult altceva. Aicea trebuie precizie, claritate și alte lucruri pe care le presupune o criză, nu emoție. Mulțumesc.

Dl. viceprimar Papuc: - da. Mulțumesc și eu . Dl. Moldovan, vreau să vă întreb altceva: dacă nu se votează, ce riscăm? Adică municipiul ce riscă? Se mai face dezinfecție, nu se mai face? Ce se întâmplă?

Dl. consilier Boros: - asta era și întrebarea mea.

Dl. Moldovan Florian: - deci, dacă nu se votează se va opri, se va sista această dezinfecție ca urmare nu se vor putea duce la îndeplinire cele două hotărâri ale Comitetului de situații de urgență și cineva va trebui să răspundă. Deci avem obligația din păcate sau din nefericire, că ne convine sau nu ne convine, situația nu noi am creat-o s-a creat, există hotărâri ale Comitetului local pentru situații de urgență care trebuie, ai obligația, nu trebuie, ai obligația să le duci la îndeplinire. Dacă dumneavoastră nu îmi dați altă soluție eu din punct de vedere al executivului nu voi mai putea proceda la realizarea acestei acțiuni.

D-na secretar Buculei: - dacă îmi permiteți, are dreptate domnul Moldovan. Aici nu este vorba numai de hotărârile Comitetului local pentru situații urgență, este vorba și de hotărârile Comitetului județean pentru situații urgență, a Comitetului general și mai mult de atât inclusiv în Decretul de urgență dat de Președintele României se specifică foarte clar că toate autoritățile publice locale, centrale au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea și răspândirea epidemiei cu coronavirus. Facem fiecare cât ne stă în putință, nu știu dacă cea mai bună soluție ar fi amânarea materialului. Gândiți-vă în contractul de delegare de gestiune nu poate fi modificat decât prin hotărârea Consiliului local. Nu știu dacă este bună amânarea inclusiv pe săptămâna viitoare. Oportunitatea aparține Consiliului, dar din punct de vedere legal executivul a venit cu tot ce a putut, cu tot ce a avut putința să facă, credeți-mă suntem la birou, suntem la serviciu, și noi ne expunem, dar pentru asta venim să ne facem treaba, să luăm toate măsurile. Ca și instituție publică e absolut necesar să ne continuăm activitatea. Aici înseamnă dezinfecție, dezinsecție, salubritate toate.... Sunt obligate să asigure funcționalitatea și să asigure cetățenilor serviciile în continuare.

Dl. consilier Tatar: - dacă îmi permiteți să intervin puțin. Eu cred că există riscul să votăm, deci care-i premisa, și eu sunt de acord că trebuie să amânăm această decizie măcar până mâine pentru că există riscul ca dezinfectantul folosit să nu omoare virusul, și atunci am risipit bani. Măcar să ne uităm, să clarificăm aspectele acestea și să vedem dacă ceea ce votăm este într-adevăr efectiv, sau are efecte împotriva virusului. Pentru că atuncea poate risipim bani, și dacă îmi permiteți să termin.

D-na secretar Buculei: - Mai fac niște precizări ..tot ce înseamnă dezinfectanți de orice fel. Este o cerere atât de mare pe piață ... pe care le are. Substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății, ...

Dl. consilier Tatar: - să-mi termin idea. Ok. Ceea ce a-și vrea să văd eu ar fi o strategie în cadrul căreia ar apărea și dezinfecția suprafețelor din spațiul public, dar ar trebui să vedem și alți pași care trebuie luați. De exemplu, din Anqing China au ajuns la 0 cazuri pentru că au respectat niște reguli foarte simple, și ar trebui să ne documentăm și să vedem un pic exemplele bune și să vedem cum putem să dezvoltăm o strategie care să ne ajute în combaterea virusului, deci nu să, poate nu ajunge doar să stropim suprafețele cu ceva dezinfectant pe bază de clor care poate nici nu omoară virusul. În schimb dăunează plantelor, naturii, deci asta ar trebu.i

D-na secretar Buculei: - deci eu sunt de acord cu dumneavoastră să venim cu o strategie. Se va face și această strategie. Deocamdată ca și autoritatea publică locală, executivul, împreună cu dumneavoastră nu facem decât altceva să punem în aplicare măsurile luate prin Decretul de urgență declarat de Președintele lohannis, măsurile de Comitetului general de situații de urgență transmisă mai departe de Comitetele județene și Comitetele locale. Sunt niște măsuri minimale care trebuie luate și asigurate. Credeți-mă că sunt la curent cu tot ce înseamnă pandemia, tot ce înseamnă, tot ce se face în toată țara, cu recomandările O.M.S.-ului, cu situația din China, cu situația din Italia. De o săptămână numai asta se întâmplă. Dar noi ca și administrația publică locală trebuie să luam anumite măsuri. Minime. Credeți-mă că executivul, fiecare dintre noi care am pus mâna pe acest material și semnătura ne asumăm, în totalitate, inclusiv dezinfectantul folosit, prețul folosit. Nu știu dacă știți, dar nici măcar la producător nu se mai găsește la aceleași preț cu care era alaltăieri. Nu mă refer la de acum două săptămâni sau săptămâna trecută. Producătorii și-au modificat prețurile, chestie care nu depinde de noi. Noi suntem obligați să achiziționăm niște servicii să facem tot ce ne e în putință pentru prevenire.

Dl. consilier Bălaș: - aș avea de adăugat ceva și eu.

Dl. consilier Vajda: - d-na Secretară, o întrebare dacă se poate.

Dl. viceprimar Papuc: - haideți să, haideți un pic să, fac un rezumat la toată povestea asta. Sigur că

Dl. consilier Vajda: - o întrebare de principiu.

Dl. viceprimar Papuc: - haideți că după aceea. Bine? Deci, chiar dacă s-a permis săptămâna trecută în 12, am avut ședință în 13 trebuia și putea să să știe și puteam modifica atunci. De acord cu asta.

D-na secretar Buculei: - da

Dl. viceprimar Papuc: - bun. Asta se putea întâmpla. Bun. Acum suntem în situația în care noi, într-o stare de urgență națională că așa e viața, în care noi avem de aplica niște hotărâri forte clare ale Comitetului local și județean pentru situații de urgență. Nu putem să ne jucăm cu treaba asta din punctul meu de vedere. Eu nu sunt de acord să amânăm pentru un simplu motiv: eu fac parte din executivul Primăriei și nu pot să intru în jocul acesta în care nu se respectă niște hotărâri ale Comitetului pentru situații de urgență. Bun. Fiecare face ce dorește. Sigur că culpa aparține, în momente grele știți cum e? E ușor să găsești vinovați, se putea face. Ok. Nu s-a făcut Acum trebuie să facem astăzi dacă vrem. Dacă nu, nu. Că va avea succes dezinfecția sau că nu va avea succes dezinfecția, asta e deja altă discuție. Că nu va avea succes și ce fac cei din China, aia e altă discuție. Acolo e stat comunism acolo este alte reguli, știți, la noi nu. La noi toată lumea se îmbulzește peste tot. Păi măcar ce putem noi administrație să facem. Că n-o să putem să schimbăm comportamentul cetățenilor decât prin niște metode coercitive. E clară e treaba asta. Bun. Acum eu o să supun la vot pe procedură, amânarea. Prima dată. Și facem catalogul de la început.

Dl. consilier Vajda: - o întrebare dacă se poate.

Dl. viceprimar Papuc: - vă rog.

Dl. consilier Vajda: - deci in asemenea situație în care există Comisia locală pentru situații de urgență, asemenea hotărâri nu pot fi luate direct de către Comisia aceasta neimplicând Consiliul local?

Dl. viceprimar Papuc: - nu se poate, dl. Vajda știți de ce, din cază că așa cum spuneam înainte cu simetria actelor juridice. Dacă contractul de concesiune s-a votat de Consiliul local cu niște tarife, păi acum doar de Consiliul local se poate modifica. Nu se poate subroga Comitetul pentru situații de urgență sau orice autoritate din Consiliul local, pentru că nu e legal. S-ar fi făcut deja dacă s-ar fi putut. Și eu toată seara am citit că am timp acum să citesc și n-am găsit soluție. Deși și mie la prima vedere nu mi s-a părut în regulă. Dar studiind documentele m-am uitat pe site, la hotărârea din 2011 e ca la salubritate contractul. Concesionarea domeniului public. Păi când modificăm tarifele la salubritate nu tot prin hotărâre de Consiliul local le modificăm? Deci clar, nu avem cum. Pentru că dacă s-ar fi putut, s-ar fi făcut.

D-na secretar Buculei: - vă rog dl. președinte, să supuneți la vot

Dl. viceprimar Papuc: - supun la vot amânarea, haideți o că iau ordinea mea.

Dl. consilier Tatar: - până când? Asta ar fi un aspect important. Până când amânăm? Că nu-i tot una.

Dl. viceprimar Papuc: - nu-i după noi, v-am mai spus treaba asta, nu noi convocăm ședința, amânăm până când se convoacă iară, dacă se mai convoacă.

Dl. consilier Moldovan: - dl. președinte, vă rog să-mi acordați și mie cuvântul.

Dl. viceprimar Papuc: - da,dl. Moldovan, vă rog.

Dl. consilier Moldovan: - domnilor colegi. Propunerea dumneavoastră de amânare a proiectului de astăzi din ședința de îndată eu cred că este o acțiune criminală în contextul în care cetățenii așteaptă foarte mult de la noi. Vedeți ce se întâmplă pe străzi, vedem că cetățenii din oraș și nu numai din țară sunt pur și simplu înnebuniți și dumneavoastră veniți cu o cerere de amânare în contextul în care Primăria și așa este în întârziere cu aplicarea măsurilor de igienă. Vedem, că dumneavoastră expuneți în discursul dumneavoastră că nu știu cu ce soluție se stropește parcurile, școlile și așa mai departe. Domnilor, în contextul meu de ales local, nu cred că mă interesează ce compoziție are soluția respectivă în contextul în care Primăria, între Primărie și că SC Coral SRL există un contract de delegare a serviciilor în care spune foarte clar ce trebuie să facă această firmă. Și cred că respectiva firmă își asumă, în contextul în care astăzi sunt invitat să votez de îndată un proiect pe ordinea acestei ședințe, eu cred că o s-o fac fără nicio rezervă. Cetățeni așteaptă foarte mult de la noi, în contextul în care dumneavoastră veniți și spuneți amânăm, amânăm și amânăm să luăm decizii cea ce înseamnă salubrizare, ce înseamnă dezinsecție, dezinfecție, deratizare, tor ce înseamnă domeniul public, tot ce înseamnă sănătate și igienă pentru cetățenii noștri. Ceea ce privește această propunere de amânare, eu cred că este prea dură pentru cetățeni, și ca atare eu sunt total împotrivă să amânăm această ședință de îndată, sau mă rog votul pentru această ședință de îndată de astăzi. Vă mulțumesc.

Dl. viceprimar Papuc: - o să supun la vot domnul Moldovan și fiecare se manifestă cum dorește.

Dl. consilier Csiki: - vreau să intervin și eu.

Dl. consilier Bălaș: - îmi dați voie un pic?

Dl. viceprimar Papuc: - dl. Csiki vă rog, hai domnul Bălaș acum procedural nici nu mai trebuia să discutăm. Îl las pe domnul Csiki că el a propus amânarea, sau nu el, în sfârșit. Haideți domnul Csiki.

Dl. consilier Csiki: - domnule președinte, se aude?

Dl. viceprimar Papuc: - vă rog, da.

Dl. consilier Csiki: - domnule președinte, în primul rând trebuie să lăsați să dezbatem acest lucru, sunt undeva de acord cu ce a zis dl. Moldovan, dar nici în așa sens să ne zică cu criminali, că întârziem, că noi și săptămâna trecută am fost prezenți, toți consilierii din grupul UDMR, și am făcut tot ceea ce trebuia. Atunci am cerut amânare nu s-a realizat acest lucru, am votat suma necesară care au cerut. Amânare și atunci tocmai de aceea am cerut, ca să nu intervină aceste discrepanțe și aceste probleme. Ceea ce zice d-na secretar, materialul de ce nu s-a putut pune la dispoziția noastră de ieri de exemplu, dacă tot s-a făcut convocator, de ce nu s-a dat materialul să putem citi, că poate seara, noaptea, nu avem somn și mai citim documentele, nu azi la ora 9.30? Eu îmi cer mii e scuze și eu sunt pentru, că de aia stau în fața calculatorului sau sunt în ședință online ca să găsim soluții. Nici într-un caz să nu găsim soluții, dar nici să votez în necunoștință de cauză, adică să nu știu ce iese sau ce se dorește. Îmi cer mii de scuze, dar pe această cale nu pot, nu am cum. De asta am solicitat, și vorbind în grupul UDMR cu colegii mei, să studiem materialul, să ne puneți la dispoziție tot ce avem nevoie și să studiem și să vedem o altă dată, mâine, luni, marți, când dorește. Nu s-a oprit lumea de săptămâna trecută, că și săptămâna trecută aceeași lozincă a fost, domnul Moldovan Călin. Aceeași lozincă a fost, că azi nu știu ce se întâmplă, ce nu se întâmplă. Am votat. Acum ne dăm seama că de fapt nu e bine ce am votat numai o parte. De ce nu s-a adus atunci acest material și împreună puteam votat, și prețul și absolut tot și făceam ceva pentru populație pentru cetățenii Târgu-Mureșului, dacă tot suntem, tot dorim să facem pentru ei ceva. Atunci haideți să facem cu transparență și să facem ceva pentru ei. Săptămâna trecută tocmai asta am zis, poate nici nu ajunge 1 milion 600 de mii. De unde știm, pe ce bază s-a făcut calculul respectiv?

Dl. viceprimar Papuc: - am înțeles.

Dl. consilier Moldovan: - domnul președinte, procedural vă rog să-mi

permiteți să-i dau un răspuns d-lui coleg Csiki.

Dl. viceprimar Papuc: - haideți, domnule Moldovan, scurt și supun la vot amânarea.

Dl. consilier Moldovan: - cu tot respectul cuvenit, vă rog ca la afirmația mea mai dură să spuneți cuvântul criminal în ghilimele, cred că propunerea mea de amânare este una dură de tot, pentru cetățeni, în contextul în care vedem și noi în țările vecine mor oameni. Ca atare cred că este imperios necesar ca primăria să demareze urgent lucrurile de dezinfecție, deratizare, dezinsecție, tot ceea ce poate veni în sprijinul cetățenilor.

Dl. consilier Bakos: - discuția de săptămâna trecută. De ce nu este dl. primar aici între noi? De ce nu e asistat de 2 polițiști, un colonel, trei medici, 7 experți în probleme de viruși? Discutăm că trebuie spălat trotuarul, discutăm de alocări de sume. Dacă e așa de grav, de ce nu avem suficiente date în acest sens? Să nu-mi ziceți că mor oameni pe stradă la Târgu Mureș ... un tarif? Nu cred că așa este. Că dacă e foarte grav, noi avem cadru, dacă sunt niște dispoziții pe plan național, Primăria trebuie să acționeze. Și nu cred că legiuitorul pe plan național stă după noi, că dacă noi decidem asupra unui tarif sau alt tarif. Imposibil să fie așa. Dar nu creați această atmosferă că decidem noi ceva. Trebuie ieșit pe stradă, să se iasă pe stradă și să facă ce spun specialiștii. Eu cred că mai degrabă ce am zis adineauri, avem niște ....

Dl. consilier Bălaș: - domnule Papuc, îmi mai permiteți să mie 30 de secunde?

Dl. viceprimar Papuc: - haideți, vă rog.

Dl. consilier Bălaș. - mulțumesc pentru îngăduință. D-na secretar a fost ușor manipulatorie și a afirmat mai multe lucruri, de genul că trebuie să punem în aplicare Decretul situației de urgență. Ori nici un decret al situației de urgență nu este imperativ dezinfectarea spațiului public. Este o recomandare. Dacă vreți dezinfectați, dacă nu, nu. Nu ne impune nimeni. Că dacă ne-ar fi impus cineva, nici nu mai trebuia să votăm acum. Era un decret militar dezinfectați strada. Și se dezinfecta. Deci, nu este obligatorie, este lăsată la latitudinea noastră această chestiune. Dar eu vă întreb, logic să ne punem mintea la contribuție. Deseară se dezinfectează autobuzul, da? Nu am auzit pe nimeni să ia coronavirusul că a lins geamul din autobuz. Sau s-a prins de o bară. Până acum coronavirusul s-a luat prin transmitere directă. Noi dezinfectăm autobuzul și dimineața dacă nu respectă distanța de 1,5 metri călătorii din autobuz. Așa se transmite coronavirusul, că stau unii lângă alții, nu pentru că nu era dezinfectat autobuzul, vă rog să mă credeți. Eu fac recurs la o logică, la logica elementară mulțumesc.

D-na p. secretar Buculei: - nu ați văzut studiul făcut de chinezi, cu autobuzul, prin care ne transmit clar cum se transmite într-un autobuz cu 40 de călători. O singură persoană infectată ajunge să infecteze până la 7 sau 8 călători, inclusiv prin contact, inclusiv prin aer. Mai multe nu spun, am să vă scanez toate, decretul de urgență, hotărârile Comitetului județean de urgență și ale Comitetului local de urgență. Am să vă subliniez să vedeți unde avem, ca și autoritate publică locală. Mai departe, eu v-am spus, oportunitatea aparține consiliului local, nu am cum să vă influențez votul nici nu vreau asta, nici nu intră în atribuțiile mele, strict vă atrag atenția că din punct de vedere al legalității este imperativ să facem ceva.

Dl. consilier Bratanovici: - din experiența mea, că poate dvs. nu știți, până acum 2 luni am fost în Consiliul național al situațiilor de urgență. Credeți că are cineva timp să analizeze documente, rețete, plăți? Nu are nimeni timpul necesar să facă acest lucru. Eu vă spun din experiență că am fost 5 luni în comitetul acesta național. Materialele le primeam un sfert de oră la intrarea la ședință. Credeți că, eu nu zic că e o chestie de oportunitate, dar e o chestie de decizie. Credeți că mâine o să avem mai multe date că costă mai scump cu 1 leu sau mai ieftin? E o chestie dacă azi luăm decizia și de aici trebuie să pornim cu votul, domnule Papuc, de la soluția inițială nu de la amânare, și ok, atunci spuneți că suntem de acord sau nu suntem de acord. Că primăria va răspunde pentru procedurile pe care le-a făcut, e chestia dacă se va face acea dezinfecție sau nu. Asta e toată discuția. Restul, ce soluții folosim, ce amânăm, e o chestie care o discutăm degeaba, și dacă o discutăm mâine tot 3 ore o discutăm. Decizia trebuie să fie simplă, clară și concisă la obiect facem sau nu facem. Vă rog să supuneți că se descarcă telefoanele.

Dl. viceprimar Papuc: - procedural, mă obligă să supun la vot prima dată amânarea, o să o fac repede. Doamna secretar, să fiți atentă.

Dl. consilier Bratanovici: - nu amânarea, soluția inițială, hotărârea.

Dl. viceprimar Papuc: - stiu, dar așa e procedura, așa e regulamentul, nu pot sări peste.

Dl. consilier Bălaș: - îmi spuneți vă rog, domnule președinte, câți suntem, prezenți?

Dl. viceprimar Papuc: - cred că 16. Câți suntem, d-na secretar?

D-na p. Secretar Buculei: - suntem 20, din câte am numărat.

Dl. viceprimar Papuc: - bine, o să iau în ordine. Pentru amânare o să votăm prima dată că așa e procedura, așa e regulamentul.

Dl. consilier Vajda: - nu sunt pentru amânare, dl. Tatar - eu îmi închid aparatul, nu doresc să votez.

D-na p. Secretar Buculei: - abținere, atunci.

Dl. consilier Tatar: - nu este abținere, nu votez.

Dl. viceprimar Papuc: - dl. Csiki, votul

Dl consilier Csiki: - domnule președinte, în primul rând aș avea, dacă nu mergem pe amânare.

D-na p. Secretar Buculei: - suntem în procedură de vot, domnule Csiki, da, nu sau abținere. Vă rog frumos fără ale comentarii, da nu sau abținere să pot consemna votul. Suntem în procedură de vot pentru amânarea materialului. Toate telefoanele se descarcă.

Dl. consilier Csiki: - doamna secretar, în primul rând trebuia să ne trimiteți materialul, nu să ridicați tonul atât de tare. Încercăm să găsim o soluție.

D-na p. secretar Buculei: - și noi asta facem. Suntem în procedură de vot, 3 sau 4 colegi de-ai dvs. au atenționat că se descarcă telefoanele. Nu vreau să fim în imposibilitatea de a putea consemna votul.

Dl. consilier Csiki: - atunci trebuia să ne lăsați o oră să citim materialul sau două ore, și atunci reveneam peste o oră și nu se întâmpla nimic.

D-na secretar Buculei: - oricum, de la ora 11 și am intrat în ședință la ora 12.

Dl. consilier Csiki. - dvs. încercați să ne dați să votăm ceva în necunoștință de cauză.

D-na p. secretar Buculei: - nu vă dau absolut nimic.

Dl. viceprimar Papuc: - domnule Csiki, votul.

Dl. consilier Csiki: - de săptămâna trecută nu s-a întâmpla absolut nimic. Săptămâna trecută s-au făcut aceste

D-na p. secretar Buculei: - dl. consilier Csiki, suntem în procedură de vot: da, nu sau abținere, să pot să consemnez.

Dl. consilier Csiki: - mă abțin.

Dl. viceprimar Papuc:  - dl. Bakos - abținere, dl. Biro - nu, dl. Makkai -

împotriva, dl. Matei - împotrivă, dl. Magyary - împotriva amânării, d-na Benedek-împotriva amânării, dl. Boros - împotriva amânării, dl. Kovacs - abținere, dl. Papai nu votează, dl. Tatar nu votează, dl. Pui - împotriva amânării, dl. Bratanovici -  .. dl.

Bălaș, nu particip la vot, nu votez. Dl. Miculi - împotriva amânării, dl. Papuc. -împotriva amânării, dl. Todoran - împotriva amânării, dl. Moldovan - împotriva amânării și dacă mi se descarcă telefonul votez pentru acest material. Vă rog să specificați. Miculi. - dacă mi se descarcă telefonul sunt pentru material, pentru dezinfecție.

D-na p. secretar Buculei: - materialul nu s-a amânat.

Dl. viceprimar Papuc: - nu s-a amânat, supun la vot proiectul de hotărâre. dl. Moldovan - pentru, Miculi - pentru, Todoran - pentru, dl. Kovacs - pentru, dl. Makkai - pentru, dl. Csiki - pentru, dl. Boros - pentru, dl. Bakos - pentru, dl. Biro - pentru, dl. Pui - pentru, dl. Tatar nu votează, d-na Benedek - pentru, dl. Magyary - pentru, dl Matei - pentru, dl. Bratanovici - pentru, dl. Pui -pentru, dl. Papuc - pentru, dl. Bălaș nu participă la vot, dl. Papa i nu participă la vot. Dl Vajda - pentru.

D-na p. secretar Buculei: - 16 voturi pentru.

Dl. viceprimar Papuc: - materialul a trecut. Dacă la Diverse mai sunt alte discuții, dacă nu, declar închisă ședința, mulțumesc pentru participare.

D-na Buculei Dianora Monica - p. Secretarul Municipiului Târgu Mureș

Dl. viceprimar Papuc Sergiu Vasile - președinte de ședință