PROCES - VERBAL

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 18 iunie 2020

Din totalul de 22 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți la începutul ședinței 18 consilieri locali. În timpul lucrărilor ședinței a sosit dl. consilier Peti Andrei și dl. consilier Todoran Radu, ca urmare sunt prezenți la ședință 20 consilieri locali.

Absentează domnul viceprimar Papuc Sergiu Vasile și d-na consilier Benedek Theodora.

Dl. consilier Bakos: - bună ziua, declar deschisă ședința ordinară, suntem 18 consilieri prezenți.

Adunarea Generală a Acționarilor - SC Locativ SA

A sosit dl. consilier Peti Andrei - suntprezenți 19 consilieri locali.

Dl. consilier Bakos: - cu acestea, fiind sedința AGA închisă de președintele consiliul de administrație, începem ședința Consiliului local convocată de Primarul municipiului Târgu Mureș.

Am să vă informez două trei aspecte. În prima fază, faptul că inițiatorii au retras punctul 21 de pe ordinea de zi, dl. Biro și dl. De asemenea, este o înscriere la cuvânt la punctul 19 cu privire la Cetate, respectiv am văzut un grup de cetățeni interesați de problema regulamentului. Inițiatorii au retras punctul 21, voi supune la vot acea variantă în care vor fi 21 de puncte pe ordinea de zi, și sunt două materiale în regim de urgență: unul pe care îl cunoașteți și unul propus de dl. consilier Peti cu privire la o speță juridică. Deci, va trebui să votăm aceste puncte. De asemenea, dat fiind faptul că este și o înscriere la cuvânt, respectiv văd un grup de cetățeni interesați de problema Platoului Cornești, eu v-aș supune la vot ca să luăm aceste puncte la început ca să nu stea lumea. Și atunci luăm și Cetatea și Platoul Cornești în față. Cu aceste propuneri, retragerea punctului 21, cele două în regim de urgență și discutarea în avans a celor două regulamente - a Cetății, respectiv a Platoului Cornești, vă supun la vot ordinea de zi.

Cine este pentru? -19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Ordinea de zi a fost aprobată cu 19 voturi pentru.

Punctul nr. 18 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre pentru închirierea prin licitație publică, a unui număr de 35 locații aparținând domeniului public al municipiului Târgu Mureș, destinate amplasării de construcții provizorii, tip chioșc, tonetă sau rulotă pentru activități comerciale la Platoul Cornești, aprobarea documentației de atribuire, aprobarea componenței comisiei de evaluare și membrii supleanți.

Dl. consilier Peti (prin traducător): - stimate domnule președinte stimați colegi, Platoul Cornești are o istorie de peste 100 de ani un loc de agrement un loc de socializare a târgumureșenilor nu doar pădurea de la Platoul Cornești ci tot ceea ce reprezintă. Sigur putem să amintim și poligonul ce era înainte UMF, deci are o istorie vastă fiindcă este un loc foarte popular al orașului noi trebuie că luăm niște măsuri ca să continuăm această tradiție iar dacă totodată vin târgumureșenii, cetățenii orașului și alții, vă viziteze Grădina Zoologică, trebuie să luăm niște măsuri. Niște antreprenori din oraș sunt prezenți tot timpul pe Platoul Cornești și este foarte important să avem să prezentăm bogăția gastronomică a orașului și pentru târgumureșeni dar și pentru vizitatori, noi credem că noi am putea să creăm un cadru legal desigur datorită pandemiei o să prelungim sezonul, noi ne gândim doar pe acest sezon iar așa putem să păstrăm interesele mureșenilor și interesele antreprenoriale.

Dl. consilier Peti: - stimate domnule președinte stimați colegi, Platoul Cornești are o semnificație deosebită pentru târgumureșeni și nu numai, pentru că instituția educațională care a funcționat înainte de Universitatea de Medicină și Farmacie, sau UMFST cum se cheamă astăzi, a avut un poligon de tragere în veacul al XIX-lea pe Platoul Cornești, deci are o tradiție lungă și istorică, o valoare deosebită culturală și rezervație de natură. Este un loc unde târgumureșenii și nu numai, cei care vizitează orașul nostru și vizitează grădină zoologică este foarte plăcută. Noi, după părerea mea avem două obiective: unul - să menținem această valoare semnificativă a zonei respective, respectiv să asigurăm și facilități și servicii de bază. Antreprenorii târgumureșni sunt acolo de o anumită vreme și noi considerăm oportun și necesar în condiții de legalitate și organizare de licitație și tot ce impune legislația, să încercăm să-i menținem pentru că obiceiurile și tradițiile gastronomice ale locului cum este kurtos kalacs și altele, pot fi oferite în cea mai mare măsură de către antreprenorii locali. Acest lucru în cadru legal putem asigura doar dacă propunem pe termen scurt aceste contracte, pentru că pe termen lung vor fi foarte multe companii interesate, probabil și cei care nu sunt târgumureșeni. Și atunci noi propunem următorul lucru: mergem pe un sezon așa cum am mers și anul trecut, nu vedem, adică în interesul antreprenorilor nu vedem oportun un termen mult mai lung, însă ascultând voința lor de a, și cu pandemia aceasta sezonul să-l extindem până la sfârșitul anului că așa am înțeles că doresc dânșii. Și atunci propunem ca termenul să fie maxim 6 luni dar nu mai mult de 31.12.2020 și limitarea locurilor la 20 pentru că nici să aglomerăm acea zonă nu este foarte benefic din punctul nostru de vedere. Cel puțin aceasta este propunerea noastră a grupului politic UDMR.

Dl. consilier Bakos: - ca să sintetizăm cele spuse de dvs., practic vreți ca termenul din material să se facă licitație până la data de 31 decembrie? Cred că propunerea corectă este să prelungim la oamenii aceștia contractul până la 31 decembrie. Până când terminați licitația expiră sezonul.

Dl. consilier Peti: - îmi cer scuze, poate nu am fost foarte clar. Așa cum și anul trecut am procedat, am mandatat SPUM, ei cum consideră să respecte legislația și încheiem contracte pe cel mult 6 luni dar nu mai mult de 31.12.2020.

Dl. consilier Bakos: - cred că asta este exprimarea corectă, oricum există hotărâre de consiliul local deja adoptată acum un an, pe baza la temeiul în care s-a făcut și cealaltă operațiune se poate face. Acum întreb eu procedural: are loc să votăm acest material și să intrăm în discuții sau pur și simplu mandatăm acum SPUM să facă demersurile necesare prelungirii contractelor până la sfârșitul acestui an, ținând cont de condițiile de pandemie?

D-na p. secretar Buculei: - contractele nu mai pot fi prelungite. Nu discutăm de termenul de prelungire a contractelor. Contractele au fost încheiate anul trecut. Tot așa s-a făcut o procedură s-a făcut un anunț, s-au încheiat pe un sezon, 6 luni, undeva în octombrie noiembrie au expirat contractele. Nu putem discuta acum de prelungirea altor contracte. Acum se discută materialul, caietul de sarcini și modelul de contract. Se aprobă în baza acestora, SPUM va face demersurile necesare prin licitație, și contractele vor fi încheiate dacă dvs. veți aproba termenul de, în loc de 3 ani cu posibilitate de prelungire de încă un an și jumătate, contractele vor fi încheiate pe o perioadă de 6 luni până la 31 decembrie. Și la anul, undeva în februarie-martie se va intra din nou cu material pentru încheierea altor contracte. Dar nu putem discuta acum de prelungire.

Contractele sunt expirate, nu mai au contracte în vigoare. Cei de sus de la Platou plătesc taxă de ocupare a domeniului public în perioada aceasta, care e mult mai mare.

Dl. consilier Bakos: - domnul consilier Maior, al primarului.

Dl. Maior Claudiu. - în ceea ce privește locurile, domnule Peti, am auzit 20, vedeți că sus sunt 30. 35. Din moment ce dvs. votați azi 20 locuri de prelungire până în septembrie, înseamnă că automat ei trebuie să intre pe o licitație. Pentru că nu poți să-i spui că tu ești alb, tu ești negru, tu esti vișiniu, intri sau nu intri sau își continui mai departe locul. În altă ordine de idei, părerea mea este lăsați-o cum ați pus-o până în septembrie, până decembrie, să se încheie contacte până în decembrie, urmând ca în acest timp să se pornească o licitație la care să se prezinte dar nu mai mult de 20 locuri așa cum ați spus. Dar dacă le amestecați, de mâine ăia toți trebuie să plece afară pentru că trebuie să-i alegem: tu intri, tu nu intri. 35 de locuri câți sunt, rămân până în decembrie, urmând ca în perioada asta să se facă o nouă hotărâre de consiliu.

Dl. consilier Bakos. - cum probabil nici dvs nu ați înțeles bine cum nu am înțeles nici eu, noi ce dorim? Oamenii aceștia care oricum sunt afectați de condițiile nefavorabile anul acesta să poată să-și desfășoare activitatea nestingheriți în condițiile în care se află. Nimeni să nu plece, nimeni să nu vină. Cei care au lucrat acolo ani de zile să primească bonus acest an gratuit, urmând ca și atunci probabil ideea este ca cei care sunt acum să rămână și să limităm numărul noilor veniți, pentru că este un vad comercial acolo că nu vrem să vină alții. Cam aceasta e ideea. În rest, trebuie să găsim o formă.

Dl. Maior Claudiu: - atunci, contractele care sunt azi în derulare, cele 35 de contracte, sau 30, sau 25, vă zice d-na Zenovia câte sunt,

Dl. consilier Bakos: - bun acelea 30 să rămână. Să găsim o formă juridică, legală, ca toți care sunt acum la Platou până la sfârșitul anului să poată să-și desfășoare activitatea. În rest, discutăm de licitații, cu plic închis, cu plic deschis, cu ce vreți, cu tip hartă nu avem în material. Hartă care să știm ce votăm.

D-na p. secretar Buculei. - astăzi nu se pot încheia contracte. Codul administrativ vorbește foarte clar. Închirierea domeniului public se face prin licitație publică. De asta trebuie aprobat caietul de sarcini și regulamentul.

Se merge pe licitație, dar nu durează așa de mult cum durează la licitațiile obișnuite pe Legea achizițiilor pe 98. Se dăm un anunț, se depun cererile, dacă sunt 30 de amplasamente actualii sunt undeva la 25-28, se încadrează, am înțeles că nici anul trecut nu au fost solicitări mai mult decât spațiile necesare. Altă modalitate nu există. Închirierea, orice mod de folosire a domeniului public, Codul administrativ vorbește foarte clar, se face prin licitație publică: închiriere, concesiune, administrare.

Dl. consilier Bakos. - bun, dar aici sunt și o serie de aspecte legale în care nu am vrut noi să intrăm. Sunt o serie de înscrieri la cuvânt.

Dl. consilier Tatar: - eu vă rog să respectăm ROF-ul, având în vedere că dl. Maior este condamnat și este dublu incompatibil trebuie să ceară cuvântul așa cum o face oricine altcineva.

Dl. consilier Bakos. - nu aveți perfectă dreptate în sensul că dl. Maior face parte din executivul primăriei și pentru a lua cuvântul ci din executiv nu trebuie vot.

Dl. consilier Tatar: - măcar președintele de ședință trebuie să-i dea cuvântul, nu vine, apasă butonul și ia cuvântul.

Dl. consilier Bakos. - eu i-am dat cuvântul d-lui Maior. Am zis domnul Maior să dea relații. Mă rog, am luat act.

Dl. consilier Papai (prin traducător): - și eu aș fi dorit același lucru, o persoană care nu a fost votată nu are nici un drept să se așeze la o masă și să pornească butonul unui microfon al unui consilier, și vorbește când are dânsul chef. Executivul primăriei nu trebuie, executivul are un microfon, nu poată să vină la masă să apese butonul unui consilier. Stimate domnule președinte, dvs. ați scris regulamentul de funcționare și eu cred

Dl. consilier Papai: - O persoană care nu are nici un drept să stea la această masă, mi se pare inadmisibil să vină să apese butonul la microfonul unui coleg consilier și să înceapă să vorbească. Dl. președinte susține că face parte din executiv și trebuie să vorbească la microfon, dar este un microfon dedicat directorilor și poate să vorbească la acel microfon. Aceasta este lipsă de respect față de colegul consilier, în primul rând.

Dl. consilier Bakos. - mulțumesc mult, o să iau act, data viitoare o să rog să vorbească fiecare la microfonul lui.

Dl. consilier Csiki: - multumesc domnule președinte, nu aș fi dorit să comentez la acest material dar sunt revoltat puțin în acest material, sunt revoltat fiindcă vorbim de niște cifre, ne jucăm cu niște cifre, de fapt nu este vorba de 30 și 35, iar la final de răspuns apare numărul de 20 și ceva. îmi cer scuze legat de acest material ar trebui să avem un lucru foarte clar și în loc să crem panică pe Platoul Cornești printre antreprenori trebuie mai bine să știe numărul exact de contracte, este revoltător cu ce ne ocupăm în 2020.

Domnule președinte, stimați colegi, sunt foarte revoltat pe acest subiect și pe acest material, nu am vrut să iau cuvântul, dar este inadmisibil să vină o doamnă director adjunct și să spună 35, ba nu e 35 că sunt 30, ultima variantă este douăzeci și ceva. În loc să meargă la Platou și să instige la ură acei oameni că UDMR-ul să împotrivește la acest proiect, că UDMR-ul e vinovat pentru toată situația creată în Târgu Mureș, trebuia să stea la Birou și să numere acele contracte să ne spună exact, 21 sau 18 sau 17, nu douăzeci și ceva. Asta nu mi se par un răspuns corect. Vă mulțumesc și îmi cer scuze.

A sosit dl. consilier Todoran Radu — suntprezenți 20 de consilier locali

Dl. consilier Biro: - am înțeles mai înainte că la Platoul Cornești acum prin ocuparea domeniului public sunt contractele. Aș vrea să amintesc că acum ocuparea domeniului public până la sfârșitul anului are o reducere de 50%, așa că putem merge mai departe cu ocuparea domeniului public că taxele nu sunt mari.

Dl. consilier Vajda: - o singură întrebare adresez executivului, dacă s-a rezolvat situația juridică a Platoului Cornești, pentru că am înțeles că încă este sub regimul silvic și nu a fost scos și atunci nu știu dacă s-a rezolvat această problemă. E legat de această chestie. Mulțumesc.

Dl. consilier Bakos. - încerc să sintetizez. Dl. Vajda solicită răspuns.

D-na p. secretar Buculei. - domnule Vajda, aceea parte, aleea, că pe alee discutăm, acea parte e scoasă din circuitul forestier, a fost scoasă de la bun început încă din 1975 de când s-a construit aleea principală și ulterior prin 2011 când s-a făcut parte din spate cu trenulețul. Deci, discutăm de domeniul public al municipiului - drum. Are categorie de folosință ca și drum.

Dl. consilier Bakos. - încerc să sintetizez cele auzite. Teoretic dl. Peti a propus, rămâneți la nr. de 20 de locații? Am înțeles că sunt peste 25. E contra la ce propunem noi?

Deci, numărul să coincidă cum sunt actualii chiriași. Atunci, procedural vom proceda în următorul mod. Voi supune la vot conform regulamentului varianta inițială, dacă nu trece varianta inițială atunci vom discuta amendamentele. Amendamentul fiind unul singur din câte rețin -reducerea numărului la 21, toți care sunt. este inclusă și, sau așa s-a zvonit prin târg, este o persoană cel puțin care poate are contract dar nu are chioșc. Toți care desfășoară activități sunt acolo, da? Bun. Deci toți care desfășoară activitatea rămân acolo și votăm caietul de sarcini în forma actuală. Licitația va fi deschisă sau prin strigare? Adică strigare sau plic? Deschisă însemnând cu strigare? Nu. Dat fiind faptul că încercăm să sprijinim pe cei locali, nu ar trebui să fie cu strigare, nu e mai elegant? Durata închiriere până la 31 decembrie. 6 luni.

Haideți să votăm în prima fază varianta inițială. Vă rog să votați!

Cine este pentru? - 6 voturi (Makkai G., Miculi V., Pui S., Matei D., Moldovan C., Todoran R.)

Cine este împotrivă? - 10 voturi

Cine se abține? - 4 abțineri (Bălaș R., Mozes L., Tatar L., Magyary E.)

Varianta inițială a căzut. Urmează amendamentul propus de dl. Peti cu următoarele modificări: 6 luni, 21 de contracte și 21 de locații. Vă rog să votați acest amendament.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Unanimitate.

Si acum hotărârea în ansamblu ei, vă rog să votați.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 19 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre cu privire la regulamentul de funcționare a Centrului Cultural-Turistic Cetatea Târgu Mureș și de atribuirea spațiilor și locurilor destinate activităților culturale, turistice și economice în incinta Cetății Medievale din cadrul Serviciului Public de Utilități Municipale (SPUM)

Dl. consilier Bakos: - Dau cuvântul la inițiator, domnul Vajda.

Dl. consilier Vajda: - Da, bună ziua. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să spun câteva modificări mici legate de legalitate, adică Direcția juridică mi-a sugerat. Prima dată la preambulul hotărârii în loc de „cu privire la regulamentul” va apărea „privind aplicarea regulamentului”. Regulamentul deci, doamna secretară o voi spune ca să corectați. La capitolul 3 cadrul legal, Legea 213 din 1998 trebuie scoasă pentru că a fost abrogată, după cum bine am înțeles de la Direcția juridică. Iar la art. 4 unde scrie „spațiile destinația activităților culturale din incinta Cetății Medievale vor putea fi închiriate sau încredințate direct”, aici să nu se înțeleagă greșit cu încredințarea directă, aș dori să fie introdus „sau predate prin parteneriat, respectiv Parohia Reformată Biserica din Cetate și Consiliul Județean Mureș prin Muzeul Județean”. Sunt două instituții a căror clădiri sunt acolo, deci Biserica este acolo de mai multe secole, Muzeul Județean are parcul arheologic, are o clădire aparte și dânșii ca și muzeu pot contribui la această activitate culturală și turistică din Cetate, și sper că prin această inițiativă această activitate, mai ales având în vedere pandemia care ne-a lovit, anul viitor va relansa activitatea cultural turistică în Cetate, spre beneficiul tuturor.

Dl. consilier Vajda (prin traducător): - bună ziua, stimați colegi, am propus 2-3 amendamente de natură juridică și sper cu acest nou regulament să sperăm ca anul viitor să prosperăm centrul cultural artistic Cetatea Tâtgu Mureș. Mulțumesc mult.

Dl. consilier Bakos: - S-a înscris domnul Andrei Gherghe la cuvânt. Este în sală, dorește să ia cuvântul? Da, înainte să puteți lua cuvântul va trebui să consult Consiliul local. Doriți? Haideți să, vă propun să acordăm 3 minute celui care a solicitat să ia cuvântul. Vă rog să votați.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Dl. consilier Bakos: - Da, domnul Gherghe, să luați cuvântul.

Dl. Andrei Gherghe: - Mulțumesc pentru acceptul de a vorbi în fața dumneavoastră astăzi. Eu sunt actor, regizor, manager cultural de 15 ani imediat, în Târgu Mureș. Acest minunat oraș pe care dumneavoastră îl administrați. Și vreau să vă invit să ieșim din anii '90, pentru că, cultura în Târgu Mureș astăzi înseamnă, e ca orchestra Titanic, Titanicul fiind Târgu Mureșul, care se duce în jos, și orchestra care cântă. Dacă ne uităm pe cheltuielile bugetare și tot ceea ce a investit această administrație în ultimii 12 ani, am fi centrul mondial al poeziei. S-a recitat atâta poezie în Târgu Mureș, cât nu s-a recitat în toată Europa în ultimii 10 ani, vă spun foarte sincer. Cultura în Secolul XXI nu mai înseamnă doar o simplă recitare de poezie și două dansuri populare. Trebuie, discuția e mult mai de ansamblu, chiar dacă am cerut să vorbesc pentru Cetate, discuția, având în vedere că vorbim de un obiect cultural artistic al orașului, presupune o dezbatere mult mai mare. Ce vrem să facem cu cultura în acest oraș? Pentru că nu suntem doar un oraș medical, nu avem doar UMF-ul, avem Liceul de Arte, avem Universitatea de Arte, care în ultimii 10 ani și-a extins specializările. Nu mai scot 20 de studenți, scot 50, 60 de studenți. Studenți care fac artă digitală, unde fac arta aia digitală? Cu ce vine această administrație în sprijinul antreprenorilor culturali, pentru că mediul asociativ și privat nu a fost consultat aproape deloc, în realizarea acestor documente. Am citit și referatul, raportul de specialitate privind Regulamentul

de funcționare al Centrului Cultural Turistic - Cetatea Târgu Mureș. Aș fi vrut să vă vorbesc pe puncte, dar e atât de mult de vorbit, încât efectiv nu cred că îmi ajung minutele să vorbim. Eu vă cer să amânăm acest proiect. Eu m-am consultat cu mai mulți artiști din localitate, mă refer la artiști independenți. Am dori să existe un plan, o strategie de dezvoltare a culturii în acest oraș. M-am uitat pe documentul care prevede Strategia de dezvoltare urbană. La capitolul cultură există doar o înșiruire a asociațiilor și instituțiilor de cultură din oraș, multe dintre ele care nici măcar nu au legătură cu municipiul. E doar o înșiruire, nici o strategie, nimic. Ce lipsește din majoritatea acestor regulamente este cuvântul impact și sustenabilitate. Cine s-a consultat vreodată cu sectorul cultural artistic independent legat de greutățile cu care noi ne confruntăm? Teatrele sunt închise din 8 martie, ceea ce înseamnă că noi, pentru că nu suntem toți angajați la Teatrul Național sau la Ansamblul Artistic „Mureșul” sau la Teatrul Ariel. Suntem oameni care am fost formați în unitățile de învățământ ale acestui oraș, eu sunt născut și crescut aici - și care nu pot să-mi desfășor activitatea pentru că nu există un cadru normal competitiv de desfășurare a acestei activități. Și da, urăsc cuvântul încredințare directă. Mă lovesc de acest cuvânt de 15 ani de când îmi desfășor activitatea în această comunitate. Chiar dacă dvs. nu vă gândiți la impactul cuvântului încredințare directă în sens negativ, el va fi folosit în sens negativ. Pentru că nu e de ajuns să-mi dai un spațiu, îmi dai un spațiu în chirie, ok. Și îmi vin 3 mii de lei utilitățile iarna. Din ce le plătesc? Biletul la teatru este 15 lei, câți oameni vin la teatru? Sala are 70 de locuri. Haideți să căutăm puțin niște soluții dar să avem în vedere cuvintele impact și sustenabilitate. Vrem să ajutăm într-adevăr sau vrem să bifăm? Că despre asta e vorba până la urmă. Eu cred că la această masă când se discută despre cultură și artă în Târgu Mureș, ar trebui să văd pe aici niște oameni de cultură și artă. Pentru că așa cu eu nu mă duc în sala de operații să-i țin bisturiul unui doctor să-i spun cum să facă incizia, așa cred eu că nici alți oameni să vină să-mi spună cum ar trebui să-mi fac meseria. Și cred că ar trebui să fim consultați. Spațiile din Cetate ar trebui să date prin licitație într-adevăr, pe un proiect de management într-adevăr, trebuie să avem în vedere și impactul economic. Adică, degeaba îmi dai mie sala de teatru și eu să mă chinui, pentru că vreau să vă spun că dacă eu accesez din fondurile nerambursabile pe proiecte culturale bani și fac spectacole de teatru, eu nu pot să pun bilet și e normal să nu pot să pun bilet, pentru că sunt din banii comunității. Dar atunci, eu cum devin sustenabil, din ce plătesc actorii, din ce plătesc utilitățile, când peste drum de mine e deschis un bar - eu nu am voie să deschid bar pentru că este monument istoric clasa A - barul de peste drum a fost dat fără licitație, noi nu am știut când s-a făcut licitație, în septembrie 2019 s-a înființat firma, în octombrie 2019 a semnat contractul ca să desfășoare activitate de bar. Practic, eu ca artist, fac vad comercial acelui om care a deschis barul acolo. Eu nu am putut. De 15 ani lucrez în Cetate și eu nu am putut să accesez un spațiu, pentru că niciodată nu s-a făcut public când se dau în chirie acele spații și pe baza a ce documente și cum? Mai mult, această administrație a renovat Piața Teatrului, a făcut un amfiteatru pentru desfășurare de activități în aer liber. Iar în acel amfiteatru funcționează același bar care funcționează și în Cetate. Dacă vreți să ne mutăm din oraș, spuneți-ne să ne mutăm din oraș. Suntem siguri că în Miercurea Nirajului sau în Sângeorgiu de Pădure sau altundeva, o să putem să ne desfășurăm activitatea. Mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - Și noi vă mulțumim de cuvintele dumneavoastră, Sunt în multe privințe de acord cu dumneavoastră, în altele am putea să purtăm o discuție lungă. Vă supun la vot materialul. Vă rog să votați. Domnul Vajda, să punem la vot.

Dl. consilier Vajda: - Doar o scurtă precizare am vrut. Toate cele care au fost acolo menționate, dau răspuns în acest regulament și sper că este o pornire, un punct de pornire la toate acelea care domnul Gherghe, cu care m-am consultat înainte de a face acest regulament, va da un răspuns și va fi o, ... am discutat cu tine, deci am discutat despre asta, eu cred că e ok. Mulțumesc foarte frumos și sper toate cele bune.

Dl. consilier BălaȘ: - Da, eu sunt undeva la mijloc, pentru că eu i-am făcut pe cei doi să se consulte. Cea ce nu a mai zis Andi Gherghe este că există în orașul acesta, ce să vezi, cine ar fi crezut, operatori culturali privați, nu de stat cum vă place dumneavoastră, totul la stat, și privații ăștia vor să-și facă o federație, deci ei sunt în lucru acum cu o federație a operatorilor privat. Care 6

conține operator cultural privați maghiari Și români, dar privați. Vor să se reunească într-o federație, Și această federație să participe la închirierea spațiilor de acolo. Doar că ei vor un altfel de regulament.

Domnul Vajda s-a consultat cu domnul Gherghe, doar că domnul Vajda nu a acceptat aproape nimic din ce a zis domnul Gherghe. Deci nu s-a consultat. AȘa încât eu personal considerând că domnul Gherghe reprezintă punctul meu de vedere, Știți că mie îmi plac privații Știți, Și nu statul să administreze Și cultură Și toate, o să propun în primă fază amânarea Și să mai stea să se consulte până când aceea federație totuȘi a operatorilor cultural, aceea asociație formată din până în 10 operatori culturali privați, își vor regăsi doleanțele în regulamentul pentru adoptarea Cetății. Eu cu colegul Și prietenul Vajda sunt foarte de acord că trebuie un regulament al Cetății, singura noastră dispută este pe acordul fin. Deci noi aicea vorbim, poate de schimbarea a 5, 6 articole, dar care noi zicem că ar trebui să arate un pic altfel ca să dea Șansa operatorilor culturali privați să funcționeze în realitate Și cu adevărat în Cetate. Mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - Și eu vă mulțumesc. Domnul Papai.

Dl. consilier Papai: - Dacă ne reamintim, acum doi ani de zile sau acum un an de zile, colegul Vajda a venit cu un hotărâre care reglementa artiștii de pe stradă și am ajuns la un comun acord că trebuia să creăm un cadru legal, dar și acolo erau niște probleme prin care a devenit un circ mai mare, o problemă mare din partea artiștilor. Eu aș dori să citez pe colegul meu dl. Peti Andras, care nu suntem specialiști să lăsăm concluzia și decizia asupra specialiștilor. Și eu aș dori, trebuie să reglementăm dar și eu cred că ar trebui să amânăm să avem o dezbatere publică. Așa deduc din discursul d-lui Gherghe că nu a fost suficientă această dezbatere și să ajungem la un comun acord să fie ok pentru artiști.

Deci, am mai avut o asemenea reglementare care se referea la arta stradală, ulterior a născut o grămadă de controverse în cadrul artiștilor Și intenția este lăudabilă a colegului Vajda, Și eu sunt de acord că trebuie reglementat cum se închiriază spațiile din Cetate, dar aș propune să amânăm până când se face o dezbatere mai largă cu artiȘti, cu cei care vor fi beneficiarii acestor regulamente. Mulțumesc.

Dl. consilier Bakos : - Domnul Tatar, bănuiesc că tot de amânare vreți să vorbiți. Vă rog.

Dl. consilier Tatar: - AȘa este, sunt în asentimentul colegilor mei, dar am vrut să adaug că ceea ce ar fi foarte important de completat în regulament sunt criteriile conform cărora acordăm aceste spații, Și sincer să fiu, nu am încredere în executiv Și capacitatea de a face dialog cu aceȘti artiȘti în așa fel încât să se ajungă la un numitor comun. Deci, eu sper Și mulțumesc domnului Gherghe că Și-a exprimat părerea, Și sper că asta e începutul unei dialog. Mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - Domnul Moldovan, vă rog

Dl. consilier Moldovan: - Mulțumesc, domnule preȘedinte. Am o nelămurire Și probabil domnul actor, domnul regizor mă va lămurii Și îl rog să mă corecteze. Din câte Știu dânsul este privat ne-a spus Și domnia sa, dar din câte Știu dânsul desfăȘoară activitate în Cetate. Nu? Prin activitatea Teatru 74. Nu?

Domnul Gherghe Andei: - Nu.

Dl. consilier Moldovan: - Nu? Am greȘit eu? Mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - Dar nu contează pentru situația respectivă.

Domnul Gherghe Andei: - ... pe baza unei cereri și a taxei de .. ori de câte ori am eveniment, eu plătesc.

Dl. consilier Moldovan: - Ok. M-ați lămurit. Mulțumesc frumos.

Dl. consilier Bakos: - Da, vă supun la vot amânarea conform regulamentului, dat fiind solicitarea în acest sens. Și eu sunt mult, vă rog să votați, da.

Cine este pentru? - 7 voturi (Bălaș R., Bratanovici C., Tatar L., Papai L.,Bogoșel C., Magyary E., Pui S.)

Cine este împotrivă? - 11 voturi

Cine se abține? - 2 voturi (Matei D., Todoran R.)

Dl. consilier Bakos: - Hotărârea nu a fost amânată. Intrăm în subiectul pe ordinea de zi. Vă rog să votați varianta inițială propusă de inițiator, dar în sensul ca acelea amendamente care le-formulat acum în plen. N-are rost, deci dânsul e inițiatorul, cu acele amendamente de natura juridică, acele clarificări.

D-na Buculei Dianora: - Nu sunt amendamente, sunt cele solicitate prin raportul Serviciului juridic. Se va corela materialul, trebuia să veniți cu varianta 2

Dl. consilier Bakos: - Da, cu corelarea materialului, aceea variantă care este corelată cu cele solicitate de departamentul de specialitate. Deci, eu vă solicit să votăm materialul în forma inițială, mai puțin cele două, adică cu, și cele două amendamente. Da. Deci, varianta inițială cu clarificările spuse de dl. Vajda.

Cine este pentru? - 8 voturi (Bakos L., Makkai G., Miculi V., Todoran R., Boros G., Matei D., Moldovan C., Vajda G.)

Cine este împotrivă? - 8 voturi

Cine se abține? - 4 voturi (Tatar L., Bălaș R., Papai L., Bratanovici C.)

Dl. consilier Bakos: - Hotărârea nu a fost adoptată. Hotărârea a picat. Nu, asta era varianta singura care discutam, poate n-ați înțeles ce votăm.

Dl. consilier Bakos: - V-am clarificat, exact cum am zis. Bun. Încă o dată, atunci a picat varianta inițială. Discutăm amendamentul domnului Vajda. Vă rog să votați. Cele două pe care le-a zis domnul Vajda. Vă rog. Domnul Bălaș, procedural.

Dl. consilier Bălaș: - Acuma eu nu mai am satisfacții de-astea, și bucurii că pică un proiect sau trece. Dar dumneavoastră v-ați exprimat forte clar, ați spus, și cu doamna secretar, votăm proiectul cu cele mici, acele mici corecții juridice. Eu așa am înțeles. Deci cumva proiectul a picat așa cum ați zis dumneavoastră. Acum, dacă ne prefacem că n-a fost așa, votăm și amendamentele, mai ales că nu am satisfacție, nu mai de astea bucurii, hai că s-a mânat, sau a trecut, sau .. Dar eu zic numai procedural, așa e corect cum ați zis dumneavoastră, proiectul a picat. Chiar a picat.

Dl. consilier Bakos: - Domnul Csiki.

Dl. consilier Csiki: - Domnul președinte noi am solicitat, amendamentul, să fie trecut amendamentul. Nu corecțiile ceea ce a cerut de specialitate, pentru că raportul de specialitate a mai trecut și alte lucruri care nu prea suntem de acord în material. Cel puțin așa am înțeles, nu sunt inițiatorul acestui material. Am solicitat să supuneți la vot varianta inițială și amendamentul domnului Vajda, pentru că amendamentul domnului Vajda nu este în totalitate ceea ce este în referatul de specialitate. Cei așa de greu? Mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - Asta am supus la vot.....Vă rog să votați. Că nu știu ce votăm

acum, na. Eu nu știu, care conduc ședința. Ce votăm acum?

D-na Buculei Dianora: - Domnul Csiki, în raportul Serviciului, domnilor consilieri în raportul Serviciului Juridic scrie exact ce a spus domnul Vajda. M-am și referit, Raportul Serviciului Juridic: abrogarea să fie eliminată, abrogarea referitoare la Legea 213 din 1998 și titlul proiectului de HCL să aibă regulamentul de funcționare. Atât. Serviciul Juridic cu atâta a venit, cu aceste mențiuni, pentru care am cerut domnului Vajda să vină cu varianta 2 prin care să elimine Legea 213 fiind abrogată

Dl. consilier Csiki: - Noi am solicitat să fie varianta inițială și amendamentul domnului Vajda. Atât am cerut. Asta s-a supus la vot. Noi așa am înțeles și așa am votat.

Dl. consilier Bratanovici: - Deci, acum trebuie supus amendamentul și varianta ....

Dl. consilier Bakos: - Bun. Dacă așa vă amintiți, supun la vot amendamentul domnului Vajda. Vă rog să votați.

Cine este pentru? - 13 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -  7 voturi (Bălaș R., Tatar L., Papai L., Moldovan C., Matei D.,

Todoran R., Miculi V.)

Dl. consilier Bakos: - Și acum hotărârea.

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 6 voturi (Bălaș R., Tatar L., Papai L., Moldovan C., Todoran R.,

Miculi V.)

Hotărârea a fost adoptată.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- extindere, etajare și schimbare de destinație locuințe cu spații multifuncționale la parter, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 56A, cu regulamentul local de urbanism aferent, Inițiator -Beneficiar: SC"REMAT BRAȘOV" SA.

Dl. consilier Bakos: - dacă sunt înscrieri la cuvânt? Dacă nu sunt, vă rog să votați.

Si ce dacă? Să se înscrie cineva de la comisia de buget și să spună amendamentele. Nu o să citesc eu toate amendamentele. Ați avut dar nu au fost însușite de comisie.

Dl. consilier Papai: - ba da. Nu era amendamentul meu, era însușit de comisie.

Dl. consilier Bakos: - nu de dvs. discut. Amendamentul comisie de buget nu a fost însușit de celelalte două comisii. Ca urmare se discută în plen.

Dl. consilier Papai: - și se citește

Dl. consilier Bakos: - nu citesc. Bine, spuneți dvs. dacă sunt amendamente, vă întreb încă o dată. Într-adevăr cei din comisia de buget, vă rog explicați plenului consiliului propunerea dvs.

Dl. consilier Papai: - ideea este că e o lucrare mare, cu 3 proprietari, cu locuri de parcare prevăzute în incinta Mureș Mall care este o entitate privată și nu știu dacă chiar are acceptul pentru chestia asta, dar noi am cerut, având în vedere că scrie clar în material că există o dezbatere publică care a avut loc în 2017, deci acum 3 ani, noi am cerut amânarea până se face o nouă dezbatere publică pentru că s-au schimbat multe în zonă în 3 ani. Eu nu cred că putem să acceptăm rezultatele unei dezbateri publice care a avut loc acum 36 de luni. Atâta tot: o amânare până se face încă o dezbatere publică.

Dl. consilier Bakos. - mi se pare o propunere corectă. Vă rog să votați această amânare pentru considerentele spuse de dl. consilier Papai. Am supus la vot amânarea.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 voturi (Todoran R., Matei D.)

Proiectul de hotărâre s-a amânat.

Punctul nr. 2 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 621 mp situat în P-ța Trandafirilor nr. 39-40 aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș.

Dl. consilier Bakos: - vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Supun la vot.

Cine este pentru? - 6 voturi (Matei D., Moldovan C., Todoran R., Miculi V., Makkai G., Pui S.)

Cine este împotrivă? - 8 voturi (Biro C., Csiki Z., Peti A., Mozes L., Boros G., Vajda G., Kovacs L., Papai L.)

Cine se abține? - 6 voturi

Proiectul de hotărâre a fost respins.

Punctul nr. 3 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire și prețul de pornire la licitație pentru valorificarea terenului în suprafață de 1.804 mp situat pe str. Mureșului, f.n. aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș.

Dl. consilier Papai: - nu citiți nici acest amendament. Să știu. Toate amendamentele comisiei de buget va trebui să le spun eu?

Dl. consilier Bakos: - nu. Poate fi și altcineva.

Dl. consilier Papai: - mulțumesc. Aici este vorba de o licitație în care materialul propune un preț de pornire între 24 și 28 euro/mp, în condițiile în care terenul alăturat s-a vândut acum 6 ani către același cumpărător cu 35 euro mp. Acum 6 ani. Deci, este absurd să pornim acum licitația la un pre mai mic, așa că comisia de buget a propus majorarea cu 50% a prețului de pornire.

Dl. consilier Bakos: - am înțeles. Este o propunere decentă din punct de vedere economic, nu știu în ce măsură am putea noi nespecialiști fiind, să majorăm după ureche. De ce nu 65 sau 45? Dar argumentele sunt corecte, eu aș propune amânarea din considerentele spuse de dvs. sau de comisia de buget.

Dl. consilier Bratanovici: - acolo erau două chestii. Una, o evaluare a unei firme în calitate de evaluator, care stabilește o valoare, și valoarea de inventar. Cele de la care, dintre cele două, cea mai mică valoare reprezintă valoarea de pornire a licitației. Nouă ni s-apărut incorect ca valoarea de inventar nefiind actualizată, să o majorăm cu 50%. Și acela să fie prețul de pornire a acelui teren care aduce valoarea lui la o valoare normală. Asta e tot. Acolo, și am și scris, care e propunerea în amendament: mărirea valorii de inventar cu 50% încât să acopere practic, valoarea aproape reală a terenului.

Dl. consilier Bakos. - cred că, cu toții suntem de acord că 27 euro/mp e un preț mult prea generos chiar dacă e licitație.

Dl. consilier Bratanovici: - da, și practic, valoarea, nu mai știu cât era valoarea practic o duce la 30 și ceva de euro cu reactualizare. Deci, mi se pare corect.

Dl. consilier Bakos: - totuși, o evaluare independentă ar fi fost mai bună decât zic eu, să înmulțim cu 1,5 suma.

Dl. consilier Bratanovici: - dar se poate face o nou evaluare. Dacă noi restabilim valoarea minim de la care trebuie atunci evaluatorul trebuie să-și readucă valoarea la , pentru că acolo e interpretabil.

Dl. consilier Bakos: - sigur că prețul de circulație nu-i 27.

Eu propun să amânăm acest material, din considerentele spuse de comisia de buget. Domnule Papai, aveți o idee mai bună?

Dl. consilier Papai. - nu, doar atât că e dreptul nostru să stabilim o valoare. Chiar m-am interesat. Că vorbim de valoarea de pornire, prețul de pornire a licitației. Unde se va ajunge, e altă poveste.

Dl. consilier Bakos. - mi se pare corect, dar știți, și în ședința aceasta încercăm să vindem câteva terenuri, mai cumpărăm, e destul de greu de spus la o adică dacă suntem întrebați, la asta de ce am modificat și nu am modificat la celălalt. Și m-am gândit că poate o evaluare nouă pornind de la considerentele enumerate de dvs. și de comisia de buget, s-ar putea să ducă la o valoare corectă. De aceea am propus eu amânarea. Haideți să votăm amânarea. Cu mențiunea de a reface evaluarea. Acesta este motivul amânării. Să avem timp să refacem evaluarea. Dacă nu, supun la vot materialul.

Cine este pentru? - 15 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 5 voturi (Bratanovici C., Bogoșel C., Pui S., Moldovan C., Miculi V.) Proiectul de hotărâre s-a amânat. Urmează să se facă o evaluare mai, ținând cont de condițiile de piață.

Punctul nr. 4 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire prin licitație a terenului în suprafață de 12.513 mp situat pe str. Barajului, aparținând domeniului privat al Municipiului Târgu Mureș.

Dl. consilier Bakos: - este un material care revine de la ședința trecută. Dacă sunt înscrieri la cuvânt?

Dl. consilier Bălaș. - eu nu vreau să dăm prilejul actualei administrații să dea nici sub formă de licitație nici concesiune, un teren de 12 mii mp pentru că nu am încrederea că va anunța, dacă eu aș fi în conducerea primăriei aș da câte un e-mail la Camera de comerț română americană, la Asociația oamenilor de afaceri germani, la alte instituții și asociații ale investitorilor străini în România, să-i anunțăm că avem 12 mii mp să le dăm. De câte ori venea discuția de investitori mari și strategici în oraș, spuneam „domnule, nu avem teren în oraș”. Aceștia 12 mii. Că-s mulți, că-s puțini, nu știu, dar poate vine un Bosch, Samsung, nu știu, ce mai merg prim alte locuri. Nu nu știu ce Sc Trans Impex, Com Impex Betoniera SR. Că ăștia nu-s investitorii strategici. În altă ordine de idei, tot așa rămân la terenuri și dinastea, vedeți că avem în mape la punctul 6 o adresă de la deținătorii proprietarii Mureș Mall în care ne anunță că terenul e de vânzare. Cum vine campania electorală să nu zică careva că nu e de vânzare, stați că am încercat dar nu nu-l vinde nimeni, că acolo e locul pentru parcarea supraterană și e vorba de 3 milioane 400 mii euro plus TVA, și că e valabil până în 15.07. Probabil dacă negociem și se respectă prețurile de piață, o să putem să-l luăm, pentru că e un teren strategic, e de văzut. Totuși v-am anunțat numai să știți că groapa e de vânzare. Renumita groapă.

Dl. consilier Bakos: - am văzut în mape. Și ce propuneți, amânarea, sau doar v-ați explicat votul negativ?

Dl. consilier Bălaș: - eu nu propun nimic, eu numai vă anunț că votez împotrivă la Barajului, la orice teren și vânzare până în noiembrie. Dar acesta e punctul meu de vedere, nici măcar al colegilor mei neapărat.

Dl. consilier Bakos: - nefiind alte persoane înscrise la cuvânt că rog să vă exprimați votul cu privire la material. Va trebui comisie.

Cine este pentru? - 13 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Bălaș R., Tatar L.)

Cine se abține? - 4 voturi (Bratanovici C., Bogoșel C., Pui S., Papai L.)

(Nu a votat dl. consilier Csiki Z.)

Vă rog să nominalizați două persoane în comisia de licitație, lucru omis de mine și în cazul punctului 18 la amplasamentele de la Platou. Vă rog să nominalizați persoane în comisia de licitație, 5 nume trebuie. 3 membri și 2 supleanți.

Dl. consilier Vajda: - nominalizez pe dl. Biro Csaba.

Dl. consilier Bakos: - momentan avem unul cu drepturi depline și avem nevoie încă de 2 cu drepturi depline și doi supleanți. Încă 4 nume va trebui să se audă. Mi se comunică, am înțeles eu greșit, 3 conține și cei doi supleanți. Mai trebuie 2 supleanți. Dl. Biro va fi cu drepturi depline iar în lipsa dânsului sau a d-lui viceprimar vor fi cei pe care în nominalizați acum.

Dl. consilier Todoran; - propun pe dl. Matei Dumitru.

Dl. consilier Csiki: - propun pe dl. Bakos Levente.

Dl. consilier Bakos: - să fie unul mai cu perspective. Un jurist. Bine, Bakos.

Cu aceste trei nume, vă rog să vă exprimați prin vot privind componența comisiei.

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 4 voturi (Tatar L., Papai L., Mayary E., Matei D.) Cu 16 voturi pentru și 4 abțineri componența comisiei a fost adoptată.

De asemenea chiar dacă suntem la limita regulamentului, ca acea hotărâre importantă privind Platoul Cornești să poată produce efecte, trebuie să nominalizăm 2 consilieri pentru comisia de licitație, vă rog două persoane pentru această comisie ca să poată produce efecte hotărâre.

La începutul mandatului așa se bătea lumea pentru comisii și acum, nimeni.

Trebuie să votăm două persoane pentru comisia de licitație, la Platou. Eu propun pe cei care au luat cuvântul: dl. Moldovan și dl. Peti. Ați avut amendamente. E în regulă.

Cu dl. Peti și dl. Moldovan dacă sunteți de acord, vă rog să votați.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 vot (Peti A.)

(Nu a votat dl. consilier Magyary E.)

Componența comisiei a fost aprobată cu 18 voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 5 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 110/2013 și HCL nr. 477/2009 referitoare la aprobarea și completarea metodologiei pentru pregătirea și organziarea licitațiilor pentru vânzarea imobilelor aflate în domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș.

Dl. consilier Bakos: - dacă sunt înscrieri la cuvânt.

Vă rog să votați.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 voturi (Papai L., Tatar L.)

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 2 abțineri.

(Nu a votat dl. consilier Magyary E.)

Punctul nr. 6 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 35 din 29 ianuarie 2015 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 8/26.01.2012 referitoare la Regulamentul de Organizare și funcționare al Universității Cultural Științifice Târgu Mureș.

Dl. consilier Bakos: - dacă sunt înscrieri la cuvânt?

Dl. consilier Bălaș: - acum dacă 4 ani am tot vorbit de singura universitate din lume care nu are rector și studenți, nu mă pot abține să nu vorbesc acum. Eu zic, cum am propus de multe ori să schimbăm, nu mai schimbăm nici un regulament. Ce să schimbăm regulamentul la o instituție care cheltuie 1 milion 200 mii lei pe an sau mai mult câteodată, ca să facă cursuri de specializare pentru 43 de oameni. Nu numai că nu are rector și studenți, dar e și cea mai nerentabilă universitate din lume poate în insula Vanuatu mai este o universitate așa de nerentabilă ca asta.

Dl consilier Bakos: - din gesturi, am sesizat că dl. Csegzi dorește să vă răspundă.

Dl. Csegzi Sandor: - totdeauna trebuie să ascult aceste jigniri ale domnului consilier care din păcate distorsionează niște date. Eu am predat așa cum în acest regulament și în contractul managerial se prevede, raportul anual către dvs. și se vede că nu ați citit acest raport, dar și anul trecut chiar în condițiile acestea pe care le-am avut, am avut peste 500 de elevi studenți, noi nu-i numim studenți pentru că suntem conștienți de ceea ce reprezintă această instituție. Trebuie să vă spun că mobilizăm anual peste 10 mii de persoane la diferitele evenimente pe care le avem și avem multe și diversificate. Vreau să scot în evidență, și mă bucur pentru antevorbitorul legat de cultural-artistic, ce înseamnă cultural artistic. Universitatea cultural științifică tocmai asta dorește să scoată în evidență cultural științificul. Din păcate, când afirmăm cultural, ne gândim întotdeauna la partea artistică a valorilor pe care le-a creat omenirea în istoria sa, noi dorim să accentuăm cât mai mult faptul că în domeniul tehnic dorim să avem, să completăm o cerință e pieței de muncă, a forței de muncă, oferind chiar locuri de muncă, chiar servicii pe care le organizăm, inițiem sau în parteneriat cu mediul de afaceri le promovăm, ca să întărim și să readucem valoarea meseriilor de pregătire medie în acest context. Denumirea este istorică, am mai avut această denumire, atunci a avut într-adevăr și rector această instituție, și dorim foarte mult cu ajutorul dvs. să ducem această istorie mai departe pentru că se dovedește necesitatea și importanța unei astfel de instituții cu politica pe care dvs. o puteți propune sau chiar e bine să o propuneți. Bugetul, nici pe departe nu este acela pe care l-ați spus dvs., una e ce sumă cerem și alta e ce sumă reușim să primim, chiar și cu resursele financiare proprii pe care le realizăm pe activitățile noastre.

(Au plecat d-nii consilieri Bogoșel C. și Magyary E. — suntprezenți 18 consilieri)

Dl. consilier Bakos: - vă mulțumesc pentru răspuns. Domnule Bălaș, nu ați fost pomenit. S-a gândit numai la dvs.

Dl. consilier Bălaș: - sunt de acord cu explicațiile d-lui Csegzi. Sigur, își apără instituția pe care o conduce, dar nu pot fi de acord cu faptul că am jignit. Eu nu am jignit pe nimeni. Eu am spus doar că e singura universitate din lume fără rector și studenți, ceea ce cred că adevărul nu poate reprezenta o jignire. Atâta tot. În rest, despre utilitatea ei, etc. știm cu toții. Acum știți cum e, că avem măști, nu se vede că toți zâmbesc pe sub mustață, știu că de fapt așa este cum spun eu, dar hai să mai lăsăm un pic, să, oricum sper ca următorul mandat să desființeze chestia asta.

Dl. consilier Bakos: - vă rog să votați materialul.

Cine este pentru? - 10 voturi

Cine este împotrivă? - 3 voturi (Bălaș R., Papai L., Tatar L.)

Cine se abține? - 2 voturi (Boros G., Peti A.)

Hotărârea a fost adoptată cu ^ din cei prezenți.

(Nu au votat d-nii consilieri Kovacs L., Csiki Z., Bratanovici C.)

Punctul nr. 7 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a terenului cu suprafața de 11348 mp, situat pe str. Ilie Munteanu.

Dl. consilier Bălaș: - este o zonă mare, am înțeles că este vorba de o societate comercială cu 50 mp nu știu în ce măsură aproape 12 mii trebuie discutați

Dacă dorește să ia cineva cuvântul? Colegii care sunt afară, nu o să întrunească voturi dacă nu suntem toți prezenți.

Supun la vot hotărârea.

Cine este pentru? - 8 voturi (Bakos L., Makkai G., Miculi V., Pui S., Bălaș., Matei D., Moldovan C., Todoran R.)

Cine este împotrivă? - 3 voturi (Biro C., Vajda G., Boros G.)

Cine se abține? - 4 voturi

(Nu au votat d-nii consilieri Kovacs L., Csiki Z., Bratanovici C.)

Hotărârea nu a fost adoptată.

Punctul nr. 8 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 32/27.02.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a unui teren în suprafață de 98 mp. situat pe str. Aleea Covasna, nr. 1 Târgu Mureș.

Dl. consilier Bălaș: - este vorba de Aleea Covasna, conform notificării Prefectului, din câte cunosc. Și aici trebuie 15 voturi.

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 voturi (Papai L., Tatar L.)

(Nu au votat d-nii consilieri Csiki Z., Bratanovici C.)

Hotărârea a picat. Sunt și două abțineri, nu știu în ce situație ne aflăm. Prefectul ne-a notificat cu privire la adoptarea unei hotărâri care nu este tocmai conformă cu realitatea. Noi am zis că nu revocăm.

Dl. consilier Papai: - sincer, eu m-am săturat să tot votăm aceste atestări și peste 2 luni să votăm revocarea. Eu am zis că nu mai votez nici o atestare, nu mai votez. De aceea m-am abținut și o să mă abțin în tema asta. Cineva nu își face treaba cum trebuie.

Dl. consilier Bakos: - vă mulțumesc pentru clarificare, așa e corect dacă ne obținem e bine să ne exprimăm poziția.

D-na p. secretar Buculei: - dați-mi voie dl. consilier să vă spun, am să vă și transmit dacă nu cumva am și trimis, verific, deja avem mai mult de jumătate din sentințe câștigate cu Instituția Prefectului. Există o divergență de opinie între cele două instituții care este tranșată în instanță, aici într-adevăr ne-au trimis o adresă de notificare și vom merge pe alte articole. Deja s-a creat o practică unitară cât de cât, mai mult de jumătate sunt câștigate în instanță în mod definitiv și irevocabil, inclusiv în recurs.

Dl. consilier Papai: - atunci să înțeleg. Aceasta este notificarea Prefecturii în care ne cere revocarea. Dacă nu votăm revocarea ajungem în instanță unde vom câștiga, probabil, nu? Adică, nu se întâmplă nimic acum că nu am votat. Ok. Nu este nici o tragedie, mergem în instanță unde vom câștiga. Dacă dvs. spuneți că avem dreptate, e mai bine să nu treacă revocarea, nu? Dacă ziceți că avem dreptate și în instanță vom câștiga.

Punctul nr. 9 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea „Regulamentului de autorizare, atribuirea în gestiune delegată și controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe raza municipiului Târgu Mureș”, aprobat prin H.C.L.M. nr.349/2013 și modificat prin H.C.L.M. nr.392/2018, cu 13

privire la stabilirea, ajustarea/modificarea nivelului prețurilor și a tarifelor pentru executarea serviciului de transport public de persoane.

Dl. consilier Bakos. - sunt mai multe variante. Cultura, juridicul - varianta 1, restul cred că altă variantă.

Dl. consilier Papai. - restul comisiilor, adică trei, au mers pe varianta 2. În mod normal asta trebuie.

Dl. consilier Bakos: - așa este, supun la vot varianta 2.

Dl. consilier Bălaș: - nu știu, domnul de la Camera taximetriștilor, dl. Chiriță a fost la toate comisiile?

Dl. consilier Bakos: - din câte știu eu, da.

Dl. consilier Bălaș: - la comisia de cultură a zis că taximetriștii sunt de acord cu varianta 1, cu prețul limită mai mic.

Dl. consilier Bakos: - varianta 1 înseamnă prețul mai mare. Varianta 2.

Dl. consilier Bălaș: - la noi în mape, la comisia noastră, eu am o doză de senilitate, dar nu chiar așa de mare, eram în față cu, varianta 1 are prețul mai mic. Aici e în mape. Deci am avut dreptate.

Dl. consilier Bakos. - varianta 1 are prețul mai mare. Așa este.

Dl. consilier Bălaș: - prețul mai mic varianta 1, cu care Camera taximetriștilor a zis că este de acord cu prețul mai mic, cu 3,27 și această variantă este varianta 1 din mape.

Dl. consilier Bakos. - am înțeles, vă mulțumesc pentru clarificări.

Dl. consilier Mozes: - domnule președinte, să spuneți exact care variantă, că și comisia de urbanism a fost în unanimitate de acord cu scumpirea mai mică, adică cu 3 și ceva. Nu vrem să votăm ceva greșit și apoi să avem probleme.

Dl. consilier Bakos. - varianta 1 înseamnă 3,27 lei, vorbesc de regimul de zi și varianta 2,  4,75. Varianta 1 este prețul mai mic. Eu v-am explicat probabil greșit, atunci înseamnă că

varianta 1 este însușită de 3 comisii. Bine, varianta 1 cu prețul mai mic. Aceasta este varianta pe care o propun spre vot.

Dl consilier Papai. - ideea este că în comisie era varianta 2 cu prețul mai mic. Nu știu ce s-a întâmplat.

Dl. consilier Bakos. - s-a lămurit, varianta mai mică. Care e mai avantajos pentru populație. Vă rog să votați. Varianta 1 cu prețul de 3,27 lei.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Punctul nr. 10 din ordinea de zi

Proiect de hotărâreprivind aprobarea susținerii financiare a unor unități de cult din municipiul Târgu Mureș pe anul 2020, în baza O.G. nr.82/2001 Și a H.G. nr.1470/2002 - normele metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România și Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Dl. consilier Bakos: - următorul punct pe ordinea de zi se refera la susținerea financiară a unor unități de cult. Domnul Tatar, vă rog.

Dl. consilier Tatar: - da. Bineînțeles că sunt de acord deci am primit informările cererile depuse de către biserici, și bineînțeles că sunt de acord să sprijinim repararea sau să dăm bani pe reparații exterioare și reparare orgă și lucrări de întreținere. Însă nu pot să fiu de acord și îmi cer scuze o clipă, ca să văd un pic, să deschid tabelul. De exemplu, cu sistem de sonorizare, sistem de supraveghere video, cheltuieli de utilități și pictură și așa mai de parte. Deci propun un amendament prin care eliminăm aceste cheltuieli din tabel. Deci propun să rămână doar cheltuielile de reparații și întreținere. Mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - Da. Domnul Moldovan.

Dl. consilier Moldovan: - Mulțumesc domnule președinte. Desigur, Consiliul local în fiecare an susține pe atât cât poate cultele din municipiul nostru, și o va face și în acest an cu un 14

buget, eu spun unul mic, dar orice suma care revine către culte este binevenită. Doresc să propun și eu colegilor mei un amendament, este vorba de o parohie din cartierul Mureșeni. Este vorba de Parohia Ortodoxă nr. XIV care în documentația depusă către serviciul din subordinea executivului ia lipsit un act. Între timp a fost completat. Doamnele din Serviciul de cultură spun că totul este ok. Și ca atare propun un amendament să fie introdusă la punctul nr. 10 ca sprijin pentru culte și Parohia nr. XIV din Cartierul Mureșeni, în Anexa nr. A la punctul următor, 17, deci ca punct de parohie sau număr alocat numărul 17, cu suma eligibilă de 30 mii de lei. Mulțumesc.

(A plecat dl. consilier Bratanovici C. — suntprezenți 17 consilieri locali).

Dl. consilier Bakos: - Da, vă mulțumesc. Domnul Papai.

Dl. consilier Papai: - Eu am o singură problemă cu propunerea domnului Moldovan. În fața noastră, în fața Comisiei de buget i s-a promis reprezentantului unui alt cult că mai sunt bani disponibili și să depună proiect pentru următorul, următoarea tranșă. Deci nu ar fi corect să includem acum o biserică pe această listă, având în vedere că este o altă solicitare care a fost amânată pentru ședința următoare. Mai sunt niște bani disponibili și dânșii pot să depună și să fie acceptați în același condiții cu cealaltă solicitare și la discuția următoare votăm sau nu votăm.

Dl. consilier Bakos: - Vă mulțumesc. Domnul Moldovan.

Dl. consilier Moldovan: - Mulțumesc, voi fi foarte scurt. Documentația Parohiei XIV s-a regăsit în documentație, a lipsit un act important ca astfel să fie documentația integrală, deci ca atare a existat solicitarea Parohiei, a completat ulterior prin actul domniei sale, și consider că atât timp cât noi avem un buget și avem bani în buget pentru culte, nu văd de ce și amendamentul meu nu ar trece cu suma de 30 mii lei, sumă eligibilă pentru Parohia nr. XIV care să fie introdusă pe punctul de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - Am înțeles amendamentul. Domnul Tatar.

Dl. consilier Tatar: - Eu aș avea o rugăminte către executiv. Văd în material că pentru aceste sume solicitate există deviz detaliat, așa scrie aici. Aș dori să primesc și devizul să văd un pic ce se întâmplă și pe ce se solicită mai exact suma. Mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - Am înțeles, oricum discutăm, e un amendament, urmează să discutăm dacă varianta inițială nu va trece. Domnul Papai

Dl. consilier Papai: - Domnul Moldovan vă spun care este problema. Deci mai sunt 40 și ceva mii de lei disponibili. Dacă acum includem punctul 17 și duce 30 de mii mai rămân 12 mii. Poate ceilalți au nevoie tot de 30 mii, dacă aplică cu aceeași sumă se împarte echitabil la ambele culte. Așa, deci dacă nu au depus toate actele, asta este, intră la tura următoare. Adică facem excepții pentru că, pentru că nu știu de ce.

Dl. consilier Bakos: - Da, am înțeles. Domnul Bălaș

Dl. consilier BălaȘ: - Da, și eu rămân consecvent amendamentelor mele de la acest capitol și consider că da, trebuie să ajutăm bisericile, să le reparăm să le asigurăm o parte din cheltuieli de funcționare, chiar și la capitolul de investiții, să susținem proiectele sociale ale bisericilor, dar nu cred că este apanajul Primăriei ci al enoriașilor si al Bisericii Ortodoxe Române care ia 0,48% din PIB în fiecare an să picteze bisericile. Deci eu întotdeauna am zis că acesta nu-i apanajul Consiliului să dăm bani pentru picturi. Ca atare propun eliminarea punctelor 3 și 5 din tabel. Mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: -Vă mulțumesc. Aveți în oarecare măsură dreptate, eu în câte cunosc cel puțin parohiile locale, la acelor biserici pe care le cunosc eu, ăia nu primesc nimic de a Ministerul cultelor, poate că nici nu aplică pentru aceste sume. Bun, dat fiind faptul că sunt o serie de amendamente, haideți să vedem dacă intrăm în profunzime acestor discuții. În prima fază vă supun la vot varianta inițială. Vă rog să votați varianta inițială.

Cine este pentru? - 8 voturi (Bakos L., Boros G., Kovacs L., Peti A., Biro C., Csiki Z., Makkai G., Vajda G.)

Cine este împotrivă? - 2 voturi ( Moldovan C., Tatar L.)

Cine se abține? - 6 voturi

(Nu a votat dl. consilier Mozes L.)

Varianta inițială a căzut. Urmează să discutăm amendamentele. Primul amendament a fost formulat de domnul Tatar Lehel. Domnul Tatar Lehel prin care dânsul solicită eliminarea unor poziții cu privire la reparații de orgă. Vă rog să reformulați.

Dl. consilier Tatar: - Da, fac o sinteză. Deci, să rămână banii necesari reparației de orgă Și reparații exterioare Catedrala Mică, să eliminăm doar celelalte reparații care nu au dea face cu întreținere Și reparația de clădiri sau

Dl. consilier Bakos: - Am înțeles, ați studiat devizul, atunci cred că puteți spune sume, la ce poziții Și ce sumă diminuăm.

Dl. consilier Tatar: - mi s-a comunicat după Ședințele comisiilor de specialitate un tabel detaliat cu cheltuielile defalcate sau sumele defalcate Și aicea apar diferite sume, de exemplu cu sistem de sonorizare Și sistem de supraveghere video 12 mii de lei de exemplu, sau obiecte de inventar 91 mii de lei. Eu cred că ceea ce ține de întreținere Și funcționare poate să

Dl. consilier Bakos: - Dar trebuie separat cumva

Dl. consilier Tatar: - Da, da. Da cred că putem să votăm în principiu Și executivul să corecteze tabelul.

Dl. consilier Bakos: - Bun, să vedem dacă se poate, ori cum vă zic că celor care sunt mai noi, poate că nimeni nu e nou în comisie, în consiliu, de regulă nu ne-am legat de .. bine mai, mă rog într-adevăr au fost la, de câteva ori la, nu la icoane, Și la icoane Și la picturi murale. Îmi scapă numele. Am avut discuții dar de regulă am votat tot ce au cerut. E greu să spui la o parohie ca să facă o anumită cheltuială sau altă cheltuială. Mă rog, să vedem, dacă trece varianta atunci va trece varianta în sensul că aprobăm sumele care nu conțin acele poziții, deci din devizele înaintate spre aprobare să se elimine pozițiile enumerate de domnul coleg Tatar.Vă rog să votați acest amendament.

Cine este pentru? - 7 voturi (Bălaș R., Csiki Z., Papai L., Tatar L., Boros G., Kovacs L., Peti A.)

Cine este împotrivă? - 4 voturi (Bakos L., Matei D., Makkai G., Moldovan C.)

Cine se abține? - 6 voturi

Deci nu a fost adoptată această propunere. Urmează, acum încerc să ajung Și eu la o variantă, în sensul că dacă cade Și propunerea domnului, a dumneavoastră Și cade Și a domnului Moldovan, atunci nu avem hotărâre. Deci eu zic că suntem inconȘtienți,. Da păi urmează a dumneavoastră, dar încerc să vă explic că sunt 18, 19 parohii care sunt în toiul verii ar putea să facă atâta activități, Și noi din tehnici de vot nu acceptăm niȘte sume, că ba lipseȘte un microfon, ba altul vrea o pictură în minus. Nu mi se pare corect. Domnul Moldovan, procedural.

Dl. consilier Moldovan: - Mulțumesc, domnul preȘedinte, vă zic foarte scurt. Da aȘa este suntem în plină vară, da aceste parohii desfăȘoară activități de reparații de întreținere, aȘa cum spunea Și domnul consilier cei care poate au venit ulterior Și nu este cazul Parohiei XIV care are documentația depusă Și este ok astăzi, pot să vină Și la o rectificare bugetară ulterioară. Ori dacă alocăm la această biserică această sumă care în toamnă nu o să-i mai fie de folos, nu am făcut nimic. Deci din punctul meu de vedere eu consider că suma pe care a depus-o este eligibilă se regăseȘte în bugetul alocat pentru culte, ca atare cred că această parohie, nr. XIV poate fi introdusă la punctul de pe ordinea de zi la numărul 10. Ca punct de criteriu în anexa numărul 1A, numărul 17. Deci suma depusă de către parohie este eligibilă. Este buget pentru aceste culte, deci ca atare nu văd nici un impediment de ce nu putem vota această parohie. Mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - Nici eu. Urmează domnul BălaȘ, vă rog.

Dl. consilier BălaȘ: - Chiar procedural, Și zic asta pentru că parohia despre care vorbește domnul Moldovan este a tatălui unui membru POL, Știți? Dar noi în principiu zicem, dubla măsură nu se aplică nici pentru tata, nici pentru mama, nici pentru copilul meu, pentru nimeni. Dar eu ce vreau să verific, totuȘi să ne spună doamna Secretar. Aici a fost un oarecare concurs de proiecte, a lipsit un document, este legal amendamentul domnului Moldovan? Dacă au fost dosare depuse, Și la un moment dat la cineva a lipsit un document, e legal să facem noi acum amendamentul? Pentru că 16

noi la comisia de jurizare a proiectelor sportive, educaționale și culturale, când lipsește o foaie proiectul e respins. Deci colegii care sunt în comisii acestea știu, și eu de aia vreau să văd. E legal sau nu e legal? Dacă e legal îl supunem la vot.

Dl. consilier Bakos: - O să dau cuvântul d-nei Secretar. Desigur nu este concurs de proiecte, de regulă și e bine să știe toți cei care ne aud și se uită la noi, de regulă solicitările cultelor le-am tratat cu prioritate, în momentul când se adună și se decontează sumele, vin se prezintă și de acea e valabil ce zice și domnul Moldovan adineauri, nu la prima luare de cuvânt, urmează următoarea lună și depune încă o dată. Dar vă rog, doamna secretar.

D-na p. Secretar Buculei: - normal, din comisia de jurizare cine face parte, tot dvs consilierii locali fac parte din comisia de jurizare. Dvs. ați respins proiectul sau, că nu înțeleg? Eu nu fac parte din comisia de jurizare să pot să vă răspund.

Dl. consilier Bălaș: - cumva la culte, nu a fost o comisie de jurizare din consilieri locali, ci doar departamentele primăriei au analizat. Eu asta întreb. E un concurs de proiecte sau cineva de la departamentul de cultură trebuie să știe. Domnule, e legal să facem acum amendamente? A lipsit o foaie și a adus-o. Poate nu se încadrează în același regim cu proiectele culturale și educaționale, dar eu de aceea am întrebat ca să știu. Că noi nu am jurizat nimic.

Dl. consilier Bakos: - știm foarte bine că nu e concurs de proiecte, se merge pe solicitări. Întrebarea dvs., în schimb, e pertinentă. Indiferent de faptul că e, faptul că a avut un document lipsă, poate fi introdus ca și amendament în discuția actuală. Asta e întrebarea. Da, poate fi?

Dl. consilier Bălaș: - atunci eu mai am, eu o să votez, dacă e legal, m-am lămurit că e legal. Eu o să votez amendamentul d-lui Moldovan, dar atunci mai am un amendament. Ca cealaltă solicitare care a rămas nesoluționată, că este una încă nesoluționată, în caz că se califică cu o sumă mai mare decât mai avem noi în buget, la rectificare să o trecem. Că atunci nu mai e dublă măsură. Adică, vine parohia, nu știu despre ce biserică e vorba, mai sunt 12 mii lei prevăzuți acolo și au nevoie de 26 mii, și aici s-au dat 26-30 de mii, să mai suplimentăm cu suma necesară, atunci când va fi cazul, sau hai să zicem o promisiune să facem că nu pot să fac amendament pe chestia asta.

Dl. consilier Bakos. - oricum, așa facem de regulă așa facem. Că urmează peste 2-3 luni când iarăși se adunăm o serie de proiecte, se va însera în ordinea de zi. Dar ideea este oarecum bună. Domnule Bălaș, vă rog să repetați amendamentul inițial pe care urmează să-l supun la vot, că dvs. ați fost înaintea d-lui Moldovan.

Dl. consilier Bălaș. - scoaterea punctelor 3 și 5 din tabel, unde se vorbește despre finanțarea picturilor.

Dl. consilier Bakos: - vă rog să vă exprimați prin vot cu privire la amendamentul d-lui Bălaș. Privind eliminarea poziției 3 și 5.

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 4 voturi (Makkai G., Miculi V., Matei D., Moldovan C.)

Cine se abține? - 1 vot (Todoran R.)

Amendamentul a fost adoptat.

Urmează amendamentul d-lui Moldovan, eu zic că, coroborat cu ce a spus și dl. Bălaș, că acele două biserici care nu au întrunit, sunt anumite condiții despre care știm, am văzut documentația, să fie incluse acum în listă, urmând ca în cazul în care documentele sunt reverificate atunci să obțină și ei finanțarea. La vot.

Dl. consilier Csiki: - referitor la amendamentul care l-am votat mai înainte, nu am vrut să ajungem la capcana în care să pice materialul, de aceea am votat amendamentul, nu suntem împotriva picturilor și nu am fost niciodată, dar acel amendament noi l-am votat tocmai în ideea să nu pice tot materialul. Ne cerem scuze, noi nu susținem acel material, nu suntem de acord cu acel material, dar așa am pățit.

Dl. consilier Bakos: - și nu sunt împotriva, că întâmplător este același cult, împotriva acelui cult chiar urmează la această hotărâre care, sunt și alte. Mă rog, am înțeles mesajul.

Vă rog să votați cu privire la amendamentul d-lui Moldovan.

Cine este pentru? - 15 voturi

Cine este împotrivă?

Cine se abține? - 2 voturi (Papai L., Tatar L.)

Amendamentul d-lui Moldovan a fost aprobat. Supun la vot hotărârea în ansamblul ei.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Punctul nr. 11 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către ANTENA TV GROUP SA a terenului în suprafață de 284 mp., teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș.

Dl consilier Bakos. - comisia juridica a fost împotrivă, dar, mă rog. Supun la vot.

Cine este pentru? - 15 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 voturi (Papai L., Tatar L.)

(Nu au votat d-nii consilieri Bratanovici C., Bogoșel C., Magyary e.) Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru și 2 abțineri.

Punctul nr. 12 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către MESAROS OVIDIU DRAGOȘ a terenului în suprafață de 83,20 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș.

Dl. consilier Bakos: - următorul punct este ceva similar dar o suprafață mai mică, tot de la Complexul Week-end. Vă rog să votați.

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. consilier Todoran R.)

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.

Punctul nr. 13 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind neasumarea de către Consiliul local Târgu Mureș a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României.

Dl. consilier Csiki: - îmi cer mii de scuze, stimați colegi, profit de prezenta d-lui Cîrcu pe care îl salut cu respect și mă bucur că se află printre noi și nu are probleme de sănătate, că îmi făceam griji domnule Cîrcu, când ați demolat balonul 2 săptămâni nu ați răspuns la telefon și îmi făceam griji că oare nu e problemă de pandemie sau Doamne ferește altceva. V-am urmărit și cu niște discursuri prin care vă plângeți că nu aveți bani la Week-end, vreau să vă amintesc tuturor celor care sunteți în sală, că la comisia de buget în februarie când ați avut bugetul anual, atunci propunerea noastră, a comisiei de buget era să puneți atâția bani suficienți să vă ajungă la utilități până la sfârșitul anului. Pe lângă aceste sume de utilități, în comisie v-am aprobat 1 milion de lei pentru reparații tobogane, care a doua zi la următoarea comisie ați venit cu o hârtie semnată de dvs. prin care renunțați șa cei 1 milion de lei din cauza precipitațiilor de vreme. Acest lucru am profitat de prezența dvs. și am vrut să vă amintesc, sper că am încă o memorie bună la vârsta mea, ca să nu duceți în eroare lumea din Târgu Mureș cum că din cauza UDMR-ului nu aveți suficienți bani pentru utilități. Ba mai mult, mi se pare foarte ciudat cum plătiți facturile de anul trecut, anul acesta, pentru că ați avut în buget bani pentru anul trecut în care știți foarte bine, am trecut la rectificări, peste 6 rectificări am avut anul trecut în care permanent vi s-au dat bani pentru utilități, iar cu sumele respective nu ați plătit facturile nu știu exact pe ce lună anul trecut și ați introdus ați înregistrat anul acesta în contabilitate. Care sunt restanțe de fapt de anul trecut. Și anul trecut am votat un buget de 435 milioane dacă nu greșesc în care s-a realizat 300 și ceva de milioane până la sfârșitul anului. Dacă vreți sume mai exacte pot să vă dau foarte repede. Îmi cer scuze domnule președinte, dar 2 săptămâni nu știam ce e cu dl. Cîrcu pe care îl respect foarte mult și mă bucur că e sănătos și zâmbește.

Dl. consilier Bakos: - haideți să revenim la programul pentru școli al României prin neasumare a procedurii de atribuire, discutasem în școli. Vă rog să votați.

Cine este pentru? - 15 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Papai L., Tatar L.)

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru și 2 abțineri.

Punctul nr. 14 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Administrația CreȘelor.

Dl. consilier Bakos: - Regulament creȘe, nu sunt înscrieri la cuvânt, în schimb la buget aveți o propunere. Domnul Papai, vă rog să explicați.

Dl. consilier Papai (prin traducător): - aș fi dorit un amendament, se schimbă ceva la regulament, Direcțiunea creselor a cerut ca în unele situații speciale cum a fost și acum în pandemie să se poată efectua înscrierile și on line, iar noi am cerut comisia de buget să avem posibilitatea de înscriere online, tot timpul. Doar atât aș fi dorit, mulțumesc.

Dl. consilier Papai: - Deci, propunerea Administrației creȘelor a fost ca în cazuri excepționale să se accepte înscrieri on-line la creȘă. Noi în comisia am cerut să scoatem această sintagmă de cazuri excepționale, adică să fie o practică curentă că se pot depune documentele Și on-line. Atâta e singura modificare.

Dl. consilier Bakos: - am înțeles, domnul Csiki vă rog.

Dl. consilier Csiki (prin traducător): - stimate domnule președinte, eu așa știu că este prezentă în sală și d-na director și ea ca persoană de specialitate ar trebuie să vină cu idee să explice clar punctul dânsei de vedere, fiindcă partea online era o problemă.

Dl. consilier Csiki: - Domnule preȘedinte, stimați colegi profit de prezența doamnei director a CreȘelor Și ar trebui să întrebăm Și pe dânsa pentru că ea este specialistă în domeniu, să vedem pentru că Și cu aceste înscrieri online au mai fost, am întâmpinat probleme ici-colo, să vedem dacă dânsa poate să efectueze acest lucru. Sunt de acord perfect cu colegul meu ce a spus cu amendamentul, dar să întărească Și doamna director acest lucru. Mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - am înțeles, da domnul Csiki am înțeles e în regulă, chiar era problemă de procedură, domnul Papai terminați-vă ideea.

Dl. consilier Papai: - doar o secundă. Amendamentul este să se facă Și on-line, nu este doar on-line. Eu mi-am permis să exprim această chestie că Știu că mi-am înscris copilul on-line la creȘă, deci merge.

Dl. consilier Bakos: - bun, hai să ascultăm opinia doamnei director.

D-na Ferenczi Emoke: - bună ziua, deci în regulament scrie că se poate Și on-line. Și anul acesta ne-am organizat, am efectuat înscrierile atât on-line cât Și fizic. Nu au fost probleme.

Dl. consilier Bakos: - atunci practic în varianta inițială această sintagmă apare deja? Sau dacă nu apare, haideți să facem corecțiile vă rog să votați.

D-na Ferenczi Emoke: - da apare Și on-line

Dl. consilier Bakos: - art. 17, chiar dacă nu este acolo înscris, haideți să votăm în varianta propusă de domnul Papai.

D-na Ferenczi Emoke: - ni s-a spus că nu trebuie să facem noi amendament. Amendamentul a fost făcut de domnul consilier, eu aȘa am înțeles.

Dl. consilier Bakos: - bun, atunci cu amendamentul, vă supun la vot cu amendamentul d-lui Papai Și al comisiei de buget. Vă rog să votați. Deci Și on-line. Domnul Makkai este ieȘit deci puteți închide votul.

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. consilier Makkai G.)

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.

Punctul nr. 15 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 79 din 30 aprilie 2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii ce frecventează creȘa în anul Școlar 2020-2021

Dl. consilier Bakos: - urmează punctul 16 pe ordinea de zi, care se referă la concesiune parcări. Da, cu redevența. Îmi cer scuze m-am grăbit. Tot la creȘe, aicea era privind costul mediul lunar. Aici nu au fost comentarii în comisii, vă rog să votați.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. consilier Makkai G.)

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.

Punctul nr. 16 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de concesiune a parcărilor publice cu plată Și stabilirea redevenței conform studiului de oportunitate aprobat prin H.C.L. nr 68/2017.

Dl. consilier Bakos: - Punctul 16 cu privire la redevență, contract de concesiune Și altele. Aici comisia de buget are o propunere, vă rog cineva din comisia de buget să explice. Domnul Papai, Csiki cine mai e în comisia de buget?

Dl. consilier Papai: - La un moment dat circula un material sau un proiect de HCL prin care se solicita reducerea cu 50% a redevenței pe perioada pandemiei. Până la urmă nu a ajuns pe ordinea de zi, dar noi ne-am dus pe ideea asta Și am propus reducerea cu 50% a redevenței calculate pentru o perioadă de 2 luni, adică 15 martie -15 mai. Asta înseamnă 89.500.000 lei în minus, Și atunci pornim de la redevența votată de noi toți în septembrie 1.074.000 de lei, scăzând suma asta a rezultat 985.000 lei rotunjit. 985.000 de lei pe an, plus s-a omis, în septembrie am avut +10% din cifra de afaceri pe domeniul parcărilor Și am reintrodus această clauză.

Dl. consilier Bakos: - Am înțeles. Domnul Csiki

Dl. consilier Csiki: - Nu mai vreau

Dl. consilier Bakos: - Bun. Nu Știu în ce măsură pot să fac un amendament. În zilele trecute, în săptămâna trecută diferite persoane care sunt foȘti veterani de război, au semnalat că în urma intrării în vigoare a noului regulament o serie de persoane sunt private de anumite reduceri, până acuma au beneficiat de gratuitate, acum plătesc 50%. Nu Știu ce măsură poate fi subiect de discuție.

D-na p. secretar Buculei: -.........

Dl. consilier Bakos: - Am înțeles, bun. Deci nu este subiect de discuție, îmi retrag amendamentul, Domnul Papai mai vreți să? Nu.

Dl. consilier Papai: - Asta vroiam să spun, că nu votăm regulamentul, ce spuneți dumneavoastră ține de regulament care va intra luna viitoare în discuție.

Dl. consilier Bakos: - Bun, atunci cu, cine este de acord cu varianta inițială propusă de executiv? Este un amendament de la domnul Papai Și comisia de buget. acum varianta inițială.

Cine este pentru? - 5 voturi (Makkai G., Miculi V:, Moldovan C., Matei D., Todoran R.)

Cine este împotrivă? - 6 voturi

Cine se abține? - 6 voturi

Hotărârea inițială a fost respinsă.

Dl. consilier Bakos: - Amendamentul domnului Papai vă rog, de fapt al comisiei de buget.

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 vot (Makkai G.)

Dl. consilier Bakos: - Atunci hotărârea cu acest amendament, vă rog să votați.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 17 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind interzicerea accesului vehiculelor de marfă de peste 7,5 tone aflate în tranzit pe străzile - Gheorghe Doja (de la intersecția cu Rampei) - Bega- Budiului -Mestecănișului - Calea Sighișoarei - Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Municipiul Târgu Mureș, precum și a celor care aprovizionează zona de sud est a Municipiului Târgu Mureș,cu excepția celor care aprovizionează unitățile comerciale situate în zona industrială a străzii Gheorghe Doja - Bega - Budiului -Mestecănișului - Calea Sighișoarei.

Dl. consilier Bakos: - vă rog să vă înscrieți la cuvânt este un subiect important, eu zic că aceste autovehicule nu au voie nici acum. Discutând cu dl. Moldovan se pare că totuși da.

Dl. consilier Csiki: - eu propun o amânare la acest material pentru că au fost niște probleme cu corecții și în comisia de buget, și eu solicit o amânare.

Dl. consilier Papai: - aici nu ne înțelegem cu dl. Csiki, că am primit varianta II care mi se pare ok. Deci noi am solicitat ca, despre e vorba. Să blocăm tranzitul de trafic greu pe varianta Calea Sighișoarei - str. Bega - str. Gh Doja, pentru că foarte mulți care circulă pe ruta Sighișoara -Cluj Napoca trec prin oraș. Și asta nu se putea face decât printr-o excepție pentru cei care aprovizionează unitățile comerciale de pe acest traseu, de exemplu Fabrica de lapte, Prodcomplex, etc. Noi ce am cerut în comisia de buget să se specifice clar că aceste excepții totuși se realizează prin acordarea unor autorizații de tranzit cu titlu gratuit, adică nu așa pe vorbe, că eu mă duc la Fritzmen și mă duc, ci prin, își iau autorizație anuală dar primește gratuit pentru că aprovizionează ceva din oraș. Din punctul meu de vedere este ok. Știu, am avut discuții în comisie, dar așa este în regulă cu varianta 2.

Dl. consilier Bakos: - oricum, cu toții suntem de acord că trebui reglementat, nuanțele diferă.

Dl. consilier Csiki: domnule președinte, stimați colegi, eu doar o singură întrebare am: până acum, cum a fost? Și de ce este această urgență acum?

Dl. Moldovan Florian: - pe raza UAT Târgu Mureș, prin Hotărâri de consiliu din 2000 încoace, 2002 mai este una în 2006 mi se pare, s-au aprobat ca rute pentru traficul greu Calea Sighișoarei, Bega, Budiului, Mestecănișului, Calea Sighișoarei ruta care merge spre București și respectiv de la Gh Doja, Rampei, Insulei, Chinezu, Sinaia care merge spre Reghin. Problema ce a apărut în urma dezvoltării orașului foarte mare, gândiți-vă că se dezvoltă și acel City Mall la capătul orașului, care își va da drumul, care va veni un număr enorm de mare de tiruri care vor aproviziona pe ruta Bega, care vin dinspre Cluj, deci Bega, Budiului, Mestecănișului, la ora actuală dacă ați observat anul acesta a trebuit să intervenim a doua oară pre str. Budiului pentru că infrastructura nu suportă traficul greu. În ultima perioadă toate mașinile și s-a făcut și o statistică de către poliția Locală, care tranzitau mergeau spre Sighișoara, respectiv București - Brașov, dinspre Reghin pline cu lemne, circulau pe Calea Sighișoarei. Anul trecut am avut 4 accidente de tiruri pe Calea Sighișoarei, vă dați seama dacă începem și restul mall-urile mari care s-au dezvoltat în zonă și începe circulația de tiruri, și acum la ora actuală traficul pe Calea Sighișoarei, în orele de vârf se blochează, în anumite intervale de timp se blochează. Deci singura variată de a propune ca tot traficul de tranzit care merge dinspre Reghin Sighișoara București Brașov și respectiv Cluj, Sighișoara, București, Brașov, dacă țineți minte cei care sunteți vechi în oraș, au fost aceste table și aceste devieri au existat până la modernizarea intersecțiilor de la Ungheni respectiv Acățari, ceea ce au dispărut la momentul respectiv. Noi am și făcut o adresă la cei care administrează aceste străzi și trebuie să pregătim un material către ei, și documentație ca să repună aceste table. Intenția Municipiului este de a proteja trama stradală a municipiului. Nu mai suportă. La ora actuală Bega, Budiului și Mestecănișului nu are configurația pentru trafic greu. Mai este și podul de pe str. Sighișoarei. Traficul a crescut enorm de mult. Sper că vă dați seama cu dezvoltarea care s-a creat în zona respectivă. Cred că oricine care circulă pe zona respectivă își dă seama de această problemă. Ca să ne protejăm atât trama stradală cât și locatarii din municipiu, cetățenii care circulă pe aceste rute, str. Sighișoarei nu este o stradă de gabarit mare, este o stradă locală. Nu este nici județeană, națională, europeană. Nu mai suportă. Este risc, vom crea ambuteiaje, în perioada de 21

iarnă vor fi probleme. Credeți-mă că nu este o soluție să lăsăm traficul pe zona respectivă.

Dl. consilier Bakos: - nu numai în perioada de iarnă, pe nevăzute dacă mergem acolo acum e aglomerat și pe la ora 5 nu mai poți să circuli. Nu știu dacă din cauza tirurilor dar poate merită discuție.

Dl. consilier Biro: - domnule președinte, aș dor 5 minute pauză ca să discutăm treaba aceasta în fracțiune.

Dl. consilier Bakos: - oricând se poate solicita. Nu știu în ce măsură dl. Peti sau Csiki doriți înainte să supun la vot discuția cu privire la pauză.

Dl consilier Peti. - este clar că orașul este foarte aglomerat, vine o situație nedorită pandemia aceasta a redus semnificativ traficul dar în fine, noi cei care locuim în zona Valea rece, înainte de pandemie toată noaptea auzim tirurile cum trec pe acolo. Din păcate și cele umplute cu masă forestieră care e foarte neplăcut, și mai neplăcut decât zgomotul pe care îl produce, dar eu aș avea o întrebare. Noi Consiliul local de 20 de ani ne tot luptăm, tot am alocat sume pentru exproprierile, pentru prelungirea Căii Sighișoarei care ar fi o soluție pentru degajarea traficului inclusiv a traficului greu din acest flux și pe de altă parte sunt încă două proiecte care sunt în curs, extinderea la 4 benzi a drumului de la Târgu Mureș către Aeroport, știu că este proiectul în fază destul de avansată la CNAIR, respectiv acum 2 săptămâni s-a dat ordinul de începere a lucrărilor la drumul de legătură la autostrada Transilvania. Deci eu consider că totuși sunt demersuri făcute și aceste două investiții cele care țin de CNAIR cu extinderea la 4 benzi lărgire la 4 benzi, plus drumul de legătură, plus proiectul care săptămâna trecută a fost printr-o hotărâre de guvern dată ca și posibilitate în administrarea orașului Târgu Mureș de realizare a acestei lucrări, sunt expropriate terenurile de pe drumul acesta de extindere a Căii Sighișoarei și către Metro și către Universitatea Sapiența și ar putea

Dl. Moldovan Florian: - varianta către Metrou. Legătura de la coborârea de pe autostradă către sensul giratoriu din spate, urmează exproprierile. Acolo sunt o grămadă de devieri de rețele, transport gaz, electrica și acelea încă nu sunt

Dl. consilier Peti: - dar nu ar fi o soluție toate acestea la un loc?

Dl. Moldovan Florian: - astea toate la un loc vor duce până la urmă la acea variantă ocolitoare necesară pentru a degaja traficul. Dar la ora actuală și dacă se face centura, să zicem descărcarea de pe autostradă se face și se realizează, toată descărcarea se va realiza în momentul de față că s-ar putea că proiectul respectiv are pași mult mai avansați și are deja și licitat, să se realizeze, deci, tot traficul va fi deviat pe Gh. Doja. Toată descărcarea de pe autostradă în momentul în care se finalizează, va fi pe Gh. Doja în momentul de față. Încă pe tronsonul dinspre, în spate de la Metro, Budiului, respectiv care să lege calea oportună din Calea Sighișoarei, deci practic anulează Bega, Budiului Mestecănișului aia este în faza că încă trebuie făcute exproprieri, trebuie reactualizat acel proiect, trebuie deviate rețelele de conducte, deci e un proiect de anvergură mult mai mare cu costuri mult mai mari. În momentul în care există acea, cel puțin la faza de proiectare execuție, acele lucrări, da, într-adevăr după aceea se va permite accesul pe tronsonul respectiv. Dar în momentul de față avem un volum foarte mare. Oricum această hotărâre, se va transmite la Poliția municipiului, la administratorului drumurilor județene de pe zona respectivă, ca să se obțină avizele. Ca să pornim în obținerea acestor avize trebuie să avem un acord din partea consiliului local în vederea înființării acestor restricții, pentru că restricția nu o fac numai pe, o fac pe raza UAT-ului dar trebuie să asigur un circuit pentru cei care trebuie să ajungă de exemplu la București, Brașov, Sighișoara. După această hotărâre urmează etapele de avizare din partea celor care sunt îndreptățiți. Nu încurcă aprovizionarea în oraș, este vorba despre cei care tranzitează această zonă ca să ajungă în alte localități decât în municipiu.

Dl. consilier Peti: - un singur lucru nu înțeleg. De ce ar merita să vină un camion cu un șofer dinspre Cluj Napoca când știe că are scurtătura din Ungheni către Acățari, să intre în Târgu Mureș. Ceva nu se leagă. Că acolo se face 60 km economie. De ce s-ar băga în Târgu Mureș?

Dl. consilier Peti: - la Acățari, respectiv la Ungheni, nu mai există tablă de orientare pentru devierea traficului. Toată lumea merge prin municipiu pentru că nu mai există. Au fost luate la modernizare. Asta am pus și noi întrebarea și am cerut punct de vedere.

Dl. consilier Bakos: - oricum s-a cerut o pauză tocmai ca să putem purta anumite

discuții și cu dl, Moldovan și să înțelegem natura urgenței și faptul, eu mă mir în continuare de hotărâre că până acum am omis acest lucru, că toți vrem să reglementăm acest aspect.

Dl. consilier Papai: - eu am înțeles logica. Dacă vine marfă de la Cluj de exemplu pentru Dedeman, să nu mai tranziteze orașul să meargă roată pe la Acățari și să intre din partea cealaltă.

Dl. consilier Bakos: - eu am zis exact invers, că dacă vine la Dedeman, să vină.

Dl. consilier Papai. - poftim?

Dl. consilier Bakos: - eu am înțeles invers, că dacă are treabă la Dedeman, să vină. Cei care aprovizionează Târgu Mureșul să poată să vină.

Dl. consilier Papai: - nu, excepția este pe

Dl. Moldovan Florian: - diferența între cele două rute este de 7 km. Ca și timp, mai ales în orele de vârf, ca să circuli pe Calea Sighișoarei pierzi o jumătate de oră. Din acea jumătate de oră 10 minute sunt pe traseul celălalt care e mult mai degajat.

Dl. consilier Bakos. - bine și acela cu laptele?

Dl. Moldovan Florian: - cel cu laptele e ok. Cei care merg pe Bega, Budiului.

Dl. consilier Bakos: - bun, am înțeles.

Dl. consilier Papai. - excepția este pentru cei care se află pe Calea Sighișoarei - Buga -Bidiului, etc.

Dl. Moldovan Florian: - cei care au sediu sau puncte de lucru în zona respectivă.

Dl. consilier Papai: - sincer, eu aș fi mult mai radical. Într-un oraș normal nici pentru aprovizionare nu intră tiruri. În orice oraș normal există centre logistice undeva la 10 km, se pune marfa în mașini de 3,5 tone și acelea intră în oraș, nu tirurile. Dar acesta este pasul următor.

Dl. Moldovan Florian: - aceste unități au fost aprobate și funcționează pe baza unor aprobări date deja.

Dl. consilier Bakos: - s-a solicitat pauză, vă întreb cu privire la acest aspect dacă sunteți de acord să avem 5 minute pauză.

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 3 voturi (Miculi V., Pui S., Makkai G.)

Cine se abține? - 2 voturi (Matei D., Todoran R.)

P A U Z Ă

A plecat dl. consilier Todoran Radu — sunt prezenți 16 consilieri locali.

Dl. consilier Bakos: - domnule Csiki, informați-ne despre rezultatul consfătuirilor.

Dl. consilier Csiki. - mulțumesc, domnule președinte, discuția, așa am văzut că dl. coleg a cerut cam puțin 5 minute că nu am ajuns la un consens, eu solicit amânarea, îmi mențin amendamentul și să vină la prima ședință să avem timp să dezbatem acest material important, pentru că noi dorim până la urma urmei să se reglementeze acest lucru, dar să dezbatem acele întrebări care s-au ivit în urma pauzei.

Dl. consilier Bakos. - s-a propun amânarea, vă rog să votați această propunere.

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Miculi V., Matei D.)

Cine se abține? - 2 voturi (Pui S., Moldovan C.)

(Nu au votat Bratanovici C., Bogoșel C., Magyary E.)

Hotărârea s-a amânat.

Punctul nr. 20 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru bursă de merit pentru elevii care învață în învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș

Dl. consilier Bakos: - Este un proiect de hotărâre privind bursele de merit și diferite burse din Târgu Mureș. Domnul Kovacs ca și inițiator vă rog

Dl. consilier Kovacs: - Am o completare de formă la varianta 2 la art. 4 - deci bursele de merit se acordă elevilor care au obținut media generală peste nota 9 și nota 10 la purtare. Deci vă 23

rog să completați cu cuvântul peste.

Dl. consilier Bakos: - Am înțeles, deci se mărește pragul, da. Domnul Tatar vă rog.

Dl. consilier Tatar: - Da, conform legislației în vigoare sunt mai multe tipuri de burse din care două figurează în hotărâre. Eu aș completa cu al treilea tip de bursă. Deci sunt burse de studiu de obicei de la 8,50 în sus, burse de merit de la 9,50 în sus, și de performanță pentru cei care au obținut locuri sau loc 1, 2 sau 3 la olimpiadă. Și atunci aș introduce și bursa de studiu la art. 3 sau dacă există varianta doua din câte am înțeles acum e art. 4. Deci articolul să sune în felul următor: Direcția școli va cuantifica numărul de burse de merit care se pot acorda. Deși aici cred că numărul de burse care se pot acorda pe baza situațiilor prezentate de conducerile fiecărei unități de învățământ, iar cuantumul bursei de studiu se stabilește la 100 de lei, deci asta e o mică schimbare, a bursei de merit se stabilește la 150 de lei și burse de performanță se stabilește la 500 de lei pe lună/elev din gimnaziul și liceu. Mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - Am înțeles, sper că domnul Kovacs și domnul Biro au notat, că eu nu-s chiar așa cunoscător de problemă ca să putem dezbate. Alte? Domnul Papai, vă rog.

Dl. consilier Papai (prin traducător): - Am două probleme cu acest material, acum am văzut în raport că de fapt noi votăm bursele din 2019-2020. Am înțeles bine? Cam târziu așa retrospectiv. Eu aș cere o situație despre câte burse e vorba, despre câți elevi e vorba, noi deja am cerut în comisia de buget și încă nu am primit nimic. Eu ca membru al comisiei de buget nu pot să votez un asemenea proiect. Aș propune o amânare și la ședința următoare să avem și un amendament al d-lui Tatar, dacă rămânem la planul original atunci 80% a elevilor o să primească bursă. Eu cred că media de 9.50 ar fi ideal, dar să cerem un raport, statistică câți avem între 8.50 și 9, între 9 și 9.50.

Dl. consilier Bakos: - Domnul Papai, sintetizați și în românește, vă rog.

Dl. consilier Papai: - da, sigur că da. Eu am două probleme cu materialul acesta. Acuma văd că se referă retroactiv pentru anul școlar 2019-2020. Am crezut că noi avem burse școlare. Dar, asta e. Măcar să corectăm acum ceva. Este binevenită modificarea pragului de la 8,50 la 9, pragului minim, pentru că momentan cu acest prag de 8,50 cred că 80% din elevii din Târgu Mureș primesc bursă. Dar, ca și membru al comisiei de buget eu nu pot să votez un material în care nu văd cifre clare. Deci eu aș solicita Direcției școli să vină cu o situația clară în care să ne spună X elevi au, acum oricum se încheie situația școlară, X elevi au media între 9 și 9,50, Y între 9,50 și 10. Să vedem despre ce sume vorbim și clar să votăm un material. Nu așa că se acordă sume. Deci

Dl. consilier Bakos: - În consecință, propuneți o amânare pe aceste considerente?

Dl. consilier Papai: - Da

Dl. consilier Bakos: - Domnul Csiki.

Dl. consilier Csiki (prin traducător): - Stimate domnule președinte, stimați colegi e o problemă delicată, acești elevi de mai multi ani nu au primit burse și întotdeauna înainte de campanie executivul încearcă să plătească burse de acum 3-4 ani. Iar când directorii de școli au primit sumele de burse pentru elevi, elevii deja au terminat școala și nici nu erau în orașul Târgu Mureș și trebuia să vină în oraș să ia bursele, ceea ce este un fapt revoltător. Un alt aspect este că și noi am discutat de multe ori în comisii să găsim un cadru legal și nu credem că doar de la 8.50 să primească elevii o bursă, ci mai degrabă de la nota 9. Referitor la ce a zis dl. coleg Papi, care este membru al comisiei de buget, în buget nu este stabilită această sumă, doar în rectificare bugetară putem încadra această sumă. Noi în acest moment aruncăm mingea la Direcția școli, la directori de școli ca ei, dar directorii încă nu știu o sumă pentru că acum s-a terminat anul școlar și sunt încă concursuri, și nici un director nu are timpul necesar.

Dl. consilier Csiki: - Domnule președinte, stimați colegi e un material mai interesant. Dar oricum este revoltător că în Târgu Mureș ani de ani nu se plătesc aceste burse, doar înainte de campanie electorală se trezește cineva să plătească ulterior pe bursa de acum doi, trei, patru ani, când directorii școlilor sau unităților școlare când primesc aceste sume se uită pe fișe cine trebuie să primească și acei copii au terminat de un an, de doi ani, de trei ani liceul sau școala și sunt plecați în străinătate sau în alte locații, și trebuie să vină pentru a ridica 45 sau 50 de lei. Deci este așa strigător la cer acest lucru. Doi la mână. Noi am dezbătut foarte mult acest lucru, personal aș fi 24

dea acord ca să nu fie bursă de la 8,50 mai ales la dacă discutăm de clasele 5-8. Păi sunt unități școlare care au, toată lumea are peste 8,50. Dacă are la educație fizică, muzică și desen 10 nici nu are cum să aibă media generală sub 8,50. Aici ar trebui să venim în ajutorul acelor copii și să-i stimulăm, cumva să, ca într-adevăr să motivăm să studieze în continuare, să aibă un pic de concurență să aducă rezultate mai bune. Eu încerc să mai scurtez din discurs. Iar referitor la aceea ce a zis colegul nostru Papai, care e membru și în comisia de buget, aici vorbim de un material, restul de bani trebuie să se discute la o rectificare de buget, pentru că nu a fost în bugetul anual prevăzuți, prevăzute sume pentru acest material, iar acuma nici Direcția școli nu are timp suficient să dea un calcul exact, pentru că școala acuma s-a terminat. Directorii școlilor sunt implicați în Evaluarea națională și Bacalaureat. Nu are nimeni timp să-ți trimită în timp scurt o situație exactă. Dar până la rectificare se pot face calculele ca, dacă trece acest material la rectificare să se știe suma exactă. Vă mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - Domnul Tatar, ați luat deja cuvântul, dar vă rog că

Dl. consilier Tatar: - Da, foarte scurt. Sunt de acord cu cea ce, sau cele spuse de domnul Csiki, că trebuie să ne grăbim un pic cu acest material pentru că se încheie anul școlar. Eu totuși aș, și sunt de acord că nu putem să dăm tuturor elevilor burse. Dar totuși aș nuanța un pic bursele. Deci dacă pornim de la 9 în sus, atuncea dăm bursă de studiu de la 9. De la 9,50 bursă de merit și cei care au câștigat la olimpiade iau burse de performanță. Deci asta aș propune. Mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - Mulțumesc. Atunci cele propuse anterior nu mai sunt valabile. Da? La prima luare de cuvânt. Închideți telefonul. Cineva are, microfonul, dar dumneavoastră...

Dl. consilier Tatar: - Da, Ok. Același lucru a propus doar că nu am spus mediile.

Dl. consilier Bakos: - Am înțeles. Bun. La mine s-au dus. Domnul Matei cred că urmează. Vă rog.

Dl. consilier Matei: - Da se poate. În ceea ce a prezentat domnul Csiki exista și adevăr, destul de mult. Bursele se plătesc cu o oarecare întârziere de la an la an, și decizia pe care trebuie să o luăm acuma, trebuie să luăm în cunoștință de cauză. Există Ordin de ministru care stipulează modalitatea și tipurile de burse. Bursă socială, bursă de merit, bursă de performanță, și burse de studiu. Sunt 4 categorii de burse. Ce bursă oferim? Pun eu întrebarea. Bursă de performanță nu putem anul acesta pentru că olimpiade nu au fost datorită stării de fapt în care suntem și la ora actuală. Al doilea tip de bursă, bursele de performanță și bursele de merit sunt burse care se acordă elevilor în urma rezultatelor la învățătură în conformitate cu mediile anuale la sfârșitul anului. Anul nu s-a încheiat decât pentru clasa a XII-a și clasa a VIII-a. La gimnaziul nici nu prea ar trebui să discutăm în această situație de burse pentru că nu sunt bani. Degeaba noi încercăm să dăm burse la cei 30 de mii de elevi din Municipiul Târgu Mureș, pentru că nu avem bani. Și de acea dacă acordăm, dacă luăm o decizie să acordăm burse de performanță în urma evaluării făcute de către Direcția școli cu numărul exact al elevilor care se încadrează aicea se poate, din toamnă pentru că oricum bursele acestea se plătesc undeva în octombrie. Deci din toamnă din octombrie putem să alocăm un anumit număr de bursă elevilor, deci pentru performanță și eu aș mai introduce categoria de burse socială, elevilor care au o situație familiară mai deosebită. Ordinul de Ministru este destul de confuz din punctul meu de vedere, cade în sarcina administrației locale să rezolve problema, ori administrația locală poate să rezolve problema la limita competențelor și finanțelor pe care le dispune. Noi putem hotărî aici să dăm burse, a amintit și domnul . și domnul Csiki. Dau un exemplu Gimnaziul Europa - 99,9% din elevi au medii peste 8,50 și nota 10 la purtare. Întrebare: ce facem? Eu zic să amânăm și să mai aprofundăm puțin și să stabilim exact împreună cu Direcția școli după ce avem o situație clară care e situația. Mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - Am înțeles. Vă mulțumesc. Bine. Domnul Csiki, mai doriți?

Dl. consilier Csiki: - Da, îmi cer mii de scuze domnule președinte. Foarte pe scurt. Da, domnul Matei a completat, de ce am apăsat butonul inițial că asta am vrut să spun și eu că performanță nu poți că olimpiadele naționale nu s-au ținut în acest an. Dar totuși revin, și fac un apel la Consiliu local, dacă votăm ceva să ne ținem și de cuvânt, dacă dăm 1 leu pentru acel copil, atuncea acel copil așteaptă. Pentru că face și el la rândul lui niște eforturi sau întreabă zilnic când vin banii. Gândiți-vă numai la o situație școlară când copii, să zic 100, 50 de copii să fie, sau 100 de copii care vin zilnic sau săptămânal la secretariat să întrebe: nu știți când vin bursele? nu știți 25

când vin bursele? Poate sunt unii dintre ei care chiar stau în banii acea sau așteaptă banii să cumpere, nu știu materiale pentru a studia, sau cărți sau caiete știu eu ce altceva. Și noi ar trebi să fim puțin mai responsabil cu aceste lucruri, deci să nu adoptăm sau să votăm anumite proiecte numai de dragul de a fi votat și să ne și ținem promisiunea sau să ne vedem și impactul bugetar cum a zis și domnul Matei s-ar putea și asta o variantă să fie: de la liceu. Numai dacă ținem cont că educația este obligatorie până la clasa a X-a. Dar totuși măcar să mergem pe liceu. Dar asta sunt niște discuții de a dezbate. Mulțumesc. Dar sunt totuși de cord ca materialul să treacă.

Dl. consilier Bakos: - Sunt două propuneri de amânare, deci în prima fază vă propun amânarea înainte să vedem. Cine este de acord cu amânarea?

Cine este pentru? - 7 voturi (Matei D., Miculi V., Moldovan C., Pui S., Bălaș R., Papai L., Makkai G.)

Cine este împotrivă? - 5 voturi

Cine se abține? - 4 voturi

Dl. consilier Bakos: - Numai 7 voturi pentru amânare. Atunci sunt o serie de amendamente. Pe de o parte a inițiatorului, sper că mai este aici. S-a mutat mai încolo. Deci domnul Kovacs a propus media, creșterea mediei și.. Varianta 2, este deja în varianta 2 în mape. Bun. Cu amendament. Haideți să supunem la vot amendamentele domnului Kovacs și sper că nu bate cap la cap cu amendamentele domnului Tatar. Hai să vedem. Amendamentul domnului Kovacs, vă rog să votați:

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Amendamentul a fost votat cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Bakos: - Da unanimitate. Amendamentul a fost adoptat. Cum, domnul Tatar sigur că ați fost atent și dumneavoastră ați propus anumite bareme pentru medie. Sunt în concordanță cu cele spuse de domnul Kovacs?

Dl. consilier Tatar: - Da, sunt complementare. Dacă doriți pot să fac o sinteză scurtă repede.

Dl. consilier Bakos: - Da nu, dacă ați făcut referire la medii atunci numai prezintă interes pentru că a trecut varianta domnului Kovacs.

Dl. consilier Tatar: - Prezintă interes pentru că doar completăm cu încă un tip de bursă.

Dl. consilier Bakos: - Bun. Atunci să formulați cu următorul tip de bursă.

Dl. consilier Tatar: - Da, deci la 9 în sus bursă de studiu, de la 9,50 în sus bursă de merit, și cei care au rezultate bune la olimpiade burse de performanță. și dacă doriți, sau

Dl. consilier Bakos: - Am înțeles. Domnul Csiki, procedural. Și o să întrebăm dacă este legal, că dl. Matei ne-a explicat că sunt 4 tipuri de burse, dvs. propuneți una justă, dar cred că e al cincilea tip. Să vedem dacă se poate. Dl. Matei sau d-na secretar. Se pare că acest tip nu poate fi dezbătut pentru că nu este conform legislației.

Dl. consilier Csiki: - Da. Mulțumesc domnule președinte. Deci, tocmai asta a spus și domnul Matei că anul acesta nu au fost olimpiade. Deci nu are rost pentru că noi discutăm la 2019, deci anul școlar 2019-2020, deci și dacă trece amendamentul dânsului nu e nul, pentru că nu au fost olimpiade anul acesta.

Dl. consilier Bakos: - am înțeles, hai să fim la limita regulamentului, cunoscând acest aspect haideți să votăm amendamentul domnului Tatar. Vă rog să votați.

Cine este pentru? - 4 voturi (Tatar L., Bălaș R, Papai L., Pui S.)

Cine este împotrivă? - 3 voturi (Bakos L., Matei D., Boros G.)

Cine se abține? - 9 voturi

Amendamentul domnului Tatar nu a fost votat. Domnul Matei, ați avut amendament sau nu? Nu. Atunci vă rog hotărârea cu amendamentul domnului Kovacs, care de fapt era varianta 2 inițială.

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Bakos: - Deci hotărârea a trecut cu amendamentul domnului Kovacs

Punctul nr. 21 din ordinea de zi a fost retras de către inițiator

Punctul nr. 22 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Municipal Târgu Mureș.

Dl. consilier Papai. - e mult. Problema este că am răsfoit puțin și am găsit o greșeală și presupun că mai sunt și altele.

Dl. consilier Bakos: - cu siguranță.

Dl. consilier Papai. - poate ar trebui parcurs mai cu atenție și votat după. Dacă doriți să verificați și dvs. la art. 14 la comisiile de specialitate, alin 4: ședințele comisiilor e specialitate pot fi publice. Alin 5: comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbateri a unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise. Astea două așa mi se pare că se bat cap în cap. Pentru că legea spune clar: ședințele comisiilor de specialitate sunt publice, nu pot fi.

Dl. consilier Bakos: - dar nu pot fi nici publice.

Dl. consilier Papai: - nu! Sunt publice. Așa spune legea.

Dl. consilier Bakos: - dar nu poate fi publică. Când ne apucăm să negociem un preț

Dl. consilier Papai. - stați puțin, alineatul următor că unele se pot desfășura cu ușile închise dacă așa hotărăște președintele, sunt de acord. Dar legea spune clar Codul administrativ: sunt publice, nu pot fi. Și noi dacă nu respectăm litera legii ce facem cu acest regulament?

D-na p. secretar Buculei: - Dl. Papai citiți întreg articol. Codul administrativ spune la art. 141 alin. 4 ședințele comisiei de specialitate sunt de regulă publice. În schimb, acestea, comisia poate hotărî ca unele ședințe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfășoare cu ușile închise.

Dl. consilier Papai. - la art. de regulă sunt publice ....

Dl. consilier Bakos: - aceeași chestie.

Dl. consilier Papai. - nu e aceeași chestie. Sunt, nu pot fi

Dl. consilier Bakos: sunt, de regulă. Știți foarte bine că nu sunt publice. Aveți dreptate, modificăm în consecință. Era o propunere a mea. Știu că așa este în lege. Nu contravine legii, eu am făcut această modificare pornind de la realitate, pentru că comisia de specialitate adesea discută lucruri confidențiale care prin definiție nu este o chestie publică. Dar, mă rog. Cu această modificare,

Dl. consilier Papai. - stați puțin. Ați mai făcut modificări de genul acesta?

Dl. consilier Bakos: nu, asta era unul.

Dl. consilier Papai. - acesta era singurul. Și să vă cred pe cuvânt că din 22 de pagini

Dl. consilier Bakos: v-am trimis acum 3 săptămâni. Citiți și dacă aveți propuneri

Dl. consilier Papai. - asta am văzut-o așa, răsfoind.

Dl. consilier Bakos: - are viza de legalitate, ceea ce ați semnalat dvs. este o nuanță și nu este contrar legii. În primul rând trebuie să pornim de la ideea că este poate penultima ședință a consiliului local. Eu zic că în ședința constitutivă după o săptămână sau două, cei care vor fi în consiliu să-și facă regulamentul lor, în faza aceasta noi ne-am luptat ca să fim în litera legii în concordanță cu Codul administrativ.

Dl. consilier Papai. - eu vă cred, dar dacă eu în 2 minute găsesc asemenea neconcordanță cu legea, atunci probabil că mai sunt.

Dl. consilier Bakos: - puteați să găsiți în 2 săptămâni, că v-am trimis din timp.

Dl. consilier Papai. - atunci probabil că mai sunt și altele. Eu nu pot să votez așa ceva.

Dl. consilier Bakos: - cu siguranță așa este.

Dl. consilier Bălaș: - domnule Bakos, nimic din ce privește administrația publică nu este secret nici un fel de negociere. Nu știu, ce negociere să fie secretă? A! În comisii că se negociază un preț cu unul și unul stă afară și pe urmă intră altul și intră altul, alea oricum sunt excepționale. Dar să nu mai tot spunem că administrația publică e confidențială, secretă, cu ușile închise, trebuie să fie transparență.

Dl. consilier Bakos: - rezultatul nu este confidențial.

Dl. consilier Bălaș: trebuie să fim transparenți. Tot ce e vorba de banul public e public. De aceea se spune banul public e public. Salariile angajaților sunt publice, toate contractele sunt publice sunt publicate pe site plățile. Ca filozofie vorbesc acum, și eu o să mă abțin, din păcate, pentru că modificările acelea pe care le-ați făcut dvs. le aveam într-o variantă cu italice și le găseam mai greu, dar acum nu le găsesc.

Dl. consilier Bakos: - ați primit și variata cu italice.

Dl. consilier Bălaș: -da, dar acum nu o mai găsesc ca să vă zic exact articolele, dar vă zic din memorie. Faptul că regulamentul impune să încep eu discursul cu domnule președinte, domnul primar, domnule viceprimar, dragi doamne, domni.. eu așa l-am primit

Dl. consilier Bakos: - nu mai este.

Dl. consilier Bălaș: - nu mai este? Atunci e bine. Și la sfârșit să zic vă mulțumesc, că dacă nu încalc regulamentul, chiar nu trebuie trecut asta. Zic vă salut cu respect. Nu vreau să zic vă mulțumesc. Eu nu vreau să încalc regulamentul dacă uit să zic vă mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - nu apare nici o sintagmă. Trebuia să citiți. Domnule Bălaș, sună bine ce spuneți dvs., arată bine pe facebook, se va înregistra și se va putea foarte bine. Realitatea este alta. Realitatea este că procesul în sine nu este public. Când mă apuc eu să discut cu un angajat cât e salariul lui, până când nu ajungem la cifră aia nu e public. Am zis la început că îți cumpăr terenul cu un leu și apoi l-am cumpărat cu 5, nu are nici o treabă. Că la fiecare ședință nominalizăm comisii de negociere. Negocierea nu este publică, nu se transmite pe facebook. Rezultatul este public. Dar nu contează, sunt niște chestii pe care trebuie să le dezbatem. Am înțeles poziția dvs. și să o respect.

Dl. consilier Tatar: - aș dori referitor la ședințele online, pentru că văd că lipsesc sau nu pot avea loc dacă nu există o situație excepțională. Eu aș modifica puțin art. 14 - funcționarea comisiilor de specialitate, punctul 1 unde scrie: „comisiile de specialitate lucrează în plen și deliberează cu votul majorității simple a membrilor lor. În situații excepționale constatate de autoritățile abilitate precum epidemiile, pandemiile, etc. care fac imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședinței comisiei, ședința se desfășoară prin mijloace electronice”. Deci, eu aș zice că ședința se poate desfășura și prin mijloace electronice și fără cazurile acestea, situațiile excepționale.

Dl. consilier Bakos: - acestea, ce ați citit dvs., marea majoritate a textului apare în mod explicit în codul administrativ, deci nu o putem modifica. În ceea ce privește la online, nu este un text introdus de mine sau de executivul primăriei, este preluat din Codul administrativ.

Stimați colegi, ați avut la dispoziție câteva săptămâni. Există comisii, înțeleg că acum v-ați trezit în ultima oră, dar totuși dacă, atunci, măcar lăsați-mă să fac referire la regulament luați o singură dată cuvântul. Deja luați a treia oară cuvântul și oricum niște chestii care nu prea au ... Doamna secretar, vă rog.

D-na p. secretar Buculei: - dați-mi voie domnilor consilieri, să vă atrag atenția undeva în luna martie sau aprilie când am avut acele ședințe online, am primit de la Minister circulară prin care ni se solicita să modificăm regulamentele consiliilor locale în sensul introducerii exact a acestei fraze. Ulterior, printr-o hotărâre de Guvern a fost modificat Codul administrativ exact pe această frază: în situații excepționale se pot ține online, în rest, Codul administrativ începe foarte clar, ședințele se desfășoară în prezența. Este o excepție pe care autoritățile au reglementat-o acum cu situația pandemică, dar nu vor putea fi toate online.

Dl. consilier Bakos: - cu amendamentul d-lui Papai în sensul că eu îmi asum acea modificare. Domnule Papai, luați a treia oară cuvântul. O să găsiți probabil și altele. Dar conform regulamentului, aveți dreptul la o singură luare de cuvânt și dacă ați fost nominalizat. Să nu-mi spuneți că a fost cineva în sală în afară de dvs., astăzi, ați luat cuvântul de 2-3 ori, dl. Csiki a luat de vreo două ori cuvântul la diferite puncte, dar întotdeauna după ce ați luat dvs. cuvântul. Domnul Tatar nu veți mai lua, conform regulamentului, cuvântul, ați vorbit de trei ori a patra oară nu vă mai dau cuvântul. Dl. Papai ați vorbit de două ori vă rog să vă exprimați acum și dl. Tatar să vă zică la ureche ce are și dânsul de spus.

Dl. consilier Papai. - ok, am fost pomenit deci am dreptul la răspuns.

Ideea este că ați spus că noi pornim din realitate nu din alte texte. Art. 29: hotărârile Consiliului local cu caracter normativ, hotărârile consiliului local cu caracter individual. Foarte corect. Așa prevede legea. Pe site-ul primăriei, deși eu am semnalat de ani de zile, la noi nu sunt aceste categorisiri. Noi nu aplicăm ce spune legea, ce spune regulamentul.

Art. 21 alin 15. „informările privind documentele emise de Instituția Prefectului și organelor și instituțiile judiciare adresate Consiliului, vor fi însoțite de notă explicativă întocmită în limbaj uzual care explică conținutul documentelor trimise spre informare”.

Eu niciodată nu am văzut o asemenea explicație. Ni se trântesc materialele, din multe chiar nu înțeleg o boabă. Să mai caut?

Dl. consilier Bakos: - acum ați citit o chestie care îmi spuneți că, Codul administrativ nu este în regulă.

Dl. consilier Papai. - nu, nu, stați puțin.

Dl. consilier Bakos: - regulamentul este pe care nu îl respectați dvs. acum. Regulamentul este același.

Dl. consilier Papai. - domnule președinte, ați zis că porniți din realitatea din teren. Păi văd că nu porniți. În plus, ați zis că nu aveți dreptul

Dl. consilier Bakos: - d-na secretar a făcut zeci de informări. Acel text a fost după propunerea mea de modificare a regulamentului.

Dl. consilier Papai. - ok. Ne așteptăm să primim măcar luna viitoare.

Dl. consilier Bakos: - sunt de acord cu dvs.

Dl. consilier Papai. - și în că o chestie, ați spus dvs. că nu puteți să interveniți asupra Codului administrativ și fix asta ați făcut cu ședințele publice. Ați intervenit asupra textului de lege.

D-na p. secretar Buculei: - domnule consilier, dacă-mi dați voie, chiar au fost ședințe, inclusiv la rapoartele Curții de conturi am făcut din 20 de pagini am făcut informări succinte, din adresele Instituției prefectului, chiar v-au fost prezentate sub formă. Nu adrese simple ale cetățenilor, adrese de 5 pagini ale unor instituții de unde dvs. nu aveți de unde să vă dați seama despre problemă. Și întotdeauna am încercat să vă explic într-un mod cât mai simplu și mai uzual să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. Inclusiv pe dosare de instanță unde au fost dosare grele ați primit informări din partea secretarului vizavi la sentința respectivă.

Dl. consilier Bakos: - vă mulțumesc pentru răspuns, vă supun la vot varianta inițială cu acea modificare care e însușită de mine, în sensul că să fie „sunt de regulă”. În loc de „pot fi”, va fi sintagmna „sunt de regulă”. Vă rog să votați.

Cine este pentru? - 13 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Tatar L.)

Cine se abține? - 2 voturi (Papai L., Bălaș R.)

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 2 abțineri.

Vă propun cei care veți fi în noul consiliu să modificați după realitatea actuală de atunci.

Punctul nr. 1 regim de urgență

Proiect de hotărâre privind împuternicirea unor membrii ai aparatului de specialitate al primarului cu formularea unor apărari și reprezentarea intereselor consiliului local în fața instanțelor de judecată în cadrul dosarului nr. 789/102/2020:

Dl. consilier Bakos: - dacă sunt persoane înscrise la cuvânt?

Dl. consilie Tatar. - nu pot să nu observ cu dezamăgire că i-ați permis d-nei Buculei să ia cuvântul de mai multe ori la punctul anterior, iar nouă nu ați vrut să

Dl. consilier Bakos: - regulamentul nu se referă la executivul primăriei, ci la consilieri locali.

Dl. consilie Tatar. - totuși știm bine că nu e vorba aici de regulament, ci de altceva. De altfel, când s-a instituit starea de urgență era vorba de 184 de îmbolnăviri în toată țara. și am zis că ținem aceste ședințe online. Acum sunt zilnic atâtea și noi ne întrunim venim personal. Nu mi se pare normal și atunci ca să evităm aceste situații am vrut să scot sintagma în cazuri excepționale, pentru că dacă ați tot zis că nu ne legăm de nuanțe, atunci pot fi ținute online înseamnă același lucru cu pot fi în situații excepționale. Deci ați zis să nu ne legăm de nuanțe.

Dl. consilier Bakos: - aveți la acest punct ceva, amendamente propuse, domul Tatar?

Dl. consilier Papai. - doar o întrebare. starea de alertă în care ne aflăm nu se încadrează la situații excepționale?

Dl. consilier Bakos: - poate a fost o întrebare retorică, eu personal nu știu să răspund.

D-na p. secretar Buculei: - de starea de alertă nu se vorbește și nici în Legea 55, nici în actuala hotărâre nu se vorbește despre așa ceva. Formularea a venit direct de la minister și exact așa a fost formulat inclusiv modificat Codul administrativ. Am să vă trimit și hotărârea de guvern și informarea venită de la Minister.

Dl. consilier Bakos: - cu aceste aprecieri privind reprezentarea în fața instanțelor, dacă nu este cineva să ia cuvântul, vă rog să votați.

Dl. Csiki are amendament la acest punct.

Dl. consilier Csiki. - îmi cer mii de scuze, doar că nu am înțeles de ce consiliul local trebuie să nominalizeze acele persoane care sunt trecute. Noi nu avem o problemă în sine cu materialul, dar de ce să nominalizăm noi? Este executivul sau dl. primar să rezolve, să delege pe cine trebuie sau ce prevede legea.

D-na p. secretar Buculei: - este necesar pentru că la unele dintre procesele pe care le-am avut, s-a invocat excepția lipsei calității procesuale a consilierilor juridici ca reprezentând Consiliul local fiind din partea executivului. Și atunci s-a cerut prin încheiere să se numească printr-o hotărâre de consiliu reprezentanții legali din partea Consiliului pentru reprezentarea în aceste procese.

Dl. consilier Csiki. - la răspunsul dvs. atunci să înțeleg că s-a consultat cineva cu consilierii pentru aceste nume? Nu știu. Dacă s-a hotărât cineva a hotărât și a trecut aceste nume, să-și asume. Nu votez eu pe niște nume care e pus de altcineva. Mulțumesc.

D-na p. secretar Buculei: - hotărârile de consiliu fiind promovate de cei de la ADP, aici dau un exemplu de cei de la ADP că vorbim de cazul în speță, cei de la ADP sunt consilierii juridici care sunt îndreptățiți să meargă cu procesele mai departe. Dar am nevoie de o hotărâre de consiliu prin care să minimalizăm persoanele.

Dl. consilier Bakos: - am înțeles, haideți să votăm.

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 voturi (Papai L., Tatar L)

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru și 2 abțineri.

Punctul nr. 2 regim de urgență

Proiect de hotărâre privind răspunsul la interogatoriul formulat în dosarul nr. 2198/102/2019, aflat în primă instanță pe rolul Tribunalului Mureș, Secția Contencios Administrativ și Fiscal:

Dl. consilier Papai: - aș dori să știu cine este inițiatorul acestui proiect.

Dl. consilier Bakos: - dl. Peti Andrei. Cel puțin așa scrie aici.

Dl. consilier Papai: - pe material nu scrie. De aceea vă întreb. Am înțeles. Aș avea o întrebare. Eu nu am înțeles ce trebuie să facem noi cu acest, să cotiți întrebările și să răspundem în cor sau cum? Chiar nu am înțeles cum doriți să rezolvăm acest material?

Dl. consilier Peti: - să știți că este o întrebare foarte bună pe care mi-am pus-o și eu la rândul meu pentru că este o situație mai aparte, pentru că parte în proces este Consiliul local ca organ deliberativ, fără aparat de specialitate în spate își fără să aibă personalitate juridică, adică nu există un reprezentant al nostru, adică tot consiliu local, toți cei 23 de membri au aceleași drepturi și obligații și noi ne exprimăm punctul de vedere prin decizia majorității. Ori în această situație în care instanța a aprobat proba interogatoriului care în primul rând s-a referit la persoane fizice, adică spun și eu un exemplu. Dl. Bălaș, ați participat la ședința respectivă, atunci ați putea răspunde dvs. da, am participat, sau nu am participat. Dar aici în situația aceasta, singura modalitate pe care eu o văd legal fezabil este ca Direcția juridică prin secretarul UAT să întocmească aceste răspunsuri, și eu am o întrebare, dacă doamna secretar general a vizat pentru legalitate acest material, nu am văzut dacă a fost vizat sau nu, pentru că în funcție de abordarea sau interpretarea dânsei cu privire la acest material, putem să mergem mai departe. Dar eu vă spun 30

situația hilară care s-ar putea realiza, ca noi 23 de persoane pentru că, atenție, a fost un vot secret, adică nimeni nu poate să știe cine ce a votat și cum a votat. În această situație noi 23 de persoane am putea avea 23 de păreri la fiecare răspuns. Cine va decide care dintre acele 23 de răspunsuri este cel care reprezintă părerea consiliului local? Și eu aș dori să întreb pe d-na secretar general a vizat, nu a avizat sau s-a lucrat la răspunsuri? Nu știu.

Dl. consilier Papai. - ideea este că nu chiar așa de, nu vorbim de 23 de consilieri, eu am memoria mai bună. Erau câțiva colegi care au refuzat să voteze și asta se vede clar. E vorba e 16 consilieri care au votat în unanimitate. Adică se știe care sunt cei 16 care au votat cu da. Ba da. Este secret dar domnii nu au participat la vot, s-a văzut clar, nu au votat și au fost 16 voturi în unanimitate. Din punctul acesta de vedere nu mai este nici un secret.

D-na secretar Buculei: - dl. Peti, ca să vă răspund la întrebare. încă nu am dat viză pentru că nu erau formulate răspunsurile. Solicitarea dvs. vine raportat la să se comunice punctul de vedere și răspunsurile autorității deliberative. Dați-mi voie să vă anunț că eu nu reprezint autoritatea deliberativă. Normal în comisii când v-ați întâlnit trebuia formulat un punct de vedere de la fiecare comisie și fiecare punct de vedere la fiecare răspuns la interogatoriu aprobat prin hotărâre de consiliu. Ce ține de partea noastră, v-am pus la dispoziție toate actele v-am făcut ș adresa 15.086 dar dvs. știți cel mai bine care au fost considerentele inițierii materialului. Noi am pus la dispoziția dvs., la dispoziția Consiliului și inclusiv la dispoziția instanței toate actele pe care le-am deținut. Mai departe nu pot să formulez eu o părere persoană în numele întregului consiliu. Aici cel mai practic ar fi să se întâlnească toți consilierii să se discute fiecare punct din interogatoriu și să se supună dezbaterii consiliului local, pentru că nici dvs. în calitate de reprezentant nu vă puteți însuși părerea întregului consiliu. Cea mai clară și simplă procedură aceasta este. Oricum răspunsul la interogatoriu trebuie aprobat prin hotărâre de consiliu. Este autoritatea deliberativă. Eu pot să vă pun la dispoziție toate datele obiectiv, așa cum am făcut-o la fel și la instanță, am comunicat toate actele pe care le-am deținut în instituție, dar mai departe nu pot să mă pronunț eu asupra părerii personale a fiecăruia dintre consilieri.

Eventual ce aș putea să vă propun începând de mâine niște discuții frumos întâlniri, se formulează anumite răspunsuri și se face o ședință de îndată, se aprob răspunsurile, dar răspunsurile vor trebui clar aprobate prin hotărâre de Consiliu pentru că asta așteaptă instanța. Exact așa s-a cerut punctul de vedere și răspunsul autorității deliberative. Eu într-adevăr asigur secretariatul consiliului local, dar eu nu pot să-mi însușesc părerile dvs. sau să vă influențez într-un anume fel. Da, în urma discuțiilor eu pot să le redactez din punct de vedere juridic, dar mai mult nu pot să vă influențez în nici un fel. De asta nici nu am dat viză de legalitate la hotărârea în sine pentru că se aprobau răspunsurile la interogatoriu. Nu avem răspunsurile.

Dl. consilier Peti: - vă dați seama că m-am documentat puțin în materia aceasta. Codul administrativ specifică foarte clar cine reprezintă UAT Primarul prin aparatul de specialitate, secretarul general, persoanele cu pregătire juridică, sau dacă nu se dorește prin avocat mandatat. Da? Așa scrie codul administrativ. Ori răspunsurile acestea nu ne obligă. Dvs. sunteți obligat pentru că anumite informații care se cer de către instanță le aveți dvs. aparatul de specialitate nu noi avem avocați sau juriști care să lucreze pentru consiliul local alții decât dvs. și în țară s-a procedat la fel. Direcția juridică prin secretarul general a formulat anumite răspunsuri cum considerau dânșii ce mai potrivit, au venit consilieri și dacă au considerat necesar au modificat, dacă nu au aprobat exact. Dar trebuie să vină de la un specialist care e competent în conformitate cu codul administrativ să răspunsă la acele întrebări. Nu neapărat noi ne însușim acele răspunsuri, că după aceea depinde de fiecare dintre noi dacă ne însușim sau nu.

D-na secretar Buculei: - eu nu vă contest, v-am spus vă pot pune la dispoziție ne întâlnim și discutăm și eu pot să redactez dar eu cu ce răspuns să vin în fața consiliului? Vă dau un exemplu la întrebarea 1 toate actele v-au fost puse la dispoziție prin adresa pe care v-am indicat-o. Absolut toate actele și hotărârea de consiliu și actele care au stat la baza emiterii HCL-ului. Cu privire la raportul anual, acolo se poate răspunde de către noi, nu e nici o problemă, și acum vă pot indica cine și-a depus în acel termen acel raport. Dar explicați-mi ce răspuns să vă dau cum a împiedicat reclamantul prin nedepunerea resurselor personale participarea delegației și să indice exact

cuantumul prejudiciului cauzat instituției publice prin neparticiparea la un festival național ungar. Cu ce să vin?

D-na secretar Buculei: - da, dar asta ar înseamnă să vin eu cu părerea mea personală, asta nu va fi o problemă, eu pot să vă fac răspuns strict pe lege. Unde nu am cunoștință, nu am cunoștință. Unde nu am cunoștință de executiv, nu am. V-am spus cu privire la petitul 1, 2, 3 mai am 9 și 10, pot să răspund cu mare drag. Din parte consiliului veți avea. Dar, vă mai dau un exemplu. La întrebarea 12, din punct de vedere disciplinar sau din orice altă cauză, în perioada în care și-a exercitat mandatul de consilier local și cel de viceprimar, reclamantul i s-a aplicat vreo sancțiune disciplinară sau de alt natură în legătură cu funcțiile administrative menționate? Din partea executivului nu există. Există materialul în urma căruia dl. Makkai a fost demis. Atât.

Dl. consilier Peti: - noi consiliul local nu avem de unde să știm dacă a fost sancționat sau nu.......

D-na p. secretar Buculei: - pe mâine vă transmit. În calitate de reprezentant vă transmit. Dar părerea mea că vor trebui și aprobate de consiliu local. Obligatoriu.

Dl. consilier Bakos: - ce facem cu această hotărâre, că d-na secretar general ne va trimite sau vă va trimite ca și inițiator, anumite documente, ce propuneți? Adoptăm hotărârea în forma care e? O amânăm?

Dl. consilier Tatar. - în opinia mea, miza este să dăm un răspuns. Sau dacă nu dăm un răspuns este o problemă, citez din referat art. 358 din Codul de procedură civilă: „dacă partea fără motive temeinice refuză să răspundă la interogatoriu sau nu se înfățișează, instanța poate socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină ori numai ca un început de dovadă în folosul aceluia care a propus interogatoriu. În acest din urmă caz atât dovada cu martori cât și alte probe, inclusiv prezumțiile pot fi admise pentru completarea probatoriului”. Asta e miza probabil și important e să dăm un răspuns. Nu prea contează fiindcă oricum vorbim de un lucru subiectiv, nu prea contează calitatea răspunsului în opinia mea.

Dl. consilier Bakos: - aveți perfectă dreptate, știm acest lucru, dar.

Dl. Peti ați făcut o propunere de hotărâre de consiliu, cum nu s-a propus amânarea, supun la vot materialul dar nu va produce efecte. Ne apucăm după 4 ore de ședință să propunem și să dezbatem

Dl. consilier Peti: - propun amânarea până marți, sper că primim până atunci răspunsurile din partea d-nei secretar general și marți ne întâlnim în ședință să discutăm asupra acelor răspunsuri. Nu avem altă soluție.

Dl. consilier Bakos: - bun. Dat fiind și cele explicit spuse de dl. Tatar care nu știam, acum și cei care ne ascultă știu care e miza, va trebui să ne întâlnim.

Dl. consilier Papai: - o singură chestie. Noi, bine nu noi, eu nu sunt jurist și nu aș vrea să mă bag în amănunte, dar din câte știu, funcția de viceprimar este o funcție politică. Un viceprimar se alege în urma unui vot politic nu are contract de management, nu sunt criterii de performanță, nu este nimic. Așa cum se alege în mod politic un viceprimar, tot așa se poate demite în mod politic un viceprimar. Deci, nu poți să pretinzi că nu a executat ceva sau nu a făcut ceva, pentru că nu există acel contract de management, nu există acele așteptări. Eu cred că din punctul acesta de vedere ar trebui pornit.

Dl. consilier Bako. - asta este adevărat, dar nu are neapărat legat de întrebări, nu acest lucru a fost întrebat și nu prezintă obiectul discuției.

Dl. consilier Makkai: - onorat consiliu. De la început precizez și eu m-am documentat în speța respectivă și cred că nu sunt lipsit de modestie dacă vă spun că aș putea face doctoratul din acest subiect. Cea mai mare greșeală a fost ultima afirmație că este o funcție politică. Greșeală fatală. Cel care afirmă așa ceva, nu cunoaște nici Codul administrativ, nici măcar Regulamentul de funcționare a Consiliului local Târgu Mureș. Asta vă spun cu sufletul cel mai liniștit. Cineva zicea tot azi că, citez „nu vreau să încalc regulamentul sub nici o formă”. Cu regret anunț că consiliul a încălcat de la alfa la omega propriul regulament de funcționare. A intrat într-un joc, joc cu sens academic, ilegal, imoral, necolegial pur politic de care încă nu își dau seama semnatarii, căci și astăzi conducerea UDMR-ului a luat niște măsuri drastice de revenire la niște situații. Și acum 32

sunteți în capcana în care cu regret vă spun trebuie date niște răspunsuri pe care nu le aveți. Instanța știe ce face. Instanța și-a dat seama de la primul termen de judecată că ceva nu este în regulă. Și nu vreau să intru în detalii că nu vreau să dau elemente strategice din apărarea mea, fiindcă datoria mea este să-mi apăr onoarea și dreptatea. Căci o vorbă din popor: cel care nu își apără dreptatea nici nu o merită. Instanța și-a dat seama și materialul care a fost prezentat s-a trădat. S-a vehiculat acolo în material cel puțin două principii și astăzi aș fi fost curios să regăsesc cele două principii în regulamentul de funcționare care nu sunt: principiul simetriei de care s-a vorbit, că noi l-am ales și noi în demitem, nu există așa ceva. Căci un viceprimar după ce este instalat în funcție are un alt statut. Însuși regulamentul pe care l-am votat azi sau l-am amânat, nici nu mai știu nici nu mă interesează, cei care sunteți curioși citiți teza, prima teză din aliniatul 2 al art. 9 care spune foarte clar și spune legea. Și aceeași lege și aceeași teză este valabilă și în regulamentul de funcționare. Cel mai trist și surprinzător pentru mine este că nu regăsesc un alt principiu puternic vehiculat în această speță, principiul puterii discreționare a consilierilor. Adică mai pe românește, așa cum vor mușchii mei. Este trist că am ajuns aici, ca în consiliul local din Târgu Mureș să afirm așa ceva: nu mă interesează legea, nu mă interesează regulamentul, nu mă interesează cutuma, ci procedez așa cum vor mușchii mer. Este rezultatul și mă refer strict la semnatari, este rezultatul căii politice pe care au luat-o semnatarii în ultima vreme. Nu ei sunt de vină. Ei sunt siliți obligați să facă acest lucru și asta este mai grav. Căci un consilier, un demnitar este ales ca să reprezinte interesul general și nu interesul particular dictatorial al unora.

Dl. consilier Papai. - dacă mă puteți lămuri, doamna secretar, care este de fapt obiectul procesului?

D-na p. secretar Buculei: - obiectul procesului este anularea hotărârii de consiliu prin care dl. Makkai a fost demis din funcția de viceprimar.

Dl. consilier Papai. - că expiră mandatul acum, ce consecințe va avea dacă va avea câștig de cauză? Dacă puteți să îmi spuneți

D-na p. secretar Buculei: - deocamdată nu a expirat mandatul, mai este un termen de judecată. Nici procesul. Asta depinde de data stabilirii alegerilor și investirea noului consiliu și exact de finalizarea procesului.

Dl. consilier Papai: - aș dori să lămuresc ceva: dacă instanța va hotărî ca vi fi repus în funcție dl. viceprimar care de altfel poate fi eliberat din funcție, am citit acum legea și era perfect legală hotărârea, o să primească retroactiv toate salariile de care nu a beneficiat?

D-na p. secretar Buculei: - asta depinde cum va da instanța soluția. Nu depinde mine, normal sentința va fi cu repunerea în situația anterioară de la data pronunțării sentinței, e clar nu?

Dl. consilier Papai: - înseamnă că o să primească toate salariile de atunci până în ziua de azi. De obicei așa se procedează. Nu?

Știți ce mă doare domnule Makkai? Ipocrizia. Dvs. la sfârșitul ședinței din martie ați spus că vă donați indemnizația de consilieri pentru combaterea coronavirusului. Adică ați donat 1095 de lei iar între timp dvs. luptați să vă luat 10 sau 12 salarii a câte 12 mii de lei de la primărie. Asta este ipocrizie, domnule!

Dl. consilier Bakos: - haideți să votăm amânarea și să nu discutăm pe lângă hotărâre.

Dl. consilier Csiki. - foarte pe scurt, s-a amintit aici de dictatorial, de decizii dictatoriale, eu doar atât vreau să spun că din partea executivului am auzit „pixul este în mâna mea”, proiecte neachitate de anul trecut, artiști care au fost prezenți la Zilele târgumureșene și nu au primit drepturile contractuale nici la ora actuală, facturi neachitate de anul acesta. Ca să se spună dictatorial la nivelul consiliului local, mie mi se pare o aberație. Din partea executivului am văzut anumite chestii de dictatorial.

Dl. consilier Bakos: - haideți să votăm. Dl. Makkai nu s-a referit la șefii din primărie ci la alții. Vă rog să votația mânarea. Până marți. Adineauri s-a stabilit că marți ne vedem că doamna mâine dă la dl. Peti documente, la toți.

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri Makkai G., Miculi V.)

Proiectul de hotărâre s-a amânat.

La Diverse aș dori să dau cuvântul d-nei arhitect șef pentru că are ceva lămuriri cu privire la materialul care l-am votat astăzi.

D-na arhitect șef Miheț: - aș dori să fac câteva precizări referitoare la primul material de pe ordinea de zi - PUZ Gh Doja, care cred că pregătește revenirea materialul în ședința următoare având mult mai multe informații decât v-au fost puse la dispoziție inclusiv în comisii. Materialul are un singur beneficiar nu trei, respectiv proprietarul clădirii care se află la limita cu str. Gh Doja, o clădire pe care o știți cu toții care se află într-o stare avansată de degradare pentru care proprietarul a și fost somat de Poliția locală să protejeze trecătorii prin reducerea riscului accidentării cu bucăți de tencuială sau materiale care se desprindeau din clădire. Într-adevăr PUZ-ul este început cu aproximativ 3 ani în urmă, a avut în momentul dezbaterii publice din septembrie 2017 majoritaea avizelor, dar a avut dificultăți în obținerea avizului Consiliului Județean, pe care s-a chinuit mai bine de 2 ani de zile să-l obțină, iar în luna martie a acestui an a reușit să completeze documentația și cu acest aviz. De aici și această distanță între dezbaterea publică și supunerea spre aprobare a PUZ-ului. Între timp au reactualizat toate avizele, acordurile care expirau, iar prin avizul arhitectului șef pe care l-am semnat la sfârșitul lunii aprilie am consemnat în textul avizului prin conținutul conform legii, faptul că a fost verificată documentația, astfel încât atât din punct de vedere urbanistic, tehnic cât și juridic, are parcurse toate procedurile legale pentru a ajunge în fața dvs. și acum câteva referiri legate de procedura de dezbatere publică. Dezbaterea publică conform regulamentului întocmit și aprobat de dvs. în baza legii specifice nu constă doar în organizarea acele întâlniri în această sală, ci se montează panou, materialul se pune pe site, există posibilitatea să se trimită o serie de observații sau solicitări de lămuriri de către orice cetățean, și se încheie cu dezbaterea publică aferentă proiectului de hotărâre unde știți că este și expunerea de motive pe site-ul instituției înainte de a intra în consiliul local. Din punct de vedere al regulamentului și al legii specifice, acea documentație a stat în dezbatere publică din iunie 2017, adică 3 ani de zile încontinuu, pentru că materialul a stat încontinuu pe site și s-a încheiat cu dezbaterea publică aferentă proiectului de hotărâre care a fost pusă anterior sedinței, pe site.

Am înțeles că ați mai cerut încă o dezbatere publică, domnul consilier, vă rog să mă ajutați în a-mi spune temeiul legal în baza căruia se solicită acest lucru, pentru că regulamentul dezbaterilor publice aferente documentațiilor de urbanism și legile specifice nu s-au modificat din 2017 până azi. Așa că noțiunea de dezbatere publică expirată nu există în reglementările legale. Mai mult decât atât, documentația, dincolo de toate avizele reactualizate și de conținutul cadru specific conform normativului de proiectare, are inclusiv acorduri notariale ale persoanelor afectate, că sunt coproprietari, sau, mă rog, proprietari în imediata vecinătate. Deci are și partea de acorduri notariale în documentație.

Dl. consilier Tatar. - dacă vorbim de pietoni care trebuie protejați, nu există nici o grabă pentru că pietonii pot fi protejați printr-un simplu aviz de la ADP, se pot monta schele, se pot monta

D-na arhitect șef Miheț: - dar este realizată protejarea, am și menționat acest lucru.

Dl. consilier Tatar. - atunci înțeleg că nu este nicio grabă. Pe de altă parte noi putem să cerem orice alte studii suplimentare pentru că ne permite legea, nu trebuie să facem referire la, adică dacă nu este interzis, este complet legal.

Dl. consilier Papai. - dacă-mi permiteți să vă citesc un paragraf din material. Prin prezentul proiect nu se reconfigurează în ansamblu circulația auto în zonă, dar se propune reconformarea profilului stradal a străzii Tudor Vladimirescu între strada Liviu Rebreanu și str. Gh Doja, astfel încât circulația auto să se diminueze... spațiile de parcare se asigură preponderent în spațiul parcelelor amenajate zone beneficiind și de parcajul centralizat al spațiului comercial din vecinătatea Mureș Mall ce urmează să se extindă cu încă o etapă. Asta este fals pentru că avem în mape azi că este de vânzare acea groapă, deci probabil aia nu se va face. În plus, din câte știu, avem aprobat un proiect european pentru traseu separat de autobuze pe str. Gh Doja care nu a fost aprobat în momentul acela în 2017. Probabil acolo vor interveni niște modificări la trama stradală. Eu de asta am cerut că fiind vechi de 3 ani

D-na arhitect șef Miheț: - avizul inclusiv al domeniului public a fost reactualizat. Avizele care au avut termen de valabilitate și au fost expirate au fost actualizate.

Dl. consilier Papai. - nu vorbesc de avize. Eu am propus o dezbatere publică nouă

D-na arhitect șef Miheț: - avizatorii sunt cei care verifică dacă din punct de vedere legislativ, așa ați justificat amânarea, da?

Dl. consilier Papai. - nu.

D-na arhitect șef Miheț: - că s-au schimbat legile între timp. Ei, prin reactualizarea avizelor s-a verificat dacă documentația așa cum a fost întocmită în 2017 se încadrează și în legislația valabilă astăzi.

Dl. consilier Papai. - spuneți-mi vă rog, legea interzice să se facă două dezbateri publice?

D-na arhitect șef Miheț: - procedura de dezbatere publică s-a făcut în baza unui regulament aprobat în baza legii. Nu scrie nicăieri, ceea ce cereți dvs. excede prevederilor regulamentului.

Dl. consilier Papai. - răspundeți cu da sau nu. legea interzice încă o dezbatere publică?

D-na arhitect șef Miheț: - legea prevede organizarea unui regulament și aprobarea acestuia în consiliul local pentru organizarea dezbaterilor publice. Iar dezbaterea publică procedura s-a făcut conform regulamentului aprobat de consiliu.

Dl. consilier Papai. - eu sunt etnic maghiar. Eu parcă altfel înțeleg limba română. V-am pus o întrebare simplă la care se răspunde cu da sau nu. Legea permite încă o dezbatere publică? da sau nu?

D-na arhitect șef Miheț: - legea obligă primăriile să-și facă regulament pentru dezbateri publice și în textul regulamentelor sunt trecute aceste lucruri. Iar în regulamentul nostru nu este prevăzut așa ceva.

Dl. consilier Papai. - ce anume nu este prevăzut?

D-na arhitect șef Miheț: - reluarea procedurii de dezbatere publică.

Dl. consilier Papai. - dar legea nu interzice.

D-na arhitect șef Miheț: - legea este un cadru general care

Dl. consilier Papai. - încă ceva. Ați spus că este un singur proprietar. Inițiatorul este Remat Brașov. Dar în material apare: SC Remat SA cu 11 locuri de parcare, Dema Mures SA cu 11 locuri de parcare, Romur SA cu 25 locuri de parcare. De ce spuneți că e vorba de un singur proprietar?

D-na arhitect șef Miheț: - beneficiarul pentru care s-a studiat acest PUZ și care prevede anumite reglementări se referă la clădirea acestui beneficiar, dar un PUZ normal că studiază o zonă, printre care a studiat și la nivelul incintei relaționarea cu celelalte clădiri și funcțiuni existente dacă există conflicte etc. modul în care cele 3 funcțiuni sunt compatibile, deci ca studiu, ca zonă de studiu, dar PUZ-ul va fi pus în aplicare de către beneficiar pentru cădirea de la Gh Doja, nu pentru celelalte.

Dl. consilier Papai. - sunt de acord, clădirea aceea trebuie renovată pentru că este o rușine a orașului de ani de zile. Suntem de acord că trebuie făcut ceva dar și în curtea respectivă s-au schimbat de atunci chiriașii.

D-na arhitect șef Miheț: aveți acordurile notariale ale proprietarilor din incintă.

Dl. consilier Papai. - de acum sau de acum 3 ani?

D-na arhitect șef Miheț: - în momentul în care ar fi considerat că s-a schimbat ceva între timp acestea pot fi modificate sau retrase, ceea ce nu s-a întâmplat.

Dl. consilier Papai. - ok. Altă întrebare, dacă de 4 ani durează

Dl. consilier Bakos: - stimați colegi, oricum nu suntem statutari. Deja a degenerat într-o discuție, consultație cu specialiștii primăriei.

Dl. consilier Papai. -exact. Păi nu acesta este capitolul Diverse?

D-na arhitect șef Miheț: numai că aceste aspecte nu au fost ridicate la comisiile de specialitate.

Dl. consilier Papai. - și suntem la capitolul Diverse cred că avem dreptul să dezbatem.

D-na arhitect șef Miheț: - bine, o să revenim luna viitoare cu materialul în comisiile de

specialitate și pe ordinea de zi.

Dl. consilier Tatar. - eu o să spun pe scurt. Ideea este că există un regulament care stabilește regulile jocului și prin acest PUZ se dorește o derogare. Noi nu suntem obligați să aprobăm PUZ-ul. E absolut normal să cerem studii dacă avem dubii că ceva nu o să fie în regulă.

Dl. consilier Bakos. - am înțeles, oricum o să intre materialul în comisii și putem aborda, avea aceeași atitudine ca și azi.

D I V E R S E

Dl. consilier Vajda: - Într-un alt subiect vreau să fac o sesizare din partea acelor părinți care au copii, au făcut antrenament în Week-end, și sesizarea lor sună în felul următor: Având în vedere faptul că copii de la natație-polo au rămas fără balonul presostatic care asigura condiții optime pentru antrenament, vă rugăm frumos să ne puneți la dispoziție Piscina ing. Birău Mircea, pentru antrenamente, având în vedere faptul că și condițiile meteorologice de acum nu sunt propice pentru a face antrenamente în aer liber. Deci rog executivul ca să rezolve această problemă în interesul copiilor. Vă mulțumesc frumos.

Dl. consilier Bakos: - S-a consemnat, nu știu în ce măsură acest lucru se rezolvă printr-o.... Bun, s-a consemnat se va trimite la direcțiile necesare. Domnul Papai, temă nouă

Dl. consilier Papai: - Interpelare, da, aș dori să primesc în scris noul contract de salubrizare semnat de UAT Târgu Mureș. Mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - Da, în regulă, idee bună. Domnul Csiki.

Dl. consilier Csiki: - Mulțumesc domnul președinte, nu am cum să nu iau cuvântul la acest subiect cu balonul și cu sportivi. Deci este inadmisibil ca în anul 2020 un oraș ca Târgu Mureșul, care are peste 130 de mii de locuitori, să nu poată să susțină utilitățile la un bazin sau la o piscină. Deci este foarte dureros și, când și în aceste condiții când aducem o medalie toată lumea face campanie și face, nu suntem în stare să punem la dispoziția la cei înotători un bazin. Și nu numai pentru înotători, dar este de râsul lumii ca un oraș, vorbim de proiecte, cât am realizat ce am făcut, pfai senzație, și nu suntem în stare să susținem un bazin de înot pentru un oraș de peste 130 de mii de locuitori. Mă doare sufletul. Mulțumesc.

Dl. consilier Bakos: - domnul Biro, închideți vă rog microfonul dacă. Acum nu știu dacă, vorbiți în microfon, ..încă nu

Dl. consilier Biro: - Aș dori să completați și cu înot sincron. Nu numai pentru polo și natație, și pentru înot sincron.

Dl. consilier Bakos: - S-a consemnat și acest lucru. Bun. Cu acestea consider că dezbaterile ședinței Consiliului local au luat sfârșit. Am închis ședința. Vă mulțumesc pentru participare.

Dl. consilier Bakos Levente: - președinte de ședință

D-na Buculei Dianora Monica - p. Secretar General al Munic. Târgu Mureș