PROCES - VERBAL

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 9 iunie 2020

Din totalul de 22 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți la începutul ședinței 13 consilieri locali. În timpul lucrărilor ședinței a sosit dl. Todoran Radu, ca urmare sunt prezenți la ședință 14 consilieri locali.

Absentează domnii consilieri Bratanovici Cristian, Bogoșel Constantin, Pui Sebastian, Papai Laszlo, Bălaș Radu, Tatar Lehel, Makkai Grigore și Benedek Theodora

dl. viceprimar Papuc: - bună ziua, declar deschisă ședința extraordinară. Domnule Csiki, vă rog.

dl. consilier Csiki: - mulțumesc, domnule președinte, nu am cum să nu remarc, iarăși fracțiunea UDMR care este prezentă astăzi în sală față de alte... și cei care sunt prezenți doar că se vede că jumătate de sală este UDMR. Vă mulțumesc.

dl. viceprimar Papuc: - da, bun, declar deschisă ședința extraordinară convocată prin Dispoziția de primar nr. 1023 din data de 5 iunie 2020. Avem 3 puncte pe ordinea de zi. Dacă înainte de ordinea de zi mai sunt și alte discuții, dacă nu, supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru? -13 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi pentru, mulțumesc.

Punctul nr. 1 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâreprivind delegarea de gestiune prin contract de achiziție publică - Acord Cadru a serviciilor de salubrizare - colectare și transport deșeuri municipale și salubrizare stradală - și a documentației aferente: Studiu de oportunitate, Caiet de sarcini, Regulamentul de organizare și funcționare și Modelul de contract.

A sosit domnul consilier Todoran Radu, sunt prezenți 14 consilieri.

dl. viceprimar Papuc: - domnul Peti, vă rog

dl.consilierPeti: - bună ziua, stimate domnule președinte, stimați colegi, foarte pe scurt o observație, mă bucur că se vede pe documentație și pe acte că s-a lucrat în aceste 2 săptămâni de la ultima ședință, pentru că documentele arată mult mai elaborate și mult mai argumentate din punct de vedere legal, mai ales din perspectiva faptului că au fost împărțite lucrurile așa cum trebuie să fie de altfel, dar, eu aș dori să aduc în atenția dumneavoastră că acest sistem integrat de gestionare a deșeurilor este cumva, sigur poate este o exagerare să fac o comparație cu pandemia, dar așa cum și în pandemie responsabilitatea fiecăruia și implicarea fiecăruia dintre noi contează cel mai mult și acest sistem integrat va funcționa doar în măsura în care fiecare dintre noi va gestiona cu cea mai mare responsabilitate colectarea selectivă la domiciliul, la reședință pentru că altfel acest sistem este sortit pieririi și este sortit eșecului. Mie îmi pare foarte rău că deocamdată legislația de la noi nu permite sancționarea acelor locuitori, membrii ai comunității, care nu respectă nici cele mai elementare cerințe cu privire la această problemă de sănătate publică care este colectarea selectivă și așa cum se întâmplă la vest de noi unde au o tradiție mult mai mare și o experiență mult mai mare este un sistem de bonus-malus, adică cei care respectă și colectează selectiv primesc niște bonusuri, primesc niște reduceri, primesc niște facilități iar cei care nu respectă, aceia sunt cumva sunt amendați, pentru că nu consider normal ca noi sau unii dintre noi să respecte și să colecteze selectiv iar vecinul, vecinii noștri să nu facă același lucru iar costul iresponsabilității lor să fie suportat de către noi. De aceea consider că este mult mai mult de lucru dar la nivel național, nu neapărat nivel de municipiu. Mulțumesc.

dl. viceprimar Papuc: - mulțumesc și eu. Domnule Csiki, vă rog

dl.consilier Csiki: - stimate domnule președinte, stimați consilieri, nu este pentru prima dată când o problemă atât de importantă este lăsată pe ultima secundă. Nu suntem de acord cu rezolvarea acestor probleme pe ultima sută de metri. Din punct de vedere moral avem semne de întrebare cu privire la atribuirea directă a serviciului, aceasta este o soluție provizorie, nu putem lăsa locuitorii orașului cu aceste servicii. Bine-nțeles membrii fracțiunii URMR vor vota această hotărâre nedorind să lăsăm cetățenii fără servicii de salubrizare dar suntem dezamăgiți de modul în care a fost gestionată această problemă importantă. Vă mulțumesc.

dl. viceprimar Papuc: - da, mulțumim și noi. Altcineva? Domnul Bakos, vă rog.

dl.consilierBakos: - văd că nu s-a înscris nimeni la cuvânt, am fost întrebat de presă, de oameni, de colegi, m-am întrebat și singur, în sensul că... datorită situației deosebite noi am aprobat niște hotărâri bune pentru oraș și am fost tot timpul întrebat dacă este legal, desigur este legal pentru că avem viză de legalitate, urmează să treacă și de viza de legalitate a Instituției prefectului. Totuși și eu vreau să subscriu la ce a spus domnul Csiki, asupra faptului că, e una dintre cele mai importante servicii pe care le avem, iar un lucru de care am vorbit foarte puțin și poate nu toți colegii știu și cu siguranță nu știu cei care ne văd și ne ascultă acum, faptul că se schimbă și regimul de colectare a taxei de salubritate. E un aspect pe care probabil îl vom discuta la punctul anterior, la rectificarea bugetară, un lucru care iarăși ar fi fost mai bine gândit, eu personal nu prea văd utilitatea schimbării în mijlocului anului modului de colectare a unor taxe și a întregii proceduri. În ceea ce privește în ceea ce a spus domnul Peti eu sunt convins că în nivelul apropiat în Târgu Mureș oricât de conștienți am fi, nu va fi infrastructura necesară pentru colectarea selectivă. Eu cred că în următoarele luni, ani, încă un vis, un deziderat la care să aspirăm. Vă mulțumesc.

dl. viceprimar Papuc: - da, mulțumesc și eu domnule consilier, aveți dreptate. E o problemă care trenează, o chestiune de responsabilitate până la urmă, pe care trebuie să o avem toți, avem colegi care mai lipsesc din anumite obiective, dar sunt unii care au ales să boicoteze această ședință,spun în public că boicotează, am citit pe rețelele de socializare, respectiv, colegii de la POL au spus public că nu își asumă și vor să boicoteze această ședință, de aceea nici nu au venit, a fost o hotărâre politică probabil în interiorul partidului lor, să nu își asume să rezolve până la urmă a problemă. O problemă care nu ține neapărat de noi, o problemă integrată să spunem așa, la nivelul județului, noi am încercat să facem tot ce s-a putut,puteam face mai bine clar, puteam veni mai din timp, la fel, este adevărat, am avut timp de la expirarea contractului din 15 ianuarie să tot venim cu proiecte de hotărâre,nu s-a putut, nu s-a vrut .. .în sfârșit, motivele pot să fie multe, dar acuma nu e important să căutăm țap ispășitor și vinovați, pentru că în 15 expiră și avem de făcut niște lucruri până în 15, să votăm două proiecte de hotărâre și o rectificare bugetară, al treilea, prin care să prevedem și sumele care urmează a fi efectuate pentru această activitate, ca să spunem așa, deci dacă nu mai sunt discuții, am să supun la vot primul proiect.

Cine este pentru? -14 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost aprobată cu 14 voturi pentru, mulțumesc.

Punctul nr. 2 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru delegarea Serviciului public de salubrizare - activitățile de colectare și transport deșeuri și salubrizare stradalăîn Municipiul Târgu MureȘ, prin contract de prestări servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art. 104 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 98/2016, și a documentației de atribuire aferentă.

dl. viceprimar Papuc: - cred că s-a discutat pe ambele materiale, supun la vot punctul nr. 2.

Cine este pentru? -14 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost aprobată cu 14 voturi pentru, mulțumesc.

Punctul nr. 3 din Ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe anul 2020.

dl. viceprimar Papuc:- domnule Csiki, vă rog.

dl.consilier Csiki: - mulțumesc domnule președinte. Ținând cont că cele 2 materiale au trecut, totuși vorbim . urmează acuma o rectificare de buget unde am niște nelămuriri.

Este domnul Moldovan Florian în sală? Am câteva întrebări dacă ne puteți răspunde. Am văzut că anul acesta se modifică cu 18.000.000 lei bugetul. Colectarea va fi de acuma încolo la primărie, plata taxelor pentru salubritate se va face la primărie. Până acum cine a făcut? Firma respectivă aduna? Întrebarea mea este., am văzut un calcul că persoanele fizice plătesc 18.000.000 lei /an. Cum ați calculat cu aceasta sumă să se mărească bugetul local ținând cont că aceste contracte sunt valabile până în 15 iunie și colectarea s-a făcut deja până acuma sau dacă nu s-a făcut se va face către Salubriserv până în 15 iunie, deci noi putem discuta aici de mărirea bugetului doar după 15 iunie până la sfârșitul anului. Vă rog.

dl. Moldovan: - da, așa este domnule consilier, după data de 15 iunie colectarea începe să se facă de către municipalitate rămânând aceleași tarife care au fost aprobate prin hotărâre de consiliu până la sfârșitul anului, putându-se aceste tarife modifica doar la sfârșitul anului,de ce începe de la anul ... taxa de recirculare pentru fondul de mediu de la 80 lei se va mări la 120 lei și atunci va trebui refăcută analiza calculului, a taxei pe care o plătește populația, deci colectarea se va face de către municipiu, s-a luat în calcul numărul populației raportate și la Consiliul județean pentru că s-a mers în paralel cu ceea ce am aprobat deja pe sistemul integrat de deșeuri și am înmulțit cu taxa și au rezultat aceste venituri care ar veni pentru a asigura colectarea și transportul deșeurilor de la populație, respectiv persoane fizice și juridice.

dl.consilier Csiki: - da, mulțumesc, mai o am singură întrebare. Anul acesta sunt prevăzuți 18.000.000 lei și pe credit de angajament 24.000.000 lei? Eu aș dori să fac un amendament la acest material ca anul acesta să fie prevăzut la venituri 9.000.000 lei și restul să meargă pe lângă 24 pe credit de angajament, plus 9, 33.000.000 lei. Pentru că noi vorbim de un acord cadru pe 2 ani de zile și aici normal anul acesta maxim este o jumătate de an care atunci înseamnă 9 milioane și restul pe 1 an și jumătate să fie trecut pe credit de angajament.

dl. Moldovan: - dacă îmi permiteți, ca să poți demarezi procedura de achiziție, deci negocierea respectivă, trebuie să ai cuprins în buget toată suma. Am luat în calcul maxim 1 an de zile acea sumă, ideea este creditul de angajament, deci 18.000.000 anul acesta, ca să poți face procedura, altfel nu poți face procedura că nu ai banii pentru achiziție, deci asta este legea. De aceea au trecut 18.000.000 plus credit de angajament, deci 18.000.000 ar asigura transportul și colectarea deșeurilor , ca să poți să faci procedura

dl.consilier Csiki: - poate nu am fost înțeles bine, deci toată suma va trece, doar că anul acesta 9.000.000 pentru că este real, 18.000.000 nu este real pentru că și dacă se ...

dl. Moldovan: - ai și porțiunea .trebuie să asiguri și niște cheltuieli și pe partea de salubrizare stradală, toată lumea se gândește doar la .acestea sunt veniturile pe care le putem accesa sigur, vin de la populație, dar avem și partea de salubrizare stradală care tot pe această perioadă trebuie achitată, mă refer la partea bugetară.

dl.consilier Csiki: - da, am înțeles, eu oricum susțin amendamentul meu, ca 9.000.000 de lei să fie prevăzuți anul acesta pentru o jumătate de an și 1 an și jumătate să fie prevăzuți pe credit de angajament pentru că dacă se semnează un contract pe 2 ani, anul acesta va fi o jumătate de an, anul viitor și următorul an încă o jumătate de an. Deci este amendamentul meu.

dl. viceprimar Papuc: - da, domnule Boros vă rog.

dl.consilier Boroș: - stimate domnule președinte, stimați colegi, am o singură întrebare pentru domnul Moldovan. De ce se încheie contractul pentru 2 ani de zile? De ce nu numai până se va câștiga licitația?

dl. Moldovan: - vă referiți la acordul cadru, deci procedura de acord cadru se întrerupe în momentul în care Consiliul județean demarează și încheie contractul și operatorul devine operațional, pentru că ca și procedură durează, sunt și în comisia de licitație, am participatla Consiliul județean, ca și procedură s-a lungit pe un termen foarte lung , după care operatorul are 90 de zile în care să se mobilizeze, aceste intervale nu pot fi gândite sau calculate, mai este și vreo contestație care se practică la licitațiile acestea mari, deci riscul e să nu rămânem descoperiți cum am rămas acuma. Acest acord cadru să fie foarte clar în condiții și în caietul de sarcini, se va întrerupe în momentul în care la 5 zile după delegarea noului operator care intră în funcțiune, deci nu contractul când se încheie, când intră în funcțiune practic operatorul. Nu știm perioada exactă care va fi.

dl. viceprimar Papuc: - mulțumesc și eu, cu rectificarea avem așa, să fim atenți acuma, avem amendamentul pe care l-a formulat domnul Csiki, prima dată varianta inițială cu 18, pentru că avem așa, total venituri deci varianta inițială cu 18.000.000 lei, este prima dată, după care amendamentul pe care l-a formulat domnul Csiki. Supun la vot varianta inițială.

Cine este pentru? - 4 voturi (Matei D., Moldovan C., Miculi V., Todoran R.)

Cine este împotrivă? - 6 voturi

Cine se abține? - 4 abțineri (Bakos L., Papuc S., Csiki Z., Peti A.)

Supun la vot amendamentul cu 9.000.000 lei, după care mergem la fiecare așa cu 9, la total venituri 417,688,524 lei plus 9.000.000 lei, egal cât o fii, 428. Dacă nu trece cade tot clar, mai bine stăteam acasă, o să fie - 9...

dl.consilier Csiki: - o secundă dacă îmi permiteți , deci diferența de materialul inițial este că se diminuează la venituri anul acesta 9.000.000 lei dar se vor regăsi acei 9 milioane pe credit de angajament.

dl. viceprimar Papuc: - da, ați spun, deci practic se transferă suma. Supun la vot:

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Acum votăm aceeași treabă pentru că la venituri din prestări servicii și alte activități 6,514,103 + 9.000.000. Da d-na director? Pentru că am votat la venituri deja. La vot:

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Alte cheltuieli 417,688,524cu influență pozitivă de 9.000.000 lei, la vot:

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Bunuri și servicii, la fel, 124,329,709 plus 9.000.0000 lei, la vot:

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Protecția mediului, 51,916,459 plus 9.000.0000 lei, la vot:

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Salubritate 23,397,771 plus 9.000.0000 lei, la vot:

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Articolul 2 din proiectul de hotărâre, la vot:

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Articolul 3 din proiectul de hotărâre, la vot:

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Articolul 4 din proiectul de hotărâre, la vot:

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Articolul 5 din proiectul de hotărâre, la vot:

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Articolul 6 din proiectul de hotărâre, la vot:

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Articolul 1 din proiectul de hotărâre, la vot. Desigur am votat conform anexelor votate anterior.

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Acuma supun la vot toată hotărârea. La vot:

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru.

La Diverse, dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, închei ședința extraordinară din data de 9 iunie 2020.

Dl. viceprimar Papuc Sergiu Vasile - președinte de ședință

D-na Buculei Dianora Monica - p.Secretarul General al Munic. Târgu Mureș