Hotărârea nr. 93/2020

HCL 93 privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

1

VENITURI - TOTAL

000102

112,102,159

-150,000

111,952,159

0

0

0

2

I. VENITURI CURENTE

000202

7,132,934

-150,000

6,982,934

0

0

0

3

C. VENITURI NEFISCALE

290002

7,132,934

-150,000

6,982,934

0

0

0

4

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

3302+3402+3502+3602+3702)

330002

7,132,934

-150,000

6,982,934

0

0

0

5

Diverse venituri (cod

360201+360205+360211+360250))

3602

271,490

0

271,490

0

0

0

6

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termica

360231

271,490

0

271,490

0

0

0

7

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 370201+370250)

3702

6,861,444

-150,000

6,711,444

0

0

0

8

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

6,861,444

-150,000

6,711,444

0

0

0

9

IV. SUBVENTII

410002

19,156,081

0

19,156,081

0

0

0

10

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 4202+4302+4502)

420002

19,156,081

0

19,156,081

0

0

0

11

Subventii de la bugetul de stat (cod 420201 la 420241)

4202

19,156,081

0

19,156,081

0

0

0

12

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit

420212

3,949,522

0

3,949,522

0

0

0

13

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

7,796,000

0

7,796,000

0

0

0

14

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020

420269

7,410,559

0

7,410,559

0

0

0

15

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)

4802

85,813,144

0

85,813,144

0

0

0

16

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

480201

83,013,144

0

83,013,144

0

0

0

17

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48020101

22,231,676

0

22,231,676

0

0

0

18

Prefinantare

48020103

60,781,468

0

60,781,468

0

0

0

19

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

480202

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

20

Prefinantare

48020203

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

21

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

112,102,159

-150,000

111,952,159

433,209,064

0

433,209,064

22

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

77,060,558

0

77,060,558

338,851,627

0

338,851,627

23

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

77,060,558

0

77,060,558

338,851,627

0

338,851,627

24

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

74,260,558

0

74,260,558

338,851,627

0

338,851,627

25

Finantarea nationala

580101

15,709,009

0

15,709,009

53,356,429

0

53,356,429

26

Finantarea externa nerambursabila

580102

40,082,943

0

40,082,943

226,146,778

0

226,146,778

27

Cheltuieli neeligibile

580103

18,468,606

0

18,468,606

59,348,420

0

59,348,420

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

28

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

29

Finantarea nationala

580201

300,000

0

300,000

0

0

0

30

Finantarea externa nerambursabila

580202

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

31

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

35,041,601

-150,000

34,891,601

94,357,437

0

94,357,437

32

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

34,991,601

-150,000

34,841,601

94,357,437

0

94,357,437

33

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

34,991,601

-150,000

34,841,601

94,357,437

0

94,357,437

34

Construcții

710101

27,687,175

0

27,687,175

53,341,287

0

53,341,287

35

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

3,057,534

0

3,057,534

38,135,000

0

38,135,000

36

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

1,483,570

0

1,483,570

1,692,750

0

1,692,750

37

Alte active fixe

710130

2,763,322

-150,000

2,613,322

1,188,400

0

1,188,400

38

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

50,000

0

50,000

0

0

0

39

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

50,000

0

50,000

0

0

0

40

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

50,000

0

50,000

0

0

0

41

5102 Autoritati publice si actiuni externe

5102

868,799

0

868,799

358,400

0

358,400

42

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

868,799

0

868,799

358,400

0

358,400

43

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

868,799

0

868,799

358,400

0

358,400

44

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

868,799

0

868,799

358,400

0

358,400

45

Construcții

710101

444,312

0

444,312

0

0

0

46

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

132,750

0

132,750

100,000

0

100,000

47

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

65,510

0

65,510

0

0

0

48

Alte active fixe

710130

226,227

0

226,227

258,400

0

258,400

49

510201 Autoritati executive si legislative

510201

868,799

0

868,799

358,400

0

358,400

50

51020103 Autoritati executive

51020103

868,799

0

868,799

358,400

0

358,400

51

5402 Alte servicii publice generale

5402

14,280

0

14,280

0

0

0

52

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

14,280

0

14,280

0

0

0

53

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

14,280

0

14,280

0

0

0

54

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

14,280

0

14,280

0

0

0

55

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

14,280

0

14,280

0

0

0

56

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

14,280

0

14,280

0

0

0

57

6502 Invatamant

6502

11,721,037

0

11,721,037

35,456,644

0

35,456,644

58

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

8,637,488

0

8,637,488

22,394,076

0

22,394,076

59

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

8,637,488

0

8,637,488

22,394,076

0

22,394,076

60

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

5,837,488

0

5,837,488

22,394,076

0

22,394,076

61

Finantarea nationala

580101

481,163

0

481,163

1,895,813

0

1,895,813

62

Finantarea externa nerambursabila

580102

1,095,846

0

1,095,846

4,354,608

0

4,354,608

63

Cheltuieli neeligibile

580103

4,260,479

0

4,260,479

16,143,655

0

16,143,655

64

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

65

Finantarea nationala

580201

300,000

0

300,000

0

0

0

66

Finantarea externa nerambursabila

580202

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

67

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3,083,549

0

3,083,549

13,062,568

0

13,062,568

68

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

3,083,549

0

3,083,549

13,062,568

0

13,062,568

69

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

3,083,549

0

3,083,549

13,062,568

0

13,062,568

70

Construcții

710101

1,668,742

0

1,668,742

12,872,568

0

12,872,568

71

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

797,311

0

797,311

90,000

0

90,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

72

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

577,496

0

577,496

100,000

0

100,000

73

Alte active fixe

710130

40,000

0

40,000

0

0

0

74

6602 Sanatate

6602

440,707

0

440,707

0

0

0

75

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

440,707

0

440,707

0

0

0

76

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

440,707

0

440,707

0

0

0

77

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

440,707

0

440,707

0

0

0

78

Alte active fixe

710130

440,707

0

440,707

0

0

0

79

660208 Servicii de sanatate publica

660208

440,707

0

440,707

0

0

0

80

6702 Cultura, recreere si religie

6702

3,071,981

0

3,071,981

1,877,000

0

1,877,000

81

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3,071,981

0

3,071,981

1,877,000

0

1,877,000

82

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

3,071,981

0

3,071,981

1,877,000

0

1,877,000

83

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

3,071,981

0

3,071,981

1,877,000

0

1,877,000

84

Construcții

710101

2,106,400

0

2,106,400

1,732,000

0

1,732,000

85

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

870,581

0

870,581

145,000

0

145,000

86

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

10,000

0

10,000

0

0

0

87

Alte active fixe

710130

85,000

0

85,000

0

0

0

88

670205 Servicii recreative si sportive

670205

3,071,981

0

3,071,981

1,877,000

0

1,877,000

89

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

3,071,981

0

3,071,981

1,877,000

0

1,877,000

90

6702050301 Sera de flori

67020503 01

884,621

0

884,621

145,000

0

145,000

91

6702050302 CASM

67020503 02

2,187,360

0

2,187,360

1,732,000

0

1,732,000

92

6802 Asigurari si asistenta sociala

6802

1,826,817

0

1,826,817

10,700,620

0

10,700,620

93

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

1,441,130

0

1,441,130

10,700,620

0

10,700,620

94

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

1,441,130

0

1,441,130

10,700,620

0

10,700,620

95

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

1,441,130

0

1,441,130

10,700,620

0

10,700,620

96

Finantarea nationala

580101

80,638

0

80,638

384,089

0

384,089

97

Finantarea externa nerambursabila

580102

243,072

0

243,072

2,177,952

0

2,177,952

98

Cheltuieli neeligibile

580103

1,117,420

0

1,117,420

8,138,579

0

8,138,579

99

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

385,687

0

385,687

0

0

0

100

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

385,687

0

385,687

0

0

0

101

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

385,687

0

385,687

0

0

0

102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

249,500

0

249,500

0

0

0

103

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

86,187

0

86,187

0

0

0

104

Alte active fixe

710130

50,000

0

50,000

0

0

0

105

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

24,500

0

24,500

0

0

0

106

68020401 Camin spital

68020401

24,500

0

24,500

0

0

0

107

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii

680206

15,000

0

15,000

0

0

0

108

68020601 Centrul de zi Rozmarin

68020601

15,000

0

15,000

0

0

0

109

680211 Crese

680211

1,682,317

0

1,682,317

10,700,620

0

10,700,620

110

680215 Prevenirea excluderii sociale

680215

10,000

0

10,000

0

0

0

111

68021501 Ajutor social

68021501

10,000

0

10,000

0

0

0

112

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

95,000

0

95,000

0

0

0

113

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

95,000

0

95,000

0

0

0

114

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

36,470,979

0

36,470,979

53,899,934

0

53,899,934

115

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

19,015,598

0

19,015,598

16,826,014

0

16,826,014

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

116

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

19,015,598

0

19,015,598

16,826,014

0

16,826,014

117

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

19,015,598

0

19,015,598

16,826,014

0

16,826,014

118

Finantarea nationala

580101

6,189,471

0

6,189,471

2,990,858

0

2,990,858

119

Finantarea externa nerambursabila

580102

8,818,070

0

8,818,070

13,783,944

0

13,783,944

120

Cheltuieli neeligibile

580103

4,008,057

0

4,008,057

51,212

0

51,212

121

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

17,455,381

0

17,455,381

37,073,920

0

37,073,920

122

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

17,455,381

0

17,455,381

37,073,920

0

37,073,920

123

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

17,455,381

0

17,455,381

37,073,920

0

37,073,920

124

Construcții

710101

15,016,257

0

15,016,257

34,551,170

0

34,551,170

125

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

493,112

0

493,112

0

0

0

126

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

710103

744,377

0

744,377

1,592,750

0

1,592,750

127

Alte active fixe

710130

1,201,635

0

1,201,635

930,000

0

930,000

128

700203 Locuinte

700203

20,133,556

0

20,133,556

9,296,043

0

9,296,043

129

70020301 Dezvoltarea sistemului de locuinte

70020301

20,133,556

0

20,133,556

9,296,043

0

9,296,043

130

700206 Iluminat public si electrificari rurale

700206

743,223

0

743,223

8,110,000

0

8,110,000

131

700250 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

15,594,200

0

15,594,200

36,493,891

0

36,493,891

132

70025001 Administratia gradinii ZOO

70025001

212,912

0

212,912

0

0

0

133

70025002 Serviciul Public Utilitati Municipale

70025002

7,792,825

0

7,792,825

12,550,577

0

12,550,577

134

70025003 Serviciu administratia domeniului public si privat

70025003

3,293,987

0

3,293,987

1,373,000

0

1,373,000

135

70025004 Administratia domeniului public -S.G.C.F.S.E.

70025004

150,000

0

150,000

0

0

0

136

70025005 Biroul juridic

70025005

101,000

0

101,000

1,900,000

0

1,900,000

137

70025006 Compartimentul de aprovizionare, reparatii si intretinere

70025006

40,000

0

40,000

0

0

0

138

70025007 Serviciu investitii

70025007

4,003,476

0

4,003,476

20,670,314

0

20,670,314

139

7402 Protectia mediului

7402

28,779,688

0

28,779,688

0

0

0

140

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

28,528,688

0

28,528,688

0

0

0

141

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

28,528,688

0

28,528,688

0

0

0

142

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

28,528,688

0

28,528,688

0

0

0

143

Finantarea nationala

580101

6,142,717

0

6,142,717

0

0

0

144

Finantarea externa nerambursabila

580102

15,844,055

0

15,844,055

0

0

0

145

Cheltuieli neeligibile

580103

6,541,916

0

6,541,916

0

0

0

146

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

251,000

0

251,000

0

0

0

147

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

251,000

0

251,000

0

0

0

148

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

251,000

0

251,000

0

0

0

149

Construcții

710101

1,000

0

1,000

0

0

0

150

Alte active fixe

710130

250,000

0

250,000

0

0

0

151

740205 Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

28,779,688

0

28,779,688

0

0

0

152

74020501 Salubritate

74020501

251,000

0

251,000

0

0

0

153

74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74020502

28,528,688

0

28,528,688

0

0

0

154

8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

50,000

0

50,000

0

0

0

155

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

50,000

0

50,000

0

0

0

156

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

50,000

0

50,000

0

0

0

157

Active financiare (cod 72.01.01)

7201

50,000

0

50,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

158

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

50,000

0

50,000

0

0

0

159

800201 Acțiuni generale economice si comerciale

800201

50,000

0

50,000

0

0

0

160

80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

50,000

0

50,000

0

0

0

161

8402 Transporturi

8402

28,857,871

-150,000

28,707,871

330,916,466

0

330,916,466

162

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

19,437,654

0

19,437,654

288,930,917

0

288,930,917

163

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

19,437,654

0

19,437,654

288,930,917

0

288,930,917

164

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

19,437,654

0

19,437,654

288,930,917

0

288,930,917

165

Finantarea nationala

580101

2,815,020

0

2,815,020

48,085,669

0

48,085,669

166

Finantarea externa nerambursabila

580102

14,081,900

0

14,081,900

205,830,274

0

205,830,274

167

Cheltuieli neeligibile

580103

2,540,734

0

2,540,734

35,014,974

0

35,014,974

168

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

9,420,217

-150,000

9,270,217

41,985,549

0

41,985,549

169

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

9,420,217

-150,000

9,270,217

41,985,549

0

41,985,549

170

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

7101

9,420,217

-150,000

9,270,217

41,985,549

0

41,985,549

171

Construcții

710101

8,450,464

0

8,450,464

4,185,549

0

4,185,549

172

Mașini, echipamente si mijloace de transport

710102

500,000

0

500,000

37,800,000

0

37,800,000

173

Alte active fixe

710130

469,753

-150,000

319,753

0

0

0

174

840203 Transport rutier

840203

28,857,871

-150,000

28,707,871

330,916,466

0

330,916,466

175

84020302 Transport în comun

84020302

19,937,654

0

19,937,654

326,730,917

0

326,730,917

176

8402030301 Strazi Directia Tehnica

84020303 01

8,300,464

0

8,300,464

2,385,549

0

2,385,549

177

8402030302 Strazi ADP

84020303 02

619,753

-150,000

469,753

1,800,000

0

1,800,000

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

1

VENITURI - TOTAL

000102

305,586,365

150,000

305,736,365

0

0

0

2

I. VENITURI CURENTE

000202

103,257,562

150,000

103,407,562

0

0

0

3

A. VENITURI FISCALE

000302

84,836,273

0

84,836,273

0

0

0

4

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

000402

41,200

0

41,200

0

0

0

5

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

000502

41,200

0

41,200

0

0

0

6

Impozit pe profit (cod 010201)

0102

41,200

0

41,200

0

0

0

7

Impozit pe profit de la agenții economici

010201

41,200

0

41,200

0

0

0

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 0302+0402)

030002

194,152,346

0

194,152,346

0

0

0

9

Impozit pe venit (cod 030218)

0302

550,346

0

550,346

0

0

0

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

550,346

0

550,346

0

0

0

11

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 040201+040204)

0402

193,602,000

0

193,602,000

0

0

0

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

193,602,000

0

193,602,000

0

0

0

13

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 0702)

070002

41,800,802

0

41,800,802

0

0

0

14

Impozite si taxe pe proprietate (cod

070201+070202+070203+070250)

0702

41,800,802

0

41,800,802

0

0

0

15

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07020101+07020102)

070201

31,442,046

0

31,442,046

0

0

0

16

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice

07020101

8,597,754

0

8,597,754

0

0

0

17

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

22,844,292

0

22,844,292

0

0

0

18

Impozit si taxa pe teren (cod 07020201+07020202+07020203)

070202

5,596,548

0

5,596,548

0

0

0

19

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

07020201

2,786,875

0

2,786,875

0

0

0

20

Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

2,757,511

0

2,757,511

0

0

0

21

Impozitul pe terenul extravilan

07020203

52,162

0

52,162

0

0

0

22

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru restante la bugetele locale

070203

4,283,697

0

4,283,697

0

0

0

23

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

478,511

0

478,511

0

0

0

24

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 1102+1202+1502+1602)

100002

42,911,568

0

42,911,568

0

0

0

25

Sume defalcate din TVA (cod 110201 la 110207)

1102

27,522,000

0

27,522,000

0

0

0

26

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

110202

25,984,000

0

25,984,000

0

0

0

27

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finan?area învă?ământului particular sau confesional acreditat

110209

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

28

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 120207)

1202

1,253

0

1,253

0

0

0

29

Taxe hoteliere

120207

1,253

0

1,253

0

0

0

30

Taxe pe servicii specifice (cod 150201+150250)

1502

2,709,797

0

2,709,797

0

0

0

31

Impozit pe spectacole

150201

193,397

0

193,397

0

0

0

32

Alte taxe pe servicii specifice

150250

2,516,400

0

2,516,400

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

33

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 160202+160203+160250)

1602

12,678,518

0

12,678,518

0

0

0

34

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16020201+16020202)

160202

11,198,374

0

11,198,374

0

0

0

35

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16020201

6,306,659

0

6,306,659

0

0

0

36

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16020202

4,891,715

0

4,891,715

0

0

0

37

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

891,438

0

891,438

0

0

0

38

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

588,706

0

588,706

0

0

0

39

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

180002

82,703

0

82,703

0

0

0

40

Alte impozite si taxe fiscale (cod 180250)

1802

82,703

0

82,703

0

0

0

41

Alte impozite si taxe

180250

82,703

0

82,703

0

0

0

42

C. VENITURI NEFISCALE

290002

18,421,289

150,000

18,571,289

0

0

0

43

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 3002+3102)

300002

4,920,558

0

4,920,558

0

0

0

44

Venituri din proprietate (cod 300201 la 300250)

3002

4,920,558

0

4,920,558

0

0

0

45

Venituri din concesiuni si inchideri

300205

2,430,106

0

2,430,106

0

0

0

46

Venituri din dividende (cod 30020802)

300208

1,871,102

0

1,871,102

0

0

0

47

Venituri din dividende de la alti platitori

30020802

5,515

0

5,515

0

0

0

48

Venituri din dividende de la alti platitori

30020803

1,865,587

0

1,865,587

0

0

0

49

Alte venituri din proprietate

300250

619,350

0

619,350

0

0

0

50

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod

3302+3402+3502+3602+3702)

330002

13,500,731

150,000

13,650,731

0

0

0

51

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 330208+330210+330212+330224+330227+3302 28+330250)

3302

12,182,789

0

12,182,789

0

0

0

52

Venituri din prestari de servicii

330208

4,831,063

0

4,831,063

0

0

0

53

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

275,427

0

275,427

0

0

0

54

Prefinantare

330213

562,196

0

562,196

0

0

0

55

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

6,514,103

0

6,514,103

0

0

0

56

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 340202+340250)

3402

393,490

0

393,490

0

0

0

57

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

147,548

0

147,548

0

0

0

58

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

245,942

0

245,942

0

0

0

59

Amenzi, penalitati si confiscari (cod

350201+350202+350203+350250)

3502

5,376,000

0

5,376,000

0

0

0

60

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

3,295,201

0

3,295,201

0

0

0

61

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe

350202

13,979

0

13,979

0

0

0

62

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

2,066,820

0

2,066,820

0

0

0

63

Diverse venituri (cod

360201+360205+360211+360250))

3602

2,409,896

0

2,409,896

0

0

0

64

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

1,281,910

0

1,281,910

0

0

0

65

Taxe speciale

360206

921,886

0

921,886

0

0

0

66

Alte venituri

360250

206,100

0

206,100

0

0

0

67

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 370201+370250)

3702

-6,861,444

150,000

-6,711,444

0

0

0

68

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-6,861,444

150,000

-6,711,444

0

0

0

69

IV. SUBVENTII

410002

8,176,457

0

8,176,457

0

0

0

70

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 4202+4302+4502)

420002

8,176,457

0

8,176,457

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

71

Subvenții de la bugetul de stat (cod 420201 la 420241)

4202

8,016,457

0

8,016,457

0

0

0

72

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

420241

8,016,457

0

8,016,457

0

0

0

73

Subventii de la alte administratii (cod

430201+430204+430207+430208)

4302

160,000

0

160,000

0

0

0

74

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finatarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul /programului national de cadastru si carte funciara

430234

160,000

0

160,000

0

0

0

75

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5002

305,586,365

150,000

305,736,365

4,596,590

0

4,596,590

76

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

291,084,415

150,000

291,234,415

4,596,590

0

4,596,590

77

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

106,456,307

-200,000

106,256,307

0

0

0

78

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

100,198,577

-200,000

99,998,577

0

0

0

79

Salarii de baza

100101

93,643,591

0

93,643,591

0

0

0

80

Sporuri pentru conditii de munca

100105

210,000

0

210,000

0

0

0

81

Alte sporuri

100106

165,000

0

165,000

0

0

0

82

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

100112

470,172

0

470,172

0

0

0

83

Indemnizatii de delegare

100113

23,000

0

23,000

0

0

0

84

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

563,253

0

563,253

0

0

0

85

Indemnizatii de hrana

100117

5,097,761

-200,000

4,897,761

0

0

0

86

Alte drepturi salariale in bani

100130

25,800

0

25,800

0

0

0

87

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

3,676,600

0

3,676,600

0

0

0

88

Norme de hrana

100202

1,548,000

0

1,548,000

0

0

0

89

Vouchere de vacanta

100206

2,128,600

0

2,128,600

0

0

0

90

Contributii

1003

2,581,130

0

2,581,130

0

0

0

91

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

2,581,130

0

2,581,130

0

0

0

92

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

123,979,709

350,000

124,329,709

4,596,590

0

4,596,590

93

Bunuri si servicii

2001

54,926,798

0

54,926,798

730,000

0

730,000

94

Furnituri de birou

200101

513,917

0

513,917

0

0

0

95

Materiale pentru curatenie

200102

982,557

0

982,557

275,000

0

275,000

96

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

10,177,203

0

10,177,203

0

0

0

97

Apa, canal, salubritate

200104

24,526,862

0

24,526,862

0

0

0

98

Carburanti si lubrifianti

200105

1,119,800

0

1,119,800

455,000

0

455,000

99

Piese de schimb

200106

325,000

0

325,000

0

0

0

100

Transport

200107

564,973

0

564,973

0

0

0

101

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

1,378,150

0

1,378,150

0

0

0

102

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

5,281,342

0

5,281,342

0

0

0

103

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

10,056,994

0

10,056,994

0

0

0

104

Reparatii curente

2002

40,649,021

0

40,649,021

3,383,790

0

3,383,790

105

Hrana

2003

3,137,824

0

3,137,824

0

0

0

106

Hrana pentru oameni

200301

2,914,824

0

2,914,824

0

0

0

107

Hrana pentru animale

200302

223,000

0

223,000

0

0

0

108

Medicamente si materiale sanitare

2004

1,198,622

350,000

1,548,622

0

0

0

109

Medicamente

200401

150,607

0

150,607

0

0

0

110

Materiale sanitare

200402

202,515

235,000

437,515

0

0

0

111

Dezinfectanti

200404

845,500

115,000

960,500

0

0

0

112

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

4,728,278

0

4,728,278

0

0

0

113

Uniforme si echipamente

200501

412,400

0

412,400

0

0

0

114

Lenjerie si accesorii de pat

200503

54,500

0

54,500

0

0

0

115

Alte obiecte de inventar

200530

4,261,378

0

4,261,378

0

0

0

116

Deplasari, detasari, transferari

2006

203,700

0

203,700

0

0

0

117

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

139,200

0

139,200

0

0

0

118

Deplasari in strainatate

200602

64,500

0

64,500

0

0

0

119

Materiale de laborator

2009

30,100

0

30,100

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

120

Carti publicații si materiale documentare

2011

75,650

0

75,650

0

0

0

121

Consultanta si epertiza

2012

283,200

0

283,200

0

0

0

122

Pregatire profesionala

2013

430,300

0

430,300

0

0

0

123

Protectia muncii

2014

186,683

0

186,683

0

0

0

124

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

2015

1,000

0

1,000

0

0

0

125

Meteorologie

2021

500

0

500

0

0

0

126

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

2023

10,000

0

10,000

0

0

0

127

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

5,000

0

5,000

0

0

0

128

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

5,000

0

5,000

0

0

0

129

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potricit legii

2025

20,000

0

20,000

0

0

0

130

Alte cheltuieli

2030

18,093,033

0

18,093,033

482,800

0

482,800

131

Reclama si publicitate

203001

506,595

0

506,595

0

0

0

132

Protocol si reprezentare

203002

559,311

0

559,311

0

0

0

133

Prime de asigurare non-viata

203003

272,237

0

272,237

0

0

0

134

Chirii

203004

1,173,086

0

1,173,086

0

0

0

135

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

15,581,804

0

15,581,804

482,800

0

482,800

136

TITLUL III DOBÂNZI

30

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

137

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

138

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

300101

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

139

TITLUL IV SUBVENȚII

40

27,180,000

0

27,180,000

0

0

0

140

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

27,180,000

0

27,180,000

0

0

0

141

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4,867,500

0

4,867,500

0

0

0

142

Transferuri curente

5101

4,867,500

0

4,867,500

0

0

0

143

Transferuri catre institutii publice

510101

4,867,500

0

4,867,500

0

0

0

144

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

145

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

5501

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

146

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

147

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

10,408,580

0

10,408,580

0

0

0

148

Ajutoare sociale

5702

10,408,580

0

10,408,580

0

0

0

149

Ajutoare sociale in numerar

570201

9,793,580

0

9,793,580

0

0

0

150

Ajutoare sociale in natura

570202

600,000

0

600,000

0

0

0

151

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

15,000

0

15,000

0

0

0

152

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

13,164,714

0

13,164,714

0

0

0

153

Burse

5901

2,491,258

0

2,491,258

0

0

0

154

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

155

Asociatii si fundatii

5911

5,340,512

0

5,340,512

0

0

0

156

Sustinerea cultelor

5912

964,256

0

964,256

0

0

0

157

Despagubiri civile

5917

260,000

0

260,000

0

0

0

158

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

3,538,688

0

3,538,688

0

0

0

159

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

550,000

0

550,000

0

0

0

160

OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

14,501,950

0

14,501,950

0

0

0

161

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

14,501,950

0

14,501,950

0

0

0

162

Rambursari de credite interne

8102

14,501,950

0

14,501,950

0

0

0

163

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

14,501,950

0

14,501,950

0

0

0

164

5102 Autoritati publice si actiuni externe

5102

44,099,813

-29,135

44,070,678

782,800

0

782,800

165

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

44,099,813

-29,135

44,070,678

782,800

0

782,800

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

166

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

32,720,420

-29,135

32,691,285

0

0

0

167

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

31,455,867

-29,135

31,426,732

0

0

0

168

Salarii de baza

100101

29,752,420

0

29,752,420

0

0

0

169

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

100112

470,172

0

470,172

0

0

0

170

Indemnizatii de delegare

100113

20,000

0

20,000

0

0

0

171

Indemnizatii de hrana

100117

1,213,275

-29,135

1,184,140

0

0

0

172

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

429,200

0

429,200

0

0

0

173

Vouchere de vacanta

100206

429,200

0

429,200

0

0

0

174

Contributii

1003

835,353

0

835,353

0

0

0

175

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

835,353

0

835,353

0

0

0

176

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

10,979,393

0

10,979,393

782,800

0

782,800

177

Bunuri si servicii

2001

2,046,171

0

2,046,171

150,000

0

150,000

178

Furnituri de birou

200101

85,000

0

85,000

0

0

0

179

Materiale pentru curatenie

200102

55,000

0

55,000

0

0

0

180

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

190,000

0

190,000

0

0

0

181

Apa, canal, salubritate

200104

23,000

0

23,000

0

0

0

182

Carburanti si lubrifianti

200105

100,000

0

100,000

150,000

0

150,000

183

Piese de schimb

200106

35,000

0

35,000

0

0

0

184

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

650,000

0

650,000

0

0

0

185

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

550,000

0

550,000

0

0

0

186

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

358,171

0

358,171

0

0

0

187

Reparatii curente

2002

50,000

0

50,000

150,000

0

150,000

188

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

80,000

0

80,000

0

0

0

189

Alte obiecte de inventar

200530

80,000

0

80,000

0

0

0

190

Deplasari, detasari, transferari

2006

100,000

0

100,000

0

0

0

191

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

50,000

0

50,000

0

0

0

192

Deplasari in strainatate

200602

50,000

0

50,000

0

0

0

193

Carti publicatii si materiale documentare

2011

10,000

0

10,000

0

0

0

194

Pregatire profesionala

2013

15,000

0

15,000

0

0

0

195

Protectia muncii

2014

65,000

0

65,000

0

0

0

196

Alte cheltuieli

2030

8,613,222

0

8,613,222

482,800

0

482,800

197

Reclama si publicitate

203001

487,595

0

487,595

0

0

0

198

Prime de asigurare non-viata

203003

40,000

0

40,000

0

0

0

199

Chirii

203004

4,000

0

4,000

0

0

0

200

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

8,081,627

0

8,081,627

482,800

0

482,800

201

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

400,000

0

400,000

0

0

0

202

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

400,000

0

400,000

0

0

0

203

510201 Autoritati executive si legislative

510201

44,099,813

-29,135

44,070,678

782,800

0

782,800

204

51020103 Autoritati executive

51020103

44,099,813

-29,135

44,070,678

782,800

0

782,800

205

5402 Alte servicii publice generale

5402

3,840,912

-10,989

3,829,923

0

0

0

206

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

3,840,912

-10,989

3,829,923

0

0

0

207

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,370,325

-10,989

3,359,336

0

0

0

208

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

3,237,284

-10,989

3,226,295

0

0

0

209

Salarii de baza

100101

3,100,843

0

3,100,843

0

0

0

210

Indemnizatii de hrana

100117

136,441

-10,989

125,452

0

0

0

211

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

47,850

0

47,850

0

0

0

212

Vouchere de vacanta

100206

47,850

0

47,850

0

0

0

213

Contributii

1003

85,191

0

85,191

0

0

0

214

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

85,191

0

85,191

0

0

0

215

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

470,587

0

470,587

0

0

0

216

Bunuri si servicii

2001

305,850

0

305,850

0

0

0

217

Furnituri de birou

200101

45,000

0

45,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

218

Materiale pentru curățenie

200102

12,000

0

12,000

0

0

0

219

încălzit, iluminat si forța motrice

200103

40,000

0

40,000

0

0

0

220

Apa, canal, salubritate

200104

5,000

0

5,000

0

0

0

221

Carburanti si lubrifianti

200105

16,850

0

16,850

0

0

0

222

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

7,000

0

7,000

0

0

0

223

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

91,000

0

91,000

0

0

0

224

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

89,000

0

89,000

0

0

0

225

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

45,000

0

45,000

0

0

0

226

Alte obiecte de inventar

200530

45,000

0

45,000

0

0

0

227

Deplasari, detasari, transferari

2006

10,000

0

10,000

0

0

0

228

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

10,000

0

10,000

0

0

0

229

Carti publicatii si materiale documentare

2011

2,000

0

2,000

0

0

0

230

Pregatire profesionala

2013

5,000

0

5,000

0

0

0

231

Alte cheltuieli

2030

102,737

0

102,737

0

0

0

232

Prime de asigurare non-viata

203003

2,737

0

2,737

0

0

0

233

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

100,000

0

100,000

0

0

0

234

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

3,740,912

-10,989

3,729,923

0

0

0

235

540250 Alte servicii publice generale

540250

100,000

0

100,000

0

0

0

236

5502 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

5502

3,494,605

0

3,494,605

0

0

0

237

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

3,494,605

0

3,494,605

0

0

0

238

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

5,000

0

5,000

0

0

0

239

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

5,000

0

5,000

0

0

0

240

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

202402

5,000

0

5,000

0

0

0

241

TITLUL III DOBANZI

30

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

242

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

243

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

300101

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

244

6102 Ordine publica si siguranta nationala

6102

15,662,932

-1,511

15,661,421

50,000

0

50,000

245

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

15,662,932

-1,511

15,661,421

50,000

0

50,000

246

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14,548,632

-1,511

14,547,121

0

0

0

247

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

12,468,075

-1,511

12,466,564

0

0

0

248

Salarii de baza

100101

12,439,239

0

12,439,239

0

0

0

249

Indemnizatii de hrana

100117

28,836

-1,511

27,325

0

0

0

250

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

1,753,900

0

1,753,900

0

0

0

251

Norme de hrana

100202

1,548,000

0

1,548,000

0

0

0

252

Vouchere de vacanta

100206

205,900

0

205,900

0

0

0

253

Contributii

1003

326,657

0

326,657

0

0

0

254

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

326,657

0

326,657

0

0

0

255

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

1,094,300

0

1,094,300

50,000

0

50,000

256

Bunuri si servicii

2001

656,215

0

656,215

50,000

0

50,000

257

Furnituri de birou

200101

14,000

0

14,000

0

0

0

258

Materiale pentru curatenie

200102

26,000

0

26,000

0

0

0

259

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

37,000

0

37,000

0

0

0

260

Apa, canal, salubritate

200104

13,000

0

13,000

0

0

0

261

Carburanti si lubrifianti

200105

176,000

0

176,000

50,000

0

50,000

262

Piese de schimb

200106

24,000

0

24,000

0

0

0

263

Transport

200107

1,000

0

1,000

0

0

0

264

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

118,000

0

118,000

0

0

0

265

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

152,800

0

152,800

0

0

0

266

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

94,415

0

94,415

0

0

0

267

Hrana

2003

20,000

0

20,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

268

Hrana pentru oameni

200301

10,000

0

10,000

0

0

0

269

Hrana pentru animale

200302

10,000

0

10,000

0

0

0

270

Medicamente si materiale sanitare

2004

1,000

0

1,000

0

0

0

271

Materiale sanitare

200402

1,000

0

1,000

0

0

0

272

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

293,085

0

293,085

0

0

0

273

Uniforme si echipamente

200501

288,000

0

288,000

0

0

0

274

Lenjerie si accesorii de pat

200503

1,000

0

1,000

0

0

0

275

Alte obiecte de inventar

200530

4,085

0

4,085

0

0

0

276

Deplasari, detasari, transferari

2006

1,000

0

1,000

0

0

0

277

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

1,000

0

1,000

0

0

0

278

Pregatire profesionala

2013

17,000

0

17,000

0

0

0

279

Protectia muncii

2014

5,000

0

5,000

0

0

0

280

Meteorologie

2021

500

0

500

0

0

0

281

Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor

2023

10,000

0

10,000

0

0

0

282

Alte cheltuieli

2030

90,500

0

90,500

0

0

0

283

Prime de asigurare non-viata

203003

63,000

0

63,000

0

0

0

284

Chirii

203004

7,500

0

7,500

0

0

0

285

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

20,000

0

20,000

0

0

0

286

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

20,000

0

20,000

0

0

0

287

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

288

610203 Ordine publica

610203

14,777,793

0

14,777,793

50,000

0

50,000

289

61020304 Politie comunitara

61020304

14,777,793

0

14,777,793

50,000

0

50,000

290

610205 Protectie civila si protectia contra incendiilor

610205

885,139

-1,511

883,628

0

0

0

291

6502 Invatamant

6502

26,259,050

350,000

26,609,050

0

0

0

292

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

26,259,050

350,000

26,609,050

0

0

0

293

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

563,253

0

563,253

0

0

0

294

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

563,253

0

563,253

0

0

0

295

Alocatii pentru transport de la si la locul de munca

100115

563,253

0

563,253

0

0

0

296

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

20,500,539

350,000

20,850,539

0

0

0

297

Bunuri si servicii

2001

9,943,106

0

9,943,106

0

0

0

298

Furnituri de birou

200101

133,698

0

133,698

0

0

0

299

Materiale pentru curatenie

200102

307,465

0

307,465

0

0

0

300

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

4,952,177

0

4,952,177

0

0

0

301

Apa, canal, salubritate

200104

1,362,550

0

1,362,550

0

0

0

302

Carburanti si lubrifianti

200105

33,300

0

33,300

0

0

0

303

Piese de schimb

200106

19,000

0

19,000

0

0

0

304

Transport

200107

37,900

0

37,900

0

0

0

305

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

194,850

0

194,850

0

0

0

306

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

700,505

0

700,505

0

0

0

307

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

2,201,661

0

2,201,661

0

0

0

308

Reparatii curente

2002

6,548,803

0

6,548,803

0

0

0

309

Medicamente si materiale sanitare

2004

652,748

350,000

1,002,748

0

0

0

310

Medicamente

200401

7,400

0

7,400

0

0

0

311

Materiale sanitare

200402

3,848

200,000

203,848

0

0

0

312

Dezinfectanti

200404

641,500

150,000

791,500

0

0

0

313

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

1,437,782

0

1,437,782

0

0

0

314

Uniforme si echipamente

200501

18,900

0

18,900

0

0

0

315

Lenjerie si accesorii de pat

200503

53,500

0

53,500

0

0

0

316

Alte obiecte de inventar

200530

1,365,382

0

1,365,382

0

0

0

317

Deplasari, detasari, transferari

2006

41,700

0

41,700

0

0

0

318

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

37,200

0

37,200

0

0

0

319

Deplasari in strainatate

200602

4,500

0

4,500

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

320

Materiale de laborator

2009

30,100

0

30,100

0

0

0

321

Carti publicatii si materiale documentare

2011

55,650

0

55,650

0

0

0

322

Pregatire profesionala

2013

290,300

0

290,300

0

0

0

323

Protectia muncii

2014

61,300

0

61,300

0

0

0

324

Alte cheltuieli

2030

1,439,050

0

1,439,050

0

0

0

325

Prime de asigurare non-viata

203003

21,500

0

21,500

0

0

0

326

Chirii

203004

1,075,650

0

1,075,650

0

0

0

327

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

341,900

0

341,900

0

0

0

328

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

329

A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 la 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

5501

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

330

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

331

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

1,171,000

0

1,171,000

0

0

0

332

Ajutoare sociale

5702

1,171,000

0

1,171,000

0

0

0

333

Ajutoare sociale in numerar

570201

556,000

0

556,000

0

0

0

334

Ajutoare sociale in natura

570202

600,000

0

600,000

0

0

0

335

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

15,000

0

15,000

0

0

0

336

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

2,486,258

0

2,486,258

0

0

0

337

Burse

5901

2,486,258

0

2,486,258

0

0

0

338

6602 Sanatate

6602

8,058,457

-10,194

8,048,263

0

0

0

339

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

8,058,457

-10,194

8,048,263

0

0

0

340

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,809,290

-10,194

7,799,096

0

0

0

341

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

7,530,870

-10,194

7,520,676

0

0

0

342

Salarii de baza

100101

7,227,793

0

7,227,793

0

0

0

343

Indemnizatii de hrana

100117

303,077

-10,194

292,883

0

0

0

344

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

108,750

0

108,750

0

0

0

345

Vouchere de vacanta

100206

108,750

0

108,750

0

0

0

346

Contributii

1003

169,670

0

169,670

0

0

0

347

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

169,670

0

169,670

0

0

0

348

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

247,167

0

247,167

0

0

0

349

Bunuri si servicii

2001

61,000

0

61,000

0

0

0

350

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

61,000

0

61,000

0

0

0

351

Medicamente si materiale sanitare

2004

181,167

0

181,167

0

0

0

352

Medicamente

200401

25,000

0

25,000

0

0

0

353

Materiale sanitare

200402

58,167

35,000

93,167

0

0

0

354

Dezinfectanti

200404

98,000

-35,000

63,000

0

0

0

355

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

5,000

0

5,000

0

0

0

356

Alte obiecte de inventar

200530

5,000

0

5,000

0

0

0

357

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2,000

0

2,000

0

0

0

358

Ajutoare sociale

5702

2,000

0

2,000

0

0

0

359

Ajutoare sociale in numerar

570201

2,000

0

2,000

0

0

0

360

660208 Servicii de sanatate publica

660208

8,056,457

-10,194

8,046,263

0

0

0

361

660250 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

660250

2,000

0

2,000

0

0

0

362

66025050 Alte institutii si actiuni sanitare

66025050

2,000

0

2,000

0

0

0

363

6702 Cultura, recreere si religie

6702

32,664,173

-37,873

32,626,300

55,000

0

55,000

364

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

32,664,173

-37,873

32,626,300

55,000

0

55,000

365

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,261,661

-37,873

10,223,788

0

0

0

366

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

9,785,583

-37,873

9,747,710

0

0

0

367

Salarii de baza

100101

9,161,138

0

9,161,138

0

0

0

368

Indemnizatii de delegare

100113

1,000

0

1,000

0

0

0

369

Indemnizatii de hrana

100117

623,445

-37,873

585,572

0

0

0

370

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

223,300

0

223,300

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

371

Vouchere de vacanta

100206

223,300

0

223,300

0

0

0

372

Contribuții

1003

252,778

0

252,778

0

0

0

373

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

252,778

0

252,778

0

0

0

374

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

9,947,099

0

9,947,099

55,000

0

55,000

375

Bunuri si servicii

2001

4,517,124

0

4,517,124

55,000

0

55,000

376

Furnituri de birou

200101

13,000

0

13,000

0

0

0

377

Materiale pentru curatenie

200102

50,000

0

50,000

0

0

0

378

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

860,000

0

860,000

0

0

0

379

Apa, canal, salubritate

200104

425,000

0

425,000

0

0

0

380

Carburanti si lubrifianti

200105

303,650

0

303,650

55,000

0

55,000

381

Piese de schimb

200106

34,000

0

34,000

0

0

0

382

Transport

200107

514,573

0

514,573

0

0

0

383

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

70,000

0

70,000

0

0

0

384

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

450,746

0

450,746

0

0

0

385

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

1,796,155

0

1,796,155

0

0

0

386

Reparatii curente

2002

1,677,600

0

1,677,600

0

0

0

387

Hrana

2003

10,000

0

10,000

0

0

0

388

Hrana pentru oameni

200301

10,000

0

10,000

0

0

0

389

Medicamente si materiale sanitare

2004

5,500

0

5,500

0

0

0

390

Medicamente

200401

3,000

0

3,000

0

0

0

391

Materiale sanitare

200402

2,500

0

2,500

0

0

0

392

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

270,850

0

270,850

0

0

0

393

Uniforme si echipamente

200501

50,000

0

50,000

0

0

0

394

Alte obiecte de inventar

200530

220,850

0

220,850

0

0

0

395

Deplasari, detasari, transferari

2006

10,000

0

10,000

0

0

0

396

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

10,000

0

10,000

0

0

0

397

Pregatire profesionala

2013

15,000

0

15,000

0

0

0

398

Protectia muncii

2014

14,000

0

14,000

0

0

0

399

Alte cheltuieli

2030

3,427,025

0

3,427,025

0

0

0

400

Protocol si reprezentare

203002

533,311

0

533,311

0

0

0

401

Prime de asigurare non-viata

203003

47,000

0

47,000

0

0

0

402

Chirii

203004

70,000

0

70,000

0

0

0

403

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

2,776,714

0

2,776,714

0

0

0

404

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4,867,500

0

4,867,500

0

0

0

405

Transferuri curente

5101

4,867,500

0

4,867,500

0

0

0

406

Transferuri catre institutii publice

510101

4,867,500

0

4,867,500

0

0

0

407

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

7,587,913

0

7,587,913

0

0

0

408

Asociatii si fundatii

5911

3,084,969

0

3,084,969

0

0

0

409

Sustinerea cultelor

5912

964,256

0

964,256

0

0

0

410

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

3,538,688

0

3,538,688

0

0

0

411

670203 Servicii culturale

670203

5,215,548

0

5,215,548

0

0

0

412

67020330 Alte servicii culturale

67020330

5,215,548

0

5,215,548

0

0

0

413

670205 Servicii recreative si sportive

670205

24,882,244

-37,873

24,844,371

55,000

0

55,000

414

67020501 Sport

67020501

7,110,235

0

7,110,235

0

0

0

415

67020502 Tineret

67020502

478,747

0

478,747

0

0

0

416

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

17,293,262

-37,873

17,255,389

55,000

0

55,000

417

6702050301 Sera de flori

67020503 01

9,321,262

-20,890

9,300,372

55,000

0

55,000

418

6702050302 CASM

67020503 02

7,972,000

-16,983

7,955,017

0

0

0

419

670206 Servicii religioase

670206

964,256

0

964,256

0

0

0

420

670250 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

1,602,125

0

1,602,125

0

0

0

421

6802 Asigurari si asistenta sociala

6802

43,812,973

-59,078

43,753,895

25,000

0

25,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

422

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

43,812,973

-59,078

43,753,895

25,000

0

25,000

423

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

24,951,535

-59,078

24,892,457

0

0

0

424

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

23,489,854

-59,078

23,430,776

0

0

0

425

Salarii de baza

100101

21,014,152

0

21,014,152

0

0

0

426

Sporuri pentru conditii de munca

100105

210,000

0

210,000

0

0

0

427

Alte sporuri

100106

165,000

0

165,000

0

0

0

428

Indemnizatii de delegare

100113

2,000

0

2,000

0

0

0

429

Indemnizatii de hrana

100117

2,072,902

-59,078

2,013,824

0

0

0

430

Alte drepturi salariale in bani

100130

25,800

0

25,800

0

0

0

431

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

858,400

0

858,400

0

0

0

432

Vouchere de vacanta

100206

858,400

0

858,400

0

0

0

433

Contributii

1003

603,281

0

603,281

0

0

0

434

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

603,281

0

603,281

0

0

0

435

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

6,805,315

0

6,805,315

25,000

0

25,000

436

Bunuri si servicii

2001

2,187,329

0

2,187,329

0

0

0

437

Furnituri de birou

200101

71,143

0

71,143

0

0

0

438

Materiale pentru curatenie

200102

232,092

0

232,092

0

0

0

439

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

479,849

0

479,849

0

0

0

440

Apa, canal, salubritate

200104

175,142

0

175,142

0

0

0

441

Carburanti si lubrifianti

200105

80,000

0

80,000

0

0

0

442

Piese de schimb

200106

72,000

0

72,000

0

0

0

443

Transport

200107

1,500

0

1,500

0

0

0

444

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

93,300

0

93,300

0

0

0

445

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

217,164

0

217,164

0

0

0

446

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

765,139

0

765,139

0

0

0

447

Reparatii curente

2002

770,000

0

770,000

25,000

0

25,000

448

Hrana

2003

2,873,690

0

2,873,690

0

0

0

449

Hrana pentru oameni

200301

2,873,690

0

2,873,690

0

0

0

450

Medicamente si materiale sanitare

2004

212,260

0

212,260

0

0

0

451

Medicamente

200401

44,260

0

44,260

0

0

0

452

Materiale sanitare

200402

72,000

0

72,000

0

0

0

453

Dezinfectanti

200404

96,000

0

96,000

0

0

0

454

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

481,100

0

481,100

0

0

0

455

Uniforme si echipamente

200501

11,500

0

11,500

0

0

0

456

Alte obiecte de inventar

200530

469,600

0

469,600

0

0

0

457

Deplasari, detasari, transferari

2006

11,000

0

11,000

0

0

0

458

Deplasari interne, detasari, transferari

200601

11,000

0

11,000

0

0

0

459

Carti publicatii si materiale documentare

2011

8,000

0

8,000

0

0

0

460

Pregatire profesionala

2013

73,000

0

73,000

0

0

0

461

Protectia muncii

2014

14,500

0

14,500

0

0

0

462

Alte cheltuieli

2030

174,436

0

174,436

0

0

0

463

Reclama si publicitate

203001

14,000

0

14,000

0

0

0

464

Protocol si reprezentare

203002

26,000

0

26,000

0

0

0

465

Prime de asigurare non-viata

203003

14,000

0

14,000

0

0

0

466

Chirii

203004

15,936

0

15,936

0

0

0

467

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

104,500

0

104,500

0

0

0

468

TITLUL IV SUBVENTII

40

410,000

0

410,000

0

0

0

469

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

410,000

0

410,000

0

0

0

470

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

9,235,580

0

9,235,580

0

0

0

471

Ajutoare sociale

5702

9,235,580

0

9,235,580

0

0

0

472

Ajutoare sociale in numerar

570201

9,235,580

0

9,235,580

0

0

0

473

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

2,410,543

0

2,410,543

0

0

0

474

Burse

5901

5,000

0

5,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

475

Asociații si fundații

5911

2,255,543

0

2,255,543

0

0

0

476

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

5940

150,000

0

150,000

0

0

0

477

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta

680204

4,714,515

0

4,714,515

0

0

0

478

68020401 Camin spital

68020401

3,192,000

0

3,192,000

0

0

0

479

68020402 îngrijitori persoane in varsta

68020402

1,522,515

0

1,522,515

0

0

0

480

680205 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

680205

15,949,000

0

15,949,000

0

0

0

481

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate

68020502

15,949,000

0

15,949,000

0

0

0

482

680206 Asistenta sociala pentru familie si copii

680206

3,127,814

0

3,127,814

0

0

0

483

68020601 Centrul de zi Rozmarin

68020601

1,946,091

0

1,946,091

0

0

0

484

68020602 Centrul de violenta in I.E.E.S.R

68020602

371,167

0

371,167

0

0

0

485

68020603 Centrul de zi perseverenta

68020603

711,136

0

711,136

0

0

0

486

68020604 Centrul de primiri urgente adapost

68020604

99,420

0

99,420

0

0

0

487

680211 Crese

680211

6,366,077

-59,078

6,306,999

25,000

0

25,000

488

680215 Prevenirea excluderii sociale

680215

2,521,000

0

2,521,000

0

0

0

489

68021501 Ajutor social

68021501

771,000

0

771,000

0

0

0

490

68021502 Cantine de ajutor social

68021502

1,750,000

0

1,750,000

0

0

0

491

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

680250

11,134,567

0

11,134,567

0

0

0

492

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68025050

11,134,567

0

11,134,567

0

0

0

493

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7002

41,105,848

-51,220

41,054,628

2,383,790

0

2,383,790

494

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

41,105,848

-51,220

41,054,628

2,383,790

0

2,383,790

495

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12,231,191

-51,220

12,179,971

0

0

0

496

Cheltuieli cu salariile in bani

1001

11,667,791

-51,220

11,616,571

0

0

0

497

Salarii de baza

100101

10,948,006

0

10,948,006

0

0

0

498

Indemnizatii de hrana

100117

719,785

-51,220

668,565

0

0

0

499

Cheltuieli cu salariile in natura

1002

255,200

0

255,200

0

0

0

500

Vouchere de vacanta

100206

255,200

0

255,200

0

0

0

501

Contributii

1003

308,200

0

308,200

0

0

0

502

Contributie asiguratorie pentru munca

100307

308,200

0

308,200

0

0

0

503

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

28,674,657

0

28,674,657

2,383,790

0

2,383,790

504

Bunuri si servicii

2001

12,374,833

0

12,374,833

475,000

0

475,000

505

Furnituri de birou

200101

142,076

0

142,076

0

0

0

506

Materiale pentru curatenie

200102

300,000

0

300,000

275,000

0

275,000

507

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

3,558,177

0

3,558,177

0

0

0

508

Apa, canal, salubritate

200104

1,030,000

0

1,030,000

0

0

0

509

Carburanti si lubrifianti

200105

410,000

0

410,000

200,000

0

200,000

510

Piese de schimb

200106

141,000

0

141,000

0

0

0

511

Transport

200107

10,000

0

10,000

0

0

0

512

Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet

200108

245,000

0

245,000

0

0

0

513

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

2,119,127

0

2,119,127

0

0

0

514

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

4,419,453

0

4,419,453

0

0

0

515

Reparatii curente

2002

10,903,948

0

10,903,948

1,908,790

0

1,908,790

516

Hrana

2003

234,134

0

234,134

0

0

0

517

Hrana pentru oameni

200301

21,134

0

21,134

0

0

0

518

Hrana pentru animale

200302

213,000

0

213,000

0

0

0

519

Medicamente si materiale sanitare

2004

145,947

0

145,947

0

0

0

520

Medicamente

200401

70,947

0

70,947

0

0

0

521

Materiale sanitare

200402

65,000

0

65,000

0

0

0

522

Dezinfectanti

200404

10,000

0

10,000

0

0

0

523

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

2,025,461

0

2,025,461

0

0

0

524

Uniforme si echipamente

200501

44,000

0

44,000

0

0

0

525

Alte obiecte de inventar

200530

1,981,461

0

1,981,461

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

526

Deplasări, detasari, transferări

2006

30,000

0

30,000

0

0

0

527

Deplasări interne, detasari, transferari

200601

20,000

0

20,000

0

0

0

528

Deplasari in strainatate

200602

10,000

0

10,000

0

0

0

529

Consultanta si epertiza

2012

50,000

0

50,000

0

0

0

530

Pregatire profesionala

2013

15,000

0

15,000

0

0

0

531

Protectia muncii

2014

26,883

0

26,883

0

0

0

532

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

2015

1,000

0

1,000

0

0

0

533

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potricit legii

2025

20,000

0

20,000

0

0

0

534

Alte cheltuieli

2030

2,847,451

0

2,847,451

0

0

0

535

Reclama si publicitate

203001

5,000

0

5,000

0

0

0

536

Prime de asigurare non-viata

203003

84,000

0

84,000

0

0

0

537

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

2,758,451

0

2,758,451

0

0

0

538

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

200,000

0

200,000

0

0

0

539

Despagubiri civile

5917

200,000

0

200,000

0

0

0

540

700206 Iluminat public si electrificari rurale

700206

6,335,688

0

6,335,688

149,000

0

149,000

541

700250 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

700250

34,770,160

-51,220

34,718,940

2,234,790

0

2,234,790

542

70025001 Administratia gradinii ZOO

70025001

5,189,097

-8,358

5,180,739

100,000

0

100,000

543

70025002 Serviciul Public Utilitati Municipale

70025002

17,318,110

-25,351

17,292,759

1,434,790

0

1,434,790

544

70025003 Serviciu administratia domeniului public si privat

70025003

7,525,027

-17,511

7,507,516

500,000

0

500,000

545

70025004 Administratia domeniului public -S.G.C.F.S.E.

70025004

668,009

0

668,009

100,000

0

100,000

546

70025005 Biroul juridic

70025005

953,447

0

953,447

0

0

0

547

70025006 Compartimentul de aprovizionare, reparatii si intretinere

70025006

3,047,970

0

3,047,970

100,000

0

100,000

548

70025007 Serviciu investitii

70025007

68,500

0

68,500

0

0

0

549

7402 Protectia mediului

7402

23,136,771

0

23,136,771

0

0

0

550

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

23,136,771

0

23,136,771

0

0

0

551

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

23,076,771

0

23,076,771

0

0

0

552

Bunuri si servicii

2001

22,593,170

0

22,593,170

0

0

0

553

Apa, canal, salubritate

200104

21,493,170

0

21,493,170

0

0

0

554

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

200109

1,000,000

0

1,000,000

0

0

0

555

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

100,000

0

100,000

0

0

0

556

Reparatii curente

2002

70,000

0

70,000

0

0

0

557

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

50,000

0

50,000

0

0

0

558

Alte obiecte de inventar

200530

50,000

0

50,000

0

0

0

559

Alte cheltuieli

2030

363,601

0

363,601

0

0

0

560

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

363,601

0

363,601

0

0

0

561

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

60,000

0

60,000

0

0

0

562

Despagubiri civile

5917

60,000

0

60,000

0

0

0

563

740205 Salubritate si gestiunea deseurilor

740205

23,136,771

0

23,136,771

0

0

0

564

74020501 Salubritate

74020501

23,136,771

0

23,136,771

0

0

0

565

8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8002

783,461

0

783,461

0

0

0

566

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

783,461

0

783,461

0

0

0

567

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

783,461

0

783,461

0

0

0

568

Alte cheltuieli

2030

783,461

0

783,461

0

0

0

569

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

783,461

0

783,461

0

0

0

570

800201 Actiuni generale economice si comerciale

800201

783,461

0

783,461

0

0

0

571

80020110 Programe de dezvoltare regionala si sociala

80020110

783,461

0

783,461

0

0

0

572

8402 Transporturi

8402

62,667,370

0

62,667,370

1,300,000

0

1,300,000

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

573

A. CHELTUIELILE CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)

01

48,165,420

0

48,165,420

1,300,000

0

1,300,000

574

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

20

21,395,420

0

21,395,420

1,300,000

0

1,300,000

575

Bunuri si servicii

2001

242,000

0

242,000

0

0

0

576

Furnituri de birou

200101

10,000

0

10,000

0

0

0

577

Incalzit, iluminat si forta motrice

200103

60,000

0

60,000

0

0

0

578

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

200130

172,000

0

172,000

0

0

0

579

Reparatii curente

2002

20,628,670

0

20,628,670

1,300,000

0

1,300,000

580

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2005

40,000

0

40,000

0

0

0

581

Alte obiecte de inventar

200530

40,000

0

40,000

0

0

0

582

Consultanta si epertiza

2012

233,200

0

233,200

0

0

0

583

Alte cheltuieli

2030

251,550

0

251,550

0

0

0

584

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

251,550

0

251,550

0

0

0

585

TITLUL IV SUBVENTII

40

26,770,000

0

26,770,000

0

0

0

586

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

26,770,000

0

26,770,000

0

0

0

587

OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)

79

14,501,950

0

14,501,950

0

0

0

588

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE

81

14,501,950

0

14,501,950

0

0

0

589

Rambursari de credite interne

8102

14,501,950

0

14,501,950

0

0

0

590

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

14,501,950

0

14,501,950

0

0

0

591

840203 Transport rutier

840203

62,667,370

0

62,667,370

1,300,000

0

1,300,000

592

84020302 Transport în comun

84020302

26,770,000

0

26,770,000

0

0

0

593

8402030301 Strazi Directia Tehnica

84020303 01

25,833,800

0

25,833,800

800,000

0

800,000

594

8402030302 Strazi ADP

84020303 02

10,063,570

0

10,063,570

500,000

0

500,000

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 2/4

Programul de investitii publice

Nr. crt.

Articol

Denumire Obiectiv

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajamen t)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat

Total credite de angajament multianuale

51020103 Autoritati executive

1

710101

Proiect tehnic de execuție si execuție lucrări de Repara ii capitale spa iul din Pia a Victoriei nr.33

444,312

0

444,312

0

0

0

444,312

Total 710101

444,312

0

444,312

0

0

0

444,312

2

710102

Copiator capacitate mare A3 alb-negru - 2 buc.

29,750

0

29,750

0

0

0

29,750

3

710102

Elevator cu senile pentru persoanele cu handicap

24,500

0

24,500

0

0

0

24,500

4

710102

Sistem antiincendiu cu detector de fum pentru fiecare birou

50,000

0

50,000

100,000

0

100,000

150,000

5

710102

Laptop

3,500

0

3,500

0

0

0

3,500

6

710102

Sistem cu interfon pentru acces poarta exterioara

25,000

0

25,000

0

0

0

25,000

Total 710102

132,750

0

132,750

100,000

0

100,000

232,750

7

710103

Masina de numarat, verificat si sortat bancnote - marca GLORY GFS 100 + Display extern pentru numărat, verificat i sortat bancnote

65,510

0

65,510

0

0

0

65,510

Total 710103

65,510

0

65,510

0

0

0

65,510

8

710130

Licen ă GIS upgrade

150,000

0

150,000

0

0

0

150,000

9

710130

Servicii de urbanism- reactualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Tîrgu Mure

10,000

0

10,000

105,400

0

105,400

115,400

10

710130

SERVICII DE URBANISM PENTRU ELABORAREA "PLANULUI URBANISTIC ZONAL -RECONFORMARE PARTIALA ZONE FUNCTIONALE DIN CARTIER BELVEDERE" CU REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT

10,000

0

10,000

0

0

0

10,000

11

710130

Licen ă SQL

25,000

0

25,000

0

0

0

25,000

12

710130

Sursă neîntreruptibilă de curent-UPS

7,000

0

7,000

0

0

0

7,000

13

710130

Extindere program Impotax cu serviciii online integrate

17,000

0

17,000

153,000

0

153,000

170,000

14

710130

Platforma Sintact.ro

5,227

0

5,227

0

0

0

5,227

15

710130

Licen e i softuri

2,000

0

2,000

0

0

0

2,000

Total 710130

226,227

0

226,227

258,400

0

258,400

484,627

Total 51020103

868,799

0

868,799

358,400

0

358,400

1,227,199

540210 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

16 1710102 | Aparat copiat Xerox

14,280

0

14,280

0

0

0

14,280

Total 710102

14,280

0

14,280

0

0

0

14,280

Total 540210

14,280

0

14,280

0

0

0

14,280

6502040201 Invatamânt secundar superior UAT

17

710101

Proiecte tehnice , SF, DALI, studii de specialitate i expertize tehnice

11,800

0

11,800

0

0

0

11,800

18

710101

PT + Execu ie baza sportivă la Liceul cu Program Sportiv Szasz Adalbert

996,125

0

996,125

0

0

0

996,125

19

710101

Echipare tehnica a cladirii Colegiului Nat Al Papiu Ilarian cu hidranti de incendiu

82,067

0

82,067

0

0

0

82,067

Nr. crt.

Articol

Denumire Obiectiv

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajamen t)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat

Total credite de angajament multianuale

20

710101

SF mansardare Scoala gimnazială Nicolae Bălcescu corp C

50,000

0

50,000

100,000

0

100,000

150,000

21

710101

SF/ DALI Corp de legătură coala Gimnazială Liviu Rebreanu

148,750

0

148,750

0

0

0

148,750

22

710101

PT i execu ie reabilitare i mansardare F. Schiler

150,000

0

150,000

6,974,303

0

6,974,303

7,124,303

23

710101

SF construc ie sală de sport la Scoala Gimnazială Nicolae Bălcescu corp C

50,000

0

50,000

100,000

0

100,000

150,000

24

710101

PT si executie sala de sport F. Schiller

10,000

0

10,000

5,128,265

0

5,128,265

5,138,265

25

710101

Lucrari de automatizare centrale termice

30,000

0

30,000

50,000

0

50,000

80,000

26

710101

Achizitie imobil si teren aferent str.

Pasunii nr. 21A

10,000

0

10,000

420,000

0

420,000

430,000

27

710101

Proiect i documenta ie tehnică în vederea ob merii autoriza iei PSI la Colegiul Na ional Al. Papiu Ilarian

10,000

0

10,000

100,000

0

100,000

110,000

Total 710101

1,548,742

0

1,548,742

12,872,568

0

12,872,568

14,421,310

28

710102

Echipamente i aparatură pentru utilarea bucătăriilor din grădini ele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului

10,000

0

10,000

90,000

0

90,000

100,000

29

710102

Achizi ie i montare â nitoare

33,000

0

33,000

0

0

0

33,000

30

710102

Lucrări de instala ii de stingere a incendiilor la LPS Szasz Adalbert

450,000

0

450,000

0

0

0

450,000

31

710102

Instala ie de stingere cu hidran i interiri la Colegiul Nat. Al.PApiu Ilarian

13,000

0

13,000

0

0

0

13,000

32

710102

PNDL-Dotare cu echipamente i mobilier specific didactic i de laborator pentru Liceul Tehnologic Aurel Persu,Tîrgu Mure (+10 % cheltuieli neeligibile colaterale)

102,311

0

102,311

0

0

0

102,311

33

710102

Achizi ie cazane de încălzire i preparare a apei calde

150,000

0

150,000

0

0

0

150,000

34

710102

Rezervor de apa pentru instalare hidranti la Liceul Vocational de Arta-deviere canalizare si construire 4 camine

25,000

0

25,000

0

0

0

25,000

Total 710102

783,311

0

783,311

90,000

0

90,000

873,311

35

710103

PNDL-Dotare cu echipamente i mobilier specific didactic i de laborator pentru Liceul Voca ional de Artă Tîrgu Mure (+10 % cheltuieli neeligibile colaterale)

347,496

0

347,496

0

0

0

347,496

36

710103

Instala ii detectie i semnalizare incendiu

50,000

0

50,000

100,000

0

100,000

150,000

37

710103

Lucrări de stingere a incendiilor la grădini a PP nr.15

130,000

0

130,000

0

0

0

130,000

38

710103

Mobilier pre colar , mobilier colar i mobilier de birou-acord cadru

50,000

0

50,000

0

0

0

50,000

Total 710103

577,496

0

577,496

100,000

0

100,000

677,496

Total 6502040201

2,909,549

0

2,909,549

13,062,568

0

13,062,568

15,972,117

6502040202 Invatamânt secundar superior Total scoli

39

710101

Amenajare parc de joaca la Gradinita cu PP nr. 16

120,000

0

120,000

0

0

0

120,000

Total 710101

120,000

0

120,000

0

0

0

120,000

40

710102

Multifunctionala - Gr. Sc. Economic Transilvania

14,000

0

14,000

0

0

0

14,000

Total 710102

14,000

0

14,000

0

0

0

14,000

Nr. crt.

Articol

Denumire Obiectiv

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajamen t)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat

Total credite de angajament multianuale

41

710130

Studiu de rezisten ă - consolidare Sala de sport Colegiu Economic Transilvania

40,000

0

40,000

0

0

0

40,000

Total 710130

40,000

0

40,000

0

0

0

40,000

Total 6502040202

174,000

0

174,000

0

0

0

174,000

660208 Servicii de sanatate publica

42

710130

Dotare si modernizare cabinete de medicina dentara din cadrul institutiilor de invatamant aflate in administrarea consiliului local

440,707

0

440,707

0

0

0

440,707

Total 710130

440,707

0

440,707

0

0

0

440,707

Total 660208

440,707

0

440,707

0

0

0

440,707

6702050301 Sera de flori

43

710102

Autoscară cu nacelă

325,013

0

325,013

0

0

0

325,013

44

710102

Cisternă de apă

306,663

0

306,663

0

0

0

306,663

45

710102

Vitrină frigorifică

7,500

0

7,500

0

0

0

7,500

46

710102

Centrală telefonică

6,000

0

6,000

0

0

0

6,000

47

710102

Echipament de gradinarit - rotosapa

13,793

0

13,793

0

0

0

13,793

48

710102

Sistem de irigatie

47,600

0

47,600

0

0

0

47,600

49

710102

Sistem alimentare automata cazan pe lemne

43,000

0

43,000

0

0

0

43,000

50

710102

Centrala termica

5,000

0

5,000

0

0

0

5,000

51

710102

Gater bendzig orizontal

25,052

0

25,052

0

0

0

25,052

52

710102

Aparat de diagnosticat arbori

10,000

0

10,000

145,000

0

145,000

155,000

Total 710102

789,621

0

789,621

145,000

0

145,000

934,621

53

710103

Mobilier

10,000

0

10,000

0

0

0

10,000

Total 710103

10,000

0

10,000

0

0

0

10,000

54

710130

Arbori

85,000

0

85,000

0

0

0

85,000

Total 710130

85,000

0

85,000

0

0

0

85,000

Total 6702050301

884,621

0

884,621

145,000

0

145,000

1,029,621

6702050302 CASM

55

710101

Asisten ă tehnică-diriginte de antier PT+EXECUTIE terenuri de sport în incinta CASM

10,000

0

10,000

0

0

0

10,000

56

710101

SF Bazin apa sarata in CASM

75,000

0

75,000

0

0

0

75,000

57

710101

PT + EXEC.terenuri de sport in incinta CASM

300,000

0

300,000

1,732,000

0

1,732,000

2,032,000

58

710101

Achizitie si montaj tobogane cu jet de apa in CASM

1,500,400

0

1,500,400

0

0

0

1,500,400

59

710101

Asisten ă tehnică-diriginte de antier Achiziie i montaj tobogane cu jet de apă în CASM

10,000

0

10,000

0

0

0

10,000

60

710101

Taxă IRC pentru Achizi ie i montaj tobogane cu jet de apă în CASM

5,000

0

5,000

0

0

0

5,000

61

710101

Container - vestiar - grup sanitar

200,000

0

200,000

0

0

0

200,000

62

710101

Taxă IRC pentru PT +EXECUTIE terenuri de sport în incinta CASM

6,000

0

6,000

0

0

0

6,000

Total 710101

2,106,400

0

2,106,400

1,732,000

0

1,732,000

3,838,400

63

710102

Pompa submersibila

15,000

0

15,000

0

0

0

15,000

64

710102

Monounealta de elagaj de taiat la inaltime

6,798

0

6,798

0

0

0

6,798

65

710102

Aspirator subacvatic

23,562

0

23,562

0

0

0

23,562

66

710102

Ceas timp atac polo - 1 set

15,300

0

15,300

0

0

0

15,300

67

710102

Pompa centrifugala verticala cu rotor inchis debit 12-15 mc/h - 2 buc

20,300

0

20,300

0

0

0

20,300

Total 710102

80,960

0

80,960

0

0

0

80,960

Total 6702050302

2,187,360

0

2,187,360

1,732,000

0

1,732,000

3,919,360

68020401 Camin spital

Nr. crt.

Articol

Denumire Obiectiv

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajamen t)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat

Total credite de angajament multianuale

68

710102

Hotă bloc alimentar

7,500

0

7,500

0

0

0

7,500

69

710102

Grup de pompare hidranti

17,000

0

17,000

0

0

0

17,000

Total 710102

24,500

0

24,500

0

0

0

24,500

Total 68020401

24,500

0

24,500

0

0

0

24,500

68020601 Centrul de zi Rozmarin

70

710102

Imprimante, fax,videoproiector

5,000

0

5,000

0

0

0

5,000

71

710102

Calculatoare

5,000

0

5,000

0

0

0

5,000

Total 710102

10,000

0

10,000

0

0

0

10,000

72

710130

Licente

5,000

0

5,000

0

0

0

5,000

Total 710130

5,000

0

5,000

0

0

0

5,000

Total 68020601

15,000

0

15,000

0

0

0

15,000

680211 Crese

73

710102

Sistem frigorific pentu Dacia Logan

25,000

0

25,000

0

0

0

25,000

74

710102

Echipament de încălzire centrală 4 buc.

30,000

0

30,000

0

0

0

30,000

75

710102

Autoutilitară cu sistem frigorific

100,000

0

100,000

0

0

0

100,000

Total 710102

155,000

0

155,000

0

0

0

155,000

76

710103

Obiecte de joaca pentru exterior

86,187

0

86,187

0

0

0

86,187

Total 710103

86,187

0

86,187

0

0

0

86,187

Total 680211

241,187

0

241,187

0

0

0

241,187

68021501 Ajutor social

77

|710102

| Computere

5,000

0

5,000

0

0

0

5,000

Total 710102

5,000

0

5,000

0

0

0

5,000

78

|710130

| Programe Windows + office 2 buc.

5,000

0

5,000

0

0

0

5,000

Total 710130

5,000

0

5,000

0

0

0

5,000

Total 68021501

10,000

0

10,000

0

0

0

10,000

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

79

710102

Copiator profesiona xerox

5,000

0

5,000

0

0

0

5,000

80

710102

Imprimante multifunctionale

10,000

0

10,000

0

0

0

10,000

81

710102

Calculatoare

40,000

0

40,000

0

0

0

40,000

Total 710102

55,000

0

55,000

0

0

0

55,000

82

710130

Licen e windows/office

20,000

0

20,000

0

0

0

20,000

83

710130

Programe informatice

20,000

0

20,000

0

0

0

20,000

Total 710130

40,000

0

40,000

0

0

0

40,000

Total 68025050

95,000

0

95,000

0

0

0

95,000

70020301 Dezvoltarea sistemului de locuinte

84

710101

Lucrări de cre tere a performan ei energetice, conform OuG 18/2009, la 12 blocuri de locuin e din Târgu

Mure

2,000,000

0

2,000,000

7,400,000

0

7,400,000

9,400,000

85

710101

Asistenta tehn. din partea dirigentelui de santier pentru lucrari de crestere a performantelor energetice la 6 blocuri de locuinte -lot I

48,650

0

48,650

0

0

0

48,650

86

710101

Actualizare documentatie tehnico -economică(expertiza tehnica, auditul energetic, DALI, PT) la proiecte de crestere a performantei energetice la 2 blocuri de locuinte si intocmirea Anexei 9 - Sinteza documentatiei de avizare

22,500

0

22,500

0

0

0

22,500

87

710101

Lucrări de creștere a performanței energetice, conform OUG nr. 18/ 2009, la 2 blocuri de locuințe din Târgu-Mureș

1,100,812

0

1,100,812

0

0

0

1,100,812

Nr. crt.

Articol

Denumire Obiectiv

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajamen t)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat

Total credite de angajament multianuale

88

710101

Asistenta tehnică de dirigentiede șantier aferente proiectului Lucrari de crestere a performantelor energetice conform OUG nr. 18/2009 la 12 blocuri de locuinte din Tîrgu Mureș

10,000

0

10,000

64,369

0

64,369

74,369

89

710101

Studii de specialitate reabilitare termică blocuri de locuin e : Elaborare expertiză tehnică , audit energetic, documenta ia de avizare a lucrărilor de interven ie i documenta ia pentru ob inerea de acorduri o avize, sinteza documenta iei de avizare, pentru 19 blocuri de locuin e din Târgu Mure

150,000

0

150,000

0

0

0

150,000

90

710101

Servicii de proiectare, Etapa II reabilitare termică bloc de locuințe (POR 2014-2020 Axa 3.1.A/OUG 18/2009) : Elaborare proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție și certificat de performanță energetică pentru blocul reabilitat, la blocuri de locuințe din municipiul Târgu-Mureș

10,000

0

10,000

440,000

0

440,000

450,000

91

710101

Studii de specialitate reabilitare termică blocuri de locuin e : Elaborare expertiză tehnică , audit energetic, documenta ia de avizare a lucrărilor de interven ie i documenta ia pentru ob inerea de acorduri i avize, sinteza documenta iei de avizare, pentru 13 blocuri de locuin e din Târgu Mure

150,000

0

150,000

0

0

0

150,000

92

710101

Studii de specialitate reabilitare termică blocuri de locuin e : Elaborare expertiză tehnică , audit energetic, documenta ia de avizare a lucrărilor de interven ie i documenta ia pentru ob inerea de acorduri o avize, sinteza documenta iei de avizare, pentru 34blocuri de locuin e din Târgu Mure

297,500

0

297,500

0

0

0

297,500

93

710101

Asistenta tehnică din partea proiectantului aferente proiectului Lucrari de crestere a performantelor energetice conform OUG nr. 18/2009 la 2 blocuri de locuinte din Tîrgu Mures

1,000

0

1,000

9,478

0

9,478

10,478

94

710101

Asistenta tehnică de dirigentie de santier aferente proiectului Lucrari de crestere a performantelor energetice conform OUG nr. 18/2009 la 21 blocuri de locuinte din Tîrgu Mures

1,000

0

1,000

214,684

0

214,684

215,684

95

710101

Servicii de întocmire a rapoartelor tehnico-economice de repartizare pe apartamente a costurilor lucrărilor de reabilitare termică pe surse de finan are , l a13 blocuri de locuin e (Lot 1+Lot 2) din Târgu Mure

1,000

0

1,000

32,200

0

32,200

33,200

96

710101

Asistenta tehnică din partea proiectantului pe perioada de executare a lucrărilor de cre tere a performan elor energetice la 6 blocuri de locuin e -Lot I

42,565

0

42,565

0

0

0

42,565

Nr. crt.

Articol

Denumire Obiectiv

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajamen t)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat

Total credite de angajament multianuale

97

710101

Servicii de proiectare, Etapa II reabilitare termică bloc de locuințe (POR 2014-2020 Axa 3.1.A/OUG 18/2009) : Elaborare proiect tehnic, caiet de sarcini, detalii de execuție și certificat de performanță energetică pentru blocul reabilitat, la 26 blocuri de locuințe din municipiul Târgu-Mureș

376,351

0

376,351

0

0

0

376,351

98

710101

Asistenta tehnică din partea proiectantului aferente proiectului Lucrari de creștere a performantelor energetice conform OUG nr. 18/2009 la 21Asistenta tehnică din partea proiectantului aferente proiectului Lucrari de crestere a performantelor energetice conform OUG nr. 18/200 la 21 blocuri de locuinte din Tîrgu Mures

1,000

0

1,000

169,264

0

169,264

170,264

99

710101

Alimentare cu gaze naturale bloc ANL Gh. Marinescu nr.21 (Proiect tehnic de executie si executie)

20,000

0

20,000

0

0

0

20,000

100

710101

Asistenta tehnica din partea proiectantului aferenta proiectului Lucrari de crestere a performantelor energetice conf OUG 18/2009 la 12 blocuri de locuinte din Targu Mure

10,000

0

10,000

55,073

0

55,073

65,073

101

710101

Asistenta tehnica de dirigentie de santier aferenta proiectului Lucrari de crestere a performantelor energetice conf. OUG 18/2009 la 2 blocuri de locuinte din Targu Mure

1,000

0

1,000

10,975

0

10,975

11,975

102

710101

Amenajari exterioare bloc ANL Gh. Marinescu nr. 21 (proiect tehnic de executie si executie)

165,000

0

165,000

0

0

0

165,000

103

710101

Alimentare cu apa potabila, canalizare menajera si canalizare pluviava bloc ANL Gh. Marinescu nr. 21 (proiect tehnic de executie si executie)

120,000

0

120,000

0

0

0

120,000

104

710101

Reabilitare imobil Mureșeni nr. 50 -etapa I (proiectare si executie)

300,000

0

300,000

900,000

0

900,000

1,200,000

105

710101

Intocmire Anexa nr. 9 - sinteza documentatiei de avizare pentru lucrari de interventie privind cresterea performantei energetice conform Ordin 163/2009

33,796

0

33,796

0

0

0

33,796

Total 710101

4,862,174

0

4,862,174

9,296,043

0

9,296,043

14,158,217

Total 70020301

4,862,174

0

4,862,174

9,296,043

0

9,296,043

14,158,217

700206 Iluminat public si electrificări rurale

106

710101

Servicii de asisten ă tehnică de dirigen ie de antier pentru lucrări de execu ie la obiectivul "Racorduri electrice pentru sta ii de încărcare autobuze electrice-Taxă de racordare"

92,000

0

92,000

0

0

0

92,000

107

710101

Servicii de asistență tehnică de diriginție de șantier pentru lucrări de execuție la obiectivul de investiții: "Proiectare + Execuție iluminat arhitectural la obiectivele: Catedrala Înălțării Domnului, Catedrala Buna Vestire, Parohia Romano Catolică I, Biserica Reformată din Cetatea Medievală, Primăria Municipiului Tg.-Mureș"

1,000

0

1,000

77,000

0

77,000

78,000

Nr. crt.

Articol

Denumire Obiectiv

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajamen t)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat

Total credite de angajament multianuale

108

710101

Proiectoare RGB iluminat arhitectural evenimente speciale

1,000

0

1,000

49,000

0

49,000

50,000

109

710101

Proiectare + Execuție iluminat arhitectural la obiectivele: Catedrala Înălțării Domnului, Catedrala Buna Vestire, Parohia Romano Catolică I, Biserica Reformată din Cetatea Medievală, Primăria Municipiului Tg.-Mureș

1,000

0

1,000

3,690,000

0

3,690,000

3,691,000

110

710101

Documenta ii suport i cheltuieli pentru ob inerea de avize, acorduri, autoriza ii la obiectivul de investi ii "Racorduri electrice pentru sta ii de încărcare autobuze electrice-Taxă de racordare"

50,000

0

50,000

0

0

0

50,000

111

710101

Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații la obiectivul de investiții: "Proiectare + Execuție iluminat arhitectural la obiectivele: Catedrala Înălțării Domnului, Catedrala Buna Vestire, Parohia Romano Catolică I, Biserica Reformată din Cetatea Medievală, Primăria Municipiului Tg.-Mureș"

1,000

0

1,000

54,000

0

54,000

55,000

112

710101

Proiectare i Execu ie pentru Racorduri electrice pentru sta ii de încărcare autobuze electrice-Taxă de racordare

500,000

0

500,000

4,240,000

0

4,240,000

4,740,000

113

710101

Studiu de solutii si SF pentru racorduri electrice pentru statii de incarcare autobuze electrice - taxa de racordare

97,223

0

97,223

0

0

0

97,223

Total 710101

743,223

0

743,223

8,110,000

0

8,110,000

8,853,223

Total 700206

743,223

0

743,223

8,110,000

0

8,110,000

8,853,223

70025001 Administrația grădinii ZOO

114

710102

Autoutilitara

200,000

0

200,000

0

0

0

200,000

115

710102

Copiator A3

12,912

0

12,912

0

0

0

12,912

Total 710102

212,912

0

212,912

0

0

0

212,912

Total 70025001

212,912

0

212,912

0

0

0

212,912

70025002 Serviciul Public Utilitati Municipale

116

710101

Proiecte tehnice-Parc municipal i stadion etapa III

1,103,012

0

1,103,012

0

0

0

1,103,012

117

710101

Studii i proiecte privind îmbunătă irea circula iei la Platoul Corne ti i conexiuni de transport ,circula ie copii i coli

67,000

0

67,000

0

0

0

67,000

118

710101

Lucrări de consolidare i repara ii, demolări

286,814

0

286,814

0

0

0

286,814

119

710101

Infrastructură teren sintetic cu anexe func ionale cu studii i proiecte

1,198,038

0

1,198,038

0

0

0

1,198,038

120

710101

Studii privind accesul alternativ în cetate

12,000

0

12,000

0

0

0

12,000

121

710101

Studiu pentru construirea parcului tematic recreativ-educa ional Platoul Corne ti

152,201

0

152,201

0

0

0

152,201

122

710101

Lucrari de acoperire terenuri de tenis Parc Municipal cu studii si proiecte

22,630

0

22,630

1,450,000

0

1,450,000

1,472,630

123

710101

Executare lucrare artistică 3 D aniversare 400 ani Tărgu Mure -ora liber

74,821

0

74,821

0

0

0

74,821

124

710101

Acord cadru Achizi ie obiecte de joacă

148,327

0

148,327

0

0

0

148,327

Nr. crt.

Articol

Denumire Obiectiv

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajamen t)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat

Total credite de angajament multianuale

125

710101

Reparații capitale terenuri de sport Academia de Sport

454,884

0

454,884

0

0

0

454,884

126

710101

Dirigentie de șantier - lucrari de amenajare locuri de joaca pentru copii

14,935

0

14,935

0

0

0

14,935

127

710101

Amenajare locuri de joacă pentru copii

214,000

0

214,000

5,751,000

0

5,751,000

5,965,000

128

710101

Dirigen ie de antiere -Amenajare parc municipal, centru de atletism i stadion

57,080

0

57,080

100,000

0

100,000

157,080

129

710101

Avize Parc municipal i stadion

40,000

0

40,000

0

0

0

40,000

130

710101

Amenajare parc municipal, centru de atletism i stadion

500,000

0

500,000

518,784

0

518,784

1,018,784

131

710101

Cladire multifunctionala si parcari Livezeni - Capat de linie autobuze Etapa I

17,000

0

17,000

650,000

0

650,000

667,000

132

710101

Lucrări de amenajare locuri de joacă pentru copii - taxa ISC

22,500

0

22,500

0

0

0

22,500

133

710101

Containere tip cu utilită i func ionale

100,000

0

100,000

316,491

0

316,491

416,491

134

710101

Terasă restaurant Belvedere în zona amfiteatrului de la Platoul Corne ti cu proiectele aferente

20,000

0

20,000

1,800,700

0

1,800,700

1,820,700

135

710101

Vestiare containerizate i echipate-teren 2

97,580

0

97,580

250,852

0

250,852

348,432

136

710101

Lucrări de amenajare locuri de joacă pentru copii

2,200,041

0

2,200,041

0

0

0

2,200,041

137

710101

Pistă biciclete cu studii i proiecte

399,835

0

399,835

0

0

0

399,835

Total 710101

7,202,698

0

7,202,698

10,837,827

0

10,837,827

18,040,525

138

710102

Laptopuri - 4 buc.

14,000

0

14,000

0

0

0

14,000

139

710102

Pompa de apa submersibila

16,700

0

16,700

0

0

0

16,700

140

710102

Ventilatii si aerisiri

36,000

0

36,000

0

0

0

36,000

Total 710102

66,700

0

66,700

0

0

0

66,700

141

710103

Mobilier tip urban

50,000

0

50,000

240,000

0

240,000

290,000

142

710103

Mobilier

124,377

0

124,377

0

0

0

124,377

143

710103

Mobilier tip pensiune i instala ii -Cetate

100,000

0

100,000

652,750

0

652,750

752,750

Total 710103

274,377

0

274,377

892,750

0

892,750

1,167,127

144

710130

Achizitie teren Cimitir Remetea

10,000

0

10,000

330,000

0

330,000

340,000

145

710130

Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor si analiza ofertelor tehnice si financiare

213,050

0

213,050

0

0

0

213,050

146

710130

Softuri i licen e

16,000

0

16,000

0

0

0

16,000

147

710130

Achizitie teren Cimitir Livezeni

10,000

0

10,000

490,000

0

490,000

500,000

Total 710130

249,050

0

249,050

820,000

0

820,000

1,069,050

Total 70025002

7,792,825

0

7,792,825

12,550,577

0

12,550,577

20,343,402

70025003 Serviciu administrația domeniului public si privat

148

710101

Lucrari de proiectare, executie si montare grup statuar "Scoala Ardeleana" (contract in derulare)

1,000,000

0

1,000,000

300,000

0

300,000

1,300,000

149

710101

Studiu de fezabilitate pentru realizare pista de biciclete in lungul canalului Poclos (contract in derulare)

80,000

0

80,000

80,000

0

80,000

160,000

150

710101

Executie si montare containere subterane pentru gunoi menajer (contract in derulare)

300,000

0

300,000

0

0

0

300,000

151

710101

Lucrari de proiectare, executie si montare grup statuar "Scoala Ardeleana" - cota ISC

12,700

0

12,700

0

0

0

12,700

152

710101

Concurs de solutii proiectare ,confectionare si montare statui

Prinipele Bethlen Gabor

400,000

0

400,000

183,000

0

183,000

583,000

Nr. crt.

Articol

Denumire Obiectiv

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajamen t)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat

Total credite de angajament multianuale

153

710101

Concurs de soluții proiectare ,confectionare si montare statui Prinipele Bethlen Gabor - diriginte de santier

1,500

0

1,500

0

0

0

1,500

154

710101

Lucrari de proiectare, executie si montare grup statuar "Scoala Ardeleana" - dirigentie de santier

2,500

0

2,500

0

0

0

2,500

155

710101

Concurs de solutii proiectare ,confectionare si montare statui Prinipele Bethlen Gabor - cota ISC

4,202

0

4,202

0

0

0

4,202

156

710101

Panouri de afisaj "infra meteo "-sistem de avertizare evenimente meteo severe

- dirigentie de santier

1,500

0

1,500

0

0

0

1,500

157

710101

Placi de marmura comemorativ la Troita - Sacrificiul din 1989

20,000

0

20,000

0

0

0

20,000

158

710101

Panouri de afisaj "infra meteo "-sistem de avertizare evenimente meteo severe - Cota ISC

1,000

0

1,000

0

0

0

1,000

159

710101

Achitizionare si amplasare panouri expozitionale in P-Ta Teatrului

1,000

0

1,000

0

0

0

1,000

161

710101

Studiu de prefezabilitate pentru realizare parcari supraetajate

1,000

0

1,000

0

0

0

1,000

162

710101

Studiu de trafic pentru crearea a 2000 de locuri de parcare si asamblae constructii usoare peste albia paraului Poclos

1,000

0

1,000

0

0

0

1,000

163

710101

Avize, acorduri, autorizatii pentru crearea a 2000 de locuri de parcare si asamblae constructii usoare peste albia paraului Poclos

1,000

0

1,000

0

0

0

1,000

164

710101

Achizitionare si amplasare in zona centrala protejata a unor chioscuri pentru difuzarea presei

1,000

0

1,000

0

0

0

1,000

165

710101

Proiectare semn simbol indicator intrare in mun. Targu Mures

1,000

0

1,000

0

0

0

1,000

166

710101

Avize, acorduri, autorizatii pentru realizare semn simbol indicator intrare in mun. Targu Mures

1,000

0

1,000

0

0

0

1,000

254

710101

Avize, acorduri, autorizatii pentru obtinere autorizatie de construire grup statuar Scoala Ardeleana

25,000

0

25,000

0

0

0

25,000

Total 710101

1,855,402

0

1,855,402

563,000

0

563,000

2,418,402

167

710102

Sistem antiefractie

16,000

0

16,000

0

0

0

16,000

Total 710102

16,000

0

16,000

0

0

0

16,000

168

710103

Achizitie ornamente de iarna

350,000

0

350,000

700,000

0

700,000

1,050,000

169

710103

Achizitie obiecte de joaca

120,000

0

120,000

0

0

0

120,000

Total 710103

470,000

0

470,000

700,000

0

700,000

1,170,000

170

710130

Achizi ie modul grad de inundabilitate pentru Servicii de tip cadastru edilitar utilitar i cartografiere în format 3 D

160,000

0

160,000

0

0

0

160,000

171

710130

Servicii de tip cadastru edilitar utilitar si cartografiere in format 3D (contract in derulare)

742,585

0

742,585

0

0

0

742,585

172

710130

Servicii inventariere pe suport harta inteligenta

50,000

0

50,000

110,000

0

110,000

160,000

Total 710130

952,585

0

952,585

110,000

0

110,000

1,062,585

Total 70025003

3,293,987

0

3,293,987

1,373,000

0

1,373,000

4,666,987

70025004 Administratia domeniului public - S.G.C.F.S.E.

173

710102

Achizi ionare armă CO2 pentru tranchilizare

50,000

0

50,000

0

0

0

50,000

Nr. crt.

Articol

Denumire Obiectiv

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajamen t)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat

Total credite de angajament multianuale

174

710102

Autoutilitară

100,000

0

100,000

0

0

0

100,000

Total 710102

150,000

0

150,000

0

0

0

150,000

Total 70025004

150,000

0

150,000

0

0

0

150,000

70025005 Biroul juridic

175

710101

Achizi ii imobile expropieri

100,000

0

100,000

1,900,000

0

1,900,000

2,000,000

176

710101

Achizi ii imobil str. Postei (Casa Căsătoriilor)

1,000

0

1,000

0

0

0

1,000

Total 710101

101,000

0

101,000

1,900,000

0

1,900,000

2,001,000

Total 70025005

101,000

0

101,000

1,900,000

0

1,900,000

2,001,000

70025006 Compartimentul de aprovizionare, reparații si intretinere

177

710102

Achizitie centrale electrice/termice sediul SPADP (achizitie in derulare)

40,000

0

40,000

0

0

0

40,000

Total 710102

40,000

0

40,000

0

0

0

40,000

Total 70025006

40,000

0

40,000

0

0

0

40,000

70025007 Serviciu investitii

178

710101

Proiect tehnic, Detalii de execuție i Execu ie pentru Repara ii i consolidare bloc strada Cisnădiei nr. 13 i mansardare blocuri strada Cisnădiei nr. 13 i nr. 15.

1,000

0

1,000

2,999,000

0

2,999,000

3,000,000

179

710101

Asisten ă tehnică din partea proiectantului pentru Amenajare parc zona centrală Cartier Belvedere etapa I

8,000

0

8,000

11,000

0

11,000

19,000

180

710101

Expertiza tehnica lucrari de viabilizare

25,000

0

25,000

0

0

0

25,000

181

710101

Modernizare Pta Teatrului, amplasare soclu, sculptura scoica si suport fantana (Reactualizare proiect) -DALI+PT+Executie

5,000

0

5,000

17,000

0

17,000

22,000

182

710101

Actualizarea Devizului General cf normativelor legale in vigoare pt Reparatii si consolidare bloc str. Cisnadiei nr 13 si mansardare blocuri str. Cisnadiei nr 13 si 15

5,000

0

5,000

12,000

0

12,000

17,000

183

710101

Amenajare parc zona centrală Cartier Belvedere- etapa I

100,000

0

100,000

800,000

0

800,000

900,000

184

710101

SF/Actualizare pentru Locuin e sociale

92,000

0

92,000

0

0

0

92,000

185

710101

Amenajare grădini ă i creă în cartierul Belvedere -avize

2,000

0

2,000

0

0

0

2,000

186

710101

Servicii de dirigen ie de antier pentru Amenajare parc zona centrală Cartier Belvedere etapa I

5,000

0

5,000

5,300

0

5,300

10,300

187

710101

Reconversie func ională i/sau reutilizarea unor terenuri i suprafe e abandonate i neutilizate din interiorul Municipiului Tîrgu Mure - avize, acorduri, autoriza ii

2,000

0

2,000

0

0

0

2,000

188

710101

Reamenajare spa iilor urbane cu centru multifunc ional în zonele de locuit marginalizate, în vederea crearii de facilită i destinate utilizării publice în zonele marginalizate din Municipiul Tg. Mure - avize, acorduri, autoriza ii

2,000

0

2,000

0

0

0

2,000

189

710101

Actualizare analiză cost beneficiu pentru grădini ă i creă în Cartierul Belvedere

4,760

0

4,760

0

0

0

4,760

Total 710101

251,760

0

251,760

3,844,300

0

3,844,300

4,096,060

190

710102

Detectoare de metale

7,500

0

7,500

0

0

0

7,500

Total 710102

7,500

0

7,500

0

0

0

7,500

Total 70025007

259,260

0

259,260

3,844,300

0

3,844,300

4,103,560

74020501 Salubritate

Nr. crt.

Articol

Denumire Obiectiv

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajamen t)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat

Total credite de angajament multianuale

191

710101

Achizi ie containere subterane

1,000

0

1,000

0

0

0

1,000

Total 710101

1,000

0

1,000

0

0

0

1,000

192

710130

Actualizare harta strategică de zgomot i reevaluarea planurilor de ac iune

250,000

0

250,000

0

0

0

250,000

Total 710130

250,000

0

250,000

0

0

0

250,000

Total 74020501

251,000

0

251,000

0

0

0

251,000

84020302 Transport în comun

193

710102

Achizitionare autobuze noi pentru transport public

500,000

0

500,000

37,800,000

0

37,800,000

38,300,000

Total 710102

500,000

0

500,000

37,800,000

0

37,800,000

38,300,000

Total 84020302

500,000

0

500,000

37,800,000

0

37,800,000

38,300,000

8402030301 Strazi Direcția Tehnica

194

710101

Servicii de dirigentie de santier pentru Reparatie capitala pod peste raul Mures cu pasaj superior peste linia CF 316 Brasov-Deda-Tg-Mures-Razboieni, km 280+000pe strada Calarasilor in Tg-Mures Lucrari in zona de siguranta a liniei CF

2,682

0

2,682

0

0

0

2,682

195

710101

Modernizare str. 8 Martie

100,000

0

100,000

0

0

0

100,000

196

710101

Studiu de fezabilitate -Strada de legătură între str.Cornesti i str. Verii

10,000

0

10,000

73,300

0

73,300

83,300

197

710101

Servicii de consultanta indomeniul achizitiilor si asistenta pentru analiza ofertelor tehnice si financiare

16,450

0

16,450

0

0

0

16,450

198

710101

Sistem de manangement al traficului in municipiul Tg-Mures SF

15,500

0

15,500

0

0

0

15,500

199

710101

Proiectare (proiect tehnic, asistenta proiectant si verificare proiect) pentru modernizare str. Dezrobirii

1,000

0

1,000

237,149

0

237,149

238,149

200

710101

Servicii de verificare proiecte

5,000

0

5,000

5,000

0

5,000

10,000

201

710101

Serviciii de dirigen ie de antier pentru Repara ie capitală pod peste râul Mure cu pasaj superior peste linia CF Deda-Tg.Mure -str. Călăra ilor

100,000

0

100,000

0

0

0

100,000

202

710101

Modernizare Calea Sighisoarei - SF/ avize, acorduri, autorizatii/studiu de trafic, instrument pentru calcularea emisilor GES

1,000

0

1,000

742,000

0

742,000

743,000

203

710101

Reactualizare studii de fezabilitate i DALI

5,000

0

5,000

0

0

0

5,000

204

710101

Studiu de trafic, Expertiza tehnica si Studiu de fezabilitate pentru Strada de legatura intre Prelungire Calea Sigisoarei in directia DN 13 si Tronson de legatura intre str. Budiului si Autostrada Transilvania (tronson intre str. Budiului si str. Viille Dealul Mic)

120,000

0

120,000

0

0

0

120,000

205

710101

Consultanta intocmire documentatii

53,000

0

53,000

0

0

0

53,000

206

710101

Întocmire documenta ii pentru drumuri

10,000

0

10,000

0

0

0

10,000

207

710101

Expertiza tehnica poduri Calea Sighișoarei

15,000

0

15,000

15,000

0

15,000

30,000

208

710101

Repara ie capitală pod peste râul Mure cu pasaj superior peste linia CF Deda-Tg.Mure -str. Călăra ilor

7,150,000

0

7,150,000

0

0

0

7,150,000

Nr. crt.

Articol

Denumire Obiectiv

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajamen t)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat

Total credite de angajament multianuale

209

710101

Reparație capitala pod peste raul Mures cu pasaj superior peste linia CF 316 Brasov-Deda-Razboieni, km 280+000 pe str. Calarasilor in Municipiul Tirgu-Mures - LUCRĂRI IN ZONA DE SIGURANȚA A LINIEI CF

180,711

0

180,711

0

0

0

180,711

210

710101

Proiect tehnic de executie si executie Statie de pompare apa uzata strada Serafim Duicu

1,000

0

1,000

514,100

0

514,100

515,100

211

710101

Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru Reparatie capitala pod peste raul Mures cu pasaj superior peste linia CF Deda-Tg-Mures- str. Calarasilor

86,200

0

86,200

0

0

0

86,200

212

710101

Servicii de dirigentie de santier pentru

Modernizare str. 8 Martie

10,000

0

10,000

5,000

0

5,000

15,000

213

710101

Modernizare str. Victor Babes

14,921

0

14,921

0

0

0

14,921

214

710101

SF - Strada de legatura intre Autostrada Transilvania si Sancraiu de Mures

1,000

0

1,000

386,000

0

386,000

387,000

215

710101

SF - Prelungire strada Insulei

1,000

0

1,000

159,000

0

159,000

160,000

216

710101

Actualizare PT si deviz general - Pod peste raul Mures zona Aleea Carpati -legatura cu comuna Santana de Mures

1,000

0

1,000

249,000

0

249,000

250,000

217

710101

Extindere retea apa potabila str. Remetea

350,000

0

350,000

0

0

0

350,000

Total 710101

8,250,464

0

8,250,464

2,385,549

0

2,385,549

10,636,013

218

710130

Sistem de manangement al traficului in municipiul Tg-Mures - avize, acorduri, autorizatii

50,000

0

50,000

0

0

0

50,000

Total 710130

50,000

0

50,000

0

0

0

50,000

Total 8402030301

8,300,464

0

8,300,464

2,385,549

0

2,385,549

10,686,013

8402030302 Strazi ADP

219

710101

Amenajare si realizare statii de incarcare autobuze la autobaza

200,000

0

200,000

1,800,000

0

1,800,000

2,000,000

Total 710101

200,000

0

200,000

1,800,000

0

1,800,000

2,000,000

220

710130

Servicii de consultanta in vederea intocmirii de caiet de sarcini, contract, evaluare oferte pentru achizitionare autobuze ecologice

150,000

-150,000

0

0

0

0

0

221

710130

Avize, acorduri, autoriza ii pentru achizi ionare autobuze ecologice ( in derulare)

50,000

0

50,000

0

0

0

50,000

222

710130

Avize, acorduri, autoriza ii modenizare transport public de călători în Municipiul Tg.Mure

32,600

0

32,600

0

0

0

32,600

223

710130

Realizare aplicatie pentru eliberare online autorizatii de libera trecere

20,000

0

20,000

0

0

0

20,000

224

710130

Furnizare si montare sistem de semnalizare inteligenta a trecerilor de pietoni nesemaforizate

100,000

0

100,000

0

0

0

100,000

225

710130

Studiu de fezabilitate modernizare transport public de calatori in mun. Targu Mures

58,905

0

58,905

0

0

0

58,905

226

710130

Servicii de consultanta pentru delegarea gestiunii serviciului de transport public local la nivelul Mun. Targu Mures

6,248

0

6,248

0

0

0

6,248

227

710130

Parcari acoperite (BPGRM)

1,000

0

1,000

0

0

0

1,000

228

710130

Avize, acorduri, autoriza ii pentru parcari acoperite

1,000

0

1,000

0

0

0

1,000

Nr. crt.

Articol

Denumire Obiectiv

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajamen t)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat

Total credite de angajament multianuale

Total 710130

419,753

-150,000

269,753

0

0

0

269,753

Total 8402030302

619,753

-150,000

469,753

1,800,000

0

1,800,000

2,269,753

Total

34,991,601

-150,000

34,841,601

94,357,437

0

94,357,437

129,199,038

Institutia: Municipiul Tg-Mures

ANEXA NR. 1


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI SI ARTICOLE

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

1

TOTAL VENITURI

000102

417,688,524

0

417,688,524

0

0

0

2

VENITURI PROPRII

4902

277,020,842

0

277,020,842

0

0

0

3

I. VENITURI CURENTE

0002

304,542,842

0

304,542,842

0

0

0

4

A. VENITURI FISCALE

0003

278,988,619

0

278,988,619

0

0

0

5

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

0004

194,193,546

0

194,193,546

0

0

0

6

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

0005

41,200

0

41,200

0

0

0

7

Impozit pe profit

0102

41,200

0

41,200

0

0

0

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

41,200

0

41,200

0

0

0

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0006

194,152,346

0

194,152,346

0

0

0

10

Impozit pe venit

0302

550,346

0

550,346

0

0

0

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

030218

550,346

0

550,346

0

0

0

12

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

0402

193,602,000

0

193,602,000

0

0

0

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

193,602,000

0

193,602,000

0

0

0

14

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

41,800,802

0

41,800,802

0

0

0

15

Impozite si taxe pe proprietate

0702

41,800,802

0

41,800,802

0

0

0

16

Impozit pe cladiri

070201

31,442,046

0

31,442,046

0

0

0

17

Impozit pe cladiri persoane fizice

07020101

8,597,754

0

8,597,754

0

0

0

18

Impozit pe cladiri persoane juridice

07020102

22,844,292

0

22,844,292

0

0

0

19

Impozit pe terenuri

070202

5,596,548

0

5,596,548

0

0

0

20

Impozit pe terenuri persoane fizice

07020201

2,786,875

0

2,786,875

0

0

0

21

Impozit pe terenuri persoane juridice

07020202

2,757,511

0

2,757,511

0

0

0

22

Impozit pe teren extravilan

07020203

52,162

0

52,162

0

0

0

23

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

070203

4,283,697

0

4,283,697

0

0

0

24

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

478,511

0

478,511

0

0

0

25

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

42,911,568

0

42,911,568

0

0

0

26

Sume defalcate din TVA

1102

27,522,000

0

27,522,000

0

0

0

27

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

110202

25,984,000

0

25,984,000

0

0

0

28

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

110209

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

29

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

1202

1,253

0

1,253

0

0

0

30

Taxe hoteliere

120207

1,253

0

1,253

0

0

0

31

Taxe pe servicii specifice

1502

2,709,797

0

2,709,797

0

0

0

32

Impozit pe spectacole

150201

193,397

0

193,397

0

0

0

33

Alte taxe pe servicii specifice

150250

2,516,400

0

2,516,400

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

34

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

1602

12,678,518

0

12,678,518

0

0

0

35

Taxa asupra mijloacelor de transport

160202

11,198,374

0

11,198,374

0

0

0

36

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice

16020201

6,306,659

0

6,306,659

0

0

0

37

Taxa asupra mijloacelor de transport persoane juridice

16020202

4,891,715

0

4,891,715

0

0

0

38

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

891,438

0

891,438

0

0

0

39

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

160250

588,706

0

588,706

0

0

0

40

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

82,703

0

82,703

0

0

0

41

Alte impozite si taxe fiscale

1802

82,703

0

82,703

0

0

0

42

Alte impozite si taxe

180250

82,703

0

82,703

0

0

0

43

C. VENITURI NEFISCALE

0012

25,554,223

0

25,554,223

0

0

0

44

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

4,920,558

0

4,920,558

0

0

0

45

Venituri din proprietate

3002

4,920,558

0

4,920,558

0

0

0

46

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

2,430,106

0

2,430,106

0

0

0

47

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30020530

2,430,106

0

2,430,106

0

0

0

48

Venituri din dividende

300208

1,871,102

0

1,871,102

0

0

0

49

Venituri din dividende de la alti platitori

30020802

5,515

0

5,515

0

0

0

50

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30020803

1,865,587

0

1,865,587

0

0

0

51

Alte venituri din proprietate

300250

619,350

0

619,350

0

0

0

52

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

0014

20,633,665

0

20,633,665

0

0

0

53

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3302

12,182,789

0

12,182,789

0

0

0

54

Venituri din prestari de servicii

330208

4,831,063

0

4,831,063

0

0

0

55

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

275,427

0

275,427

0

0

0

56

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

330213

562,196

0

562,196

0

0

0

57

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

6,514,103

0

6,514,103

0

0

0

58

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

3402

393,490

0

393,490

0

0

0

59

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

147,548

0

147,548

0

0

0

60

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

340250

245,942

0

245,942

0

0

0

61

Amenzi, penalitati si confiscari

3502

5,376,000

0

5,376,000

0

0

0

62

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

350201

3,295,201

0

3,295,201

0

0

0

63

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35020102

3,295,201

0

3,295,201

0

0

0

64

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

350202

13,979

0

13,979

0

0

0

65

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

2,066,820

0

2,066,820

0

0

0

66

Diverse venituri

3602

2,681,386

0

2,681,386

0

0

0

67

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

360205

1,281,910

0

1,281,910

0

0

0

68

Taxe speciale

360206

921,886

0

921,886

0

0

0

69

Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica

360231

271,490

0

271,490

0

0

0

70

Alte venituri

360250

206,100

0

206,100

0

0

0

71

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-6,861,444

150,000

-6,711,444

0

0

0

72

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

6,861,444

-150,000

6,711,444

0

0

0

73

IV. SUBVENTII

0017

113,145,682

0

113,145,682

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

74

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

0018

27,332,538

0

27,332,538

0

0

0

75

Subvenții de la bugetul de stat

4202

27,172,538

0

27,172,538

0

0

0

76

A. De capital

0019

3,949,522

0

3,949,522

0

0

0

77

Subvenții pt reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

3,949,522

0

3,949,522

0

0

0

78

B. Curente

0020

23,223,016

0

23,223,016

0

0

0

79

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

420241

8,016,457

0

8,016,457

0

0

0

80

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

7,796,000

0

7,796,000

0

0

0

81

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020

420269

7,410,559

0

7,410,559

0

0

0

82

Subventii de la alte administratii

4302

160,000

0

160,000

0

0

0

83

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finatarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul /programului national de cadastru si carte funciara

430234

160,000

0

160,000

0

0

0

84

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.0 2.19)

4802

85,813,144

0

85,813,144

0

0

0

85

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod

48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

480201

83,013,144

0

83,013,144

0

0

0

86

Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent

48020101

22,231,676

0

22,231,676

0

0

0

87

Prefinantare

48020103

60,781,468

0

60,781,468

0

0

0

88

Fondul Social European (FSE) (cod

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

480202

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

89

Prefinantare

48020203

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

90

TOTAL CHELTUIELI

4902

417,688,524

0

417,688,524

437,805,654

0

437,805,654

91

CHELTUIELI CURENTE

01

368,144,973

0

368,144,973

343,448,217

0

343,448,217

92

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

106,456,307

0

106,456,307

0

0

0

93

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

123,979,709

0

123,979,709

4,596,590

0

4,596,590

94

TITLUL III DOBANZI

30

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

95

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

96

TITLUL IV SUBVENTII

40

27,180,000

0

27,180,000

0

0

0

97

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

27,180,000

0

27,180,000

0

0

0

98

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4,867,500

0

4,867,500

0

0

0

99

Transferuri curente

5101

4,867,500

0

4,867,500

0

0

0

100

Transferuri catre institutii publice

510101

4,867,500

0

4,867,500

0

0

0

101

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

102

A. Transferuri interne.

5501

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

103

Finantarea învătământului particular sau confesional acreditat

550163

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

104

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

10,408,580

0

10,408,580

0

0

0

105

Ajutoare sociale

5702

10,408,580

0

10,408,580

0

0

0

106

Ajutoare sociale in numerar

570201

9,793,580

0

9,793,580

0

0

0

107

Ajutoare sociale in natura

570202

600,000

0

600,000

0

0

0

108

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

15,000

0

15,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

109

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

77,060,558

0

77,060,558

338,851,627

0

338,851,627

110

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

74,260,558

0

74,260,558

338,851,627

0

338,851,627

111

Finantarea nationala

580101

15,709,009

0

15,709,009

53,356,429

0

53,356,429

112

Finantarea externa nerambursabila

580102

40,082,943

0

40,082,943

226,146,778

0

226,146,778

113

Cheltuieli neeligibile

580103

18,468,606

0

18,468,606

59,348,420

0

59,348,420

114

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

115

Finantarea nationala

580201

300,000

0

300,000

0

0

0

116

Finantare externa nerambursabila

580202

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

117

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

13,164,714

0

13,164,714

0

0

0

118

Burse

5901

2,491,258

0

2,491,258

0

0

0

119

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

120

Asociatii si fundatii

5911

5,340,512

0

5,340,512

0

0

0

121

Sustinerea cultelor

5912

964,256

0

964,256

0

0

0

122

Despagubiri civile

5917

260,000

0

260,000

0

0

0

123

Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural

5922

3,538,688

0

3,538,688

0

0

0

124

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

550,000

0

550,000

0

0

0

125

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

35,041,601

0

35,041,601

94,357,437

0

94,357,437

126

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

71

34,991,601

0

34,991,601

94,357,437

0

94,357,437

127

Active fixe

7101

34,991,601

0

34,991,601

94,357,437

0

94,357,437

128

Constructii

710101

27,687,175

0

27,687,175

53,341,287

0

53,341,287

129

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

3,057,534

0

3,057,534

38,135,000

0

38,135,000

130

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

1,483,570

0

1,483,570

1,692,750

0

1,692,750

131

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

2,763,322

0

2,763,322

1,188,400

0

1,188,400

132

TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE

72

50,000

0

50,000

0

0

0

133

Active financiare

7201

50,000

0

50,000

0

0

0

134

Participare la capitalul social al societatilor comerciale

720101

50,000

0

50,000

0

0

0

135

OPERATIUNI FINANCIARE

79

14,501,950

0

14,501,950

0

0

0

136

TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE

81

14,501,950

0

14,501,950

0

0

0

137

Rambursari de credite interne

8102

14,501,950

0

14,501,950

0

0

0

138

Autoritati publice si actiuni externe

5102

44,968,612

0

44,968,612

1,141,200

0

1,141,200

139

CHELTUIELI CURENTE

01

44,099,813

0

44,099,813

782,800

0

782,800

140

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

32,720,420

-29,135

32,691,285

0

0

0

141

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10,979,393

0

10,979,393

782,800

0

782,800

142

Reparatii curente

2002

50,000

0

50,000

150,000

0

150,000

143

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

0

0

0

0

0

0

144

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

0

0

0

0

0

0

145

Finantarea externa nerambursabila

580101

0

0

0

0

0

0

146

Finantarea externa nerambursabila

580102

0

0

0

0

0

0

147

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

400,000

0

400,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

148

Sume aferente persoanleor cu handicap neincadrate

5940

400,000

0

400,000

0

0

0

149

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

868,799

0

868,799

358,400

0

358,400

150

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

868,799

0

868,799

358,400

0

358,400

151

Active fixe

7101

868,799

0

868,799

358,400

0

358,400

152

Constructii

710101

444,312

0

444,312

0

0

0

153

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

132,750

0

132,750

100,000

0

100,000

154

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

65,510

0

65,510

0

0

0

155

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)

710130

226,227

0

226,227

258,400

0

258,400

156

Autoritati executive si legislative

510201

44,968,612

0

44,968,612

1,141,200

0

1,141,200

157

Autoritati executive

51020103

44,968,612

-29,135

44,939,477

1,141,200

0

1,141,200

158

Alte servicii publice generale

5402

3,855,192

0

3,855,192

0

0

0

159

CHELTUIELI CURENTE

01

3,840,912

0

3,840,912

0

0

0

160

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,370,325

-10,989

3,359,336

0

0

0

161

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

470,587

0

470,587

0

0

0

162

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14,280

0

14,280

0

0

0

163

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

14,280

0

14,280

0

0

0

164

Active fixe

7101

14,280

0

14,280

0

0

0

165

Masini, echipamente si mijloace de transport

710102

14,280

0

14,280

0

0

0

166

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

540210

3,755,192

-10,989

3,744,203

0

0

0

167

Alte servicii publice generale

540250

100,000

0

100,000

0

0

0

168

Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi

5502

3,494,605

0

3,494,605

0

0

0

169

CHELTUIELI CURENTE

01

3,494,605

0

3,494,605

0

0

0

170

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5,000

0

5,000

0

0

0

171

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

2024

5,000

0

5,000

0

0

0

172

TITLUL III DOBANZI

30

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

173

Dobanzi aferente datoriei publice interne

3001

3,489,605

0

3,489,605

0

0

0

174

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

5902

15,662,932

0

15,662,932

50,000

0

50,000

175

Ordine publica si siguranta nationala

6102

15,662,932

0

15,662,932

50,000

0

50,000

176

CHELTUIELI CURENTE

01

15,662,932

0

15,662,932

50,000

0

50,000

177

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14,548,632

-1,511

14,547,121

0

0

0

178

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,094,300

0

1,094,300

50,000

0

50,000

179

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

20,000

0

20,000

0

0

0

180

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

20,000

0

20,000

0

0

0

181

Ordine publica

610203

14,777,793

0

14,777,793

50,000

0

50,000

182

Politie comunitara

61020304

14,777,793

0

14,777,793

50,000

0

50,000

183

Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)

610205

885,139

-1,511

883,628

0

0

0

184

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

6402

127,855,195

0

127,855,195

48,114,264

0

48,114,264

185

Invatamant

6502

37,980,087

0

37,980,087

35,456,644

0

35,456,644

186

CHELTUIELI CURENTE

01

34,896,538

0

34,896,538

22,394,076

0

22,394,076

187

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

563,253

0

563,253

0

0

0

188

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

20,500,539

350,000

20,850,539

0

0

0

189

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

190

A. Transferuri interne.

5501

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

191

Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

550163

1,538,000

0

1,538,000

0

0

0

192

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

1,171,000

0

1,171,000

0

0

0

193

Ajutoare sociale

5702

1,171,000

0

1,171,000

0

0

0

194

Ajutoare sociale in numerar

570201

556,000

0

556,000

0

0

0

195

Ajutoare sociale in natura

570202

600,000

0

600,000

0

0

0

196

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

570203

15,000

0

15,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

197

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

8,637,488

0

8,637,488

22,394,076

0

22,394,076

198

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

5,837,488

0

5,837,488

22,394,076

0

22,394,076

199

Finanțarea naționala

580101

481,163

0

481,163

1,895,813

0

1,895,813

200

Finanțarea externa nerambursabila

580102

1,095,846

0

1,095,846

4,354,608

0

4,354,608

201

Cheltuieli neeligibile

580103

4,260,479

0

4,260,479

16,143,655

0

16,143,655

202

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)

5802

2,800,000

0

2,800,000

0

0

0

203

Finanțarea naționala

580201

300,000

0

300,000

0

0

0

204

Finantare exțerna nerambursabila

580202

2,500,000

0

2,500,000

0

0

0

205

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

2,486,258

0

2,486,258

0

0

0

206

Burse

5901

2,486,258

0

2,486,258

0

0

0

207

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,083,549

0

3,083,549

13,062,568

0

13,062,568

208

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,083,549

0

3,083,549

13,062,568

0

13,062,568

209

Active fixe

7101

3,083,549

0

3,083,549

13,062,568

0

13,062,568

210

Consțrucții

710101

1,668,742

0

1,668,742

12,872,568

0

12,872,568

211

Masini, echipamențe si mijloace de țransporț

710102

797,311

0

797,311

90,000

0

90,000

212

Mobilier, aparațura biroțica si alțe acțive corporale

710103

577,496

0

577,496

100,000

0

100,000

213

Alțe acțive fixe (iunclusiv reparații capițale)

710130

40,000

0

40,000

0

0

0

214

Sanatate

6602

8,499,164

0

8,499,164

0

0

0

215

CHELTUIELI CURENTE

01

8,058,457

0

8,058,457

0

0

0

216

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,809,290

-10,194

7,799,096

0

0

0

217

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

247,167

0

247,167

0

0

0

218

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

2,000

0

2,000

0

0

0

219

Ajutoare sociale

5702

2,000

0

2,000

0

0

0

220

Ajuțoare sociale in numerar

570201

2,000

0

2,000

0

0

0

221

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

440,707

0

440,707

0

0

0

222

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

440,707

0

440,707

0

0

0

223

Active fixe

7101

440,707

0

440,707

0

0

0

224

Alțe acțive fixe (iunclusiv reparații capițale)

710130

440,707

0

440,707

0

0

0

225

Servicii de sanațațe publica

660208

8,497,164

-10,194

8,486,970

0

0

0

226

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii

660250

2,000

0

2,000

0

0

0

227

Alțe instițuții si acțiuni sanițare

66025050

2,000

0

2,000

0

0

0

228

Cultura, recreere si religie

6702

35,736,154

0

35,736,154

1,932,000

0

1,932,000

229

CHELTUIELI CURENTE

01

32,664,173

0

32,664,173

55,000

0

55,000

230

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10,261,661

-37,873

10,223,788

0

0

0

231

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

9,947,099

0

9,947,099

55,000

0

55,000

232

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4,867,500

0

4,867,500

0

0

0

233

Transferuri curente

5101

4,867,500

0

4,867,500

0

0

0

234

Transferuri cațre insțițuții publice

510101

4,867,500

0

4,867,500

0

0

0

235

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

7,587,913

0

7,587,913

0

0

0

236

Asociații si fundații

5911

3,084,969

0

3,084,969

0

0

0

237

Susținerea culțelor

5912

964,256

0

964,256

0

0

0

238

Acțiuni cu caracțer sțiințific si social-culțural

5922

3,538,688

0

3,538,688

0

0

0

239

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

3,071,981

0

3,071,981

1,877,000

0

1,877,000

240

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

3,071,981

0

3,071,981

1,877,000

0

1,877,000

241

Active fixe

7101

3,071,981

0

3,071,981

1,877,000

0

1,877,000

242

Consțrucții

710101

2,106,400

0

2,106,400

1,732,000

0

1,732,000

243

Masini, echipamențe si mijloace de țransporț

710102

870,581

0

870,581

145,000

0

145,000

244

Mobilier, aparațura biroțica si alțe acțive corporale

710103

10,000

0

10,000

0

0

0

245

Alțe acțive fixe (iunclusiv reparații capițale)

710130

85,000

0

85,000

0

0

0

Nr.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Buget aprobat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Influente

Buget rectificat 2020 (Credit bugetar= Credit de angajament)

Credite de angajament multianuale pe 2020

Influente credite de angajament

Credite de angajament multianuale rectificat pe 2020

246

Servicii culturale

670203

5,215,548

0

5,215,548

0

0

0

247

Alte servicii culturale

67020330

5,215,548

0

5,215,548

0

0

0

248

Servicii recreative si sportive

670205

27,954,225

0

27,954,225

1,932,000

0

1,932,000

249

Sport

67020501

7,110,235

0

7,110,235

0

0

0

250

Tineret

67020502

478,747

0

478,747

0

0

0

251

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67020503

20,365,243

-37,873

20,327,370

1,932,000

0

1,932,000

252

Servicii religioase

670206

964,256

0

964,256

0

0

0

253

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

670250

1,602,125

0

1,602,125

0

0

0

254

Asigurari si asistenta sociala

6802

45,639,790

0

45,639,790

10,725,620

0

10,725,620

255

CHELTUIELI CURENTE

01

45,254,103

0

45,254,103

10,725,620

0

10,725,620

256

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

24,951,535

-59,078

24,892,457

0

0

0

257

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6,805,315

0

6,805,315

25,000

0

25,000

258

TITLUL IV SUBVENTII

40

410,000

0

410,000

0

0

0

259

Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif

4003

410,000

0

410,000

0

0

0

260

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

9,235,580

0

9,235,580

0

0

0

261

Ajutoare sociale

5702

9,235,580

0

9,235,580

0

0

0

262

Ajutoare sociale in numerar

570201

9,235,580

0

9,235,580

0

0

0

263

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.16)

58

1,441,130

0

1,441,130

10,700,620

0

10,700,620

264

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)

5801

1,441,130

0

1,441,130

10,700,620

0

10,700,620

265

Finantarea nationala

580101

80,638

0

80,638

3