Hotărârea nr. 88/2020

HCL 88 privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul I anul 2020,pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș

ROMÂNIA

Anexa nr. 1


JUDEȚUL MUREȘ

U.A.T. MUNICIPIUL TG. MUREȘ

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL 31.03.2020

- lei (RON) -

D E N UMIR E A INDIC A T O RIL O R

Cod indicator

Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Credite bugetare trimestriale cumulate

Execuție la 31.03.2020

1

2

3

VENITURI - TOTAL

000102

418.123.524,00

128.931.000,00

94.792.908,00

I. VENITURI CURENTE

000202

304.977.842,00

92.220.000,00

81.712.760,00

A. VENITURI FISCALE

000302

279.423.619,00

83.440.000,00

75.286.794,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

030002

Impozit pe profit

0102

41.200,00

23.000,00

0,00

Impozitul pe profit de la agenti economici

010201

41.200,00

23.000,00

Impozit pe venit

0302

550.346,00

212.000,00

316.551,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

550.346,00

212.000,00

316.551,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

0402

194.037.000,00

48.510.000,00

47.734.451,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

194.037.000,00

48.510.000,00

47.734.451,00

Impozite si taxe pe proprietate

0702

41.800.802,00

19.378.000,00

12.976.957,00

Impozit si taxa pe cladiri

070201

31.442.046,00

15.009.000,00

9.513.384,00

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice

07020101

8.597.754,00

4.952.000,00

4.106.815,00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice

07020102

22.844.292,00

10.057.000,00

5.406.569,00

Impozit si taxa pe teren

070202

5.596.548,00

2.556.000,00

2.001.070,00

Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

07020201

2.786.875,00

1.043.000,00

1.264.107,00

Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice

07020202

2.757.511,00

1.493.000,00

714.935,00

Impozitul pe terenul extravilan

07020203

52.162,00

20.000,00

22.028,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru restante la bugetele locale

070203

4.283.697,00

1.707.000,00

1.184.601,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

478.511,00

106.000,00

277.902,00

Sume defalcate din TVA

1102

27.522.000,00

7.609.000,00

7.609.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

110202

25.984.000,00

7.225.000,00

7.225.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

110206

0,00

0,00

Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

1.538.000,00

384.000,00

384.000,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

1202

1.253,00

0,00

0,00

Taxe hoteliere

120207

1.253,00

0,00

Taxe pe servicii specifice

1502

2.709.797,00

908.000,00

2.199.819,00

Impozit pe spectacole

150201

193.397,00

55.000,00

69.959,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

2.516.400,00

853.000,00

2.129.860,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

1602

12.678.518,00

6.764.000,00

4.428.992,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

11.198.374,00

6.296.000,00

3.851.793,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16020201

6.306.659,00

3.922.000,00

2.552.668,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16020202

4.891.715,00

2.374.000,00

1.299.125,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

160203

891.438,00

293.000,00

333.398,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

588.706,00

175.000,00

243.801,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

180002

82.703,00

36.000,00

21.024,00

Alte impozite si taxe fiscale

1802

82.703,00

36.000,00

21.024,00

Alte impozite si taxe

180250

82.703,00

36.000,00

21.024,00

C. VENITURI NEFISCALE

290002

25.554.223,00

8.780.000,00

6.425.966,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

300002

4.920.558,00

1.580.000,00

908.679,00

Venituri din proprietate

3002

4.920.558,00

1.580.000,00

908.679,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

300201

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchideri

300205

2.430.106,00

1.342.000,00

554.011,00

Alte venituri din proprietate

300250

619.350,00

104.000,00

354.668,00

Venituri din dividende

300208

1.871.102,00

134.000,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

330002

20.633.665,00

7.200.000,00

5.517.287,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3302

12.182.789,00

3.203.000,00

3.597.906,00

Venituri din prestari de servicii

330208

4.831.063,00

1.183.000,00

333.074,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

330210

275.427,00

87.000,00

40.774,00

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

330213

562.196,00

222.000,00

142.372,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

330228

0,00

0,00

11.734,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

330250

6.514.103,00

1.711.000,00

3.069.952,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise

3402

393.490,00

141.000,00

72.254,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

147.548,00

39.000,00

31.978,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

245.942,00

102.000,00

40.276,00

Amenzi, penalitati si confiscări

3502

5.376.000,00

1.675.000,00

1.335.443,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35020102

3.295.201,00

882.000,00

789.126,00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe

35020202

13.979,00

4.000,00

2.667,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

350250

2.066.820,00

789.000,00

543.650,00

Diverse venituri

3602

2.681.386,00

2.181.000,00

511.684,00

Vărsăminte din veniturile și /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

1.281.910,00

1.281.000,00

0,00

Taxe speciale

360206

921.886,00

839.000,00

385.500,00

Contributia asociatiei de propr.pt lucr.de reabilitare termică

360231

271.490,00

0,00

72.235,00

Alte venituri

360250

206.100,00

61.000,00

53.949,00

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile

3702

0,00

0,00

0,00

Donații și sponsorizări

370100

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

370203

-7.430.444,00

-124.000,00

-7.509.500,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

370204

7.430.444,00

124.000,00

7.509.500,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

390002

0,00

0,00

37.804,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

3902

0,00

0,00

37.804,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

0,00

0,00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

390203

0,00

0,00

2.804,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

390207

0,00

0,00

35.000,00

IV. SUBVENȚII

410002

27.332.538,00

10.409.000,00

4.810.593,00

Subventii de la bugetul de stat

4202

27.172.538,00

10.409.000,00

4.810.593,00

Planuri și regulamente de urbanism

420205

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

420212

3.949.522,00

1.000.000,00

Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

0,00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

420241

8.016.457,00

4.292.000,00

1.784.411,00

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

420265

7.796.000,00

2.008.000,00

133.416,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

420269

7.410.559,00

3.109.000,00

2.892.766,00

Subventii de la alte administratii

4302

160.000,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul ANCPIpentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sisteatică din cadrul programului național de cadastru și carte funciară

430234

160.000,00

0,00

0,00

Sume in curs de distribuire

4702

0,00

0,00

850,00

Sume incasate pentru bugetul local in contul unic

470400

0,00

0,00

850,00

Sume primite de la UE/alți donatori

4802

85.813.144,00

26.302.000,00

8.230.901,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

4802001

83.013.144,00

25.044.000,00

7.688.811,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48020101

22.231.676,00

8.044.000,00

7.679.586,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48020102

0,00

0,00

9.225,00

Prefinanțare

48020103

60.781.468,00

17.000.000,00

Fondul Social European

480202

2.800.000,00

1.258.000,00

542.090,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48020201

0,00

0,00

Prefinanțare

48020203

2.800.000,00

1.258.000,00

542.090,00

5002 SERVICII PUBLICE GENERALE

5 0 0 2

4 1 8 . 1 2 3 . 5 2 4 , 0 0

1 2 8 . 9 3 1 . 0 0 0 , 0 0

90.877.720,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

368.010.9 73,00

112.660.000,00

83.616.157,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

106.456.307,00

3 0 . 7 7 9 . 0 0 0 , 0 0

25.606.818,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

123. 755.709,00

3 9 . 8 3 7 . 0 0 0 , 0 0

2 7.900.3 78,00

TITLUL IIIDOBANZI

3 0

3. 489.605,00

1.222.000,00

382.185,00

TITLUL IV SUBVENTII

4 0

2 7.180.000,00

7.595.000, 00

6.294.233,00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

50

0 , 0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4.867.500,00

2.600.000,00

1.372.433,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5 5

1.538.000,00

384.000,00

3 8 4 . 0 0 0 , 0 0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

5 7

10.408.580,00

4.832.000, 00

4.460.846,00

TITLUL X PROIECTE CU FIN. DIN SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE

AF.ANULUIFINANCIAR 2014-2020

58

77.060.558,00

21.272.000,00

14.548.793,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

13. 254.714,00

4.139.000,00

2.666.4 71, 00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 1

35.560.601, 00

11.221. 000,00

4.533.038,00

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

7 2

50.000,00

50.000,00

50.000,00

TITLUL XVIIRAMBURSARIDE CREDITE

8 1

14.501.950,00

5.000.000,00

3. 388.539,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

0,00

0,00

-710.014,00

5102 Autoritatipublice si actiuni externe

5 1 0 2

44.968.612,00

1 5 . 0 0 3 . 0 0 0 , 0 0

1 0 . 5 5 2 . 7 3 5 , 0 0

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

44.099.813,00

14.75 7.000,00

10.635.247,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3 2 . 7 2 0 . 4 2 0 , 0 0

9. 134.000,00

8.267.307,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

10. 9 79.393,00

5.453. 000, 00

2.249.010,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

5 9

400.000,00

1 70.000,00

118.930,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

868.799,00

246.000,00

2 44.245,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 1

868.799,00

246.000,00

2 4 4 .245,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

0,00

-326.757,00

5402 Alte servicii publice generale

5 4 0 2

3 . 8 5 5 . 1 9 2 , 0 0

1 . 2 0 1 . 0 0 0 , 0 0

9 1 1 . 6 0 4 , 0 0

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

3.840.912,00

1.197.000,00

911.604,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3. 3 70.325.00

1. 020.000.00

8 3 8 . 6 7 3 . 0 0

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

4 70.58 7.00

177.000.00

72.931. 00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

14.280.00

4.000.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 1

14.280.00

4.000.00

5502 Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

5 5 0 2

1 . 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0

3 8 2 . 1 8 5 , 0 0

A. CHELTUIELILE CURENTE

01

3.494.605.00

1.224.000.00

382.185.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

5.000.00

2.000.00

TITLUL III. DOBANZI

3 0

3. 489.605.00

1.222.000.00

382.185.00

6102 Ordine publica si siguranța naționala

6 1 0 2

15.662.932,00

4 . 7 3 7 . 0 0 0 , 0 0

3.750.487,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

15.662.932.00

4.73 7.000.00

3.750.487.00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

14.548.632.00

4.446.000 . 00

3. 623. 907.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

1. 094.300.00

281. 000.00

126.580.00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

20.000.00

10.000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

0 . 0 0

0 . 0 0

0.00

6502 Invatamant

6 5 0 2

3 7.980.087,00

8 . 9 2 3 . 0 0 0 , 0 0

6 . 6 3 0 . 3 9 8 , 0 0

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

3 4 . 8 9 6 . 5 3 8 . 0 0

8.512.000.00

6.333.498.00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

563. 253.00

1 71. 000.00

3 8 . 5 9 6 . 0 0

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

2 0 . 5 0 0 . 5 3 9 . 0 0

5.8 78.000 . 00

5.308.671. 00

TITLUL VII. ALTE TRANSFERURI

55

1.538.000.00

384.000.00

384.000.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

5 7

1. 171. 000.00

298.000.00

123. 238.00

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE CADRUL

FINANCIAR 2014-2018

58

8.637.488.00

1.331.000.00

478.993.00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

5 9

2.486.258.00

450.000.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

3. 083. 549.00

411. 000.00

341.717.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 1

3. 083. 549.00

411. 000.00

3 41.717.00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-44.817.00

6602 Sanatate

6 6 0 2

8.499.164,00

2 . 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0

1 . 7 9 8 . 9 0 1 , 00

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

8.058.45 7.00

2.384.000.00

1.798.901.00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.809.290.00

2.328.000. 00

1. 750.558.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

24 7.167.00

55.000.00

4 7 . 9 8 5 . 0 0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

5 7

2.000.00

1. 000.00

3 5 8 . 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

440.707.00

441. 000.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 1

440.707.00

441. 000.00

6702 Cultura, recreere si religie

6 7 0 2

3 5 . 7 3 6 . 1 5 4 , 0 0

1 2 . 3 3 5 . 0 0 0 , 0 0

9 . 0 1 9 . 6 8 0 , 0 0

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

32.664.173.00

11.3 70.000.00

8.710.749.00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10.261.661. 00

3. 250.000.00

2.424.516.00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

9.94 7.099.00

2.940.000.00

2.926.672.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51

4.867.500.00

2.600.000.00

1.372.433.00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

5 9

7.58 7.913.00

2.580.000.00

1.98 7.128.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

3. 071.981. 00

965.000.00

317.641.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

3. 071.981, 00

965.000,00

317.641,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-8.710,00

6802 Asigurări si asistenta sociala

6 8 0 2

45.639.790,00

1 6 . 3 8 4 . 0 0 0 , 0 0

1 2 . 9 0 0 . 6 8 4 , 0 0

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

45.254.103,00

16.128.000,00

12.763.930,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

24.951.535,00

7. 1 08.000,00

5.776.351, 00

TITLUL IIB UNURI SI SER VICII

2 0

6.715.315,0 0

2.814.000,00

1.958.188,00

TITLUL IVSUBVENTII

40

410.000,00

95.000,00

94.243,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5 5

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

5 7

9.235.580,00

4.533. 000,00

4.33 7.250,00

PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE CADRUL

FINANCIAR 2014-2018

58

1.441.130,00

749.000,00

37.485,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

59

2.500.543,00

829.000,00

560.413,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

385.68 7,00

256.000,00

164.975,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 1

385.68 7,00

256.000,00

164.975,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-28.221,00

7002 Locuințe, servicii si dezvoltare publica

7 0 0 2

7 7 . 7 8 9 . 8 2 7 , 0 0

1 9 . 1 6 4 . 0 0 0 , 0 0

13.595.867,00

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

5 9 . 9 8 7 . 4 4 6 , 0 0

14.923. 000,00

10.692.325,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12.231. 1 91,00

3. 322.000, 00

2.886.910,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

2 8 . 5 4 0 . 6 5 7 , 0 0

8.154.000,00

6.453. 732,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE

CADRUL FINANCIAR 2014-2018

58

19.015.598,00

3.387.000,00

1.351.683,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

5 9

200.000,00

60.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

17.802.381, 00

4.241. 000,00

3.205.051,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 1

1 7.802.381, 00

4.241. 000,00

3. 205.051,00

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

85

-301.509,00

7402 Protecția mediului

7 4 0 2

52.015.459,00

2 2 . 8 2 6 . 0 0 0 , 0 0

1 9 . 7 8 3 . 4 2 2 , 0 0

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

51.665.459,00

2 2 . 6 7 6 . 0 0 0 , 0 0

19.783.422,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

23. 076.771, 00

7.633. 000,00

7.102.790,00

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI NERAMBURSABILE

CADRUL FINANCIAR 2014-2018

58

28.528.688,00

15.003.000,00

12.680.632,00

TITLULXIALTE CHELTUIELI

5 9

60.000,00

40.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

350.000,00

150.000,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7 1

350.000,00

150.000,00

8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca

8 0 0 2

8 3 3 . 4 6 1 , 0 0

3 4 1 . 0 0 0 , 0 0

7 3 . 0 5 3 , 0 0

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

783. 461, 00

291. 000,00

23.053,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

783. 461, 00

291. 000,00

2 3 . 0 5 3 , 0 0

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE

7 2

50.000,00

50.000,00

50.000,00

8402 Transporturi

8 4 0 2

9 1 . 6 4 8 . 2 4 1 , 0 0

2 3 . 9 6 8 . 0 0 0 , 0 0

1 1 . 4 7 8 . 7 0 4 , 0 0

A. CHELTUIELILE CURENTE

0 1

6 7 . 6 0 3 . 0 7 4 , 0 0

14.461. 000,00

7.830.756,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

21.395.420,00

6.159.000,00

1. 630.766,00

TITLUL IVSUBVENȚII

4 0

26.770.000,00

7.500.000,00

6.199.990,00

TITLUL X PROIECTE CU FIN. DIN SURSE EXTERNE NERAMBURSABILE

AF.ANULUIFINANCIAR 2014-2020

58

19.437.654,00

802.000,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

9.543. 217,00

4.507.000,00

2 5 9 .409,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

9.543. 217,00

4.507.000,00

2 5 9 .409,00

OPERATIUNI FINANCIARE

79

14.501.950,00

5.000.000,00

3. 388.539,00

TITLUL XVIIRAMBURSARIDE CREDITE

8 1

14.501.950,00

5.000.000,00

3. 388.539,00

EXCEDENT / DEFICIT

990002

0,00

0,00

3.915.188,00

VENITURI SECTIUNEA FUNCTIONARE

305.452.365,00

96.388.000,00

75.916.286,00

CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE

305.452.365,00

96.388.000,00

72.161.829,00

EXCEDENT FUNCTIONARE

0,00

0,00

3.754.457,00

VENITURI SECTIUNEA DEZVOLTARE

112.671.159,00

32.543.000,00

18.876.622,00

CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE

112.671.159,00

32.543.000,00

18.715.891,00

EXCEDENT DEZVOLTARE

0,00

0,00

160.731,00

EXECDENT/DEFICIT

0,00

0,00

3.915.188,00

ROMÂNIA

Anexa nr. 2


JUDEȚUL MUREȘ

U.A.T. MUNICIPIUL TG. MUREȘ

CONTUL DE EXECUȚIE AL ACTIVITĂȚILOR ȘI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL 31.03.2020

- lei (RON) -

D E N UMIR E A INDIC A T O RIL O R

Cod indicator

Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Credite bugetare trimestriale cumulate

Execuție la 31.03.2019

1

2

3

VENITURI

000110

25.702.000,00

7.249.000,00

4.810.040,00

I VENITURI CURENTE

000210

20.834.500,00

6.249.000,00

2.672.856,00

C. VENITURI NEFISCALE

290010

20.834.500,00

6.249.000,00

2.672.856,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

300010

3.000.000,00

540.000,00

383.711,00

Venituri din proprietate

3010

3.000.000,00

540.000,00

383.711,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

301005

2.500.000,00

450.000,00

274.797,00

Alte venituri din proprietate

301050

500.000,00

90.000,00

108.914,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

330010

17.834.500,00

5.709.000,00

2.131.959,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3310

16.054.000,00

5.079.000,00

2.106.276,00

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

4.500.000,00

1.378.000,00

273.479,00

Venituri din prestari de servicii

331008

500.000,00

403.000,00

5.901,00

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine.

331014

7.500.000,00

1.795.000,00

1.308.287,00

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

331016

300.000,00

70.000,00

20.818,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,specializare si perfectionare

331017

1.400.000,00

945.000,00

23.715,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

331050

1.854.000,00

488.000,00

474.076,00

Amenzi, penalitatisi confiscări

3510

1.000,00

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

351050

1.000,00

0,00

Diverse venituri

3610

1.779.500,00

630.000,00

25.683,00

Alte venituri

361050

1.779.500,00

630.000,00

25.683,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

3710

0,00

0,00

157.186,00

Donatii si sponsorizari

371001

0,00

0,00

56.814,00

Alte transferuri voluntare

371050

0,00

0,00

100.372,00

II.VENITURI DIN CAPITAL

390010

764.751,00

Venituri din valorificarea unor bunuri

3910

0,00

0,00

188,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

0,00

0,00

188,00

Alte operatiuni financiare

410010

0,00

0,00

758.384,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea polurilor de casa

410600

0,00

0,00

758.384,00

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

4210

0,00

0,00

6.179,00

Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programului FEGA implementate de APIA

421043

0,00

0,00

6.179,00

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

4315

4.867.500,00

1.000.000,00

1.372.433,00

Subvenții pentru instituții publice

431509

4.867.500,00

1.000.000,00

1.372.433,00

Total cheltuieli

5 0 1 0

25.702.000,00

7.249.700,00

3.463.917,00

A. CHELTUIELI CURENTE

01

25.092.920,00

7.064.000,00

3.466.600,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

1 0

3.035.100,00

1.042.000,00

577.343,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

22.054.355,00

5.720.000,00

0.000. 782,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

3.465,00

2.000,00

475,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

609.080,00

185.000,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

600.000,00

185.000,00

0,00

6510 Invatamant

6 5 1 0

1 4 . 3 8 0 . 0 0 0 , 0 0

3 . 7 8 4 . 0 0 0 , 0 0

2 . 0 1 9 . 6 1 3 , 0 0

A. CHELTUIELI CURENTE

0 1

00.690.000,00

3.740.000,00

0.000.613,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

1 0

1.357.050,00

476.000,00

297.513,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

12.928.585,00

6.266.000,00

1.725625,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

3.465,00

2.000,00

475,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

00.000,00

00.000,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

00.000,00

40.000,00

6710 Cultura, recreere si religie

6 7 1 0

1 0 . 3 2 2 . 0 0 0 , 0 0

3 . 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0

1 . 4 4 4 . 3 0 4 , 0 0

A. CHELTUIELI CURENTE

0 1

0.802.020,00

3.020.000,00

0.440.987,00

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

1 0

1.677.050,00

566.000,00

279.830,00

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

6.125.770,00

6.050.000,00

0.167.157,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

519.080,00

000.000,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

519.080,00

145.000,00

TITLUL XIX PLATI EFECT.IN ANII PRECED.SI REC. IN AN CRT

85

TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85

-2.683,00

7010 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7010

1.000.000,00

300.000,00

0,00

A. CHELTUIELI CURENTE

0 1

1.000.000,00

000.000,00

3833

TITLUL II. BUNURI SI SERVICII

2 0

1.000.000,00

000.000,00

Excedent

0,00

0,00

1.346.123,00

VENITURI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

25.092.920,00

7.064.000,00

4.809.852,00

CHELTUIELI SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

25.092.920,00

7.064.000,00

3.463.917,00

EXCEDENT FUNCȚIONARE

0,00

0,00

1.345.935,00

VENITURI SECȚIUNEA DEZVOLTARE

609.080,00

185.000,00

188,00

CHELTUIELI SECȚIUNEA DEZVOLTARE

609.080,00

185.000,00

EXCEDENT DEZVOLTARE

0,00

0,00

188,00

EXECDENT/DEFICIT

0,00

0,00

1.346.123,00

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

U.A.T. MUNICIPIUL TG. MUREȘ

CONTUL DE EXECUȚIE AL CREDITELOR INI

31.03.2020

D E N U MIR E A IN DIC A T O RIL O R

Cod indicator

Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

1

VENITURI

000110

10.535.200

Sume aferente creditelor interne

41070201

10.535.200

Total cheltuieli

5007

1 0 . 5 5 2 . 0 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

10.552.000

TITLUL XIII A CTIVE NEFINANCIARE

71

10.652.000

6507 Învățământ

6507

100.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

100.000

TITLUL XIII A CTIVE NEFINANCIARE

7 1

100.000

7007Locuinte, servicii si dezvoltare publica

7007

3.452.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

3.452.000

TITLUL XIII A CTIVE NEFINANCIARE

7 1

3. 452.000

8407 Transporturi

8 4 0 7

7 . 1 0 0 . 0 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL

7 0

7.100.000

TITLUL XIII A CTIVE NEFINANCIARE

7 1

7.100.000

Anexa nr.3

TERNE

lei

Credite bugetare trimestriale cumulate

Execuție la 31.03.2020

2

3

10.635.200

0

10.635.200

0

10.635.200

0

10.635.200

0

10.635.200

0

100.000

0

100.000

0

100.000

0

3.435.200

0

3.435.200

0

3.435.200

0

7.100.000

0

7.100.000

0

7.100.000

0

't1* r

.....   R O M Â N I A

J JUDEȚUL mureș

-Jj CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 88 din 30 aprilie 2020

privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul I anul 2020, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 22.963/1.536 din 21.04.2020 inițiată de către Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică, privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul I anul 2020, pentru Unitatea Administrativ Teritorială - Municipiul Târgu Mureș,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Ținând seama de prevederile art. 49 alin. (12) și art. 57 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „a” și „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139 alin. (3) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe trimestrul I anul 2020, la partea de venituri în sumă de 94.792.908 lei și la partea de cheltuieli, în sumă de 90.877.720 lei, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului activităților și instituțiilor publice finanțate din venituri proprii al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe trimestrul I anul 2020, la venituri, în sumă 4.810.040 lei și la cheltuieli, în sumă de 3.463.917 lei, conform anexei nr. 2.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al creditelor interne al Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureș pe trimestrul I anul 2020, la partea de venituri și la cheltuieli, în sumă de 0 lei , conform anexei nr. 3.

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției economice.

Președinte de ședință

Papuc Sergiu Vasile Contrasemnează,

p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș,

Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica