Hotărârea nr. 155/2020

HCL 155 privind aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Mureş pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2020

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 155 din 30 iulie 2020

privind aprobarea sumelor pentru finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Mureș pentru programe/proiecte/acțiuni culturale depuse pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 39.757 din 14.07.2020 inițiat de Primar prin Direcția Activități social culturale, patrimoniale și comerciale aprobarea sumelor pentru finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Mureș pentru programe/proiecte/acțiuni culturale depuse pe anul 2020,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

  • OG nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și Acțiunilor culturale cu modificările și completările ulterioare

  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă sumele pentru finanțarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al Municipiului Târgu Mureș pentru programe/proiecte/acțiuni culturale depuse pe anul 2020  -,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează executivul municipiului prin Direcția Activități Social-Culturale și Patrimoniale, Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ și Direcția Economică.

Art. 3 În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției Activități Social-Culturale,patrimoniale și comerciale - Serviciul Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ

  • - Direcției Economice.

Președinte de ședință

Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

  • p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MUREȘ

ANEXĂ


DIRECȚIA Activități Social-Culturale și Patrimoniale SERVICIUL Activități Culturale, Sportive de Tineret și Locativ

CENTRALIZATOR

cuprinzând propunerile de evaluare a proiectelor și programelor culturale -2020

lei-

Nr. crt

Solicitant

Denumirea proiectului

Pct.

Propus

Suma propusă de comisie Conf. pctaj RON

1.

Asociația Culturală Simfest

Festivalul de Televiziune Simfest ed. XVII

97

85.000

2.

Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar din România

Festivalul Internațional de Film de Scurt-metraj ALTER/NATIVE 28

96

85.000

3.

Universitatea de Artă Tîrgu Mureș

Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru ”STUDIO”

91

85.000

4.

Asociația Smart Student

„Desculț în iarbă”

87

66.000

5.

Asociația Harmonia Cordis

Festivalul Internațional Harmonia Cordis -ed. XV

86

85.000

6.

Asociația Teatru 3G

,, Metamorfoze2”

83

64.782

7.

Asociația Euro-Media Advertising

,,Youth Folk Festival” ed. III-a

83

63.000

8.

Asociația Teatru 3G

,,Work in progress”

81

33.678

9.

Asociația Breasla Cărții Maghiare

Programe literare la Târgul Int. de carte -ed. XXVI-a

80

57.600

10.

Asociația 3G

,,3g Radioactiv”

78

60.400

11.

Asociația Facem

Festival „Zacusca de artă”

78

24.800

12.

Asociația Eidos Romreg

Tabăra ,,La curtea artiștilor”

77

19.611,2

Nr.

Solicitant

Denumirea proiectului

Pct.

Suma propusă de

crt

Propus

comisie Conf. pctaj RON

13.

Asociația Culturală din Zestrea Ardealului

„Identitate prin cultură-Din Zestrea Ardealului” ed. IV-a

76

66.956,8

14.

Asociația Educație pentru Europa

„Vocile Cetății”

76

52.784

15.

Societatea Scriitorilor, Editorilor și Tipografilor Mureșeni

„Colocviile revistelor de cultură și științe umaniste-gala premiilor literale” ed. VII-a

75

24.444

16.

Societatea Scriitorilor, Editorilor și Tipografilor Mureșeni

„Festivalul Internațional Lucian Blaga” ed. XX-a

74

14.490

17.

Asociația Culturală Yorick

„Microstagiune aniversară 15 ani Yorick Studio”

73

54.565

18.

Societatea Scriitorilor, Editorilor și Tipografilor Mureșeni

Simpozionul Național ”Constatntin Rădulescu-Motru” ed. a V-a

73

25.830

19.

Societatea Scriitorilor, Editorilor și Tipografilor Mureșeni

Simozion ”Interferențe literare româno-maghiare” ed. ’    III-a

71

18.900

20.

Asociația Facem

„Teatru în fața blocului”

71

56.000

21.

Asociația Euro-Media Advertising

„Mureș Art”

71

59.500

22.

Asiciația Forcamp

Tabără de creație

70

3.216

23.

Asociația pentru Teatru Liviu Rebreanu

„Teatru la tine în școală”

69

42.618

24.

Asociația Pro Folk Dance

„Chipul Satului Transilvănean-sentimentul comunității”

68

7.140

Nr. crt

Solicitant

Denumirea proiectului

Pct.

Propus

Suma propusă de comisie

Conf. pctaj RON

25.

Asociația pentru Târgu Mureș

„Vâltoarea Mureșană” ed.VIII-a

68

51.000

26.

Asociația Culturală Yorick

„Dialog intercultural prin prisma poeziei și a muzicii contemporane” ed. IV-a

66

51.000

27.

Asociația Artiștilor Plastici

„Expoziție națională de artă naivă”

66

7.980

28.

Asociația Artiștilor Plastici

,, Atelier 2020”

64

7.950

29.

Asociația Straja Cetății Mureșene

„Caravana Colindelor”

61

36.255

30.

Asociația Culturală Lorantffy Zsuzsanna

,,Ziua limbii maghiare”

60

5.660

31.

Asociația Podium

„Scriitori la școală-2020”

60

17.240

32.

Asociați Șansa Competițională

„Clopoțel de crital-BlogStock.Ro”

59

11.600

33.

Asociația Tancolj Velunk

Festivalul „Dansează cu noi”

59

20.000

34.

Societatea Scriitorilor, Editorilor și Tipografilor Mureșeni

Medalion literar comemorativ,,Ion Horea”

58

8.280

35.

Asociația Staja Cetății

„Caravana Tradițiilor populare prin oraș”

58

29.600

36.

Asociația K'Arte

”Noatea albă a Galeriilor” ed. a V-a

57

9.597,7

37.

Asociația Culturală Lorantffy Zsuzsanna

,,Ziua Operetei”

57

9.981,6

38.

Asociația Staja Cetății

„Festivalul Cetății Mureșene”

57

30.018,8

39.

Asociația Culturală Lorantffy Zsuzsanna

,,An jubiliar Lorantffy Zsuzsanna” -30 de ani de funcționare

56

15.300

Nr. crt

Solicitant

Denumirea proiectului Perioada

Pct.

Propus

Suma propusă de comisie Conf. pctaj RON

40.

Asociația K'Arte

Artă contemporană în Camera K Arte- ed. VII-a

55

15.823,8

41.

Asociația Culturală Lorantffy Zsuzsanna

,,An aniversar Jâzsef Attila”

50

4.063,2

42.

Asociația Culturală Lorantffy Zsuzsanna

Concurs educațional de etică pentru tineret

49

11.572,8

43.

Asociația Culturală Zilele Jocurilor

Festivalul Zilele Jocurilor

48

7.400

44.

Asociația Culturală Lorantffy Zsuzsanna

Prelegere pentru cunoașterea orașului

45

4.680

45.

Asociația Vox Novum

„Festival de arte contemporane Szfera”

44

5.400

46.

Asociația culturală armeano maghiară

Zilele Culturii Armene

43

1.251,17

47.

Asociația Culturală Mureșul Superior

Festivalul -concurs ”Du-te dor cu Mureșul”

43

6.925,1

48.

Asociația Culturală Mureșul Superior

Festivalul ,,Din Ardeal în toată țara” III-a

40

7.073,6

49.

Asociația Culturală Lorantffy Zsuzsanna

30 de ani de funcționare

Respins

50.

Editura SC Biblioteca Biancăi SRL

Editare cărți

Respins

TOTAL

1.531.967,47

Dr. Benedek Theodora___________________________________

Bălaș Radu ___________________________________

Bogoșel Constantin _________________________________

Moldovan Călin _________________________________

VajdaGyorgy       __________________________

Năznean Ana __________________________________

Blaga Zătrean Cosmin_____________________________

Ciugudean Marina ______________________________