Hotărârea nr. 145/2020

HCL 145 privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor cu Plată adoptat prin H.C.L. nr. 231 din 27 iulie 2017 și modificat prin H.C.L. nr. 243/2018

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 145 din 30 iulie 2020

privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor cu Plată adoptat prin H.C.L. nr.

231 din 27 iulie 2017 și modificat prin H.C.L. nr. 243/2018

Consiliul Local Municipal Târgu Mures, întrunit în ședința extraordinară de lucru,

Având în vedere :

 • a) Referatul de aprobare nr. 2374/01.07.2020, inițiat de S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L. privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor cu Plată adoptat prin H.C.L. nr. 231 din 27 iulie 2017 și modificat prin H.C.L. nr. 243/2018.

 • b) Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate,

 • c) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local municipal Târgu Mureș în temeiul HCL nr. 93/28 martie 2019 privind gestionarea directă a parcărilor publice cu plată din municipiul Tg. Mureș de către SC Administrator Imobile și Piețe SRL,

 • d) Luând în considerare amendamentul formulat în Plenul Consiliului local municipal Târgu Mureș

 • - art. 36 din Legea nr. 100/2016

 • - art. 590- 592 din O.U.G. nr. 57/2019

În conformitate cu prevederile art. 129, art. 139, al (1) și art. 196 , alin (1), art. 297 , alin (1), lit. b, ale art. 300 și art. 322 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor cu Plată din Municipiul Târgu Mureș, aprobat prin H.C.L. nr. 231 /2017 și modificat prin H.C.L. nr. 243/2018, după cum urmează:

 • 1. Articolul 17, litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

i) abonamentul tip locatar - reprezintă un abonament anual care este o facilitate acordată locatarilor, persoane fizice, care nu posedă loc de parcare în curtea interioară a caselor sau staționează în afara Zonei 0. La solicitarea unui abonament tip locatar, solicitantul trebuie să prezinte actul de proprietate al autovehiculului și actul de identitate sau dovada domiciliului.. Abonamentul dă dreptul de staționare în acea parcare și în parcările amenajate pe străzile alăturate la o distanță de cel mult 30 m de intersecția străzilor alăturate. Este interzisă parcarea cu abonamente de locatar pentru P-ța Trandafirilor și P-ța Victoriei, aceștia pot beneficia de abonament tip locatar pe străzile învecinate.

 • 2. Articolul 17, litera s) se modifică și va avea următorul cuprins:

s) locuri de parcare rezervate pentru societăți bancare și unități hoteliere - locuri de parcare aflate la o distanță mai mică de 30 m de societăți bancare sau unități hoteliere, care pot fi atribuite spre folosință contra cost, în urma depunerii unei solicitări către entitatea care administrează parcările cu plată, pe un interval orar care va fi stabilit de comun acord, prin încheierea unui contract, pentru un număr maxim de 1 locuri de parcare.Contravaloarea serviciilor de parcare va fi de 7000 lei/an.

 • 3. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 18. Administrarea parcărilor publice cu plată se efectuează de către entitatea care administrează parcările publice cu plată, în baza contractului de concesiune încheiat cu Municipiul Târgu Mureș prin Serviciul de specialitate

 • 4. Articolul 19 se va numerota cu alineate iar alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) În parcările cu plată, personalul imputernicit al entității care administrează parcările publice cu plată care au atribuții de control, în colaborare cu Direcția Poliția Locală, vor aplica sancțiuni contravenționale în cazul nerespectării de către utilizatorii parcărilor a prevederilor prezentului Regulament.”, conform Protocolului de colaborare aprobat prin H.C.L. nr. 197/2019.

 • 5. Programul de lucru al angajaților entității care administrează parcările publice cu plată va fi flexibil în concordanță cu programul parcărilor cu plată și se va stabili între orele 08,00 — 18,00.

 • 6. Articolul 67 se va numerota cu alineate iar alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: ”(2) Pentru autovehiculele aparținând instituțiilor publice se va elibera un Permis Special de parcare, cu valabilitatea de 1 (un) an, de la data eliberării, cu mențiunea numărului de înmatriculare a autovehiculelor, în limita a 5 locuri de parcare și cu valabilitate în zonele 1 și 2. Eliberarea Permisului Special de Parcare se va face de către Entitatea care administrează parcările publice, la cererea scrisă a fiecărei instituții.”Instituțiile care beneficiază de permis special de parcare sunt următoarele: Serviciul Poliția Rutieră, Direcția Generală Anticorupție și Serviciul pentru Imigrări.

 • 7. Art. 70 , alin (2) În zilele de sărbătoare legală (conform Legii nr. 53 din 24 ianuarie 2003 republicată ) în care nu se taxează utilizarea parcărilor publice cu plată sunt următoarele:

 • * 1 și 2 ianuarie, 24 ianuarie, prima și a doua zi de Paște pentru ambele culte, 1 mai, 1 iunie, prima zi și a doua de Rusalii ambele culte, 15 august , 30 noiembrie, 1 Decembrie, prima și a doua zi de Crăciun. .

 • 8. Art. 75 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 75. În municipiul Târgu Mureș se stabilesc în funcție de gradul de solicitare a acestora 3 zone de parcare cu plată și individualizate prin culoarea de fond a panoului aditional:

 • A. Zona 0 (centrală/ ultracentrală), prescurtat Zona 0 - culoare roșie (taxarea se face la 30 de minute).

  ZONA 0

  Nr.

  Denumire stradă

  Nr. total de locuri

  1

  Piața Trandafirilor

  90

  2

  Piața Victoriei

  55

  3

  Piața Petofi

  4

  4

  Târgului

  45

  5

  Revoluției (Călărașilor - Poștei)

  13

  6

  Călărașilor (Revoluției - Brăila)

  27

  7

  Bartok Bela (P-ta Trandafirilor - Piața Teatrului)

  18

  8

  Horea (Piața Trandafirilor - Gang Poligrafiei )

  16

  9

  Tușnad (Piața Trandafirilor - luliu Maniu)

  18

  10

  Bolyai Farkas (Piața Trandafirilor - Mârton Âron)

  62

  11

  Brăila

  41

  12

  George Enescu

  53

  13

  Primăriei

  52

  14

  Tineretului

  44

  T O T A L ZONA 0

  538

B. Zona I (semicentrală), prescurtat Zona I - culoare galbenă (taxarea se face la 30 minute).

ZONA 1

Nr.

Denumire stradă

Nr. total de locuri

15

Arany Janos

72

16

Arinilor

5

17

Artei

15

18

Aurel Filimon

50

19

Aurel Filimon-parcare incinta (BRD-Teatru National)

69

20

Avram Iancu

95

21

Băilor

12

22

Bartok Bela (P-ta Teatrului - Aurel Filimon)

89

23

B-dul. 1 Decembrie 1918

107

24

B-dul. Cetății

199

25

Belșugului

63

26

Bolyai Farkas (Marton Aron - Stefan Cel Mare)

99

27

Borsos Tamas

68

28

Călărașilor (Brăila - Sinaia)

94

29

Călărașilor - parcare incinta (Hotel Continental)

35

30

Cloșca

17

31

Cozma Bela

11

32

Crizantemelor

15

33

Erou Lt. Petre Popescu

18

34

Fântânii

16

35

Francz Liszt

39

36

General Gheorghe Avramescu

34

37

General Traian Moșoiu

25

38

Gheorghe Șincai

26

39

Grădinarilor

11

40

Horea (Gang Poligrafiei - Cuza Voda)

38

41

Ion Creanga

12

42

Iuliu Maniu

42

43

Izvorului

12

44

Justiției

59

45

Koteles Samuel

82

46

Libertății (Cuza Voda - Pasaj cale ferata)

22

47

Liceului

26

48

Mărăști

28

49

Marton Aron

92

50

Mihai Eminescu (Brăila - Revoluției)

29

51

Mihail Kogălniceanu

44

52

Morii

38

53

Nicolae Iorga

100

54

Padeș

11

55

Parcare incinta BCR - Finanțe

58

56

Parcare incinta Hotel Parc

19

57

Pasaj Subteran Luxor

53

58

Petrila

28

59

Piața Armatei

194

60

Piața Bernady Gyorgy

28

61

Piața Cardinal Iuliu Hossu

19

62

Piața Memorandumului

40

63

Piața Unirii

22

64

Plevna

24

65

Poligrafiei

23

66

Postei

12

67

Predeal

33

68

Retezatului

54

69

Revoluției (Postei - Pasaj Palas)

38

70

Rodnei

96

71

Rozelor

29

72

Semănătorilor

9

73

Sportivilor

22

74

Strâmbă

35

75

Ștefan Cel Mare

38

76

Tușnad (Cuza Voda - Iuliu Maniu)

21

77

Tudor Vladimirescu (Libertății - Grădinarilor)

177

78

Zefirului

14

T O T A L

3005

C. Zona II - culoare albastra (taxarea se face la 30 minute)

ZONA 2

Nr.

Denumire stradă

Nr. total de locuri

79

Aleea Cornișa

70

80

Bistriței

21

81

Colegiului

9

82

Cosminului

53

83

Crinului

35

84

lalomiței

23

85

Libertății (Pasaj cale ferata - N. Bălcescu)

72

86

Madach Imre

25

87

Mihai Eminescu (Brăila - Sinaia)

49

88

Mihai Viteazul

74

89

Nicolae Grigorescu

49

90

Panseluțelor

13

91

Piața Mărășești

46

92

Piața Matei Corvin

11

93

Piața Onești

14

94

Piața Republicii

128

95

Stelelor

55

96

Tudor Vladimirescu (Grădinarilor - Budai Nagy Antal)

77

97

Tamas Erno

59

98

Victor Babeș

22

T O T A L

905

 • 9. Art. 76, punctele A, B, și C se modifică și va avea următorul cuprins:

 • A) . Tarifele orare de parcare pentru zona 0 sunt următoarele:

  Durata

  Preț (lei)

  30 minute

  3

  1 oră

  5

 • B) . Tarifele orare de parcare pentru zona 1 sunt următoarele:

  Durata

  Preț (lei)

  30 minute

  2

  1 oră

  3

  o zi

  10

 • C) . Tarifele orare de parcare pentru zona 2 sunt următoarele:

  Durata

  Preț (lei)

  30 minute

  1

  1 oră

  1,5

  o zi

  5

 • 10. O alta problema omisa este aceea a transporturilor valorilor de la sediul Bancilor, aflate in zonele de parcare administrate. Pentru siguranta transporturilor valorilor de la institutiile bancare in deplina siguranta, se impune rezervarea unor locuri de parcare aflate in dreptul cladirilor acestor institutii.

Pentru rezolvarea acestor situatii, consideram ca se impune modificarea art. 88 din Regulamentul parcarilor, acesta urmand sa aiba urmatorul continut:

Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 88.

 • (1) Pentru rezervarea unui loc de parcare, indiferent de zona de parcare, unitățile bancare vor depune o solicitare în acest sens la S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L.;

 • (2) Raportat la situația fiecărui solicitant, Entitatea care administrează parcările publice va aproba 1 loc de parcare rezervate pe un interval oral care va fi stabilit de comun acord;

 • (3) Tariful rezervării unui loc de parcare în aceste condiții este de 7000 lei /an și poate fi modificat anual în condițiile prezentului regulament;

 • (4) Delimitarea locurilor rezervate se va face de către reprezentanții Entității care administrează parcările, iar asigurarea marcajelor, indicatoarelor proprii pentru aceste locuri și a unor măsuri de asigurare a acestora se va face de către utilizatorul contractant;

 • (5) Între administratorul parcărilor și utilizatorii acestui tip de rezervare se vor încheia contracte scrise.

 • (6) Să se asigure un loc de parcare pentru persoanele cu dizabilități în fața băncii.

 • (7) Orice alte prevederi contrare celor de mai sus se abrogă. ”

 • 11. O alta situatie care se impune a fi rezolvata prin regulament este cea a conducatorilor auto care parcheaza autovehiculele in timpul zilei si platesc o singura taxa de parcare pana la ora 23,59 a zilei respective. Pentru remedierea acestei situatii, art. 91 lit (C), va avea urmatorul continut:

Articolul 91, litera C) se modifică și va avea următorul cuprins:

” C) În cazul în care tariful de parcare nu se achită până la ora afișării notei de constatare pe parbrizul autovehicului în cauză, se va achita taxa zilnică de 25 lei în zona 1 și 2. Acest tarif de 25 lei se va achita și în zona 0 în cazul în care timpul de parcare depășește pentru fiecare fracțiune de 2 ore.”

 • 12. Secțiunea introductivă a articolului 96 se modifică și va avea următorul conținut:

În baza prezentului Regulament, reducerea (constând într-un abonament redus cu 50% pentru un an, începând cu data eliberării acestuia) se acordă în baza unei cereri tip eliberată de S.C. Administrator și Piețe S.R.L. Orice prevederi contrare se abrogă. De aceste reduceri beneficiază următoarele categorii

Art. 95 , Gratuități (abonamente gratuite)

Se completează aliniatul 1 după cum urmează:

Abonament gratuit veteranii de război - se eliberează veteranilor de război , văduvelor necăsătorite a veteritanilor de război dacă fac dovada deținii unui autoturism în baza documentelor emise de organele competente.

 • 13. Articolul 96, se abrogă aliniatele: (1), (2), (3), (4), (7), (9), (10) și (11) .

 • 14. Art. 102, Doritorii de abonamente gratuite sau cu reducere cu excepția persoanelor cu dizabilități sau reprezentanții legali nu trebuie să aibă datorii la bugetul local al Municipiului Târgu Mureș, fapt dovedit de contribuabili cu certificate fiscale valabile la data depunerii cererii, eliberat de Serviciul Stabilire încasare taxe și impozite.

 • 15. Articolul 103 se abrogă.

 • 16. Articolul 125 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art.125 Operațiunea de achitare a contravalorii timpului petrecut în parcare se poate face și ulterior utilizării parcării publice cu plată, până la ora 23:59 a zilei în curs, achitându —se suma de 25 lei, online și la caseriile societății din piețe, conform specificațiilor de pe nota de constatare . După expirarea acestui termen se consideră că parcarea s-a efectuat fără achiziționarea vreunei modalități de plată a parcării și utilizatorului i se va aplica un tarif majorat (50 RON,) care poate fi achitat în termen de 48 ore lucrătoare de la ora 0:00 următoarei zilei aplicării notei de constatare . Neachitarea tarifului majorat constituie contravenție iar contravenientul va achita o amenda de la 200 la 500 de lei/parcare. Procesul verbal de contravenție va fi întocmit de către Direcția Poliția Locală, în urma notei de constatare întocmite de către agentul constatator.”

Art. 2. Modificările aduse Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare și Întreținere a Parcărilor cu Plată prin prezenta se aplică începând cu data de 1 septembrie 2020.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public și S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1), lit. c), ale art. 255 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 3 alin (1) din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la :

 • - S.C. Administrator Imobile și Piețe S.R.L.

 • - Serviciului Public Administrația Domeniului Public

Președinte de ședință

Bakos Levente Attila

Contrasemnează,

 • p. Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș, Director executiv D.J.C.A.A.P.L.

Buculei Dianora-Monica