• Hotărârea 44/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 44 privind aprobarea bugetului ,Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Târgu Mureş pe anul 2020
 • Hotărârea 43/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 43 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcțională din "AI3a" în "L1z",pentru construire ansamblu de locuințe colective și servicii” ,str. Apaductului nr. 2 cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator: SC"ROMUR" SA
 • Hotărârea 42/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 42 privind aprobarea proiectului „Transformarea străzilor din zona cu circulație pietonală intensă - Zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni și bicicliști” și a cheltuielilor aferente,finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,POR/2017/4/4.1/1
 • Hotărârea 41/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 41 privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobaţi prin Hotărârea Consiliului local nr. 356/29.11.2018 și respectiv prin Hotărârea Consiliului local nr. 94/28.03.2019 conform anexei nr. 1,inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției,pentru proiectul „Transformarea străzilor cu circulație pietonală intensă-zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni si bicicliști” ,proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritară 4,Prioritate de investiții 4.e,Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană
 • Hotărârea 40/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 40 privind aprobarea proiectului „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest – Centru a Municipiului Târgu Mureș” și a cheltuielilor aferente,finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020,POR/2017/4/4.1/1
 • Hotărârea 39/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 39 privind actualizarea documentaţiei tehnico-economice (faza D.A.L.I. conf. HG 907/2016) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți aprobaţi prin Hotărârea Consiliului local nr. 370 din 29.11.2018 și respectiv prin Hotărârea Consiliului local nr. 147 din 25.04.2019 conform anexei nr. 1,inclusiv anexa nr. 2 privind descrierea investiției,pentru proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona vest-centru a Municipiului Târgu Mureș”,proiect propus spre finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020,Axa prioritară 4,Prioritate de investiții 4.e,Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană
 • Hotărârea 38/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 38 privind aprobarea proiectului ,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș,și a cheltuielilor aferente,finanțat prin,Programul Operațional Regional 2014-2020,POR/2017/4/4.1/1
 • Hotărârea 37/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 37 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei tehnico-economice aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 71 din 28 martie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF conf. HG 907/2016) şi a indicatorilor tehnico-economici,inclusiv anexa privind descrierea investiției ,pentru proiectul: ,Sistem de management al traficului în Municipiul Târgu Mureș”,propus a se finanța prin POR 2014-2020,Axa prioritară 4,Prioritate de investiții 4.e,Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședința de județ prin investiții bazate pe,planurile de mobilitate urbana
 • Hotărârea 36/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 36 privind schimbarea denumirii străzii Rovinari din Municipiul Târgu Mureș ,în strada Ady Endre
 • Hotărârea 35/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 35 privind modificarea art. 1 din HCL nr.374/19.12.2019 în vederea trecerii din domeniul public al Municipiului Târgu Mureș în domeniul privat al acestuia,a imobilului C1 situat în str. Baladei nr.9,în vederea demolării pentru realizarea obiectivului de investiţie ,Modernizare str. Baladei Târgu Mureș”
 • Hotărârea 34/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 34 privind modificarea articolului 1 al HCL nr. 237/29.08.2019 privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș a suprafeţei de 150 mp din suprafaţa totală de 4055 mp aferentă terenului situat pe str. Gheorghe Doja nr. 183
 • Hotărârea 33/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 33 privind modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local nr.69 din 28.03.2019,în vederea achiziţionării de către Municipiul Târgu Mureş de la d-nul Şipoş Adalbert şi de la d-nul Bojthe Levente a suprafeţelor de 12 mp terenuri necesare realizării proiectului de lărgire a suprafeţei carosabile str. Budiului
 • Hotărârea 32/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 32 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a unui teren în suprafaţă de 98 mp situat pe str. Aleea Covasna,nr. 1,Târgu Mureş
 • Hotărârea 31/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 31 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza teritorială a Municipiului Târgu Mureş,pentru anul școlar 2020-2021
 • Hotărârea 30/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 30 privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ,pe o perioadă de 3 ani,pentru unii proprietari de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate la 3 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu Mureş
 • Hotărârea 29/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 29 privind mandatarea d-lui Horaţiu Lobonţ pentru semnarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de personal aferente medicilor,medicilor dentişti,asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile de învăţământ din municipiul Târgu Mureş
 • Hotărârea 28/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 28 privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2020
 • Hotărârea 27/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 27 privind,aprobarea „Listei de priorităţi” pe anul 2020,pentru,atribuirea de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în favoarea ,ONG-urilor și partidelor politice
 • Hotărârea 26/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 26 privind actualizarea art. 4 din HCL nr. 323/28.11.2019 referitoare la concesionarea ,directă a terenurilor aflate în proprietatea UAT Târgu Mureș
 • Hotărârea 25/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 25 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ,anul 2020 al S.C. Locativ S.A. Târgu Mureş
 • Hotărârea 24/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 24 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli ,al SC „Transport Local” SA Târgu Mureș pe anul 2020
 • Hotărârea 23/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 23 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru ,anul 2020 al SC Administrator Imobile și Piețe SRL Târgu Mureş
 • Hotărârea 22/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 22 privind aprobarea cuantumului redevenței datorate de S.C. Locativ S.A. în baza contractului de concesionare
 • Hotărârea 21/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 21 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan urbanistic zonal- reconformare zonă funcţională şi stabilire reglementări urbanistice pentru construire casă de locuit,parcaj auto acoperit,amenajare accese”,Strada Jean Monnet f.nr.,cu regulamentul local de urbanism aferent,Beneficiari: Veres Hajnal Reka,Veres Mihai,Veres Viorica
 • Hotărârea 20/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 20 privind actualizare documentaţie de urbanism „P.U.Z.- stabilire reglementări pentru construire clădire locuinţe colective cu parter comercial şi servicii comerciale”,cu,regulamentul local de urbanism aferent,aprobat prin H.C.L. nr. 149/25.04.2019,str. Rozmarinului,nr.1 ,Beneficiar: SC"BOSTAN JUNIOR"SRL
 • Hotărârea 19/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 19 privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,„Plan Urbanistic Zonal- stabilire reglementări pentru construire locuinţe în cartierul ,Unirii- str. Ioan Vescan”,cu regulamentul local de urbanism aferent ,Iniţiator: SC „MACO CONSTRUCT” SRL
 • Hotărârea 18/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 27.02.2020

  HCL 18 privind aprobarea Statutului municipiului Târgu Mureş
 • Hotărârea 17/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 17 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.334 din 28 noiembrie.2019 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului,„Modernizarea transportului public de călători al Municipiului Târgu Mureș”
 • Hotărârea 16/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 16 privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș,pentru perioada februarie 2020 – martie 2020
 • Hotărârea 15/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 15 privind aprobarea suprailuminării a 30 de treceri de pietoni cu sisteme de iluminat inteligente,echipate cu surse LED și controlabile de la distanță sau borne LED pietonale,pentru creşterea gradului de siguranţă a tuturor participanților la trafic,în special a pietonilor
 • Hotărârea 14/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 14 privind elaborarea și comunicarea ghidului informativ „Ghid pentru reabilitarea fațadelor în zonele istorice protejate ale Municipiului Târgu Mureș”
 • Hotărârea 13/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 13 cu privire la aprobarea metodologiei de acordare a finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Târgu Mureș pentru proiecte sportive
 • Hotărârea 12/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 12 privind schimbarea denumirii serviciului social „Centrul Social-Adăpost de Noapte” în „Adăpost de Noapte”
 • Hotărârea 11/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 11 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere,pentru anul 2020,datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș
 • Hotărârea 10/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 10 privind concesionarea directă către ÁBRÁM ZOLTÁN-SAMOIL,a terenului în suprafață de 26 mp.,teren aflat în proprietatea Municipiului Târgu Mureș
 • Hotărârea 9/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 9 privind trecerea unui teren în suprafață de 1666 mp din Târgu Mureș str. Voinicenilor nr. 196,în proprietatea Municipiului Târgu Mureș de la Brandiburu Maria,Vale Elisabeta,Vasilescu Veronica,Sobieschi Emilia
 • Hotărârea 8/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 8 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 63 mp din Târgu Mureş,str. Între Movile nr.1 în proprietatea Municipiului Târgu Mureş ,de la SC Dolemn Trade SRL
 • Hotărârea 7/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 7 privind radierea din cartea funciară nr. 135902 Târgu Mureş a cotei de teren de ,200 mp din suprafaţa totală de 399 mp din terenul situat în Târgu Mureş,str. Splaiul Izlazului,nr. 4.
 • Hotărârea 6/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 6 privind modificarea articolului 1 din HCL nr. 320 din data de 28.11.2019 cu privire la atestarea la domeniul privat al Municipiului Târgu Mureş a terenului având suprafaţa 1641mp situat pe str. Gh. Doja nr. 264
 • Hotărârea 5/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 5 privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ,pe o perioadă de 3 ani,pentru proprietarii de apartamente care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie realizate la 3 blocuri de locuinţe din municipiul Târgu Mureş
 • Hotărârea 4/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 4 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii,cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe,aflate în proprietatea municipalităţii
 • Hotărârea 3/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 3 privind aprobarea ordinii de prioritate în vederea atribuirii de locuinţe din fondul locativ de stat,locuinţe sociale,locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate şi locuinţe pentru pensionari,destinate închirierii pentru anul 2020
 • Hotărârea 2/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 2 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuințe,colective P+E+M”,Strada Eden fnr.,Beneficiar- Proprietar: SC „Serafo Construct” SRL
 • Hotărârea 1/2020 - Municipiul Târgu Mureș - 30.01.2020

  HCL 1 privind rectificarea bugetului local al Unității Administrativ Teritoriale – ,Municipiul Târgu Mureş pe anul 2019,conform H.G.R. nr. 971/20.12.2019,prin validarea Dispoziției de Primar nr. 2.898/23.12.2019