Proces verbal din 29.04.2010

Sedinta de consiliu din 29 aprilie 2010

PROCES -VERBAL

încheiat cu ocazia Ședinței ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș din data de 29 aprilie 2010

S-a prezentat în mape Sinteza procesului verbal al ședinței ordinare din data de 25 martie 2010.

Dl. consilier Torzsok: - doamnelor și domnilor, stimați consilieri, declar deschise lucrările ședinței de astăzi a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș.

Din totalul de 23 consilieri locali, sunt prezenți la ședință 17 consilieri. Absentează domnii consilieri Kolozsvari Zoltan, Bakos Levente, Balint Stefan, Pui Sebastian, Peti Andrei și David Csaba.

Propun să începem cu ședința Adunării Generale a Acționarilor SC Locativ SA.

Dl. consilier Torzsok: - începem ședința de azi a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș. Din cauza unei probleme de comunicare, această ședință care trebuia să se țină marți s-a convocat pentru azi, motiv pentru care lipsesc anumiți colegi consilieri. Din acest motiv și urmare unor discuții prealabile ședinței, s-a ajuns la concluzia de a amâna anumite materiale pe săptămâna viitoare joi, iar anumite materiale au fost deja retrase.

Conform Convocatorului avem pe ordinea de zi 43 de puncte.

Dau citire punctelor care se amână pentru săptămâna viitoare joi, când vom continua această ședință: 5, 15, 27, 28, 29, 30, 32, 34. În afară de aceste puncte, din ordinea de zi s-au retras punctele: 21, 23, 25 și 41.

Pe lângă ordinea de zi propriu-zisă, avem încă 6 materiale în regim de urgență.

Dl. consilier Buda: - solicit ca punctul nr. 20 din ordinea de zi să-l amânăm pentru ședința din luna mai, deoarece există niște probleme și trebuie să le clarificăm.

Este vorba de un material care l-am votat anterior și acum revenim asupra lui. Solicit să-l amânăm pentru ședința din luna mai.

D-na consilier Roman: - am o rugăminte referitor la AGA Locativ, s-ar putea ca această comisie de comerț din care fac parte să se gândească că există o oarecare suspiciune legat de activitatea ei. Din moment ce toate comisiile au putut să vadă materialul înainte de ședință să-și formuleze o opinie, iar noi nu am putut să o facem. Să nu luați chestia aceasta ca fiind partizană cu ceea ce spune dl. Vlas, este părerea mea personală și nu este prima dată când anumite solicitări făcute de mine au fost puțin ignorate, la fel cum a fost și cea de la A.G.A. Locativ de la ședința trecută, când v-am solicitat acea situație legată de centralele blocurilor A.N.L. care sunt în administrarea dvs și ați spus că la ședința aceasta o să primesc un material. Tocmai pentru a elimina aceste suspiciuni și a ne pune reciproc în poziții mai puțin plăcute, o să vă rog poate reușim să colaborăm puțin mai bine, că altfel tragem concluzii pripite și nu e cazul.

Dl. director Fărcășan: - dacă este o problemă care nu s-a putut discuta în comisii din motive obiective, avem faxul și dovada când a intrat acest material de la București, nu am avut timp să intrăm în această comisie. S-a discutat de câteva ori această problemă privitoare la TVA. Privitor la centralele termice nu v-am mai informat, dar în momentul de față avem contracte de service pentru toate blocurile ANL.

D-na consilier Georgescu: - eu fac parte din comisia de atribuire de denumiri străzi. A doua oară am fost convocați de curând pentru această comisie și unii dintre dvs. nu participă. Timpul este prețios pentru noi toți, iar menirea de consilier local cred că ne-o asumăm toți în aceeași măsură. Ori ne informați că nu veniți, ca să nu mai venim degeaba, ori vă retrageți din această comisie. Unii dintre noi ne lăsăm deoparte alte atribuții ca să ne întrunim în această comisie și mulți dintre dvs. nu se prezintă. Vă rog să vă gândiți care din cele două opțiuni o alegeți. Eu nu îmi bat joc de timpul dvs.

D-na secretar Cioban: - am o rugăminte vis-a-vis de acest subiect. Știți că anul acesta se face recensământul agricol, al locuințelor și cetățenilor. Până la 1 iulie avem termen de la Institutul Național de Statistică pentru a regla toate denumirile din acest municipiu și în special o problemă esențială, anume aceea de a atribui denumiri străzilor existente la modul fizic dar care nu au o denumire. Vom fi puși în imposibilitatea de a realiza în condiții legale recensământul populației și locuinței dacă nu avem o denumire legală de stradă. Acel cetățean nu și poate înscrie în buletin strada, și în loc să-l recenzezi acolo unde există, trebuie să-l recenzezi pe o altă stradă. Complic sistemul cu totul numai pentru că o procedură pe care dvs. aveți posibilitatea legală fie până joi, fie la ședința din luna mai, ca să ne încadrăm în termene. De la 1 iulie și până la terminare recensământului nu se mai poate atribui niciun fel de denumire. Pe această cale aș avea rugămintea să vă ocupați cu prioritate, nu la schimbare de denumiri, ci la atribuire de denumiri la acele străzi care la ora actuală nu au denumire.

Dl. viceprimar Csegzi: - d-na Roman are dreptate, îmi cer scuze că eu nu am ajuns la ședință și propun ca săptămâna viitoare joi înainte de continuarea acestei ședințe, la ora 12 să ne întrunim pentru această ședință a comisiei de denumiri străzi.

Dl. consilier Sita: - nu este bine joi, pentru că vor fi multe discuții pe tema aceasta.

Dl. primar Florea: - vă propun un lucru. Denumirile sunt, străzile le-am propus -capitale europene, cu care toată lumea a fost de acord. E vorba de 2-3 străzi în care nu inventați personalități în oraș, că nu avem. Haideți miercuri dacă vreți o intenție corectă, luați în calcul unde nu sunt probleme și joi să și adoptați. Pe lângă recensământ, m-am angajat în fața acelor oameni care nu au contracte individuale, nu au nimic, nu le vin adrese, etc.

Dl. consilier Sita: - propun să fie marți la 12 această ședință a comisiei de denumiri străzi.

D-na secretar Cioban: - în Belvedere sunt 12 străzi care nu au denumire și mai sunt încă cinci în diverse părți ale orașului.

Încă o precizare, dacă veți decide că vreți să atribuiți denumire de eveniment istoric sau personalitate trebuie acordul comisiei de specialitate din cadrul Instituției Prefectului și atunci, dacă nu se insistă să se facă cât mai repede nu avem proceduri legale și nu o să putem soluționa problemele legate de recensământ.

Dl. consilier Torzsok: - săptămâna viitoare marți la ora 12 ne vom întruni comisia de atribuire denumiri.

Dl. consilier Sita: - referitor la punctul 5 din ordinea de zi care s-a amânat pentru ședința viitoare, sunt expresii luate din lege, nu am inventat. Referitor la solicitarea de cazier, am trecut în material această solicitare, apoi am șters-o și m-au determinat ca totuși să o las în material ultimele evenimente: arestări de parlamentări, de juriști din structurile superioare ale justiției, primari condamnați, eliberați, etc. am spus să prevenim aceste lucruri. Acea comisie să discute fără să jignească pe nimeni.

Dl. consilier Torzsok: - s-a propus o amânare a materialului până săptămâna viitoare joi, nu intrăm în fondul problemei.

Dl. consilier Buda: - ne-am întâlnit cu comisia de atribuire denumiri, dar acestea sunt neglijențe de comunicare. Chiar dl. Csegzi era când ne-am întâlnit și am atribuit denumire unei grădinițe și atunci s-a hotărât ceva. Să fim consecvenți vis-a-vis de ce ați spus dumneavoastră.

Referitor la dl. Fărcășan, trebuia să anunțe comisia noastră.

Dl. viceprimar Maior: - consiliul local Tîrgu-Mureș poate acorda disctincția de Cetățean de Onoare. Acum supun atenției o altă distincție pe care ar trebui să o instituim: cetățean de frânare; distincție pe care propun să o acordăm cetățenilor Kincses Ajtai Maria și Varga Istvan - președintele Asociației “Civitas Nostra”. Cei doi cetățeni prin demersurile lor încearcă de nenumărate ori să blocheze în instanță lucrările drumului ocolitor și multe alte proiecte pe care încercăm să le facem în oraș. Prin urmare, propun acordarea titlului de Cetățean de frânare tuturor cetățenilor care abuzează de dreptul la justiție și blochează cu rea credință proiectele importante ale orașului. Acest titlu estre menit să arate cetățenilor în oraș cum două persoane își bat joc de voința marii majorități. Propun ca distincția să fie însoțită de o diplomă de cetățen de frânare și o statuetă de gips care să reprezinte un zid ce simbolizează egoismul și aroganța celor care încearcă să-și creeze imagine prin astfel de acțiuni îndreptate spre cetățeni. Pentru ședința viitoare încerc să fac materialul.

Dl. consilier Torzsok: - supun la vot ordinea de zi propriu-zisă, mai puțin punctele menționate ca fiind amânate pentru joi și cele care s-au retras, și cele 6 puncte în regim de urgență, precum și observația d-lui Buda de a retrage și punctul nr. 20 din ordinea de zi.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în folosință gratuită, către Agenția Națională de Locuințe, a terenului în suprafață de 6064 mp, situat în Tîrgu Mureș, str. Depozitelor - etapa II, în vederea amplasării a trei blocuri de locuințe P+3E cu 20 de unități de locuit fiecare, total 60 unități de locuit, cuprinse în programul guvernamental ANL de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii:

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 2 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în folosință gratuită, către Agenția Națională de Locuințe, a terenului în suprafață de 10760,31 mp, situat în Tîrgu Mureș, str. 8 Martie, nr. 53, în vederea amplasării a 4 blocuri de locuințe P+3E cu 20 de unități de locuit fiecare, total 80 unități de locuit, cuprinse în programul guvernamental ANL de construire de locuințe pentru tineri destinate închirierii:

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 3 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului AGA - dl Todoran Liviu Emil Nicu, să aprobe documentele referitoare la punctele de pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a A.G.A. a S.C. Compania Aquaserv S.A., din data de 11 mai 2010, respectiv 19.05.2010:

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Avem o solicitare din partea d-lui Budai Stefan pentru a lua cuvântul pe marginea acestui material. Îl întreb dacă dorește să ia cuvântul pe marginea mandatării d-lui Todoran, sau la alt subiect?

Dl. Budai Stefan: - am discutat cu dânsul, m-a invitat la ședința A.G.A. Eu sunt mandatarul a 17 mii de cetățeni ai orașului.

Dl. consilier Torzsok: - v-am pus o întrebare: doriți pe marginea materialului să vorbiți, sau să discutăm alt subiect?

Dl. Budai Ștefan: - vreau să pun o întrebare consiliul care să răspundă Federației, Ligii asociației, strategia Energomurului. Problema se pune să găsim o strategie, 40% din cetățeni se debranșează. Trebuie să ne gândim dacă am luat ceva să punem în loc fiindcă se ajunge în situație ca cetățenii orașului care nu pot plăti se acumulează datoriile. Să puneți problema foarte serios și să ne dați un răspuns rapid privind strategia acestei societăți.

Dl. consilier Torzsok: - o să vă înmânăm strategia când va fi reactualizată.

Supun a vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 4 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș a unor imobile din patrimoniul S.C. Energomur S.A. și modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 122/2005:

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 6 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 64/31.07.2008 referitoare la aprobarea asocierii dintre Municipiul Tîrgu Mureș și Fotbal Club Municipal Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Vă rog să propuneți consilieri care să reprezinte Consiliul local în Consiliul director al asocierii.

Dl. viceprimar Maior: - propun pe domnii consilieri Mozes Levente, Benedek Istvan și Todoran Liviu. În loc de 3 membri vor fi 5.

Dl. consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Benedek I.)

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 7 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 2 al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 41/25.02.2010 referitoare la aprobarea amenajării unui teren de fotbal cu gazon artificial precum și alocarea sumei de 100.000 lei pentru reabilitarea terenului de fotbal din Mureșeni:

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 8 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunelor Breaza și Fărăgău la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ:

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 9 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Valorificarea resurselor regenerabile de energie solară prin amplasarea de sisteme noi în incinta și apropierea instituțiilor publice din Municipiul Tîrgu Mureș”:

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 10 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind susținerea proiectului „Valorificarea resurselor regenerabile de energie solară prin amplasarea de sisteme noi în incinta și apropierea instituțiilor publice din Municipiul Tîrgu Mureș”:

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 11 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind susținerea și asumarea noii valori a proiectului “REAMENAJARE ȘI CONSERVARE CETATEA MEDIEVALĂ TÎRGU MUREȘ”:

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre în varianta II.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 12 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local a indemnizației pentru o delegație din partea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș, cu ocazia deplasării la Zalaegerszeg/Ungaria, în perioada 13 - 16 mai 2010 :

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 13 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local a indemnizației pentru o delegație din partea Municipiului Tîrgu Mureș, cu ocazia deplasării la Gdansk/Polonia, în perioada 25 - 29 mai 2010 :

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 14 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 86/25.03.2010 referitoare la acceptarea unor propuneri de transmitere a unor imobile din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului și în administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Torzsok: - comisia de urbanism a cerut ca la art. 1 să fie prevăzută și posibilitatea realizării de locuințe. Cu această completare, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 16 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind concesionarea către Gyori Magdolna a terenului în suprafață de 5 mp, teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Torzsok: - comisia de comerț propune modificările prevăzute în procesul verbal. Cu aceste modificări supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 17 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local municipal nr. 461/17.12.2009 referitoare la taxele speciale pe anul 2010 pentru Complexul de agrement și sport „Mureșul”:

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 18 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului local municipal nr. 43/25.02.2010 privind închirierea terenurilor pentru terase în Complexul de agrement și sport „Mureșul”:

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 19 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mureș și Clubul Sportiv City'Us din Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Torzsok: - trebuie să propunem doi membri.

Dl. viceprimar Maior: - propun pe domnii consilieri Benedek Istvan și Todoran Liviu.

Dl. consilier Torzsok: - comisia de buget-finanțe vorbește de o sumă precizată în anexă.

Dl. consilier Molnar: - am propus ca suma să fie mai mică, în jur de 300 mii. Ca să nu fie consiliul local de vină dacă nu câștigă cupa.

Să economisească puțin mai bine, cred că se poate.

Dl. consilier Torzsok: - cu propunerea comisiei de buget și cu cei doi consilieri propuși, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Dl. viceprimar Maior: - haideți să lăsăm materialul așa cum este, intră noii membrii în comisie, dacă vor trebui dați mai puțini bani, nu o să vină cu cerere și rămâne pe varianta care a spus-o dl. Molnar.

Dl. consilier Torzsok: - adică ulterior să ceară mai puțin.

Dl. viceprimar Maior: - nu. Nu se vor da de la primărie. Se organizează campionatul. Dacă rămân pe locul I și se organizează meciurile, nu poți în timpul campionatului să dai bani pe ceva care s-a făcut. Dacă nu, oricum rămân banii la primărie.

Dl. viceprimar Csegzi: - dintre toate sporturile pe care le sprijinim aici este performanța cea mai bună. Putem avea încredere în d-na director că nu o să cheltuie banii publici degeaba.

Dl. consilier Torzsok: - există propunerea de a vota hotărârea în forma pe care o avem în dosare.

Cine este pentru? - 15 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Buda B., Molnar G.)

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru și 2 abțineri.

Punctul nr. 22 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării și vânzarea către Nagy Imre și Nagy Csaba a cotei de 43/828 teren aferent locuinței situate în Tîrgu Mureș, str. Revoluției, nr. 16, ap. 5:

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 24 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind reanalizarea cuantumului chiriei, pentru terenul în suprafață de 3 mp, situat în Tîrgu Mureș, str. Agricultorilor, nr. 53:

Dl. consilier Torzsok: - comisia de buget: “cu modificarea contractului”, comisia juridică: modificarea art. 3 - „prețul negociat se va achita de la data intrării în vigoare a actului adițional”. Vă rog să faceți patru propuneri.

Dl. viceprimar Maior: propun următorii consilieri: Fărcaș Ioan, Urcan Gheorghe, iar membri înlocuitori - Mozes Levente și Balint Istvan.

Dl. consilier Molnar: - în comisia de buget am propus să se modifice contractul astfel încât să excludem posibilitatea altor majorări de acest gen. Să nu fie că se renegociază anul viitor, ci prețul se majorează maxim cu inflația, fiindcă dacă se renegociază fără alte restricții, anul viitor va fi de 400 apoi de 4 mii. Deci propunem ca să fie modificat contractul, prețul fix, majorare maxim inflația.

Dl. consilier Torzsok: cu această completare, respectiv cu membrii propuși, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 26 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Stupar Nicolae a terenului în suprafață de 9,97 mp aparținând Municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Torzsok: - comisia de urbanism nu a avizat materialul, ieșind foarte mult din proiecția pe orizontală a blocului.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 9 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Molnat G., Torzsok S.)

Cine se abține? - 6 abțineri (Benedek I., Mozes L., Csegzi S., Fărcaș I., Georgescu M., Roman I.)

Proiectul de hotărâre a fost respins.

Punctul nr. 31 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind rectificarea și completarea unei poziții din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 125/2001 referitoare la modificarea și completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 213/1999:

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 33 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre prin care se ia act de prevederile art. 19, alin. (1), pct 13 din Ordinul nr. 25/2009 al Ministrului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și se emite acordul pentru scoaterea din fondul forestier național a unei suprafețe de 0,1651 ha și compensarea cu o suprafață de 0,8256 ha necesare realizării obiectivului de investiții „Modernizare, reamenajare spații publice de agrement Platoul Cornești”:

Dl. viceprimar Csegzi: - este vorba despre o neglijență a proiectantului. Acest teren este necesar pentru prelungirea căii pentru trenulețul de la Platoul Cornești în proiectul pentru platou. Nu este vorba de tăiat arbori sau ocupat spațiul din pădure ci se corectează o greșeală a proiectantului, cu 16 ari.

Dl. consilier Torzsok: - aș dori să existe un plan de încadrare în zonă a anexei care se referă la reîmpădurire ca să putem identifica unde ne aflăm. Să completați materialul cu un plan de încadrare în zonă.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 35 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - amenajare autogară și stație de autobuz, str. Bega, nr. 8”, beneficiar S.C. Balint Trans S.R.L.:

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 36 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru extindere clădire cu cabinete medicale individuale, str. Revoluției, nr. 49”, beneficiari Madaras Alexandru, Kristaly Maria și S.C. Dora Medical's S.R.L.:

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială, str. Kos Karoly, nr. 36”, beneficiari Radu Coloman și Radu Hajnal Flora:

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 38 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială, str. Salcâmilor, nr. 15” beneficiar Ivacson Pal Ecaterina:

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 39 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - conversie funcțională zonă din UTR în vederea construirii unei locuințe unifamiliale S+P+M, str. Prutului, fn” și a regulamentului local de urbanism aferent, beneficiari Bârsan Sebastian și Bârsan Sanda Rodica:

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 40 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - conversie funcțională zonă pentru construirea a două locuințe unifamiliale, str. Rămurele, nr. 51/A” și a regulamentului local de urbanism aferent, beneficiari Obreja Nicolae și Obreja Mărioara, Sido Lajos și Sido Juliana:

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 42 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal - conversie funcțională pentru construire Grădiniță și Sală de întruniri, str. Evreilor Martiri, nr. 16/20”, beneficiari Parohia Reformată nr. 8, Tîrgu Mureș:

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru extindere casă de locuit, str. sg maj. Ionel Giurchi, nr. 26”, beneficiar Balla Tiberiu și Balla Ana:

Dl. consilier Torzsok: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Materiale în regim de urgență

Punctul nr. 1 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiilor de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul modernizare străzi în Municipiul Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 2 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 125/2001 referitoare la modificarea și completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 213/1999:

Dl. consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 3 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă, către Parohia Greco Catolică nr. 4, a terenului în suprafață de 340 mp aparținând Municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Csegzi: - eu știu că acest teren sau cel puțin o parte din teren a fost cândva promis Bisericii Reformate de pe str. Lalelelor. Ei știu că nu au avut fonduri ca să facă construcție. Până joi clarific situația de acolo, deci azi să amânăm materialul.

Dl. consilier Torzsok: - supun la vot amânarea proiectului de hotărâre.

Cine este pentru? - 15 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Todoran L., Urcan Gh.)

Cine se abține? -

Proiectul de hotărâre a fost amânat.

Punctul nr. 4 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local a indemnizației pentru o delegație din partea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș, cu ocazia deplasării la Szeged/Ungaria, în perioada 21 - 24 mai 2010:

Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii bazinului olimpic din Complexul de Agrement și Sport „Mureșul”, cu un balon presostatic protector:

Dl. consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre în varianta II.

Cine este pentru? - 17 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 6 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind înființarea unei comisii mixte de negociere în vederea vânzării-cumpărării imobilului situat în Municipiul Tîrgu Mureș, str. Horea, nr. 19, pentru Fundația „Caritatea” din București:

Dl. consilier Molnar: - vă rog ca între timp, până când se poartă negocieri, să se întocmească un material de oportunitate din care să rezulte ce vrem să facem, care va fi avantajul nostru, cât va costa, etc. sunt convins că cei care au făcut propunerea cunosc foarte bine, dar ar fi util să cunoaștem și noi detaliile.

Dl. consilier Torzsok: - vă rog să faceți propuneri pentru membri.

Au fost propuși domnii consilieri: Csegzi Sandor, Todoran Liviu, Bakos Levente și Matei Dumitru.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 15 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Buda B., Matei D.)

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru și 2 abțineri.

Materialele informative au fost însușite de către domnii consilieri.

Ordinea de zi propusă pentru astăzi este epuizată, ca urmare, ne întâlnim săptămâna viitoare joi pentru a continua această ședință cu punctele care au mai rămas.

Nemaifiind alte discuții la ordinea de zi, lucrările ședinței ordinare a Consiliului local se încheie.

dl. consilier Torzsok Sandor - președinte de ședință_______________

jrs. Cioban Maria - Secretarul Municipiului Tîrgu-Mureș____________