Proces verbal din 15.07.2010

Sedinta de consiliu din 15 iulie 2010

PROCES -VERBAL încheiat cu ocazia Ședinței extraordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș din data de 15 iulie 2010

S-a prezentat în mape Sinteza Procesului verbal al ședinței ordinare din data de 24 iunie 2010, cu continuare în data de 29 iunie 2010.

Din totalul de 23 consilieri locali, sunt prezenți la ședință 20 consilieri. Absentează domnii consilieri Bakos Levente, David Csaba și Vlas Florin.

Dl. viceprimar Csegzi: stimați consilieri, deoarece la ședința de azi nu este prezent dl. consilier Bakos Levente și conform Regulamentului dânsul trebuia să prezideze ședința, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință.

Dl. viceprimar Maior: - propun pe dl. viceprimar Csegzi Sandor.

Dl. viceprimar Csegzi: - dacă nu mai sunt alte propuneri, supun votului dvs. propunerea făcută.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Csegzi S.)

Cu 19 voturi pentru și o abținere a fost ales dl. viceprimar Csegzi Sandor președinte de ședință.

Stimați consilieri, doamnelor și domnilor, declar deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș, din data de azi, 15 iulie 2010.

Cred că este pentru toată lumea clar și văd în priviri acea responsabilitate care caracterizează de regulă momentele în care se iau decizii importante pentru municipiu și această ședință a fost convocată tocmai pentru a găsi soluții pentru o problemă “caldă”, ceea ce înseamnă termoficarea în oraș, în general problema încălzirii, nu numai centrale ci și individuale.

Dl. consilier Kolozsvari: - regret că trebuie să încep cu o critică foarte dură la adresa Direcției economice, care a trimis o hârtie, care este și ilegală și concepută într-un mod care înseamnă o bătaie de joc la adresa populației orașului, privind reîncadrarea terenurilor din intravilan automat în terenuri de construcție, de la terenuri agricole, când această hotărâre a fost suspendată din cauză că există anumite probleme care trebuie clarificate. În al doilea rând, nu se poate face o astfel de reîncadrare automată și cel care apoi cultivă porumb, acela să ceară retrecerea în domeniul agricol. Este total neprofesional și apoi, cum se pot modifica înscrierile în registrul agricol, în cartea funciară, fără anumite decizii ale cadastrului. Atunci când am avut o discuție punctuală pe această temă, cu specialiștii primăriei și ne-am înțeles care e procedura, ne-am înțeles de ce trebuie suspendată hotărârea care a fost suspendată atunci o astfel de hârtie este o palmă populației.

Dl. viceprimar Csegzi: -vom lua măsuri să reglementăm problema acelei adrese.

D-na consilier Georgescu: - vreau să semnalez două lucruri. Mi-au spus cetățenii de pe str. Infrățirii, Prieteniei, că la blocurile reabilitate culorile sunt tare tărcate, dacă îi deranjează pe cetățeni, eu am sesizat mai demult că ar trebui să avem o viziune unitară pe străzi, inclusiv cu extinderile de magazine sau alte spații comerciale la baza blocurilor, dar și cu aceste culori după reabilitarea blocurilor, fiindcă nu dorim ca acest oraș să se transforme într-un papagal.

O mulțime de persoane care traversează str. Papiu Ilarian ne spun că îi șicanăm mai ales la urcarea pe Papiu, eu știu că trebuie să se coboare dinspre Platoul Cornești și trebuie o pauză, dar foarte curios că la trecerea de pietoni unde pot fi călcați atâția copii, circulația se dirijează cu semafoare sau cu alte elemente, măcar șicana la urcare pe Papiu, acolo unde e intersecția cu str. Cornești, ar trebui redusă ca înălțime, fiindcă altfel o mulțime din cetățeni o să ne pomenească.

Dl. consilier Sita: - e sezonul cald și noi am introdus acele tomberoane selective. Rog să fie anunțați cei care le ridică, cele pentru plastic să fie ridicate la 1-2 zile. Am văzut în unele cartiere, sunt mai multe sticle în jurul tomberoanelor decât înăuntru. La ridicarea lor, acei cetățeni să fie instruiți să le strângă toate și să nu le mai amestece cu celelalte care sunt deșeuri de hârtie.

Dl. viceprimar Csegzi: - există contract cu Salubriserv, acele containere funcționează prin contractul dânșilor cu Salubriservul și vom interveni pe subiectul respectiv.

Dl. consilier Balint: - vreau să ridic o problemă de poluare, legat de Combinatul Azomureș, azi am primit trei telefoane din zonă, aburul cu amoniac care știm că e parțial toxic, se emană continuu. Ar trebui să găsim o soluție pentru remedierea acestor fapte.

Dl. consilier Pui: - rog introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind desființarea punctelor de lucru ale Primăriei Tîrgu-Mureș în cartiere.

Dl. viceprimar Csegzi: - este vorba despre o ședință extraordinară, am spus și mai am și eu o propunere legat de ordinea de zi, vom introduce în ședința ordinară din luna iulie.

Legat de ordinea de zi a ședinței de azi, punctul 7 care se referă la zona de agrement din cartierul Tudor Vladimirescu din Tîrgu-Mureș, este un subiect care merită mai mult decât a intra acum în niște discuții polemice, deci propun acest subiect pentru ședința ordinară și rămânem numai cu materialele care se referă strict la problema energetică, la acele teme pentru care am propus această ședință.

Supun la vot ordinea de zi, cele 7 puncte din ordinea de zi inițială și cele două proiecte de hotărâri în regim de urgență legat de modernizarea Căminului pentru vârstnici, respectiv materialul privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 32/9.06.2010 privitoare tot la SC Energomur SA.

Dl. consilier Buda: - am o întrebare în calitate de consilier. Există hotărâri de consiliu pe care le aplicăm și hotărâri pe care nu le aplicăm?

Dacă noi avem o hotărâre prin care am suspendat aplicarea acestei hotărâri despre care vorbește dl. Kolozsvari, eu personal am niște hotărâri care nu se aplică, vreau să întreb cum le putem rezolva acestea? Să vedem care e soluția.

Dl. viceprimar Csegzi: - vă vom informa despre situație în ședința următoare, până atunci vedem cum au apărut aceste documente.

D-na secretar Cioban: - termenul de aplicare, hotărârea este în vigoare, dl. Kolozsvari, s-a prelungit termenul de punere în aplicare a acestei hotărâri, dacă vă amintiți. Este o hotărâre de modificare a termenului de punere în aplicare, nu că se suspendă hotărârea.

În legătură cu adresa, este întocmită destul de sofisticat și lumea nu înțelege prea multe și i-am promis d-lui consilier Torzsok că o să revenim asupra ei și o să facem mai pe înțelesul tuturor ca să nu existe confuzie în ce privește modul de interpretare a prevederilor hotărârii adoptate de dvs.

Dl. viceprimar Csegzi: - pentru ședința următoare vom da lămuriri.

Dl. consilier Kolozsvari: - discuția cu specialiștii primăriei a fost foarte clară, că nu sunt condiții pentru aplicare. De aceea am spus să anulăm hotărârea. Atunci ne-am înțeles că suspendăm și între timp se pregătește materialul, se pune la dispoziție materialul respectiv, pentru că specialiștii de la primărie au spus că asta presupunem lucrări cadastrale, etc. ca să spui că automat se încadrează în terenuri de construcție, așa ceva nu pot admite. Trebuie să se revină și să discute așa cum s-a propus de către aparatul primăriei.

D-na secretar Cioban: - o să vă citesc H.C.L. nr. 146/2010 care se modifică astfel: termenul de depunere a documentațiilor la Serviciul fond funciar și registrul agricol, prevăzut la art. 1, va fi 31.10.2010, iar în caz de nedepunere a documentaților până la această dată, toate terenurile din intravilan vor fi încadrate în categoria de folosință teren cu construcții începând cu data de 1.01.2011 și de la această dată, impozitul pe teren se va stabili în mod corespunzător. Este H.C.L. 146 din 6 mai 2010, contrasemnată de mine și de dl. președinte de ședință Torzsok Sandor. Eu nu spun că nu este loc de mai bine și putem oricând să rediscutăm, să reanalizăm, poate că sunt soluții mai bune, perfectibile pentru noi, pentru oraș și ca atare o vom face.

Dl. viceprimar Maior: până la sfârșitul lunii ne mai întâlnim în comisii și rediscutăm.

Dl. viceprimar Csegzi: - în ideea propusă, fără punctul 7 din ordinea de zi ordinară, respectiv cele două puncte în regim de urgență, supun votului ordinea de zi.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Todoran L.)

(Nu a votat domnul Benedek I.)

Ordinea de zi a fost aprobată 18 voturi pentru și o abținere.

În ultima ședință ordinară am promis că vom lucra intens la materialele care urmează să fie pregătite pentru această ședință, așa s-a întâmplat și practic în fiecare zi am avut discuții și lupte de idei între Energomur, consilieri și executiv și cred că am reușit să dezbatem aceste materiale care sunt azi în fața noastră, în consecință, majoritatea problemelor au fost lămurite, evident că pot apare întrebări.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind majorarea prețului de facturare a energiei termice:

Dl. viceprimar Csegzi: - este vorba despre o creștere de 11,45% a prețului suportat de consumator, este o modificare necesară ca să eliminăm acea posibilitate de a crește în continuare datoriile față de E-on Gaz.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (domnul Pui S.)

Cine se abține?-

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și un vot împotrivă.

Dl. consilier Peti: - doresc să clarificăm un aspect mai ales de ordin procedural. După părerea mea, în expunerea de motive unde se spune cum se ajunge la prețul de facturare față de prețul de bază, este trecut că de la bugetul de stat este asigurată compensare de combustibil în valoare de 101,49 lei, iar în dispozitivul hotărârii, la art. 1 alin. 1 spune că prețul de facturare se majorează având în vedere suma nealocată de la bugetul de stat pentru compensarea combustibilului.

Dl. viceprimar Csegzi: - motivul principal acesta este. Noi știm că nu ne putem aștepta nici în continuare la aceste subvenții și trebuie să luăm aceste măsuri.

Dl. consilier Peti: - eu consider personal, ca și comunicare către populația care va suferi enorm de pe urma acestei creșteri de tarif, să explicăm cum am ajuns la acest tarif.

Dl. viceprimar Csegzi: - enormitatea aceasta nu este mare, am analizat și au fost multe variante și este o creștere simbolică de 11%.

Dl. consilier Peti: - propun sau ar fi fost foarte important să zicem că acoperă numai o parte din această compensare care nu s-a plătit.

Dl. viceprimar Csegzi: - în continuare, Consiliul local va da compensații pentru că altfel nu se poate suporta.

Dl. consilier Peti: - exact. Diferența care nu este acoperită de la buget.

Punctul nr. 2 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor finanțate din creditul ce urmează să fie accesat într-o primă etapă de S.C. Energomur S.A. conform Hotărârii Consiliului local municipal nr. 154/06.05.2010:

Dl. viceprimar Ccsegzi: - avem mai multe variante la acest material, unele comisii propun varianta II, ulterior s-a redactat varianta III.

Dl. consilier Torzsok: - eu mă refer la varianta II, unde sunt două categorii de lucrări de investiție și aș preciza ca prima completare să trecem: categorii de lucrări și nu listă de investiții, lista de investiții ar însemna altceva, cu nominalizări, cu valori ș.a., deci ca prima completare “următoarelor categorii de lucrări”. La punctul 1 și 2 aș face următoarele completări: instalare sisteme de distribuție pe orizontală exclusiv în zona unitară de termie, iar 2 completat “în afara zonei unitare de termie”. Mulțumesc

D-na secretar Cioban: - dacă vă amintiți, ieri am discutat în sala de protocol, dacă se va aproba hotărârea finală din regim de urgență, atunci nu mai putem discuta de zonă unitară de termie, din cauza celor 18 care se vor concesiona, dacă aprobați acest lucru, deci acolo Municipiul Tîrgu-Mureș nu va mai putea investi nimic și atunci formularea pe care o propuneți dumneavoastră s-ar putea face în sensul că “acele centrale care rămân la Energomur”. Deci dacă credeți că se impune, atunci să amânați și veți aproba această hotărâre dacă se aprobă și cealaltă. Sunt legate, ori așa, ori așa. În zona unitară de termie sunt cuprinse și cele 18 centrale asupra cărora regimul juridic urmează să-l stabiliți dumneavoastră și acolo nu se mai poate investi dacă veți aproba tot astăzi această hotărâre. Atunci ori o reformulăm în sensul că ceea ce rămâne la Energomur și vom găsi formularea corectă, din actuala zonă unitară de termie, distribuție pe orizontală, zona unitară de termie la acele centrale care rămân în regim juridic actual.

Dl. consilier Torzsok: - sunt de acord, numai că aceste investiții realizate în zona unitară de termie vor fi recunoscute conform caietului de sarcini, cel puțin principiile caietului de sarcini, de noul investitor. Iar ca să motivez a doua completare la punctul 2, nu pot să fiu de acord să finanțăm niște investiții în zona unitară, respectiv să încurajezi desprinderea din sistem.

Dl. viceprimar Csegzi: - varianta III pct. 1. Instalarea de sisteme de distribuție pe orizontală sau alte sisteme individuale, rămâne așa cum este; montarea de centrale termice pentru apartamente sau instalații interioare pentru cazuri sociale,

Dl. consilier Torzsok: - eu m-am referit la varianta II, dacă discutăm despre varianta III, aș dori să primesc niște explicații privind punctul 3.

Dl. viceprimar Csegzi: - deci, alte lucrări constând în branșamente de apă, stații de pompare a apei, sau alte lucrări conexe investițiilor de bază.

Dl. Racz Lucian: - noi avem niște probleme, o parte din centralele care vor fi dezafectate, în centralele respective sunt stațiile de pompare care îmi asigură presiunea apei pentru blocurile de 10 sau de patru etaje. În momentul în care aceste centrale vor fi desființate, teoretic se desființează și aceste stații de pompare. Noi trebuie să găsim o soluție, ori să fie menținute pe poziție, ori să le mutăm lângă blocurile respective.

A doua problemă este că o parte din aceste centrale nu au branșamentul din conducta principală, acolo unde avem alimentarea din conducta principală se va putea foarte ușor rezolva problema alimentării fiecărui bloc, dar și în această situație există niște costuri suplimentare pe care noi trebuie să le susținem.

Dl. viceprimar Csegzi: - cred că se poate accepta această completare. În acest context, supun la vot materialul în varianta III cu observațiile de rigoare, evident.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Pui S.)

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și un vot împotrivă.

Punctul nr. 3 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de acordare a facilităților în urma aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului local municipal nr. 154/06.05.2010, precum și a listei nominale cu persoanele sau familiile cu venituri reduse care vor beneficia de aceste facilități:

Dl. viceprimar Csegzi: - există și varianta II cu anexa 1.

Dl. consilier Peti: - când am intrat în sală mi s-a înmânat o altă variantă la punctul 3, care în acest caz ar fi varianta III, care diferă de varianta II care este la dosar la art. 4. Cred că prezintă importanță această diferență. În varianta II la art. 4 scrie că creditul ce se va contracta, procedurile urmând a fi efectuate de către SC Energomur SA, iar în varianta III această exprimare lipsește, rămânând doar “sub autoritatea și controlul domnilor viceprimari”.

Dl. viceprimar Csegzi: - noi cu aceste variante am lucrat și am discutat în zilele trecute. Varianta II este după discuțiile de ieri, deși avem acum variantă II în dosar, este varianta urmată de discuțiile de ieri.

Dl. viceprimar Maior: - cred că domnul Peti a ridicat mai repede dosarul, nu aveți ultima variantă.

Dl. consilier Molnar: - eu înțeleg că este o problemă urgentă și trebuie votată, regret că nu am avut timp să citesc, dar sunt câteva întrebări în acest material.

Eu nu înțeleg de ce este nevoie la art. 4.

Dl. viceprimar Maior: - de ieri v-am rugat să scoateți art. 4.

Dl. consilier Molnar: - mart 5 din hotărârea noastră s-a spus clar că toate ajutoarele se acordă pe baza unor criterii și este foarte bine că s-a stabilit lista de criterii, condiții, dar în urma unei analize punctuale și nominale. Dacă ajutoarele sociale se acordă pe baza unor liste care sunt analizate și ajung în fața consiliului, după ce se găsesc și celelalte forme eu vă rog să procedăm exact la fel. În fiecare lună se depun cereri, se fac analize, si așa am eu o mare întrebare, cum se va asigura cineva, inclusiv din primărie, că persoana respectivă poate să restituie creditul. Acuma suntem în ședință în plen și nu putem intra în aceste detalii. Dar eu vă rog ca toate observațiile sau, mă rog, toate textele care nu sunt exact în spiritul hotărârii de consiliu să le eliminați și aceste facilități să se acorde pe baza unor liste care conțin semnătură, confirmare că au fost verificate prin îndeplinirea condițiilor și vine în fața Consiliului cu lista și cu semnătura celui care a verificat. Aceasta este partea esențială. Și la art. 7 nu știu de ce, fiindcă până acuma domnul primar a fost însărcinat de noi ca să ducă la îndeplinire fiindcă este o formulare generală eu cred că e bine să păstrăm și în cazul Energomurului aceeași formulare și dacă domnul primar în limita competenței decide să autorizeze, viceprimarul poate să o facă.

Deci observația mea este fără punctul 4 și cererile după verificări pentru aprobare și conformitate să ajungă în fața Consiliului.

Dl. viceprimar Maior: - am o rugăminte aici, dacă noi după ce am luat cererile aici mai stăm 30 de zile ca să le aprobe, după ce noi numim pe cineva din primărie, îl punem să facă o listă, priviți aici ce le cerem în anexă, 12 puncte, la care al 12-lea și al 13-lea punct, sunt puncte pe care le fac în fața notarului. Dacă eu cu toate acestea vin, și socotiți numai 100 de familii, o să vin cu căruciorul și o să vă rog să le verificați, mai trec 30 de zile domnilor; nu am cum.

Dl. viceprimar Csegzi: - dacă avem vreo listă bună și completă în orașul acesta sunt listele sociale, domnule consilier.

Deci fără punctul 4 și cu listele acestea lunare, punctuale și individuale

Dl. consilier Torzsok: - o mică completare și o nuanță la art. 6 alin 2, la capăt, consider că ar trebui trecută o completare “realizate din fonduri publice”. În aceste situații, parțial poate că proprietarul apartamentului, începând de la avize și alte lucrări conexe, gaz sau ce se mai face în sistem, va suporta el. Deci vorbim aici de lucrări și costuri din fonduri publice, acestea se recuperează. Mulțumesc.

Dl. viceprimar Csegzi: - cu această observație, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 4 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unui credit furnizor în valoare de maxim 13.500.000 euro sau echivalent în lei, care urmează a fi contractat de S.C. Energomur S.A., Tîrgu Mureș pentru realizarea unor investiții pentru asigurarea energiei termice și a apei calde menajere pentru populație:

Dl. viceprimar Maior: - este varianta II, 6 milioane euro.

Dl. viceprimar Csegzi: - știm că este o problemă socială, va fi nevoie de intervenție socială deci la acest nivel s-a gândit și această intervenție prin creditare.

Dl. consilier Molnar: - eu pot să votez un asemenea credit, garantarea creditului, în clipa în care există cel puțin o listă preliminară cu lucrările care intenționăm să le finanțăm din acest credit. Dacă toți cei de aici, care am urmărit în ultimele 2-3 lui situația termiei, cunoaștem foarte bine că la Energomur și la Primărie există materiale suficiente din care să se întocmească o listă cu denumirea acelor lucrări și cu sumele estimate aferente, ca să putem lua o hotărâre de angajare de credit, dar la hotărâre să facă parte această listă. Noi acum vorbim despre posibilitatea concesionării unei părți din termie, să presupunem că acest lucru se reușește, și în acel caz, anumite lucrări trebuie făcute, dar eu nu cred că e bine ca cineva să-și asume responsabilitatea că dă o destinație oricărei sume. Este o responsabilitate mult prea mare și de aceea peste o săptămână avem o ședință și se va putea pune o listă pe care să o discutăm și atunci putem spune că se aprobă o sumă aferentă listei respective.

Dl. viceprimar Csegzi: - regret că ieri nu ați avut timp să stați mai mult la discuțiile pe care le-am avut, unde am dezbătut o serie de probleme legate de acest subiect și acum trebuie să reluăm. Responsabilitatea este din partea fiecăruia dintre noi.

Dl. consilier Molnar: - nu trebuie să reluăm. Vorbim de 6 milioane de euro și dacă domnii consilieri doresc să vă autorizeze cu această responsabilitate pe baza oricărei discuții, numai că ne-am obișnuit că totul facem pe bază de vorbe și discuții. Dacă în loc de discuții am face câteva documente care să rămână și care să fie de ajutor pentru dvs. care vreți să vă asumați responsabilitatea și pentru noi care ar trebui să ne asumăm responsabilitatea pentru decizii, atunci aceste discuți n-ar avea loc. Dacă doriți ca totul să facem prin viu grai, sunt destui consilieri în această sală care să voteze. Eu nu votez dacă nu știu foarte clar care este destinația, chiar dacă este o listă pot să apară modificări și atunci pot apare schimbări. Având așa de multe elemente, cifre, destinații, nu putem face trei pagini. Înseamnă că nu sunt unde trebuie să fiu. Eu voi vota creditul în cazul în care există o listă care să fie atașată.

Dl. viceprimar Csegzi: - nu aș dori să rămână cineva cu impresia că numai un consilier este responsabil în această sală, și ceilalți nu tratează subiectul conștiincios.

Salut prezența d-lui deputat Oprișcan Doru care s-a implicat mult în această problemă și mă, bucur să-l văd printre noi.

Dl. consilier Buda: - din discuțiile de ieri eu am înțeles că astăzi vom aproba niște materiale discutate ieri în principiu, pentru că oricum o să avem marți o ședință extraordinară în care vor veni caietele de sarcini. Domnule consilier, aveți perfectă dreptate, problema aceasta am ridicat-o și eu și cred că sunt cel mai vehement împotriva luării creditelor, dar haideți să rămânem consecvenți principiului pe care l-am stabilit ieri. Marți vom avea toate datele certe. Dacă azi noi dăm din nou semnal că nu știm ce vrem să facem, eu personal nu știu ce să mai cred.

Am înțeles că vrem să salvăm Energomurul cu o zonă unitară de termie, vrem să rezolvăm problemele celor care s-au debranșat și asta a fost soluția găsită.

Dl. consilier Torzsok: - până marți sunt două zile de lucru: vineri și luni. Putem aștepta până marți cu această listă, o să avem lista în față și votăm.

Dl. viceprimar Maior: - acum o lună de zile ați votat 13 milioane de euro fără nicio listă. Astăzi vă rog să votați 6 milioane de euro și spuneți că nu puteți fiindcă nu aveți listă. Ce discutăm aici? Spuneți-ne să nu mai lucrăm, să nu mai venim.

Dl. consilier Molnar: - e greu să nu intrăm în asemenea discuții. 13 milioane, domnule viceprimar, rezultă din toate acele materiale elaborate de Energomur și care pe baza cifrelor dumnealor s-au încadrat în necesarul pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii noastre nr. 154. Această cifră a rezultat de acolo. Pentru destinația acelei sume, urma să se facă o listă, dar cifra a rezultat din materialele pe care le-am citit împreună.

Dl. consilier Kolozsvari: - să încercăm să lămurim problema. Noi am votat data trecută 13 milioane euro pe baza materialelor întocmite de Energomur. Ieri la discuții, mergând pe ideea că o parte se concesionează, o parte se scoate, Energomur tot din lista lor a făcut totalizarea și a ajuns la 6 milioane. Am spus că ne bucurăm că nu trebuie să votăm 13 milioane ci 6. Cred că nu are prea mare importanță că în momentul de față votăm sau marți, dar personal cunoscând tema, de data acesta nu văd diferență, pentru că am încercat să ajungem la o concluzie cât se poate de rațională, și din lista existentă s-au scos acelea care nu au fost în noua variantă interesante.

Dl. viceprimar Csegzi: - supun la vot proiectul de hotărâre în forma care este prezentat.

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Pui S., Molnar G.)

Cine se abține? - 2 abțineri (Balint S., Torzsok S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 2 abțineri.

Punctul nr. 5 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru acțiuni ale instituțiilor de învățământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2010.

Dl. viceprimar Csegzi: - aici nu este problemă de calorii, ci de sprijinul organizațiilor neguvernamentale, ca să nu ieșim din termene propunem această listă.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 6 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru finanțarea proiectelor culturale care se vor desfășura în anul 2010:

Dl. viceprimar Csegzi: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 7 din ordinea de zi se amână pentru ședința ordinară.

Punctul nr. 8 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu, să aprobe documentele referitoare la punctele de pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor ordinare a S.C. Compania Aquaserv S.A. din data de 12.08.2010, ora 10.00 și respectiv să aprobe documentul referitor la punctul de pe ordinea de zi a ședinței Adunării Generale a Acționarilor extraordinare a S.C. Compania Aquaserv S.A. din data de 12.08.2010 ora 11.00, conform celor două convocatoare ale ședințelor.

Dl. viceprimar Csegzi: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Materiale în regim de urgență

Punctul nr. 1 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind susținerea proiectului „MODERNIZAREA CĂMINULUI PENTRU VÂRSTNICI”:

Dl. consilier Csegzi: - aici avem un program în desfășurare, în urma modificării TVA-ului trebuie să modificăm niște valori.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 2- regim de urgență

Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului local nr. 32/9.06.2010 privind aprobarea contractului de delegare de gestiune pentru operarea SACET de către S.C. Energomur S.A. și aprobarea delegării gestiunii unei părți din serviciul public de alimentare cu energie termică, în sistem centralizat, în Municipiul Tg.Mureș:

Dl. consilier Csegzi: - cred că este materialul cel mai așteptat în momentul de față și care a fost dezbătut în zilele trecute. Este vorba despre modificarea prevederilor H.C.L. nr. 32 din 09.02.2006 privind aprobarea contractului de delegare de gestiune pentru operarea SACET de către SC Energomur SA și aprobarea delegării gestiunii unei părți din serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Tîrgu-Mureș:

Dl. consilier Kolozsvari:- deoarece noi cei care suntem aici cunoaștem această temă, fiindcă am dezbătut-o foarte mult, propun, dat fiind că în sală sunt prezente persoane care nu cunosc tema, inclusiv cei de la presă, aș ruga dacă sunteți de acord ca d-na Bauer să facă o scurtă prezentare a temei.

D -na director Bauer: - H.C.L. 154/2010 împarte municipiul Tîrgu-Mureș în 3 zone: o zonă în care se păstrează sistemul centralizat, o zonă pentru care se mai caută soluții iar a treia zonă în care se sistează alimentarea în sistem centralizat. În noile condiții înseamnă că este nevoie de o importantă sumă de investiții pentru ca în zona în care se păstrează sistemul centralizat să se lucreze așa cum se solicită în H.C.L. 154/2010, adică la un tarif mai mic de 300 lei/gigacalorie, respectiv în condițiile europene, civilizate de furnizare a energiei termice în sistem centralizat.

În aceste condiții, urmare a hotărârii votate, SC Energomur s-a interesat de posibilitățile de atragere de surse de finanțare, ceea ce în momentul de față datorită situației financiare a unității care a fost prezentată și dezbătută cu ocazia inclusiv a închiderii anului financiar, s-a dovedit că nu este un lucru atât de ușor, nu se poate atrage cel mai probabil suma necesară de care s-a discutat și una din soluții care se poate găsi, prin întocmirea unui studiu de oportunitate a se acorda ocazia unui investitor care dispune de sumă necesară pentru a evita un astfel de împrumut, să se liciteze gestiunea delegată, așa cum prevede legea energiei termice, a gospodăriei comunale, în baza H.G. nr. 717/2008 în cadrul unei licitații publice deschise.

Studiul de oportunitate prezentat este întocmit în baza H.G. nt 717 din 2008 și prezintă atât situația tehnică cât și situația financiară a societății, situația activelor pe care le gestionăm, parțial aceste active sunt în patrimoniul municipiului Tîrgu-Mureș, parțial sunt ale Energomur, cu ajutorul acestui material care conține inclusiv o analiză multicriterială în baza căruia s-a făcut și gruparea centralelor termice se poate vedea care sunt acele centrale care sunt rentabile sau pot fi rentabilizate cu o anumită investiție și unde într-adevăr obiectivul propus de Consiliul local se poate atinge. În concluzie, studiul de oportunitate este un cadru în care se spune în ce condiții se poate exploata în condiții economice, ecologice, respectând și partea socială care trebuie luată în considerare la alimentarea centralizată cu energie termică, așa cum prevede legislația actuală în vigoare. De fapt este un cadru care va fi partea unei documentații de atribuire care urmează să se pregătească în baza Ordinului ANRSC nr. 92 și care se va prezenta membrilor Consiliului local și în cazul în care este acceptat va urma o licitație deschisă conform procedurilor legale.

Dl. consilier Kolozsvari: - doresc să amintesc asupra unui aspect pe care l-am discutat ieri și să nu se uite, pentru că e corect tot ce s-a spus, dar mai este un punct care trebuie să intre odată cu acesta la ședința următoare, marți, și joi, și anume, că analizând situația în așa zisă zona cenușie care urma să închidem din octombrie, a rezultat că acest lucru nu este oportun și că după o analiză și prezentare de către Energomur a unor date, operarea la unele dintre aceste centrale va trebui prelungită până în aprilie anul viitor.

Rog să nu se uite ca în ședința de marți să intre și această parte a materialului.

Dl. viceprimar Csegzi: - vreau să subliniez câteva din principiile care stau la baza analizelor, proiectelor pe care le avem în perspectivă.

În primul rând, dorim să existe un confort al consumatorului, să fie serviciul ieftin, plătibil, suportabil economic de către locuitorii orașului, să fie un serviciu fiabil care ușor și repede se poate mobiliza în condiții extreme de mediu, să fie un serviciu sigur care prezintă întotdeauna calitatea serviciului suficient de ridicat și să fie necesar un sprijin minim din partea autorității locale, din partea consiliului local, pentru că am plătit destul de mult din buget în perioadele anterioare. Aceste elemente au fost întotdeauna introduse în toate materialele pe care le-am discutat, evident că și studiu de oportunitate care trebuie văzut, trebuie să propunem această soluție ca să lăsăm timp fiecăruia dintre noi pentru studiu de oportunitate. Pe de altă parte, caietul de sarcini pe care îl vom propune pentru licitație trebuie studiat de către dvs.

Eu cred că voi face pe o propunere de a amâna aceste decizii, decizia legată de acele materiale, pe ziua de marți. Azi noi putem se votăm punctul 1 pentru că studiul de oportunitate conține elementele pe care le știm fiecare și le-am dezbătut și sunt conținute în multe decizii ale noastre și punctul 2 se poate, la fel și 3.

Dl. consilier Torzsok: - este o dublură la punctul 3, Tudor 1 este și în hotărârea de la pct. 3, deci trebuie scos din hotărârea noastră de la punctul 3.

Dl. consilier Buda: - v-aș ruga să fim consecvenți cu ce facem și dacă dorim să rezolvăm problema, eu rog colegii care au nedumeriri să vină să se intereseze să pună întrebări, eu am sentimentul inutilității. Este o problemă delicată și cei care ne-am implicat în această problemă știm că suntem pe muchie de cuțit. Cer multă seriozitate. Materialele care vor fi propuse săptămâna viitoare, rog ca cei care aveți întrebări, să le lămurească până atunci, ca să putem înainta. Atâtea probleme au intervenit în ultimul timp care efectiv nu știm cum să le gestionăm și avem discuții neprincipiale.

Dl. viceprimar Csegzi: - cu aceste observații, supun la vot punctul nr. 2 - regim de urgență.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Continuăm această ședință săptămâna viitoare, marți, pentru aprobarea Caietului de sarcini cu care începem desfășurarea acțiunii. Vă vom invita luni la o oră acceptabilă pentru toți, să avem discuții preliminare și să fim bine pregătiți pentru ședința de marți.

dl. viceprimar Csegzi Sandor - președinte de ședință___________

jrs. Cioban Maria - Secretarul Municipiului Tîrgu-Mureș______