Proces verbal din 06.05.2010

Sedinta de consiliu din 6 mai 2010

PROCES VERBAL

încheiat cu ocazia Ședinței ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș din data de 6 mai 2010, continuarea Ședinței ordinare din data de 29 aprilie 2010

Dl. consilier Torzsok: - doamnelor și domnilor, stimați consilieri, declar deschise lucrările ședinței de astăzi a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș, continuarea ședinței din data de 29 aprilie 2010.

Din totalul de 23 consilieri locali, sunt prezenți la ședință 20 consilieri. Absentează domnii consilieri Buda Bogdan, Urcan Gheorghe și Matei Dumitru.

Propun să începem ședința de azi cu AGA Locativ SA

Intrăm în ordinea de zi și vreau să repet punctele din ordinea de zi, pe care le-am amânat pentru azi. Este vorba despre punctele: 5, 15, 27, 28, 29, 30, 32, 34 și punctul 3 în regim de urgență. De asemenea, mai avem 7 materiale în regim de urgență.

Dl. consilier Peti: - am rugămintea către executiv, este vorba de situația financiară de la B.C. Mureș, este o situație grea nu am putut plăti jucătorii, nu pot pleca acasă, sezonul s-a terminat.

Dl. consilier Maior: - săptămâna aceasta s-a achitat un miliard.

Dl. consilier Bakos: - se împlinesc doi ani de când am preluat pasajul, dacă trebuie să luăm noi vreo măsură la aniversare, să facem ceva.

Dl. consilier Torzsok: - supun la vot materialele suplimentare citite.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 5 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Tîrgu Mureș” și a distincției „Pro Urbe”:

Dl. consilier Peti: - doresc să-l felicit pe dl. consilier Sita pentru acest material, dar am câteva puncte principiale de comentat.

M-am bucurat că în dispozițiile generale se statuează Tîrgu-Mureș - oraș al florilor, toleranței și multiculturalității și în acest spirit am dăugat câteva propuneri. La acordarea titlului de Cetățean de Onoare, eu aș introduce la persoane juridice, categoria persoane juridice non profit sau fără scop lucrativ care activează în domeniul social-cultural. Prin aceasta am restrânge categoria foarte largă a persoanelor juridice. La cetățeni aș introduce un număr minim de cetățeni care pot propune pentru un astfel de titlu anumite persoane. Aduc în discuție și persoanele minore dacă ar putea primi acest titlu, pentru că eu am mare speranță că se va naște sau este în curs de formare o nouă Nadia Comăneci sau Boloni, care încă înainte de a împlini majoratul o să aibă prestații extraordinare prin care se aduce un renume mare orașului.

La art. 12 aș propune ca propunerile să nu fie ordonate de către serviciul de specialitate din cadrul primăriei, ci ordonarea acestor propuneri să fie făcută de către consiliul local. La art. 14 propun în loc de majoritate simplă, unanimitate de voturi.

Dl. consilier Bakos: - regulamentul, nu ar strica să respecte uzanțele care au fost până în prezent. Noi am avut o serie de cutume chiar și scrise, dar unele lucruri contravin astăzi cu cele care încercăm noi să le stabilim.

Legat de acordarea distincției Post mortem, de câțiva ani nu mai acordăm titlu Post mortem și problema a fost amplu dezăbătută și argumentele care sunt au fost împotriva acestui lucru. Eu aș sugera să rămânem la această uzanță și să nu acordăm Post mortem. Nu vreau să aduc multiplele argumente, dar cred că mulți dintre noi le cunosc.

La art. 9 documentația necesară, mi se pare un lucru destul de jenant. Noi vrem să cinstim pe cineva cu titlul de Cetățean de onoare, dar îi cerem cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu a făcut Poliție politică. La art. 12 oricum apare că Serviciul relații publice interne și internaționale analizează documentațiile propuse, eu zic să facă acest lucru, dacă noi considerăm, serviciul de specialitate, dar să nu punem persoanele în situația de a face asemenea declarații să aducă ei documente că sunt ok din punct de vedere juridic. Ca urmare a propunerii de la art. 2 referitor la post mortem, art. 10 nu mai are sens. Ultima propunere se referă la suspendarea și retragerea titlului. Acest titlu este un titlu onorific. Se acordă persoanelor deosebite și nu știu dacă ar trebui ca noi să reglementăm retragerea. Sunt o serie de lucruri interesante la aceste articole. Eu aș sugera înlocuirea articolelor 21-23 prin faptul că suspendarea și retragerea titlului se face în condiții cu totul deosebite și va prezenta subiectul discuțiilor în consiliul local. Sunt acolo lucrui interpretabile.

Revin la cutume și uzanțe, e bine că nu apare în regulament dar era uzanța ca titlul de cetățean de onoare se acordă unor persoane care au vârsta peste 70 de ani. E bine că nu apare, au fost persoane bolnave cu merite deosebite și cred că am făcut de două sau trei ori rabat de la această cutumă, v-aș sugera să reanalizăm limitele de vârstă.

D-na secretar Cioban: - mă refer la propunerea d-lui Peti și anume să se acorde titlul de Cetățean de o onoare la propunerea unor O.N.G..-uri. Oricine poate propune, nu e nicio problemă.

În legătură cu primirea cererilor de către consiliu, dv. știți că de regulă consiliul de întrunește o dată de pună. Dacă serviciul de specialitate din cadrul primăriei, poate să vină în fiecare zi. Tot consiliul va hotărî și va analiza aceste cereri într-un cadru organizat. Cineva le adună și vi le prezită în comisii pentru a le analiza. Ați propus ca ele să fie ordonate de consiliu. Ce înțeleg prin ordonate? Le supun aprobării în comisie prin proiect de hotărâre, consiliului. Dacă vreți să schimbăm termenul de ordonate, nu e nicio problemă.

O problemă care suscită foarte multe discuții este legată de cazierul judiciar. Dacă veți fi foarte atenți, veți vedea la art. 7 una din condițiile de inacces la acest titlu este să nu fie condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă și nu se poate face o asemenea verificare decât cerându-i omului în situație un cazier judiciar. Eu nu văd nici o greșeală în a se cere un cazier judiciar. Dacă vreau să îndeplinesc toate condițiile din regulament trebuie să i-l cer. Este o problemă și practică și legată de anume inaccesibilitate, dvs cu toții fiind de acord că nu poate accede la acest titlu cineva care e condamndat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

Referitor la ce a spus dl. Bakos legat de documentație, noi putem scoate termenul de documentație și propunerile vor fi însoțite de următoarele acte, dacă documentația vă deranjează. Toate aceste lucruri trebuie analizate de consiliu și nu poate să discute din amintiri. Acele persoane trebuie să fie analizate de dvs. trebuie să rămână actele la dosar, din care să rezulte decizia dvs. în final. Aceasta nu se ia pe bază de amintiri și cunoștințe.

Dl. consilier Bakos:- mai bine să dăm unuia care a fost condamnat și poate aflăm ulterior și revocăm, decât să punem niște oameni pentru care avem o stimă depsebită, să treacă pe la poliție și poate că prin anii '90 sau '70 a fost înscenat împotriva lui vreun proces și să-l punem într-o situație jenantă. Nu cred că este o idee bună.

Dl. consilier Sita: - am motivat data trecută prin faptul că s-a observat câte s-au publicat, s-au adus la cunoștința cetățenilor prin mass media o serie de persoane care au fost în funcții înalte, au fost cercetați, arestați, etc., de la prim-ministru până la primar și consilier. La aceasta ne-am gândit și nu înseamnă că mergi la cetățeanul respectiv să-i ceri să dea cazierul, ci grupul care-l propune trebuie să aibă în vedere acest lucru; este mai mult un caracter preventim. Referitor la Post mortem ne-am gândit la fenomenele întâmplate în ultimele 12 luni. În caz de calamitate, cum au fost inundațiile, sunt persoane care și-au sacrificat viața pentru a salva vieți omenești, avem SMURD, pompieri, o serie de persoane care prin natura funcției, a exercițiului lor, sunt expuse și își pierd viața. Asta ar fi ca o mângâiere pentru familie, pentru cei rămași.

D-na consilier Georgescu: - referitor la punctul 14 cu unanimitatea în votarea acestor personalități, după părerea mea în unanimitate nu o să putem fi cu toții, pentru că nu mai suntem pe vremea comunismului când toți votam la fel. Libertatea noastră de opțiune ne permite ca unul sau doi dintre noi să nu fim de acord cu ceva. Dacă mergem toți în unanimitate riscăm să nu mai acordăm de acum înainte mulți ani acest titlu. Cred că ar trebui să regândim această propunere.

Dl. consilier Kolozsvari: - acest lucru ar putea fi rezolvat dacă în locul majorității simple punem majoritate calificată, îi dau dreptate d-nei Georgescu, dar consider că dacă mergem pe ideea pe care am încercat întotdeauna să mergem, trebuie să existe o înțelegere și un consens foarte larg în cadrul consiliului, atunci putem să mergem liniștiți pe majoritate calificată, adică două treimi.

Dl. consilier Torzsok: - domnule Peti, legat de propunerea dvs. privind posibilitatea să fie propuși acești cetățeni de către ONG-uri, vă mențineți propunerea?

Dl. consilier Peti: - da, îmi mențin propunerea pentru că sub denumirea de persoane juridice intră persoană fizică autorizată, SRL, SA, toate categoriile de persoane juridice. Dacă vine un SRL și propune patronul, nu știu cât de elocventă este propunerea. Să fie un număr de 5 persoane care pot susține propunerea.

Am mai propus ca titlul să se poată acorda și persoanele minore.

Dl. consilier Benedek: - cu propunerea d-lui domnului Peti, nu sunt de acord să poată fi propuși mai tineri. Avem exemple, că a ajuns la vârsta de 20 de ani și este un exemplu pentru tineri, dar peste cinci ani face un lucru care nu ne onorează. Cetățeanul de onoare are anumită vârstă și o viață care confirmă.

Dl. consilier Sita:- la aceste 5-10 persoane, am discutat, dacă cerem 100 de persoane să facă o listă, renunță să umble după aceste persoane să facă o listă. Acestea sunt niște formalități și nu ar trebui să ne legăm de ele. Referitor la retragere, este menționat doar cei care defăimează localitatea Tîrgu-Mureș sau țara”. Putem avea asemenea surprize, pleacă și apoi nu face altceva decât să defăimeze, să acuze cetățenii din municipiu sau țara.

Dl. consilier Torzsok: fiecare dintre noi are dreptul să aibă o propunere și nu trebuie să ne supărăm.

Dl. consilier Kolozsvari: - legat de acest subiect, am propus să se scoată, dacă nu este suficient de explicitată, noi consiliul avem dreptul să retragem acest titlu și să discutăm, în forma în care este introdusă, poate da naștere la discuții, nu avem nimic împotrivă. Consider personal că acest lucru nu trebuie să figureze separat în regulament, pentru că la o propunere aparte, consiliul poate să discute și poate să retragă. Consider că nu e nevoie să fie în regulament.

Dl. consilier Torzsok: - nefiind alte intervenții, sunt obligat să supun votului dvs. modificările propuse la acest regulament pe măsură ce au fost enunțate. Dl. Peti a propus ca propunerile să fie făcute numai de ONG-uri, deci o restrângere a ariei celor care doresc să propună.

Supun la vot acestă propunere.

Cine este pentru? - 4 voturi (Peti A., Pui S., Georgescu M., Fărcaș I.)

Cine este împotrivă? - 10 voturi

Cine se abține? - 6 abțineri (Mozes L., Molnar G., Kolozsvari Z., Bakos L., Balint S., David C.)

Propunerea a fost respinsă.

Supun la vot propunerea ca nr. minim de cetățeni care pot propune cetățeni de onoare să fie 5, propunerea d-lui Peti.

Cine este pentru?- 11 voturi

Cine este împotrivă? - 7 voturi (Csegzi S., Todoran L., Georgescu M., Maior C., Benedek I., Sita I., Vlas F.)

Cine se abține? - 2 abțineri (Molnar G., Mozes L.)

Propunere a fost aprobată cu 11 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 2 abțineri.

Supun la vot propunerea de a acorda titlul și persoanelor minore.

Cine este pentru? - 4 voturi (Pui S., Balint S., David C., Peti A.)

Cine este împotrivă? - 12 voturi

Cine se abține? - 4 abțineri (Gujan L., Roman I., Molnar G., Vlas F.)

Propunerea a fost respinsă.

Supun la vot propunerea cu cvorumul de vot. S-a propus unanimitate.

Cine este pentru? - 7 voturi (Pui S., Balint S., David C., Molnar G., Peti A., Benedek I., Mozes L.)

Cine este împotrivă? - 11 voturi

Cine se abține? - 2 abțineri (Torzsok S., Kolozsvari Z.)

Propunerea s-a respins.

Supun la vot dacă sunteți de acord cu votul de două treimi.

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? - 5 voturi (Todoran L., Georgescu M., Gujan L., Florea C., Sita I.)

Cine se abține? -

(Nu a votat dl. Vlas F.)

Propunerea a fost aprobată cu 14 voturi și 5 voturi împotrivă.

Referitor la acordarea distincției Post Mortem, dl. Bakos a propus eliminarea articolelor care se referă la acest punct.

Supun la vot eliminarea capitolului care se referă la post mortem.

Cine este pentru? - 11 voturi

Cine este împotrivă? - 9 voturi (Pui S., Todoran L., Fărcaș I., Georgescu M., Gujan L., Maior C., Roman I., Sita I., Vlas F.)

Cine se abține? -

Propunerea a fost aprobată cu 11 voturi pentru și 9 voturi împotrivă.

Problema cazierului și poliția politică. Propun ca serviciul care va coordona și primi cererile, după caz, să solicite aceste documente.

Dl. consilier David: - s-a votat eliminarea post mortem. Eu sunt de acord, dar era o posibilitate în momentul în care moare cu două săptămâni înainte să votăm noi și era pe listă.

Dl. consilier Torzsok: - cred că astfel de cazuri speciale suntem deschiși să le discutăm și în 14 ani de când acordăm cred că ne-am înțeles.

Referitor la cazier și declarația de poliție politică, am propus ca o completare la propunerea dvs. serviciul juridic din partea primăriei, de la caz la caz să solicite acest lucru.

Supun la vot această completare.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Ultimul element substanțial propus este scoaterea din regulament a capitolului referitor la suspedare și retragere.

Supun la vot eliminarea acestui capitol.

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 7 voturi (Todoran L., Georgescu M., Gujan L., Maior C., Roman I., Sita I., Vlas F.)

Cine se abține? - 1 abținere (Fărcaș I.)

Propunerea a fost aprobată cu 12 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 1 abținere.

Cu aceste modificări acceptate, supun la vot proiectul de hotărâre integral.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 15 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului public Administrația Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”.

Dl. consilier Kolozsvari: - față de R.O.F. nu am nicio o observație, am însă observația că acest ROF include orarul, orele de funcționare, etc. eu cred că acest lucru trebuie separat, deoarece nu aparține ROF-ului. Legalizăm ca toată noaptea să fie scandal. Consider că acest lucru trebuie să fie o anexă aparte și doresc să propun consiliului ca să facem o reglementare privind nivelul de zgomot, așa cum am făcut la terase, trebuie făcută o reglementare gândită a funcționării și condițiilor de funcționare a unor localuri de noapte fiindcă sunt multe plângeri. Acesta a fost motivul pentru care am propus ca orarul să fie separat într-o anexă, fiindcă dacă încercăm acum să discutăm, sigur nu iese nimic. Restul ROF-ului este în ordine, dar orarul să fie o anexă.

Dl. consilier Sita: - cred că s-a omis din regulament să fie cuprinși la cei care primesc legitimații gratuite, campionii mondiați mureșeni care sunt trecuți în tabel; de asemenea, cetățenilor de onoare târgumureșeni să li se ofere gratuit. Și celor pro urbe, dar pe aceia îi însoțim noi că vin din altă țară.

Referitor la amenzi, aș ridica două probleme. Nu înseamnă că facem exact cum spunem, întrucât foarte mulți intră și joacă cu mingea printre cetățenii care sunt la plajă. Trebuie luate măsuri și să fie amendați. S-a întâmplat în vară, i-am văzut cu mingi de baschet, săreau și loveau. Unde e sectorul de plajă să nu permitem jocul cu mingea.

În bazinul de înot, în afară de cel pentru copii, de asemenea să nu fie permis jocul cu mingea.

Există bazinul de polo unde se poate.

Dl. viceprimar Maior: - aceasta cu bazinul cu minge, lăsați-o să se organizeze ei, că apoi avem discuții.

Dl. consilier Sita: - am atras doar atenția.

De asemenea, accesul și plimbarea cu patine cu rotile, am văzut accidente petrecute în acest sens.

Dl. consilier Torzsok: - materialul a fost în comisia dvs. și era bine ca aceste amănunte să fi fost trecute în procesul verbal.

D -na secretar Cioban: - colegii de la Servicul autorizări, au ajuns la concluzia că la art. 24, primul aliniat este un și în plus. Sunt două feluri de autorizații: pentru alimentație publică permanente și pentru terase. Aici ajungem la concluzia de redactare a textului, că pentru terase, a-i da autorizație permanentă, dacă scoatem acel și de acolo și citim fraza, problema este rezolvată.

Dl. consilier Vlas: - nu am înțeles, când discutăm de contravenții sau chiar de infracțiuni, cine are dreptul să facă aceste amenzi conform legii știm cine. La Week-end cine aplică aceste amenzi?

Dl. consilier Torzsok: - eu aș propune ca acest capitol propus de dl. Sita să constituie o anexă ulterioară a acestui regulament pe care să-l discutăm puțin. Cred că în momentul acesta nu putem decide nici asupra cuantumului și nici asupra persoanelor care vor constata aceste contravenții.

Reținem observația d-lui doctor, e propunerea mea și discutăm sau anexăm la regulamentul ulterior.

Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, recapitulez. Dl. Kolozsvari a propus separarea ROF-ului de orar, abonamente pentru campioni și cetățeni de onoare, de amenzi am discutat și cu completarea d-nei Cioban.

Supun la vot materialul, eliminând partea de orar, completând cu problema campionilor și cetățenilor de onoare, și cu completările d-nei secretar (ulterior o să discutăm de amenzi.)

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține?-

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 27 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor din Contractul de Asociere nr. 301/30.09.2005 încheiat între Consiliul local municipal Tîrgu Mureș și S.C. Contranscom Bența S.A.:

Dl. consilier Bakos: - această societate comercială este unul din cei mai importanți parteneri ai primăriei municipiului Tîrgu-Mureș și este o societate comerială de care ne mândrim cu toți. Este un dezvoltator imobiliar de care ne putem mândri și are un impact social și financiar asupra întregii noastre comunități. Subiectul despre care vreau să discut este un subiect care se referă la un contract de milioane de euro și ni se cere ca să modificăm termenul acestui contract pe o perioadă de cinci ani fără să ni se ofere niște motive prea întemeiate pentru acest lucru. Modificarea care suntem pe cale să o votăm are impact social și economic asupra întregului oraș, în sensul că câteva sunte de familii își vor primi locuința poate peste cinci ani (aspect social), iar veniturile care trebuie realizate se amână sau nu se vor primi deloc (impact economic); mă refer la impozitul pe teren, la redevență, venituri din vânzarea terenurilor, respectiv pierderea cauzată în urma nerealizării acestor venituri.

Ca urmare, propun ca acest subiect să-l amânăm pentru ședința viitoare și să solicităm niște informații suplimentare care de regulă sunt uzuale la modificarea oricărui contract. O motivare mai temeinică a cauzelor întârzierii cu eventualele propuneri care nu o să se mai repete. Un plan de conformare; orice amânare a unui contract cere un plan de conformare ca să fim siguri că peste cinci ani nu va veni încă o dată ca să mai amânăm încă cinci ani. Este nevoie de niște garanții pentru respectarea termenelor contractuale. Fără asemenea argumente și documentații este riscant și suntem neserioși dacă acceptăm modificarea unui contract de asemenea anvergură.

Dl. consilier Kolozsvari: - l-am invitat pe dl. Bența la comisia de buget finanțe unde s-a prezentat exemplar din toate punctele de vedere. Sunt de acord cu dl. Bakos că este necesar un oarecare plan de conformare, ce înseamnă acest lucru, iar noi în comisia de buget finanțe am propus ca termenul de prelungire să nu fie cinci ani, ci trei ani. Au fost discuții la început, s-a propus un an iar apoi am ajuns la concluzia că am propus 3 ani pentru că între timp vine campania electorală și nu dorim să fie argument de alegeri, de o parte sau de alta. Propunerea comisiei de buget finanțe a fost de 3 ani și soilicitarea planului de conformare este corect.

Dl. consilier Vlas: - conform legislației în vigoare, acest contract încheiat cu anumite clauze contractuale poate fi prelungit de către părțile semnatare a contractului, iar noi ca și consiliu local luăm act de prelungirea acestui contract. Că va fi pe trei ani, pe cinci ani, să vedem cu ce clauze contractuale vine când luăm act, și vom spune nu pe cinci ani, că pe trei.

Dl. consilier Molnar: - acolo este un teren destul de mare care e de vânzare. Acolo se pot construi niște case care după ce sunt edificate vor plăti taxe și impozite. Când discutăm de un an sau doi ani, discutăm despre un termen la care dezvoltatorul care este actualmente titular de contract, estimează că va termina investiția. Acel termen care dumnealui solicită, noi vom agrea, sigur pe baza unui plan credibil, trebuie să coincidă cu termenul de finalizare a investiției, fiindcă altfel, discutăm de niște cifre doar ca să ne aflăm în treabă. Eu sunt de acord ca acest contract sa fie prelungit, mai ales că în prezentarea făctuă de dl. Benta a explicat câteva clauze care au condus la întârzierea în demararea efectivă a lucrării, deci există motrive credibile și întemeiate, dar ca să votez eu pentru un an sau doi, eu aș vrea să văd care este părerea dezvoltatorului, la ce termen poate termina investiția, deci un fel de angajament, fiindcă altfel poate dăm un termen prea lung sau ne punem în situația ca peste trei ani, cei care vor fi, să prelungească. Eu cred că contractul este în vigoare până la sfârșitul anului și dacă acest material va fi întocmit foarte repede de firma respectivă și în funcție de concluzia care rezultă din material revenim luna viitoare, nu facem un rău, probabil că facem un bine.

Dl. consilier David: - auzind argumentele colegilor, eu aș propune amânarea pentru ședința următoare. Mai sunt și alte aspecte, de exemplu, nerealizând contractul noi, primăria, nu ne putem vinde terenurile care sunt ale noastre, deci încasarea nu vine. Nu sunt terminate construcțiile, nu primim impozitul pe clădiri, etc. să vedem cu ce vine dezvoltatorul și apoi să luăm o hotărâre.

Dl. consilier Torzsok: - cererea comisiei de urbanism a fost ca executivul să calculeze daunele interese create din nerespectarea acestui contract, în care fiecare parte și-a asumat un risc la semnare, fapt ce doresc să văd până la discuția ulterioară ce daune interese înseamnă neîncasarea din vânzări de teren și să discutăm un plan de conformare, graficul propus de dl. Bența, etc. S-a conturat o amânare cu niște cerințe de informații.

Supun la vot amânarea.

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Cine se abține? - 3 abțineri (Todoran L., Gujan L., Sita I.)

Proiectul de hotărâre s-a amânat.

Punctul nr. 28 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 16/28.01.2010 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureș a terenului situat în str. Livezeni, nr. 7, precum și vânzarea acestuia către S.C. Sandoz S.R.L.:

Dl. consilier Torzsok: - comisiile au dat avize negative.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 4 voturi Bakos Maior Molnar Vlas

Cine este împotrivă? - 11 voturi

Cine se abține? - 4 abțineri (Mozes L., Gujan L., Georgescu M.,Todoran L.)

Proiectul de hotărâre s-a respins.

Dl. consilier Vlas: - părerea mea este că nu suntem suficienți de maturi, cum tratăm anumite probleme ale orașului. Ca să spunem noi că ți-am vândut un teren, ai plătit, dar acum, pe terenul pe care noi ți l-am vândut, faci ce vrem noi, nu ce vrei tu. Asta mi se pare ieșit din orice lege, din orice etică. Știu că au amenajat un parc acolo, le-am spus să-l țină deschis numai ziua, ei l-au făcut foarte frumos pe banii lor însă sunt acte de vandalism. Tratarea noastră în comisii nu a fost destul de responsabilă. Nu așa se tratează o societatea sau un om de afaceri cum e Sandoz, care au creat locuri de muncă, plătesc impozite la oraș, aduc TVA la bugetul local, etc. nu văd cum tratăm noi consiliu atât de simplu o problemă și nu uitați, suntem 1,5 milioane în România care mai producem ceva.

Dl. consilier Torzsok: - vreau să explic avizul negativ al comisiei de urbanism. Am considerat că nu s-a adus nicio noutate, nicio informație în plus față de votul nostru anterior. Din acest motiv nu am avizat materialul.

Punctul nr. 29 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unui credit bancar în valoare de 6.613.488 euro și a unui credit bancar în valoare de 5.300.000 lei contractat de S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureș pentru achiziționarea unui număr de 90 de apartamente:

Dl. consilier Peti: - referitor la problema ridicată de dl. coleg Vlas în legătură cu plata T.V.A.-ului, eu nu sunt clarificat asupra dispozițiilor legale în acest sens, dacă putem să ne folosim de acea prevedere cu plata TVA-ului după rambursare de către stat. Văd că nu este în hotărâre și nici în expunerea de motive destinația sumei luate în credit în lei, deși la un calcul simplu se poate observa că este TVA-ul. Nu sunt sigur dacă putem lua credit cu destinație de finanțare TVA.

Dacă dl. Vlas poate reveni cu alte detalii.

Dl. consilier Torzsok: -vă rog să formulați o propunere concretă.

Dl. consilier Peti: - fără art. 2.

Dl. consilier Vlas: - e foarte simplu. Dacă citim Codul fiscal, e foarte simplu. În 45 de zile se poate deduce TVA-ul, Ministerul de finanțe este obligat să-l remburseze, iar Locativul va plăti acei bani fără să luăm pe 6 luni să pierdem câteva zeci de mii euro din banii orașului. Nu trebuie nicio explicație economică nici juridică. E simplu, o clauză contractuală se plătește 7 milioane euro o dată și la 45 de zile se mai plătește 53 miliarde TVA-ul.

Dl. viceprimar Maior: - dumneavoastră spuneați săptămâna trecută să fie pe o perioadă de 45 de zile.

Dl. consilier Vlas: - nu spun eu, spune Codul Fiscal.

Dl. consilier Torzsok: d-nă Cioban, vă rog să ne dați o formulare. Se propune scoaterea art. 2 care se referă la garantare. Dacă nu votăm, nu garatăm creditul.

D-na secretar Cioban: - nu garantăm TVA-ul.

Dl. consilier Torzsok: art. 2 spune: “Se aprobă garantarea unui credit bancar contractat de Locativ în valoare de ... maxim 6 luni”. Dacă nu votăm, ce repercusiuni are? Eu înțeleg că nu mai garantăm acest credit.

D-na director Kiss: - noi luăm credit pentru cumpărarea imobilului, dar pentru T.V.A. nu garantăm.

Dl. consilier Vlas: - e nevoie să luăm credit pentru TVA?

D-na director Kiss: - nu.

Dl. consilier Torzsok: -supun votului dvs. materialul fără art. 2.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Pui S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru și o abținere.

(Nu a votat Roman I.)

Punctul nr. 30 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea alin. (1), art. 2 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 101/25.03.2010 referitoare la unele măsuri de reglementare a situației unor terenuri din intravilanul Municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

(Nu a votat Roman I.)

Punctul nr. 32 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de reamplasare a unor garaje în zona str. Transilvania:

Dl. consilier Molnar: - citesc din expunerea de motive. Este vorba de garaje care astăzi sunt amplasate o parte pe o zonă de acces la complexul rezidențial. În acest oraș sunt amplasate o mulțime de garaje în zone de acces la blocuri, sunt amplasate o mulțime de garaje pe foste terenuri de joacă în apropierea balcoanelor la 2-3 metri, ca urmare, pentru mine aceste 20 de garaje nu prezintă nicio diferență față de alte zeci de garaje din oraș.

M-am dus în zona respectivă și într-adevăr orașul nu are interes deosebit ca aceste garaje să fie demolate. Ca urmare, eu propun prezentarea de către dl. Racz a unei alte propuneri de hotărâre în care să fie cuprinse pentru demolare eventual acele 2-3 garaje care pot fi o problemă pentru trafic către cartierul Belvedere fiindcă poate unii șoferi vor să vadă la distanță și sunt acolo 2-3 garaje care împiedică vederea la distanță. Rog să fie prezentată o altă propunere în care demolarea să se refere numai la acele garaje care pentru oraș pot să reprezinte o problemă și solicit ca acel teren despre care se discută că poate fi amenajat pentru parcare, să fie amenajat și atunci orașul va câștiga un teren pentru parcări de 20 de mașini. Rog ca atunci când primăria ne prezintă asemenea nateriale să gândească, că toate cartierele din oraș sunt la fel de valoroase cetățenii sunt la fel de buni, indiferent în care bloc au nimerit să stea.

Dl. viceprimar Maior: - în aprilie 2007 ați votat o hotărâre de consiliu, 20 de propietari de garaje pe care i-am rugat să-și dea acordul prin asociația de proprietari, ca să mutăm garajele să se poată face drumul și intrarea de la blocurile turn. În cazul în care dv. azi nu votați să se reamplaseze pe vechiul loc, în hotărârea în care ați spus că sunteți de acord să le dați avizul să își mute rețelele edilitare pe cheltuiala proprie, nu mai e valabil. Este absurd, mai întâi le cerem să-și mute garajele, acum au venit să le mute înapoi, iar noi le spunem că nu le dăm voie, chiar dacă o fac pe cheltuiala lor. Este exact ce ați votat în 2007.

Dl. consilier Bakos: - sunt un bun cunoscător al problemei garajelor, acest subiect nu este de consiliu local. Toate garajele din oraș autorizate, sunt amplasate cu o singură condiție: la prima solicitare, dacă municipalitatea are nevoie de terenul respectiv, se eliberează la prima somație.

Dl. viceprimar Maior: - dacă în urmă cu 4 ani ne-am asumat răspunderea că dacă ei sunt de acord să le mute în altă parte, să venim acum să spunem că noi puteam atunci să le dăm jos, dar am votat atunci altceva.

Haideți să-l amânăm, este acel colț care duce la str. Pandurilor. Ne-am asumat răspunderea că suntem de acord să-l mute, iar acum venim și spunem că puteam să le demolăm legal.

Dl. consilier Bakos: - este uzanța, s-a mai cerut mutarea unor garaje și nu s-a votat.

Dl. viceprimar Maior: e corect ce spuneți. Dacă am fi vrut, atunci votam că le demolăm.

Dl. consilier Vlas: - e greu să vorbești despre garaje. Știți că avem garaje autorizate și garaje acceptate, deși cuvânul acceptat e în afara legii. Vreau să văd când noi consiliul suntem responsabili și avem curajul să facem ordine în oraș? Din punctul meu de vedere, nu cred că trebuie să mă rog de cineva când eu autoritate publică am proprietatea terenului și trebuie să mă rog de el ca să-l mut în altă parte; chiar dacă avea și acea condiție “până când este nevoie”. Dacă mergem mai departe, din Ungaria încolo, unde mai vedem asemenea garaje? Acel drum de centură, se văd acele garaje ca niște cotețe. Când vom ajunge și noi să vedem acele parcări acoperite și să terminăm o dată cu garajele? Sau ne e frică că nu vom mai fi aleși? Tot două garaje ocupă locul de trei mașini. Ne e frică să luăm o hotărâre fermă vis-a-vis de garajele din Tîrgu-Mureș?

Dl. viceprimar Maior: - dacă discutați de toate garajele, e un lucru, dacă discutăm de asta, e altceva.

Dl. consilier Vlas: - arată mai bine dacă facem o parcare acoperită, frumoasă acolo.

Dl. viceprimar Maior: - sunt de acord, dar atunci nu mai respectăm o hotărâre care am luat-o în 2007.

Dl. consilier Bakos: - în hotărârea din 2007 nu apare sintagma de schimbare a locului de garaje. Apare că dezvoltatorul imobiliar va asigura loc de parcare. Că pe locul de parcare există garaje, asta este.

Dl. consilier Torzsok: - este o propunere de amânare, ca urmare, supun la vot amânarea materialului respectiv.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? - 3 voturi (BakosL., Todoran L., Gujan L.)

Cine se abține? -

Proiectul de hotărâre a fost amânat.

Punctul nr. 34 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre prin care se ia act de prevederile art. 19, alin. (1), pct 13 din Ordinul nr. 25/2009 al Ministrului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și se emite acordul pentru scoaterea din fondul forestier național a unei suprafețe de 7,5664 ha și compensarea cu o suprafață de 37,73 ha necesară realizării obiectivului de investiții „Stradă de legătură între Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș și str. Livezeni”:

Dl. consilier Kolozsvari: - aș dori să atrag atenția că față de această hotărâre a noastră prin care am aprobat studiu de fezabilitate - în primul rând că toată presa e plină de această problemă și toată lumea discută acest lucru - a apărut un proces reclamând că am procedat ilegal. Doresc ca acest material să fie amânat pentru ședința viitoare și să ni se prezinte între timp că aceste documente care sunt enumerate în acest proces că nu a făcut primăria și ca urmare am preocedat ilegal, să fie prezentate că nu este adevărat, altfel, ajungem într-o situație neplăcută.

Dl. viceprimar Maior: - în judecată ne poate da oricine. În ce privește procesul poate dura 10 ani și nu se știe dacă se va câștiga sau se va pierde de către Primăria Tîrgu-Mureș. Un lucru este clar, dacă noi nu vom preda la Ministerul Mediului acest lucru, ne facem de râs în fața unui oraș întreg. În urmă cu o lună de zile ați votat că sunteți de acord, nu se schimbă cu nimic situația pentru că documentele vor rămâne la Ministerul Mediului. Că vor rămâne o jumătate de an sau un an, este lucru care îl va putea cere dl. ministru de acolo. În schimb, dacă nu îl predăm vom avea probleme din punct de vedere al mediului petru că pierdem finanțarea de 15 milioane euro. Dacă dl. ministru, în urma procesului sau în timpul procesului, vede că am pierdut la prima instanță sau la a doua, poate să-l suspende sau să nu ne dea acel ordin de ministru, dar nu este în curtea noastră problema. Noi ne-am făcut datoria pentru care ne-am angajat.

Dl. consilier Kolozsvari: - nu am cerut să așteptăm după proces să vedem care va fi rezultatul. Am cerut doar pentru opinia publică, ca să fie prezentate acele documente care sunt invocate, fiindcă ele lipsesc. Am cerut prezentarea acelor documente, știm că e o problemă controversată. Doresc ca aceste documente să fie prezentate.

D-na secretar Cioban: - toate documentele care se referă la acest proiect sunt publicate pe site-ul instituției și cei care le-au cerut în mod particular (unele asociații), prin scrisori adresate autorității, au fost aduse la cunoștința acestora. Oricine știe și poate să vadă acest proiect pe site sau să-l ceara în format electronic, etc.

În legătură cu procesul, dvs. ați sesizat că asta poate să dureze un timp, dar Asociația Valea Soarelui a dat în judecată Consiliul local de 23 de ori pe diverse teme, de la termie până la tăiatul copacilor, etc. avem la ora actuală 23 de sentințe definitive și irevocabile prin care s-au respins cererile Asociației Valea Soarelui. Eu cred că 16 milioane de euro, față de 23 de sentințe înseamnă un lucru foarte important. Dacă proiectul nu merge mai departe există acest risc de pierdere a banilor. Pe de altă parte, dacă ar fi existat elemente de nelegalitate, la ora aceasta neam fi trezit cu o sentință prin care actele acelea erau suspendate până la judecarea pe fond a cauzelor. Până când nu există o suspendare a unui act administrativ, autoritatea se poate duce mai departe cu soluții în domeniul pe care și l-a propus. S-au cerut aceste lucruri, adică să se supende acordul de mediu și tot felul de studii, dar nu s-a obținut acest lucru. Acțiunile pe fond vor dura foarte mult și eu cred că sunteți în măsură să luați această răspundere să decideți, vis-a-vis de ceea ce se discută că tot timpul se tergiversează acest proiect la nivelul nostru, al Consiliului județean, al ministerului, etc. Cred că trebuie să existe voință politică din partea dvs. să decideți în cunoștință de cauză.

Dl. consilier Torzsok: - ce cvorum e necesar pentru adoptarea acestui material? Am înțeles, 12 voturi.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Cine este pentru? - 9 voturi (Todoran L., Fărcaș I., Georgescu M., Gujan L., Maior C., Florea C., Roman I., Sita I.,Vlas F.)

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Bakos L., Benedek I.)

Cine se abține? - 9 abțineri

Proiectul de hotărâre este respins.

A fost o propunere de amânare a materialului, ca urmare supun la vot amânarea proiectului de hotărâre.

Cine este pentru? - 13 voturi

Cine este împotrivă? - 6 voturi (Todoran L., Fărcaș I., Georgescu M., Maior C., Florea C., Roman I.)

Cine se abține? - 1 abținere (Sita I.)

Proiectul de hotărâre s-a amânat.

Materiale în regim de urgență

Punctul nr. 3 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă, către Parohia Greco Catolică nr. 4, a terenului în suprafață de 340 mp aparținând Municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 7 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția „Amenajări exterioare și branșamente la Blocuri A.N.L., str. Depozitelor, Tîrgu Mureș, etapa II”:

Dl. consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 8 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 125/2001 referitoare la modificarea și completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 213/1999:

Dl. consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Benedek I.)

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 9 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi noi din Municipiul Tîrgu Mureș, cartier Belvedere:

Dl. consilier Bakos: - am o propunere care este conform uzanțelor la denumiri de străzi, fiecare denumire să apară și în limba maghiară. Așa este și în Nomenclatorul străzilor din Tîrgu-Mureș, avem discuții la punerea plăcuțelor.

O altă propunere este ca denumirea străzii nr. 5 să se schimbe cu str. nr. 12 din mai multe motive. Str. Roma să se schimbe su str. Budapesta, orașul Budapesta fiind singurul oraș înfrățit din cele specificate în listă, iar noi îi dăm această denumire unei străduțe de câteva case unde nici nu se mai construiește. Dacă propunerea mea se aprobă, atunci va fi lângă parcul Orașelor înfrățite ceea ce mi se pare un lucru acceptabil. Str. Roma lângă Valea Rece nu se încadrează prea bine, ar trebui să o punem mai încolo.

Dl. consilier Torzsok: - dl. Bakos a propus schimbarea denumirii străzii nr. 5 cu str. 12. Cu această propunere supun la vot lista cu denumiri de străzi în cartierul Belvedere.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 10 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi noi din Municipiul Tîrgu Mureș, zona străzii Prutului din cartierul Mureșeni.

Dl. consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre cu observațiile d-lui Bakos.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 11 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi noi din Municipiul Tîrgu Mureș din zona străzilor Negoiului, Rămurele, Subpădure:

Dl. consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre cu observațiile d-lui Bakos.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 12 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri financiare privitoare la S.C. Energomur S.A. și S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș.

Dl. consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 13 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în domeniul alimentării cu energie termică în Municipiul Tîrgu Mureș:

D -na secretar Cioban: - din textul pe care dv. îl aveți în față la art. 14, lipsește cuvântul “și contractării”, ca și sarcină a acestei comisii care se va institui, sens în care după cuvântul “achiziție”” trebuie să scrie “și contractării”, iar la art. 15 s-a avut în vedere investiții nu numai în zona unitară, fapt pentru care s-a reformulat articolul după cum urmează: creditul contractat va fi utilizat pentru realizarea obiectivelor și acordarea facilităților prevăzute în prezenta hotărâre.

Dl. consilier Molnar: - o greșeală din cauza renumerotării la art. 7 prevederile art. 6, art. 4 se înlocuiește cu 6.

Dl. consilier Torzsok: - această hotărâre este rodul unor discuții prelungite din ultimele săptămâni, dintre executiv și consiliu, respectiv conducerea SC Energomur SA, a fost o muncă în comun, s-a încercat să se găsească o soluție în faza actuală a termiei.

Dl. consilier Vlas: - la art. 12 scrie “comisia constituită conform articolului...”; comisia nu poate aproba și caietul de sarcini numai consiliul. Nu poate aceeași comisie să întocmească și să și aprobe.

Dl. consilier Torzsok: - d-na Cioban va găsi o formulare corectă legală.

Dl. consilier Pui: - materialele referitoare la această strategie le-am primit numai înainte de ședință; mă refer la anexe. Ca urmare, eu mă abțin la vot.

Dl. consilier Torzsok: - vă rog să propuneți doi consilieri în comisia care se va ocupa de credit.

Dl. consilier Kolozsvari: - propun să fie cei doi viceprimari, este o chestiune de care trebuie să se ocupe executivul.

Dl. consilier Torzsok: - supun la vot proiectul de hotărâre cu ultimele modificări propuse de d-na Cioban.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Pui S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și o abținere.

Vă rog să faceți propuneri pentru președintele ședinței viitoare.

Dl. viceprimar Maior: - propun pe dl. consilier Vlas Florin.

Dl. consilier Torzsok: - supun la vot propunerea făcută de dl. Maior.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

În unanimitate a fost ales dl. consilier Vlas Florin, președinte al ședințeii viitoare.

Ședința din luna mai

Dl. viceprimar Maior:- vreau să vă fac cunoscut chiar dacă dl. Buda nu este de față, că anumite comentarii pe care le face în presă față de Energomur și de Consiliul local “care nu muncesc îndeajuns sau doresc să falimenteze, nu interesează pe nimeni din consiliul local problema Energomur”. Din punctul meu de vedere este o duplicitate, pe de o parte spune că-l interesează și nu se prezintă la comisiile pe care le facem, pe de altă parte noi consilierii locali ne-am implicat și am venit zile la rând, am discutat să vedem cum rezolvăm această problemă și nu mi se pare cinstit acest lucru. Regret că nu este de față, îi spunem și dacă era de față pentru că nu este normal să ataci în presă și să spui că restul consiliului nu face nimic, eu am soluția, dar nici măcar nu s-a prezentat la comisie.

Dl. consilier Mozes: - trebuie să ne gândim la rezolvarea pe termen lung a problemei garajelor și parcărilor. Parcările supraetajate sau subterane ar rezolva problema parcărilor în oraș care ar rezolva parțial lipsa pistelor de biciclete. În termen lung ar trebui să ne gândim la locații -din bani europeni sau parteneriat public privat pentru crearea acestor locuri.

Ordinea de zi fiind epuizată, vă mulțumesc pentru participare.

Nemaifind alte discuții la ordinea de zi, lucrările ședinței ordinare a Consiliului local se încheie.

dl. consilier Torzsok Sandor - președinte de ședință_______________

jrs. Cioban Maria - Secretarul Municipiului Tîrgu-Mureș____________