Hotărârea nr. 64/2010

HCL 64 Privind modificarea anexei la Hotarirea Consiliului local municipal nr. 9/2010 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinie propuse de Municipiul Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 64

din 25 februarie 2010

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 9/2010 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe propuse de Municipiul Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. B1/85/18.02.2010, prin Biroul Corp Control și Relații cu Asociațiile de Proprietari, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe, și văzând prevederile art. 36, alin. (4), raportat la lit. „a” și „d” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, și ale art. 19, lit. „a” din O.U.G. nr. 18/2009, privind creșterea performanțelor energetice la blocurile de locuințe;

În temeiul art. 45, alin. (1) și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. unic: Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 9/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe propuse de Municipiul Tîrgu Mureș, în sensul cuprinderii în aceasta și a blocurilor din str. Aleea Cornișa, nr. 23, 27, 29 și str. Prieteniei nr. 17, 21.

Se aprobă modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 9/2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe propuse de Municipiul Tîrgu Mureș, aceasta urmând a avea cuprinsul prezentat în anexă, care face parte integrantă din prezenta.

Președinte de ședință dr. ing. Kolozsvări Zoltăn Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

MUNICIPIUL TARGU-MURES

B1/85/18.02.2010

PROPUNERI REABILITARE anul 2010 -Municipiul Targu-Mures

Nr crt

ADRESĂ IMOBIL

Anul construirii

Regim înălțime 9

Sistem constructiv

Nr. ap.

Arie cons desf (mp)

ASOCIAȚIA DE

PROPRIETARI

Sistem de incatzire

INDIC APROB

HCL nr. 9 / 2010

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Str. Înfrățirii nr. 10 - 16

1979

P+10 E

Beton

160

8600

AP nr.183

Mixt ;

3,360,000

2

Str Secuilor Martiri nr. 3B

1966

P+4 E

Zidărie

20

1780

AP nr.6

CTA ;

420,000

3

Str. 22 Decembrie nr.38, 40

1979

P+4 E

Beton

24

1800

AP nr.7

Mixt ;

504,000

4

Aleea Cornisa nr. 23, 27, 29

1978

P+4 E

Beton

45

3500

AP nr.177

Mixt ;

945,000

5

B-dl Pandurilor nr. 18

1985

P+8 E

Panouri

25

3500

AP nr. 202

Mixt ;

525,000

6

Str. Gheorghe Doja nr. 50

1954

P+3 E

Zidărie

27

2600

AP nr.148

Gaze ;

567,000

7

Str. Petru Dobra nr. 55

1976

P+E

Zidărie

16

1700

AP nr. 965

Mixt ;

336,000

8

Str. Gh. Marinescu nr. 66

1978

P+4 E

Zidărie

18

1800

AP nr.7

Mixt ;

378,000

9

Str Koos Ferencz nr. 12

1974

P+10E

Beton

44

3400

AP nr. 983

CTA ;

924,000

10

Str. Ciucaș nr. 3

1975

P+10E

Beton

44

3400

AP nr. 54

Mixt ;

924,000

11

Str. Făget nr. 16-18

1969

P+4 E

Zidărie

40

1700

AP nr. 6

Mixt ;

840,000

12

Str. Narciselor nr. 14 AB

1971

P+ E

Zidărie

40

2240

AP nr. 30

Centralizat;

840,000

13

Str. Narciselor nr. 6 AB

1971

P+4 E

Zidărie

40

3200

Idem

Centralizat;

840,000

14

Str. Violetelor nr. 2 AB

1971

P+4E

Beton

40

3200

Idem;

Mixt ;

840,000

15

Str. Narciselor nr. 8 AB

1971

S+P+6 E

Zidărie

40

1550

AP nr. 30

Centralizat;

840,000

16

Str. Hunedoara nr. 9 AB

1967

P+4 E

Zidărie

60

1200

AP nr. 503

Centralizat;

1,260,000

17

Str. Ciucaș nr. 7

1975

P+10 E

Beton

44

3400

AP nr. 348

Mixt ;

924,000

18

Str. Ion Buteanu nr. 21-23

1973

P + 4 E

Zidărie

40

4900

AP nr465,379

Mixt ;

840,000

19

Str.Pandurilor nr. 10 - 12

1988

P+4 E

Beton

30

3000

AP nr. 41

Mixt ;

630,000

20

Str. Pandurilor nr. 6

1988

P+4 E

Beton

15

1500

Idem

Mixt ;

315,000

21

Str. Petru Dobra nr. 14

1971

P+4E

Zidărie

20

1730

AP nr. 45

Mixt ;

420,000

22

Str. Gh. Marinescu nr. 45

1978

P+4 E

Panouri

15

1000

AP nr. 7

Mixt ;

315,000

23

Str. Ion Buteanu nr. 22

1973

S+P+ E

Zidărie

20

1730

AP nr.45

Mixt ;

420,000

24

Str. Aleea Carpați nr. 35

1964

P+9 E

Beton

80

5200

AP 223

Mixt ;

1,680,000

25

Piața Teatrului nr. T5

1975

P + 10 E

Panouri

44

3420

AP nr.2

Mixt ;

924,000

26

Str. Bobâlna nr. 20

1972

P+10E

Panouri

40

3600

AP nr 261

Mixt ;

840,000

27

Str.Fabrica de Zahăr nr. 7

1981

P+4 E

Zidărie

60

1260

AP nr 203

Mixt ;

1,260,000

28

B-dul Pandurilor nr. 51

1985

P+4 E

Zidărie

14

1100

AP nr1033

Mixt ;

294,000

29

Aleea Carpați nr. 27

1964

P+9E

Panouri

80

5800

AP nr267

Mixt ;

1,680,000

30

Str.22 Decembrie 44,46

1978

P+9 E

Beton

42

3400

AP 7,310

Mixt ;

882,000

31

Aleea Săvinești nr. 8 - 10

1970

P+4 E

Zidărie

60

4800

AP nr 26, 228

Mixt ;

1,260,000

32

Piața Teatrului nr. T4

1975

P+10 E

Panouri

40

3250

AP nr 948

Mixt ;

840,000

33

B-dul 1848 nr. 46

1975

P+10 E

Panouri

42

3650

AP nr.60

Mixt ;

882,000

34

B-dul 1848 nr. 48

1975

P+10 E

Panouri

42

3650

AP nr 60

Mixt ;

882,000

35

Str.Moldovei nr. 16

1967

P+4 E

Zidărie

20

1450

AP nr 410

CTA ;

420,000

36

Str. Parângului nr. 2

1972

P+4E

Beton

44

2900

AP nr561

Mixt ;

924,000

37

Str. Parângului nr. 6

1972

P+10E

Panouri

44

2900

AP nr 354

Mixt ;

924,000

38

B-dul 1848 nr. 26 - 28

1977

P+10E

Panouri

88

6800

AP nr.621,622

Mixt ;

1,848,000

39

Str. Calea Sighișoarei nr. 1 - 3

1986

P+4 E

Zidărie

30

2200

AP nr202

Mixt ;

630,000

40

Str. Înfrățirii nr 6 - 8

1979

P+9E

Beton

72

6400

AP nr. 183,1077

Centralizat;

1,512,000

41

Str. Ion Mihuț nr. 6 - 8

1981

P+4 E

Panouri

29

2250

AP nr. 209

Centralizat;

609,000

42

Calea Sighișoarei nr. 5 - 7

1986

P+4 E

Zidărie

30

2200

AP nr. 202

Mixt ;

630,000

43

Str. Rodniciei nr. 47 - 49

1980

P+4 E

Zidărie

30

2200

AP nr.196

Mixt ;

630,000

44

Str. Pandurilor nr. 20

1985

P+4 E

Zidărie

15

1100

AP nr. 202

Mixt ;

315,000

45

Str. înfrățirii nr. 13, 15, 17

1979

P+9 E

Panouri

120

8500

AP nr. 183, 994, 846

Mixt ;

2,520,000

46

Str. Pandurilor nr. 2

1988

P+4 E

Panouri

15

1500

AP nr. 41

Mixt ;

316,000

47

Str. Prieteniei nr. 17, 21

1985

P+4 E

Panouri

40

3000

AP nr.1162

Mixt ;

840,000

T O T A L

1948

141960

41749000

Intocmit, Ing. Rus Dumitru

SEF BIROU, Jrs. Belean Dorin


NOTA : Indicatorii tehnico-economici au fost aprobati, prin HCL nr.9/2010, in sedinta consiliului local din data de 28.01.2010.