Hotărârea nr. 411/2010

HCL 411 Privind aprobarea taxelor speciale pe anul 2011 pentru Complexul de Agrement si Sport "Muresul" si Piscina " ing.Mircea Birau ".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

HOTĂRÂREA  nr. 411

din 16 decembrie 2010

privind aprobarea taxelor speciale pe anul 2011

pentru Complexul de Agrement și Sport “Mureșul” și Piscina “ ing.Mircea Birău ”

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. 1475 din 24.11.2010 prezentată de Administrația Complexului de agrement și sport ”Mureșul“, privind taxele speciale pe anul 2011 pentru Complexul de agrement și sport „Mureșul” și Bazinul acoperit Piscina “mg. Mircea Birău”,

Conform prevederilor art. 282 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal și în conformitate cu art.26, alin. (1) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale stabilesc taxe speciale,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „c’’,art. 45, alin. (2), lit. „c”,și art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Începând cu data de 01.01.2011, se stabilește nivelul taxelor speciale pentru Complexul de agrement și sport ”Mureșul” și Piscina ”ing. Mircea Birău”, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu-Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția economică, Serviciul public Administrația Complexului de agrement și sport ”Mureșul” și Piscina ”ing. Mircea Birău”.

Președinte de ședință dr. ing. Kolozsvări Zoltăn Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

ANEXA 1

CAPITOLUL I

Taxe pentru ocuparea unor terenuri în Complexul de agrement și sport « Mureșul » precum și taxe de intrare și închiriere ambarcațiuni și terenuri de sport :

Nr. Crt.

Specificație

ANUL

2010

sezon

2011

sezon

2010 extrasezon

2011 extrasezon

0

1

2

3

4

5

1.

Taxă ocupare teren cu construcții utilizate în scopuri de odihnă lei/mp./lună)

1.1.

Pentru clădiri proprietate persoane fizice și juridice

3,50

3,80

2,50

2,70

1.2.

Pentru unități bugetare, organizații sindicale sau asociații sportive

3,50

3,80

2,50

2,70

2.

Taxă ocupare teren pentru suprafețele de teren adiacente fiecărei locații, utilizate în mod exclusiv, de proprietarii construcțiilor, cu trotuare, terase betonate sau pavate lei/mp./lună)

5,00

5,40

5,00

5,40

3.

Taxă ocupare teren cu construcții utilizate pentru depozite marfă, en-gros (lei/mp/lună)

530,00

572,40

530,00

572,40

4.

Taxă ocupare teren cu construcții utilizate pentru birouri, sedii,

( lei/mp/lună)

320,00

345,60

320,00

345,60

5.

Taxă pentru ocupare teren cu construcții pentru activități de agrement (spații dotate cu mese de biliard, tenis de masă, jocuri mecanice, dart etc.) lei/mp./lună

4,00

4,30

4,00

4,30

6.

Taxă pentru ocupare teren cu spații pentru discotecă, baruri, restaurante, alimentație publică lei/mp/lună:

6.1

Taxă pentru ocupare teren cu spații pentru discotecă lei/mp./lună

45,00

48,60

45,00

48,60

6.2

Taxă ocupare teren cu spații pentru baruri, restaurante,

~ construcția

20,00

21,60

10,00

10,80

~ terasă

16,00

17,30

8,00

8,60

~ terasă în conservare (fără activitate)

14,40

15,60

0,60

0,70

7.

Taxa ocupare teren de sport lei/mp./lună

2,60

2,80

2,60

2,80

Nr.

Crt.

Specificație

ANUL

2010 sezon

2011

sezon

2010

extrasezon

2011 extrasezon

0

1

2

3

4

5

PROCEDURA : Conform HCL nr.68/28.02.2008 ’Terenurile de sport folosite de persoanele juridice vor fi analizate fiecare caz în parte și închiriate anual pe bază de hotărâre a Consiliului Local“

8.

Taxă ocupare teren pentru activitate comercială ambulantă

- căsuță,tonetă lei/ mp./zi

41,00

44,00

22,00

24,00

9.

Taxă închiriere teren pentru jocuri de

copii lei/mp./zi ( jamping, gonflabile

etc.)

1,50

1,60

1,50

1,60

10.

Taxă închiriere teren pentru mașinuțe electrice, lei/mașinuță/zi

10,00

10,80

10,00

10,80

11.

Taxă pentru organizarea de campanii publicitare, promovare produse - fără vânzare lei/zi/amplasament

100,00

108,00

100,00

108,00

12.

Taxă distribuire presă, fluturași, pliante etc. lei/zi/persoană

20,00

21,60

20,00

21,60

13.

Taxă organizare manifestări culturale și distractive lei/zi

80,00

86,40

80,00

86,40

14.

Taxă prestări servicii :

14.1

-taxă pompare ape uzate, lei/mc. Apă potabilă contorizată ( Aquaserv )

0

6,00

0

6,00

14.2.

- taxă transport gunoi menajer persoane fizice și juridice - cabană de odihnă lei/sezon

42,00

45,40

0

0

PROCEDURA: Se încasează doar în perioada sezonului estival (01.05. - 31.08) și sunt fără activitate în extrasezon. După data de 31.08.2011 se vor percepe majorări de întârziere conform Legii în vigoare.

14.3.

- taxă transport gunoi menajer persoane fizice și juridice - cu activitate comercială și odihnă lei/mc./lună

42,00

45,40

42,00

45,40

PROCEDURA : Se aplică locațiilor cu activitate comercială și odihnă pe toată durata anului de funcționare, iar în cazul celor cu activitate numai în sezonul estival se aplică în perioada 01.04. — 30.09. conform HCL nr.43/25.02.2010

15.

Taxă utilizare bazin nautic - barcă fără motor lei/barcă/sezon

100,00

108,00

~

16.

Taxă închiriere teren de sport lei/oră

16.1.

- teren volei, baschet și tenis cu piciorul lei/oră

10,00

11,00

10,00

11,00

16.2.

- teren baschet și tenis cu piciorul NOCTURNĂ lei/oră

15,00

16,00

15,00

16,00

16.3.

- teren tenis de câmp lei/oră

22,00

24,00

22,00

24,00

Nr. Crt.

Specificație

ANUL

2010

sezon

2011

sezon

2010 extrasezon

2011 extrasezon

0

1

2

3

4

5

16.4.

- teren mini-fotbal , gazon artificial, lei/oră

91,00

100,00

91,00

100,00

16.5.

- teren mini-fotbal , gazon artificial, NOCTURNĂ lei/oră

115,00

124,00

115,00

124,00

16.6.

- teren fotbal old-boys (teren mic) gazon artificial lei/oră

65,00

70,00

65,00

70,00

16.7.

- teren fotbal old-boys (teren mic) gazon artificial, NOCTURNĂ lei/ oră

76,00

82,00

76,00

82,00

16.8.

- taxă închiriere teren mini-fotbal gazon artificial pentru organizarea competițiilor sportive de masă în zilele de sâmbătă și duminică lei/oră

45,00

50,00

45,00

50,00

16.9.

- taxă închiriere teren mini-fotbal gazon artificial pentru organizarea competițiilor sportive de masă în zilele de sâmbătă și duminică NOCTURNĂ lei/oră

86,00

93,00

86,00

93,00

16.10

- taxă închiriere teren mini-fotbal gazon artificial pentru organizarea competițiilor sportive, pentru elevi, studenți și cluburi sportive școlare lei/oră

45,00

50,00

45,00

50,00

16.11

- taxă închiriere teren mini-fotbal gazon artificial pentru organizarea competițiilor sportive, pentru elevi, studenți și cluburi sportive școlare NOCTURNĂ lei/oră

65,00

70,00

65,00

70,00

16.12

- taxă închiriere teren mini-fotbal gazon artificial, pentru desfășurarea antrenamentelor (cluburi sportive) lei/oră

50,00

54,00

50,00

54,00

16.13

- taxă închiriere teren mini-fotbal gazon artificial, pentru desfășurarea antrenamentelor (cluburi sportive) NOCTURNĂ lei/oră

65,00

70,00

65,00

70,00

16.14

- taxă închiriere teren old-boys (teren mic) gazon artificial, pentru desfășurarea antrenamentelor (cluburi sportive) lei/oră

40,00

43,00

40,00

43,00

16.15

- taxă închiriere teren old-boys (teren mic) gazon artificial, pentru desfășurarea antrenamentelor (cluburi sportive) NOCTURNĂ lei/oră

55,00

60,00

55,00

60,00

16.16

- taxă închiriere teren volei și baschet pentru desfășurarea antrenamentelor, (cluburi sportive) lei/oră

10,00

11,00

10,00

11,00

Nr. Crt.

Specificație

ANUL

2010

sezon

2011

sezon

2010 extrasezon

2011 extrasezon

0

1

2

3

4

5

17.

-Taxă închiriere vestiar lei/oră/echipă - 1 vestiar

10,00

11,00

10,00

11,00

18.

- Taxă închiriere sală pentru activități sportive și recreere lei/oră

0

15,00

0

15,00

19.

Echipele aparținând clubului F.C. Municipal Tg-Mureș au acces gratuit

20.

Taxă intrare pe bază de bilete : lei/intrare/persoană

20.1.

- adulți

5,00

5,00

~

~

20.2.

- copiii de la 3 ani până la 14 ani și pensionarii

2,00

2,00

20.3.

- copiii până la 3 ani

Acces gratuit

20.4.

- posesori Studcard vizat la zi din centrele Cluj Napoca, Tîrgu-Mureș, Arad, Oradea, conform HCL nr.15 din 31 iulie 2008, lei/ persoană

2,50

2,50

20.5.

Copiii și însoțitorii proveniți din centrele de plasament și case de tip familial lei / persoană

2,00

20.6.

Persoane cu handicap grav (permanent ) cu însoțitor

-

Acces gratuit

-

-

20.7.

Angajații locațiilor cu activitate de alimentație publică

Acces gratuit

20.8.

Proprietari de cabane, persoane fizice nominalizate în contract și copiii acestora cu vârsta până la 18 ani

Acces gratuit

21.

Taxă intrare pe bază de abonament lei

/ sezon

21.1.

- adulți

85,00

100,00

~

~

21.2.

- copii până la 14 ani și pensionari

68,00

68,00

~

~

21.3.

- familie - compusă din tata, mama și copii cu vârsta până la 14 ani

200,00

300,00

21.4.

- sportivi participanți la competiții de masă (minifotbal, cluburi sportive )

76,00

76,00

22.

Taxă închiriere șezlonguri lei/șezlong/zi

4,50

4,50

~

~

Nr. Crt.

Specificație

ANUL

2010

sezon

2011

sezon

2010 extrasezon

2011 extrasezon

0

1

2

3

4

5

23.

Taxă închiriere umbrele de plajă lei/umbrelă/zi

3,50

3,50

24.

Taxă închiriere ambarcațiuni

24.1.

- bărci PAFS - 4 locuri lei/h

6,00

6,00

~

~

24.2.

- bărci PAFS - 7 locuri lei/h

10,00

10,00

~

~

24.3.

- hidrobicicletă lei/h

7,00

7,00

~

~

24.4.

- hidrobicicletă tip « Auto » lei/h

0

12,00

~

~

25.

Taxă intrare în grup, organizat, în scopuri turistice max. 20 de persoane

( vizitatori )

35,00

35,00

26.1

Taxă intrare la patinoar cu gheață naturală lei/repriză 90 min.

2009-2010

sezon

2010 - 2011

sezon

26.1.

  • - adulți

  • - ziua

  • - seara

3,50

4,00

3,50

4,00

26.2.

  • - copii pana la 14 ani

  • - ziua

  • - seara

2,50

2,50

2,50

2,50

27.

Taxă închiriere patine lei/repriză

~

~

5,00

5,00

NOTA :

  • -      Taxele din col. (3) vor fi percepute numai în sezonul estival, respectiv 1 mai - 31 august ;

  • -      Taxele din col. (5) vor fi percepute în perioada 1 ianuarie - 30 aprilie, respectiv 1 septembrie - 31 decembrie ;

  • -      Taxele de la punctele 20.1 ; 20.2 ; 20.4 ; 20.5 ; 25 ; se vor încasa în perioada sezonului estival, între orele 7,00 - 19,00;

  • -      Taxele de la punctele 24.1 ; 24.2 ; 24.3 ; 24.4 ; se vor încasa în perioada 01.05.2011 -15.09.2011

ANEXA 2 CAPITOLUL II

Taxe intrare la Bazinul acoperit Piscina “ing.Mircea Birău”

Nr. Crt.

Specificația

Anul

2010

2011

0

1

2

3

1

Intrare pe bază de bilete ( cartele de acces) la Bazinul de înot - Piscina lei/persoană/ședință Ședință = 1 oră și 30 minute

1.1.

- adulți

8,00

8,00

1.2.

- copii până la 14 ani

6,00

6,00

1.3.

- saună, infrasaună,cabină de aburi, jacuzzi

6,00

6,00

1.4.

- pensionari, veterani și persoane cu handicap

5,50

5,50

1.5.

- elevi care practică înotul în mod organizat -legitimați la FRN conform contract cu CSȘ

3,00

3,00

1.6

- sportivi de performanță, campioni naționali -locurile I,II,III, maxim 20 persoane, conform contract cu CSȘ

Gratuit

Gratuit

2

Abonamente speciale adulți

2.1.

- abonament 30 intrări/ lună

141,00

141,00

2.2.

- abonament special 10 intrări/lună

70,00

70,00

3

Abonamente speciale copii bazinul mic (copii până la 10 ani)

3.1.

- abonament 30 intrări/lună

65,00

65,00

3.2.

- abonament special 10 intrări/lună

32,00

32,00

4

Cursuri de inițiere pentru copii lei/copil/10 ședinte în 10 zile diferite a câte 90 de minute -prin contract cu, asociații și cluburi sportive

70,00

70,00

5

Taxă solarium lei/minut (maxim 6 minute de expunere)

0,50

0,50

6

Taxă cască de baie

2,00

2,00

7

Garanția pentru cartelele de acces (card) la toate tipurile de abonamente, bilete, inclusiv înotătorii de la CSȘ este de 8 RON/card, care v-a fi restituită la predarea abonamentelor în starea inițială.

1

Taxele de la pct. 26.1 ; 26.2 și 27 se încasează în perioada sezonului rece de la deschiderea patinoarului, respectiv luna decembrie a anului 2010, până la închiderea patinoarului respectiv luna martie a anului 2011