Hotărârea nr. 220/2010

HCL 220 Privind modificarea si completarea unor poziiii din inventarul domeniului public aprobat prin Hotarirea Consiliului local nr. 125/2001 referitoare la modificarea si completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului Tirgu Mures, aprobat prin Hotarirea Consiliului local nr. 213/1999.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 220 din 24 iunie 2010

privind modificarea și completarea unor poziții din inventarul domeniului public aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 125/2001 referitoare la modificarea și completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 213/1999

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 431 din 21.06.2010 prezentată de Administrația Domeniului Public - Biroul juridic, privind modificarea și completarea unor poziții din inventarul domeniului public aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 125/2001 referitoare la modificarea și completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 213/1999,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) și (2), lit. „c”, alin. (4), lit. “c”, alin (5), lit. “a”, art. 45, alin. (1) și art.115 alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se modifică cuantumul suprafețelor din inventarul domeniului public al municipiului Tîrgu Mureș la pozițiile nr. 5, 10, 16, 22, 25, 26, 53, 54, 55, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 92, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 114, 115, 143, 144, 145, 146, 149, 153, 154, 155, 162, 166,181, 202, 220, 222, 223, 224, 225, 232, 242, 267, 279, 312, 315, 321, 322, 335, 336, 364, 367, 377, 381, 384, 408, 409, 410, 416, 433, 440, 451, 464, 506, 519, 520, 522, 523, 534, 546, 552, 554, 555 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 125/31.05.2001 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care constituie domeniul public al municipiului Tîrgu Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 213/1999, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se completează Hotărârea Consiliului local municipal nr. 125/31.05.2001 cu o nouă poziție cu nr. 584, reprezentând strada Muntenia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. La momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă de drept Hotărârea Consiliului local municipal nr. 67/25.02.2010.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Administrația Domeniului Public, Direcția Economică și Direcția Juridică, contencios administrativ și administrație publică locală.

Președinte de ședință,

ec. Bakos Levente Attila

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

ANEXA

NR CRT.

DENUMIRE STRADA

SUPRAFAȚA ( MP )

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

367

30 DECEMBRIE

2221

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

5

AIUDULUI

1218

- cu trotuar si spatii verzi aferente

315

ALEEA COVASNA

5347

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

416

ALEEA HATEG

7918

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

220

ALEXANDRU VLAHUTA

2086

- cu trotuar si spatii verzi aferente

10

APADUCTULUI

8962

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

16

ARINULUI

362

- cu trotuar si spatii verzi aferente

22

BOBALNA

2866

- cu trotuar si parcari aferente

267

BOGATEI

4547

- cu trotuar si spatii verzi aferente

279

BUCINULUI

7965

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

25

BUSUIOCULUI

4828

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

26+242

DIMITRIE CANTEMIR

3385

- cu trotuar si spatii verzi aferente

92

CONSTANTIN ROMANU VIVU

3122

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

321+322

CRANGULUI

2205

-        cu trotuar

aferent

335+336

DEALULUI

8238

- cu trotuar si spatii verzi aferente

377

FABRICII DE ZAHAR

4935

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

381

FAGARASULUI

1190

- cu trotuar si spatii verzi aferente

384

FANTANII

1036

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

464

FRANZ LISZT

1447

- cu trotuar si spatii verzi aferente

312

GEORGE COSBUC

2033

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

364

GHEORGHE DOJA

140298

- cu trotuar si spatii verzi aferente

408+409+410

GRADINARILOR

1801

- cu trotuar si spatii verzi aferente

433

IZVORULUI

663

- cu trotuar si spatii verzi aferente

440

JUSTITIEI

2414

- cu trotuar si spatii verzi aferente

451

LACRAMIOAREI

3415

- cu trotuar si parcari aferente

519+520

MARASTI

3909

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

506

MILCOVULUI

3831

-        cu trotuar

aferent

584

MUNTENIA

6150

- cu trotuar si spatii verzi

aferente

522+523

NARCISELOR

3974

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

534

NUFĂRULUI

913

- cu trotuar si spatii verzi aferente

554+555

PĂCII

6151

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

546

PANSELUTELOR

5007

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

552

PARÂNGULUI

17871

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

53+54+55

PODENI

20525

- cu trotuar si spatii verzi aferente

76+77

RECOLTEI

9928

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

78

REMETEA I ( MICA )

6907

- cu trotuar si spatii verzi aferente

79+80

REMETEA II ( MARE )

49881

- cu trotuar si spatii verzi aferente

82

RETEZATULUI

3679

- cu trotuar si spatii verzi aferente

97+98+99+100

ROVINARI

14406

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

101+102

SALCAMILOR

4675

- cu trotuar si spatii verzi aferente

114+115

SECUILOR MARTIRI

8806

- cu trotuar si spatii verzi aferente

143+144+145+146

STRAMBA

7964

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

149

SUB PADURE

5177

- cu trotuar si spatii verzi aferente

153

SUCEAVA

6747

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

154

SUDULUI

3702

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

155

SURIANU

2293

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

166

TARNAVEI

1058

- cu trotuar si spatii verzi aferente

162

TISEI

10557

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

181

TURZII

1229

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

222+223+224+225

VOINICENILOR

96109

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

202

VIOLETELOR

2990

- cu trotuar, parcari si spatii verzi aferente

232

ZAGAZULUI

2424

- cu trotuar si spatii verzi aferente