Proces verbal din 30.04.2009

Sedinta de consiliu din 30 aprilie 2009

PROCES - VERBAL

încheiat cu ocazia Ședinței ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș din data de 30 aprilie 2009

S-a prezentat Sinteza procesului verbal al ședinței ordinare din data de 26 martie 2009.

Deoarece dl. consilier Kolozsvari Zoltan nu este prezent astăzi la ședință, conform Regulamentului Consiliului local, președintele ședinței de astăzi este dl. viceprimar Claudiu Maior care a condus și ședința anterioară.

Din totalul de 23 consilieri locali, sunt prezenți la ședință 21 consilieri locali. Absentează d-nii consilieri Kolozsvari Zoltan și Ichim Marius.

Dl. viceprimar Maior: - doamnelor și domnilor, stimați consilieri, permiteți-mi să deschid ședința ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș din data de astăzi 30 aprilie 2009.

Invit la prezidiu pe dl. primar al Municipiului Tîrgu-Mureș - dr. Dorin Florea.

Conform Convocatorului anunțat, ordinea de zi a ședinței de astăzi cuprinde 52 de puncte plus 11 materiale în regim de urgență.

Mai avem trei ședințe A.G.A. - S.C. Asfamur S.R.L., S.C. Locativ S.A. și S.C. Energomur S.A. Propun ca ședințele A.G.A. să le ținem după ce discutăm Ordinea de zi. Ședința AGA Energomur o putem amâna pentru ședința extraordinară a Cosiliului local de vineri. Vom ține o ședință extraordinară pentru o propunere pe care vrea să o facă executivul vis-a-vis de parcările din centru care doresc să le facă.

Supun votului dvs. ordinea de zi anunțată.

Dl. consilier Vlas: - dacă amânăm ședința A.G.A. Energomur, suntem obligați să amânăm și punctele de pe ordinea de zi, pentru că A.G.A. trebuie ținută înaintea punctelor de la ordinea de zi. Sunt niște probleme care trebuie discutate și aprobate în A.G.A. ca să poți ieși cu hotărârea de consiliu.

D -na secretar Cioban: - la materialul cu str. Baladei unde se pune problema trecerii din patrimoniul SC Locativ SA în patrimoniul municipiului în vederea efectuării unui schimb de imobile, este necesar să fie ședința AGA înainte de hotărârea de consiliu.

Dl. viceprimar Maior: - vom ține ședințele A.G.A. înainte.

Supun la vot ordinea de zi anunțată.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Molnar: - în comisia de buget am discutat despre situația SC Energomur SA și am ajuns la concluzia că ar fi foarte bine ca A.G.A. S.C. Energomur S.A. să avem o discuție puțin mai amplă având în vedere situația în care a ajuns societatea și având în vedere importanța acestui serviciu pentru oraș. Probabil că toată lumea cunoaște situația SC Energomur SA și anume că există riscul ca furnizarea gazului metan să fie sistată și evident că în acest caz o mulțime de apartamente rămân fără apă caldă. Sigur că sezonul cald a trecut, dar în mediile civilizate apa caldă este o necesitate. Ca urmare, în comisia de buget finanțe am făcut propunerea ca AGA Energomur să fie una care să nu fie legată numai strict de acele subiecte, ci să fie o analiză în care consiliul local să ajungă la anumite concluzii practice. Există restanțe mari atât din partea Guvernului României cât și din partea adminstrației locale și fără să existe un plan credibil de eșalonare de plată situația firmei este cât se poate de dificilă. De asemenea, am cerut Energomurului să prezinte un raport despre modul cum preconizează să rezolve problema celor care rămân fără încălzire, cele 25-30 de apartamente, în cazul în care un punct termic va fi desființat fiindcă acest material ne va furniza niște idei asupra problemelor mari cu care ne vom confrunta dacă nu 25-30 de partamente și 5 sau 6 mii de apartamente rămân fără încălzire.

Propun ca A.G.A. Energomur dacă este necesar inclusiv cu acel material de pe ordinea de zi care este legat de hotărârea A.G.A. să fie planificată pentru ședința care preconizați să o convocați în regim extraordinar și atunci SC Energomur SA are timp să pregătească un material și să purtăm o discuție amplă pe acest subiect.

Dl. viceprimar Maior: - propuneți ca toate materialele, inclusiv cel de astăzi, să le amânăm pentru ședința extraordinară de vineri.

Supun la vot această propunere.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Intrăm în ordinea de zi urmând ca A.G.A. SC Asfamur SRL și SC Locativ SA să le ținem după pauză.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Informare privind activitatea Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002:

Informarea a fost însușită de către domnii consilieri.

Punctul nr. 2 din ordinea de zi

Informare privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea finanțării acordate în baza Legii nr. 34/1998, H.G. nr. 1153/2001 și a H.G. nr. 942/2005 pentru anul 2008:

Informarea a fost însușită de către domnii consilieri.

Punctul nr. 3 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului municipiului Tîrgu Mureș pe anul 2008:

Dl. viceprimar Maior: - comisia de cultură și comisia de comerț avizează materialul.

Dl. consilier Benedek: - în cadrul comisiei de buget s-a discutat, fiindcă știți foarte bine că în utimii ani contul de execuție nu a fost aprobat de consiliu. Nu știu cât de corectă a fost decizia noastră probabil că atunci am avut motive. Și la ora actuală avem niște întrebări pentru care nu am putut finaliza studierea modului de execuție a bugetului pe anul trecut, vă dau câteva exemple la care comisia nu a primit răspuns. Este problema Aquaservului care nu a primit o sumă importantă din partea Primăriei și din acest motiv susțin cei de la Aquaserv că au trebuit să mărească linia de credit.

Având în vedere că nu am primit niște lămuriri destul de ferme cu ce se întâmplă dacă eventual se socotesc penalitățile. La aceste lucruri nu am primit răspuns, știm foarte bine motivele. Acest material nu a fost avizat din aceste motive și mai sunt și altele: problema Energomurului unde nu au fost virate anumite sume, realizarea numai în proporție de 70% a veniturilor. Asta nu înseamnă că propun respingerea, propun amânarea și comisia să studieze.

Dl. primar Florea: - este un punct de vedere, nu are legătură una cu cealaltă, a aduce în discuție Aquaservul mi se pare că îndrumarea care a fost sugerată nu este pe măsura unui subiect care trebuie discutat și aprobat astăzi. Sunt dator cu câteva explicații vis-a-vis de formularea în cauză. Decizia de a nu se vota contul de execuție a fost politică. A fost unul din demersul politic excesiv și exagerat pe care l-a avut UDMR probabil sub anumit îndemn politic. Nu a existat niciun motiv, ați putut studia de fiecare dată cu acuratețe problemele legate de execuția bugetară. Vreau să fiți conștienți că dl. Molnar discuta de o manieră interesantă problema Energomurului, dar nu v-ați pus problema că principalii care ați dus la deficiența marilor probleme ale Energomur sunteți tot dvs. domnilor consilieri, o parte, cei car nu ați susținut creșterea și alocarea prețului aproape de corect în ceea ce înseamnă apropierea de ceea ce producem. Ați considerat în două ședințe repetate pentru că era o campanie electorală, dl. Molnar atunci susținea acest lucru. Am avertizat și atunci ca și acum că milostenia își are loc la biserică, dar părțile economice și rațiunea trebuie să domine la un moment dat, pentru că de asta ne-am asumat responsabilitatea de primar și consilieri.

Vreau să vă spun că pentru anul viitor nu trebuie să studiați cu mare exactitate ce nu ați vrut să dați drumul prin buget. Nu ați vrut să vindeți imobile, toate dictate de anumite persoane. În ce privește Aquaservul m-aș limita la a face comentarii, din moment ce salariile managerilor de 1,3 miliarde nu v-a înspăimântat ci v-a deranjat faptul că nu am avut de unde să acopăr găurile pe care le-a creat guvernul coordonat de o mare parte din miniștrii dvs. Așa că resping categoric orice fel de formulare și cred că și Energomurului îi cer pentru ședința extraordinară să vină cu date certe, precise și cele care au generat o oarecare afectare. Acest lucru al dvs. cu un an înainte dl. Kolozsvari a militat aici pentru un preț mic. Exact asta ați dus Energomur acum doi ani de zile, pentru că am luat un credit pentru a acoperi deficitul creat de guvern. Dacă ne asumăm o responsabilitate nu trebuie să apărem lângă tot felul de mari politicieni și să pozăm că ne-a chemat în Unirii să pozăm ca să distrugem Energomurul, lucru care l-ați făcut patru persoane din această sală.

În ce privește partea de Aquaserv sunt dator cu o explicație. Îmi pare rău că dl. Kolozsvari nu este aici, probabil că nu avut timp să-și pregătească materialul ședinței de azi, dar mi-ar fi plăcut să audă ceea ce am spus la ședința anterioară.

Domnilor consilieri, vă asumați o mare responsabilitate. În momentul în care v-au îndemnat tot lideri politici, să respingeți hotărârea când ați luat decizia legată de Aquaserv în care am avut o înțelegere politică în care am convenit că va conduce Aquaservul un om de acolo, în care va fi o mână întinsă pentru toată lumea și specialiști că avem o înțelegere ca lucrurile să le deblocăm să meargă înainte, tot concursul părții române a fost respectat, o parte din consilierii maghiari au fost de acord ca în momentul în care ați decis să-l îndemnați pe directorul Aquaservului a atacat toată hotărârea, inclusiv de a ajunge oameni respectabili din acest consiliu să fie manageri sau să fie în conducere. Nu a apărut nimeni în fața colegilor din consiliu local, a executivului și în general a populației, că de fapt, încurajarea unui manager care era preocupat doar de interesul personal, a dus la situația ca o înțelegere rațională în Consiliul local să nu fie respectată. Putea să atace doar Actul adițional. Așa, dl. Torzsok a ajuns dintr-un favorit al Consiliului local, să cadă într-o altă ipostază.

Și acum, Contul de execuție poate fi votat fără nici o rezervă, la fel cum pot fi votate toate, și depășiți un coșmar pe care unii vor să vi-l pună în cârcă și din păcate se dorește politic. Dacă ar fi o politică câștigătoare nu aș spune nimic, dar lucrurile devin tot mai anacronice.

Dl. consilier David: - trebuie să fac o remarcă la intervenția d-lui primar. Vă dau un exemplu pentru care eu mă abțin să votez această execuție bugetară. După informațiile pe care le am, primăria are datorii foarte mari la Aquaserv, la Energomur, la alte firme de asfaltare și pavaje, chiar și la salubrizare. Întrebarea mea este, dacă așa de bună este această execuție de conturi, cum am rămas cu atâtea datorii restante de plată din anul 2008? Din punctul meu de vedere este un semn de întrebare și mă abțin.

La remarca d-lui primar că suntem împotriva vânzării unor proprietăți ale primăriei, eu cât o să fiu consilier tot timpul o să fiu împotrivă, pentru că în vremuri grele, nu se vinde ci se cumpără. Asta este o rezolvare temporară ca să-ți îmbunătățești anul acesta bugetul, dar anul viitor nu mai avem nici măcar banii aceia din chirie sau concesiune dacă nu s-au adus alte firme mari ca să investească în acest oraș. O remarcă, la noua conducere a Aquaservului. Fiecare aveți o informare în care se spune cât de frumos a îndeplinit criterile de performanță. Aceste criterii de performanță care au fost blamate la vechea conducere sunt aceleași și atunci eu întreb, durata de recuperare a creanțelor - 135 zile. Dacă eu, particular, aș permite să las banii afară 135 zile, sigur că proprietarul m-ar da afară. Aș fi așteptat seriozitate, să fi fost în loc de 135 zile, 30 de zile. Înseamnă că nici noua conducere nu este în stare de ceva mai bun.

Dl. consilier Torzsok: - educația pe care am primit-o și viața pe care am dus-o până acum, sistemul meu de valori care poate nu este identic cu al multora, nu-mi permite să mai intru în acest joc și pentru mine capitolul de conducere a Aquaservului este închis.

Dl. viceprimar Maior: - referitor la informare, pentru luna viitoare o să se facă informarea în scris.

Supun votului dvs. materialul așa cum este prezentat.

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 9 abțineri (Csegzi S., Bakos L., Balint S., David C., Molnar G., Benedek I., Mozes L., Peti A., Torzsok S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru și 9 abțineri.

Punctul nr. 4 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mureș pe anul 2009:

Dl. viceprimar Maior: - dacă sunt observații?

D -na secretar Cioban: - ulterior prezentării proiectului de buget rectificat s-a primit pentru locuințele sociale încă o sumă de 94 miliarde lei pe care vă rog să o cuprindeți la capitolul Venituri și să se poată modifica în mod corespunzător acest capitol pentru locuințe lociale în proiectul pe care îl veți aproba.

Dl. viceprimar Maior: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Torzsok S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 5 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 2/29 ianuarie 2009 referitoare la instituirea unei taxe speciale „Taxă pentru activități culturale, sportive și sociale” pe anul 2009:

Dl. viceprimar Maior: - comisia de buget a cerut ca profitul din anul 2009 să se raporteze și în anul 2010. Celelalte comisii au avizat favorabil.

D. consilier Molnar: - eu propun să se voteze această hotărâre care corectează cât de cât hotărârea precedentă. Și dvs. aveți experiență în conducerea unei societăți comerciale. Se știe foarte bine că despre profit se poate vorbi în anul următor când anul se încheie. A vorbi în trimestrul I si II al unui an despre profitul acestui an, este un nonsens. Eu propun să votați, fiindcă măcar corectează ceva, dar este o greșeală foarte mare să se vorbească despre profit în timpul anului. Profitul se calculează anul viitor.

Propun ca acest material să fie întocmit cum trebuie și despre profit să se vorbească în anul 2010.

Dl. viceprimar Maior: - așa s-a și făcut, cu această mențiune, din anul 2010.

Dl. consilier Molnar: - să fie corectate art. 1, 2 și 3.

Dl. viceprimar Maior: - sunt corectate.

Dl. consilier Molnar: - termenul de depunere 25 octombrie 2009 nu poate să fie, fiindcă se referă la niște cifre fictive.

D -na secretar Cioban:- pentru a se debloca, propun următoarea formulă: “calcularea și raportarea profitului pe anul 2009 să se efectueze în condițiile legii”.

Dl. consilier Balint: - văd aici acele activități care intră în această hotărâre, adică culturale, sportive și sociale. Propun să fie introduse și activitățile de învățământ.

Dl. viceprimar Maior: - este în regulă, vom cuprinde și învățământul.

Cu amendametele care s-au făcut, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (David C., Vlas F.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri.

Punctul nr. 6 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 228/18 decembrie 2008 referitoare la impozitele și taxele locale pe anul 2009:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Mozes L.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 7 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 100/26 martie 2009 referitoare la aprobarea nivelelor unor taxe speciale pe anul 2009, administrate prin Serviciul public Administrația domeniului public:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 8 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind instituirea unei taxe pentru transporturile agabaritice care tranzitează Municipiul Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Torzsok: - propun amânarea și să se prezinte un mod de aplicare.

Dl. viceprimar Maior: - vă pot spune exact cum se aplică pentru că noi am pățit-o și nu am vrut să se facă în expunerea de motive acest lucru. S-a întâmplat ca prin oraș, fără aprobarea noastră, fără nicio taxă, să treacă un convoi de acest tip de transport agabaritic, iar Poliția municipiului Tîrgu-Mureș în răspunsul pe care ni l-a dat a spus că nu-și poate închipui cum. Atunci am spus să fixăm o taxă, ei pot veni să plătească această taxă de dimineața de la ora 9 până la orele 22 cum plătesc și acum cei care fac aceste transporturi normale și plătesc taxa instituită de noi. Eu cred că ar fi benefic fiindcă dacă în luna cât mai stăm vor trece 2-3 mașini mari, pierdem aceste încasări. Dacă doriți, luna viitoare venim cu precizări în plus la acest material.

Nu afectează mașinile de 12 sau de 18 tone.

Dl. consilier David: - la materialul 8 vreți să luați niște bani, sunt de acord, dar atunci nu sunt de acord ca la materialul 9 să anulați alți bani.

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (David C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 9 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata taxei de liberă trecere pentru autovehiculele și utilajele societăților comerciale care au contracte în derulare cu Municipiul Tîrgu Mureș:

Dl. consiler David: - vreau să văd de câti bani este văduvit bugetul. Dacă este un transport agabaritic de 40 tone care tranzitează orașul, dacă nu face aceleași pagube pe drumurile noastre ca și o mașină de 40 tone ale societății Valpet care asfaltează sau duce pișcoturi.

Dl. viceprimar Maior: - ei când vin și licitează la noi, în caietul de sarcini li se impune să plătească această taxă. Împreună cu d-na Cioban am căzut de acord că numai pentru lucrările făcute pentru primărie. Dacă lucrează pentru terți își plătește taxa, în momentul în care lucrează pentru Primărie, Poliția comunitară are acea viză de liberă trecere, cu taxa aferentă și le dă drumul. Unul dintre inițiatori am fost eu și îmi doresc să încasez bani. Numai pentru contractele care sunt derulate cu Primăria.

Dl. consilier David: - Apele Române a curățat pârâul Budiului și tot luați taxă penru utilajele grele de la Apele Române. Dacă am făcut pentru comunitate, înseamnă că nu trebuia să luați bani pentru aceasta.

Dl. viceprimar Maior: - dacă era făcut un contract cu primăria, o licitație din care primăria plătea acelei societăți, nu avea rost să mai plătească acea societate înapoi. Nefiind un asemenea contract îl taxez la fel ca și pe Valpet sau orice altă societate. Această hotărâre se pune în aplicare doar pentru societățile care au contract efectiv cu primăria. Dacă transportă altundeva pavaj sau altceva, plătește taxa ca orice altă societate.

Dl. consilier Vlas: - v-aș ruga să treceți peste acest punct, având în vedere că patru comisii nu au avizat materialul, probabil că mai sunt lucruri de completat, urmând ca la sedința viitoare să discutăm din nou acest punct.

Dl. viceprimar Maior: - propuneți să-l punem la extraordinară?

Dl. consilier Vlas: - cum doriți, dar vedeți că din cinci comisii patru nu au avizat.

Dl. primar Florea: - dacă tot aminați pentru extraordinară, arată că materialele fie că nu sunt însușite temeinic în comisie. E foarte simplu. O societate de tip care lucrează la contract cu primăria normal să își adaugă în tarif taxa și o pune în factură. Aici se pune problema să nu mai apară acest lucru la noi.

Dl. consilier Bakos: - modul în care este formuată hotărârea nu spune despre ce contracte este vorba. Dacă Vodafone cu care avem contracte de furnizare a serviciilor de telefonie, pe baza acestei hotărâri dacă trece cu un turn agabaritic prin Tîrgu-Mureș este scutit de taxă. Nu se specifică ce fel de contracte, de ce natură. Consider că în material trebuie specificat. Ceea ce spuneți dvs. cu care avem licitație și introduce în oferta lui această taxă, într-adevăr este o aberație.

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot amânarea proiectului de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Proiectul de hotărâre s-a amânat.

Punctul nr. 10 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind facilități fiscale acordate la S.C. Energomur S.A.:

Dl. viceprimar Maior: - acest material îl discutăm după ședința A.G.A.

Punctul nr. 11 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o delegație din partea Primăriei municipiului Tîrgu Mureș, cu ocazia deplasării la Rotterdam - Olanda:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot poiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 12 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o delegație din partea Primăriei municipiului Tîrgu Mureș, cu ocazia deplasării la Glasgow - Marea Britanie.

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot poiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 13 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o delegație din partea Primăriei municipiului și Consiliului local municipal Tîrgu Mureș, cu ocazia deplasării la Zalaegerszeg - Ungaria:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot poiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 14 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței Comisiei speciale pentru efectuarea unor propuneri de modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza comisiilor.

Vă rog să faceți propuneri pentru patru consilieri.

Dl. consilier Sita: - propun pe dl. consilier Matei Dumitru și pe d-na Georgescu Maria.

Dl. consilier David: - propun pe d-nii consilieri Torzsok Sandor și Peti Andrei.

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot poiectul de hotărâre cu propunerile care s-au făcut. Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 15 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului public Administrația Complexului de agrement și sport „Mureșul” - componenta Bazinul acoperit - Piscina „ing. Mircea Birău”:

Dl. consilier Benedek: - este un material binevenit. Dacă cineva vrea să intre și să stea acolo 20 de minute sau 5 ore, atunci să plătească suma respectivă. Când am citit R.O.F.-ul, sunt niște camere video puse la dușuri și vestiare. Are cineva vreun interes? În aceste locuri intime să fie scoase.

Dl. Janosi: - la dușuri sau în zone unde ar deranja intimitatea cuiva, nu există camere de luat vederi.

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot poiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 16 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind includerea în programul de „Locuințe sociale pentru comunitățile de rromi” a unui număr de 20 unități locative în str. Remetea, fn:

Dl. viceprimar Maior: - materialul este avizat de toate comisiile. Supun la vot poiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 17 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind susținerea proiectului „Modernizarea și eficientizarea serviciilor publice în folosul cetățenilor din Municipiul Tîrgu Mureș”:

Dl. viceprimar Maior: - comisia de buget finanțe a făcut o precizare - cu precizarea sumelor aferente art. 3. Celelalte comisii au avizat favorabil materialul.

Dl. consilier Molnar: - fiindcă de la ședința comisiei de buget nu a apărut nicio completare, ori este foarte important să se precizeze suma aferentă fiindcă suma colaterală poate să fie mai mare. Sunt sume mai mare decât contribuția primăriei. Dacă aceste două sume se trec, atunci sunt de acord cu rugămintea ca altă dată să fie puțin mai mici.

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat cu rugămintea ca altădată prețurile să fie mai mici.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 18 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind susținerea proiectului „Eficientizarea duratei livrării serviciilor publice prin soluții spațiale pentru urbanism - Municipiul Tîrgu Mureș”:

Dl. viceprimar Maior: - cu mențiunea că s-a făcut și s-a pus la dosar, supun la vot poiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 19 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind extinderea serviciilor Dispeceratului Integrat de Urgență 112:

Dl. viceprimar Maior: - comisia de buget și urbanism avizează fără punctul d, comisia de comerț solicită notă de fundamentare. Comisia de cultură - argumentare în plen, comisia juridică solicită studiu de fundamentare și un plan de afaceri. Nu știu dacă la 112 avem nevoie de studiu de piață.

Dl. consilier Bakos: - acesta este argumentul pentru care și comisia noastră și cu mai mulți colegi am discutat această problemă. Activitățile comerciale nu trebuie să afecteze în nici un caz activitatea serviciului de urgență. Cum sunt niște interpuneri între această activitate finanțată din bani publici și o activitate comercială finanțată din bani privați a unor societăți comerciale care parțial folosesc resursele acestui serviciu, noi ne-am gândit că e bine să existe o fundamentare, nu neapărat un plan de afaceri, din care reiese clar că această activitate este profitabilă, de aceea facem o activitate economică ca să aducă profit municipiului, pe de o parte, iar pe de altă parte să nu afecteze performanța serviciului de care suntem mândri. Propun amânarea.

Dl. consilier Balint: - sunt de acord cu ce a spus colegul și din discuțiile pe care le-am purtat între noi totuși pericolul există, ca acest nr. 112 să nu fie periclitat. Ca atare, fiind ideea foarte bună, aș avea o propunere - să preia o altă firmă aceste servicii.

Dl. viceprimar Maior: - nu putem pune noi banii și să dăm la altă firmă.

Dl. consilier Vlas: - având în vedere că în cadrul ședinței de comisie am discutat cu reprezentantul de la 112, am solicitat să ne spună dacă vor mai avea nevoie de alte dotări și alt personal. A spus că da. Atunci, de aici s-a născut ideea să prezinte o fundamentare, să vedem cine pune acei bani și cine va face. Într-adevăr au instalație extrem de bună și e foarte bine să facă și profit. Însă nu era destul de bine pregătită în cadrul ședinței de comisie și e foarte bine să o lăsăm pentru ședința următoare să o fundamentăm.

Dl. consilier David: - pentru data viitoare când se pregătește materialul, poate că e bine să se țină cont și de faptul că propunerea nu ca să facă o altă firmă din afară, eventual dacă noi vrem ca primăria să dezvoltăm serviciile, să facem pe o altă latură a Primăriei, nu la 112. Este o activitate comercială și să nu amestecăm, că 112 este gratis.

Dl. viceprimar Maior: - se poate face o altă linie pe care să o gestioneze primăria, dar tot 112 și să meargă pe alt canal. Pregătim materialul pentru vineri și intervenim.

Dl. consilier Sita: - să-i fie transmise reprezentantului aceste lucruri.

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot amânarea materialului.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Proiectul de hotărâre s-a amânat.

Punctul nr. 20 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 2 blocuri de locuințe din Municipiul Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza comisiilor de specialitate.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 21 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Municipiul Tîrgu Mureș a unui imobil, teren și construcție, situat pe str. Baladei, ar. 9, ap. 1:

Dl. viceprimar Maior: - doriți să discutăm acest material după pauză?

D -na secretar Cioban: - propun ca acest material să-l discutăm după pauză, după A.G.A. S.C. Locativ S.A. pentru că are un articol care se referă la schimbul de apartamente.

Punctul nr. 22 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu să aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședinței A.G.A. a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș din data de 11 mai 2009:

Dl. viceprimar Maior: - dacă nu sunt observații, supun votului dvs. proiectul de hotărâre așa cum este prezentat.

Cine este pentru? - 13 voturi

Cine este împotrivă? - 3 voturi (Bakos L., Benedek I., Mozes L.)

Cine se abține? - 5 abțineri (Balint S., David C., Molnar G., Peti A., Torzsok S.) Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Punctul nr. 23 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităților pe baza cărora se stabilește data începerii, respectiv a întreruperii furnizării energiei termice pentru încălzire furnizată de S.C. Energomur S.A.:

Dl. viceprimar Maior: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 24 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea casării și valorificării mijlocului fix Cazan de apă caldă CIMAC din Centrala termică nr. 9 Tudor Vladimirescu:

Dl. viceprimar Maior: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 25 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea obligativității asociațiilor de proprietari și a persoanelor din clădirile de locuit cu spații în proprietate comună de asigurare și gestionare a iluminatului pe timp de noapte la intrările în blocurile de locuințe:

Dl. viceprimar Maior: - dacă sunt observații?

Dl. consilier Balint: - propun să aprobăm varianta II.

Dl. viceprimar Maior: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre în varianta II.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (David C., Torzsok S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri.

Punctul nr. 26 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donații și trecerea unui teren în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș de la Keresztes Erzsebet Erika și Keresztes Zsolt Andras:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza comisiilor de specialitate.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 27 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea metodologiei de sprijinire a acțiunilor unităților de învățământ:

Dl. viceprimar Maior: - dacă sunt observații?

Dl. consilier Balint: - am o propunere legat de termen, adică prelungirea pentru semestrul II al anului curent, să fie extins termenul de predare până la 15 iunie, în loc de 29 mai, pentru că unele acțiuni se proiectează mai ales la nivelul unităților de învățământ și încă nu se cunosc termenele și ar fi mai bine ca să aibă timp să pregătească.

Dl. viceprimar Maior: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre cu propunerea făcută de dl. Balint.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 28 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru concursul de proiecte sportive -semestrul I 2009:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza comisiilor de specialitate.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 29 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind numirea unei comisii actuale pentru punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului local municipal nr. 420/2007 referitoare la unele măsuri privind unele imobile din municipiul Tîrgu Mureș care sunt neîntreținute și au o stare fizică și de finisare necorespunzătoare:

Dl. viceprimar Maior: - vă rog să faceți propuneri pentru consilieri.

Dl. consilier Sita: - propun pe domnii consilieri Matei Dumitru și pe dl. Fărcaș Ioan.

Dl. consilier Benedek: - propun pe dl. Mozes Levente și pe dl. Torzsok Sandor.

Dl. viceprimar Maior: - au fost propuși domnii consilieri Mozes Levente, Fărcaș Ioan, Matei Dumitru și Torzsok Sandor.

Supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerile care s-au făcut.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 30 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune încheiat cu S.C. Locativ S.A. în sensul excluderii din acesta a blocurilor de locuințe A.N.L. și preluarea administrării acestora de către Municipiul Tîrgu Mureș prin serviciile de specialitate:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza comisiilor de specialitate.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 3 voturi (Balint S., Molnar G., Torzsok S.)

Cine se abține? - 5 abțineri (Csegzi S., Bakos L., Benedek I., Mozes L., Peti A.)

(Nu a votat dl. consilier David C.)

Proiectul de hotărâre a fost respins.

Punctul nr. 31 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureș a terenului situat în Tîrgu Mureș, str. Livezeni, nr. 7 precum și aprobarea vânzării acestuia către S.C. Sandoz S.R.L.:

Dl. consilier Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 11 voturi

Cine este împotrivă? - 7 voturi (Bakos L., Balint S., Molnar G., Mozes L., Torzsok S.,

Peti A., David C.)

Cine se abține? - 3 abțineri (Csegzi S., Buda B., Benedek I.)

Proiectul de hotărâre a fost respins.

Dl. primar Florea: - că ați votat împotrivă nu e nicio problemă, dar nu vreți să vă motivați votul? Să nu mai spuneți că nu se alocă banii mai departe. Aveți în buget propuneri de vânzare de terenuri. Ați hotărât că terenurile aflate sub clădiri sau anumite lucruri, vom decide să le vindem pentru că trebuie să achiziționăm alte terenuri.

Dl. consilier David: - eu am făcut afirmația de ce votez împotrivă cât voi fi consilier, mai ales în perioada de criză nu se vinde ci se achiziționeaz. Ca să rotunjim bugetul este o rezolvare momentană pentru 2009. Pentru 2010 nu mai este niciun teren de închiriat, nimic de concesionat, etc. și ambele cazuri nu este vorba de teren sub clădire, la Sandoz este teren liber pentru că este parcare, iar în spate la Federal Auto este teren liber. Șmecheria că el face clădirea la drum și apoi cere să cumpere și terenul din spate eu nu o să o accept.

Dl. primar Florea: - problemele de responsabilitate trebuie să ți le asumi. Aceste cutume arată o anumită reducere a unei gândiri pe măsură. Dacă vreți economie de piață, într-o economie se cumpără, se vinde, fără suspiciuni sau alte lucruri.

O să vină ministrul Berceanu la Tîrgu-Mureș și o să propună trecerea Aerodromului la Tîrgu-Mureș și vor fi 100 de hectare gratis. Pentru acel lucru va trebui să facem anumite investiții. Eu știu că a trebuit să cumpărăm 5 hectare lângă gunoi.

Sunt un primar responsabil să mi se pare corect că poți să cumperi ceva ieftin acum ca pe viitor să valoreze foarte mult. Viitorul orașului este mai important decât o parcare a Sandozului. Dacă se face o propunere și noi avem un deficit la capitolul vânzări, anticipez undeva la 6-7 milioane de euro, va trebui să găsim soluții. Opunându-ne la anumite vânzări am pierdut mult mai mult. Concesiunea de la Romarta au câștigat-o prin instanță în loc să avem zeci de mii de euro chirie. Concesiunea în pasaj s-a dovedit păguboasă pentru următorii 20 de ani decât o vânzare a terenului de sub clădire. Sunt lucruri care trebuie analizate cu responsabilitate și nu cu teamă că am face vreo ilegalitate. Dl. Berceanu a spus că vom decide la fața locului. Ne dă terenul și să facem ce dorim. Dar pe ce să facem? Pe bugetul orașului? Taxele nu le creștem, suntem milostivi la căldură, apă caldă, dar vrem să dezvoltăm. Această abordare înseamnă o involuție a orașului respecând cutume.

Clădirea din centru, când s-a putut vinde cu 10.000 de euro nu ați fost de acord. Nu ați avut aceea unitate de măsură, când s-a înstrăinat SC Seracom SA care putea să fie averea orașului dar nu ați spus nimic când s-a dus în mâini private.

Dl. consilier David: - noi am avut o hotărâre prin care toate imobilele care se vând, banii trebuiau puși în cont separat ca să îi folosim pentru aceleași lucruri. O întreb pe d-na Kiss care e numărul contului, câți bani sunt acolo, să ne prezinte o situație cu toate vânzările care s-au făcut după ce am adoptat hotărârea și să vedem dacă sunt bani.

Dl. viceprimar Maior: - referitor la ultima vânzare, banii s-au achitat pentru groapa de gunoi; sutem în grafic. Dacă nu, doamna președintă nu ar fi ieșit să spună public că este în regulă.

Dl. consilier Sita: - cred că discuțiile sunt mai mult referitoare la preț. Noi în comisie am cerut o reevaluare a prețului. Să fie readus materialul pentru ședința vitoare și să se facă o nouă reevaluare.

Dl. consilier Balint: - cred că este de înțeles de ce avem rețineri legat de vânzări, pentru că încă nu am primit și nu am găsit soluții, nici executivul și probabil și noi ar fi trebuit să fim mai interesați de Hotelul Grnd din centru oașului, legat de restaurantul de la Platoul Cornești, care e situația. Dacă ne lansăm în vânzări și ne întâlnim cu situații de acest gen este și normal că nu facem decât rău.

Dl. viceprimar Maior: - referitor la Grand, știți că avem o hotărâre de consiliu care spune că în cazul în care nu-l va aduce într-o formă corespunzătoare, va plăti de 10 ori impozitul de clădire.

Referitor la Platoul Cornești vă pot spune că am luat personal legătura cu societatea și nea cerut 3 milioane de euro.

Punctul nr. 32 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării și vânzarea către S.C. Federal Auto S.A. a unei suprafețe de teren situat în Tîrgu Mureș, str. Barajului, nr. 1/A:

Dl. viceprimar Maior: - supun votului dvs. amânarea materialului.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Todoran L.)

Proiectul de hotărâre s-a amânat.

Punctul nr. 33 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Milășan Marcela și soțul Petru a unei suprafețe de teren aparținând Municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Molnar G.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 34 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Piticot S.R.L. a unei suprafețe de teren aparținând Municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - dacă sunt observații.

Dl. consilier David: - vă rog să țineți cont de părerea comisiei de urbanism, pe desen se vede clar că iese din aliniamentul balconului, deci să se aprobe numai amprenta la sol a balconului. Altfel, nu are cum să fie o suprafață așa de mare. Propunerea noastră a fost ca să fie în aliniamentul balconului.

Dl. viceprimar Maior: - cu această mențiune supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Bakos L., Benedek I.)

(Nu a votat dl. consilier Molnar G.)

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 2 abțineri.

Punctul nr. 35 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind reamplasarea și schimbarea activității construcției existente proprietatea lui Danciu Alexandru Marcel:

Dl. viceprimar Maior: - aceeași persoană are și într-o parte și în cealaltă, dar dorește să schimbe dintr-o parte în alta.

Dl. consilier Vlas: - supuneți amânarea materialului.

Dl. viceprimar Maior: - supun votului dvs. amânarea proiectul de hotărâre.

Dl. primar Florea: - a venit un cetățean în audienă care face kurtos. I-am dat fără nici un fel de reținere, făcând o discriminare serios pozitivă pentru a avea acest produs de 1 mai la Platoul Cornești, pentru că tradiționalistul nostru e plecat a Brașov și tocmai pentru a-l avea acolo i-am dat două zile provizoriu acest lucru. Chemați-i la dvs. și lămuriți lucrurile pentru că pentru un om nu dați un exemplu bun consiliul local când îl tot amânați și lucrurile sunt foarte simple. Dacă nu se cunoaște despre ce este vorba, amânați.

Dl. viceprimar Maior: - supun votului amânarea proiectului de hotărâre.

supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Molnar G., Torzsok S.)

Cine se abține? - 2 abținere (Todoran L., Benedek I.)

Proiectul de hotărâre s-a amânat.

Dl. cnsilier Molnar: - dacă orașul este plin de extinderi, măcar în Week-end să oprim orice fel de construcție. În oraș sunt puține locuri unde oamenii normali, sănătoși și fără prea mulți bani pot să meargă. Eu am mai cerut ca în Week-end să oprim orice fel de ocupare a zonelor libere. Nu ține de ce activitate și pentru cine.

Punctul nr. 36 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic Zonal -str. Baladei, zona centrală, pentru Școala Generală, nr. 4” și regulament local de urbanism aferent, beneficiar Municipiul Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de specialitate.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 37 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - zona de agrement cartier Tudor Vladimirescu, teren situat între Calea Sighișoarei - str. Muntenia - Universitatea Dimitrie Cantemir - Jandarmeria”, beneficiar Municipiul Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza favorabilă a comisiilor.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 38 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de fundamentare aferentă etapei I pentru „Plan Urbanistic Zonal/Plan Urbanistic de Detaliu - zona de agrement cartier Tudor Vladimirescu, teren situat între Calea Sighișoarei - str. Munteniei - Universitatea Dimitrie Cantemir - Jandarmeria”, beneficiar Municipiul Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza favorabilă a comisiilor.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 39 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic Zonal -extindere prin mansardare casă de locuit, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 50/1 și nr. 50/2”, beneficiar Csenteri Iosif și Csenteri Ildiko, Komancsiz Csenteri Mihaly și Komancsik Csenteri Erika:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza favorabilă a comisiilor.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 40 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic Zonal - locuință unifamilială, str. Mestecănișului, nr. 13”, beneficiari Balazs Istvan și Balazs Csilla:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza favorabilă a comisiilor.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 41 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic Zonal - introducere teren intravilan și amplasare case de locuit, str. Cetinei, fn”, beneficiari Pataki Janos Attila, Kovacs Levente, Toth Denes și Toth Magdolna Maria, Bartha Edith și Bartha Denes:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza favorabilă a comisiilor.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 42 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic Zonal - construire casă de locuit, str. Trebely, nr. 22”, beneficiari Mora Akos și Mora Mihaela:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza favorabilă a comisiilor.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 43 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic Zonal - pentru parcelare teren în vederea construirii de locuințe unifamiliale, zona străzii Pomilor”, proprietari Matei Demian Ioan și Matei Demian Maria:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza favorabilă a comisiilor.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 44 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic Zonal - extindere centru medical și amenajare parcaj incintă, str. Liviu Rebreanu, nr. 29/A”, beneficiar S.C. Seracom S.A.:

Dl. viceprimar Maior: - dacă sunt observații?

Dl. consilier Benedek: - la vremea respectivă eu am fost de acord cu dl. primar, dar din păcate nu a depins de consiliu ca să nu fie preluate și restul clădirilor. Din păcate ne-a scăpat acest teren care era foarte important pentru oraș. Acum constructorul cere o aprobare, înseamnă că este de acord total cu PUZ-ul respectiv. Eu aș spune ca înainte să dăm acordul să ajungem la un consens cu proprietarul ca să ne asigure un acces necondiționat la acel bazin acoperit care singur a fost păgubos pentru noi. Dacă preluam și terenul și restul clădirilor, sigur că era un lucru benefic pentru noi.

Eu insist ca înainte să votăm favorabiul, să avem asigurare că o să avem acces la bazinul acoperit. Altfel, la un moment dat putem să ne uităm din afară la acest bazin acoperit în care am investit o grămadă de bani.

Dl. viceprimar Maior: - este vorba de un aviz prealabil, ce a spus dl. Benedek, am discutat cu d-na arhitect, a făcut așa cum a spus dl. Benedek, este un aviz prealabil.

Dl. arhitect Miheț: - acesta este un viz prealabil de oportunitate pentru întocmire PUZ, nu este PUZ-ul propriu-zis. Noi am cerut să studieze inclusiv rezolvarea circulației, cu un mic studiu de circulație care să permită un acces mai fluent, inclusiv la bazin, ceea ce ne interesează și pe noi.

În momentul în care documentația va fi întocmită, noi o vom discuta în comisii și vom ține cont de acest aspect.

Dl. viceprimar Maior: - revine în fața consiliului cu tot planul.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Dl. primar Florea: - eu v-am rugat și în urmă cu 2 sau 3 ani să faceți o comisie, atunci a fost condusă de dl. viceprimar Bakos, venim cu o variantă definitivă care să ne împiedice să suferim tot felul de umilințe. Este clar că nu suntem doriți în acea curte. Nu mă refer la fostul consilier Mailat, acolo sunt alții care acum decid. Este clar că târgumureșeni vor fi umiliți.

Am propus în urmă cu trei ani o variantă peste care nu ați putut trece, și anume să cumpărăm un imobil din str. Lăpușna și să ne facem acces separat, să modernizăm bazinul. Ați găsit atractiv până când a fost comisia. Dacă doriți, reluați subiectul, d-le Bakos. Rămâne să uzăm de dreptul de servitute și a asigura și parcările, dar într-un viitor nu ignorați ideea de a găsi o soluție. Este un cetățean care locuiește în Ungaria, este proprietar la ultima locuință din spate, care nu ar avea nicio valoare. Nimeni nu o să-i ofere un preț mai bun decât primăria. Am oferit varianta să cumpărăm imobilul din spate deoarece dă chiar în vestiar. Luați în calcul, definiți o comisie și într-o lună să veniți în fața consiliului local. Dacă ne lăsați pe noi, eu îl rog pe dl. viceprimar Csegzi să se ocupe.

Dl. consilier Balint: - ar fi cazul să mai construim încă un bazin, fiindcă se duc o grămadă de miliarde de-a lungul anilor.

Dl. primar Florea: - bonificație, dl. ministru Blaga va fi la Tîrgu-Mureș joi, profit de ocazie să vă invit fiindcă semnăm cel mai mare acord. Au câștigat 10 primării proiecte pe infrastructură. Cel mai mare proiect este primăria Tîrgu-Mureș. Pentru dl. ministru a fost o mare plăcere și a spus că vine la Tîrgu-Mureș să semneze. O să vină cu o sală de sport, un bazin de înnot și o să am și bazinul olimpic. Centrul olimpic nu pleacă la nicio olimpiadă, rămâne târgumureșenilor și dacă vor să facă olimpiadă a Tîrgu-Mureș le-o dăm gratis, dar investiția Romgaz vine a Primăria Tîrgu-Mureș. Veți decide dvs. consilierii ce destinație îi dăm. Acolo o să fie un bazin olimpic, avem bazinul 1 Mai și cel din Tudor cred că-l facem noi primăria. Dacă vrem să nu se distrugă bazinul “Mircea Birău”, pentru că apar altele care oferă servicii suplimentare, oamenii se vor duc acolo și la noi vor veni cei care fac mișcări pentru recuperare. Trebuie extins. Când lucrurile merg bine eu sunt de acest principiu.

Punctul nr. 45 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic Zonal - construire locuință unifamilială, str. Argeșului, nr. 22” și regulamentul local de urbanism aferent, beneficiari Misarăș Flavius Claudiu și Misarăș Claudia Sanda:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza favorabilă a comisiilor.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 46 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Pomilor, fn” studiu de amplasament pentru construire locuință individuală proprietari Duca Filip Olimpiu și Duca Diana Maria:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza favorabilă a comisiilor.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 47 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Remetea” lotizare teren pentru construire locuințe unifamiliale - proprietari Pop Edward și Pop Aurelia Melania:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza favorabilă a comisiilor.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 48 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire de locuință unifamilială, str. Remetea, fn”, beneficiari Pop Vasile și Pop Floarea:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza favorabilă a comisiilor.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 49 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială, str. sg. maj. Ioan Roman, fn”, beneficiari Buti Ioan și Buti Valeria:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza favorabilă a comisiilor.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 50 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic de Detaliu -construire hală de depozitare, str. Dezrobirii, nr. 19”, beneficiar S.C. Deszasz Constop S.R.L.:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza favorabilă a comisiilor.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Bakos L.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 51 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic de Detaliu - lotizare teren în trei parcele în vederea construirii de locuințe unifamiliale, cartier Unirii, zona străzii Pomilor”, beneficiari Marton Andrei și Marton Rodica:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza favorabilă a comisiilor.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 52 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuință individuală, str. Răsăritului, nr. 17”, beneficiar S.C. Nicom G&T S.R.L.

Dl. consilier Benedek: - nu știu câți dintre dvs. cunosc zona, nu văd unde este acea clădire, nu este un PUZ ca să-mi dau seama. Acolo au fost foarte multe nereguli. Domnul primar știe foarte bine că în zona respectivă orașul a fost păgubit de niște terenuri.

Dl. viceprimar Maior: - supun votului dvs. amânarea proiectului de hotărâre.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Proiectul de hotărâre s-a amânat.

P A U Z Ă

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Locativ S.A.

Dl. director Fărăcșan: - materialele cuprinse pe ordinea de zi au fost discutat în comisiile de specialitate. A fost o singură problemă pe care aș vrea să o discutăm în mod special și anume art. 3 care prevede vânzarea a 5 apartamente de la etajul 2 al blocului de locuințe situat în Tîrgu-Mureș, str. Aleea Carpați.

Supun la vot dacă sunteți de acord să se vândă cinci apartamente de la etaj 2 - blocul de locuințe Aleea Carpați, urmând ca suma rezultată din vânzare să fie trecută cu titlu de redevență în avans la primărie.

Dl. viceprimar Maior: - s-a votat că 10 apartamente rămân primăriei. Acum am spus să fie numai 5 apartamente primăriei, urmând ca cele 4 să hotărâm cui să le dăm.

Dl. consilier David: - și când ați adus materialul v-am întrebat dacă aveți o situație, câte familii trebuie recazate din cauză că vor fi dați afară din locuințele retrocedate. Nu degeaba am rezervat 10 apartamente. Până când nu se știe câți sunt, ce facem?

Dl. director Fărcășan: - este legal, am discutat această problemă la oficiul juridic la noi, se poate face această vânzare urmând ca apoi să se stabilească modul de distribuire a acestui câștig care rezultă din vânzarea celor cinci apartamente. Sigur că lista despre care vorbiți poate fi mai mare sau mai mică, în funcție de câte punctaje există la dl. Bako.

Dl. viceprimar Maior: - este vorba de calculul făcut pentru groapa de gunoi unde efectiv am plătit în jur de 80-90% din bani, rămânând 15-20%. Am propus dacă se vinde să se plătească pentru terenul de la groapa de gunoi sau achiziții de alte apartamente dacă va fi nevoie. Am spus pentru groapa de gunoi fiindcă acum avem nevoie de bani acolo.

Dl. consilier Sita: - ridic din nou problema familiei actorilor Popescu. Vă rog să țineți cont de acest lucru, avem în mape și o adresă de la Teatrul Național, de 4-5 ani se promite că se rezolvă, dl. Bako a spus că se găsește o soluție.

Dl. director Fărcășan: - acum există două variante pentru familia Popescu, una în Aleea Carpați iar cealaltă în Dâmbu Pietros. Comisia va decide acest lucru.

Dl. consilier Molnar: - de nenumărate ori am revenit asupra unui aspect. Locativul a fost înființat ca să gestioneze fondul locativ și să creeeze fondul locativ. Eu nu neg necesitatea fondurilor și nu și vrea să fiu în locul d-lui primar și în locul d-lor viceprimari, fiindcă sigur că fondurile sunt puține. Degeaba luăm dintr-un buzunar și îl golim. Eu susțin și în acest caz ca SC Locativ SA să folosească toate resursele pentru a crea spații de locuit, să-și pună banii de-o parte, să construiască, acum este oportunitate, terenurile sunt mai ieftine, construcția este mai ieftină. Din acest motiv eu nu sunt de cord ca Locativul să fie o sursă pentru alte scopuri, justificate, dar nu e bine să folosim resursele de la un obiectiv foarte important la altele.

În ceea ce privește redevența în avans, este o expresie, eu sunt convins că în sală sunt economiști mai pricepuți ca mine, dar nu mi se pare că o formă prea legală de a transfera orice sumă în timpul anului de la o societate la primărie. Ca urmare, eu nu sunt de acord din cele două motive enumerate.

Dl. consilier Benedek: - domnule viceprimar, trebuia să specificați un lucru. Noi am mai luat o hotărâre în consiliu ca să cumpărăm terenul de la groapa de gunoi. Acea vânzare-cumpărare nu a mers și am rămas fără bani. Era vorba de terenul de pe str. Barajului

Dl. viceprimar Maior: - așa este. În urma negocierii, s-a sollicitat în loc de 30 cât am votat noi, am rămas că mai negociem. Dacă nu, nu se cumpără.

Cu mențiunea că banii care vin de la apartamente merg numai pentru terenul de la groapa de gunoi, eu zic că putem supune votului hotărârea.

Dl. director Fărcășan: - supun votului dvs. dacă sunteți de acord cu vânzarea celor cinci apartamente, cu mențiunile făcute.

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Molnar G.)

Cine se abține? - 4 abțineri (Balint S., David C., Peti A., Torzsok S.)

Hotărârea a fost aprobată cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 4 abțineri.

Celelalte materiale au fost discutate în comisii și nu au fost obiecțiunii. La primul punct, art. 1 este legat de acest schimb pe care îl dorește toată lumea referitor la str. Baladei, este vorba despre familia Kadar care a acceptat o locuință în blocul nou construit și urmează să facem formele legale pentru a ajunge dânșii în proprietate.

Supun la vot restul materialului în totalitate.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Molnar G., Peti A.)

Hotărârea a fost aprobată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri.

Vreau să fac o precizare, cele cinci apartamente se vor vinde în baza caietului de sarcini existent și anume 50% va fi în avans, se va plăti cu bani integral, iar restul va fi pe o perioadă de 10 ani. Suma care va intra la primărie nu va fi de sută la sută, ci 50%.

Dl. consilier Bakos: - adineauri am convins consiliul local de necesitatea obținerii unor fonduri. Aceste locuințe se vând pe piața imobiliară locală, în condiții de concurență. În condițiile în care vrem să obținem niște bani, de ce ne gândim acum la o vânzare în rate pe 10 ani? Nu acum ne trebuie bani?

Dl. director Fărcășan: - piața imobiliară din Tîrgu-Mureș este blocată, Locativul este singura societate care a reușit să vândă tot ce și-a propus. Aceasta a fost modalitate în care am vândut noi și a fost o modalitate bună, dovadă că alte firme și alte societăți care au construit și care construiesc apartamente, au aplicat metoda noastră. Dacă facem un calcul și vedem că noi din cei 50% pe care îi încasăm, noi încasăm mai mult, pentru că avem 20% puși ca profit, noi nu primim numai 50%, ci primim mai mult, cu profitul respectiv. Eu zic că aceasta este singura soluție bună.

La art. 2 trebuie să numim comisia care să repartizeze cele patru apartamente și propunerea a fost ca această comisie să fie formată din câte un membru din fiecare comisie de specialitate a consiliului local.

Vă rog să nominalizați cinci persoane - câte una din fiecare comisie care să facă această repartizare a celor cinci apartamente care au rămas.

Dl. consilier Maior: - sunteți de acord să facă parte din comisie secretarii comisiilor de specialitate.

Dl. consilier David: - dacă dai în rate pe 10 ani, înseamnă că faci activitate de creditare. Nici primăria și nici Locativul nu au dreptul să aibă activități de creditare din bani publici. Nu este bancă și eu vreau să se lămurească această chestiune. Eu cred că ceea ce facem este ilegal.

Dl. director Fărcășan: - eu am discutat această problemă cu mai mulți juriști și să știți că nu este nicio problemă.

D -na secretar Cioban: - deși nu am nicio calitate în această ședință pentru că este ședință AGA, vreau doar să-mi spun părerea. În urmă cu doi ani de zile, dvs. printr-o hotărâre AGA ați aprobat vânzarea acestor apartamente în rate. Este o hotărâre AGA. Faptul că ați aprobat-o în urmă cu doi ani nu înseamnă că este legal sau ilegal. Oricine care este societate comercială, poate să-și aleagă sistemul în care face politica comercială. Dacă ea este la un moment dat benefică în acest sistem, nu împiedică nici o lege să o facă. Sunt banii unei societăți comerciale care are capital municipal, nu înseamnă neapărat câți bani publici sunt. Sunt banii societății comerciale.

Dl. director Fărcășan: - modul de vânzare a fost discutat și la Curtea de conturi și nu au ridicat niciun fel de probleme.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Asfamur S.A.

Dl. administrator Savu: - înainte de a demara ședința propriu-zisă a Adunării Generale a Acționarilor, din rațiuni procedurale și formale, respectarea Legii 31/1990, să desemnați un președinte de ședință A.G.A. având în vedere că mandatul meu a încetat în data de 31 martie 2009.

Dl. viceprimar Maior: - a fost propus dl. Bakos președinte de ședință.

Dl. consilier Bakos: - îl rog pe dl. Savu să continue.

Dl. Savu: - ordinea de zi cuprinde:

  • 1.  Prezentarea și aprobarea raportului administratorului unic și descărcarea de gestiune a acestuia pentru exercițiul financiar 2008.

  • 2.  Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare (Bilanț Contabil și Cont de Profit și pierdere) ale exercițiului financiar 2008.

  • 3.  Informare cu privire la stadiul selectării noului administrator al SC Asfamur SRL:

  • 4. Proiect de hotărâre privind numirea noului administrator al SC Asfamur SRL.

Din rațiuni de operativitate, având în vedere că aceste materiale le aveți din data de 30 martie 2009, punctele 1 și 2, ținând cont de faptul că societatea nu are datorii, nu are creanțe, are un profit net, a recuperat toate pierderile, propun să votăm primele două puncte.

Supun votului dvs. punctul nr. 1 din ordinea de zi.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Supun votului dvs. punctul nr. 2 din ordinea de zi

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Referitor la punctul nr. 3, în această secțiune de alegere a noului administrator unic, vreau să vă amintesc că în ședința din noiembrie 2008 ați desemnat o comisie care să vizeze selectarea noului administrator, aceasta a întocmit un caiet de sarcini, a stabilit procedura de selectare, aveți în mape faza de preselecție a acestui administrator, în cursul lunii martie faza finală a procedurii a consființit faptul că singurul candidat care a depus un proiect de menagement a obținut din partea comisiei nota finală 7,14, în acest context eu aș citi doar partea finală a procesului verbal al comisiei speciale desemnate prin H.C.L. nr. 201 din 13.11.2008, și anume, “Având în vedere nota medie finală de 7,14 comisia specială pentru efectuarea operațiunilor necesare reactivării funcționării S.C. Asfamur S.R.L. și încheierea unui contract de mandat, numită prin hotărârea amintită, recomandă A.G.A. SC Asfamur SRL selectarea domnului Nagy Gabor ca administrator unic al acestei companii cu următoarele propuneri: mandat pe o durată limitată - 31 decembrie 2009, prezentarea de către administratorul unic al Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a bugetului activității de investiții, până la ședința Consiliului local din luna mai 2009, prezentarea execuției B.V.C. și a activității de investiții la ședința consiliului local din iulie august și noiembrie”.

Vreau să vă spun că activitatea pe care s-a axat candidatul vizează izolarea termică a blocurilor - programul guvernamental pe care dvs. îl cunoașteți, încălzirea heliotermică a pereților blocurilor și mansardări. Planul de afaceri structural s-a axat pe aceste activități, fluxul de venituri și cheltuieli bazându-se pe aceste componente.

Dl. viceprimar Maior: - înainte de a supune votului dvs. am o mică interpelare. Să nu o luați în nume de rău, noi avem o altă propunere, conform hotărârii pe care am adoptat-o se putea face și concurs și să și împuternicim direct. Noi am avut o serie de discuții cu dl. Crișan Cornel Liviu, în urmă cu o jumătate de oră a primit dl. primar acceptul de la dânsul. Avem o nouă nominalizare - dl. Crișan Cornel Liviu și doresc să supunem la vot. Ca biografie, studii - Univ. Dimitrie Cantemir, licențiat în drept, limbi străine - engleză și maghiară - scris, vorbit, experiență profesională -tehnolog ape IBC Sovata, funcția - șef complex 1976-1980, UJCOOP Cooperativa Band, 1980 -1992 - SC Taurus Prod Com SRL 1992-1994, SC Prod Impex - director general 1992 - 2009.

Dl. consilier Benedek: - mi se pare neserios ca acum să veniți cu o altă propunere.

Dl. viceprimar Maior: - domnule director, era stipulat în hotărârea de consiliu că în cazul în care ... Dânsul a luat la examen puțin peste 7, deci nu putem spune că e o notă așa mare.

Propun amânarea până luna viitoare.

Dl. Savu: - formal, nu se poate. Trebuie să predăm bilanțuri, situații financiare.

Dl. viceprimar Maior: - va împuternicim să rămâneți dvs. până luna viitoare.

Dl. Savu: - nicio problemă, dar înseamnă Registrul Comerțului, plăți, sunt niște formalități și ne încurcăm. Trebuie decis acum.

Dl.viceprimar Maior: - la Registrul comerțului, pentru 5-10 milioane, nu cred că primăria o să aibă așa un deficit.

Dl. Savu: - nu-i vorba de deficit, e vorba că trenează această decizie.

Dl. primar Florea: - dl. manager, într-o activitate în care nu face nimic, bătălia e foarte mare. Haideți să-i găsim ceva să facă. Mi se pare corect și ce spune dl. Benedek, chemați-l să dea examen în fața dvs. Eu zic că două săptămâni nu e așa de mult. Să nu-și închipuie cineva că nu știu ce e de făcut acolo; eu pentru asta am destituit un senator. Dvs. ați avut un mandat. A mai fost unul care s-a dat rănit după ce a luat sute de milioane. Tot profitul a fost numai salariul. Dl. Kolozsvari l-a promovat, nu ne-a spus că e psihopat.

Toți facem greșeli. Eu zic că două săptămâni  nu e mult să decidem  că omul acceptă un

mandat.

Dl. consilier Molnar: - eu am apucat vremuri diferite. Eu vreau amical să vă spun că înțeleg perfect că majoritatea de voturi este o tentație puternică, dar când se pierde rațiunea, rezultatele sunt cele pe care nu e dorește nimeni. Măcar formal să încercăm să jucăm, să nu ne considerăm unii pe alții proști. Măcar formal să ascundem intențiile și abuzul de forță.

Dl. viceprimar Csegzi: - nu doresc să rămâneți cu impresia că acea comisie pe care ați numit-o dvs. nu și-a făcut treaba. În modul acesta să punem problema, mi se pare neserios. Cel puțin o discuție cu comisia aceasta de către cei care au făcut altă ofertă după ce două luni de zile am făcut concurs, materiale, promovarea acestui post într-un mod serios (puteți urmări presa scrisă locală, video, etc.), în modul cel mai profesionist. Că a venit o singură persoană, asta e, puteau să vină 100. Am pus niște condiții că nu știu care dintre noi ar face față acelor pretenții care au fost formulate, tocmai ca să fie o selecție puternică. A trecut toate fazele și tocmai pentru că a luat 7,14 am considerat să oferim această variantă de provizoriat până la 31 decembrie, cu control permanent lunar din partea consiliului.

Pe de altă parte, știm că dl. Savu nu poate să accepte sarcina care i-a fost încredițată până acum, din diverse motive. La un momnet dat putem să blocăm toată această procedură. Noi putem azi să decidem să nu existe Asfamur, să desființăm societatea, să investim banii în altceva. Modul acesta de a pune problema este o desconsiderare a muncii consiliului și a comisiei care a lucrat.

Dl. viceprimar Maior: - cu mențiunea că în două săptămâni revine în fața consiliului.

Dl. viceprimar Csegzi: - nu poate să revină în două săptămâni, fiindcă trebuie anunțat concursul, trebuie făcută toată procedura până la capăt încă două luni de zile.

Dl. consilier Bakos: - ne batem joc de niște principii. Știu că sunt tentații, nu știu dacă se adeveresc, dar ca să găsiți pe cinev cu o oră înainte de ședință, mi se pare un lucru care depășește orice limită. S-a lucrat mult, ani de zile Asfamur a reprezentat un subiect delicat. Dacă punem acolo un om nepotrivit, vom ajungă iarăși să avem de-a face cu un subiect foarte delicat pentru că sunt bani publici.

Dl. Savu merită toată aprecierea noastră pentru răbdarea cu care a lucrat în anii precedenți și a avut răbdarea necesară să rezolve această situație întortocheată în jurul societății Asfamur.

Dl. consilier David: - noi facem o treabă ilegală. Dacă s-a parcurs procedura hotărâtă de consiliul local, dacă nu ați vrut acest om, de ce nu ați spus că are numai nota 6 sau 5 și nu trecea în fața a două. Și eu zic că examinarea a fost riguroasă și acum nu putem să ne întoarcem cu 180 de grade. Sunt de părere că trebuie să dăm o șansă acestui om. Dacă eu aș fi în locul lui, aș da în judecată consiliul local. Am parcurs procedura, am prezentat tot ce ați cerut, președintele comisiei a anunțat în scris toate acestea și în urmă cu o oră veniți cu altă propunere.

Dl. viceprimar Maior: - toată procedura care s-a făcut moralmente este cum spuneți dvs., dar legal este cum vă spun eu. Toată procedura s-a făcut urmând ca ultimul vot să-l ia în consiliul local; că s-a ținut, că nu s-a ținut examen. Dacă dorim să se voteze fără examen se votează fără examen și atunci am spus să mai lăsăm două săptămâni, vine în fața comisiei, îi puneți ce întrebări vreți dvs. și dacă nu ia mai mult decât cel care a fost acum, rămâne valabil concursul acelui om. Așa s-a votat acum trei luni de zile. Domnule Savu, am sau nu dreptate în ce spun?

Dl. Savu: - Caietul de sarcini pe care l-am întocmit noi comisia prevede într-adevăr la dispoziții finale că, Consiliul local în calitate de AGA nu are obligativitea ducerii procedurii până la capăt. Decizia comisiei speciale este una consultativă. De asta am spus că recomandă.

Dl. viceprimar Maior: - eu zic să o amânăm până luna viitoare, rămâne dl. Savu mai departe.

Dl. Savu: - eu propun în felul următor: rămân două luni că sigur nu se termină, fără remunerație. Dacă terminăm mai repede, o convocăm mai repede.

Dl. viceprimar Csegzi: - decizia este a Consiliului, de asta suntem aici. Dacă astăzi dvs. decideți ca nu îl acceptați pentru că are doar 7,14 și propuneți să se reia procedura, este dreptul dvs., dar nu așa că vine cineva cu un A4 și curiculum vite și în două săptămâni îl luăm. Cu omul acesta s-a lucrat.

Dl. viceprimar Maior: - este corect, aveți dreptate, dar la fel și eu vă rog peste două luni de zile poate că vine cu un alt plan de management. Dânsul a venit cu reabilitare blocuri. Cel care vine, poate vine cu plan pentru asfalt.

Dacă nu mai sunt comentarii, supun la vot amânarea materialului cu reluarea procedurilor, urmând ca peste două luni de zile să se intre conform caietului de sarcini.

Cine este pentru? - 13 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Bakos L., Peti A.)

Cine se abține? - 6 abțineri (Csegzi S., David C., Molnar G., Benedek I., Mozes L, Torzsok

S.)

Proiectul de hotărâre s-a amânat.

Dl. primar Florea: - vă rog să fiți convingători, pentru că chiar dacă este ministrul meu, nu o să cedez în fața a ceea ce am spus și data trecută. Averea orașului rămâne averea orașului. Eu am cerut ministrului Blaga să modifice legea locuinței. Dacă nu modifică legea locuinței nu o să avem nici un fel de succes și eșuează orice fel de proiect privind blocul. Degeaba pui un om acolo când nu avem legislația pe măsură ca să facem treabă.

Reluare punctul nr. 21 din ordinea de zi

Dl. viceprimar Maior: - am spus că revenim la acest material după ședința A.G.A. SC Locativ SA.

Dacă nu mai sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 13 voturi

Cine este împotrivă? - 3 voturi (David C., Peti A., Torzsok S.)

Cine se abține? - 5 abțineri (Balint S., Bakos L., Molnar G., Benedek I., Mozes L.)

Proiectul de hotărâre s-a respins.

D -na Secretar Cioban: - pentru realizarea proiectului din str. Baladei, primește un apartament și se face un schimb de imobile cu Locativul.

Dl. viceprimar Maior: repetăm votul la pucntul 21.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Todoran L., David C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri.

Materiale in regim de urgență

Punctul nr. 1 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind premierea echipei de volei feminin - junioare a C.S. Universitar:

Dl. viceprimar Maior: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 4 abțineri (Mozes L., David C., Peti A., Torzsok S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 4 abțineri.

Punctul nr. 2 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 46/2006 respectiv transmiterea, în principiu, din proprietatea Statului român și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș și administrarea Consiliului local municipal, a unui teren în suprafață de 3,45 ha, denumit „Drumul tanchiștilor”:

D-na secretar Cioban: - în 2006 dvs. ați aprobat transmiterea drumului tanchiștilor și Ministerul Apărării Naționale ne-a cerut să le asigurăm o servitute de trecere și să fie nominalizat că este drum public. În sensul acesta este modificarea ca să putem trimite la minister.

Dl. viceprimar Maior: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 3 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri referitoare la o stradă din Municipiul Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - având în vedere că întotdeauna când s-a votat o denumire de stradă sau un monument, s-a mers pe o comparație, propun să amânăm materialul până găsim și un amplasament, un monument al Școlii Ardelene. Dacă sunteți de acord supun votului dvs. acest lucru.

Dl. consilier Sita: - de ce încurcați lucrurile? Nu are nicio legătură una cu cealaltă. Durează de 6 ani de zile acest proces, vă rog să supuneți la vot materialul așa cum este.

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot propunerea făcută de mine, amânarea până luna vitoare când se va găsi un amplasament pentru monumentul Școala Ardeleană. Procesul oricum merge mai departe.

Dl. consilier Sita: - tocmai asta vreau să nu mai continue procesul. Supuneți la vot așa cum ați supus în urmă cu 6 ani și vedem ce rezultă.

Dl. viceprimar MAior: - cred că o lună de zile nu este așa de mult, pentru buna conviețuire între naționalități, să așteptăm până găsim un spațiu și pentru Școala Ardeleană.

Dl. consilier Molnar: - există în România niște legi, sistem judecătoresc. Nu decidem noi. Eu cred că datoria noastră, în afară de încrederea pe care trebuie să o avem în sistemul judecătoresc, este să găsim soluții locale astfel încât toată lumea să se simtă bine. Fiindcă este o cale normală de urmat, să avem încredere și să găsim soluții acceptabile pentru toți locuitorii orașului și în acest sens susțin propunerea de amânare.

Dl. consilier Sita: - da, să avem încredere în justiție. Avem două hotărâri judecătorești pentru rămânerea denumirii de str. Călărașilor. Hotărârea justiției este aceasta, vă rog să supuneți materialul la vot.

Dl. viceprimar Maior: - supun mai întâi la vot amânarea până găsim și pentru Școala Ardeleană un loc în care să fie amplasat un monument, iar dacă nu se amână, supun la vot matrialul așa cum este.

Supun votului dvs. amânarea materialului

Cine este pentru? - 15 voturi

Cine este împotrivă? - 4 voturi (Buda B., Fărcaș I., Sita I., Vlas F.)

Cine se abține? - 2 abțineri (Georgescu M., Roman I.) Proiectul de hotărâre s-a amânat.

Dl. consilier Benedek: - atrag atenția că noi am adus în fața consiliului această hotărâre când noi am fost în minoritate. Am spus atunci că în sfârșit în acest oraș se poate stabili o înțelegere între noi și pentru viitor este un semn bun.

Când recent am fost ales președinte al unei organizații orășenești, prima declarație a mea a fost că în acest oraș trebuie să ducem această idee mai departe. Dacă mergem înapoi în istorie și noi avem rețineri față de unii și față de alții. Dacă nu ne respectăm și dacă nu avem respect față de acei cetățeni care conviețuiesc în cest oraș, atunci o să ajungem înapoi în 1990.

Noi trebuie să avem o colaborare ca să mergem înainte. Și dvs. și noi avem anumite orgolii, dar trebuie să ne respectăm nu să facem politică din tot, să generăm tensiuni care aduc un dezavantaj foarte mare pentru acest oraș.

Dl. consilier Sita: - nu noi am cerut schimbarea. A fost foarte bine cum a fost denumirea acelei străzi.

A plecat dl. consilier Vlas Forin sunt prezenți 20 consilieri locali.

Punctul nr. 4 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind înființarea unei comisii mixte de negociere în vederea încheierii contractului de închiriere pentru imobilul situat în Municipiul Tîrgu Mureș, str. Revoluției, nr. 9:

Dl. viceprimar Maior: - la acest material avem nevoie de patru propuneri pentru comisie:

Au fost propuși dl. viceprimar Csegzi Sandor, dl. Balint Stefan, dl. Todoran Liviu și dl. Buda Bogdan.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Sita I.)

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 1 vot împotrivă.

Punctul nr. 5 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea sistării funcționării Centralei termice de la Liceul economic - Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - la ședința trecuta s-a amânat acest material, probabil nu se cunoștea despre ce este vorba.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Sita I.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 6 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 96/26.02.2009 referitoare la acordarea unui meniu complet, de două ori pe săptămână, pentru pensionarii cu venituri mici:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 7 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Înlocuire conducte apă în cartierul Unirii - Tîrgu Mureș, str. Agricultorilor, str. serg. maj. Ionel Giurchi, str. serg. maj. Ioan Roman, str. serg. maj. Mircea Robu”:

Dl. consilier David: - întreb dacă costurile acestei reabilitări au fost cuprinse în buget.

Dl. viceprimar Maior: - sunt cuprinse 33 miliarde, din care această lucrare costă 12 miliarde, dacă îmi amintesc bine.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 8 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de plata taxelor pentru afișaj, a acțiunilor de distribuire de pliante, fluturași și alte materiale electorale, ocuparea domeniului public/privat cu amenajări provizorii precum și de traversare a domeniului public sau privat al Municipiului Tîrgu Mureș cu echipaje mobile cu ocazia acțiunilor electorale, pe anul 2009:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Sita I.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 9 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea edificării de parcări acoperite pe domeniul public și privat al Municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Molnar: - domnule președinte, dvs. cunoașteți în detaliu acest subiect, eu vă rog să fiți de acord ca acest material să fie discutat în comisiile de specialitate și apoi să intre în plen.

De exemplu, la art. 4 este vorba ca acele parcări acoperite să fie repartizate unora.

Dl. viceprimar Maior: - am făcut cum a spus dl. Bakos: “ de repartizarea acestor locuri...”

Dl. consilier Molnar: - să nu se repartizeze, fiindcă atâta vreme cât este de 10 ori mai puțin spațiu decât locuitori sau solicitanți, nu veți găsi niciodată un principiu corect.

Eu am rugămintea ca aceste discuții să le purtăm în comisii și din comisii să ajungă în ședință ordinară normală.

Dl. viceprimar Maior: - am spus că dacă se voteză acum, urmează ca în timp ce noi facem licitațiile, etc., consiliul local să vină cu propuneri.

D-na secretar Cioban: - am sesizat care este problema domnului Molnar și aș propune ca art. 4 să fie reformulat, repartizare înseamnă ceva nominal, în sensul că modul de utilizare a acestor spații să se facă ulterior în baza unui regulament aprobat de consiliu local la propunerea ADP.

Dl. consilier Molnar: - acel regulament să prevadă în primul rând că se utilizează liber.

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de dna secretar Cioban.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 3 abțineri (David C., Peti A., Torzsok S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 3 abțineri.

Punctul nr. 10 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetului local al Municipiului Tîrgu Mureș pe anii 2001 - 2008:

Dl. consilier Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 13 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 7 abțineri (David C., Peti A., Balint S., Torzsok S., Csegzi S., Benedek I., Molnar G., )

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru și 7 abțineri.

Punctul nr. 11 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din partea Primăriei Municipiului și a Consiliului local municipal Tîrgu Mureș la Szeged - Ungaria.

Dl. consilier Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 13 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 7 abțineri (David C., Peti A., Balint S., Torzsok S., Mozes L., Benedek I., Molnar G., )

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru și 7 abțineri.

Diverse

D-na consilier Roman: - vreau să ridic o problemă importantă din punct de vedere social. Fundația Alpha Transilvană are un centru de zi și un centru de recuperare medicală ce funcționează în acest moment și ajută peste 200 de copii, fie că este vorba de dizabilități neuromotorii, ba chiar și psihice, în acel centru de recuperare medicală, și peste 20 de copii în centrul de zi.

Peste o lună de zile nu va mai funcționa acel centru, pentru că finanțarea nu mai există. Acolo este un istoric destul de serios în legătură cu modul în care a fost finanțată până acum această activitate.

În mape aveți descriere a acelui istoric, a cadrului legal, a modului în care vin banii și a fodurilor care sunt necesare pentru menținerea serviciilor în continuare, ideea este că finanțarea din partea Consiliului județean prin Direcția de Protecția Copilului va dispărea în 30 iunie pentru că atât este contractul și mai apoi această fundație nu va mai putea să presteze respectivele servicii de care beneficiază nu doar copii târgumureșeni, ci și copii din județ. Dacă e să o luăm în sens strict, nu ar trebui să ne preocupe decât ceea ce se întâmplă în Tîrgu-Mureș, dar totuși acești copii ar trebui să ne intereseze. Am vrut doar să trag un semnal de alarmă, să studiați materialul respectiv și dacă ne preocupă problema să purtăm o discuție concretă cu executivul. Cei de la fundație au demarat discuții la nivelul executivului, poate se va găsi o formă prin care măcar o parte din finanțarea respectivă să fie dată de la Tîrgu-Mureș. Asta este o sugestie și o temă de gândire.

Dl. primar Florea: - vă rog să dați curs invitației fiindcă se dorește o invitație legat de programe europene. Suntem prinși într-o serie de proiecte plus că vor veni și discuțiile legate de Compania Națională de Investiții privind bazinul și restul lucrurilor.

Profit de acest moment ca să vă invit mâine la deschiderea sezonului la Week-end și Platoul Cornești. La Platou inaugurăm o parte a modulelor de acolo și m-aș bucura să fiți prezenți pentru că târgumureșenii apreciază. Am eșuat în tratativele de a achiziționa restaurantul de la Platou, ne-au cerut 3 milioane de euro. Noi am hotărât să facem un gard împrejur.

Alpha Transilvania este o solicitare serioasă care și-a dovedit utilitatea.

Dl. viceprimar Csegzi: - Fundația Alpha Transilvană este una dintre puținele fundații care și-au dovedit importanța existenței dânșilor în orașul nostru. Este o necesitate mare pentru activitatea dânșilor și eu vă rog să sprijiniți această cerere.

Dl. consilier Bakos: - nu a trecut luna și anul ca să fac o referire negativă asupra transportului local, vreau să fac o referire pozitivă și un îndemn la colegii din consiliu și la executiv. Operatorii de transport au fost invitați să vină cu propuneri la regulamenul de transport public, aveți o informare că lucrurile au demarat din partea executivului, e momentul ca dacă avem propuneri să fie transmise executivului ca luna viitoare să putem discuta acele modificări care se cuvin pentru îmbunătățirea serviciului.

Dl. consilier David: - în legătură cu Fundația Alpha Transilvană și eu sunt de cord, ceea ce a spus d-na Roman, a spus pentru executiv. Noi de multe ori votăm sumele pentru probleme sociale și executivul nu plătește.

Dl. viceprimar Maior: - pentru luna viitoare veniți cu material ca să votăm să putem aloca și acei bani.

Pentru ședința ordinară din luna mai rămâne președinte de ședință dl. Kolozsvari Zoltan. Dacă nu vine dl. Kolozsvari, alegem pe altcineva înaintea ședinței.

Vineri, 8 mai, vom avea ședință extraordinară.

Nemaifiind alte discuții la ordinea de zi, lucrările ședinței ordinare a Consiliului local se încheie.

viceprimar Maior Claudiu - președinte de ședință________________

jrs. Cioban Maria - Secretarul municipiului Tîrgu-Mureș_________