Proces verbal din 29.10.2009

Sedinta de consiliu din 29 octombrie 2009

PROCES VERBAL

încheiat cu ocazia Ședinței ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș din data de 29 octombrie 2009

S-a prezentat în mape Sinteza procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 7 octombrie 2009.

Dl. viceprimar Maior: - doamnelor și domnilor, declar deschise lucrările ședinței de astăzi a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș.

Din totalul de 23 consilieri sunt prezenți la ședință 22 consilieri locali. Absentează dl. consilier Sita Ioan.

Conform Convocatorului anunțat, avem 36 de puncte la ordinea de zi și 8 puncte în regim de urgență.

Înainte de a supune la vot aprobarea Ordinii de zi, propun să ținem ședința A.G.A. - S.C. Locativ S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor — S.C. Locativ S.A.

Dl. director Fărcășan: - ordinea de zi a ședinței A.G.A. de azi cuprinde două materiale care au fost prezentate în comisii și nu au fost obiecțiunii.

1. Hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a contractelor de închiriere pentru spațiile cu destinația de ateliere creație, deținute de membrii Filialei Târgu-Mureș a Uniunii Artiștilor Plastici:

Primul material se referă la prelungirea contractelor pentru artiștii plastici, o prelungire pentru încă cinci ani, cu mențiunea ca prețurile să fie indexate cu rata inflației.

Dl. consilier Vlas: - prețurile, la ora actuală în România au coborât extrem de mult. Să hotărâm noi acum că ridicăm prețurile chiar și cu inflația, iar pe partea cealaltă să vedem foarte multe renunțări a chiriașilor în spațiile pe care chiar SC Locativ SA le are și stau goale, care se degradează nefiind folosite și încălzite, e o pierdere mult mai mare la SC Locativ SA ca și încasare, decât faptul că noi mărim tarifele în loc să revenim cu ele la ceea ce înseamnă piața de zi cu zi. Reglarea pieței se face și în Tîrgu-Mureș ca și în România la fel. De exemplu, la intrare în București este un afiș mare cu 4 euro/mp închiriere și înainte de inflație discutam de 25 euro. Nu mai este solicitare și atunci îl închiriază la prețuri mici măcar să nu se degradeze. Nu pot fi de acord să mărim prețurile. Sigur, la O.N.G.-uri s-a solicitat în ședință de comisie ca să veniți cu un material în ședința de azi să discutăm referitor la prețurile de închiriere a anumitor spații din municipiul nostru pentru că trebuie să le aducem la ceea ce reglează piața.

Dl. director Fărcășan: - în momentul de față prețurile de închiriere sunt niște prețuri normale, mai mici decât prețurile de pe piață, am făcut un studiu și nu avem așa de multe spații goale cum se crede. Și în momentul de față sunt două spații pe care le-am închiriat, numărul spațiilor care sunt în curs de închiriere este cam același. Obiectul acestei ședințe era exact majorarea chiriilor pentru artiștii plastici, cu indicele de inflație. Indicele de inflație înseamnă o majorare cu circa 30%.

Dl. consilier Vlas: - chiar și artiștii plastici și O.N.G.-urile au probleme în ceea ce înseamnă venituri și existența lor. În criza care este nu văd binevenită o majorare a prețurilor, chiar și cu inflația care există.

Dl. director Fărcășan: - această majorare au solicitat-o însuși artiștii plastici care au spus că este un preț ridicol de mic pe metru pătrat.

Dl. consilier Vlas: - în sfârșit am auzit-o și pe asta, cineva care a închiriat cere majorare de chirie. Nu mai am nimic de spus în acest caz.

Dl. consilier Buda: - ținând cont că sunt spații destinate artiștilor plastici și știm toți că sunt niște spații nu prea mari, dacă bugetul local stă în câțiva bănuți care trebuie să-i punem la artiștii plastici, eu cred că e o problemă. Ținând cont că e vorba de cultură, eu cred că e singurul pas pe care putem să-l facem în promovarea mai departe, lăsând chiriile la prețul care sunt. Să rămână chiriile la prețul care sunt, tocmai pentru că e vorba de cultură.

Dl. consilier Todoran: - absolut toate propunerile făcute care au implicație socială sau care pot fi luate ca un discurs electoral, de orice fel ar fi, cu adevărată sau falsă modestie, să le amânăm pentru ședința de după campania electorală. Și eu sunt de acord să nu se mărească chiriile la artiști care sunt de multe ori necăjiți, dar să ridicăm acum problema că 0,12% e o nimica toată ca apoi să spunem că nu avem bani ca să facem diferite lucrări. Propun ca toate punctele cu implicație socială și cărora li se poate da o conotație politică să le amânăm.

Dl. viceprimar Maior: - la toate punctele putem să le dăm conotație politică, nu pot să supun la vot propunerea dvs.

Dl. consilier Vlas: - probleme sociale ale orașului nu sunt discursuri politice. Vă rog să vă cereți scuze dacă v-ați referit la mine, domnule Todoran. Aceasta este o problemă a orașului și nicidecum o problemă politică.

Dl. director Fărcășan: - vreau să fac precizarea că tarifele cresc de la 20 de bani la 30 bani pe metru pătrat.

Dl. viceprimar Maior: - propun să se prelungească contractele pe cinci ani, urmând ca din 1 ianuarie să rediscutăm majorarea tarifelor.

Dl. director Fărcășan: - supun la vot materialul în varianta propusă de dl. viceprimar.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Dl. primar Florea: - am rugămintea către S.C. Locativ S.A. să nu mai propuneți termene foarte lungi în anumite spații, pentru că sunt unele spații improprii. Eu știu că dvs. vreți să creați posibilitatea pe termen lung, dar o serie de lucruri vin să fie reașezate și consiliu local cred că într-o perioadă următoare vom reașeza mai ales în spațiul cultural, prin preluarea și colaborarea cu Consiliul Județean privind administrarea unor spații culturale importante de tip Filarmonica, care vrem să le luăm treptat, să aveți în vedere să nu mergeți pe contracte foarte lungi pentru că în momentul în care vom reașeza din punct de vedere al locațiilor culturale, să nu fie piedici la un moment dat.

2. Hotărâre privind consituirea unei comisii de repartizare a apartamentului nr. 21 din str. Negooiului nr. 4, proprietatea SC Locativ SA:

Dl. director Fărcășan: - al doilea material se referă la formarea unei comisii, a fost discutat în comisiile de specialitate, privind repartizarea unei locuințe de pe str. Negoiului nr. 4, care este în momentul de față liberă, e un apartament în proprietatea S.C. Locativ S.A. și așa cum am procedat și până acum se forma o comisie care repartiza acest spațiu unei persoane care ocupă o anumită funcție în oraș. Dacă sunteți de acord cu componența comisiei, supun la vot acest lucru.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Dl. viceprimar Maior: - am discutat cu mai mulți colegi și am hotărât să împărțim ședința în două și să discutăm azi materialele până la punctul 21 din ordinea de zi și din materialele de urgență punctele 3, 4, 5 și 7 urmând ca marți să continuăm ședința cu celelalte puncte.

Dl. consilier Pui: - propun să discutăm azi și punctul nr. 6 în regim de urgență.

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot propunerea să discutăm azi punctele 1-21 din convocator și din materialele în regim de urgență punctele 3, 4, 5, 6 și 7, urmând ca marți să ne întâlnim din nou.

Cine este pentru? - 13 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Torzsok S.)

Cine se abține? - 7 abțineri (Bakos L., Buda B., David C., Molnar G., Mozes L., Peti A., Vlas F.)

Propunerea a fost aprobată cu 13 voturi pentru, un vot împotrivă și 7 abțineri.

Dl. viceprimar Maior: - am vorbit și cu dl. Benedek, până marți la ședință am să propun un proiect, sunt trei persoane în Tîrgu-Mureș care au plătit taxa de deracordare de la Energomur, de 49 milioane lei. O să pregătesc un material pentru marți, consider că este umilitor ca dintr-un oraș de 150 mii, 26 mii sunt deconectați și doar 3 persoane au plătit această taxă. O să propun un material să dăm înapoi acea taxă celor trei persoane.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor propuneri de transmitere a unor imobile din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș și în administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - dacă sunt observații?

Dl. consilier Molnar: - salut inițiativa primăriei, dar ca să meargă bine și corect lucrurile am o propunere de ușoară modificare și spun pentru îngregistare, iar dacă e necesar putem să și scriem.

La art. 1 propun următorul text: - se aprobă demersurile inițiate de Primăria municipiului Tîrgu-Mureș privind preluarea unor imobile din domeniul public al statului. În continuare rămâne textul cum a fost la art. 1. În ceea ce privește cele 4 aliniate, eu propun ca în afară de specificarea terenului și identificarea lui, unitățile militare de unde se preiau, celelalte observații referitoare la 10-15% construcții și alte condiții să nu fie incluse, pentru că poate în hotărârea finală vor apare alte cifre. Art. 2 ar rămâne așa cum s-a formulat ca să puteți iniția anumite acțiuni necesare realizării acestei preluări. Art. 2 trebuie să inițieze acțiuni și preoceduri legale și art. 3 care s-ar introduce, ar suna astfel: după efectuarea tuturor operațiilor de la art. 1 și 2 autoritatea publică executivă va promova în vederea aprobării de către consiliul local un proiect de hotărâre privind definitivarea obiectivelor și a condițiilor de preluare ce urmează să fie supuse preocedurilor de preluare în patrimoniul orașului.

Acest text l-am pus de acord cu d-na secretar și dacă mai trebuie schimbate cuvintele ca și formulare, se poate, însă ideea este următoarea: noi susținem acțiunile de preluare. Dacă se înșiruiesc terenurile și amplasamentele pe care dorim să le preluăm este foarte bine, dar astăzi eu nu pot fi de acord sau să votez împotriva unor condiții pe care nu le cunosc. De aceea, rugămintea mea este ca pe baza acestor modificări primăria să facă efectiv demersurile, să se formuleze condițiile în care se pot prelua, să se prezinte toate obiectivele care vor face obicetul acestei preluări și atunci consiliul local va putea analiza și decide, fiindcă este posibil ca preluarea unor obiective să implice anumite cheltuieli la care noi nu ne gândim în acest moment. Eu aș dori să nu oprim o inițiativă, dar în niciun caz nu pot da votul pentru un lucru care nu este foarte clar precizat.

Dl. viceprimar Maior: - un singur amendament fiindcă am participat personal la discuție. Dacă nu vom lăsa acel procentaj, pe domnii din armată îi interesa pentru că s-a întâmplat în alte orașe în care au preluat tot patrimoniul și nu s-a mai acordat nimic militarilor și atunci îi interesa dacă acel procentaj de 15% să fie stipulat în hotărârea de consiliu, fiindcă dacă nu va fi stipulat, nu vor fi de acord; urmând ca apoi să hotărâm ce vrem să facem.

Dl. consilier Molnar: - eu vorbesc de un respect față de ceea ce trebuie să facem noi aici. Dacă vă întreb ce înseamnă acel 10-15% exprimat în bani, evident că nu puteți să-mi spuneți.

Dl. viceprimar Maior: - închidem, nu le trecem în proprietate. 15% se închiriază din apartamentele sau locuințele pe care le facem.

Dl. consilier Molnar: - a căror număr nu-l cunoaștem.

Eu nu vreau în ședința de plen să purtăm discuții fiindcă vrem amândoi același lucru. Dvs., fiindcă se aprobă demersul inițiat de primărie, dvs. în documentul pe care îl pregătiți și care trimiteți oficial sub semnătura d-lui primar și a dvs. către Ministerul Apărării Naționale, dvs. puteți trece orice doriți, fiindcă noi dăm suport doar că trebuie să treceți niște lucruri care pot fi suportate ulterior de buget. Condițiile vor fi discutate după ce faceți prezentarea. Dacă vreți, îl mai discutăm o dată în comisii poate îl îmbunătățim până la ședința viitoare. Nu vreau să port discuții aici în fața plenului, însă nu e o treabă serioasă să votez un lucru care nu cunosc care sunt implicațiile.

Dl. primar Florea: - domnilor consilieri, eu vă înțeleg și vă respect lecțiile corecte care vi le faceți câte-o dată, dar vă rog să înțelegeți de data aceasta că aceste lecții nu le-am făcut noi. Aceste lucruri le fac generalii patriei care și-au luat gradele pe lecții politice. Supărarea mea este aceeași. Atâta am reușit să obțin după aproape 10 de ani de certuri cu miniștrii apărării naționale. Acum nu vreau să se înțeleagă ca din partea Consiliului local să cădem în această plasă, pentru că asta vor domnii generali, asta e rezistența la schimbare. Ministerul e dominat de o rezistență mare unde e vorba de patrimoniu. Acest lucru a fost un imperativ al primului ministru în care s-a tras de urechi ministrul apărării, s-a trimis în teritoriu pentru a rezolva problemele. Domnii generali de acolo ar face orice să nu cedeze nimic. Aceste lucruri au fost făcute cu complicitatea celor din Tîrgu-Mureș. Noi a trebuit să subscriem la acest lucru, da domnule, vă supun la dispoziție și vouă pentru acest lucru. Noi să trecem hotărârea pentru că altfel nu o promovează și după ce se schimbă ministrul apărării, se schimbă și problema de acolo.

Nu vreau să se spună că am vrut să cedez dar consiliul local Tîrgu-Mureș e mai catolic decât alții. Ne-au cerut terenuri de locuințe. Așa este în momentul în care apar legi neprietenoase pentru autoritățile locale. Aceste terenuri au fost ale orașului și vedeți cu ce greutate ți le dau înapoi sau nu ți le dau. Mai bine preferă să se dărâme cazărmile. Nu greșiți cu nimic, dar au niște juriști care știu să blocheze o serie de inițiative locale. O să vedeți un material de urgență pentru uzina electrică, să vedeți ce a făcut acolo Ministerul economiei, de-a lungul timpului; în câte fracțiuni a împărțit o simplă uzina electrică. Dacă nu demarăm acțiunea, ei de-abia așteaptă să ne spună cum nu se pot preda aceste unități.

Eu zic să dați un vot fără rezerve, angajați-vă că le facem și când veți vedea case că le fac eu, atunci mai discutăm. Deocamdată le vom face tot ce este necesar ca armata să fie în condiții clare, să apere teritoriul, dar nu să inventăm ceea ce nu avem. Avem doi generali pe aici care au mințit ministerul să sunt nu știu câte unități. Uitați-vă ce întâmplă acolo. Mă bucur că dl. ministru într-o vizită alături de primar, viceprimar și prefect s-au dus la fața locului și am spus în momentul acela, pică un cap. Ori a generalului care a mințit în ceea ce înseamnă patrimoniul armatei, ori capul ministrului. Acesta a fost punctul meu de vedere. Acum se pare că omul și-a dat seama că au fost mințiți ani de-a rândul și nu vreau să spună că în consiliul local nici nu se dorește acst lucru. Vă rog să dați un vot fără nicio problemă pentru că este începutul unei demers de foarte multă vreme. Generalii mai tineri din armată vor să facă acest lucru.

Dl. consilier Vlas: - consider că e binevenit acest proiect de hotărâre și cred că era foarte simplu dacă noi consiliul local mandatam executivul să se ocupe de problema acesta enumerând imobilele respective, conform procedurilor legale și legislației în vigoare din România, pentru că o hotărâre de consiliu nu poate să combată o lege. Să le preluăm o dată pentru că avem nevoie de aceste spații. Prea multă importanță le-am dat cum sunt puse pe articole și trebuie să mandatăăm executivul să se ocupe de această problemă. Apoi putem veni în consiliu să spunem că facem blocuri, e o etapă următoare. În faza aceasta trebuie să dăm mandat executivului să se ocupe de această problemă.

Dl. consilier Bakos: - vreau să completez argumentele d-lui Molnar.

Hotărârea în forma care este ambiguă. Ori 15 ori 20. Ce locuințe? Ce se construiesc în Tîrgu-Mureș în anii care urmează? Pe terenul acela dacă se vor construi locuințe, poate.

Dl. primar Florea: - a trebuit să facem un referat către Ministerul Apărării pentru ce trebuie aceste lucruri. Este un lucru umilitor, dar a trebuit să-l fac. Aceste lucruri nu le știți dvs.; știți doar partea frumoasă a politicii. A trebuit să facem demersuri cu ce vrem să facem acolo. Am explicat frumos că sunt o serie de colegii naționale, o serie de licee rămase fără sedii, instituții care nu au spații. Sunt locuri cărora le dăm destinație pentru locuințe. Atunci, un general de acolo, un jurist, s-a trezit cu această imbecilitate. În momentul în care țara are nevoie de generali și soldați, îți ia casa și stă generalul patriei care să apere pământul. Este o prostie, dar așa ne-a cerut să facem că altfel nu ne dau; în cadrul locuințelor care se vor face acolo, dacă dvs. veți decide că vor fi locuințe.

Dl. consilier Bakos: - este un demers al primăriei de ani de zile care se concretizează înt-un material. Ideea este ca această ambiguitate să nu genereze mai multe probleme decât avem până acum.

Dl. viceprimar Maior:- mergem pe 15%. Ei au vrut 25. Noi am pus 15-20. În urma discuțiilor pe care le-am avut, haideți să mergem pe 15%. Orice am vrea să facem acolo, tot prin consiliul local trebuie să treacă.

Dl. consilier Molnar: - nu mai puneți locuințe noi care se vor construi pe acest amplasament. Cu art. 3; dacă introduceți art. 3 formulați așa cum am discutat cu d-na Cioban, cred că e sigur.

. Dl. viceprimar Maior:- supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 2 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de transmitere a unor imobile din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș și în administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - dacă sunt observații la acest material?

Dl. consilier Kolozsvari: - în problema patinoarului și a ștrandului, acestea sunt lucruri care se fac cu bani centrali, banii guvernului. Despre aceste lucruri putem discuta de preluare în momentul când este terminată investiția. Așa este și ștrandul. Nu aș dori să implicăm primăria și consiliul în niște cheltuieli suplimentare. Acolo unde nu se face investiție din bani centrali la ora actuală, sunt de acord să preluăm, dar unde în momentul de față s-au început anumite investiții, în momentul terminării investiției să preluăm.

Dl. viceprimar Maior: - nu este trecut în material, nici nu putem, conform legii.

Dl. primar Florea: - la ora actuală patinoarul este predat Ministerului Lucărilor Publice, cel care a organizat licitația, a apărut un câștigător de undeva și ni se predă, am discutat cu dl. Blaga, în momentul în care va fi finalizat se predă autorității locale. În perioada finanțării trebuie să aparțină la ei.

D-na secretar Cioban: - este o hotărâre de guvern care stabilește că se transmite în folosința Companiei pentru investiții pe perioada derulării proiectului. Aici noi discutăm de proprietate. Și la ora actuală este proprietatea Statului Român în domeniul public, în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, iar numai în folosință pe perioada derulării proiectului la Compania Națională de Investiții. Dacă se va aproba, va deveni proprietatea orașului pe perioada derulării proiectului va fi în folosința Companiei Naționale de Investiții și se redă proprietății cu procesul verbal de predare-primire.

Dl. viceprimar Maior: - cu cele spuse sunteți de acord?

Dl. consilier Kolozsvari: - nu integral. În principiu, da, dar eu am o teamă. Indiferent de culoara guvernului, am teama că în momentul în care se transmite acesta în proprietatea noastră ajungem la situația să ne spună că dacă e proprietatea noastă să ne descurcăm.

Ceea ce insist, ceea ce la ora actuală este efectiv, să preluăm, iar celelalte, în momentul când s-a terminat investiția atunci se face preluarea. Altfel, mi-e teamă să nu implice cheltuieli din buget.

Dl. consilier Bakos: - am pregătit o formulare, să se insereze un art. 2, urmând ca art. 2 să devină 3: transferul dreptului de proprietate se va realiza începând cu data finalizării lucrărilor de reabilitare.

Dl. primar Florea: - la A.N.L. facem următorul lucru: luăm terenul primăriei și-l transferăm la A.N.L. pentru construcție blocuri pentru tineri. Să dă în folosință pentru a-și exercita, este o regulă a finanțărilor, trebuie să-l ai într-o relație contractuală cu el.

O lucrare începută, finanțată de minister nu mai poate fi plasată. Dacă vă îndoiți de guvernul viitor vă spun că nu va suferi modificări în ce privește PD-L. Tot la putere va rămâne.

Ministerul Lucrărilor Publice a subscris că tot ce a început se va duce la bun sfârșit ce privește. Ce spune d-na Cioban, s-ar putea ideile să le apară unora care nu mai vor să transfere. Noi am spus că le preluăm în proprietate, dar suntem un jucător corect. Totdeauna primăria Tîrgu-Mureș pune la dispoziția Ministerului Tineretului și Federației Olimpice pentru desfășurarea acestor activități.

Temerea noastră e invers, că dacă nu luăm acum să spunem că facem altceva pe terenul de acolo.

D -na secretar Cioban: - la ora actuală municipiul cere ca să transmită în proprietatea orașului niște obiective. Aceasta presupune începutul demersurilor pentru emiterea unei hotărâri de guvern. Dacă există asemenea temere, într-un proiect de asemenea gen, de cerere, nu pot să scriu altceva, tot felul de condiții, dar separat, din partea Consiliului local și cu semnătura d-lui primar, putem solicita ministerului de specialitate observații ale acestui consiliu cu privire la această temere, cu rugămintea de a avea în vedere faptul că acest teren de care se discută, e vorba de Aleea Carpați nr. 57 care se află la ora actuală în folosința Companiei Naționale de Investiții să rămână destinația până a finalizarea acestui obiectiv. O adresă de asemenea gen bazată pe discuțiile care au fost aici va atrage atenția ministerului de specialitate, există această temere, să se finanțeze în continuare potrivit acelei hotărâri de guvern de dare în folosință la C.N.I.

Dl. consilier Kolozsvari: - facem demersurile, solicitările respective, ce se întâmplă dacă în materialul respectiv înscriem această dorință a noastră de a rămâne în continuare în folosința lor până se termină investiția, pentru că ambele aspecte, ceea ce spune dl. primar este tot o temere, că apoi îi vine în minte că nu ne mai dă. Temerea mea tot rămâne. Trebuie găsită o formulare ca să mărim siguranța noastră că așa se întâmplă cum se prevede acum.

Dl. primar Florea: - opțiunea noastră pentru preluare să fie certă. În care la art. 2 sau adițional putem specifica: având în vedere investițiile derulate prin Compania Națională de Investiții, rămâne conform legii predarea lor până la finalizare.

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul care s-a făcut.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 3 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de plată și garantare ce urmează să fie încheiată între Municipiul Tîrgu Mureș, S.C. Energomur S.A. și E.On Gaz România:

Dl. viceprimar Maior: - raportul a trei comisii de specialitate este pozitiv. Comisia juridică solicită ca nivelul dobânzii stabilite să fie egală cu dobânda anuală efectuată.

Dl. consilier Kolozsvari: - suntem de acord cu această înțelegere, dar este un punct care nu poate fi în acest fel, noi nu avem dreptul ca să preluăm dobânzile și penalizările pentru că acestea sunt imputabile.

Dl. viceprimar Maior: - penalizările le-am preluat și data trecută.

Dl. consilier Kolozsvari: - cu aprobare de consiliu. Am discutat și în comisia de buget acest lucru, au menționat cei din comisia de urbanism și noi am fost de acord cu dânșii, dobânda de 15,75 nu se poate, pentru că aceasta este o treabă care ne poate implica.

Dl. viceprimar Maior: - dobânda să se achite din banii S.C. Energomur S.A.

Dl. consilier Vlas: - conform legislației în vigoare nu poate fi pusă și penalitate și dobândă cerută. În condițiile în care există o convenție între primărie sau Energomur și E.on Gaz, se poate renunța la penalități, se poate folosi dobândă și o putem plăti în cuantum având și discont; așa prevede legea. În condițiile în care prevede penalitate, nu mai putem discuta de dobândă pentru că atunci este imputabilă. Nu poate să ia și dobândă și penalitate; una din două. Și asta prin formă scrisă, convenții acceptate de ambele părți.

Dl. viceprimar Maior: - aveți convenția, va fi fără dobândă.

Dl. consilier Molnar: - toată lumea e de acord, fără dobândă de 15%, suma este de 16 milioane 109 mii 813 lei.

Dl. viceprimar Maior: - fără dobânda de 15,75%, cu mențiunea făcută de dl. Molnar, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 4 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a cofinanțării și a planului de evoluție a taxelor din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș”:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de specialitate.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 5 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de restituire către proprietari pentru câinii capturați pe domeniul public sau privat al Municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Bakos: - sprijin această inițiativă, dar vreau să reamintesc că este pe masa primăriei de aproape un an de zile un proiect de hotărâre inițiat de mine, referitor la regulamentul de deținere a câinilor în Tîrgu-Mureș, care ar trebui abordat încă o dată, pentru că avem deja hotărâri cu privire la deținerea porumbeilor, iar referitor la câini sunt cel puțin 10 hotărâri. Am constatat cu surprindere că Poliția Comunitară stabilește regulile în Tîrgu-Mureș unde să ne plimbăm câinii. Haideți să încercăm și noi să reglementăm ceva și propun ca pentru ședința următoare să reluăm prin comisii, cei de la compartimentul de specialiatte să analizeze acest regulament inițiat de mine și toate hotărârile pe care le avem să fie comasate într-un singur document.

Dl. viceprimar Maior: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Pui S.)

Cine se abține? - 1 abținere (David C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și o abținere.

Punctul nr. 6 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru reorganizarea serviciilor publice din subordinea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș ca instituții publice cu personalitate juridică:

Dl. viceprimar Maior: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de specialitate.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 10 voturi

Cine este împotrivă? - 6 voturi (Csegzi S., Bakos L., Balint S., Kolozsvari Z., Molnar G., Torzsok S.)

Cine se abține? - 6 abțineri (Pui S., Buda B., David C., Benedek I., Mozes L., Peti A.)

Proiectul de hotărâre a fost respins.

Dl. primar Florea: - dacă vreți, lăsați-l pentru ședința viitoare, dar un acord de principiu să începem reorganizarea serviciilor, va trebui să avem. Rămânem singura primărie cu acest domeniu.

Punctul nr. 7 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 92/26.02.2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru blocurile propuse pentru reabilitare termică:

Dl. consilier Molnar: - mă adresez domnului primar fiindcă la ședința precedentă am solicitat primăriei să atașeze la propunerea de hotărâre un deviz din care să rezulte sursa acestor cifre. În calitate de consilier eu aș dori să știu de unde a rezultat cifra pe care noi ar trebui să o votăm. Doresc să apară în comisii devize care să fie verificate, discutate și apoi aprobate.

Dl. primar Florea: - problema aceasta ați mai spus-o și luna trecută și am spus să se întâmple acest lucru.

Dl. Rus Dumitru: - după ședința de luna trecută, i-am dat toate detaliile domnului consilier Molnar și am înțeles că totul este în regulă.

Dl. consilier Molnar: - eu i-am explicat domnului Rus ce dorim. Nu pot să răsfoiesc niște hârtii să spun că e bine. Acele devize care sunt convins că sunt verificate bine, eu vreau să am siguranța că mă uit, eventual dau unui specialist, eu nu vreau să fac politică, dar e vorba de sume imense care vin din buget și eu zilnic muncesc pentru acei bani; la fel și oamenii care lucrează la firma mea. Vreau să ni se ofere ocazia să verificăm și noi. Domnul mi-a dat niște explicații, dar hârtiile care se anexează la hotărâri și care rămâne semnate aici, dacă apar modificări fiindcă se schimbă condițiile, știm de ce se schimbă. Transparență înseamnă date la dispoziția tuturor.

Dl. primar Florea: - tot ce înseamnă bani puneți în hârtii. Chiar dacă nu sunt foarte clare, măcar ce-i interesează pe domnii cosilieri și atunci, în anexe există în arhiva noastră.

Dl. Rus: - pe ansamblu, față de ce s-a aprobat prin H.C.L. nr. 92, indicatorii de atunci, la contractare s-a făcut o economie de 933 mii lei, suntem cu aproximativ 1 milion sub.

Dl. primar Florea: - puneți informațiile în material să nu mai apară acest subiect.

Dl. Rus: - știți că în materie de reabilitare termică s-au făcut foarte multe modificări legislative și am fost în situația ca în luna februarie să propunem indicatori estimați pentru că nu erau gata proiectele și de aici vine această diferență, dar pe ansamblu sa făcut o economie de aproape un milion.

Dl. viceprimar Maior: - materialele 7 și 8 le amânăm până marți când vă rog să depuneți materialele cerute.

Punctul nr. 8 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică a 5 blocuri de locuințe din Municipiul Tîrgu Mureș:

Proiectul de hotărâre s-a amânat pe marți.

Punctul nr. 9 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind amânarea realizării unor investiții la care s-a angajat S.C. Salubriserv S.A.:

Dl. viceprimar Maior: - raportul a trei comisii de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre în varianta 2.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 10 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spațiile aflate în administrarea unităților de învățământ și proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - comisia de buget solicită eliminarea punctului 13 din anexă.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 11 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 133/27.04.2006 referitoare la aprobarea duratei contractelor de închiriere pentru spațiile proprietatea municipalității, utilizate de fundații, asociații, organizații nonguvernamentale ca sedii:

Dl. viceprimar Maior: - comisia de buget finanțe și cea de urbanism sunt de acord ca închirierea spațiilor să fie pe termen de un an.

Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul făcut de comisia de buget.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Mozes Levente).

Punctul nr. 12 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârilor Consiliului local municipal nr. 161/31.10.2008 și nr. 279/23.06.2009 referitoare la vânzarea imobilului și terenului aferent, situat în Municipiul Tîrgu Mureș, str. Aurel Filimon, nr. 22/10:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot proiectul de hotărâre în varianta 2.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 13 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1193 mp situat în Tîrgu Mureș, str. Salcâmilor, f.n.:

Dl. viceprimar Maior: - comisiile de specialitate au propus la prețul de pornire a licitației să fie de 106 euro pe metru pătrat rezultând astfel un total de 634 mii 400 lei. Banii vor merge la SC Energomur SA . Cu acest amendament supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 14 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării și vânzarea către Berghian Aurel a spațiului și a cotei de teren aferentă spațiului situat în Tîrgu Mureș, str. Lăcrămioarei, nr. 3:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 7 voturi (Csegzi S., Bakos L., Balint S., David C., Kolozsvari Z., Molnar G., Torzsok S.)

Cine se abține? - 3 abțineri (Benedek I., Mozes L., Peti A.)

Proiectul de hotărâre a fost respins.

Punctul nr. 15 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării și vânzarea către Nan Elena a cotei de 33/1303 teren aferent locuinței situate în Tîrgu Mureș, str. Călărașilor, nr. 10, ap. 11:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 16 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Transaldea S.R.L. a unei suprafețe de teren aparținând Municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - comisiile de specialitate sunt de acord cu extindere doar pe orizontală și fără afectarea spațiilor verzi. Cu acest amendament supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 13 voturi

Cine este împotrivă? - 5 voturi (Csegzi S., Bakos L., David C., Kolozsvari Z., Torzsok S.)

Cine se abține? - 4 abțineri (Pui S., Benedek I., Mozes L., Peti A.)

Proiectul de hotărâre a fost respins.

Punctul nr. 17 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Parohia Ortodoxă XIV Tîrgu Mureș a unei suprafețe de teren aparținând Municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - salut prezența domnului Protopop Sincan și a tuturor preoților care se află în sală.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 7 voturi (Csegzi S., Bakos L., Balint S., David C., Kolozsvari Z., Molnar G., Torzsok S.)

Cine se abține? - 3 abțineri (Benedek I., Mozes L., Peti A.)

Proiectul de hotărâre a fost respins.

Dl. primar Florea: - am convenit împreună că față de culte și să ne aducem aminte de ce a semnat Dieta la 1700, noi cred că am procedat corect față de enoriașii Tîrgu-Mureșului, am hotărât că în consiliul local vom aloca atât pentru construcție cât și pentru folosirea bisericilor teren gratuit, fără nicio problemă. Se pare că unii nu ați fost în cartierul respectiv să vedeți ce fel de teren se cere. E un teren care permite ca de sărbătorile mari să nu se calce lumea în picioare. Acolo e terenul care a semnat consiliul local vecinătatea când s-a vândut Imatex; cu mare entuziasm. Nu l-ați tras de mâneca niciunul pe Fodor când a semnat trecerea terenurilor orașului către afaceriștii imobiliari. Părerea mea este să revizuiți pentru că am da un semnal care ar însemna că nu ne respectăm cuvântul față de culte. E o concesionare, eu am fost la fața locului, acea bisericuță așezată la marginea terenului. E vorba de a-și întregi în față. Terenul este în pantă, le-am oferit o soluție, să cărăm pământ, să dislocăm pământ, tocmai pentru a nivela. Totdeauna o biserică în față are locul unde se ține slujba de Inviere, etc.

Dl. consilier Kolozsvari: - aici s-a făcut o greșeală. Dacă s-ar fi uitat în procesul verbal, noi am cerut doar anumite lămuriri. Am propus ca acest material să fie amânat până se lămuresc unele aspecte pe care le-ați spus dvs. acum. În ședință de comisie am solicitat anumite lămuriri.

Dl. consilier Maior: - spuneți ce lămuriri solicitați și vi le dăm fără niciun fel de problemă. Bine, pentru marți.

Dl. primar Florea: - eu zic să ne urcăm în autobuz și să mergem până acolo. Veți vedea Imatexul care n-ar fi cedat din pământul furat orașului. M-a intrigat când am văzut gardul, am rugat să cedeze ei doi metri pentru a desăvârși intrarea la biserică. Biserica se așează înr-un anumit fel, ori în acel moment, Prodcomplexul ar fi făcut un gest de clemență că tot acolo ajunge. Nu a vrut și atunci am spus să facă o cerere către consiliul local, e terenul în pantă, dar cărăm pământ și-l nivelăm.

Dl. consilier Vlas: - observ un lucru, atât la punctul 14 cât și la acest punct, nimeni nu ia cuvântul, se supune la vot și pică. Ori suntem serioși, și la punctul 14 este vorba de un revoluționar, care cere cumpărarea unui teren de 8 mp conform legii are dreptul, noi l-am purtat peste tot și nu i-am dat spațiu, apoi i-am dat, l-a renovat și fără să spună niciunul nimic îl picăm. Când e vorba de biserică, respingem. Să se supună amânarea pentru marți a ambelor materiale.

Dl. viceprimar Maior:u- să nu le amestecăm. Biserica e una, cel cu revoluționarul e altceva. Supun la vot separat.

Supun la vot amânarea pentru marți a punctului 17 din ordinea de zi.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (David C.)

Proiectul de hotărâre s-a amânat.

Dl. primar Florea: - fac o rectificare, la 1571 a fost libertatea confesiunilor, nu 1700.

Punctul nr. 18 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de Contract de Asociere dintre Municipiul Tîrgu Mureș și C.S. Torpi MS:

Dl. consilier Kolozsvari: - noi am avut o singură observație, pentru sport am făcut anumite alocații, dacă acestea se încadrează, în limita proiectelor aprobate.

Dl. viceprimar Maior: - cu amendamentul care s-a făcut, supun votului dvs. proiectul de hotărâre. Suma de 300.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (David C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 19 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind premierea sportivului Trandafir Norbert:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Dl. consilier Benedek: - în comisia de buget, pentru premierea sportivului Trandafir Norbert am propus 15.000 lei. Acest sportiv merită. Suma nu a fost specificată. Este la CSU, legitimat în Tîrgu-Mureș, este olimpic.

Dl. primar Florea: - am decis să revigorez echipa de hochei, pentru că dacă facem patinoarul vreau să ne prindă cu o echipă încropită și aici am făcut o concesie. Eu zic că e meritoriu să dăm orice ban pentru orice sportiv.

Dl. consilier Kolozsvari. - este vorba de un teren, îi dăm un sprijin să facă casă ca să-l legăm de Tîrgu-Mureș.

Dl. primar Florea: - îi oferim teren de casă. Suntem și mai milostivi.

Dl. consilier Kolozsvari: - a fost o discuție în comisia de buget ca să sprijinim să-și facă casă aici. Terenul care a vrut să-l cumpere costă 5 mii euro, 6 mii cu TVA și am spus că jumătate din aceasta să suportăm noi.

Dl. consilier Buda: - dacă tot revigorăm echipele, să revigorăm și echipa de polo și tot ce a însemnat natația pentru că a avut tradiție în Tîrgu-Mureș. Se va face bazinul acoperit și atunci să încercăm să luăm în calcul și revigorarea acestor echipe, mai ales că o să vă prezint un memoriu, au avut rezultate de excepție în istoria orașului.

Dl. primar Florea: - cei care sunteți iubitori ai sporturilor respective nu întâmplător facem bazinele sau patinoarul.

Dl. viceprimar Maior: - supun votului proiectul de hotărâre cu amendamentul făcut la sumă.

Cine este pentru? - 15 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Georgescu M., Matei D.)

Cine se abține? - 5 abțineri (Todoran L., Gujan L., Fărcaș I., Roman I., Urcan Gh.)

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 5 abțineri.

Punctul nr. 20 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 89/2009 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția „Locuințe sociale pentru rromi Valea Rece, Tîrgu Mureș, etapa Il-a:

Dl. viceprimar Maior: - întreb consiliul dacă sunt observații la acest material.

Dl. consilier Kolozsvari: - aici există un program guvernamental pentru sprijinirea acestora. Se propune pentru acest lucru?

Dl. viceprimar Maior: - da. Apare.

Dl. primar Florea: - pentru toate proiectele, dacă pot să prind un ban din orice, acesta este un proiect jumătate/jumătate, dar va trebui, ne asumăm cu toții responsabilitatea pentru că Valea Rece, din moment ce se mai fac două sau trei complexe, gata; Valea Rece e epuizată, nu putem merge mai sus. Va trebui să decidem aici că surplusul, îi mutăm în altă parte.

Dl. viceprimar Maior: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Pui S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și o abținere.

(Nu au votat d-nii consilieri Kolozsvari Z. și Benedek I.)

Punctul nr. 21 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în folosință gratuită, către Agenția Națională de Locuințe, a terenului în suprafață de 6064 mp, situat în Tîrgu Mure, str. Depozitelor, în vederea amplasării a 3 blocuri de locuințe P+3E cu 60 unități de locuit, cuprinse în programul guvernamental A.N.L. de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii:

Dl. viceprimar Maior: - dacă sunt observații?

Dl. consilier Peti: - cer susținerea dvs. fiindcă este un proiect de un an de zile pentru a promova un proiect de hotărâre pentru a aproba vânzarea acestor locuințe către chiriași care îndeplinesc condițiile legale. Și ultimul obstacol precizat de dvs. garanția legală că acești bani se vor întoarce în oraș, știți și dvs. că sunt peste 1000 de solicitări pentru astfel de locuințe, vă rog să mă ajutați în acest demers.

Dl. viceprimar Maior: - așa cum am mai discutat, în cazul în care sunt cereri, îi așteptăm să se înscrie la Primărie și tot dvs. veți lua hotărârea în Consiliul local. După cum știți, ultima ordonanță de urgență spune 5 ani și posibilitate de prelungire din an în an.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Materiale în regim de urgență

Punctul nr. 3 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind rectificarea și completarea unor poziții din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 125/2001 referitoare la modificarea și completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 213/1999:

Dl. viceprimar Maior: supun la vot Proiectul de hotărâre prezentat.

D -na secretar Cioban: - s-a ales punctul nr. 3 întrucât sunt spațiile de joacă pentru copii care sunt cuprinse în proiectul care e depus pe contract la Alba Iulia în vederea accesării de fonduri și aceste poziții o parte au fost cuprinse în inventar iar o parte nu a fost cuprinse, între timp au fost măsurate toate spațiile de joacă pentru copii, s-au stabilit suprafețele exacte și această hotărâre trebuie să o depunem la Alba Iulia în completare. Sunt numai terenuri de joacă pentru copii cu care se completează inventarul la suprafața reală.

Dl. consilier Kolozsvari: - noi am solicitat doar, de aceea am spus că nu este în ordine să fie material de urgență pentru că nu am știut efectiv despre ce este vorba. Dacă este vorba numai despre măsurarea exactă a suprafețelor, atunci nu avem nimic împotrivă.

Dl. consilier David: - am o întrebare către d-na Cioban. Poziția 27 - Parcul Sportiv Municipal, nu acum am hotărât demersurile ca să preluăm din proprietatea statului în proprietatea municipiului și dvs. vreți deja să-l puneți în inventarul nostru?

Dl. viceprimar Csegzi: - o parte de acolo, partea de la intrare este proprietatea noastră. Partea de stadion. Partea de terenuri, nu.

Dl. viceprimar Maior: - chiar partea din față, parcul, acela este proprietatea noastră. Un hectar. Dacă le întabulezi, nu le defrișezi.

Dl. consilier Molnar: - în plen, oricât de mult am încerca să lămurim anumite lucruri, nu se poate. Mai ales aceste lucruri legate de patrimoniu, de inventar. Nu este mai simplu dacă apar în comisii de specialitate? Nu cred că e mare pierdere dacă îl amânăm.

Dl. viceprimar Maior: - amânăm pentru marți și acest material.

Punctul nr. 4 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Tîrgu Mureș pentru anul 2009:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 5 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Protocolului de colaborare între autoritatea publică locală și Inspectoratul Școlar Județean Mureș pentru înființarea și funcționarea Centrului de Resurse pentru Educație și Dezvoltare - Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Vlas: - nu este corect cum venim cu aceste materiale în regim de urgență. Dacă nu avem timp să le pregătim să apară pe ordinea de zi și venim cu ele în rgim de urgență, nu e în regulă. Am discutat că aceste materiale care privesc fonduri care vin de la Uniunea Europeană și necesită rapiditate în aprobare, le discutăm. Nu este vorba doar de acesta, sunt unele legate de patrimoniu.

D -na secretar Cioban: - materialul a venit ieri la primărie. Este vorba de un proiect care se derulează de către Inspectoratul școlar județean împreună cu grădinițele. Singura implicare a autorității este numai asigurarea unui spațiu în cadrul Grădiniței nr. 16 pe perioadă de un an, pentru înființarea acestui centru. După expirarea termenului de un an în care municipiul Tîrgu-Mureș nu are nicio problemă legată de derularea acestor fonduri pentru că le primesc direct prin Inspectoratul școlar, municipiul va analiza dacă se menține sau nu acest centru, să-l preia la municipiu sau el se desființează. Astăzi, acest protocol privește numai acest aspect, asigurarea a trei camere în cadrul Grădiniței cu program prelungit nr. 16.

Dl. viceprimar Maior: - fără finanțare.

Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Kolozsvari: - am o propunere procedurală, dacă sunt asemenea materiale de urgență, poate înainte de ședință cu 10 minute, indiferent cine-l propune, trebuie să dea explicații și atunci putem hotărî dacă se include sau nu pe ordinea de zi.

Punctul nr. 7 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de transmitere fără plată în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș și administrarea Consiliului local municipal a imobilului din Tîrgu Mureș, str. Elba, nr. 3:

Dl. viceprimar Maior: - o rog pe d-na Cioban să explice despre ce e vorba.

D -na secretar Cioban: - e vorba despre imobilul din str. Elba nr. 3 care din 2001 se tot cere pe aceeași procedură de la Ministerul de specialitate. Acum au fost discuții înainte de ultima privatizare a societăților derivate din fosta Electrica SA care la ora actuală înseamnă deținător de 1/3 tot pe același imobil și față de hotărârea pe care ați luat-o anterior este aceeași hotărâre, cu ideea că în loc de Electrica SA apar cele trei societăți actuale proprietare de la care se solicită transmiterea în proprietatea municipiului Tîrgu-Mureș a imobilului din str. Elba nr. 3, fosta Uzină electrică pe care o cunoașteți dvs.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 6 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind numirea unui mandatar judiciar, în cauzele privind anularea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 378/01.10.2009:

Dl. viceprimar Maior: - dacă există propuneri?

Dl. consilier Pui: - propun pe d-na avocat Iuliana Dobre și propun încă un articol privind clarificarea remunerației și a formei de asistență juridică.

D-na avocat Iuliana Dobre, în schimbul unui onorariu de avocat de 5000 de lei va reprezenta consiliul local în fața instanțelor de fond în baza unui contract de asistență juridică.

Dl. viceprimar Maior: - noi am dat 5000 lei la procese grele.

Dl. consilier Todoran: - respingem acea propunere datorită incompatibilității cu președintele PNL-ului. Nu se poate avocatul să fie același cu cel care invocă. O propun să dna Cioban.

Dl. consilier Kolozsvari: - obiecțiunea d-lui Todoran în cazul acesta nu este întemeiată pentru că e vorba de consiliu.

În al doilea rând, aici nu trebuie discutat de onorariu. Aici e vorba de reprezentare la care apoi se fac anumite forme privind onorariu, etc. Noi trebuie să decidem numai asupra reprezentării și nu asupra detaliilor.

D -na consilier Roman: - bine, o numim pe d-na să spunem că nu are nicio problemă pentru că într-adevăr reprezintă consiliul local.

Eu vă întreb pe d-voastră, după ce se îndeplinesc procedurile legale, câți din această sală ne vom ridica, atunci când vom avea o hotărâre în acest proces, și vom avea un semn de întrebare legat de cum au fost reprezentate interesele consiliului local. Eu spun că generăm o situație în care peste câteva luni sau ani ne întoarcem tot la situația aceasta. Pentru a nu ajunge în astfel de situație propun să propunem o persoană neutră.

D-na secretar Cioban: - în legătură cu propunerea făcută vreau să reamintesc tuturor că acele hotărâri prin care dl. Florea a fost exclus din rândurile P.N.L.-ului, o parte din ele sunt semnate de dl. Dobre și ca atare soția dânsului nu poate în mod legal să reprezinte autoritatea din acest punct de vedere, să spună altfel decât că ar fi legal.

Dl. viceprimar Maior: - eu propun pe dl. avocat Chiriac.

Dl. consilier Bakos: - nu am propunere, dar în asemenea situație uzanța este că orice nume intervine, trebuie consultat. V-aș sugera să ne gândim la două sau trei persoane pentru situația în care prima persoană nu acceptă, și să fie acceptul în scris al persoanei propuse.

Dl. consilier Buda: - am înțeles că regulamentul consiliului este aproape finalizat. Vă rog să nu-l introduceți în regim de urgență; să intre în comisii.

Dl. viceprimar Maior: - Ordinea de zi fiind epuizată, vă mulțumesc pentru participare.

Nemaifiind alte discuții la ordinea de zi, lucrările Ședinței ordinare a Consiliului local se încheie.

dl. viceprimar Maior Claudiu - președinte de ședință______________

jrs. Cioban Maria - Secretarul Municipiului Tîrgu-Mureș _________