Proces verbal din 28.05.2009

Sedinta de consiliu din 28 mai 2009

PROCES - VERBAL încheiat cu ocazia Ședinței ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș din data de 28 mai 2009

S-a prezentat Sinteza procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30 aprilie 2009.

Dl. consilier Kolozsvari: - doamnelor și domnilor, stimați consilieri, permiteți-mi să deschid ședința ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș din data de astăzi 28 mai 2009.

Din totalul de 23 consilieri locali, sunt prezenți la ședință 22 consilieri locali. Absentează dl. Ichim Marius.

Invit la prezidiu pe dl. primar al Municipiului Tîrgu-Mureș - dr. Dorin Florea.

Înainte de a intra în ordinea de zi, îi întreb pe d-nii consilieri dacă doresc să discutăm unele probleme de interes general.

Dl. consilier Mozes: - eu am o solicitare către Serviciul concesiuni, și anume, ca până la ședința ordinară din luna septembrie să se facă inventarierea tuturor concesiunilor făcute sub blocuri. Mă refer la magazine, farmacii, și alte schimbări de destinație. Eu cred că cel puțin 20% funcționează ilegal. Eu fac parte din comisia de urbanism, iar cererile de concesiune vin în comisie și de obicei eu merg la fața locului să văd dacă cererea corespunde realității. Am văzut pe Bd. 1 Decembrie 1918 foarte multe magazine mici de la parterul blocurilor pentru care nu s-a solicitat în comisia de urbanism. Cer să se inventarieze toate concesiunile de sub blocuri până la ședința din septembrie. Cei care nu plătesc acum, ar fi o sursă de venit pentru primărie.

Dl. consilier Peti: - consiliul local a avut câteva reglementări care au prins bine la public în domeniul campaniei pentru liniște. Populația a apreciat acest lucru, la fel reprezentanții mass-media. În acest sens, pe terasele din centru orașului nu se mai aude zgomot. Au intrat în această campanie de conștientizare câteva publicații locale printre care Cuvântul Liber, Vâsârhelyi Hirlap și Nepujsâg și am dori cu toții să avem o informare în legătură cu controalele efectuate în oraș, mai ales în zona CASM, pentru că și bolnavii de la Spitalul Județean se plâng de zgomotul care se produce după ora 12 de la anumite unității din această zonă.

D -na consilier Roman: - o scurtă intervenție cu privire la propunerea pe care am făcut-o la ședința din 9 mai legat de Fundația Alpha Transilvană, le urez pe această cale celor din executiv care s-au ocupat de această probemă să țină ritmul așa pentru că se pare că lucrurile se vor mișca în acest sens, și probabil la ședința următoare de consiliu vom avea un material în rectificarea de buget care să rezolve măcar pentru o perioadă de timp problema acelui centru de zi. Sper că lucrurile se vor mișca la fel de repede ca și până acum și să fiți alături de noi în demersul respectiv de luna viitoare.

Dl. consilier Bakos: - în urmă cu o jumătate de an am avut o hotărâre care a agitat puțin spiritele și unii am votat cu patimă, alții au fost convinși; mă refer al acele primării din cartiere, a trecut o jumătate de an, eu aș dori să amintesc executivului că hotărârea a trecut cu acel amendament ca după 6 luni analizăm funcționarea acestora. În mass-media au apărut foarte multe reacții atât pozitive cât și negative. Eu spun că e cazul să facem un bilanț ca să vedem ce trebuie să facem mai bine și ce trebuie modificat. Am votat în acest context și e bine să analizăm.

Dl. viceprimar Maior: - referitor la intrarea în Week-end, s-a discutat cu societatea care face parcarea acolo și s-a înjumătățit tariful începând de mâine.

Dl. consilier Balint: - am o observație legat de activitatea Salubriserv, își face bine treaba dar există o problemă. În anumite zile - se întâmplă de 3-4 ori pe săptămână - în orele de vârf să treacă prin zonele intens circulate. Ar trebui o reprogramare pe aceste trasee, să se facă seara sau înainte de a porni fluxul continuu.

Dl. consilier Kolozsvari: - conform Convocatorului anunțat, ordinea de zi a ședinței de astăzi cuprinde 43 de puncte plus 13 materiale în regim de urgență.

Supun votului dvs. ordinea de zi anunțată. Apoi, cu permisiunea dvs. propun să ținem ședința A.G.A. S.C. Energomur S.A.

Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate),

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ENEROMUR S.A.

D -na director Bauer: - ordinea de zi a ședinței A.G.A. cuprinde două puncte

1. Majorarea capitalului social al S.C. Energomur S.A. prin introducerea ca aport în natură a centralelor termice

Această majorare se va face, dacă dvs. sunteți de acord, după ce se face o evaluare a acestor clădiri și această evaluare se aduce în fața dvs. să fiți în măsură să votați ca și consiliu local. Materialul a fost dezbătut în ședințe.

Supun a vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține?

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2. Numirea unui membru în Consiliul de Administrație al SC Energomur SA

Vă rog să faceți propuneri în acest sens.

Dl. consilier Vlas: - propun pe dl. Pop Mircea Toader. De meserie este jurist, este consilier local comuna Bahnea.

D -na director Bauer: - dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot nominalizarea făcută de dl. consilier Vlas.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține?

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Informare privind reabilitarea termică:

Dl. consilier Kolozsvari: - referitor la această informare, dacă cineva ar putea da câteva lămuriri, fiindcă sunt foarte multe întrebări legat de acest lucru.

Dl. primar Florea: - suntem într-un program pe care-l știți de anul trecut, la care am mai adăugat 43 de blocuri, 18 licitate în care sunt asigurate finanțările, 43 trimise la Minister.

Probleme pe care le întâmpinăm: sunt blocuri care nu vor să-și onoreze partea lor, o parte din locuitori nu vor să plătească partea de contribuție. O altă parte din cele 43 nominalizate acum, am luat în calcul declarativ toți, dar se pare că și acolo vom întâmpina greutăți. Nu am vrut să dăm semnalul la a supune consiliului local suportarea din buget, pentru că nu am nicio garanție că ne putem recupera banii. Noi am mers în ideea că dacă sunt persoane cu un venit foarte mic, sub 600 sau 353, vom lua în calcul că un ajutor din partea primăriei să constituie pentru persoane cu mari probleme. Sunt unii care nu vor să participe cu bani și țin blocat totul. Eu le-am oferit două variante și acum suntem în situația de a le prezenta alt material. Dacă vor spune de acord vom veni în fața dvs. să-l cunoașteți și să vă spuneți un punct de vedere și chiar să stabilim o hotărâre de consiliu. Vrem garanții notariale. Este absolut clar și firesc ca să putem să recuperăm banii în trei ani. Cu cei de la Curtea de Conturi nu am discutat deoarece conducerea de acolo este într-o analiză a Bucureștiului și probabil că nu sunt în măsură să dea un răspuns.

Haideți să inițiem o hotărâre, una se declară, intențiile Ministerului sunt bune și corecte, am discutat toate lucrurile cu dl. ministru, au fost prezenți și administratorii și nu am găsit o formulă, totul pleacă într-o direcție. Noi am trimis amendamente la legea condominiului și legea energiei, astfel să fie cuprinse într-o singură lege care va ieși în septembrie.

Mi se pare corect să ajutăm populația care subscrie la programul și strategia noastră energetică. Avem o strategie privind Energomurul, mi se pare corect să închidem și ultima verigă în ceea ce înseamnă blocul. Dacă noi înlocuim conductele, creștem randamentul în centrale, atunci să băgăm cu prioritate, să forțăm asociațiile să intre și ele pentru a avea un exemplu pozitiv. Sunt președinți care vin cu aceste propuneri, dar sunt și unele sporadic, în zonele în care noi nu am luat în calcul anumite reabilitări. Sau sunt debranșați în totalitate. Dacă tot facem un efort noi primăria, că le suportăm o parte, atunci să se înscrie într-o strategie. Programul are mari lacune din cauza mentalităților care există la bloc. Sunt obiecții constatate, vi le pun la dispoziție și dvs. să vedeți că nimic nu ține de minister sau primărie. Veriga slabă este lipsa legislației și imposibilitatea administratorului să decidă. Dacă unul spune nu, te-a blocat. Suferă Energomur, Aquaserv și toate serviciile prestate din cauză că nu poate fi un control.

Informarea a fost însușită de către domnii consilieri.

Punctul nr. 2 din ordinea de zi

Informare privind impozitarea imobilelor aflate în patrimoniul Fundației „Lazarenum” pe anii 2007 - 2009:

Informarea a fost însușită de către domnii consilieri.

Punctul nr. 3 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mureș pe anul 2009:

Dl. consilier Kolozsvari: - astăzi am primit o modificare, am discutat înainte cu d-na Kiss, modificarea constă într-o subvenție primită de la bugetul central și am cuprins-o inițial la un capitol. Este varianta II.

D-na director Kiss: - cum am spus la aprobarea bugetului local pe anul 2009, pe parcurs o să primim prin Hotărâre de Guvern anumite sume. Acum am primit 28 miliarde lei vechi pentru modernizare centrale termice. Această sumă a fost inclusă în lista de investiții a Energomurului inițială, adică asta reprezintă acum un venit în plus. Datorită faptului că pentru modernizare străzi ISPA nu am prevăzut suma în totalitate, ceea ce reprezintă cota de 30% care trebuie plătită din bugetul local această sumă am alocat-o la modernizare străzi.

Dl. consilier Kolozsvari: - comisia de buget finanțe nu a avut obiecțiuni la această rectificare, nici celelalte comisii.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre așa cum este prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. viceprimar Csegzi S.)

Am discutat cu Direcția Economică din Primărie și am rugat să ni se prezinte o propunere de rectificare de buget mai cuprinzătoare, privind atât veniturile cât și cheltuielile, cu atât mai mult cu cât la ora actuală sunt cunoscute evaluările Guvernului și evaluările Băncii Centrale. De asemenea, se cunoaște că am avut o scădere a PIB-ului de 6,4% pe primul trimestru, cu anumite influențe care sunt chiar de guvern estimate și considerăm cei din comisia de buget că este necesară prelucrarea unei concepții de buget care să fie prezentată la ședința din iunie.

Punctul nr. 4 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport aparținând apicultorilor - persoane fizice din Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Kolozsvari: - d-na secretar a făcut unele observații de legalitate. Proiectul de hotărâre este în sensul de a da o facilitate acestor transportatori, să nu aplicăm mărirea pe care am propus-o la celelalte mijloace de transport. Nu scutire, ci facilitate. Scutirea este ilegală.

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre cu această modificare.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. viceprimar Csegzi S.)

Punctul nr. 5 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public la manifestarea „Zilele Tîrgumureșene” și alte manifestări organizate în 2009:

Dl. consilier Bakos: - după ce am discutat în comisie acest material, am sesizat în anexa 1 o interesantă cerință, condiție de participare - “obligativitatea teraselor cu o capacitate de minim 500 de persoane”. Probabil este o greșeală de redactare și trebuia să fie 50 de persoane.

La 500 de persoane, înseamnă că vor fi 2-3 terase. Eu aș propune să fie 50 persoane. De regulă, sunt multe terase. Probabil gestionarea spațiului nu permite terasele foarte mici.

Dl. viceprimar Maior: - materialul e bine redactat. Dacă până acum fiecare asculta muzica pe care o dorea, fiecare avea grătarul lui și erau o grămadă de grătare în Cetate, acum am încercat să-i organizăm în așa fel încât să se dea la 4-5 societăți mari care să vină cu culorile lor, să fie puși la punct, iar cei care doresc să vândă, să se alinieze acelor societăți mari. Dacă vine X societate cu bucătarii îmbrăcați într-un anumit fel, nu ascultă decât muzica de pe scenă.

Dl. consilier David: - propun să fie scos acest paragraf. Eu nu sunt de acord cu această discriminare în favoarea firmelor mari, ca să fie monopol pentru unii. Recent m-am întors din Viena, din Budapesta, să știți că sunt terase cu 2-3 mese și sunt foarte funcționale. Ori se scoate, ori nu se limitează numărul de consumatori pentru care se asigură terasa.

Dl. consilier Benedek: - și eu sunt de părere că nu trebuie să lăsăm ca cineva, mici intreprinzători, să depindă de niște firme mari. Trebuie să fie oameni, să nu fie zgomot mare, dar eu sunt de părere că trebuie să lăsăm oamenii cu afaceri mici să participe. Ar fi o greșeală mare, ar veni 2-3 firme și ar monopoliza totul.

Dl. viceprimar Maior: - nu se pune problema că nu va fi lăsată o firmă sau alta, dar trebuie să se facă răspunzător în Cetate cel care ia acele firme, cum ar fi subantreprinză. Nu este normal să am 400 de independenți, să discut cu 400 de oameni și apoi să vin în consiliul local să mă luați la răspundere că a fost mizerie, manele, etc., în loc să gestionăm lucrurile cum trebuie.

Dl. consilier Molnar: - discuțiile legate de impozitul forfetar nu s-au încheiat și știți ce discuții aprinse sunt. Nu cred că Consiliul local Tîrgu-Mureș trebuie să ia o hotărâre, care chiar dacă anumite motive sunt justificate, aduce un fel de impozit forfetar, să vină firmele mici să se ascoieze la firmele mari, firmele mari să stabilească regulile. Eu dacă aș fi un mic intreprinzător și aș putea pune pe o terasă 5-6 mese, aș fi nemulțumit de cei care iau o asemena decizie. Dacă e complicat să se organizeze, trebuie să apelăm la o firmă care e capabilă să facă ordine. Așa cum cunosc eu conducerea primăriei, în mod sigur se vor descurca și dacă vor fi firme mici cu 4-5 mese. Nu e cazul să mergem pe limitare de drepturi.

Dl. consilier Kolozsvari: - între timp dl. primar mi-a spus o idee care lămurește treaba aceasta, aici este nevoie de un fel de regulament la care trebuie să se supună fiecare, iar noi va trebui să limităm muzica cu hotărâre de consiliu. Și eu am discutat cu domnii de la Cuvântul liber și într-adevăr se vede efectul acelei hotărâri pe care am luat-o. Va trebui să limităm rațional muzica în special la asemenea ocazii.

Dl. primar Florea: - intenția noastră a fost de un regulament, adică să poată cineva să supravegheze, să răspundă de curățenie, ordine. Noi am sondat micii poroducători. Chestiile meșteșugărești nu avem treabă cu ele. Este vorba de alimentația publică unde se nășteau mereu probleme. Se fac 4 amplsamente mari unde va fi gulas, grătar, etc. asta s-a dorit mai mult. Dacă dvs. doriți e bine, dacă nu, nu vreau să se înțeleagă altceva.

Dl. consilier Kolozsvari: - a fost o propunere a d-lui Bakos de a scoate sub această formă paragraful cu obligativitatea teraselor cu o capaciatte de minim 500 persoane.

Dl. viceprimar Maior: - câte persoane să lăsăm?

Dl. consilier Kolozsvari: - am înțeles propunerea domnului primar să se facă un regulament pentru asta și în funcție de ce rezultă, trebuie aplicat. Nu limităm în hotărâre, dar se face un regulament.

Cu acest amendament, scoatem această frază din proiectul de hotărâre, supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. viceprimar Csegzi S.)

Punctul nr. 6 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și introducerea unor taxe la Serviciul Public de Utilități Municipale:

Dl. consilier Kolozsvari: - în comisia de bugte finanțe am avut obiecțiuni la patru poziții - 1, 2, 4 și 5 - respectiv păstrarea și transportul intern, săparea gropii în cimitir, concesionarea locului de mormânt și reconcesionarea pe 10 ani. Noi am propus ca aceste taxe să fie înjumătățite fiindcă am considerat taxa prea mare și am propus aceste niveluri.

Dl. consilier Vlas: - dacă sunt prezenți cei din executiv care la comisia de comerț au explicat și noi am înțeles, și cu aceste majorări cei care au o înmormântare prin ajutorul care-l primesc nu-și cheltuie toți banii. Nu au cheltuieli la nivelul ajutorului social. Care sunt foarte săraci nu plătesc nimic. Se întâmplă un alt fenomen. Se creează o pierdere acolo. Tot din bani publici primesc ajutorul, dar nu-i cheltuiesc. S-a vrut o echilibrare, să ajungă cheltuielile le nivelul banilor pe care îi primesc. Nu știu dacă a fost bine analizată, dar așa cum ni s-a prezentat în comisia de comerț noi am înțeles acest lucru.

Dl. consilier Balint: - legat de taxele care urmează a fi plătite în Cetate și la Teatrul de vară, aș avea o rugăminte la domnii colegi consilieri, privind instituțiile de învățmânt. Se știe foarte bine că aceste instituții sunt bugetare, ca atare manifestările pe care le organizează scolile, grădinițele, propun să fie scutite de taxe, la cerere, să aibă această hotărâre ca unitățile de învățământ privind activitatea lor în Cetate respectiv la Teatrul de vară, să fie scutite de plata taxelor.

D-na consilier Roman: - vreau să mă refer și eu la ceea ce înseamnă taxe pentru cimitirele municipale. Prima reacție pe care am avut-o când am văzut cuantumul taxelor propuse, a fost să mă mir de ce s-au dublat. Cei care au fost în comisie - noi am avut un consens acolo și dl. Bakos știe, este faptul că ei sunt într-o situație puțin specială. Le cerem să nu facă profit, dar să nu fie în pierdere, prețurile pe care le practică acum sunt cu siguranță mai mici decât concurenții pe care îi au pe piață, scopul lor a fost să mărească această taxă pentru a recupera respectivul prejudiciu și a făcut dl. Moldovan un calcul prin care ne-a asigurat că va ajunge să nu mai fie în pierdere la următorul audit financiar. Nu comentez valoarea taxelor, sunt convinsă că pentru mulți târgumureșeni vor părea mari, dar aici e vorba și de partea rațională de gândit. Dacă ne dorim ca acel servicu să ajungă la un moment dat la zero scriptic, trebuie să ne gândim și la valoarea tarifelor pe care le practică.

Dl. consilier Sita: - punctele 1, 2, 4, 5 am solicitat să fie revizuite întrucât sunt taxe mărite de 5 ori sau chiar mai mult. Nu am solicitat la comisie lămuriri, cât primește o familie ajutorul de la stat, cât sunt cheltuielile, și să găsim un numitor comun. Am spus ca în plen să stabilim o notă de echilibru. Este exagerată mărirea. Sunt și măriri de 10 ori. Solicit lămuriri.

Dl. primar Florea: - dacă doriți putem amâna materialul, dar aș vrea să discutăm pe lucruri clare. Eu am făcut auditare cum cere legea, dar nu m-am bazat numai pe auditare dar și pe un criteriu de eficiență. Comportamentul târgumureșenilor la ora actuală vis-a-vis de înmormântare începe să prindă o tentă altfel decât ar fi normal. La orașul nostru, din toate analizele pe care le-am făcut nu ar trebui să fie o problemă. În schimb, ați aprobat și am mărit 3 cimitire, de 3 ori, îngrijorător de mare. Până vom lucra la mentalitatea oamenilor, va trebui cât de cât să lămurim problema. Cimitirele le-am pus la punct, am dus apa, iluminat, alee, am făcut capele peste tot. Am rămas datori cu frigiderele.

Dacă nu facem acest lucru vom fi nevoiți să dăm în administrare cimitirele, să stabilim un regulament foarte clar, dar vă ntreb cine o să vină; exact ca serele. Asta a fost gândirea noastră. Sigur că au concesionat locul de mormânt și au plătit 3 milioane pe 10 ani. Am luat comparativ cu unele biserici. Eu propun următorul lucru. Cimitirele vor trebui puse la punct, împrejmuite. Preoții ar dori și ei o garderobă, au și ei ceremonialul lor.

Cu săracii nu e problemă, nu au porniri megalomane în care fiecare vrea să aibă mormânt. O să le oferim o variantă clară.

Să nu ne speriem, domnule Sita.

Dl. consilier Sita: - punctele 1, 2, 4 și 5 propun să le reanalizăm.

Dl. consilier Kolozsvari: - cu toții suntem de acord ca punctele 1, 2, 4 și 5 să le reanalizăm. Propun să aprobăm materialul fără punctele 1, 2, 4 și 5 și vom completa în ședința viitoare cu acestea.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 13 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția „Prelungirea Căii Sighișoarei în două direcții - legătura cu DN 13 și DN 15, Tîrgu Mureș”:

Dl. consilier Kolozsvari: - unele comisii au solicitat să fie prezentat conceptul în fața noastră. Ne-a prezentat materialul arhitectul șef, am discutat amănunțit, dacă s-a soliciat de către colegi, este aici proiectantul vă propun să-i ascultăm.

Dl. proiectant: - este vorba de un drum de centură care pleacă de la Metro și în spatele fostei cariere de argilă, un tronson se racordează la Calea Sighișoarei existentă în dreptul bezinăriei Lukoil. Al doilea tronson din dreptul Universității Cantemir urcă în spatele livezii și pe lângă Sapientia iese în drumul spre Sighișoara. Acest nod va fi continuarea drumului de centură Livezeni - Ernei. Din celălalt nod care se va crea pe str. Gh. Doja se va continua ulterior pe lângă Combinat spre Nazna. Primul tronson face legătura până la nodul care va fi racordul la autostradă. Din acest punct avem două variante de traseu. Zona aceasta unde e un deal e mai problematică. Aici avem trei propuneri de traseu: unul care ocolește dealul respectiv, dar presupune realizarea unui viaduct. Tot traseul este în intravilanul municipiului. A doua variantă presupune o serpentină de urcare pe dealul respectiv care ridică niște probleme tehnice din cauza limitării de viteză. A treia variantă presupune tăierea practic a dealului, realizază un traseu mult mai drept însă introduce o pantă de până la 7-8% în cele două capete. Ideea generală este următoarea. La ambele variante de traseu se pune problema de a realiza două benzi sau patru benzi de circulație. Propunerea proiectantului este de 4 benzi de circulație pe tot traseul respectiv. Aceasta implica ca într-o fază următoare să studiem lărgirea Căii Sighișoarei pe traseul care rămâne deocamdată comun.

Pe tronsonul următor cele două variante de traseu se suprapun aproximativ. Aici s-ar crea un nod - Benzinăria Lukoil, str. Viile Dealul Mic și Calea Sighișoarei actuală care coboară spre str. Budiului. Acestea sunt traseele discutate până acum. Ceea ce se vede cu roșu este o idee care urmează să se analizeze, ar avea avantajul că evită devierile de rețele electrice și de gaz însă introduce pante destul de dificile și aici este un pârâu peste care s-ar suprapune pe o anumită porțiune.

Ultima porțiune este mai puțin problematică. Sunt două variante, cea galbenă este puțin mai scurtă, e mai îndepărtată de o zonă cu conducte de gaz, însă introduce o pantă destul de abruptă. Varianta albastră este puțin mai lungă însă asigură niște pante de maxim 4%. Într-o primă fază recomandarea proiectantului ar fi pentru traseul de culoare albastră care asigură cea mai mare fluiditate a circuației și viteză, cu pante maxim 4% și curbe relativ ușoare. În ceea ce privește profilul transversal al drumului, drumul cu 4 benzi ar avea pe partea dinspre oraș bandă pentru biciclete și trotuar pe toată lungimea. Așa este calculată platforma drumului, iar între banda de biciclete și carosabil există o fâșie de 1,5 metri zonă verde care ar fi rezervată pentru diverse utilități. Ideea este că între pista de biciclete și carosabil se lasă o zonă de protecție.

Sunt rețele de înaltă tensiune și rețele de gaz. Mai există rețele ale Romgazului de la colectoarele de la sonde care nu le-am pus aici pentru că la scara aceasta nu ar fi fost vizibile. Existența acestor rețele implică creșterea costurilor. Prima variantă de traseu care am spus că o recomandăm, sunt prezentate anumite avantaje pentru varianta cu două benzi și patru benzi, însă acestea sunt valorile de deviz general. Aici aș menționa că în comparație cu investiția de bază, de exemplu la patru benzi, dacă investiția de bază, ceea ce înseamnă drumul în sine și tot de implică ar veni la 18 milioane, diferența respectivă sunt devierile de rețele electrice și de gaz care ajung la 10 milioane de euro, plus partea de exproprieri. La exproprieri aș menționa că am făcut o primă evaluare plecând de la 40 euro/mp și considerând o fâșie de 20 metri din axul drumului pe ambele laturi. Este o valoare care acoperă ceea ce ar urma de expropriat ținând seama și de rețelele deviate la care încă nu avem exact traseele.

Am prezentat în continuare un tabel sintetic. Varianta C2 se deosebeșlte de A2 doar prin tăierea acelui deal, deși traseul se scurtează cu vreo 200 metri din cauza lucrărilor de terasament costurile devin mai mari decât la prima variantă. În faza aceasta de studiu de fezabilitate este nevoie să se decidă - două sau patru benzi. A doua, traseul din cele trei variante de traseu, pe care se va merge.

Este această variantă care reduce și costurile prin eliminarea unui pod, prin evitarea unor rețele, dar introduce o limitare evidentă din cauza serpentinei. A treia variantă care ar putea fi realizată, însă care înseamnă niște lucrări de terasament mai anevoioase, dar ar da un traseu mult mai drept. O pantă puțin mai mare de 7-8%, la patru benzi nu mai ridică aceleași probleme ca la două benzi. Acest dezavantaj nu s-ar mai pune la patru benzi.

Dl. consilier Vlas: - la dezbaterea publică și informațiile pe care le-am avut vis-a-vis de traseu, în prima fază am fost de acord. Aud acum că două benzi nu sunt de actualitate. Patru benzi, care numai mutarea conductelor de gaz înseamnă 10 milioane euro, dacă urcăm printre Sapientia și Petrom de ce trebuie să ne unim în Dâmbu cu ea? De ce nu trecem prin pădure dincolo de cartierul Belvedere, să nu introducem traficul greu prin oraș, să ne rămână centura actuală care nu va mai fi centură ci drum de oraș, cu două benzi, să trecem dealul prin pădure să ajungem în spate la Moll ca să mergem la Nazna; cu două benzi. Avem două, cele care rămân colo, mergem cu două dincolo și putem săpa să mergem cum se merge și în alte țări. Avem două alternative. Centura cum îi spunem noi, e drum de oraș la ora actuală. Facem cartierul Belvedere, va fi circulație. Să introducem tonajul greu în oraș facem o prostie. Oricum în 10 ani suntem la Acățari cu orașul. Nu are rost să introducem tonajul greu. E bine pe lângă Sapientia și Petrom, dar trecem prin pădure pe dincolo de cartierul Belvedere și ajungem în spate a Metro.

Dl. primar Florea: - aveți dreptate, dar nu trebuie să fiți foarte îngrijorat pentru că sunt două lucruri diferite. O circulație într-un oraș are 2-3 inele. Acesta este un inel care l-am dispus să-l dispunem pe teritoriul Tîrgu-Mureșului. Eu nu pot să decid la Vălureni, al Acățari. Noi am tot sesizat să mergem cu varianta estică a orașului să o preia Consiliul județean, nu am reușit acest ucru. Varianta aceasta trebuie să rămână cu patru benzi pentru că va deservi toată zona de locuințe. E obligatorie banda de preselecție. Noi ne-am asumat responsabilitatea în această situație. Am sugerat Consiliului județean abordarea centurii estice în amonte de Vațman, să meargă prin spatele pădurii și traseul care spuneți dvs. Noi nu abandonăm ideea care am sugerat-o consiliului județean, să luăm punct de deviere a circulației atât estică cât și vestică, Vațmanul. Să mergem estică până spre Cluj pe varianta care ați sugerat-o dar și varianta vestică, cei care merg la Niraj, să venim prin spate și să o ducem chiar după Ernei.

Ce ar însemna acest lucru? Porțiunea din livadă este clar că va avea o evoluție clară, Corunca deja este blocată. Porțiunea care duce până spate la Sapienția oricâd poate fi prelungită ca drum de legătură. Corunca putea să facă un program SPARD, dar nu-i interesează acest lucru.

Acum acest drum este trecut ca drum județean. El apare în acest nomenclator. Eu am vorbit cu dl. ministru al transporturilor. Am întrebat dacă putem transfera cu studiu, cu proict, expropriat, să-l dăm să-l facă pe banii lor? A spus că da. Aradul și Alba Iulia au făcut așa. Au transferat drumurile lor în ograda ministerului, le-au finanțat din bani bugetari și au degrevat bugetele locale. Asta a fost o intenție de a mă grăbi și a prinde un program sectorial al ministerului în acest domeniu. Nu ne împiedică nimeni. Să știți că sunt regiuni care nu se mișcă. Noi am luat cel mai mare program din toate primăriile din România. Nu sunt satisfăcut. Pentru că unele județe sau regiuni nu și-au făcut treaba, care nu-și accesează fondurile și au bani disponibili pe anumite axe cum e axa 2, să poată fi aduse la regiunea care e mai harnică. Am discutat și cu dna președintă, dar haideți să ne folosim diplomația să se facă ceva.

Am fost nevoit la un moment dat să iau decizia. Dacă e terenul orașului să nu mai dăm bani pe exproprieri. Varianta prin deal, nu sunt terenurile noastre dar era tentant în sensul că e groapa de cărămizi în zonă. Mergeam cu tot pământul escavat și-l împingeam acolo. Cu gazul metan există această rânduială în lege care spune că la deschiderea lucrărilor de interes public, regiile, companiile naționale au datoria ca în cinci ani de zile să-i rezolve problemele. Noi îi anunțăm pe domnii de la Transgaz și Romgaz. Este mult modul în care ei gândesc mutarea conductelor. Nu au gândire pentru unități, ci una mai simplă pentru ei. Foarte multe terenuri ale târgumureșenilor sunt distruse din această situație.

Le-am cerut să le cupleze la un loc și să le dirijeze pe marginea drumului. Ideea e bună, dar să le dau bani. O să discut cu dl. ministru să obligăm companiile naționale regie care au profit, să nu-și facă baze de tratament, baze olimpice sau alte lucruri, ci să-și facă lucrările privind degrevarea unor terenuri.

Discuția legată de centura existentă, unii spun că primăria se opune, nu e adevărat. Eu nu mă pot opune instituțional, noi am fost mulțumiți și am dat ok pentru traseul Corunca -Livezeni ceea ce este la noi pe teren, proiectul este foarte scump, a rămas ca reprezentanții Băncii Mondiale să facă o vizită la Tîrgu-Mureș, să meargă ei pe traseu, nu-l ascultă nici pe primar, i-am rugat să treacă pe la primărie, am avut o discuție cu ei și i-am rugat să meargă pe teren să vadă variantele propuse. Se pare că acel program cu mult entuziasm din timpul campaniei trecute a Consiliului județean nu va trece. D-na președintă trebuie să dea trei bugete ale consiliului județean pentru a expropia ca să ducă centura ocolind Livezelul pe la Iovănești. Varianta sugerată de noi prin tăietura pădurii li s-a părut și lor atractivă. Varianta propusă de noi că totul e pe pășune și nu trebuie cheltuiți bani pe exproiprieri, de asemena este o variantă luată în calcul.

Datoria autorităților locale este să-și apere punctele de vedere și să coincidă economic și tehnic cu o relaxare financiară.

Apropo de gălăgie, este instanța din Tîrgu-Mureș care a dat câștig de cauză împotriva Regulamentului de la Week-end de a fi pensiune acolo, unde am votat cu toții și suntem împotrivă.

Dl. consilier Kolozsvari: - în comisii am fost de acord ca să discutăm de patru benzi.

Dl. consilier Torzsok: - sunt de acord cu dl. primar că trebuie să ne gândim la centuri, mă bucur că discutăm de un SF și sper ca de mâine să accesăm fonduri pentru a pune în valoare acest proiect.

O sigură remarcă din avizul comisiei de urbanism, am fost de acord cu varianta A2 pe motivul fluxului și rapidității traseului, am cerut însă ca în faza următoare de proiectare în zona Budiului să se studieze și varianta mov.

Dl. consilier Kolozsvari: - de altfel, toate comisiile au avizat varianta A2.

Dl. consilier Balint: - d-na arhitect șef să aibă în vedere ca toate proiecte care urmează a fi făcute, să fie prezentate.

O problemă, nu știu dacă s-au gândit la dezvoltarea drumurilor la nivel de sate.

Dl. proiectant: - am avut grijă să nu tăiem drumurile actuale de acces existente aici, de asta s-au realizat niște poduri. Ieșirile din str. Mestecăniș și str. 8 Martie să nu fie tăiate, pe de altă parte, în anumite puncte am proiectat cotele drumului în așa fel încât să se poată realiza o racordare a străzilor existente la acest drum.

În aceste zone sunt niște poduri și cota drumului este înălțată în așa fel încât circulația să rămână în continuare.

Dl. consilier Balint:- consider că cel mai bun traseu este cel drept, atât din punct de vedere al vitezei, circulației cât și de prevenire a accidetelor ar fi mult mai eficient. La o centură dacă sunt prea multe ocolișuri și pericolul de accidente este mai mare.

Dl. consilier Sita: - fiind vorba de cele două obiective, ne referim strict la variantele noastre, cea cu culoarea galbenă cade din start, a rămas în discuție cea cu traseul albastru sau mov. Avantaje la albastru că nu e nevoie de exproprieri, iar cea în mov este pentru viitor.

Dl. consilier David: - vreau să întreb dacă s-ar putea studia o situație în care să nu introducem traficul greu în Dâmbu.

Dl. proiectant: - nu a fost analizată această variantă, nu pot spune că nu se poate, dar aș menționa că zona aceasta este cea mai încălcată de sonde și conducte colectoare ale Romgazului.

Dl. primar Florea: - este drumul gazului metan, au făcut o cerere să ni-l cedeze și i-am rugat să-l pună la punct, să-l asfalteze și apoi să ni-l cedeze. Au un program de reabilitare a lui. Are o pantă de urcare destul de mare.

Dl. consilier Kolozsvari: - discuțiile au fost epuizate, din întrebări și răspunsuri au rezultat următoarele lucruri care coincid cu avizele date de comisii: optăm pentru patru benzi, optăm pentru varianta A2 care trece prin terenul nostru.

Cu aceste observații, supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Benedek I.)

Punctul nr. 7 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 233/18.12.2008 referitoare la taxele speciale percepute de Serviciul Public Comunitar de Evidența persoanei, pe anul 2009:

Dl. consilier Kolozsvari: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitae de voturi.

Punctul nr. 8 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Utilități Municipale:

Dl. consilier Kolozsvari: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitae de voturi.

P A U Z Ă

Punctul nr. 9 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind acordarea titlurilor de „Cetățean de Onoare al Municipiului Tîrgu Mureș”, a distincției „Pro Urbe”, pentru personalități cu merite deosebite, cu ocazia „Zilelor Tîrgumureșene”, ediția a XIII-a, 2009:

Dl. consilier Kolozsvari: - de-a lungul anilor de când am înființat aceste distincții, ele s-au acordat după multe discuții, în urma consensului dintre toți consilierii. Au fost câteva criterii că nu propunem politicieni și nu propunem persoane care uneia sau celeilalte colectivități sunt controversate. Eu cred că acest principiu cum multe alte principii formate de-a lungul a 20 de ani au fost sănătoase și am reușit să închegăm o atmosferă bună în consiliu, ținând seama de toate acestea, propun ca în acest an să nu acordăm titlul de Cetățean de Onoare.

Dl. consilier Sita: - bănuiesc care este motivul să nu acordăm, motivul este dl. Lazăr Lădariu. Pe lângă ce scrie aici - poet, publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din România, redactor șef la Cuvântul Liber, fost deputat în Parlamentul României în două legislaturi, autor a peste 15 volume de poezii și publicistică, de două ori a fost ales Omul presei de către oficialitățile județului Mureș. Are 2 sau 3 premii ale Uniunii Scriitorilor. La ora actuală nu este președintele niciunui partid politic. Eu îl susțin, în decursul anilor a fost respins de mai multe ori. Vă rog de data aceasta să avem consens, înțelegere și să-l susținem. Este un un om de cultură, de valoare și de caracter.

Dl. consilier Kolozsvari: - supun la vot propunerea făcută de mine de a nu acorda disctinție de Cetățean de onoare.

Cine este pentru? - 10 voturi (consilierii UDMR)

Cine este împotrivă? - 12 voturi

Cine se abține? -

Propunerea a fost respinsă.

Dl. primar Forea: - înțeleg că au fost anumite poziții, dar nu dă bine dacă nu propunem. Oamenii și-ar pune o întrebare. Avem o categorie, preoți, etc., profesori de sport care s-au epuizat.

Dacă este o reținere într-o parte și alta, asumați-vă în acest an, reprezentanții UDMR merg pe o variantă și faceți o excepție de la regulă pentru că așa cred că reușim să depășim. În ultima vreme, Cuvântul liber și atitudinea d-lui Lădariu a fost una constructivă pentru oraș.

Dl. consilier Benedek: - ca scriitor și poet merită să primească o disticție de Cetățean de onoare. Ca politician și ziarist a avut o atitudinea negativă față de comunitatea noastră. Asta o dovedește numeroasele articole scrise de domnia sa. Părerea mea este că trebuie să mergem pe drumul care l-am ales, de a respecta doleanța ambelor comunități, să nu căutăm această încrâncenare. Nu de multă vreme a fost un proces împotriva unui fost consilier și la acest proces a avut o latură politică destul de enervantă și jenantă pentru noi. Sper să trecem de această fază, trebuie să ne înțelegeți și pe noi.

Cu dl. Lădariu, ca scriitor și publicit sunt de acord, dar nu sunt de acord cu ce a scris în presă timp de 20 de ani, a fost clar împotriva comunității noastre. Și noi în 1990 am crezut că nu sunt resentimente și probleme de a primi înapoi scolile, bisericile și alte clădiri este o chestiune de timp scurt. Eu personal nu am nimic cu scriitorul Lădariu, dar avem problemă cu dl. Lădariu care zeci de ani ne-a jignit cu articole.

Dl. consilier Kolozsvari: - conform procedurii de până acum, supun aprobării dvs. să avem o propunere din partea noastră și o propunere din partea română, fiindcă sunt trei propuneri de cetățean de onoare, dar noi am mers la paritate.

Supun la vot această propunere de a fi 2 propuneri, adică 1 și 1.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Deoarece sunt trei propuneri, rog secretariatul să întocmească buletine de vot.

La distincții Pro Urbe nu am propus limitări, propunem ca pe buletine să fie trecute toate propunerile.

Dl. consilier Sita: - ca să fie înțeles, noi îl susținem pe Lazăr Lădariu iar dvs. pe Hunyadi Laszlo. Două propuneri vor fi trecute pe buletinele de vot.

Dl. consilier Kolozsvari: - noi de regulă am mers altfel. 1 și 1 înseamnă că cel care primește din partea română majoritatea de voturi, acela va fi ales Cetățean de onoare; la fel și cu partea maghiară. Dacă doriți să nominalizați dinainte, nu este niciun fel de impediment.

Dl. consilier Vlas: - este adevărat că noi am hotărât că nu mai acordăm titluri de post mortem, dar mă gândesc la fostul nostru coleg Moraru Octavian și de asemenea dl. Raduly, nu știu dacă nu putem hotărî acum.

Dl. primar Florea: - haideți să o gândim mai bine, să nu fim acuzați de oraș că am început să dăm recompensă. Poate instituim o altă distincție meritorie.

Dl. consilier Kolozsvari: - sunt de acord cu dl. primar, propun să amânăm această problemă.

Punctul nr. 10 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ:

Dl. consilier Kolozsvari: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 11 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind constituirea Asociației Localităților „PRO CLIMA”:

Dl. consilier Kolozsvari: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 12 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind extinderea serviciilor Dispeceratului Integrat de Urgență 112:

Dl. consilier Kolozsvari: - comisiile au avut anumite observații și anume, să rămână doar punctul 3 - monitorizare pacienți cronici la domiciliu, cu o taxă rezonabilă, nu este obligatorie, ci este o problemă care se face la solicitarea respectivului. Celelalte două propuneri nu s-au susținut din cauză că există societăți care se ocupă cu aceste monitorizări GPS și antiefracție și că ar fi pericolul ca 112 să devină mult prea aglomerat și să creem mai multe probleme decât soluții.

Dacă nu sunt observații, supun la vot materialul cu acest amendament, punctul 3 -monitorizarea pacienților cronici la domiciliu. Celelalte două, a și b, cad. Și art. 2, bineînțeles.

Dl. consilier Todoran: - nu știu dacă toate informațiile care vin prin GPS încarcă toată rețeaua 112. Eu consider că este o măsură specială care face orașul unic prin grija față de cetățean. Monitorizarea prin efracție la domiciliu cred că ar trebui să-l păstrăm. Pentru celelalte persoane, punctul 1 sau categoria I, probabil este ceva de care lumea se ferește încă. Partea de efracție, de securitatea domiciliului, este un lucru bun și ar trebui să rămână. Propun să supuneți la vot așa cum este.

Dl. consilier Kolozsvari: - nu am propus așa cum este, deoarece comisiile au avut observații.

Dl. primar Florea: - dacă cineva este în pericol, poate să acceseze 112, nu aglomerează numărul deoarece este partea de primire apel și se dirijează la serviciu. Că cei de acolo vor face cu societăți de pază, fiindcă așa s-a dorit. Îl trimit la Poliție sau la o societate cu care primăria poate să facă un contract.

Dl. consilier Molnar: - ambele servicii, atât de antiefracție cât și de urmărire GPS sunt oferite de societăți comerciale la diferite tarife. Eu știu că primesc săptămânal oferte prin internet de la diverse firme și în cazul în care am nevoie de una sau cealaltă, apelez la aceste servicii care sunt asigurate de firme de specialitate la tarife negociabile. Noi am propus ca 112 să nu fie implicat în această fază incipientă, fiindcă știți și dvs. că un mare număr din apeluri sunt false. Să lăsăm puțin ca acest număr să devină un număr de ajutor poliție salvare și apoi dacă este cazul mai extindem și la alte servicii. Am susținut punctul c urmărire la domiciliu fiindcă este legat nemijlocit de sănătatea omului. Din acest motiv propunem ca pentru moment să fie păstrat așa cum este varianta propusă și dacă după un timp considerăm că este bine, introducem.

D-na consilier Roman: - părerile comisiilor sunt împărțite.

Dl. consilier Buda: - în comisie i-am ascultat cu atenție pe cei care au susținut materialul. Noi am susținut punctul lor de vedere, în sensul că dacă se poate face o diferențiere între ceea ce înseamnă serviciul 112 clasic și ceea ce doresc dânșii, eu cred că ar fi o oportunitate. la un moment dat, din discuțiile avute cu dânșii se poate ivi situația când dânșii chiar pot să aducă venituri. O colaborare a autorității locale, a Poliției comunitare cu acest serviciu ar fi benefică pentru oraș. Pe mine mă interesează ca aceste servicii să fie pentru cetățean. Există foarte multe firme de pază, dar o concurență ar fi binevenită. Dacă putem găsi o soluție în care să fie o diferență între ceea ce înseamnă serviciul 112 clasic și celălalt, ar fi bine.

Dl. viceprimar Maior: - haideți să mergem 3 luni de zile experimental după care vedem ce se întâmplă și revenim în consiliu.

Dl. primar Florea: - când cineva are probleme sună la dispecerat. Dispeceratul ia măsuri. Dacă noi mergem pe partea aceasta, Dispeceratul derivează linia, pe linia Primăriei; nu se aglomerează. S-a dorit prin acest lucru ca și cetățeanul obișnuit contra unei sume modice, să știe că poate fi oricând apărat de cineva.

Dl. consilier Kolozsvari:- sunt două propuneri: una de a trece așa cum este integral, iar cealaltă de a trece pe anumite servicii. Supun la vot materialul așa cum este formulat.

Dl. consilier Benedek: - nu putem obliga pe nimeni, totul să fie opțional.

Dl. consilier David: - serviciul 112 câte telefoane are în același moment?

Dl. primar Florea: - poate să aibă oricâte. Este pregătit serviciul cu câteva sute instant. Centrala intră, îl primește, îl ține în așteptare și-l dirijează. 112 nu ține apelul. Pe noi ne costă încă un operator în plus, plus că avem Poliția locală. Noi cu asta îl învățăm să acceseze 112.

Dl. consilier Monar: - dacă cineva sună la 112, operatorul care răspunde este obligat să ia măsuri, fără să dea legătura la primărie sau altundeva. De aceea ni s-a părut suplimentar.

Dl. primar Florea: - noi luptăm pentru descentralizare. Dați-mi voie să fac o poliție noctură care să intervină. Din ce bani?

Dl. consilier Benedek: - în cazul asistenței medicale, Dispeceratul pe cine anunță?

Dl. primar Florea: - spitalul și Salvarea.

Sunt bolvani conștienți cu boli cronice, de exemplu cardiopatie ischemică într-o anumită formă. Dacă a apăsat un buton, la Dispecerat a apărut locul. Din moment ce este abonat la noi, îl monitorizezi, îl ai pe tabel. Acum dăm telefon, se preia mesajul la salvare, nu este mașină disponibilă și se întâmplă cum a ars o tarabă în Piața Armatei până când au sosit pompierii. Eu am spus în felul descentralizării, cu instituțiile care vor veni la Primărie să-i asiguri târgumureșanului un serviciu de calitate. A plecat ideea de la intervenție efracție. Să începem cine dorește opțional și dacă vedem că este un succes, comandăm un studiu de extindere a lui.

Dl. consilier Kolozsvari: - ideile sunt bune, eu am văzut în străinătate că o persoană în vârstă, cu boală cronică, avea un fel de broșă, apăsa pe buton și apărea acolo unde era serviciul respectiv.

Este bună ideea de la care s-a pornit. Propun ce a spus dl. Maior să mergem pe o perioadă de 3 luni să aprobăm materialul așa cum este, dar fără investiții de GPS, eventual cu contracte cu societăți.

Dl. consilier Vlas: - eu cred că este o confuzie. Este vorba de alt lucru. Are o dotare foarte bună, sunt profesioniști și vor să facă servicii pentru anumite societăți, persoane fizice, contra cost, păzește firma și merge la recepție la ei în loc să meargă la altă firmă din oraș. Eu va trebui să plătesc. Oricine are acces în continuare la serviciile respective. Au o dotare bună și vor să extindă serviciile contra cost.

Dl. consilier Kolozsvari: - dacă la o problemă apar atâtea discuții care de fapt nu sunt în contradictoriu,

Cea mai bună soluție este să retrimitem în comisii, să se lămurească și apoi să revină în consiliu. Propun ca acest material să-l amânăm până la ședința viitoare.

Dl. viceprimar Maior: - dacă eu persoană fizică doresc să nu fiu abonat la un serviciu de pază și sunt conștient că Primăria Tîrgu-Mureș este la ora actuală cel mai bine văzut pe plan local și această primărie are un serviciu de pază cum e Poliția Comunitară și vreau să fiu păzit de Poliția Comunitară, vreau să plătesc acest serviciu. Dacă sunt bolnav și am o problemă, nu mă duc la spital care știu că nu mă primește decât peste 10 ani, sun la serviciul 112, la un serviciu plătit separat de mine și mi se va răspunde. Toată treaba este opțională pe care dacă vreau o accesez și dacă nu, nu. Totul rămâne identic, doar că Primăria Tîrgu-Mureș ca și garant al acestui oraș, al cetățenilor târgumureșeni, face un serviciu în plus.

Dl. consilier Kolozsvari: - problema este investiția făcută. La punctul 2 se spune că se asiugură investiție pentru procurare de echipamente care trebuie fundamentată. Au apărut probleme de detalii care sunt importante. Toată problema aceasta este una din problemele cele mai importante discutate azi. Dacă au apărut așa de multe discuții, cel mai bun lucru este să retrimitem comisiilor și să lămurim detaliile. Am propus să supun aprobării dvs. retrimiterea materialului la comisii și prezentarea la următoarea ședință.

Dl. primar Florea: - ce avem acum și poate funcționa într-un serviciu pe care să-l demarăm imediat este paza, poliția noastră. Este clar că trebuie să o sprijinim, să o dezvoltăm. Partea de sănătate, un sigur lucru mai am și eu o nelămurire că aș vrea să o armonizeze cu Salvarea, unde este urgența majoră. Partea aceasta aș lăsa-o. Partea de cronic, echipamentele se refereau la următorul lucru. El vrea să se alinieze la noi prin GPS noi achiziționăm un număr de și dăm cetățenilor care doresc, ca să știe cetățenii, indiferent unde locuiesc, că dacă îi apucă o criză apasă butonul. Nu am cum să o cumpăr din banii orașului, ci din banii lui. Omul din dispecerat este acolo. Petru diverse servicii, în 5-10 ani lumea își va opera din calculator problemele pe care le are cu administrația locală. Partea de pază, efracția, unde e poliția existentă și partea de cronic, cum ați spus art. 1 și 2, iar restrul trimiteți în comisii și completați luna viitoare.

Dl. consilier David: - aș fi de acord să amânăm. Am o întrebare către d-na Cioban. 112 este un număr internațional. Asta înseamnă că dacă eu practic un serviciu asemănător cu o altă firmă de același profil, v-aș da în judecată. Noi am discutat că putem face aceste servicii, ale noastre, dar nu legat de 112. Este un număr internațional din care se profită ca toate apelurile pentru GPS sau altele, să sune aici nu la altă firmă. Este concurență neloială și vreau să mi se spună juridic.

Dl. primar Florea: - să nu prostim târgumureșenii numai pentru da niște facilități unora. Eu cer 112 și doresc serviciul primăriei X. pot să pun si urbanismul prin 112. Asta a fost condiția, noi din banii noștri am făcut investiția după care a venit Bucureștiul, a copiat modelul și ne-a impus reguli. 112 funcționează. Când sună cineva și spune ca e abonatul Primăriei, în acel moment pleacă apelul la oamenii noștri, nu mai pleacă la poliție, pompieri, etc.

Dl. consilier David: - asta este discriminare. Dacă în același moment sună două persoane, dvs. ați spus că nu vă convine că salvarea pleacă în altă localitate și nu la Tîrgu-Mureș.

Dl. consilier Kolozsvari: - să nu confundăm numărul de telefon cu anumite servicii. Numărul 112 este european, serviciile sunt altceva.

Dl. consilier Sita: - toate discuțiile apar din faptul că dânșii au o activitate complexă cuprinsă în cele patru capitole. Problemele mari le ridică serviciul de sănătate. Propun să supuneți la vot, să meargă experimental 6 luni, dar în prealabil să se discute cu serviciile care asigură asistență de urgență. Este capitolul cel mai puțin reprezentat la sanătate, este evaziv scris aici și cu ei trebuie discutat.

Dl. consilier Torzsok: - inainte să supuneți la vot, vreau să ridic o probemă pe care eu nu am înțeles-o. Punctul d din Expunerea de motive și punctul d din art. 1, eu nu regăsesc în anexa 1. În citirea mea punctul d reprezintă o taxă generală pentru cetățeni pentru monitorizarea intersecțiilor. Oricum hotărârea nu este corelată cu anexa. Punctul d nu este clar deloc.

D-l consilier Kolozsvari: - revin la propunerea de a retrimite materialul în comisii și prezentare la următoarea ședință a consiliului.

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 9 voturi (Todoran L., Fărcaș I.,Georgescu M., Gujan L., Maior C., Florea C., Roman I, Matei D., Urcan Gh.)

Cine se abține? -

Proiectul de hotărâre s-a amânat pentru ședința viitoare.

(Nu a votat dl. consilier Vlas F.)

Punctul nr. 14 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către Municipiul Tîrgu Mureș a unui imobil, teren și construcție, situat pe str. Baladei, nr. 5:

Dl. consilier Kolozsvari: - discuțiile s-au referit la preț, pentru că prețul de achiziție propus este peste prețul de evaluare, iar datorită Curții de conturi și a procedurii în general, noi nu putem aproba peste prețul de evaluare.

Dl. viceprimar Maior: - referitor la str. Baladei, am făcut și eu parte din comisie, apoi m-am retras și l-am rugat pe dl. Fărcaș să meargă crezând că mai poate negocia ceva din preț. Este clar că mai jos de atât nu-l putem aduce. Dacă acum votați împotrivă, nu facem și nu mai facem nici intersecția aceea. De la 220 cât a cerut prima dată, l-am adus la 130.

Dl. consilier Kolozsvari:- aici aș dori să vă previn din propria experiență fiindcă mi s-a imputat de câteva ori de către Curtea de Conturi. Noi, conform legii nu putem aproba un preț mai mare decât prețul de evaluare.

Dl. viceprimar Csegzi: - oricum nu se poate plăti în condițiile acestea. Nu știu când s-a făcut evaluarea. Știu când au demarat negocierile clădirea era în renovare și e posibil ca să nu fie actualizat prețul în momentul de față.

D -na secretar Cioban: - evaluarea e din mai 2009.

Dl. consilier Kolozsvari: - supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre.

Dl. primar Florea: - în urmă cu 4 ani de zile noi împotriva escrocilor, am spus că cerem P.U.Z. Trebuia aprobat de Consiliul județean pentru că era zonă protejată. Consiliul județean atunci nu a vrut să dea curs cererii consiliului local și atunci ne-a obligat la expropriere. Dacă nu făceam expropriere cu justă despăgubire exact cum spunea legea. Ne judecam în cinci ani de zile și-l dădeam afară, cu o valoare de o treime. Dar pentru că este un escroc de meserie, el și-a fixat termenul în fața d-lui Bakos, viceprimarul de atunci, ca după 6 luni să vină să pluseze cu încă jumătate suma. L-am invitat la primărie și l-am poftit afară cu astfel de speculații.

Dl. consilier Kolozsvari: - e clar că așa nu putem vota această hotărâre, trebuie trimisă ca să se renegocieze.

Dl. viceprimar Maior: - asta e batjocură să mă tot duc de fiecare dată. Îl împuternicim pe dl. Csegzi să meargă.

Dl consilier Kolozsvari: - există o lege în țara aceasta care trebuie respectată.

Dl. viceprimar Maior: - legea este comisie numită care a semnat și a adus în fața dvs. dacă nu doreați, nu puneați materialul pe ordinea de zi. A trecut de toate comisiile. Când votați, împuterniciți un om care să se ocupe de treaba aceasta, nu să ne pierdem vremea câte 20 de oameni din primărie.

Dl. consilier Kolozsvari: - domnule Maior, comisiile au scris renegociere, fiindcă prețul nu poate fi peste prețul de evaluare. Asta este legea.

Dl. Vlas a avut o observație corectă.

D -na secretar Cioban: - dacă vă referiți la Legea 550 unde scrie clar că nu se pot vinde prin negociere directă decât la un preț de evaluare stabilit de un expert urmare unei licitații publice. Noi aici discutăm de o achiziție în proprietate municipiului Tîrgu-Mureș a unui imobil necesar unei investiții de importanță majoră pentru oraș. Nicio lege nu interzice să te înțelegi cu omul la un preț rezonabil sau să alegi calea exproprierii. Acest proiect l-ați discutat de mai mult timp, eu am semnat acest material și voi susține întotdeauna că dacă o comisie care negociază la sânge ca să obțină cel mai bun preț pentru municipiu, este ok. Suntem într-o altă sferă, nu suntem la Legea 550, suntem la o achiziție în proprietatea municipiului pentru realizarea unei investiții de interes public. Dacă ați dat gir unei comisii să negocieze, eu cred că aș respecta această decizie. Dacă nu sunteți de acord, dânsul refuzând, trebuie să numiți o altă comisie sau să aleagă calea exprorpierii care durează foarte mult. Trebuie să mergem pe linia Consiliului județean, prin instanțe, etc.

Dl. primar Florea: - noi Consiliul local am mai acceptat să mergem să negociem și să plătim multianual. Dacă oamenii sunt de acord și ajungem la un rezultat, acceptați și ideea să anunțăm consiliul local să avem o marjă și să-i plătim anul viitor. Mi-ar fi mai ușor și în buget. Să luați în calcul și asta.

Dl. viceprimar Csegzi: - am fost și eu la primele discuții, în urmă cu 4-5 ani când au demarat discuțiile pentru str. Baladei și atunci a existat o stare de fapt. De atunci, fiind conștienți o serie de proprietari de acolo că primăria este interesată să cumpere acolo, au făcut tot felul de speculații. Acesta a îmbunătățit clădirea crescându-i valoarea. Eu aș dori să verific această evaluare, ce a fost acum 4 ani și ce este acum și să văd la fața locului pentru că pot să compar această stare de acum cu cea de atunci.

Dl. viceprimar Maior: - propun să amânați materialul, mai sunt pe acea stradă vreo trei case, celelalte le-ați vitat, noi am pierdut vremea un an și jumătate, poate luna viitoare o să vină iarăși cu 250 mii euro. Sunt curios, după ce ați votat 6 case, a 7-a care e ultima, o să ne țină blocați o grămadă de timp.

Dl. consilier Kolozsvari: - supun votului dvs. amânarea materialului.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 3 abțineri (Buda B., Vlas F., Molnar G.)

Proiectul de hotărâre s-a amânat.

Punctul nr. 15 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind extinderea Cimitirului Municipal Livezeni prin achiziționarea în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș a suprafeței de 2.877 mp de la Soos Alexandru:

Dl. consilier Kolozsvari: - comisiile de specialitate au avizat favorabil materialul.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 16 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind acceptarea garantării plăților cu bilet la ordin în cadrul contractului de lucrări nr. 172 din 14.08.2008 încheiat între S.C. Energomur S.A., Municipiul Tîrgu Mureș și S.C. Elsaco Electronic S.R.L.:

Dl. consilier Kolozsvari: - comisiile de specialitate au avizat favorabil materialul.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 17 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea sistării funcționării Centralei termice din str. Republicii:

Dl. consilier Kolozsvari: - SC Energomur SA a făcut o propunere, iar noi în comisia de buget am acceptat propunerea colegilor de la SC Energomur SA și va trebui să discutăm la rectificare de buget sumele aferente.

Dl. consilier Molnar. - varianta II, însă fără punctul 3 din art. 3, fiindcă cele două subpuncte se contrazic. Pe de o parte spune că din bugetul local, iar celălalt spune că privat. În comisii de specialitate discuțiile au fost că se face din bani publici, banii SC Energomur SA.

Dl. consilier Kolozsvari: - este în regulă.

Supun la vot proiectul de hotărâre în varianta II.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 18 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea casării și valorificării mijloacelor fixe (Rețele termice) devenite disponibile prin modernizarea sistemului de transport și distribuție a energiei termice în cartierele de locuințe Dâmbu Pietros, Tudor Vladimirescu și parțial celelalte zone ale municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Kolozsvari: - comisiile de specialitate au avizat favorabil materialul.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 19 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Contractul de delegare de gestiune nr. 2275/28.02.2006, încheiat cu S.C. Energomur S.A.:

Dl. consilier Kolozsvari: - comisiile de specialitate au avizat favorabil materialul.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 20 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind suspendarea activității comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii constituită în baza Legii nr. 550/2002:

Dl. consilier Kolozsvari: - a fost o oarecare nelămurire de data trecută. Materialul este corect întocmit.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 21 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Iris Dacia Com S.R.L. a terenului în suprafață de 120 mp aparținând municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Kolozsvari: - comisia de urbanism a făcut o remarcă - parcare publică. Totodată noi cerem concesiune. Cele două se combat. Ori e parcare publică dar atunci nu cerem redeveță, ori cerem redevență dar atunci nu este parcare publică.

Propun să fie parcare publică și să nu cerem redevență.

Dl. primar Florea: - de la 8 la 14 stau parcate mașinile instituției, după care pleacă și parcarea devine publică. Și eu spun concesionare pentru redevență.

Dl. consilier Fărcaș: - persoana respectivă dorește parcarea aceasta pentru mașinile care vin la hotelul dânsului. Dânsul poate să îngrădească parcarea și să fie pentru mașinile care vin la hotel, deci să nu fie o parcare publică și atunci o să plătească o redevență.

Dl. consilier Kolozsvari: - atunci nu mai este parcare publică. Comisia de urbanism a propus parcare publică.

D -na secretar Cioban: - de-a lungul timpului, pentru mai multe hoteluri și unități de asemenea profil din oraș, ați aprobat concesiuni cu redevențele corespunzătoare pentru cei care dețin hoteluri, fiindcă altfel, aceste unități de alimentație publică și cazare nu și-ar obține stelele corespunzătoare în lipsa locurilor de parcare. Sigur că acolo unde este hotel parcarea este publică, dar eu consider că această hotărâre pe redevență și cu această propunere a comisiei de urbanism să rămână publică poate fi aprobată de dvs. așa cum ați aprobat în repetate rânduri în acest oraș. Dacă dorește cineva să aibă locuri de parcare și să îndeplinească condițiile de stele, să mai și plătească.

Dl. consilier Kolozsvari: - dvs. considerați că este corect formulat parcare publică și cu redevența respectivă.

Dl. consilier David: - rog executivul să verifice hotelul nou care s-a construit unde a fost abatorul, pe malul turbinei, noi am aprobat acolo liber pentru oricine. Nu respectă hotărârea consiliului local. Al doilea care nu respectă hotărârea este La Cupola, unde am aprobat să îngrădească numai cu gard viu, atâta am obținut că am mutat acel gard de sârmă în interiorul gardului viu, dar nu este acces public. Doresc o informare pentru ședința viitoare. Acestea două le știu, dar poate mai sunt și altele.

Dl. consilier Kolozsvari: - după ce d-na secretar a lămurit problema aceasta că poate să rămână cu parcare publică și cu redevență, supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre așa cum este.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Buda B.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Mozes L.)

Punctul nr. 22 a fost retras de pe ordinea de zi

Punctul nr. 23 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Gainco S.R.L. a terenului în suprafață de 20,34 mp aparținând municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Kolozsvari: - propunerea cred că este benefică, așa cum ne-a explicat dna arhitect șef.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 3 abțineri (David C., Peti A., Molnar G.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi și 3 abțineri.

Punctul nr. 24 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a lotului 1 în suprafață de 466 mp și a lotului 2 în suprafață de 450 mp situate în Cartierul Belvedere:

Dl. consilier Kolozsvari: - comisia de urbanism a avut o observație - cu interdicție de construire.

D -na secretar Cioban. - dacă se scoate la licitație publică s-a definit acolo că e pentru construire, atunci nu mai are nici un sens. Cine licitează și cumpără ceva ca să nu construiască. Ar deveni fără sens această hotărâre, cu aprobarea acestei observații de la comisia de urbanism.

Dl. consilier Torzsok: - din explicațiile date în comisie, a reieșit că omul are nevoie de acest spațiu pentru amenajare și să nu aibă altceva în față. Dacă dăm pentru construcție, atunci rog să revină în comisii.

Dl. consilier Kolozsvari: - comisia de urbanism a propus avizarea acestui material cu interdicție de construcție.

D -na Ada Grama: - potrivit Certificatul de urbanism, actualmente terenul nu este construibil. Tocmai din această cauză propunem scoaterea la licitație și pentru amenajarea lui. L-au solicitat de fapt vecinii care stau acolo. Este o magistrală de gaz și nu se poate construi terenul.

Dl. consilier Buda: - văd că în consiliu există o tendință de a ne opune cui vrea să facă ceva. Dacă astăzi terenul are conductă și omul cumpără, eu cum să vin să-i pun interdicție de construire? Dacă peste câțiva ani conducta dispare pentru că o deviază? Așa a fost și la materialul dinainte, de aceea m-am abținut. Dacă dați unui om să facă o parcare, lăsați-l să o gestioneze, dacă e concesiune.

Dl. consilier Balint: - reamintesc serviciului de urbanim că noi avem o hotărâre privind prezentarea tuturor terenurilor care urmează a fi concesionate, pe proiecție. Multe întrebări care se leagă de construcții, poziționarea terenuri, scop și cum se încadrează, ar putea fi lămurite în cadrul comisiilor și nu ajungeam la discuții. După schema din proiectul de hotărâre, sunt două pătrățele încadrate. Ce se vede acolo? Cine sunt vecinii? În ce spațiu peisagistic se pune? De aici vin discuțiile, din necunoștință de cauză. Nu e vorba de răutate sau neimpunerea unei doleanțe, ci mai ales din necunoștință de cauză. Până nu se lămuresc acestea inclusiv de construcțiile de sub blocuri, lărgire de terase, etc. nu va fi ordine. A semnalat și dl. coleg că anumite parcări concesionate nu se respectă regula și hotărârea. Pe viitor, să se prezinte cele solicitate.

Dl. consilier Vlas: - cred că materialele nu se studiază în întregime. Noi am luat acel teren din Belvedere și l-am vândut la locatari, cu 11 euro. Mai este ceva teren acolo, că e construibil sau nu și îl vindem acum cu 30 euro. Care e problema? Avem nevoie de bani la primărie și nu ne trebuie acel teren, ajunge să-i dăm autorizație de construcție prin serviciul de urbanism, dacă se încadrează în legislație. Este vorba de vânzare prin licitație. Că va construi, că este conductă, e altceva.

Dl. consilier Molnar: - acesta este al cincilea sau al 6-lea consiliu de-a lungul timpurilor și bănuiesc că o să mai fie. Eu mă bucur că nu voi face parte din cei care vor veni peste două-trei etape, fiindcă nu vor avea nimic de vândut și de concesionat, o să aibă scaunele acestea și nicio grij ă.

Pe de altă parte, în Belvedere eu presupun că altul este prețul dacă este vorba despre un teren despre care serviciul urbanism spune că nu este construibil și presupun că altul este prețul dacă acele teren este construibil. Eu nu vreau să fac nici un fel de apreciere. Ați văzut dvs. licitații unde de la 10 să ajungă la 100? În orice caz, prețul de pornire cred că trebuie să fie diferit pentru un teren care se poate face numai un mic spațiu verde și un teren pe care se poate construi frumos. Cu interdicția eu am fost de acord fiindcă în expunerea de motive certificatul de urbanism emis a precizat această cauză.

D-na secretar Cioban: - am văzut care este punctul divergent. Vreau să fac clarificări asupra celor doi termeni. La ora actuală acest teren nu este construibil, dar poate deveni construibil, atâta timp cât sub el sunt rețele care funcționează acolo. Sigur că un teren neconstruibil are o anumită valoare astăzi de la care se poate porni licitația. Dacă cineva riscă că probabil vreodată poate să fie construibil este o altă problemă, dar a pune o interdicție de construire după cumpărare este abuziv.

D-na arhitect șef Miheț: - dacă pe Certificatul de urbanism la regimul tehnic e trecut interdicție de construire, aceasta nu va putea fi ridicată decât printr-o documetnație de urbanism aprobată de Consiliul local.

Dl. primar Florea: - este o hotărâre de consiliu local prin care dvs. ați stabilit cu cât vindem terenul, iar cu utilitățile la poartă, este în jur de 30.

Dl. viceprimar Csegzi: - eu știu că exită un Certificat de urbanism în care se informează cel interesat, că terenul respectiv nu este construibil. Asta exclude orice altă obiecție în hotărârea de consiliu.

Dl. consilier Kolozsvari: - se propune vânzarea, d-na arhitect a clarificat că terenul este neconstruibil, noi vindem în aceste condiții, la prețul de evaluare.

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre așa cum este prezentat.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 3 abțineri (Balint S., David C., Molnar G.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 3 abțineri.

(Nu a votat dl. Bakos L.)

Punctul nr. 25 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării și vânzarea către S.C. Pofa S.R.L. a cotei de 11/63 teren aferent casei de locuit situate în Tîrgu Mureș, str. Mihai Eminescu, nr. 15, ap. 5:

Dl. consilier Kolozsvari: - comisiile au fost de acord cu materialul.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adptată cu 21 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. Bakos L.)

Punctul nr. 26 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării și vânzarea către S.C. Federal Auto S.A. a terenului de 4000 mp situat în Tîrgu Mureș, str. Barajului, nr. 1/A:

Dl. consilier Kolozsvari: - trei comisii nu au avizat materialul, o altă comisie a propus discuții în plen. Comisia de comerț a avizat materialul.

Dl. viceprimar Maior: - este vorba 4000 mp înmulțit 55 euro/mp înseamnă 200 mii euro care intră la Primăria Tîrgu-Mureș. Dacă considerați că nu e nevoie, e perfect. Sunt curios dacă la ora actuală cine cumpără acolo un mp cu 55 euro.

Dl. consilier Kolozsvari: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 7 voturi (Balint S., David C., Kolozsvari Z., Molnar G., Benedek I., Peti A., Torzsok S.)

Cine se abține? - 2 abțineri (Csegzi S., Mozes L.)

Proiectul de hotărâre a fost respins.

(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)

Punctul nr. 27 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 73/26.02.2009 referitoare la aprobarea documentației necesare organizării licitației publice deschise pentru selectarea unui administrator unic pentru spațiile situate în Pasajul subteran din Piața Victoriei:

Dl. consilier Kolozsvari: - au fost foarte multe discuții, comisiile au avizat să se dea în administrarea SC Locativ SA.

Dl. viceprimar Maior: - Locativul, la ultima discuție pe care am avut-o cu dl. Fărcășan, nici nu s-a prezentat la licitație. A spus că nu-și asumă răspunderea să gestioneze acest spațiu. Dacă doriți neapărat să-l dați lor...

D-na consilier Roman: - noi am hotărât în plen că vom căuta un administrator unic, acum că nu l-am găsit revenim iarăși la SC Locativ SA. Eu cred că dăm dovadă de nesiguranță în deciziile pe care le luăm. Dacă era o problemă legată de faptul că nimeni nu a venit la prima licitație organizată pentru administratorul unic, acum în comisia de comerț și servicii publice s-a discutat serios subiectul la nivelul facilităților acordate pentru respectivul administrator și propunerile făcute de noi sunt convinsă că la următoarea licitație va veni cineva să se intereseze de acel spațiu.

Dl. primar Florea: - cu bunăvoința dvs. recapitulez câteva lucruri, cum s-a ajuns aici. Intenția constructorilor la vremea respectivă când piața imobiliară era bună, cred că a fost de bun simț, în care au cerut în administare acel spațiu, era prin luna aprilie a anului trecut, oferind să o ducă la nivelul de finisaj și exploatare ca să fie pe înălțimea exigențelor din magazinul lui. Eu am susținut acel punct de vedere atunci considerând că nu e timp pentru o decizie, vor fi alegeri care vor plasa și iată că peste un an a trecut.

Atunci s-a spus aceeași situație. Să dăm la SC Locativ SA că au specialiști. În situația actuală în care tot centrul orașului îl vedem cu spații de vânzare, reduceri, pentru că nu sunt bani, piața imobiliară mi se pare în scădere în zona centrală. Oferta care a făcut-o primăriei în sensul de a-și băga clienții și în pasaj, cu specificația să-l pună la punct să facă și pasajul spre Administrația financiară și să asigure. A intra într-un dialog cu el pentru o perioadă nu foarte îndepărtată, dar până vedem că lucrurile într-o licitare corectă am putea obține prețul dorit. Dacă nu suntem tentați să corectăm ceea ce nu avem: o librărie, o frizerie. Ș eu am anticipat că vindem cu 10 mii în centru și ați văzut că nu am vândut. Să nu ne înșelăm că Locativul ar putea să asigure. Locativul la ora actuală o duce foarte rău și nu văd să finalizeze ei. Haideți să discutăm cu domnii de acolo, prin contribuția lor să revenim înședința următoare la prima propunere din urmă cu un an și ceva, în care el să cedeze primăriei câteva spații puse la punct să dăm destinație librărie și restul să administreze conform legii. Scoatem la licitație și nu va fi nimeni interesat. Scoatem pe bucăți și vor veni probabil care nu veți fi de acord să funcționeze un anumit serviciu numai să aducă bani. E un punct de vedere.

Nu o dată ridicăm în ședință obiecții față de activitatea societății Locativ și cred că ar fi cazul să se analizeze de ce nu își îndeplinește rolul care îl are și să luăm măsuri ca să fie o societate eficientă a orașului. Trebuie propuneri din partea primăriei, să fie discutat în comisii. Să știți că susținem ca societatea care este a primăriei să fie eficientă.

Eu cred că aceste cifre care nu contest că au fost analizate în comisii de specialitate, sunt puțin prea lejere, fiindcă 2 euro/mp pe 5 ani este o variantă prea lejeră, fiindcă timpul este foarte lung, fie suma este foarte mică, nemaivorbind de 20% din chiria lunară, minim 10 euro/mp la fel cifrele pot fi mai mari, astfel încât varianta propusă de dl. primar merită să fie luată în discuție, numai că aici secretul este cine și cum negociază. Eu îmi amintesc de mai multe comisii și mai multe negocieri și în cazul în care comisia este într-adevăr interesată să reprezinte orașul și face cum ar face cu bunul lui, atunci propunera dvs. poate să fie reușită. Dacă nu, într-adevăr rămânem cum a spus d-na Roman, tot încercăm dar nu ajungem nicăieri.

Susțin propunerea făcută de dl. primar cu condiția ca negocierile și discuțiile să fie purtate profesionist reprezentând și protejând interesul orașului. În rest, ascult cu plăcere argumentele pentru 2 euro, 5 ani.

Dl. consilier Buda: - domnule Molnar, noi am plecat de la o premisă simplă: vrem să închiriem și să facem ceva cu pasajul, sau nu? Am înțeles că mai trebuie făcută o investiție de 150 mii euro pentru două scări rulante fără de care nu putem da drumul. Am votat asta. Dacă calculați dvs. 150 mii euro împărțit la 60 luni cât am propus noi, înseamnă 4 euro pe lună. Cine ia în chirie acel spațiu trebuie să plătească ca să-și recupereze banii, 4 euro pe lună este numai recuperarea investiției. Dacă mai punem și o dobândă fiindcă acum discutăm ca și afacere, nimeni nu pune 150 mii euro să-i scoată peste 5 ani, ne mai dă și nouă ceva bani, rezolvăm și problema acelei librării și acelei frizerii care dacă nu așa, altfel nu știu cum o rezolvăm, fiindcă altă soluție în zona centrală nu există, și trebuie să mai câștige ceva și omul. Într-adevăr în centru sunt multe spații goale. Dacă cineva crede că această soluție este în detrimentul orașului, eu susțin că nu este. După 5 ani de zile putm foarte ușor să renegociem acest contract. Dacă nu, părerea noastră a fost că va rămâne tot neînchiriat.

Puneți-vă în situația celui care vine la licitație să vedeți cum ați reacționa. La 10 euro nu am găsit pe nimeni să vină. Acum, 2+4 este 6. Teoretic, există o marfă care se mai poate negocia. Noi rămânem cu investiția de 150 mii euro și rezolvăm două probleme: librăria și frizeria.

Dl. viceprimar Csegzi: - pornesc de la denumire: pasaj pietonal. Noi vorbim numai despre spații comerciale. E un pasaj pentru pietoni. Azi nu e nici una nici alta. În momentul în care devine pasaj pietonal, poate să devină atractiv pentru orice societate comercială. Propun ca SC Locativ să rezolve această problemă, să devină funcțional pasajul respectiv după care, peste un an revenim asupra licitației ca să se vadă și vadul comercial care poate fi atractiv, că nu vine nimeni să investească 250 mii euro și apoi să ceară taxă de trecere, ci să fie un spațiu funcțional. Astăzi nu este un spațiu funcțional și de aceea nu vine lumea la licitație. Trebuie să facem deschiderea către finanțe, trebuie să punem scara rulantă și să facem cele două grupuri sanitare.

D-na consilier Roman: - se poate deschide și fără scară rulantă și apoi ne trezim că nu respectăm legea că nu avem scara rulantă făcută.

Dl. consilier Torzsok: - astăzi pasajul are intrare/ieșire rezolvată în fața fostei poște. O intrare în stadiu neterminat există sub B.C.R. unde există și scară normală și e lăsat loc pentru scară rulantă. Circulația se poate rezolva pe o scară normală cum este și în fața poștei. O altă ieșire rămasă numai prin subsolul Mall-ului. Pasajul se poate da în funcțiune cu o mică amenajare, să se pună gresie pe scara de ieșire de la BCR.

Dl. primar Florea: - o întrebare suplimentară pe care să o gândiți, dacă cineva, un comerciant ar fi identificat că pe acolo o să treacă populația orașului într-un entuziasm și într-o frecvență mare, sigur ar fi venit la licitație să liciteze ceva. Eu când am avut intenția acum un an am spus că nimeni nu știe mai bine decât acela de acolo. Ce să pună ca să atragă oamenii și am spus ceva complementar cu Mall-ul. S-a pus problema cine-l întreține, Locativul a spus că nu au specialiști. Am spus că punem camere de luat vederi să fim cu ochii pe boschetari și stăm cu poliția locală acolo. Eu zic să mergem în paralel. Dacă nu vă înțelegeți la varianta aceea, la negociere. Dl. Buda a făcut o raționare clar economic. E chestie de timp. Poate peste 2 ani devine atractiv.

Dl. consilier Kolozsvari: - sunt trei situații: fie proiectul așa cum este, fie varianta agreată de anumite comisii cu SC Locativ SA, fie revenire la propunerea d-lui primar care necesită alt proiect de hotărâre. Eu susțin propunerea d-lui primar că pare a fi cea mai rațională.

D-na secretar Cioban: - ori se dă la SC Locativ SA unde se poate cu puțină bunăvoință. Acum Locativul funcționează în baza unui contract de concesiune care este expirat, contractul prevedea o renegociere a redevenței în fiecare an, ceea ce nu s-a întâmplat, dar am trecut peste acest aspect. La ora actuală cu SC Locativ SA nu mai există niciun contract de concesiune în ființă decât dacă ați lua în discuție relocațiunile și alte teorii juridice mai aproape de acest contract de cocesiune. La data în care dvs. discutați concesionarea către Locativ, discutați în ideea ca această societate este a orașului și va administra locuințele și spațiile comerciale. Aici este vorba despre altceva decât un spațiu comercial în sine, este vorba despre un pasaj pietonal care intră sau nu în discuțiile care erau atunci raportat la atribuirea directă a unui contract penru administrare. În mod sigur dvs. va trebui să discutați cel puțin luna viitoare și cel târziu cealaltă pentru că deja expirase de mult contractul de concesiune cu Locativul, cu toate aspectele care sunt acolo. Dacă acest lucru se întâmplă și veți negocia cu Locativul este ok, dar când discutăm despre atribuirea către altcineva decât o societate care este a orașului, putem discuta numai de licitație publică.

Dl. consilier David: propunerea mea ar fi să facem un pas înainte, să deschidem pasajul fără scară rulantă deocamdată, normal că dacă nu desființezi pasajul suprateran, adică trecerea de pietoni spre Finanațe, înseamnă că cine poate intră pe acolo, cine nu, merge pe celălalt și să vedem care ar fi traficul. Cum a spus și d-na Cioban, între timp să mai încercăm eventual cu propunerea d-lui Buda, să reluăm concesiunea. Dar să o deschidem ca să se vadă că am făcut un pas înainte. Dar asta numai prin Locativ se poate.

Dl. consilier Kolozsvari: - se conturează următoarea idee, că trebuie să deschidem pasajul și aș propune ca în decurs de o lună de zile, toate aceste variante care azi au fost discutate, propun să rediscute prin grija comisiilor de comerț și urbanism și să venim cu o propunere agreată unanim atât de executiv cât și de comisiile din consiliu. La ora actuală sunt prea multe argumente pro și contra față de varianta propusă.

Dl. viceprimar Maior: - îmi pare rău că unii vorbesc numai așa fără să se documenteze. Ca să deschidem pasajul, trebuie să facem o licitație, să-l punem la punct. Sunt 45 zile de licitație. După 45 de zile trebuie să se pună gresie, faianță, să se facă scările la ieșirea dinspre Finanțe.

Dl. consilier Kolozsvari: - aici s-au pus anumite probleme foarte pertinente. S-a pus problema că toată lumea vrea ca acest pasaj să arate cum trebuie pentru că este în fața Mall-ului. S-a spus și s-a întrebat dacă pasajul nu poate fi deschis la ora actuală, fără să facem investiții. Nu este nicio pasă în stânga sau în dreapta a problemei, ci pur și simplu se vrea ca să se administreze pasajul cum trebuie și a apărut această propunere cu Locativul, pentru că este o societate a noastră. Locativul poate primi dispoziție să facă acel finisaj minim pentru pasaj ca să fie pasajul deschis. Este posibil, nu trebuie licitație pentru aceasta. În 30 de zile Locativul dacă primește sarcină poate să facă ca acest pasaj să fie deschis la condițiile minime de curățenie și ordine și între timp să mergem mai departe cu concesionările.

D-na consilier Roman: - în hotărâre este loc liber. Să stabilim câți euro/mp/lună. Propunerea comisiei de comerț a fost 2 euro/mp vreme de 5 ani, din al 6-lea an să fie renegociere în care să fie nu mai puțin de 10 euro pe lună.

Dl. consilier Kolozsvari: - întreb dacă ați propus un termen pentru realizarea scărilor rulante, respectiv pentru realizarea investiției?

Dl. consilier Buda: din discuțiile cu executivul noi am înțeles că sunt necesari 150 mii euro. Noi am discutat mai mult problema din punct de vedere economic, să câștigăm ceva, urmând ca problemele tehnice, noi nu putem da ca și comisie astăzi un răspuns, pentru că nu știm în cât timp și nici ce lucrări trebuie făcute. Noi am vrut să fim consecvenți unei decizii luate de noi în consiliu, nu am vrut să denaturăm hotărârea luată anterior, ci am vrut să găsim o soluție care a fost discutată cu domnii din executiv care au fost în comisie. Ne-am bazat pe informațiile și pe discuțile pe care dânșii le-au avut cu cei care ar fi potențial interesați.

Gândiți-vă că fiecare lună care trece, ne costă mai mult. La un an de zile, uzura tot există și ca să recuperez această sumă va trebui să am dublu.

Dacă azi nu o dau cu 2 euro, ca să recuperez un an de zile, la anul va trebui să pun 4.

Mai e o prblemă, eu nu cred că cineva nu vrea acum să deschidă pasajul, dar mi se pare logic dacă am făcut o investiție cu spații comerciale, să le legăm mai departe. Vadul comercial îl va face cel care închiriază. Peste 5 ani poate îl închiriem cu 20 de euro. Dar v-ați gândit că poate peste 5 ani nu-l mai închiriem nici cu 1 euro? Piața ne va demonstra.

Dl. consilier Sita: - despre acest pasaj discutăm de 5-6 ani. Din moment ce comisia de comerț am împuternicit-o să vină cu soluții, am făcut acest pas înainte, nu are rost să mai cheltuim noi când avem posibilitatea de a avea prin licitație ca cineva să deschidă. Propun să mergem pe mâna comisiei de comerț, varianta II.

Dl. consilier Vlas: - acel pasaj nu poate funcționa până nu are intrare și ieșire. Nu mai avem bani? Îl scoatem la licitație să-l termine pe banii lui cine-l ia. Îi dăm oczia să-și facă vadul, nu este simplu mai ales în perioada de criză să investești 150 - 200 mii euro cu scările rulante. După ce pornește să-și facă vadul discutăm atunci despre o redevență. Să ne bucurăm că putem da orașului funcțional și să-l facă pe banii lui.

D -na secretar Cioban: - din caietul de sarcini rezultă că termenul de execuție a investiției prevăzut în acest contract și care l-ați aprobat prin hotărârea precedentă este de 4 luni de zile de la data eliberării autorizației de construire. Vedeți cap. 5 pag. 2 din caietul de sarcini aferent. Prin proiectul de hotărâre varianta II nu este prevăzut ca acest capitol 5 să fie abrogat din vechea hotărâre. Termenele de realizare a investiției cu 150 mii euro rămân prevăzute în caietul de sarcini la ținerea licitației.

Dl. consilier Maior: - propun o pauză și poate găsim o soluție.

Dl. consilier Molnar: - aș vrea să am asigurarea celor care au întocmit materialul că acel caiet de sarcini pe care l-am aprobat cu termenele și condițiile, nu s-a modificat cu excepția a ceea ce vom modifica explicit acum.

Eu proun ca în pauză să discutăm o mică modificare la varinta II în sensul că acel termen de grație să nu fie 5 ani că e foarte departe, să fie 3 ani și în al patrulea an să aplicăm. Propun ca 5 să se modifice în 3 și 6 în 4. Când sunt asemenea materiale importante, să discutăm în comisii reunite înainte de plen.

În locul dvs. aș fi dispus ca Locativul să facă repede deschiderea, bani am fi găsit, aș fi deschis trecerea pietonală și aș fi explicat populației că eu primărie am reușit să deschid, dar restul depinde de consiliu.

Dl. primar Florea: -asta am spus anul trecut în campanie electorală, acum nu mai put să spun.

Nu am vrut să dau bani, era vorba despre scara rulantă. Problema a fost să știu că mă apuc de scări și apoi să stric ce am făcut pentru că intru cu scara rulantă, se pune următoarea problemă: mâine opresc trecerea de pietoni sau nu? În momentul când opresc trecerea de pietoni oamenii trebuie să treacă pe jos. Nu se duce subteran decât dacă are o variantă comodă. Comodă e scara rulantă.

Dl. consilier Kolozsvari: - cred că putem vota proiectul de hotărâre așa cum este cu modificarea termenului de 5 ani la 3 ani și jumătate cu 4 luni execuție.

Supun la vot materialul în acest sens.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

P A U Z Ă

Dl. consilier Torzsok: - dau citire procesului verbal de numărare a voturilor. Pentru titlul de Pro Urbe: buletine împărțite - 22, 1 buletin de vot a fost anulat.

dl. Liviu Masalar - 21 voturi,

d-na Jozsa Katalin 15 voturi,

dl. Szabo Bela - 16 voturi,

dl. Laszlo Zala - 14 voturi.

La Cetățeni de Onoare:

dl. Lazăr Lădariu - 11 voturi

dl. Nicolae Dușa - 11 voturi

dl. Hunyadi Lazslo - 18 voturi.

Mai întocmiți câte un buletin de vot pe dl. Lazăr Lădariu și dl. Dușa.

Dl. consilier Kolozsvari: - rog secretariatul să pregătească buletine de vot.

Mai avem 14 puncte din ordinea de zi și încă 13 materiale în regim de urgență. La principalul material de urgență care e legat de parcarea subterană s-a cerut și se cere părerea comisiei tehnice. Cu toate acestea, dat fiind că este ora 18, propun să împărțim ședința și să o continuăm săptămâna viitoare marți.

Dl. consilier Benedek: - mulțumesc colegilor că nu au fost influențați în mod negativ de cele spuse de mine. Modul de reacție și de votare a fost mulțumitor.

Punctul nr. 28 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință precum și repartizarea spațiului situat în str. Bolyai, nr. 36 în favoarea Asociației Nevăzătorilor din România:

Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza comisiilor de specialitate.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 29 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind reamplasarea și schimbarea destinației construcției existente, proprietatea lui Danciu Alexandru Marcel:

Dl. consilier Kolozsvari: - s-a solicitat ca proprietarul să dea la notar declarație că cedează suprafața respectivă orașului și așa suntem de acord cu schimbarea.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. Gujan L.)

Punctul nr. 30 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între d-na Petelei Sara și Municipiul Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Kolozsvari: - comisiile au fost de acord, s-a solicitat să se facă comparație la valori ceea ce s-a făcut.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. Buda B.).

Punctul nr. 31 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - conversie funcțională zonă pentru construire lăcaș de cult de rit ortodox, Cartier Belvedere”, beneficiar Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia, Protopopiatul Ortodox Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Csegzi: - salut inițiativa bisericii pentru că atunci când am votat planurile pentru Belvedere am propus și locații pentru spații de cult, respectiv pentru școli, grădiniție, etc. Aș dori să completăm această hotărâre ca PUZ-ul să se realizeze pentru toate cultele istorice care sunt în Tîrgu-Mureș; lângă acest spațiu să fie prevăzut și spațiu pentru celelalte culte.

Dl. consilier Kolozsvari: - cu compeltarea făcută de Csegzi - concesionarea se va face și pentru celelalte culte tradiționale istorice din oraș, supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 32 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentație „Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementări pentru extinderea și modernizarea clădirii Pensiunea ANA - str. Gheorghe Marinescu, nr. 50K”, beneficiar S.C. Galcar Prod S.R.L.:

Dl. consilier Kolozsvari: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Todoran L., Fărcaș I.)

Hotărârea fost adoptată cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri.

Punctul nr. 33 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire spălătorie auto, str. Podeni, nr. 30 - 32”, beneficiari Gabor Mîndra, Gabor Mate, Rostaș Rupi și Rostaș Zita:

Dl. consilier Kolozsvari: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Todoran L., Fărcaș I.)

Hotărârea fost adoptată cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri.

Punctul nr. 34 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - extindere reglementări aferente UTR „LV1z”, în vederea construirii unei locuințe unifamiliale, str. Nagy Pal, nr. 10”, beneficiari Stoica Vasile și Stoica Doinița - Cornelia:

Dl. consilier Kolozsvari: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Todoran L.)

Hotărârea fost adoptată cu 21 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 35 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - conversie funcțională zonă și parcelare teren pentru construire locuințe individuale și colective mici P+1 - 2 niveluri, str. Remetea, fn”, beneficiar Pogăcean Florin Flavius:

Dl. consilier Kolozsvari: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Todoran L.)

Hotărârea fost adoptată cu 21 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 36 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru mansardare, extindere și reabilitare casă de locuit, str. Garofiței, nr. 3”, beneficiari Bugnar Ioan și Bugnar Felicia:

Dl. consilier Kolozsvari: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 37 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru supraetajarea clădirii, schimbarea destinației atelierului în spații de depozitare și servicii, realizare corp nou adiacent accesului în incintă, str. Gheorghe Doja, nr. 204”, beneficiar S.C. Five Star Investement S.R.L.:

Dl. consilier Kolozsvari: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 38 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire hală confecții metalice, str. 8 Martie, nr. 36A”, beneficiar S.C. Texmur S.A.:

Dl. consilier Kolozsvari: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 39 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - conversie funcțională zonă în scopul construirii, str. Mureșului, nr. 6”, beneficiar Hărtăgan Ilie:

Dl. consilier Kolozsvari: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 40 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic de Detaliu -studiu de amplasament pentru construire locuință individuală, str. Răsăritului, nr. 17”, beneficiar S.C. Nicon G&T S.R.L.:

Dl. consilier Kolozsvari: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi

Punctul nr. 41 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic de Detaliu -studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială, str. Pomilor, fn”, beneficiari Fulop Erzsebet și Fulop Erno:

Dl. consilier Kolozsvari: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi

Punctul nr. 42 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic de Detaliu -studiu de amplasament construire clădire P+1E - magazin prezentare, birouri, depozit, str. Dealului, nr. 10”, beneficiar Tătar Adrian Cătălin:

Dl. consilier Kolozsvari: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea fost adoptată cu 21 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Matei D.)

Punctul nr. 43 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic de Detaliu -studiu de amplasament pentru construire locuință individuală D+P+M, str. Cornești, nr. 59”, beneficiar Buț Teodor și Buț Mariana:

Dl. consilier Kolozsvari: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Materiale în regim de urgență

Punctul nr. 6 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de urbanism „Plan Urbanistic Zonal/Plan Urbanistic de Detaliu stabilire de reglementări urbanistice pentru construire centru comercial, str. Gheorghe Doja, nr. 62” și a regulamentului local de urbanism aferent P.U.Z., beneficiar S.C. Novum Omega S.R.L.:

Dl. consilier Kolozsvari: - acest material a fost în comisia de urbanism și comisia de buget. Nu au fost observații referitor la acest matrial.

Supun la vot proiectulul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 1 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului „Natură pentru viață”:

Dl. consilier Kolozsvari: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu au votat domnii consilieri Buda B. și Peti A.)

Punctul nr. 2 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Ichim Ionel Marius și declararea ca vacant a unui loc de consilier local în cadrul Consiliului local municipal Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Kolozsvari: - materialul a fost întocmit de d-na Cioban. Situația o cunoaștem cu toții.

Supun la vot proiectulul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 9 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Nu este cvorum, așteptăm să vină comisia de validare.

Dl. consilier Torzsok: - dau citire procesului verbal de numărre a voturilor:

dl. Lazăr Lădariu - 12 voturi

dl. Dușa - 11 voturi.

A fost un buletin de vot cu 2 opțiuni DA și nu l-am anulat fiindcă oricum nu schimbă ordinea. Dacă-l anulăm, sunt 11 voturi și 10 voturi.

Dl. consilier Kolozsvari: - se repetă votul.

Dl. consilier David: - în legătură cu punctul 2 în regim de urgență, dacă cineva lipsește trei luni consecutiv nemotivat, nu știu dacă mai trebuie luat act de încetarea mandatului de consilier. Acesta încetează de drept.

D -na secretar Cioban: - probabil că logic așa este, dar Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 și hotărârea guvernului care stabilește Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Consiliilor locale, stabilește această procedură. Consiliul ia act de încetarea mandatului prin hotărâre. Dacă e hotărâre, trebuie să votați. Citesc din lege: “în toate situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliului local adoptă în prima ședință ordinară la propunerea primarului o hotărâre prin care se ia act de situația apărută și se declară vacant locul consilierului în cauză”.

P A U Z Ă

Dl. consilier Torzsok: - dau citire procesului verbal de numărare a voturilor pentru titlul de “Cetățean de onoare”.

dl. Lazăr Lădariu - 13 voturi

dl. Nicolae Dusa - 9 voturi

Dl. consilier Kolozsvari: - continuăm ședința de azi săptămâna viitoare marți când vom discuta materialele în regim de urgență și materialul cu parcarea subterană.

Cu acestea, ordinea de zi find epuizată, vă mulțumesc pentru participare.

Nemaifiind alte discuții la ordinea de zi, lucrările ședinței ordinare a Consiliului local se încheie.

ing. Torzsok Sandor - președinte de ședință_________________

jrs. Cioban Maria - Secretarul municipiului Tîrgu-Mureș_________

28