Proces verbal din 26.03.2009

Sedinta de consiliu din 26 martie 2009

PROCES VERBAL

încheiat cu ocazia Ședinței ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș din data de 26 martie 2009

S-a prezentat Sinteza procesului verbal al ședinței ordinare din data de 26 februarie 2009.

Dl. consilier Kolozsvari: - doamnelor și domnilor, stimați consilieri, permiteți-mi să deschid ședința ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș din data de astăzi 26 martie 2009.

Conform alegerii făcute la ședința trecută, președintele ședinței de astăzi este dl. viceprimar Claudiu Maior pe care îl invit să preia conducerea ședinței. De asemenea, invit la prezidiu pe dl. primar al Municipiului Tîrgu-Mureș - dr. Dorin Florea.

Dl. viceprimar Maior: - doamnelor și domnilor, declar deschise lucrările ședinței ordinare a Consiliului local Tîrgu-Mureș din data de azi 26 martie 2009.

Din totalul de 23 consilieri locali sunt prezenți la ședință 21 consilieri. Absentează motivat dl. consilier Molnar Gabor, iar nemotivat dl. consilier Ichim Marius.

Ordinea de zi a ședinței de astăzi cuprinde 49 de puncte și încă 8 puncte cu caracter de urgență.

Întreb consiliul dacă sunt intervenții înainte de a intra în ordinea de zi.

Dl. consilier Kolozsvari: - doresc să întreb dacă problema domnului Florea Constantin a fost lămurită, fiindcă a rămas suspendată. Aș dori să știu de ce nu luăm la cunoștință demisia d-lui Ichim Marius, unde nu a fost nici un fel de dubiu.

D -na secretar Cioban: - la ședința trecută ați avut în mape o Notă cu privire la situația d-lui Florea. Nici până la ora actuală nu există o comunicare oficială din partea partidului că a fost demis, situație în care și la ora actuală dl. Florea este consilier municipal.

În ce privește pe dl. Ichim, vă reamintesc prevederile Legii 215/2001, republicată, care spune că un consilier își pierde mandatul de drept dacă lipsește la trei ședințe consecutive. Eu am verificat ședințele la care a lipsit nemotivat și vreau să vă informez că în luna decembrie avea un certificat medical în perioada în care a fost ședință de consiliu. Aceasta ar fi a treia ședință în care lipsește nemotivat fiindcă nu am primit nici un fel de informație cu privire la situația dânsului. În această situație, la următoarea ședință, dacă nu va fi motivat cu un concediu sau altceva, veți avea în ordinea de zi propunerea de încetare a mandatului pe prevederile Legii 215/2001, republicată.

Dl. consilier Kolozsvari: - referitor la hotărârea cu SC Compania Aquaserv SA, care este o problemă deosebit de importantă, aș dori să despărțim problemele în două. Înțeleg omenește neînțelegerile între dl. Daraban și dl. primar, toată lumea are dreptul la sentimente personale, însă noi consiliul nu avem dreptul să periclităm orașul, chiar și județul, în privința fondurilor europene. Am primit o notă și am primit cu toții scrisoarea de la Ministerul Mediului privind problema Aquaservului, privind Actul constitutiv. Nu discut de problema dl. Daraban care iese la pensie, ci aș dori să accentuez că nu discut sentimentele personale între dl. primar și Daraban. Dat fiind că sau sesizat o serie întreagă de ilegalități în hotărârea noastră, vă propun să revocăm acea hotărâre, să formăm o comisie cu dl. Todoran și încă 1-2 consilieri din partea P.D.L., 1-2 consilieri din partea noastră și să încercăm să lămurim Actul constitutiv, pentru că în conformitate cu adresa de la minister, acest Act constitutiv nu respectă prevederile care să ne asigure că putem obține cele aproape 90 milioane euro, iar eu cred că nu avem voie să periclităm obținerea acestor sume.

Dl. primar Florea: - sunt dator cu o mică explicație. Problema Aquaservului nu constă în problema asperității dintre primar și președintele Aquaserv, ci din gravele erori manageriale și gravele probleme ridicate de Corpul de control al Prefectului și de alte instituții. Ceea ce cred din punct de vedere personal, modul în care se încearcă pe toate canalele ținerea acelei conduceri, mă determină să vă anunț că sunt nereguli atât de grave încât pur și simplu nu cred că cu atâta acuratețe vă veți asuma responsabilitățile în momentul în care veți afla ce este acolo.

Azi-dimineață am discutat la minister cu secretarul de stat, direct, care este șeful acestui om care este contactat sistematic de conducerea Aquaservului pentru a da orice fel de hârtie pentru a amâna decizia noastră. Nu are absolut nicio valoare, Actul constitutiv trebuie să fie exact cum l-ați votat, este normal să fie așa, urmând ca ulterior să avem toată posibilitatea. Nu are nici un fel de relevanță vis-a-vis de fonduri și accesarea fondurilor. Este o găselniță care dl. Kolozsvari dintr-o mare eroare o tot pomenește aici. Îmi rezerv dreptul de a vă anunța și cei care efectiv prin demersurile care le faceți puteți duce la blocarea acelor fonduri, pe care de data aceasta conștient o faceți. Fondurile pot fi accesate, nu este absolut niciun fel de problemă. Ați luat o hotărâre data trecută, lucrurile sunt foarte clare și știm să ne asumăm responsabilitatea. Ați anunțat din punct de vedere politic, P.D.L. nu face troc cu ceea ce înseamnă averea orașului sau principii și responsabilitatea prin care știm să gestionăm patrimoniul.

În ce privește o persoană, nimeni nu a făcut atâta văicăreală cât a făcut un manager care vă mărturisesc că știu de ce face acest demersuri; pentru că știe ce are de acoperit în continuare. Orice zi în plus, sunt mari erori care se petrec acolo. Asta trebuie să vă asumați politic. Noi, P.D.L., nu vom subscrie la asemenea lucruri. Avem un angajament ferm în ceea ce înseamnă a arăta târgumureșenilor o altfel de administrație; corectă, transparentă, în fața cetățenilor.

Dl. consilier Peti: - aș dori să vă informez că am fost invitat săptămâna aceasta de reprezentanți ai mass-media și mai multe ONG-uri, să fac un tur al orașului într-un scaun cu rotile și să simt cum este viața unei persoane cu handicap locomotor. Pe lângă faptul că am avut timp să gustăm și să ne bucurăm de centrul modernizat din oraș, din păcate nu în toate cazurile s-a ținut seama de aceste persoane. In unele locuri nu este asigurat accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap, la trotuare și la trecerea de pietoni. Vă rog ca pe viitor să aveți în vedere la noile investiii și o altă perspectivă.

Dl. consilier Balint: - vreau să ridic o problemă de igienă a orașului. S-a pornit campania de curățenie a orașului, însă anumite străzi au rămas fără coșuri de gunoi, cum este str. Bolyai, partea stângă, în zona piețelor. Este nevoie de mai multe tomberoane, iar Salubriserv să ridice la timp gunoaiele.

Dl. viceprimar Maior: - nemaifiind înscrieri la cuvânt, supun votului dvs. ordinea de zi propusă cu cele 49 de puncte, plus cele 8 puncte în regim de urgență.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Ordinea de zi a fost aprobată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Benedek I.)

A.G.A. — S.C. Transport Local S.A.

Dl. consilier Mozes: - ordinea de zi a A.G.A. SC Transport local SA cuprinde două puncte.

  • 1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2008, Bilanțul contabil, Cont de profit și pierdere, respectiv anexele acestora, Raportul de gestiune, raportul cenzorilor și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație.

  • 2. Diverse

La punctul 2 trebuie să numim un nou membru al Consiliului de Administrație datorită faptului că dl. Dan Gliga și-a dat demisia din această funcție.

La punctul 1 materialele au fost distribuite. Sunt prezentate în mod detaliat activele și pasivele patrimoniale, respectiv veniturile și cheltuielile.

Dl. consilier Kolozsvari: - am discutat în comisia de buget și tot nu am reușit să lămurim. Nu este atât de mult legat de bilanț cât de bugetul pe anul 2009, și anume, în conformitate cu legea, din subvenții sau din sprijin, din bani publici, nu se pot face profituri. La acea activitate care este activitate specifică sprijinită de autoritatea locală din banii publici, nu se poate face profit. Acest lucru l-am accentuat și trebuie clarificat. Subvenția nu pate fi folosită pentru profit.

Dl. Csegedi: - am studiat acest aspect invocat de dl. Kolozsvari, în toate ipostazele și în condițiile noastre, acestea nu sunt subvenții, sunt facilități acordate pensionarilor și altor categorii și aceste facilități sunt facturate către primărie, deci este o prestare de serviciu.

Dl. viceprimar Maior: - domnule Csegedi, am rugămintea să faceți în scris aceste lucruri și să le depuneți la secretariat.

Dl. consilier Vlas: - în condițiile în care situația nu este clară și am înțeles perfect ce a spus dl. Kolozsvari, dacă supuneți la vot, eu trebuie să mă abțin până la clarificare situației.

Dl. viceprimar Maior: - domnule Csegedi, vă rog să prezentați lămuriri.

Dl. Csegedi: - noi facturăm aceste facilități acordate pensionarilor, este ca și o prestație de serviciu și oricare operator de transport ar putea face acest lucru. Coincidența este și este foarte bine, că suntem în totalitate a Consiliului local. Acestea nu sunt subvenții, sunt facilități acordate pentru prestări servicii. Noi primim subvenții pentru investiții, care nu au legătură directă ci indirectă cu contul de profit și pierdere. În aceste condiții, profitul respectiv nu este generat din cauza subvenției. Subvențiile intră în altă categorie, reprezintă diferențe de preț sau alte ajutoare. Aceste facilități, prin hotărârea dvs. sunt ajutate unele categorii de persoane. În aceste condiții, numai ceea ce primim noi primim subvenții pentru investiții. Celelalte intră în alte categorii.

Dl. consilier Kolozsvari: - oricum le numim, acestea sunt subvenții. Faptul că sunt facturate este corect. Tot ciclul acesta este corect. Discuția s-a referit la faptul că aceste facturi trebuie să fie la nivel de preț de cost, pentru că se plătesc din bani publici, se plătesc de către proprietar care suntem noi. Acestea ar trebui să se plătească tocmai datorită faptului că pentru investiții dăm bani din subvenții, ar trebui ca aceste facturi să fie la nivel de preț de cost. Nu doresc să intru în polemică, dar doresc ca acest aspect să fie absolut lămurit pentru că știți câte explicații trebuie date Curții de conturi. Contest exclusiv partea de legalitate în modul de facturare. După părerea mea, aceste facturi ar trebui să fie emise la nivel de preț de cost.

Dl. viceprimar Maior: - vă rog să faceți o informare în scris la aceste lucruri.

Dl. consilier David: - eu nu contest ce a spus dl. Kolozsvari cu valoarea facturii, dar din punctul meu de vedere nu este subvenție. Este o prestare de serviciu pe care o face pentru pensionari, plătit de primărie. Că valoarea trebuie să fie la prețul de cost sau la fel cu celelalte, asta este o altă problemă. Investițiile, ca și la Aquaserv sau la Energomur, sunt din sursele primăriei pentru firmele care sunt ale noastre.

Dl. consilier Mozes: - supun la vot punctul nr. 1 din ordinea de zi a A.G.A.- SC Transport Local SA.

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Kolozsvari Z.)

Cine se abține? - 5 abțineri (Buda B., Peti A., Sita I., Torzsok S., Vlas F.) Hotărârea a fost aprobată cu 14 voturi pentru, un vot împotrivă și 5 abțineri.

La punctul 2 - Diverse, trebuie să numim un nou membru în Consiliul de Administrație în locul d-lui Dan Gliga.

Dl. viceprimar Maior: - propun pe dl. Cristian Cioban, director la R.A.R. Nu este funcționar public, este contractual.

Dl. consilier Mozes: - supun la vot propunerea făcută.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Propunerea a fost aprobată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. Mozes L.)

Dl. consilier Bakos: - la Diverse doresc să iau cuvântul, în calitatea dublă pe care o avem atât ca și consilieri locali cât și ca membrii A.G.A. În noiembrie 2008, prin H.C.L. 215/2008, Consiliul local a votat Regulamentul de transport public intern Tîrgu-Mureș cu condiția prezentării concluziilor în ședința din februarie 2009. Această condiție nu a fost satisfăcută. Momentan regulamentul de transport public pe Tîrgu-Mureș nu este în regulă. Rugămintea mea este să informăm pe această cale și conducerea SC Transport Local SA pentru că ei trebuie să furnizeze principalele informații despre constatări, după noile reguli pe care le au din noiembrie anul trecut. De asemenea, rog executivul să facă această informare pentru ca, consiliul local să poată revizui la o adică acest regulament.

Dl. viceprimar Maior: - pentru luna viitoare rog să se prezinte acest material.

Dl. consilier Vlas: - vreau să se înțeleagă o dată că transportul local este al municipalității. Să se facă un transport civilizat așa cum trebuie în Tîrgu-Mureș, să nu umble după profituri pe la Sovata și alte localități, pentru că sunt banii municipiului Tîrgu-Mureș. Am mai spus de multe ori, nu este în regulă.

Dl. viceprimar Maior: - vă rog să prezentați material pentru luna viitoare.

Dl. consilier Sita: - referitor la o problemă de civilizație și igienă pentru orașul nostru. Sunt în Tîrgu-Mureș trei sau patru toalete publice. Unele sunt închise, altele sunt focare de infecție. Ce facem cu ele? Le închidem sau le desființăm, ori le punem în funcțiune în condiții igienico-sanitare corespunzătoare.

Dl. primar Florea: - am propus consiliului local externalizarea acestor servicii. Datorită sumelor exagerate de 4 euro/metru pătrat, nu a venit nimeni. Atâta este capacitatea noastră actuală, nu cunosc ce s-a întâmplat cu cel din Dâmbu, dar vă promit că într-o săptămână le rezolv. Am cerut un leu, să le închiriem cu un leu. Noi doar pierdem bani acolo. Vă arăt negativul. Poate un privat vine și îmbunătățește activitatea și atunci mărim numărul lor. O să venim cu o propunere pentru luna viitoare.

A.G.A. -S.C. LocativS.A.

Dl. director Fărcășan: - ordinea de zi cuprinde 3 puncte.

  • 1.  Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a acestuia pentru anul financiar 2008;

  • 2.  Prezentarea și aprobarea bilanțului contabi și a contului de profit și pierdere al SC locativ SA pentru exercițiul finaciar 2008;

  • 3.  Diverse.

Materialele au fost prezentate în toate comisiile și nu au fost obiecțiuni.

Supun votului dvs. punctul 1 din ordinea de zi.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea A.G.A. a fost aprobată cu unanimitate de voturi

Supun votului dvs. punctul nr. 2 din odinea de zi.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea A.G.A. a fost aprobată cu unanimitate de voturi

Dl. viceprimar Maior: - cu acestea, propun să intrăm în ordinea de zi.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mureș pe anul 2009:

Dl. viceprimar Maior: - dacă sunt observații la acest material?

Dl. consilier Kolozsvari: - am avut câteva runde de discuții privind construcția bugetului. Aș dori înainte de toate să fac câteva observații de ordin general. Din august sau septembrie se solicită să ni se prezinte proiectul de buget la capitolele de cheltuieli fiindcă pe atunci veniturile nu puteau fi cunoscute. Acest lucru a fost cerut pentru că trebuia să facem o prioritizare a cheltuielilor de capital, fiindcă altfel, o construcție sănătoasă a bugetului este de neconceput. A fost acest lucru care ani de zile am făcut așa împreună cu dl. Oprișcan și s-a dovedit că am avut și 8 ședințe de buget în care am reușit să lămurim prioritățile, necesitățile, am stat de vorbă cu directorii sectoarelor și s-a format un buget cât de cât echilibrat. Din păcate, la ora aceasta am primit totul în utimele două săptămâni. Este imposibil ca un buget să fie verificat în felul acesta, mai mult decât atât, consider că estimările au fost făcute eronat la acest buget. S-a spus acest lucru la ședința comisiei și pornesc de la faptul că nu intrăm în momentul de față în capitolul Cheltuieli, pentru că acolo ne-am înțeles cum le așezăm, dar am estimat chiar pe baza estimărilor Guvernului, că la capitolul de Venituri proprii este total eronat a calcula cu un venit mai mare decât anul trecut, pentru că este clar că o dată cu criza economică veniturile care sunt în principal din impozit pe salar din TVA (care vine pe altă cale), nu vor putea fi realizate, din estimările făcute de Guvern nu de mine, putem conta la 60%. Noi am spus că la capitolul de Venituri trebuie să fie reduse veniturile, estimările trebuie să fie reduse cu 20%. Această reducere la venituri de 20% nu s-a făcut. Este adevărat, am admis acolo ca să nu se refacă integral, în momentul de față, pentru că vom mai avea câteva ședințe legate de buget, să trecem diferența în rezerva bugetară. S-a trecut în rezerva bugetară 8 milioane 900 care este o greșeală de ordin de mărime. Este vorba de 89 milioane, nu de 8 milioane.

Dacă luăm amănunțit capitolul Venituri, din păcate trebuie să fim foarte atenți chiar la transferuri care le vom primi, fiindcă odată ce Guvernul a admis că după discuțiile cu F.M.I. nu ne putem aștepta la o creștere a veniturilor, o creștere a economiei cu 1-2% cum a fost inițial prevăzut de Guvern, ci putem conta pe o scădere de 3-4%. Eu cred că un buget responsabil trebuie să țină seama de aceste fapte. Nu se poate ca să calculăm niște creșteri mecanic și acest lucru s-a spus clar în ședințele comisiei de buget.

Ne-am înțeles la câteva principii asupra construcției bugetului, în primul rând că în momentul de față mergem cu acele reduceri generale la cheltuieli de funcționare cu 20%, ceea ce a fost recomandat și de Guvern, nu intrăm în detalii în problemele de cheltuieli cu personalul din cauza că nu există ordonanța. Am umblat la cheltuieli de funcționare, de reparații, care trebuie să fie reduse ca să ne încadrăm într-un buget cu 20% mai redus la capitolul venituri. Ne-am înțeles că nu vom trece în buget acele cheltuieli de capital care sunt pentru unele proiecte care în momentul de față nu sunt la nivel de studii aprobate, ci sumele respective le trecem în rezerva bugetară pentru că avem dorința ca aceste investiții să poată începe, dar trebuie să existe toate documentațiile pentru acestea.

Un principiu admis în unanimitate a fost că încercăm să nu umblăm la capitolul de investiții pentru că investițiile creează locuri de muncă și este scopul atât a guvernului cât și a autorității locale, deci, din această cauză am căutat să nu facem reduceri la investiții, dar să facem reduceri la cheltuieli unde cu siguranță se pot face economii considerabile.

Un ultim principiu discutat, că în momentul de față nu am pus nici un fel de limitări la acele sume care preconizăm să vină din partea Comisiei Europene, deci contribuția noastră la proiecte europene, dar am dorit fundamentarea acestora pe care nu am primit-o până în momentul de față.

Dat fiind că au apărut anumite estimări surprinzătoare pentru noi la Administrația serelor, am solicitat un referat din partea executivului, care este poziția, fiindcă se vorbește mult în oraș despre sere. Am cerut să fie prezentată în scris o strategie concepută de primărie, cu atât mai mult că ceea ce a ajuns la noi fără ca să fie oficial confirmat este că se intenționează oprirea producției în sere și conservarea serelor, cine este de specialitate știe că o conservare a serelor este o catastrofă totală, fiindcă tot atâta căldură trebuie pentru conservare cât trebuie și pentru operare. În plus, am investit niște sume foarte mari pentru sere, pentru a le moderniza, dacă avem probleme la încălzire, avem lemne la dispoziție și am avut aprobat un proiect și pentru transformare acestora. Aș dori ca acesta să formeze un subiect separat de discuție, dar nu în momentul de față. Cer această discuție în comisia de buget-finanțe în maximul două săptămâni ca să se poată discuta la următoarea ședință a consiliului.

Cu aceste observații, propunerea comisiei de buget-finanțe este să adoptăm cifrele principale ale bugetului cu amendamentele spuse, fiindcă orașul trebuie să funcționeze. Capitolele vor trebui discutate separat. De asemenea, dorim explicații la nivelul extrem de ridicat al datoriilor de anul trecut, la un moment dat aproape că a dispărut jumătatea unui buget pe un an. A dispărut în sensul hârtiilor. Dorim o lămurire clară de ce sunt aceste nivele extrem de ridicate la datorii și propun ca în următoarea perioadă de două săptămâni în comisia de buget finanțe să fie acestea treptat discutate. Este nevoie de o dezbatere detaliată și resposabilă pentru că în multe privințe noi avem impresia atât prin faptul că nu ni s-au prezentat în timp capitolele de cheltuieli solicitate de noi, că gospodărirea cu fondurile publice lasă de dorit.

D-na director Kiss: - mă miră ceea ce spune Kolozsvari. În ședințele comisiei de buget am discutat principiile pe baza cărora lucrăm, am luat fiecare capitol și subcapitol, s-au analizat Cheltuielile, la început am discutat despre nivelul Veniturilor proprii prevăzute, dacă vă uitați în material, veniturile proprii prevăzute pentru anul 2009 cresc cu 3% față de anul trecut. De la Serviciul de impozite și taxe am preluat debitele existente, impozit clădiri, teren, mijloace de transport.

Este cota de 47% dim impozitul pe salarii. Acolo puteți observa că am mers pe aceleași cifre ca și anul trecut, adică prevederile la acest subcapitol nu am majorat, iar pe baza realizărilor din primul trimestru unde avem o creștere de +8% față de încasările din anul trecut primul trimestru, noi avem speranțe că o să realizăm aceste sume prevăzute.

La prima ședință ne-am înțeles că nivelul veniturilor rămâne cel prevăzut și luăm fiecare capitol și subcapitol si îl analizăm și vedem ce reduceri putem face să majorăm rezerva bugetară, astfel: la fond salarii al executivului avem o reducere de 11%. La cheltuieli de funcționare nu am lăsat o sumă mai mare, reducerea minimă a fost de - 20%. Sunt anumite capitole de cheltuieli unde cheltuielile de funcționare au fost reduse în procent și mai mare. La cheltuieli cu reparații principiul a fost ca la nici un capitol să nu fie mai mult nivelul sumei prevăzute decât anul trecut, iar la investiții, cum a spus și dl. Kolozsvari, la obiectivele unde nu au fost aprobate studii de fezabilitate și peroiecte tehnice sumele prevăzute pentru execuție se regăsesc în rezerva bugetară. Astfel, rezerva bugetară a crescut la 89 miliarde lei vechi, așa că la cheltuieli am făcut o reducere de 89 miliarde lei.

Dl. primar Florea: - în veniturile de 9 ani de zile, niciodată nu am subestimat sau supraestimat, din contră, am mers prudent, lucru care ne-a determinat și în acest an. Din acest punct de vedere nu are rost să vă îngrijorați. Ceea ce am convenit și nu am prins în buget, puteam să merg de o notă optimistă vis-a-vis de acordul cu Fondul monetar și alocarea fondurilor care vin de la buget. Totuși am cerut o oarecare prudență și de aceea vedeți că această prudență se manifestă, dar nici nu am putut să risc să propun ca unele lucrări de investiții să le trec pe ultima sută de metri că s-a deblocat economia. Intenția Ministerului de Finanțe de a reactualiza activele ne va aduce un plus de venituri.

De asemenea, încurajarea managementului, ce ați sesizat și cu serele, sigur că de la o productivitate de 28% sau 70% negativ, pui 100 lei și reusești să aduni 20 lei, totuși trebuie să iei o decizie importantă. Am dat exemplul acestor managementuri și externalizarea unor servicii care vor crește veniturile. Am luat această precauție, nu zic să oprim serele, este o exagerare. Vă dau un exemplu, Casa de Cultură “Mihai Eminescu” a fost pe minus iar acum va fi pe plus. La fel, tot ce înseamnă celelalte servicii. Nu am pus o serie de fonduri care mizez să vină în acest an. Nu am pus o serie de venituri care vin în studiile de fezabilitate care vor fi finanțate de minister. Acordurile verbale ale minștrilor le am. Problema noastră este dacă recuperăm sumele datorate, deja au început să vină sumele datorate de fostul Guvern, unde într-adevăr a fost mareele nostru deficit și pe care încerc să le obțin oricum pentru că nu vreau să reducem investițiile nici la Energomur și alte sectoare.

Din punctul meu de vedere este un buget cât se poate de ponderat și bine articulat, nu puteam să dau o impresie orașului că suntem promotorii crizelor și psihozei în oraș. Am mers exact în capitolele care cred că le putem onora. În comisii ați avut o abordare cât se poate de rațională, am respectat dorința de a se trece în rezervă anumite sume care am reușit și o serie de ministere, agenții naționale, Rom Gaz, Ministerul Industriilor, transporturilor, care au spus că vor ceda orașului o serie de lucruri în patrimoniu să ne dea posibilitatea să avem o abordare pe niște studii făcute.

Am lăsat la capitolul de chetuieli variantele care să ne permită cel puțin abordarea lor.

Dl. consilier Kolozsvari: - sunt de acord cu dl. primar că investițiile trebuie făcute. Discuția apare la nivelul încasărilor, la venituri proprii, și aici nu pot să accept argumentele aduse de d-na Kiss din următorul motiv: eu mă ocup de acest lucru și ca director de fabrică și văd că economia o duce din ce în ce mai greu în momentul de față. Firmele cu care lucrez în București, marea lor majoritatea lucrează 3 sau 4 zile, știm dacă luăm Ziarul financiar, este foarte clar că a conta chiar pe veniturile din impozit pe salar, pe veniturile din TVA deși acest lucru vine pe altă cale, la nivelul la care a fost estimat este o exagerare sau este o abordare mult prea optimistă. Care este pericolul? Vom face anumite rectificări de buget, însă a porni cu o supraapreciere a veniturilor duce la pericol că vom cheltui în prima perioadă a anului mai mult decât ceea ce putem acoperi și că încetul cu încetul ajugem într-o situație mult mai dificilă. Noi avem obligația de a ține un control și dacă vreți să fim mai austeri, mai pesimiști, pentru că dacă într-adevăr sumele de la la venituri vor fi mai mari, cu cea mai mare bucurie vom putea modifica veniturile în sus și cheltuielile aferente în sus. Pericolul îl văd că bugetul poate fi dezechilibrat.

Dl. consilier David: - sunt de acord cu dl. Kolozsvari în sensul că acest buget este prea optimist. O să adresez două probleme punctuale doamnei Kiss și dacă nu poate chiar azi să răspundă, o să doresc un material scris. Avem venituri preconizate din concesiuni și închirieri și în același tip avem venituri preconizate din vânzări de bunuri aparținând domeniului privat. Vreau să văd la ce v-ați gândit și ce vindem din proprietatea primăriei de 210 miliarde lei vechi și apoi vreau să văd o listă de unde vreți să luați 42 miliarde lei vechi din concesiuni. Poate că dacă l-ați vândut nu încasați la partea de închirieri și dacă nu le vindem înseamnă că rămâne numai partea de închirieri.

A doua întrebare, la amenzi și penalități se vede aproape o dublare pentru venituri. Credeți că acest oraș va fi așa de indisciplinat, așa de neplătitor de taxe și impozite coform legii, că vreți să încasați 62 miliarde lei vechi sau confiscări aveți o mărire de venituri de 6 ori? Doresc răspuns în scris cel târziu la ședința următoare.

D -na director Kiss: - la poziția vânzări clădiri și terenuri din domeniul public/privat, în expunerea de motive a fost enumerat valoric total. Vă spun la care pagină din expunerea de motive găsiți și nu trebuie să vă mai dau în scris. La venituri din concesiuni, să nu uitați că noi am concesionat activitatea de salubritate unde cam 50% din suma prevăzută e datorată de către SC Salubriserv SA. În rest, sunt celelalte terenuri concesionate. La amenzi, trebuia să preluăm și amenzile date de Administrația financiară, nu numai amenzi poliție, la care se adaugă amenzile noastre: Poliția comunitară, etc. Conform legii, suntem obligați să recuperăm aceste sume. Așa că nu noi am dat atâtea amenzi ci suntem obligați să preluăm amenzile către aceste două instituții.

Dl. primar Florea: - a fost un subiect pe care l-am dezbătut primarii cu Ministerul de Finanțe, vis-a-vis de acest capitol, în care noi a trebuit să preluăm aceste lucruri, și am cerut închisoare contravențională, ca o atitudine dură și fermă, pentru a putea încasa. Ministerului de finanțe i-a fost foarte ușor să plaseze aceste lucruri către bugetele locale, noi am fost obigați să le trecem în buget, dar atunci să ne dea și instrumentul prin care să umblăm privind executarea lor. Înainte era închisoare contravențională și într-adevăr omul știa că trebui să pătească. Nu puteam să nu o cuprindem în buget. Amintiți-vă, a fost o propunere acum trei ani de zile, am venit în fața dvs. și am spus că angajăm o societate privată căreia să-i dăm 10% din încasări și să recupereze aceste lucruri. Nu ați dorit atunci. Continuu administrațiile publice locale au căutat să aibă posibilitatea executării acestor amenzi pe care nu noi am stabilit cum să le încasăm, ci ne-au fost impuse de Ministerul de Finanțe.

D -na director Kiss: - sumele defalcate din T.V.A. noi suntem obligați să preluăm, avem Decizia 121 a Finanțelor publice județene prin care dânșii ne-au alocat aceste sume. Așa că noi suntem obligați să preluăm aceste sume. Cota de 47% din impozit pe venit, noi nu am mjorat-o anul acesta față de anul trecut și realizările din primul trimestru al anului 2009 sunt mai mari cu 9% decât realizările din anul 2008.

Dl. consilier Kolozsvari: - aș dori o lămurire și poate colegii din comisia de comerț pot confirma. Încasările la primele două luni nu sunt deloc elocvente pentru că până în momentul de față s-a simțit foarte puțin din necazurile crizei economice. Sunt estimările făcute de Guvern că din luna aprilie încep dificultățile foarte mari și începe să crească șomajul. Este o atitudine mult mai responsablă din partea noastră dacă mergem pe partea de o siguranță pentru că dacă vom avea posibilități, banii putem să-i cheltuim foarte ușor.

Dl. consilier Torzsok: - comisia de urbanism a analizat acest buget, lăsând deoparte cheltuielile fixe care se cunosc și axându-se mai mult pe analiza cheltuielilor de capital propuse de executiv. În unanimitate comisia de urbanism a apreciat că este primul an în care se prevăd acele posibilități de accesare a diferitelor fonduri unionale, prevăzând atât la capitolul de venituri cât și la capitolul de cheltuieli fonduri necesare. Comisia de urbanism a apreciat propunerea de alocare de fonduri pentru investiții în toate domeniile și în special vreau să subliniez un grad de normalitate în sensul că propunerile de investiții ale operatorilor de utilități au fost preluate în întregine în acest buget fără mari valuri, găsesc un semn de colaborare. Toate aceste investiții sunt trecute în buget și sperăm că vor fi achitate în cursul anului 2009.

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot materialul așa cum este în mape.

Dl. consilier Kolozsvari: - eu am propus din partea comisie de buget-finanțe adoptarea cifrelor principale din buget scăzând 20% capitolul de venituri proprii și rămânând ca unele capitole să fie discutate în următoara perioadă. Bugetul să-l adoptăm cu cifrele principale de control reducând cu 20% veniturile și restul, vom intra în discuții în perioada următoare.

Dl. consilier Buda: - dacă reducem cu 20% votăm un buget în deficit.

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot materialul în varianta propusă de domnul consilier Kolozsvari.

Cine este pentru? - 9 voturi (consilierii UDMR)

Cine este împotrivă? - 10 voturi

Cine se abține? - 2 abțineri (Buda B., Vlas F.)

Proiectul de hotărâre în această variantă a fost respins.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre așa cum este prezentat în mapele de ședință.

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 5 voturi (Csegzi S., Balint S., David C., Peti A., Kolozsvari Z.) Cine se abține? - 4 abțineri (Bakos L., Benedek I., Mozes L., Torzsok S.) Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 4 abțineri. Punctul nr. 2 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelelor taxelor speciale pe anul 2009, administrate prin Serviciul public Administrația domeniului public:

Dl. consilier Bakos: - este un material pe care l-am preluat de la ședința din luna trecută. Vreau să vă informez despre propunerea comisiei de comerț. La punctul 10 ni se pare că este o greșeală și propunem în loc de 150 lei/an la garaje, măcar suma de 300 Ron/an. Astăzi la Tîrgu-Mureș nu găsești loc de parcare, iar să ai asigurat un garaj la suma de 150 lei mi se pare derizoriu.

Noi am spus la punctele 19 și 20 sunt niște cifre care ca valoare depășesc valorile amenzilor. Să construiești un garaj și să primești o amendă de 500 lei, este o metodă de încurajare a construirii de garaje. Comisia de comerț a propus sumele maxime posibile. Suma maximă este 2500 lei. Eu susțin propunerea comisiei de buget pentru că ei au insistat să rămână 10.000 lei la punctul 20, fapt care se poate accepta pentru că se referă la o problemă de disciplină în construcții, se aplică pe alt capitol de lege, nu cele pentru autorității publice locale.

Acestea sunt propunerile mele și vă rog să luați în considerare propunerea comisiei de comerț.

Dl. viceprimar Maior: - propuneți cu 2.500 lei în loc 10.000?

Dl. consilier Bakos: - eu am prezentat poziția de comerț și propun să se accepte aceasta - 300 ron pentru garaje, iar pentru punctul 19 să fie valoarea maximă posibilă dată de lege, iar pentru punctul 20 să rămână varianta de anul trecut. La punctul 19, la amenzi, a fost 210 și eu solicit 250 ron. La cealaltă să rămână 10.000 lei.

D-na consilier Roman: - vreau doar să spun că exista în proiectul de hotărâre propunerea comisiei de comerț și scria foarte clar “corelarea maximului de amendă”.

Dl. consilier David: - am două propuneri la amenzi, la punctul 8 și la punctul 20 -amendă pentru amenajare de parcări acoperite, beton, dale, etc. din punctul meu de vedere acesta trebuie corelat cu legea construcțiilor, deci împreună cu amenda obligatoriu este demolarea. Eu solicit ca la aceste două capitole, la amenzi cap. 7 și 20, nu am nimic cu cuantumul amenzilor, dar să fie corelat și demolare.

D -na secretar Cioban: - fiecare dintre dvs. aveți în mape informări cu privire la amendamentele propuse pentru intrarea în vigoare a acestei hotărâri. După cum bine știți, impozitele și taxele au termene scadente la 15 martie, termen care a și trecut și în acest domeniu se încasează la ora actuală taxele de anul trecut și ca să nu se încurce termenul de scadență, el expirând deja, propun să se însereze un articol în care să se arate că această hotărâre cu aceste taxe intră în vigoare începând cu 1 aprilie 2009.

Dl. viceprimar Maior: - cu mențiunea făcută de d-na Cioban, cu suplimentarea propusă de dl. Bakos și propunerea d-lui David, supun votului dvs. proictul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari: Z.).

Dl. consilier Bakos: - în material apare o specificare, H.C.L. 197 din 2007 care conține o serie de amenzi și cifre care trebuie corelate. Sunt unele care nu sunt trecute, am rugămintea față de executiv ca și această hotărâre să se reactualizeze dacă este cazul. Sunt niște cifre minuscule pentru spațiile din zonele verzi, etc. Această hotărâre se referă la acest lucru. La ședința trecută am promis colegilor că voi pregăti un material cu privire la spațiile verzi și garaje. Eu îl am aici, nu vreau să fiu doar eu inițiatorul acestui proiect, este un subiect care ne preocupă și rugămintea mea ar fi ca până la ședința viitoare să facem un material, eu propun eliminarea tuturor construcțiilor gen garaje sau industriale, în următorii 10 ani să dispară de pe domeniul public. Într-un orizont de 20 de ani să trasformăm aceste spații în parcuri, respectiv în parcări.

Punctul nr. 3 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind reducerea cotei de impozitare de la 1,6% la 0,25% la unele imobile aflate în concesiunea S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureș pentru anul fiscal 2009:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre așa cum este prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.).

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

Punctul nr. 4 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea pct. 12 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 230/2008 referitoare la aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea și modificarea avizelor de funcționare pentru desfășurarea unor activități economice și a autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică pe anul 2009:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre așa cum este prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.).

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

Punctul nr. 5 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocațiilor bugetare pentru perioada ianuarie -decembrie 2009 pentru solicitanții de subvenții în baza Legii nr. 34/1998 și H.G. nr. 1153/2001 cu modificările și completările ulterioare:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre așa cum este prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.).

Punctul nr. 6 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru acțiuni ale instituțiilor de învățământ în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2009:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Dl. consilier Balint: - analiza acestor proiecte a fost foarte riguroasă și din fericire pentu noi tot mai multe instituții de învățământ ca și asociații culturale se înscriu la aceste proiecte. Singura problemă și rog executivul să ia în considerare, ca sumele votate să și ajungă la unitățile școlare. Sunt foarte multe observații din partea inițiatorilor și a directorilor că aceste sume vin prea târziu sau vin cu valoare redusă de 15-20%. Ar fi bine să acordăm o atenție foarte mare mai ales în perioada de austeritate.

Dl. viceprimar Maior: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre așa cum este prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.).

Punctul nr. 7 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind metodologia acordării finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureș, pentru programe/proiecte culturale:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre așa cum este prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.).

Punctul nr. 8 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii d-nei Florea Alexandrina, în vederea acordării subvenției prevăzute de O.U.G. nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuință proprietate personală:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre așa cum este prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.).

Punctul nr. 9 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 29/31.07.2008 referitor la vânzarea spațiului situat în str. Viitorului, nr. 5 - 7, pentru medicii titulari ai cabinetelor medicale:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre așa cum este prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.).

Punctul nr. 10 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind susținerea implementării proiectului interregional „My Generation - Strategii eficiente în promovarea potențialului pozitiv al tinerei generații - program Urbact II” de către Consiliul local municipal Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre așa cum este prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.).

Punctul nr. 11 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 190/13.11.2008 referitoare la susținerea proiectului „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice în municipiul Tîrgu Mureș”:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre așa cum este prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.).

Punctul nr. 12 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind completarea unor poziții din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 125/2001 referitoare la modificarea și completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al municipiului Tîrgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 213/1999:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre așa cum este prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.).

Punctul nr. 13 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea casării și valorificării mijloacelor fixe devenite disponibile prin dezafectarea centralei termice Grand:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre așa cum este prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.).

Punctul nr. 14 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de prestări servicii pentru fondul forestier, proprietatea municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Dl. consilier David: - eu am o singură rugăminte. Să fie pe un an de zile cu posibilitate de prelungire în condițiile legii. În patru ani de zile se pot întâmpla multe.

Dl. viceprimar Maior: - cu mențiunea făcută de dl. consilier David, supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.).

Punctul nr. 15 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 155/24.04.2004:

Dl. viceprimar Maior: - raportul a trei comisii de specialitate este pozitiv, comisia de buget finanțe semnează materialul pentru prelungire trei luni și la prețurile din 2008. Comisia juridică este pentru prelungire strict până la adjudecarea licitației, nu mai mult de 3 luni.

D-na secretar Cioban: - nu puteți supune aprobării ambele propuneri pentru că au termene diferite. Vreau să observați că acest contract este din 24.04.2004, de atunci el expiră și după această dată, procedurile de licitație cu tot ceea ce înseamnă publicare și adjudecare definitivă durează cel puțin 60 de zile. În aceste condiții, ca să nu existe contradicții în hotărâre, eu aș propune să adoptați cu mențiunea comisiei juridice, până la adjudecarea definitivă, dar nu mai mult de trei luni, și atunci ar fi logic și s-ar încadra în toate termenele prevăzute de lege.

Dl. viceprimar Maior: - cu mențiunea făcută de d-na Cioban, supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.).

Punctul nr. 16 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 319/15.08.2007:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.).

Punctul nr. 17 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 15 din anexa la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 74/26.02.2009 referitoare la aprobarea Regulamentului de exploatare în regim de autotaxare a parcărilor din zonele de staționare cu plată pe domeniul public al municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

(Nu au votat d-nii consilieri Kolozsvari Z. și Benedek I.).

Punctul nr. 18 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafață de 112,5 mp situat în Tîrgu Mureș, Piața Armatei, nr. 1A, în favoarea S.C. Time Com S.A. Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - raportul a patru comisii de specialitate este negativ. Rămâne pentru una viitoare.

D -na consilier Roman: - regulamentul de funcționare a Consiliului local din 2004 nu a fost revizuit. Eu am remarcat cel puțin la ultimele trei ședințe de consiliu că nu sunt puține dățile în care ne împotmolim legat de anumite moduri în care poate să nu să fie tratată o hotărâre, un amendament. Ca și consilier nou care poate nu știu toate cutumele legat de cum se adoptă hotărârile de consiliu, am rugămintea către executiv și mai ales la d-na Cioban, poate ar trebui revizuit regulamentul în așa fel încât, eu știam că dacă un proiect de hotărâre nu a trecut de trei comisii, nu mai intră în plen. Poate ar fi bine să facem o revizuire a regulamentului astfel încât cei care nu suntem neapărat foarte în temă cu acest lucru, să știm exact despre ce este vorba.

Punctul nr. 19 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind reglementarea închirierii terenurilor pentru terase de alimentație publică în Complexul de agrement și sport „Mureșul”:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.)

Punctul nr. 20 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mureș a terenului situat în Tîrgu Mureș, str. Livezeni, nr. 7 precum și aprobarea vânzării acestuia către S.C. Sandoz S.R.L.:

Dl. viceprimar Maior: - comisia de buget finanțe solicită discutarea acestui material după aprobarea bugetului.

Bugetul s-a adoptat, supun votului dvs. acest proiect de hotărâre.

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 6 voturi (Csegzi S., Bakos L., Balint S., David C., Peti A., Torzsok S.)

Cine se abține? - 2 abțineri (Benedek I., Mozes L.)

Proiectul de hotărâre a fost respins

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.)

Punctul nr. 21 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Tîrgu Mureș a terenului situat în Tîrgu Mureș, str. Mureșului, nr. 8 precum și aprobarea vânzării acestuia către S.C. Silva Construction S.R.L.:

Dl. viceprimar Maior: - raportul a două comisii de specialitate este pozitiv. La comisia de urbanism - 2 membri au fost pentru rămânerea terenului în concesiune, iar unul pentru vânzarea terenului. Comisia de buget și comisia juridică au propus discutarea după adoptarea bugetului.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 6 voturi (Csegzi S., Bakos L., Balint S., David C., Peti A., Torzsok S.)

Cine se abține? - 2 abțineri (Benedek I., Mozes L.)

Proiectul de hotărâre a fost respins

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.)

Punctul nr. 22 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării și vânzarea către Farkas Judita a cotei de 94/138 teren aferent casei de locuit situate în Tîrgu Mureș, str. Marton Aron, nr. 19, ap. 1:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Todoran L., Georgescu M.)

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 2 voturi împotrivă.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.)

Punctul nr. 23 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării și vânzarea către S.C. Agroimpex Nicușan S.R.L. a unei suprafețe de teren situate în Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 187:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.)

Punctul nr. 24 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 357/2007 referitoare la concesionarea directă către Asociația Eleos România a unei suprafețe de teren aparținând municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

(Nu au votat d-nii consilieri Kolozsvari Z. și Benedek I.)

Punctul nr. 25 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind organizarea licitației în vederea concesionării lucrărilor publice pentru obiectivul investițional „Parcare supraterană în cartierul Tudor, str. Sârguinței din municipiul Tîrgu Mureș”:

Dl. viceprimar Maior: - raportul a trei comisii de specialitate este pozitiv. Există varianta II.

Dl. consilier David: - eu cred că în caietul de sarcini nu ar trebui să limităm structura acestor garaje, să nu specificăm că trebuie să fie structură de beton. Poate să vină cu structură de schelet metalic.

Dl. viceprimar Maior: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre în varianta II cu amendamenul făcut de dl. David Csaba.

Vă rog să faceți propuneri pentru patru consilieri în comisia de licitație.

Au fost propusi domnii consilieri: Fărcaș Ioan, David Csaba, Buda Bogdan, Bakos Levente.

Supun la vot proiectul de hotărâre în ansamblu, cu cele menționate.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.)

Punctul nr. 26 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitației în vederea concesionării lucrărilor publice pentru obiectivul investițional „Parcare supraterană în str. Horea din municipiul Tîrgu Mureș”:

Dl. viceprimar Maior: - același amendament ca și la materialul anterior, aceeași variantă II, aceeași comisie. Cu acestea, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.)

Punctul nr. 27 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind achiziționarea în proprietatea municipiului Tîrgu Mureș a unei suprafețe de teren de la d-na Hogyne Soos Ana:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.)

Punctul nr. 28 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a externalizării prin licitație publică a activităților de înmormântare și întreținere la Cimitirele Municipale:

Dl. viceprimar Maior: - m-am ocupat de acest lucru, am luat de la Alba Iulia un material. Dacă ați observat, este o aprobare de principiu, fără caiet de sarcini. În urma analizei făcute, s-a depus la dosar de către d-na Chibelean care a fost în control, a adus o pierdere anuală la 9 miliarde. Eu zic că în principiu îl putem vota.

Dl. consilier Benedek: - eu nu m-aș grăbi cu această externalizare până când nu facem un calcul. Nu știu dacă ați văzut ce diferență de preț este între prețul utilizat de cimitirele aparținând parohiilor ortodoxe, reformate, etc. Vreau să văd mai întâi o estimare. Trebuie să ne gândim că extindem cimitirul la Livezeni și înainte de a externaliza v-aș ruga să faceți o estimare, cât ar fi pierderea.

Dl. viceprimar Maior: - dacă dorim să mărim taxele și să facem lucrul acesta, e bine, dar noi avem o hotărâre de consiliu și am mers pe aceleași prețuri care erau până acum.

Dl. consilier Balint: - mai bine să facem o analiză să vedem care este cauza acestor pierderi și eventual prin modificări de organigramă să rentabilizăm, dar să fie al nostru. Este un serviciu în interesul populației și așa cum a spus dl. Benedek asta lovește în locuitori, din punct de vedere al costurilor.

Dl. consilier Kolozsvari: - în general la servicii publice este necesar să se facă o fundamentare serioasă.

Dl. viceprimar Maior: - se află în dosarul de ședință.

Dl. consilier Kolozsvari: - am văzut-o pe aceea, însă nu mă mulțumește pentru că este o chestiune care poate să aibă foarte multe implicații. Susțin ceea ce au spus colegii, că trebuie să avem o discuție foarte amănunțită. Acestea nu sunt probleme la care le dăm rezultatul peste noapte.

Dl. consilier Todoran: - pe termen scurt, chiar dacă apare o majorare a tarifelor și un atac asupra economiei, pe termen mediu, orice externalizare, în orice domeniu, te așează în economia de piață, pe principii sănătoase. Niciodată ceea ce este al nostru cu este egal cu al meu. Așa că eu susțin o aprobare de principiu, ca apoi fiecare tarifare să fie judecată. Este clar că dorim să eliminăm niște cheltuieli ale primăriei, este unica soluție, și chiar să avansăm mai repede.

Dl. consilier Balint: - suntem în perioada de criză, domnule Todoran, gândiți-vă la ce venituri o să se aștepte populația nu numai în oraș, în întreaga țară și cum o să suporte costurile dacă vor fi mărite. Dacă dai în concesiune la anumite termene, trebuie să scoată profit, în mod normal va ridica prețurile. De aceea insist să ne gândim să amânăm materialul pe bază de fundamentare să luăm o hotărâre care să reflecte cifrele reale.

D-na consilier Georgescu: - putem spune de economie de piață în condițiile în care ar fi o piață concurențială și o piață cu cerere elastică. Decesul nu merge pe probeme de elasticitate a cererii și ofertei. Ce alternativă avem dacă externalizăm toate serviciile? Unele servicii de înmormântări sunt aparținătoare bisericior, primăria le cedează și atunci ce poate face familia unui personaj decedat? Nu are alternativă. Ce principii concurențiale avem? Eu zic să ne ma gândim serios. În perioada de criză studiile sociologice dovedesc că multă lume suferă un infarct, o comoție cerebrală și nu se știe câtă populație va deceda și o să fie greu pentru familii.

Dl. viceprimar Csegzi: - ani de zile am fost în curatoriul cimitirului reformat și trebuie să spun că venitul principal pentru biserică a fost cimitirul și de aceea am cerut prețurile comparative să le vedeți. La prețul acesta care se accpetă și nu se comentează pentru că sunt o serie de acțiuni de sprijinire în asemenea situații pentru activitatea de înmormântare este situație dificilă pentru familie, însă la prețurile care se practică în cimitirele bisericești activitatea este profitorie. Eu cred că trebuie să ne gândim bine, dacă externalizăm nu cred aceasta că duce la scăderea prețurilor serviciilor.

Dl. consilier Sita: - taxa diferă foarte mult de la o religie a alta, de la un oraș la altul. Nota aceasta de fundamentare trebuie să mai trecă o dată prin comisii, să o analizăm.

Dl. viceprimar Maior: - supun votului dvs. amânarea materialului pentru ședința viitoare.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Todoran L.)

Cine se abține? -

Proiectul de hotărâre s-a amânat.

(Nu a votat d-na consilier Georgescu M.)

Punctul nr. 29 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind instituirea unor măsuri referitoare la o stradă din municipiul Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - o rog pe d-na Cioban să ia cuvântul.

D -na secretar Cioban: - după cum bine știți, termenul de recurs este de 15 zile și curge cu două zile în plus, nu se ia în calcul ziua în care se împlinește și ultima zi în care expiră, dacă calculăm din data de 2 martie, plus 15 zile, plus încă două zile, rezultă data de 17 martie, deci un recurs pe acest principiu dacă nu s-a făcut, nu se mai poate face. Dacă s-a făcut sau nu, eu personal și o parte din consilieri nu știm acest lucru. Poate că unii dintre dvs. cunosc dacă s-a făcut sau nu.

În anul 2005 acest consiliu a dat un mandat d-lui Kerekes să reprezinte consiliul local în justiție. Tot prin acea hotărâre dânsul era obligat să vine la Consiliul local cu informări periodice asupra acestui aspect, cu privire la toate cauzele care erau pe rol, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată.

Cred că ar fi prematur ca dvs. să decideți astăzi un lucru asupra căruia nu avem cunoștință, nu știm dacă s-a făcut sau nu recurs. Dacă s-a făcut să fiți de acord să cerem prin adresă oficială din partea consiliului și autorității publice executive să fie comunicat acest recurs autorității, să-l aducem la cunoștința consilierilor ca să se știe despre ce este vorba și pe această cale să se respecte art. 24 din Constituța României, adică dreptul de apărare al tuturor. În sensul celor de mai sus s-ar impune amânarea acestui material, amânarea discuțiilor pe această temă și emiterea unei adrese către dl. Kerekes să se cunoască conținutul recursului, dacă s-a făcut sau nu.

Dl. viceprimar Maior: - cu ele spuse de d-na Secretar, supun votului amânarea materialului.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Proiectul de hotărâre a fost amânat.

(Nu a votat dl. consilier Vlas F..)

Dl. consilier Vlas: - eu am întrebat la telefon și mi s-a spus că s-a făcut recurs.

Dl. consilier Sita: - nu am știut dacă s-a făcut recurs sau nu. În această situație solicit să supuneți la vot materialul așa cum este.

Dl. viceprimar Maior: - propun o pauză de 10 minute.

P A U Z Ă

D-na secretar Cioban: - punctul 29 a fost amânat, dar vreau să fac o precizare, că recursul sau orice act care se depune pe calea instanțelor de cel care este chemat, poate fi retras oricând.

Punctul nr. 30 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind obligația de întocmire a Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) pentru amenajarea de locuri de parcare pe teritoriul municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - avem un referat de specialitate a compartimentului Arhitect șef și o Notă a doamnei secretar care spune că domeniul este reglementat de lege prin elaborare P.U.D./P.U.Z., după caz, astfel că nu mai este necesară adoptarea unui asemenea act administrativ. Comisia de buget susține necesitatea adoptării acestei hotărâri.

D-na Miheț: - ...

Dl. viceprimar Maior: - supun votului dvs. amânarea materialului.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (David C., Peti A.)

Proiectul de hotărâre a fost amânat.

Dl. consilier Kolozsvari: - a face niște locuri de parcare supraetajate este un lucru foarte binevenit și trebuia să facem de mult acest lucru. Consider că evaluarea este prea mare.

Punctul nr. 31 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație „Plan Urbanistic Zonal - construire corpuri noi de laboratoare, garaje și modernizare stație tratare apă, str. Barajului, nr. 11”, beneficiar SNGN Romgaz S.A.:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi.

(Nu a votat dl. consilier Vlas F.)

Punctul nr. 32 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - construire clădire pentru învățământ universitar și extindere corp clădire existent, str. Livezeni, nr. 69”, beneficiar Universitatea Petru Maior:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 33 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind completarea documentațiilor pentru aprobarea unor acte administrative cu prezentarea acestora și în format digital:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 34 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanist General, etapa II:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 35 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentație „Plan Urbanistic Zonal pentru reconformare zonă în vederea construirii unui centru comercial tip Mall”, beneficiar S.C. Mountain Gate S.R.L.:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 36 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație „Plan Urbanistic Zonal - construire centru de servicii de întreținere auto, str. Predeal, nr. 67”, beneficiar S.C. Autocomplet S.R.L.:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 37 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind rectificare documentație „Plan Urbanistic de Detaliu - zona str. Podeni, fn” studiu de amplasament pentru construirea a două locuințe unifamiliale aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 136/25.09.2008, proprietari Graur Petru Nicolae și Graur Emil Gabriel:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 38 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire documentație „Plan Urbanistic Zonal - modificare indici urbanistici reglementați prin Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 59/31.07.2008”, beneficiar Salvan Eusebiu Daniel:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 39 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație „Plan Urbanistic Zonal - construire clădire administrativă, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 80 - 82”, beneficiar S.C. Quality Construct S.R.L.:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 40 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație „Plan Urbanistic Zonal - construire casă de locuit, str. Câmpului, nr. 33”, beneficiar Lazar Csaba:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 41 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificare Plan Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 160/2007 privind gabarit stradă, beneficiari Făgăraș Vasile, Moldovan Maria, Voidăzan Toader și Lavinia, Florea Ilie și Cristina, Bălășoiu Valerian, Hasegan Valentin și Dorina, Astăluș Grigore și Aurelia - str. Nagy Szabo Ferencz, fn:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 42 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării statuii Cardinalului Iuliu Hossu în Piața Bulgarilor:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Dl. consilier Balint: - sunt de acord ca în acest oraș personalitățile de bază, istorice, să aibă monumentul, pentru umași. Tangențial vorbind, în bugetul local nu sunt prevăzute două proiecte mai vechi și anume fântâna muzicală a lui Bodor Peter, respectiv amplasarea Monumnetului eroilor căzuți în Revoluția din Decembrie 1989. Referitor la acesta, el atinge și Piața Bulgarilor, întrucât prima variantă era aceea ca în Piața Bulgarilor să fie mutată statuia lui Nicolae Bălcescu. Acest lucru implică și mai multe cheltuieli, ca atare se poate realiza în Piața Victoriei. Îmi pun întrebarea de ce anumite proiecte sunt promovate de la o zi la alta și altele de durată, (fântâna lui Bodor Peter din 2006) nu sunt realizate? Aștept de la d-na arhitect șef o informare referitor la aceste două proiecte.

Pe de altă parte, la motivația, argumentația acestui proiect, nu am înțeles un lucru, ultimul paragraf: denumirea de Piața Bulgarilor este improprie. De ce este improprie? Trebuie o motivație. Pe de altă parte, “două din cele trei laturi ale pieții poartă numele unor luptători și artizani ai idealului de unitate a poporului român - Cuza Vodă și Iuliu Maniu, iar Cardinalul Iuliu Hossu ar închide perfect triada, perfectând declarativ și simbolic unitatea tuturor românilor, indiferent de etnie, religie sau confesiune. Aș dori ca în anumite argumentații să respectăm niște valori care sunt reale.

Dl. viceprimar Maior: - doreați să introducem și realizarea Monumentului Eroilor Revoluției din Decembrie 1989?

Dl. consilier Balint: - există H.C.L. nr. 221 din 13 noiembrie 2008 prin care s-a aprobat acest monument.

D. viceprimar Maior: - până luna viitoare d-na arhitect să vină cu un proiect pentru amplasarea celor două monumente aprobate.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Dl. consilier Sita: - tot în această idee, anul trecut am hotărât amplasarea bustului lui Aurel Filimon pe str. Aurel Filimon. Să fie cuprinsă și asta în acel studiu.

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Peti A.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 43 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Acordului Compartimentului Arhitect șef în vederea obținerii Autorizației de funcționare provizorie pentru amenajarea teraselor sezoniere și a comerțului promoțional în zona centrală a municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: - raportul a patru comisii de specialitate este pozitiv.

Dl. consilier Vlas: - în principiu suntem de acord, însă în modificarea făcută în regulament conform solicitării noastre nu mă mulțumește, și aș vrea să vă uitați la cap. IV din regulament, art. 6 subpunctul 4: pentru terenurile situate pe domeniul public/privat al municipiului Tîrgu-Mureș, administrația domeniului public va pune a dispoziția solicitantului în limita posibilității, planul de situație din zona respectivă. Dacă A.D.P. numai în limita posibilității pune la dispoziție, niciodată acel om nu va putea ajunge, fiindcă tot aici este, fiidcă proprietar este primăria. Propun să se scoată “în limita posibilității”. La punctul 5, pentru ocuparea domeniului public privat a municipiului Tîrgu-Mureș se percepe o taxă în cuantumul stabilit prin hotărârea consiliului local. Atât. După “,” spune taxă ce se achită anticipat. Nu este apanajul serviciului de urbanism să se refere la taxă care se achită anticipat, fiindcă ea a fost stabilită prin hotărârea consiliului local când am stabilit cuantumul chiriei respective. Dacă rămâne în regulament sub forma aceasta devine literă de lege. Solicitarea mea este să se scoată din regulament “în limita posibilității” și “taxă ce se achită anticipat”.

Dl. viceprimar Maior: - cu cele două amendament făcute de dl. Vlas, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (David C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 44 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire șase locuințe unifamiliale - zona str. Mărului, fn, beneficiar Făgăraș Dorin:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 45 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmire documentație de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - extindere hală depozit, realizarea unei hale metalice pentru școlarizare, edificare rezervoare pentru apă invendiu - str. Budiului, nr. 68”, beneficiar S.C. Deszasz Constop S.R.L.:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 46 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru „Plan Urbanistic de Detaliu - lotizare teren pentru construire locuințe unifamiliale, str. Constantin Hagi Stoian, fn”, beneficiari Florea Iuliana, Oprea Mirel Vasile, Filip Traian, Meruțiu Florian, Deac Marius Daniel, Rad Ioan, Oltean Mihai, Florea Marian Ioan:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

Punctul nr. 47 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru „Plan Urbanistic de Detaliu - str. Negoiului, nr. 13”, studiu de amplasament pentru construire locuință unifamilială, beneficiar S.C. Theridian S.R.L.:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 48 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru „Plan Urbanistic de Detaliu - lotizare teren în vederea construirii de locuințe individuale, str. Gurghiului, fn”, proprietari Frâncean Victor Marius și Bârsan Dumitru:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 49 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru „Plan Urbanistic de Detaliu - conversie funcțională parțială din zonă agro-industrială în zonă de locuit P+4, str. Intre Movile, nr. 1”, proprietar S.C. Dolemn Trade S.R.L.:

Dl. viceprimar Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

Materiale în regim de urgență

Punctul nr. 1 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a achiziționării din proprietatea lui Benedek Istvan și soția Benedek Erzsebet în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș a terenului în suprafață de 225 mp situat în Tîrgu Mureș, str. Răsăritului, fn:

Dl. viceprimar Maior: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Benedek I.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 2 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a achiziționării din proprietatea lui Kiss Alexandru și soția Kiss Maria în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș a terenului în suprafață de 27 mp situat în Tîrgu Mureș, str. Răsăritului, fn:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

Punctul nr. 3 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu să aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședințelor ordinară și extraordinară a A.G.A. a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș din data de 27.03.2009:

Dl. viceprimar Maior: - dacă sunt observații?

Dl. consilier Kolozsvari: - am o singură observație, și anume, la convocatorul al doilea care este atașat aici - Analiza activității Consiliului de administrație și instituirea de măsuri față de acesta, desigur este corect analiza activității Consiliului de dministrație, însă pentru instituirea de măsuri trebuie să ia consiliul o hotărâre. Această analiză trebuie prezentată în consiliu și în funcție de asta trebuie luată. O analiză este necesară, dar rezultatul analizei trebuie discutat în consiliu.

Dl. consilier Torzsok: - în ședința din 3 martie când am fost președinte de ședință și am votat modificarea Actului constitutiv, respectiv contractul de delegare, cu mențiunea care a fost înserată în procesul verbal, ca să se ceară, înainte să intre în circuit, părerea și punctul de vedere al ministerului. Punctul de vedere al ministerului a sosit ieri. Vreau să dau citire unei singure fraze:“menționăm că actul constitutiv în forma aprobată precum și propunerile autorității locale din Nota privind contractul de delegare a gestiunii seviciilor nu respectă legile “in house” statuate în legislația română prin O.U.G. nr. 13/2008”. Ceea ce am aprobat noi nu corespunde legislației în vigoare, ca atare, să fim foarte atenți cu ce-l mandatăm pe dl. Todoran pentru ședința de mâine.

Dl. consilier Gujan: - săptămâna trecută Legea 31/1990 a fost modificată și conform acestei modificări directorul general nu mai are voie să facă parte din consiliul de administrație.

Dl. consilier Kolozsvari: - nu întâmplător am făcut această intervenție înainte de ordinea de zi, s-a referit tocmai la acest lucru. Eu cred că sunt anumite puncte în acel act adițional modificat, care trebuie să se discute în cunoștință de cauză, eu am citit astăzi această scrisoare și trebuie să evităm să ajungem în situația că nu vom primi fonduri pentru că nu facem formele așa cum sunt prevăzute. Sunt anumite treburi foarte clare, și eu am admis unele obiecțiuni, dar trebuie să găsim o modalitate să fie formulate în așa fel încât să corepundă legislației. Cer ca urgent ca să fie câțiva colegi care cunosc situația - dl. Torzsok, dl. Todoran, să discute și să ajungă la o soluție de formulare care să corespundă prevederilor legislației.

Dl. consilier Torzsok: - vin cu o propunere la proiectul de hotărâre prezentat și în continuarea celor propuse inițial de către dl. Kolozsvari, aș completa mandatul d-lui Todoran astfel: înainte de instituirea de măsuri, dl. Todoran să prezinte un raport în consiliul local, în funcție de care Consiliul local va decide și va mandata ca atare. Deci, să fie completat mandatul dânsului cu prezentarea unui raport privind analiza efectuată pentru consiliul de administrație.

Dl. viceprimar Maior: - dacă sunteți de acord, dăm cuvântul d-lui deputat Oprișcan.

Dl. deputat Oprișcan: - după ședința dvs. de luna trecută, am avut o discuție cu dl. director Stoica la Ministerul Mediului, legat de ceea ce s-a aprobat în consiliu local ca și modificări ale Statutului Aquaserv. Discuția respectivă nu am purtat-o doar cu dl. director Stoica, ci și cu directorul juridic din Ministerul Mediului și cu șefa programelor din care face parte și ceea ce urmează să deruleze Aquaservul. Toată lumea a căzut de acord că formulările, pentru a nu încălca nici Legea 31/1990, pentru a răspunde într-un fel și cerințelor Uniunii Europene, sunt corecte. De aceea, pe mine mă miră foarte mult că în urmă cu o zi sau două, nu s-a primit o lună de zile niciun răspuns oficial de la Ministerul Mediului, după discuția pe care am avut-o cu dânșii, iar cu două zile înainte de ședință apare un răspuns care contrazice tot ceea ce am discutat noi acolo. Ieri și azi am încerct să vorbesc cu dl. director Stoica, dar nu e de găsit în Minister. Ceea ce vreau să vă asigur pe toți, este că după ce s-a creat acea formulă votată de dvs. în ultima ședință de consiliu, am stabilit împreună cu cei trei reprezentanți ai Ministeruui Mediului că eventuale mici ameliorări ale Statutului le putem face și după aceea. Nu va fi nici un impediment pentru a derula programele la care urmează să intervină Aquaserv. Nu cred că acum trebuie să luăm de bună o adresă asupra căreia eu am mari semne de întrebare, din moment ce am discutat cu cei care au semnat toate adresele anterioare și toată lumea a căzut de acord că Legea 31/1990, lege organică, modificată de Parlamentul României săptămâna trecută, trebuie respectată. Noi aplicăm și respectăm Legea 31/1990 și eventuale neconcordanțe cu legislația sau cerințele europene le putem armoniza pe parcurs. Dar să armonizezi cu o cerință europeană încălcarea unei legi organice în România mi se pare o greșeală fundamentală.

Din punct de vedere al Consiliului de administrație, mandatul pe care îl dați dvs. este exact la latitudinea dvs. dar trebuie să știți că Legea 31/1990 modificată săptămâna trecută marți de Parlamentul României, este în vigoare a fost promulgată, directorul general al societății nu mai are voie să facă parte din consiliulde administrație.

Dl. consilier David: - dacă o hârtie oficială a fost emisă de la un minister, eu cred că ar trebui să o luăm în considerare. Chiar dacă avem o lege organică în România și nu este în concordanță cu legile Uniunii Europene, primează legea din Uniunea Europeană.

Dl. viceprimar Maior: - supun votului dvs. materialul așa cum este prezentat.

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 6 voturi (Csegzi S., Balint S., David C., Kolozsvari Z., Peti A., Torzsok S.)

Cine se abține? - 3 abțineri (Bakos L., Benedek I., Mozes L.)

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 3 abțineri.

Dl. consilier Kolozsvari: - este vorba despre administrarea domeniului public, este vot cu două teimi. Am verificat acest lucru și am spus și data trecută în plen. Consiliul de administrație, orice fel de mandat dat C.A. în cazul unor averi publice este hotărâre cu două treimi.

D -na secretar Cioban: - sigur că atunci când administrezi un domeniu public sau privat este vorba de două treimi. Aici este un mandat dat unui consilier ca să reprezinte interesul orașului într-o adunare generală. Nu se pune problema a două treimi; el nu administrează nimic.

Punctul nr. 4 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul „Amenajare spațiu de joacă și odihnă - str. Plopilor”:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 5 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul „Amenajare spațiu de joacă și odihnă - str. Barajului”:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Kolozsvari Z.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 6 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul „Amenajare spațiu de joacă și odihnă - zona Aleea Vrancea”:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 7 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul „Amenajare spațiu de joacă și odihnă - zona Aleea Carpați, nr. 33-37”:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Kolozsvari Z.)

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și un vot împotrivă.

Dl. consilier Kolozsvari: - v-aș ruga foarte mult să respectăm regulamentul. În conformitate cu regulamentul, am spus că studii de fezabilitate, probleme de urbanism nu se supun în regim de urgență. Am votat împotrivă nu pentru că sunt contra spațiilor de joacă, dar ca principiu. Sunt anumite probleme de urgență când e vorba de accesare de fonduri, dat atunci am lucrat întotdeauna în așa fel încât am dat un vot de principiu și când a fost eliberat proiectul am votat. Să respectăm niște principii.

Dl. viceprimar Maior: - aceste terenuri de joacă se vor face din banii de la Guvern, e vorba de 20 miliarde pe care le primește Tîrgu-Mureșul. Din cauza aceasta le-am pus în regim de urgență.

Punctul nr. 8 - regim de urgență

Proiect de hotărâre   privind acceptarea unei donații pentru o clopotniță de la

Zalaegerszeg:

Dl. viceprimar Csegzi: - pe relația de înfrățire cu orașul Zalaegerszeg, orașul nostru a primit cadou o clopotniță caracteristică unei zone apropiate de Zalaegerszeg. Nu am specificat locația fiindcă propunerea ar fi in interiorul Cetății medievale, dar dacă acolo va intra un program de reabilitare și nu are rost să intrăm acolo. Vom propune o poziție intermediară lângă statuia lui Borsos Tamas la intrare în cetate și după ce se amenajează spațiul interior, o să propunem spațiul final pentru această clopotniță.

Dl. consilier Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Sita I.,Urcan Gh.)

Cine se abține? - 1 abținere (Fărcaș I.)

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru, două voturi împotrivă și o abținere.

D -na consilier Georgescu: - la ședința trecută am rugat să luăm în considerare posibilitatea unui mijloc de transport care să deservească elevi și cadre didactice la trei colegii importante din oraș: Colegiul “Mihai Eminescu”, Colegiul Economic și Colegiul Al. Papiu-Ilarian. Încă nu s-a stabilit un traseu în ce privește un mijloc de transport care să traverseze dealul, dinspre cartierul Tudor pe str. Papiu și retur.

Rugămintea mea este ca în principiu să avizăm un traseu pe ruta Cartier Tudor - str. Papiu - 7 Noiembrie și retur, să avem un aviz de principiu pentru un mijloc de transport care să deservească elevii de la aceste colegii și totodată locuitorii din zonă.

Dl. consilier Bakos: - problema ridicată de d-na Georgescu este în concordanță cu problema ridicată de mine la începutul ședinței. Avem un regulament de transport aprobat temporar, chiar în accepțiunea mea poate nici nu este valabil. Este una dintre problemele care trebuie trecute în materialul care urmează în ședința următoare. Pe lângă acest lucru sunt și alte situații deja constatate în perioada recent decursă. Este o propunere pertinentă care în mod automat trebuie inclusă în propunerile raportului care trebuie făcut de transportul local și executivul primăriei pentru ședința următoare. În completare la ceea ce a spus doamna, vă rog să treceți și acest lucru pe lângă celelalte constatări și neajunsuri ale sistemului existent. Sper ca luna viitoare să dezbatem încă o dată regulamentul de transport, inclusiv cu modificarea ciclogramelor sau inclusiv modificarea traseelor în Tîrgu-Mureș. În mod obligatoriu și eu susțin să se includă acest traseu.

Dl. consilier Balint: - și eu sunt de acord, însă aceste tresee pot fi lărgite pentru toate liceele din diferite zone ale orașului, deci, acele trasee pe care în mod normal comisia de circulație și specialiștii în urbanism să vadă care va fi mai eficient; pe bază de abonament așa cum este în multe țări.

Dl. consilier Benedek: - referitor la circulație, str. Sinaia este în reparație și str. Mărăști este cu un singur sens. Este o greșeală foarte mare fiindcă se blocheată circulația în două sensuri. Până se termină reparația, pe str. Mărăști ar trebui să fie două sensuri.

Dl. viceprimar Maior: - analizăm mâine această situație.

Dl. viceprimar Csegzi: - săptămâna aceasta am avut o întâlnire cu elevii de la Liceul Pedagogic pe teme de ecologie, și au ridicat o problemă asemănătoare, referindu-se la traseu de a se putea deplasa mai ușor pe jos și cu bicicleta, pentru că și asta ar ajuta foarte mult, fiindcă str. Papiu va intra în reparație capitală.

D-na consilier Roman: - dacă tot suntem la capitolul circulație, nu am o problemă legată de trasee, dar l-am văzut pe dl. Racz și poate mă ajută dânsul cu un lucru. În cartierul Dâmbu Pietros există două parcări de care eu sunt încântată că au fost amenajate, că mai beneficiez din când în când de ele, pe trotuarul larg ce permite acest lucru. Problema se ridică visa-vis de modul în care unii târgumureșeni înțeleg să parcheze mașinile, de foarte multe ori nu poți accesa parcarea de pe trotuar fiindcă este blocată, fie intrarea, fie ieșirea, fie ambele deodată. În zona Darina au fost instalați stâlpișori care își fac efectul, aș avea rugămintea dacă se pot așeza astfel de stâlpi care să arate că pe acolo se intră sau se coboară de pe trotuar și în partea magazinului Palas. Mai am o rugăminte pentru Poliția Comunitară, să fie mai vigilentă în a-i atenționa pe cei care lasă mașina și în fața stâlpilor.

Dl. consilier Sita: - dacă str. Papiu intră în reparație, să se studieze posibilitatea de a se face două sensuri de urcare. Este trotuarul dinspre cimitir pe care nu circulă nimeni. Putem lua în discuție drumul de legătură între cele două cartiere.

Dl. viceprimar Maior: - o să propunem la comisia de circulație și dacă are lărgimea, fără probleme se va face.

Dl. consilier Vlas: - orașul Tîrgu-Mureș a fost totdeauna un oraș destul de curat. Se pare că în ultimul timp, chiar dacă nu am investit destul de mult în ceea ce privește trotuare și spații verzi, pe zi ce trece nu mai arată bine. Să se gândească cei Direcția Tehnică sau cei de la Salubriserv ce se poate face în centrul orașului unde nu ai unde să calci fără să calci pe gumă de mestecat. Trebuie să găsim o soluție. Este pus pavajul acela frumos, însă strănii fotografiază.

Dl. viceprimar Maior: - este o societate, dar e foarte scump să curețe cu anumite soluții.

Dl. consilier Vlas: - vis-a-vis de curățenie să fie atenționat serviciul de salubritate pentru că nu acesta este Tîrgu-Mureșul pe care îl dorim ca și curățenie.

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot propunerea d-nei Georgescu, traseu Tudor -Liceul Economic - 7 Noiembrie și retur.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Vă rog să faceți propuneri pentru președinte de ședință.

Dl. consilier Benedek: - propun pe dl. consilier Kolozsvari Zoltan.

Dl. viceprimar Maior: - a fost propus dl. consilier Kolozsvari Zoltan președinte al ședinței viitoare.

Supun la vot această propunere, dacă nu mai sunt altele.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

În unanimitate a fost ales dl. Kolozsvari Zoltan președinte al ședinței viitoare. Ordinea de zi fiind epuizată, vă mulțumesc pentru participare.

Nemaifiind alte discuții al ordinea de zi, lucrările ședinței ordinare a Consiliului local se încheie.

viceprimar Maior Claudiu - președinte de ședință ____________

jrs. Cioban Maria - Secretarul municipiului Tîrgu-Mureș________

26