Proces verbal din 19.11.2009

Sedinta de consiliu din 19 noiembrie 2009

PROCES - VERBAL încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș din data de 19 noiembrie 2009 (continuarea ședinței extraordinare din data de 18 noiembrie 2009)

Dl. viceprimar Maior: - doamnelor și domnilor, stimați consilieri, declar deschisă ședința de azi a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș, continuarea ședinței extraordinare din data de 18 noiembrie 2009.

Din totalul de 23 consilieri locali, sunt prezenți la ședință 20 consilieri locali. Absentează domnii consilieri Buda Bogdan, Vlas Florin și Peti Andrei

Invit la prezidiu pe dl. primar al municipiului Tîrgu-Mureș - dr. Dorin Florea și pe dl. viceprimar Csegzi Sandor.

În urma propunerilor care le-am avut, supun aprobării dvs. ordinea de zi și anume ca azi să discutăm din materialele în regim de urgență punctele 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 și 12, iar la punctul nr. 1 din Convocator a intervenit o modificare, este o notă explicativă în dosare; panouri de orientare turistică, panouri info, băncuțe, coșuri de gunoi.

Supun la vot Ordinea de zi așa cum am anunțat-o.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Ordinea de zi a fost aprobată cu 19 voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.)

Punctul nr. 1 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind susținerea cererii de finanțare pentru proiectul „Modernizare și reabilitare spații publice de agrement - Platoul Cornești - din Tîrgu-Mureș”, în vederea aplicării pentru contractarea unei finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013:

Dl. viceprimar Maior: - dacă sunt observații?

Dl. consilier Kolozsvari: - propun ca după punctul 4 să se introducă un articol separat, că orice fel de cheltuială privind acest proiect, se poate efectua după semnarea contractului de finanțare.

Dl. viceprimar Maior: - cu amendamentul făcut de dl. Kolozsvari, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 2 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind susținerea proiectului „Eficacitate organizațională prin formarea resurselor umane la nivelul Municipiului Tîrgu-Mureș”:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Pui S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 3 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 386 din 7octombrie 2009 referitoare la susținerea proiectului „Reabilitare și modernizare Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian, din localitatea Tîrgu-Mureș, județul Mureș”:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 4 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 390 din 7 octombrie 2009, referitoare la susținerea proiectului „Reabilitare, modernizare și mansardare imobile Gimnaziul Dacia, corp A și corp B, din localitatea Tîrgu-Mureș, județul Mureș”:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 5 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 388 din 7 octombrie 2009 referitoare la susținerea proiectului „Reabilitare și modernizare Grup Școlar Gheorghe Șincai din localitatea Tîrgu-Mureș, județul Mureș”:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Kolozsvari: - am o solicitare, deoarece vor mai fi și pe viitor proiecte legate de fonduri pe care va trebui să le discutăm, rog executivul ca în asemenea cazuri pentru a evita anumite discuții inutile, să dispuneți aparatului de specialitate ca să fim convocați la o discuție, să prezinte proiectul pe care l-am aprobat noi, cu studiu de fezabilitate, dar poate sunt unele aprobate mai de mult și nu ne mai amintim despre ce este vorba, ca să putem discuta în cunoștință de cauză și eventual să putem solicita anumite modificări. Că sunt anumite modificări care nu admite procedura, e altă treabă.

Dl. viceprimar Maior: - rog executivul să fie anexate.

Dl. primar Florea: - propun ca materialele în regim de urgență care apar intempestiv să le discutăm înainte și să începem ședința la orele 15. Venim la ora 2 și ne întâlnim în comisii reunite și putem clarifica, iar la 3 să începem ședința în plen.

Punctul nr. 10 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 31/2006, nr. 71/2006, nr. 210/2007, nr. 308/2007 respectiv nr. 384/2007 referitoare la aprobarea obiectivelor de investiții directe de interes local pentru care se va angaja un credit bancar de tip linie de finanțare „Bridge Loan”:

Dl. viceprimar Maior: - dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

5

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 11 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Tîrgu-Mureș pentru anul 2009:

Dl. viceprimar Maior: - dacă aveți observații la acest material?

D-na consilier Georgescu: - am făcut o propunere pentru transport, ați promis că se introduce linie de transport pe str. Papiu Ilarian, unde sunt o mulțime de cadre didactice și elevi. Sper că această suplimentare va rezolva această problemă.

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Pui S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 12 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local a indemnizației în valută pentru o delegație din partea Serviciului Public Poliția Comunitară Tîrgu-Mureș, care se va deplasa la Budapesta - Sectorul Xl/Ungaria, în perioada 22-28 noiembrie 2009:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Dl. viceprimar Csegzi: - vreau să fac o remarcă în legătură cu punctul 12, deși sunt și nemulțumiri față de activitatea Poliției Comunitare, schimbul acesta de experiență a crescut la faza când participă polițiștii comunitari activi în desfășurarea lucrărilor specifice la Budapesta la Sector XI. La primăvară o să avem și noi musafiri, când vor participa din partea dânșilor personal în activitatea zilnică a Poliției Comunitare.

Dl. primar Florea: - cred că prezența dvs. săptămâna viitoare, să reușim săi ajutăm pe cetățenii din comunele limitrofe, unde avem probleme cu dezbaterea publică la groapa de gunoi. E numai o provocare, noi știm că din datele tehnice nu apare nicio problemă suplimentară acolo, gunoiul îl depozităm în altceva. Acolo este doar o alimentare care nu știu cine o provoacă, dar am participat la Sânpaul unde s-a depozitat într-un vârf de deal toate reziduurile de la sondele de foraj care sunt lucruri clar dovedite că nu au fost probleme.

Noi o să încercăm să invităm alături de Cosiliul Județean, rugăm Consiliul Județean să se ocupe ei de această problemă că e și partea lor, dar să mergem și noi cel puțin la nivel de oameni care aveți contacte în zonă, pentru că vrem să explicăm oamenilor realitatea, nu să-i ducem de nas, pentru că altfel presupune, noi am luat în calcul inclusiv schimbarea terenurilor. Le promit că le las terenul, dar nu asta e problema. Acolo e problema care știe dl. Csegzi mai bine. Unii vor să scape de terenuri și ne-ar obliga la anumite lucruri. Dezbaterea publică nu înseamnă că poate să frâneze sau să țină în loc instituții ale statului care ele spun dacă probleme de mediu sunt sau nu sunt. Să-i invităm la Consiliul Județean unde într-un climat administrativ putem să ne susținem argumentele.

Dl. viceprimar Maior: - cu permisiunea dvs. să-i dăm cuvântul d-lui Nae care e sală și vrea să spună ceva legat de un teren.

Dl. Nae Ioan: - conform H.C.L. 373/2009 s-a mandatat de către consiliu o comisie pentru a analiza situația mea, s-a luat decizia să aduc toată documentația referitoare la suprafața de teren pe care am cerut-o pentru a-mi construi o locuință. Am adus-o și dacă se poate, la ședința următoare să-mi acordați și mie un vot.

Dl. viceprimar Maior: - pentru ședința viitoare executivul o să pregătească materialul, o să-l luăm în discuție după care Consiliul va vota dacă se va face sau nu.

Ordinea de zi fiind epuizată, vă mulțumesc pentru participare.

Nemaifiind alte discuții la ordinea de zi, lucrările ședinței extraordinare a Consiliului local se încheie.

viceprimar Maior Claudiu - președinte de ședință__________________

jrs. Cioban Maria - Secretarul Municipiului Tîrgu-Mureș __________