Proces verbal din 17.12.2009

Sedinta de consiliu din 17 decembrie 2009

PROCES -VERBAL

încheiat cu ocazia Ședinței ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș din data de 17 decembrie 2009

S-a prezentat în mape Sinteza procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 29 octombrie 2009 cu continuare în data de 3 noiembrie 2009 și Sinteza procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 18 noiembrie 2009 cu continuare în data de 19 noiembrie 2009.

Dl. consilier David: - doamnelor și domnilor, stimați consilieri, declar deschise lucrările ședinței de astăzi a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș.

Din totalul de 23 consilieri locali sunt prezenți la ședință 22 consilieri. Absentează dl. consilier Vlas Florin.

Se ține un moment de reculegere pentru victimele Revoluției din Decembrie 1989.

Dl. consilier David: - tot în această ordine de idei, dau citire unei solicitări a revoluționarior. Revoluționarii doresc o întâlnire cu consilierii, luni, 21 decembrie 2009, ora 11,30 în sala mare de consiliu.

Dl. consilier Sita: - am primit la comisia de cultură o Invitație de la Casa de Cultură „Mihai Eminescu”, mâine la orele 17 au un spectacol de colinde. Sunt invitați toți colegii consilieri să ia parte la acest spectacol.

Dl. consilier Kolozsvari: - vreau să fac o precizare, deoarece sunt pe ordinea de zi o serie de materiale privind taxe și impozite. Au fost foarte multe discuțiii și până la urmă nu numai comisia de buget dar și celelalte comisii au fost de acord ca pe anul 2010 să nu majorăm taxele și impozitele, dat fiind că în general veniturile populației au scăzut considerabil, a crescut șomajul și deocamdată nu ne așteptăm la o îmbunătățire a situației, indiferent ce spune politicul și în această situație considerăm că orice fel de mărire a taxelor și impozitelor este necorespunzătoare și nu este admisă. În situația de față am considerat că toate taxele și impozitele se mențin la nivelul anului 2009.

Dl. consilier Bakos: - aș dori să reflectez la un articol apărut în ziar cu privire la transparența și abordabilitatea noastră a consilierilor, propun ca prin grija serviciului informatică să creeze acest serviciu, niște adrese de email, prin grija secretariatului, să fim mai ușor de contactat, eventual să stabilim un loc pentru audiențe, deși nu știu dacă e necesar, fiindcă un număr restrâns de cetățeni sunt interesați de acest lucru, dar faptul că nu ne pot găsi prin mijloacele electronice, cred că e o critică bună.

Dl. consilier David: - cred că executivul a luat act de acest lucru și ne va crea această posibilitate.

Conform Convocatorului anunțat, avem 43 de puncte la ordinea de zi din care s-au retras punctele 16 și 31. De asemenea, mai avem 6 puncte în regim de urgență.

Supun la vot ordinea de zi anunțată și materialele în regim de urgență.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

După ce parcurgem ordinea de zi, avem ședința A.G.A. SC Locativ SA, iar A.G.A. Energomur s-a amânat pentru o dată ulterioară, pentru că sunt încă de clarificat anumite probleme și în momentul în care și bugetul va fi votat, va fi mult mai ușor să luăm o hotărâre corectă. Mai am o rugăminte, dacă ați fost de acord cu ordinea de zi, să fiți de acord să luăm înainte materialele în regim de urgență, fiindcă domnul viceprimar Csegzi are observații la unele dintre ele și dânsul trebuie să plece într-o delegație externă.

Supun la vot dacă sunteți de acord să discutăm materialele în regim de urgență înainte de ordinea de zi propriu-zisă.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Materiale în regim de urgență

Punctul nr. 1 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 alin. (2) al HCL nr. 397/29.10.2009 referitoare la acceptarea unor propuneri de transmitere a unor imobile din domeniul public al Satului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Tîrgu-Mureș și în administrarea Consiliului local al municipiului Tîrgu-Mureș:

Dl. consilier David: - am mai discutat acest lucru, de a prelua anumite domenii din administrarea Ministerului Apărării Naționale, care să treacă la consiliile locale, pe care să le facem P.U.Z. pentru a le da altă utilizare.

Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Dl. viceprimar Csegzi: - dacă reușim să preluăm din aceste proprietăți către primărie, cum este zona cazarmei de la podul Mureș, acolo este un teren mare cu o clădire mare și sănătoasă, poate că ar fi bine să încercăm să proiectăm acolo ceva, deci să aibă orașul o viziune clară cu ceea ce își dorește în zona respectivă, pe de o parte bază sportivă, pe de altă parte centru de afaceri. Sunt idei mai multe și ar fi bine să venim din partea Primăriei cu o viziune pentru zona respectivă.

Punctul nr. 2 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 196/30.04.2009 referitoare la acordarea unui meniu complet, de două ori pe săptămână pentru pensionarii cu venituri mici:

Dl. consilier David: - a fost și până acum acest lucru, se cere doar prelungirea termenului de aplicare.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 3 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului final al comisiei constituite prin HCL nr. 322/2009 cuprinzând rezultatul procedurilor de negociere pentru achiziționarea în proprietatea municipiului Tîrgu-Mureș a unui număr de 90 apartamente:

Dl. consilier Molnar: - în ultima ședință a comisiei care s-a terminat în urmă cu 10 minute, s-a discutat acest subiect. Probabil după votul de azi, indiferent cum va fi, presa ne va întreba. Ca să nu apară probleme că nu sunt în concordanță cele spuse aici și la presă, eu repet public poziția mea ca membru al comisiei. Din câte știm, sunt peste 1800 de cereri de locuințe în Tîrgu-Mureș, iar hotărârea noastră care se propune în material se referă la 90 de apartamente care necesită alocarea unei sume importante. Nu vorbesc acum dacă prețul e bun sau nu, eu vorbesc doar ca abordare.

În afară de acest lucru, inițial comisia a fost înființată ca să se găsească o soluție pentru situații de urgență, situații privind în primul rând persoanele care vor fi evacuate din locuințe. Consider că aceste locuințe care sunt oferite, din punct de vedere al confortului nu corespund acestei destinații. Ca urmare, eu cred că problematica fondului locativ, alocării banilor, trebuie abordată într-o perspectivă generală și este curios că iarăși revine materialul fără să apară orice fel de alternativă de cumpărare de apartamente mai ieftine, de construire.

Eu am ținut să vă spun acest lucru, să fiu convins că poziția mea pentru care nu voi vota acest material așa cum este prezentat, este din cauza celor spuse. Mă întreb și vă întreb când va apare o abordare globală, cu alocare de fonduri, cu variante, ca să nu încercăm să rezolvăm 90 de apartamente și 50 de garaje, ci să avem o perspectivă clară susținută financiar pentru îmbunătățirea acestei situații complete.

D -na consilier Roman: - și eu fac parte din comisia respectivă și sunt convinsă că în urma votului de azi, mulți dintre noi vom avea să ne spunem un punct de vedere. Am ales și eu varianta de a-l face public acum, fiindcă mi se pare cel mai bine. Pentru că am făcut parte din comisie și am participat la toate negocierile pot să vă spun clar că la final și eu am un mic sentiment de “amărăciune”, dorindu-mi poate ca investiția pe care în urma votului nostru de azi primăria o va face sau nu, să fi fost într-un fel mai mică. Nu comentez prețul pentru că nu sunt neapărat în măsură de a hotărî dacă e un preț bun sau rău. Sper ca cele 90 de familii care poate vor beneficia de aceste apartamente și faptul că ele, mai ales persoanele evacuate din casele naționalizate, pentru care o parte din apartmente sunt dedicate, să se bucure mult de acest lucru, pentru că acea bucurie a lor mă va face și pe mine să nu fiu foarte amărâtă că nu am reușit să obținem un preț mai bun pentru Primăria Tîrgu-Mureș.

Dl. consilier Bakos: - și eu am unele dubii, însă voi vota pentru acest material fiindcă am discutat foarte mult această problemă, în schimb aș veni cu propunerea ca la ședința următoare să ne gândim a o altă metodologie de a oferi aceste apartamente, nu conform regulamentului actual, dat fiind faptul că sunt niște apartamente mai speciale. Pe lista de priorități, nu știu dacă legea ne permite, dar aceste apartamente sunt o categorie specială și sunt foarte multe alte tipuri. Dl. viceprimar Csegzi a adus în discuție în urmă cu o lună, eu v-aș propune ca totuși în hotărâre să apară și acest aspect cu modul de repartizare a acestor apartamente, să se facă conform unei hotărâri de consiliu.

Dl. viceprimar Csegzi: - unii se ridică și spun că au dubii. Pentru aceștia eu o să aduc câteva informații pe care toți le știți. dar nu știu de ce nu le puneți cap la cap. Atunci când am decis că ne apropiem și de un alt mod de a crea posibilitatea de a da populației care nu are posibilitatea de a cumpăra apartamente, să creem o altă modalitate de a cumpăra de către primărie apartamente. Vorbim despre acest lucru de cel puțin 8 ani de zile. Problema locativă se cunoaște de către toată lumea. Noi avem 1800 de cereri înregistrate, dar dacă ar avea lumea curaj, poate am avea 5000 de cereri.

Se construiește, a construit Locativul locuințe, a construit A.N.L.-ul, am câștigat și prin proiecte câteva locuințe pentru rromi, iar acum suntem la un nou aspect de a cumpăra, având în vedere condițiile care s-au creat pe piață și s-au creat aceste probleme mai mult din nevoile crate din punct de vedere al oamenilor de afaceri, a celor care au investit în asemenea imobile. În consecință, am decis să facem licitație pentru a alege ceva de pe piața târgumureșeană. A fost o licitație la care s-au parcurs toți pașii și la această licitație a venit o singură ofertă. Acea ofertă care a apărut prin acele documente ni s-a părut un preț neconvenabil pentru bugetul nostru. S-a format acea comisie de negociere care a negociat prețul și am negociat prețul valoric la două treimi din ceea ce a fost oferta inițială și dacă mai intrăm în amănunte în discuțiile pe care le-am avut în perioada de negociere poate că acest procent e chiar mai bun în favoarea noastră.

Noi putem să argumentăm cu faptul că într-adevăr aceste locuințe nu sunt locuințe la nivelul celor sociale pe care le dăm în Mureșeni, la 9 metri pătrați sau la 12 metri pătrați. Eu cred că pentru o familie tânără de medici care ar dori să-și vadă viitorul în Tîrgu-Mureș și pot accesa o astfel de locuință este o locuință convenabilă, civilizată, la nivelul cerințeor acestor ani pe care îi trăim.

În acest context am propus să ieșim din impasul acesta de locuință socială, să formulăm un nou regulament pentru aceste locuințe propriu-zise unde dorim să sprijinim acea categorie de tineri care au universitate, care au o valoare adăugată la munca lor, poate mai ridicată decât multe alte categorii care la rândul lor beneficiază de locuințe sociale și să nu ne fie frică să spunem acest lucru. Mie nu mi-e frică să spun acest lucru, că pe lista aceea de 700 de cereri pentru locuințe sociale sunt peste 100 de profesori, artiști, medici, etc. În acest context trebuie să gândim și putem pune toate criteriile de a da aceste locuințe acestor categorii, am propus deja un nou regulament. Oricum, toate aceste oferte, atât la categoria A.N.L. cât și la celelalte categorii, aceste liste trec prin consiliul local dar putem să specificăm încă o dată acest lucru și puteți verifica pe piață că prețul negociat este foarte corect. Am curajul aici în plen să vă spun acest lucru am verificat alte oferte, trebuie avut în vedere că nu cumpărăm un apartament undeva într-un bloc, ci cumpărăm un bloc întreg, cu boxele corespunzătoare, cu parcările corspunzătoare, cu garajele corespunzătoare, deci vom avea o cazare civilizată, posibil în condiții mai bune decât cele din Mureșeni sau multe altele pe care le avem. E bine să gândim în acest context.

Dl. consilier Buda: - am făcut și eu parte din acea comisie, nu vreau să insist asupra obiecțiunilor care sunt trecute în procesul verbal, vreau doar să insist asupra faptului, ținând cont că am plecat la drum să cumpărăm mere și acum cumpărăm pere, aș insista și eu asupra acelui regulament care trebuie făcut în ideea în care acest material va trece. Aș vrea să-mi exprim nemulțumirea care am spus-o și în comisie, acest material tocmai datorită importanței lui și a sumelor pe care trebuie să le alocăm, trebuia să treacă prin comisiile de specialitate.

Dl. consilier Kolozsvari: - doresc să fiu lămurit cu problema garajelor. Problema locuințelor este într-un fel clară. Nu manifest nicio părere față de preț pentru că nu mă pricep, a fost o comisie care a stabilit nivelul prețurilor, dar mă interesează problema garajelor din următorul motiv. Garajele încarcă considerabil acest preț, deci este un preț mare pentru garaje. Că este corect sau nu, am spus că nu discut despre acest lucru. Aș dori să știu ce se intenționează cu aceste garaje, pentru că nu cred că indiferent ce fel de locuințe, este corect să le dăm cu garaje, dacă discutăm că le vom cumpăra cu garaje împreună, atunci doresc o precizare vis-â-vis de ce se întâmplă cu garajele, care trebuie să apară în hotărâre, cum de asemenea trebuie să apară precizat în hotărâre că repartizarea acestor locuințe se face cu aprobarea consiliului.

Dl. viceprimar Maior: - vreau să-l completez pe dl. Csegzi, să se facă prin S.C. Locativ S.A. pentru că dacă nu, se pierde T.V.A.-ul.

Dl. consilier David: - este în art. 4.

Prețul de 630 este bun, și eu am făcut parte din comisie și prima mea remarcă a fost că dacă se poate ajunge sub 650 euro atunci prețul este corect.

Cu acestea și cu introducerea unui articol 5 propus de dl. viceprimar Csegzi, de dl. Buda și dl. Kolozsvari, și anume că aceste apartamente vor fi atribuite pe baza unui nou regulament și prin hotărâre de consiliu local, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? - 3 voturi (Molnar G., Buda B., Pui S.)

Cine se abține?- 1 abținere (Torzsok S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și o abținere.

Dl. primar Florea: - cu permisiunea dvs. vă spun câteva gânduri. În campania trecută m-am angajat în fața cetățenilor vis-â-vis de numărul îngrijorător de mare de locuințe solicitate, de a propune câteva variante de locuințe. Achiziționarea de pe piață având în vedere o categorie însemnată de apartamente disponibile. Construcție în parteneriat privat sau constucție proprie într-o variantă alta decât Locativ. Nu cred că aici vă îndepărtați foarte mult. Să vă așteptați că în perioada următoare voi veni cu alte oferte, pentru că a schimba o mentalitate a locuitorilor privind aceste chirii nu poți să o faci cu 200 sau 300 de apartamente. Eu regret faptul că nu ați votat 300 de apartamente cum a fost inițial și dacă nu vă pricepeți la prețuri, nu vă băgați în comisie.

Executivul a dorit licitație cu strigare la care să fiți toți prezenți. Nu ați dorit asta pentru că ați dorit negociere, ca acum să constat că toți cei care ați fost în comisie v-ați început discursul cu “eu nu mă pricep la prețuri”. Atunci nu intrați în comisie. Excepție face dl. David care și-a asumat acest lucru.

În al doilea rând, presa nu conduce, domnilor. Expresia aceasta vă rog să nu o mai regăsiți în atitudinea consilului local unde e un vot de oportunitate și responsabilitate. Presa vă poate eventual oglindi pozițiile dvs. Dacă vorbiți de presa mercenară, acolo e altceva. Vă spun acest lucru pentru că țin foarte mult la ceea ce înseamnă schimbarea unei mentalități privind locuințele. Iar SC Locativ SA, din punctul meu de vedere va trebui o discuție cu ușile închise în care conducerea de acolo ori vine cu oferte clare primăriei, ori varianta de geambaș de apartamente, nu o mai pot tolera. Faceți exact ca și cu Casa de cultură „Mihai Eminescu”, de aproape 11 ani tolerăm o incopetență acolo. Varianta care trebuie să vină ei cu aceste lucruri, să-și asume responsabilitatea și nu varianta consilierilor, executivului, etc.; ce avem, SC Locativ SA cu director, cu șofer și oameni care nu știu ce e criza și care ne-au demonstrat cu cât au făcut apartamente.

Vă rog să luați în calcul pe viitor acest lucru pentru că avem de gând pe terenul primăriei să propunem un număr de 300-400 de apartamente, iar pe terenuri private, în combinație să găsim o variantă în care cel puțin la nivelul orașului primăria să dețină la 1000 de apartamente. Asta este o variantă care ne dă posibilitatea. Comisia care o faceți vreau să o judecați cu mare responsabilitate. Sunt oameni care toată viața s-au distrat, au huzurit excepțional cu chirii modice din partea regimului comunist, iar acum să venim să le facem cadou în continuare anumite lucruri. Vă rog să faceți distincție serioasă între oameni care au avut posibilitatea să-și cumpere apartamente ca un muncitor oricare, spre deosebire de alții care ne-au luat de tâmpiți. Acea comisie nu cu subiectivism ci cu lucruri foarte serioase. Este interesul nostru să demonstrăm în Tîrgu-Mureș oamenilor că orașul are interes față de tineri, față de profesioniști, față de o categorie importantă și nu de unii care au avut toată viața noroc și acum sunt cu mari probleme. Asta ca să știți că nu înseamnă că în aceste blocuri vor fi anumite persoane.

Dl. consilier David: - probabil că oamenii pe care i-ați pomenit au greșit foarte mult pe vremea cealaltă, oamenii greșesc, dar nu atât de mult încât să nu-i ierte Dumnezeu.

Punctul nr. 4 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind reducerea cotei de impozitare de la 1,6% la 0,25% la unele imobile aflate în patrimoniul SC Locativ SA Tîrgu-Mureș:

Dl. consilier David: - ne permite legea acest lucru.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Pui S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 5 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind reglementarea modalităților de sprijin pentru acțiuni sportive în municipiul Tîrgu-Mureș:

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 6 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu pentru realizarea unui schimb de imobile între municipiul Tîrgu-Mureș și Abdul Rahim Nureddin și SC Iko SRL, reprezentată prin Csath Gabor și Csath Mikos și achiziționarea unei suprafețe de teren aflată în proprietatea d-lor Petka Gustav și Petka Janos:

Dl. consilier David: - acest material l-am primit acum, eu am reușit să-l parcurg.

Dl. consilier Torzsok: - vreau să știu de ce este urgent acest material. Fiind un material cu probleme de patrimoniu, propun să-l amânăm pentru ședința din luna ianuarie, ca să treacă prin comisii.

Dl. viceprimar Maior: - am reușit după mai bine de un an de zile, ieri, să cădem de acord cu cetățenii, să dăm niște terenuri la schimb, d-na Fărcășan a promis că vă sună personal și vă spune despre ce este vorba. Dacă nu îl votăm acum, vom avea o problemă de genul că poate peste o lună din nou nu vor fi de acord. Este o negociere care a avut loc de un an și ceva. Eu spun să-i dăm drumul și puneți o condiție.

Dl. consilier David: - dacă ați observat, toate articolele sunt de principiu.

Dl. consilier Kolozsvari: - propun să anulăm tot regulamentul consiliului, fiindcă dacă nu ținem seama de el, de cele mai elementare reglementări pe care noi le-am stabilit și anume că probleme patrimoniale nu discutăm fără ca ele să fie discutate în comisii, nu pot să accept argumentele d-lui Maior și susțin propunerea că acest material să nu intre în regim de urgență.

Dl. consilier David: - noi am mai procedat de felul că am reluat unele materialele după 3 zile, le-am introdus în comisii și am văzut ce se întâmplă.

Voi supune la vot amânarea.

D-na Fărcășan: - eu am discutat în prealabil despre acest material cu majoritatea președinților de comisii, și despre încă un material care conform înțelegerii cu dânșii nici nu l-am pus pe ordinea de zi, este vorba despre achiziționarea barului de pe str. Baladei unde negocierile pe care le-am purtat cu proprietarul nu au fost chiar corespunzătoare și din acest motiv acel material nu l-am pus pe ordinea de zi. Dar acest material nu am primit semnale că ar fi necorespunzător.

Dl. consilier David: - observ din discuții că totuși au fost președinți de comisii care nu au fost anunțați.

D-na Fărcășan: - am vorbit cu domnii Torzsok, Sita și Vlas.

Dl. consilier David: - pot fi de acord să-l reluăm după pauză, pentru că și după pauză se poate amâna.

A plecat dl. viceprimar Csegzi Sandor - sunt prezenți 21 consilieri locali.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Tîrgu Mureș pe anul 2009:

Dl. consilier David: - eu am o singură observație, ce a spus și d-na director Kiss, că această hotărâre ar trebui completată în sensul că și astăzi dânsa a primit niște redistribuiri minore de la bugetul statului pe anumite proiecte, de 6 mii lei, de 4 mii lei, ca în momentul în care vin acești bani să poată fi incluși în modificarea de rectificare de buget.

Dl. consilier Kolozsvari: - în principiu sunt de acord, cu condiția că comisia de buget-finanțe este invitată de către d-na director la discuție.

Dl. consilier David: - cu această remarcă, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Horărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Buda Bogdan).

Punctul nr. 2 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 143/23.12.2004:

Dl. consilier David: - dacă sunt observații la acest material?

Dl. consilier Kolozsvari: - consider că acesta nu este un material care să-l discutăm în ultima ședință a anului când sunt foarte multe materiale.

Am citit regulamentul, este bun, am însă anumite propuneri de completare a regulamentului și oricum este vorba de o problemă care dacă până acum nu am făcut-o, nu este urgent, în sensul că poate să mai aștepte o lună de zile ca să facem anumite completări privind quorumul și alte lucruri care atunci când am citit cu atenție regulamentul am constatat că este foarte bun, dar necesită anumite completări, anumite anexe ale regulamentului, ca urmare propun ca acest material să fie discutat în ședința din luna ianuarie.

Dl. consilier David: - supun votului dvs. amânarea materialului pentru ședința din luna ianuarie.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Sita I.)

Cine se abține? - 1 abținere (Roman I.)

(Nu a votat dl. consilier Buda B.)

Proiectul de hotărâre s-a amânat.

Punctul nr. 3 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea programului de funcționare a Bazinului acoperit - Piscina „ing. Mircea Birău”:

Dl. consilier Todoran: - am rugămintea să includem alături de Clubul Sportiv Scolar și celelalte cluburi C.S.M. și C.S.U., în acel program de la 12 la 16, cu care primăria are parteneriat, și să facem acea lege pentru toată lumea, la rugămintea celorlalte cluburi pe care eu la reprezint în consiliu.

Dl. primar Florea: - domnilor consilieri, cu mare plăcere, toată lumea într-un entuziasm, dar ce am văzut un lucru care m-a scandalizat, atâta grijă avem de cluburi sportive, de școală sportivă, și vă mărturisesc că am fost singur cu încă două persoane când au jucat echipe din lotul A; că se numește volei sau altceva, eram singur în sală. E adevărat că domnii directori de la Liceul sportiv, cluburi sportive, probabil că nu consideră serios o echipă în divizia A. în Sala festivă nu e normal - profit că e aici dl. inspector general și dl. director de la Liceul Bolyai, domnilor, vorbiți cu directorii de acolo, este descalificant un liceu sportiv care pregătește sportivi, iar tu să fi singur în sală și să nu aduci acolo clasele gratis.

La Piscina „Mircea Birău” studiez cu dl. Janosi posibilitatea de a găsi o formulă în care să angaj ăm noi profesori și să facem ore de sport pentru a respecta și a nu mai avea acolo țigănie.

Dacă acum nu suntem atenți la funcționarea piscinei, apărând alternative în oraș s-ar putea să ne pierdem o serie de clienți. Cu școala sportivă, vă rog domnule Todoran să-i aduceți la meciurile din Sala festivă.

Dl. consilier David: - am o remarcă, domnule Todoran, părerea mea este că așa cum e formulat articolul 1, doleanța dvs. figurează, accesul zilnic între orele 12 și 16 să fie exclusiv pentru cluburile și asociațiile sportive recunoscute de federația de specialitate.

Formularea e bună, alte remarci nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 4 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind sprijinirea financiară a Parohiei Reformate VIII Tîrgu Mureș pentru construcția Casă de Rugăciune și Grădiniță:

Dl. consilier David: - sunt două variante.

Supun la vot proiectul de hotărâre, varianta II.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Torzsok S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 5 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2010:

Dl. consilier David: - începând cu acest punct sunt o serie de materiale care vizează aceste taxe despre care a vorbit dl. Kolozsvari. Nu știu dacă ați verificat în sensul celor discutate în comisii că rămân aceleași, ca să nu ridicăm problema la fiecare în parte.

Dl. consilier Kolozsvari: - după ce a fost în comisia de buget finanțe nu am verificat, dar sper că nu s-au operat alte schimbări decât ce s-a hotărât în comisia de buget finanțe.

Dl. consilier David: - dacă nu sunt alte observații, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat; varianta în care s-a cerut păstrarea cotei.

Dl. consilier Kolozsvari: - toate sunt acele variante admisibile care nu măresc taxele și impozitele. Este varianta II, nu varianta originală.

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hotărâre în varianta a doua.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 6 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2010:

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hotărâre în varianta a doua în care se păstrează taxele.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 7 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea, completarea și modificarea avizelor de funcționare pentru desfășurarea unor activități economice și a autorizațiilor de funcționare pentru unități de alimentație publică pe anul 2010:

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hotărâre în varianta a doua.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 8 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor și autorizațiilor în anul fiscal 2010, aferente activității Compartimentului Arhitect șef:

Dl. consilier David: - bănuiesc ca și aici e varianta II.

D-na arhitect șef: - este vorba doar de rotunjirea sumelor pentru a putea face mai ușor încasarea.

Dl. consilier David: - supun la vot varianta cu rotunjirile propuse de d-na arhitect șef.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 9 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2010, aferente activității Compartimentului Arhitect șef:

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Georgescu M.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 10 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale pe anul 2010 percepute de Serviciul fond funciar și registrul agricol:

Dl. consilier David: - se aprobă cu menținerea sumei din 2009.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 11 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale percepute de Serviciul public Administrație domeniului public pe anul 2010:

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hotărâre cu menținerea taxei din 2009.                                                                     ’

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 12 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2010, percepute de Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanei:

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hotărâre cu menținerea taxei din 2009.                                                                     ’

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 13 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru prestări servicii și alte taxe speciale, percepute de Serviciul Public de Utilități Municipale pe anul 2010:

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hotărâre cu menținerea taxei din 2009.                                                                     ’

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 14 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale percepute de Administrația Complexului de agrement și sport „Mureșul” și Piscina „ing. Mircea Birău” pe anul 2010:

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hotărâre cu menținerea taxei din 2009.                                                                     ’

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 15 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului unor taxe speciale percepute de Administrația Grădinii Zoologice și a Platoului Cornești pe anul 2010:

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hotărâre cu menținerea taxei din 2009.                                                                     ’

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 16 a fost retras de pe ordinea de zi

Punctul nr. 17 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind actualizarea taxelor și tarifelor pentru utilizarea centrelor publice de desfacere - piețe din Municipiul Tîrgu Mureș în anul 2010:

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hotărâre cum este prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 18 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Serviciului public Administrația Piețelor Tîrgu Mureș:

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hotărâre cum este prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 19 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind reducerea cotei de impozit aferentă clădirilor gestionate de S.C. Energomur S.A. pe baza contractului de delegare de gestiune, precum și a clădirilor aflate în proprietatea acesteia, pentru anul fiscal 2010:

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hotărâre cum este prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 20 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru săli și spații, precum și a adaosului comercial pentru serviciile și produsele de alimentație publică care vor fi percepute de către Serviciul de Activități Culturale, de Prestări servicii hoteliere, alimentație publică și alte activități în anul 2010:

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hotărâre așa cum este prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 21 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitației publice în vederea închirierii spațiului situat în Tîrgu Mureș, str. Nicolae Grigorescu, nr. 19:

Dl. consilier David: - cu modificările, termenele care sunt, supun la vot proiectul de hotărâre.

D -na secretar Cioban: - la art. 2 vă rog să stabiliți anii și cât se mai prelungește, ca să se poată vota în cunoștință de cauză.

Dl. consilier David: - este o propunere de 3 ani și încă 2 ani.

Cu aceste precizări, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Kolozsvari: - având în vedere acest specific că dorim să fie bibliotecă, propun să fie cineva din comisia de cultură, adică ambii colegi pot fi din comisia de cultură.

Dl. consilier David: - se propun domnii consilieri Sita Ioan și Balint Ștefan.

Supun la vot propunerile care s-au făcut.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Propunerile au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

Ca supleanți, dl. viceprimar Csegzi și d-na Ioana Roman.

Supun la vot propunerile care s-au făcut.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Propunerile au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 22 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția „Amenajări exterioare și branșamente la Blocuri ANL, str. Depozitelor, Tîrgu Mureș, etapa I”:

Dl. consilier Molnar: - în cazul în care și colegii sunt de acord, eu rog pe dl. primar să dispună ca de fiecare dată când aprobăm cifre, indicatori tehnico-economici, din hotărâre să facă parte și devizul general, fiindcă în cazul în care se schimbă datele, nu mai punem întrebări, ci vedem care dintre datele devizului sunt și nu mai sunt suspiciuni și nici tentații. De data asta voi vota așa cum este, dar în viitor voi vota numai dacă devizul general este anexat.

Dl. consilier David: - este pertinentă observația d-lui Molnar. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 23 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Mansardare Piscină ing. Mircea Birău”:

Dl. consilier Kolozsvari: - acest material a fost amplu discutat în comisia de buget și a fost respins de comisie pentru următoarele două motive. În primul rând, accesul la această piscină nu este rezolvat în mod corespunzător. Știu că sunt eforturi și va trebui găsită o soluție mulțumitoare în privința aceasta, este adevărat că în Cf scrie dreptul de servitute, dar cred că acest lucru nu este satisfăcător.

În al doilea rând, am cheltuit 20 miliarde lei pentru această piscină. Acum se spune că partea de acoperiș nu este corespunzătoare din punct de vedere al structurii și că această mansardare se propune pentru că oricum ar trebui făcut ceva cu consolidarea. Aș dori să văd un referat făcut de un expert neutru, nu expertul primăriei, după care putem discuta. Eu nu cred că acum doi ani nu s-a știu dacă există o asemenea problemă, când sau investit acolo bani serioși și nu ni s-a prezentat acolo. Putem discuta de orice fel de investiție sau chiar reparație capitală în funcție de: raport de expertiză autorizat și corespunzător și dacă se găsește o soluție mulțumitoare și liniștitoare pentru acces la această piscină. Prea mult am investit și acum se cer prea mari investiții ca să rămânem “plutitori” cu această piscină. Acesta a fost motivul pentru care am refuzat acest material.

Dl. consilier David: - v-aș propune să nu fiți așa de drastic în a respinge. Părerea mea este că amânare cu o completare, într-adevăr dacă acel pericol de prăbușire a fâșiilor prefabricate de beton care constituie acoperișul la ora actuală într-adevăr există, atunci acest lucru trebuie certificat de un expert de rezistență. La Tîrgu-Mureș la fostul IPJ avem 5 sau 6 persoane care sunt abilitate de MLPAT pentru a face astfel de expertize. Propunerea mea ar fi ca până în ianuarie, expertiza se poate face și acum se poate merge și pe cerere de ofertă pentru că o astfel de expertiză ca valoare nu este foarte mare și procedura de a atribui la cineva această expertiză se poate face într-o săptămână pe procedura de 7 zile și atunci să amânăm materialul până în ianuarie și atunci această expertiză să fie gata. Dacă și stâlpii nu sunt în regulă, atunci trebuie schimbată și structura de rezistență nu numai acoperișul, și atunci nu mai sunt buni indicatorii din Studiul Fezabilitate care este în fața noastră.

Dl. primar Florea: - dacă doriți o amânare e foarte bine. Domnilor consilieri, amânăm Piscina “Mircea Birău” de aproape doi ani de zile. Această piscină este un blestem ca orice lucru făcut din furat. Piscina s-a făcut din furtișaguri din materiale de pe șantier; cu mari erori în construcție. V-am invitat la fața locului. Prin acoperiș plouă și mișcă. Poate gândiți corect acum să facem o expertiză și să mai lungim treaba. V-am invitat la fața locului să decideți ce faceți cu ea. Ați hotărât, continuăm. Dl. Mailat sta cu două navete de bere pregătite pentru a cumpăra și piscina.

V-am invitat să cumpărăm o casă ca să-i facem o intrare demnă de numele dat acestei piscine, dar nu ați vrut. Dacă tot amânați o lună, rezolvați și această problemă. Este un cetățean din Ungaria după care umblu de 3 ani de zile și nu-l găsesc, oferindu-i o variantă ca să putem cumpăra acolo o cameră. Omul nu vrea. L-am rugat pe dl. Csegzi, dar nici el nu și-a putut folosi diplomația. Acolo este o variantă clară, certă, cumpărăm un imobil, are intrare, dar acoperișul mișcă. Dacă tot facem un acoperiș boltit și luminos să mai putem adăuga încă 500 mp pentru că acoperișul prin forma care o va avea, va permite, acesta a fost scopul și am vrut să prindem un program european. Aici a fost graba noastră. Desemnați 2-3 persoane mergeți la fața locului și decideți în luna ianuarie. Iarăși ne trezim că nu avem intrare și dl. Mailat e numai chestiune de timp, că nu mai agrează drept de servitute.

Dl. consilier David: - nu trebuie comisie, domnule primar, pentru că dacă unul ca dl. Csakan care e expert de 30 de ani în rezistență, dacă dânsul spune că e bun sau nu, eu iau de bun ce spune dânsul. Până în ianuarie trebuie văzută și o rezolvare a situației spusă de dl. Kolozsvari:

Dl. primar Florea: - pe mine dacă mă prinde bugetul și nu cuprindem acest lucru în buget și punem în rezervă, o să spuneți că suntem neserioși. Acesta a fost scopul.

Dl. consilier David: - până în ianuarie când vine bugetul să fie și expertiza ca să putem cuprinde cum ați spus dvs. amânăm, dar expertiza să fie gata.

Dl. consilier Sita: - acest expert care semnează aici eu știu că e cel mai bun din oraș. Ați spus un nume adineauri, mergeți cu amândoi.

Dl. consilier David: - dl. Moldovan a făcut o expertiză că mansardarea care se vrea, structura aceasta rezistă, dar nu s-a făcut expertiza clădirii întregi. Primăria trebuie să ceară minim trei oferte de expertiză. Cine oferă mai puțin acela face expertiza. Nu e favoritism din partea mea. Trebuie luate oferte conform legii, trei oferte minim și care face mai ieftim acela ia răspunderea. Să știți că nu e autoexpres răspunderea. Dacă așa de gravă e situația, mâine ar trebui închis acolo.

Supun la vot amânarea și expertiza să fie întocmită pentru luna ianuarie.

Comisia de negociere propun să fie aceeași care a fost și pentru locuințe.

Supun la vot amânarea proiectului de hotărâre.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Todoran L.)

Proiectul de hotărâre a fost amânat.

(Nu a votat dl. consilier Molnar G.)

Punctul nr. 24 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru reorganizarea serviciilor publice din subordinea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș ca instituții publice cu personalitate juridică:

Dl. consilier David: - dacă sunt observații?

Dl. consilier Kolozsvari: - considerăm, așa cum am discutat și în comisia de buget, că nu este suficient de fundamentat și nu este o problemă care se poate introduce în ultima ședință a anului. Are implicații destul de multiple, chiar dacă nu apare în material din discuții rezultă acest lucru, ca atare regret că trebuie să propun din nou amânarea, pentru că nu se poate discuta acest material fără o fundamentare serioasă.

D -na secretar Cioban: - domnilor consilieri, dacă citiți articolul 2 (în primul articol este vorba în principiu de această reorganizare) scrie: “demersurile pentru dobândirea calității personalității juridice se vor face prin grija șefilor serviciilor publice în cauză, cu sprijinul celorlalte direcții, din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Procedurile se vor finaliza după aprobarea bugetului pe anul 2010, dar nu mai târziu de 1 aprilie 2010”. Se dorește să demarăm un studiu pentru reorganizarea serviciilor publice cum se face peste tot în țară, știți că din aceste studii ar putea rezulta dacă este personal suficient, insuficient sau prea mult și eu cred că o aprobare de principiu puteți da, urmând ca în luna aprilie să se vină cu o hotărâre concretă, cu o nouă organigramă cu o nouă reorganizare, în funcție de toate aceste studii și analize care se fac împreună de serviciile de specialitate și direcțiile de specialitate din cadrul aparatului propriu.

Dl. consilier Molnar: - în ședința comisiei de buget noi am exprimat că nu împotriva acțiunii avem obiecțiuni, dar în completarea expunerii de motive de o pagină, să fie cinci fraze care conțin interesul comunității, interesul primăriei, avantajele care rezultă și ce se dorește a obține prin reorganizare. Am citit ca să încerc să deslușesc exact care sunt consecințele acestei reorganizări, fiindcă este vorba de un principiu atunci evident că cei care au inițiat au un calcul, că va fi mai simplu, mai ieftin, mai eficient, mai rapid, aceste lucruri să fie cuprinse atunci când dăm un aviz de principiu fiindcă suntem de acord cu acele principii și atunci nu mai avem asemenea discuții. O explicație de cinci pagini uneori este mai puțin decât 6 sau 7 fraze clare. În cazul în care se face reorganizarea, propunerea, care ajunge în comisie, atunci eu dacă sunt interesat pot să confrunt principiile în modul cum se regăsesc în material. Va fi o propunere care e propunerea cuiva care știe mai bine ca mine. Dacă își fixează obiectivele și ne explică de ce dorește și vedem că este în avantajul Primăriei Municipiului Tîrgu-Mureș atunci pot să verific dacă vreau, dacă aceste principii se regăsesc în material finit și atunci și munca acelora este apreciată iar noi sutem mai utili și nu votăm în necunoștință de cauză.

Dl. consilier David:- eu vă propun o chestie pertinentă. La ar. 1 ar trebui să spunem “se aprobă elaboarrea unui studiu de reorganizare a serviciilor publice fără personalitate juridică, în unități cu personalitate juridică”. La art. 2 aș spune “pe baza acestui studiu aprobat de hotărârea consiliului local demersurile pentru dobândirea personalității..rămâne. De ce nu se poate aproba demararea elaborării unui studiu?

Dl. primar Florea: - dacă vreți să lămurim lucrurile, le putem lămuri și după pauză. Este un amplu proces de reformă a administrațiilor locale. S-a plecat de la ideea că sunt primării cu mii de angajați și primării cu sute de nagajați. O primărie de comună are 15 angajați la 1000 de locuitori. Etc. S-au hotărât criteriile după care să se facă acest lucru, standardele de costuri care vor duce la eficentizare. Noi avem foarte multe unități care sunt sub statutul de funcționar public în cadrul Primăriei Tîrgu-Mureș. Multe vor trebui reorganizate în societăți cu statut juridic, ne păstrăm oamenii, păstrăm standardele, dar nu sub statul pe care îl au acum. Ceea ce spus și dl. David este corect. Dați un acord de principiu și vă prezentăm aceste servicii cum vor arăta. Tot dvs. veți decide.

Dl. consilier Kolozsvari: - acest material implică în mod normal acest studiu de care vorbim. Am cerut fundamentat, nu am spus studiu. Să se dea un termen că până la ședința din ianuarie, ceea ce spune dl. Primar e rațional să se organizeze ca să fie mai eficient, dar pus în forma acesta nu știm ce se întâmplă, nu știm despre ce este vorba, ca atare materialul trebuie fundamentat și prezentat.

Nu suntem împotriva eficientizării activității. Însuși material trebuie să fie studiu, nu trebuie un studiu separat.

Dl. consilier David: - ba da. Din punctul meu de vedere ca să putem decide în cunoștință de cauză, trebuie un studiu de specialist. Am înțeles că se propune o pauză.

Dacă am început dezbaterea, supun la vot amânarea materialului.

Cine este pentru? - 10

Cine este împotrivă? - 8 (Fărcaș I., Georgescu M., Gujan L., Maior C., Florea C., Matei D., Roman I., Urcan G.)

Cine se abține? - 3 (Todoran L., Buda B., David C.)

Proiectul nu s-a amânat.

Varianta cealaltă era că se aprobă în principiu elaborarea unu studiu pentru transformarea unităților care nu au personalitate juridică, în personalitate juridică. Să dăm un termen maxim până 15 februarie, studiu care va reintra la consiliu local și atunci se va hotărî.

Supun la vot proiectul cu modificările propuse de mine, termen până în 15 februarie pentru elaborarea studiului de transformare în unități cu personalitate juridică.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 4 (Bakos L., Benedek I., Mozes L., Peti A.) Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 4 abțineri.

P A U Z Ă

Punctul nr. 25 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 394/2009 referitoare la susținerea proiectului „Tîrgu Mureș - Oraș Digital European”:

Dl. consilier David: - dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)

Punctul nr. 26 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A. - dl. Todoran Liviu Emil Nicu să aprobe documentele referitoare la punctele de pe Ordinea de zi a ședinței ordinare A.G.A. a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș:

Dl. consilier David: - dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cie este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Molnar G.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 27 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de utilaje independente și lucrările de investiții din domeniul public presupus a se realiza în 2010 din sursele proprii ale S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș:

Dl. consilier David: - dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cie este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)

Dl. consilier David: - am rugămintea către Aquaserv, fiindcă are datorii multe către terți, are și de recuperat dar mai ales are datorii la Apele Române, dacă nu ați avea apa brută nu ați avea activitate, așa că vă rog să mai plătiți și la Apele Române.

Punctul nr. 28 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu obiective de investiții propuse a se realiza în anul 2010 cu finanțare parțiale sau integrală de la bugetul local repartizată pentru S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș:

Dl. consilier David: - dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cie este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 29 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 112/2000 referitoare la aprobarea strategiei specifice pentru diferite tipuri de clienți în vederea recuperării creanțelor R.A. Aquaserv Tîrgu Mureș, pentru activitățile de bază:

Dl. consilier David: - dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cie este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 30 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință:

Dl. consilier David: - dacă nu sunt înscrieri la cuvânt, supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cie este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 31 s-a retras de pe ordinea de zi.

Punctul nr. 32 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor construcții tip garaj din categoria garaje acceptate amplasate pe domeniul public și privat al Municipiului Tîrgu Mureș în zonele de cartiere:

Dl. consilier Bakos: - acest subiect apare o dată pe an, de fapt propunerea este să nu apară o dată pe an, ci din 3 în 3 ani să ne întâlnim cu această problemă. În anul 1997 consiliul a luat o hotărâre cu privire în special la garajele ilegal construite în Tîrgu-Mureș. Sunt câteva mii de asemenea garaje, o mare parte din aceastea sunt construite ilegal iar consiliul de atunci a găsit această soluție intermediară. De atunci această problemă revine o dată pe an. Anul trecut am venit cu o propunere de reglementare a acestei situații să gândim un plan de 20-30 de ani în care să rezolvăm această problemă prin diverse mijloace și am solicitat acest lucru. Ori nu apare în mape, ori nu s-a întâmplat nimic mai mult în această privință în acest an. E un subiect delicat, dar situația în care ne aflăm este una incorectă sau ilegală. Din păcate nu am ajuns nici consiliul, nici primăria la maturitatea necesară ca să abordeze această problemă. Chiar dacă această prelungire implică o muncă destul de mare, totuși eu aș sugera să discutăm și anul viitor această problemă, poate până la ședința din ianuarie o să numim o comisie sau să găsim o echipă și să ne gândim la o strategie. Nu vrea nimeni să demoleze garaje, dar trebuie să reglementăm situația, ca urmare propun ca în acest an, atâta timp cât nu avem o strategie cu privire la garajele ilegale și cele acceptate - este vorba de 3000 de construcții - eu v-aș propune să lăsăm un an și să corelăm această decizie a noastră cu o comisie de specialitate.

Dl. director Racz: - doresc să fac o mică clarificare. Noi vorbim despre garajele acceptate de către consiliul local. La ora actuală avem în jur 3500 de garaje din care 2500 sunt autorizate și cam 800 sunt ilegale care urmează a fi demolate. Nu vorbim despre garajele pe care dorim să le demolăm. Aceste acte se referă la acele garaje care au fost acceptate. În fiecare an noi facem în jur de 2500 de acte de acceptare. Dacă ne gândim la consumul de hârtie, de resurse umane care se ocupă doar cu încasarea banilor, eu consider că e foarte mult. De aceea am propus acest termen de 3 ani.

Dl. primar Florea: - va fi un lucru la fel de responsabil ca și cu SC Energomur SA care va trebui să-l luăm în calcul. Și eu sunt de acord ca într-o perioadă determinată și mai putem veni cu următoarea propunere: să le dăm un număr de ani, 3 ani, și apoi le ridicăm și faci parcare. Cred că e mai ușor de suportat o variantă de genul acesta decât să te duci de pe un an pe altul să-i spui să-și ridice garajul. Să-i dai o perioadă de 3 ani, să-i amintești apoi că au mai rămas doi și cred că și consilierii ar avea un rol important în întâlnirile în cartiere. Va fi o luptă. De exemplu, garajele din Libertății, este bătaie de joc să distrugem un teren acolo care ar putea intra în colaborare cu piața și acolo rog armata să-mi dea 5 metri că le mut gardul pe banii noștri și tot terenul acela câștigat de la un capăt la altul al cazărmii să facem garaje, ca să le distrugem de acestea să putem muta piața, pentru că Piața Armatei cred că e de prisos, începem să gândim un centru comercial. A trecut perioada de bunăvoință a noastră. Aici avem o variantă în cap. Să mergem cu construcții de blocuri cu parcaje mari la parter, unde să le dai alternativă și atunci poți să-i dărâmi garajul și varianta termen limită 3 ani. Cred că e chestie care în fața lor ar fi mai acceptabilă decât să-i spui că de anul viitor începem somația cu demolarea. Ce-i legal nu comentăm.

Dl. consilier Bakos: - cred că anul acesta acești oameni au fost nedreptățiți, au fost loviți de noi fără vina noastră. Taxele speciale pentru aceste construcții au fost apobate în ședința din luna martie, acestea au intrat în vigoare în luna aprilie. Oamenii au primit înștiințare din partea executivului despre taxa care trebuie plătită. În urmă cu câteva zile au primit somație și înștiințare de plată cu niște penalități enorme pentru acele sume despre care nu au știut fiindcă nu au primit înștiințare despre cifra corectată. Eu aș veni cu propunerea, nu știu în ce măsură legal sau administrativ avem soluția, ca aceste penalități să fie șterse sau contabilizate în taxa pe care urmează să o pătească în anul viitor.

Dl. consilier David: - este vorba despre cei care sunt buni platnici. Dacă eu în ianuarie îmi plătesc taxa pe garaj nu poate veni consiliul cu o hotărâre din martie ca să mai plătesc ceva, pentru că eu mi-am făcut datoria.

D-na director Kiss: - noi am trimis înștiințările de plată pe anul 2009 încă din luna decembrie 2008.

Dl. primar Florea: - trebuie să o rezolvăm. Apare la raportul Curții de conturi și apare problema pe dvs. Noi nu puteam decât în felul acesta în acționăm. E drept că hotărârea a fost adoptată târziu. Ce se poate face, dvs. să luați o hotărâre de consiliu în care cei buni platnici îi împărțiți, ca noi să scădem aceste lucruri și dl. Ercsei să opereze la taxe.

Dl. consilier Bakos: - nu știu în ce măsură propunerea mea a fost agreată, în sensul de a numi o comisie care să se ocupe cu strategia cu privire la aceste garaje acceptate. Nu la cele ilegale.

Dl. consilier Kolozsvari:- sunt foarte multe garaje care s-au construit înainte de 1989 în care formele erau altele, schimbarea sistemului nu înseamă că acele reglementări care erau valabile atunci noi avem dreptul să le schimbăm ulterior. Acele reglementări erau valabile atunci, omul dacă a respectat reglementările, are dreptul să considere că este autorizat. Trebuie făcută o diferențiere. Esențialul este, ceea ce a propus și dl. Bakos, împreună cu primăria și o comisie trebuie să facă o strategie cum putem rezolva această problemă a garajelor, pentru că sunt foarte multe locuri ocupate de garaje, sunt aiurea cum sunt construite în multe părți, chiar garaje vechi, ele ar trebui dărâmate imediat, iar în privința impozitului, foarte mulți ne-au sesizat că au primit o înștiințare și au plătit, ca ulterior să apară cu niște penalizări. Ca atare trebuie să completăm hotărârea cu încă un articol prin care ștergem aceste penalizări.

D-na secretar Cioban: - m-am gândit la un text și vi l-aș propune după cum urmează: “se aprobă scutirea de plată a majorărilor de întârziere pentru persoanele care au achitat taxa specială până la adoptarea hotărârii consiliului local de majorare “.

Dl. consilier David: - dar nu numai penalitățile. Noi nu am ridicat și cuantmul cu acea hotărâre de consiliu?

D -na secretar Cioban: - ba da. Cuantumul îl plătește toată lumea, dar unii plătesc și majorări, pentru că până la 1 aprilie sunt foarte multe persoane care au achitat integral toate taxele locale. Acele persoane nu s-au mai reîntors la noi să plătească și au primit somații în luna decembrie. Acest text are în vedere acele majorări de întârziere care s-au pus de la 1 martie până la sfârșitul anului.

Dl. consilier David: - și taxa, dacă noi am luat hotărâre în luna martie și a intrat în vigoare de la 1 aprilie,

D-na secretar Cioban: - taxa e anuală, a plătit-o toată lumea. Acum e vorba de majorări.

Dl. consilier David: - eu sunt de acord cu textul acesta, dar părerea mea este că juridic se poate ataca. Mergem pe varianta propusă de d-na Cioban, încă un articol introdus în această hotărâre.

Dl. primar Florea: - gândiți-vă că facem sala de sport în Aleea Carpați. O să lași în fața sălii țigănia aceea de garaje? Acolo sunt autorizate, sunt în regulă, dar îi dai somație că în trei ani de zile,

Dl. consilier David: - comisia vine cu o propunere și hotărâm. Sunt propuși pentru comisie dl. Maior, dl. Bakos și subsemnatul.

Dl. viceprimar Maior: - înțeleg că hotărârea va trece în genul că se prelungește 3 ani de zile urmând să analizeze comisia pe care o stabilim acum, când este oportun.

Dl. primar Florea: - nu știu dacă 3 ani; până la 3. Dacă tu trebuie să faci o bază undeva și ai nevoie de teren, așa este și hotărârea pentru ocuparea domeniului public, în caz că primăria necesită amplasamente, atunci...

Dl. consilier Bakos: - sunt de acord cu menținerea și cu argumenele privind 3 ani, din considerentele spuse de dl. Racz, în schimb să stabilim un termen de 31 martie pentru comisie, pentru a elabora strategia cu privire la garajele acceptate.

Dl. consilier David: - în concluzie, se introduce un nou articol propus de dna Cioban, s-a stabilit comisia formată din trei persoane care a primit termen 31 martie.

Cu aceste amendamente, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

Punctul nr. 33 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru reglementarea situației unor terenuri din intravilanul Municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. consilier David: - dl. Kolozsvari a avut o observație care probabil că este bună, nu ar trebui să ne pripim și aici ca să introducem deodată toate terenurile care sunt în agricol acum să-l punem construibil fiindcă taxa se mărește foarte mult, poate că unii vor folosi în continuare nu pentru construcție, și nu știu dacă acum se pot trata toate la fel.

Dânsul a propus să fie o amânare. Dacă eu am un teren de un hectar în Tîrgu-Mureș fac casa pe 20 de ari, iar pe restul cultiv porumb, nu e corect să-mi luați și pe acel teren această taxă construibilă.

Trăim în oraș sau la Băla?

D-na secretar Cioban: - există niște prevederi legale care-i obligă pe cei care dețin terenuri agricole să le declare la registrul agricol. Dacă ele sunt declarate, nu intră în această categorie de intravilan. Trebuie să fie clar pentru totdeauna că cetățenii la termenele prevăzute de lege să facă declarațiile prevăzute de aceasta. La registrul agricol dacă veniți, noi le facem somații, nu au venit unii nici de 5 ani de zile să spună că are 20 de ari teren arabil nu este construibil. Până la urmă toți trebuie să respectăm legea, mai bună sau mai rea, cum e făcută.

Dl. primar Florea: - mai e un aspect. Trebuie să dăm un aspect pozitiv în oraș. Multă lumea vrea să declare. Toată lumea are interdicție de construire, ne mirăm că oamenii fug la Corunca.

D -na director Kiss: - 70% din terenurile din Tîrgu-Mureș sunt declarate terenuri agricole. Am făcut o situație și am și spus că Tîrgu-Mureșul se autogospodărește.

Dl. primar Florea: - m-au trecut în Asociația municipiilor ca să răspund de acest capitol - inventarierea terenurilor agricole. Este un lucru pe care l-am ridicat noi primarii. Sigur că cetățeanul declară și trebuie să facă dovada. Vor fi niște reglementări ale consiliului local care vor prevedea. A face P.U.Z.-uri în zonă este obligatoriu.

Dl. consilier Bakos: - nu îmi este clar ce se întâmplă cu curțile comune. Dat fiind faptul că acolo nu există o dezmembrare a terenurilor. Până când se plătea o taxă modică nu era o problemă, dar regulamentul sau materialul nu dă răspuns la acest aspect, cum se împarte în această situație. Mulți nu plătesc nimic pentru curțile comune.

D -na director Kiss: - curțile comune sunt terenuri în folosință comună; taxă folosină teren.

Dl. consilier Benedek: - într-adevăr în Tîrgu-Mureș sunt niște proprietăți cu niște terenuri foarte mari. Dacă sunt într-o zonă centrală a orașului, nu știu dacă e bine să le menținem ca terenuri agricole.

Dl. primar Florea: - vă propun o variantă de reflexie. Hotărâți în consiliul local că rămâne teren agricol încă 20 de ani. Vă garantez că mâine veți avea contrariul.

D-na arhitect șef: - este normal ca acolo unde terenul este construibil, regulamentul general de urbanism permite construirea, și valoarea acestui teren este cu totul alta decât a unui teren agricol. Este corect ca și impozitul să se plătească pe măsură.

Dl. primar Florea: - d-nă arhitect, se dorește să veniți cu o clarificare în luna ianuarie. Mandatați comisia de urbanism să lucreze cu

Dl. consilier David: - supun votului dvs. amânarea.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Proiectul de hotărâre a fost amânat.

Până în luna ianuarie comisia de urbanism împreună cu d-na arhitect șef să clarifice situația.

Punctul nr. 34 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei pentru pregătirea și organizarea licitațiilor pentru vânzarea imobilelor aflate în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș precum și a Caietului de sarcini aferent acestor proceduri:

Dl. consilier David: - dacă nu sunt observații, supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Bakos L.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și o abținere.

(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Z.)

Punctul nr. 35 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureș a terenului situat în str. Livezeni, nr. 7 precum și aprobarea vânzării acestuia către S.C. Sandoz S.R.L.:

Dl. primar Florea: - nu știu cine e Sandoz, dar vă dau un ordin de diferență. Societatea Asfarom, acel personaj a plătit primăriei Tîrgu-Mureș, făcând o analiză acum câți bani am încasat de la acea societate, aproape 800 mii euro, în trei ani. Domnii de la Sandoz nu știu dacă plătesc 800 de dolari în 3 ani; tot prin bunăvoința dvs. cântăriți acum. El vine în centrul cartierului, nu știu ce condiții de mediu are, câte locuri de muncă are, dar știu că a avut niște proptele că a venit președintele Sloveniei la Tîrgu-Mureș ca să-și apere o instituție privată. Asta se numește lobi, nu corupție. Pe mine m-a exasperat contractul prost care s-a făcut cu această societatea prin care plătește 0,4 dolari pe metru pătrat. Atunci am spus să hotărâți să-i vindeți cu 200 sau 300. A merge în continuare cu acel contract pe 25 de ani, este bătaie de joc.

Dl. consilier Benedek: - domnule primar, sunt alte probleme. Știți foarte bine că acolo a fost un teren de fotbal și abuziv s-a desființat. Ulterior am aflat că terenul era proprietatea noastă. Apoi, fabrica respectivă și-a luat niște angajamente care nu au fost respectate, că face un teren de joacă unde copiii au acces.

Dl. primar Florea: - domnii de acolo au reușit să scoată de la Ministerul Tineretului și Sportului în perioada când era P.S.D. la putere, acel teren, declarându-l că este inutil pentru sport, lucru care nu s-a făcut nicăieri în România decât ce a făcut familia din Tîrgu Mureș. Au venit la Primăria Tîrgu-Mureș și au oferit la schimb, spunând că nu au intrare, ieșire, au mai “îndulcit” hotărârea de consiliu, îmi amintesc că d-na Kovacs se opunea masiv că va fi o fabrică de medicamente și că va mirosi în zonă. Atunci s-a făcut un schimb. Consiliul local a aprobat schimbul unui teren, ei să-și facă parcare în spate, iar în față ei să facă un parc. Au făcut parcul, doar că are un acces limitat din cauza clădirii din față. Ei au vrut să se extindă 10 metri în față din parc, să-și extindă fabrica și să achiziționeze terenul din spate. Am spus să vină în consiliu local să facem varianta și propunerea. Am spus să hotărâți dvs. prețul, dar au respectat condițiile. Am vrut să reziliem contractul într-un fel să mărim cuantumul redevenței. Este jenant să pretinzi 0,4 dolari/mp.

Dl. consilier Molnar: - e vorba de expertul nostru care în urmă cu ceva timp a evaluat terenul la Livezeni sub cimitir, un teren valoros, la 70 de euro, după eforturi susținute, iar aici evaluează acel teren absolut fără valoare, la 63 euro. Ceva nu merge bine în țara aceasta și în orașul acesta. Eu m-aș bucura dacă unele greșeli s-ar putea corecta, însă în ceea ce privește experții noștri, am mare semn de întrebare.

Dl. consilier Buda: - noi de obicei cumpărărm în zone similare cu prețuri mai mari decât vindem. În al doilea rând, chiar în comisia noastră de comerț noi am avut o discuție despre acel parc și chiar am fost cu câteva asociații de proprietari și există o problemă vis-â-vis de accesul după o anumită oră. Asociațiile de proprietari au semnalat că uneori la 3 sau la 4 închid parcul, tocmai când copiii ar putea să meargă.

Dl. consilier David: - am înțeles că sunt obiecții la preț.

Dl. primar Florea: - am o propunere. Probabil că vom ajunge la litigiu cu ei. Domnii juriști mi-au spus că nu am niciun motiv. Eu zic că în prima intenție de a arăta bunăvoința orașului, și să faceți dvs. o expertiză și să mergeți cu sumă maximă; sau amânați.

Dl. consilier David: - dl. Benedek a propus amânarea.

Supun votului dvs. amânarea materialului.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Florea C.)

Cine se abține? - 1 abținere (Roman I.)

Proiectul de hotărâre s-a amânat.

Dl. consilier Sita: - cumpăram pentru cimitir afară și s-a pornit de la peste 100 de euro. Acesta în centrul orașului 63 de euro? Eu rog comisia de urbanism să vină cu un preț.

Dl. consilier David: - noi nu putem veni cu un preț. Câteodată dl. Legian poate că face bine, dar părerea mea este că dânsul nu ține cont niciodată de valoarea de piață.

Dl. primar Florea: - domnule Sita, vă mai spun un lucru. Dacă mâine îmi aprobați cimitirele să le pun pe grad de eficiență, vă arăt cum un loc de cimitir costă dublu decât o casă.

Punctul nr. 36 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării și vânzarea către Pop Marius a cotei de 339/486, teren aferent locuinței situate în Tîrgu Mureș, str. Furtunei, nr. 12:

Dl. consilier David: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 37 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării și vânzarea către S.C. Centru Medical Topmed S.R.L. a unei suprafețe de teren aferente construcției situate în Tîrgu Mureș, str. Dorobanților, nr. 5:

Dl. consilier Benedek: - vreau să nu fiu înțeles greșit că e vorba despre o firmă cu activitate similară. Construcția care a apărut acolo e foare ciudată și vreau să văd autorizația de construire.

Dl. primar Florea: - autorizația e dată de pe timpul fostei arhitecte șefe. Și mie mi s-a părut că pică chiar pe calea ferată. Ajungem la nivel de inflație de policlinici private și o să vedeți că și le transformă în altceva.

Dl. consilier David: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Pui S., Peti A.)

Cine se abține? - 7 abțineri (Bakos L., Balint S., Buda B., Kolozsvari Z., Molnar G., Mozes L., Torzsok S.)

Proiectul de hotărâre s-a respins.

Punctul nr. 38 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea fișei de evaluare în vederea vânzării și vânzarea către S.C. Oligraf S.R.L. cotei de 64/760 teren aferent locuinței situate în Tîrgu Mureș, str. Cuza Vodă, nr. 53/3:

Dl. consilier David: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 39 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Asociația Betania -Valea Rece a unei suprafețe de teren aparținând Municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. consilier David: - cu permisiunea dvs. reprezentanții rromilor din Valea Rece cer două minute să ne facă o informare.

Reprezentant rromi: - am aflat că se face un proiect pentru o clădire din Valea Rece despre care noi nu știm nimic. Acea clădire a fost făcută pentru rromi de o fundație internațională pentru dispensar, dl. pastor a dat-o afară pe doctorița de familie și tot cartierul este revoltat că nu mai avem medic de famiie. Vrem ca proiectul acesta să fie amânat pentru clarificrea situației.

Dl. viceprimar Maior: - doctorița a plecat că nu mai poate să plătească întreținerea, lumina, gazul, terenul este pe primărie, construcția este făcută de o fundație. În cazul în care dvs. nu votați să-i dăm terenul de sub clădire ca să-și poată face toate actele necesare, mâine putem să mergem să o dărâmăm. Este vorba de terenul de sub clădire. Pentru ce se ceartă ei între ei, e problema lor, nu intervenim noi. Ideea este că dacă nu le dăm dreptul ei nu pot să-și facă actele.

Dl. consilier David: - nu e bine formulat, că scrie “împrejurul clădirii”.

Dl. consilier Kolozsvari: - în momentul în care avem o intervenție de la populația interesată, suntem obligați să examinăm această intervenție. Ca urmare, nu putem lua o hotărâre fără să examinăm această intervenție a locuitorilor din zonă. Acest lucru trebuie investigat și apoi hotărâm în cunoștință de cauză.

Dl. consilier David: - supun votului dvs. amânarea materialului.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Fărcaș I.)

Proiectul de hotărâre a fost amânat.

Dl. viceprimar Maior: - luna viitoare vor veni alții care să spună să sunt reprezentanții rromilor și tot așa.

Dl. consilier David: - noi putem face investigații să hotărâm în cunoștință de cauză, dacă nu este o cauză să plece că nu are cu ce plăti, cum am mai ajutat și alte organizații neguvernamentale că le-am dat, putem plăti lumina noi. Propun să reluăm discuția în ianuarie.

Punctul nr. 40 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Milășan Marcela și soțul Petru a unei suprafețe de teren aparținând Municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. consilier David: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abținere (Mozes L., Peti A.)

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 2 abțineri.

(Nu a votat dl. viceprimar Maior C.)

Punctul nr. 41 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Klimatronic

Service S.R.L. a unei suprafețe de teren aparținând Municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Kolozsvari: - nu am avizat în comisie, cerând o soluție mai estetică. Nu suntem împotrivă dar să fie o soluție avizată, în corelare cu vecinii.

Dl. consilier David: - practic se amână cu prezentarea unei alte variante care să fie în concordată din punct de vedere arhitectural, cu celelalte.

Supun votului dvs. amânarea materialului.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Roman I.)

Proiectul de hotărâre a fost amânat.

Dl. consilier Sita: - am solicitat să ni se dea 2-3 modele de scări care se pot face la aceste intrări.

Dl. consilier David: - nu e vorba de model, este vorba de diferență de nivel, aceasta fiind o intrare mult mai înaltă decât restul. Trebuie să vină cu o soluție ca intrarea lui să fie la același nivel.

Dl. consilier Sita: - și materiale și estetic. În orașul nostru sunt cel puțin 30 de feluri de intrări făcute. Să se dea un model estetic.

Punctul nr. 42 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Zsigmond Zsolt și soția Otilia a unei suprafețe de teren aparținând Municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Fărcaș: - propun amânarea pentru că nu ne-a prezentat o variantă cum va arăta. Având în vedere că este pe bulevard, la intrare în oraș, trebuie să ținem cont de cum arată. În plus, iese mult de sub aliniamentul balconului de sus.

Dl. primar Florea: - eu zic să aprobați să facem o regulă, că dacă nu o să apară că la unii da, iar la alții nu. Concesiunea este una și aprobați la pachet.

Doamnă arhitect șef, vă rog să prezentați consiliului local în termen de o lună variante de alucobond sau material elegant.

Dl. consilier Mozes: - făcând parte din comisia de urbanism, de obicei eu merg la fața locului să văd cât de real este materialul, pot să vă spun că acest material este bine întocmit, este vorba despre unificarea fațadelor. Nu iese cu nici un centimetru în plus. Noi am cerut să se facă așa cum au făcut și vecinii să fie uniform.

Dl. consilier David: - supun la vot amânarea materialului.

Cine este pentru? - 7 voturi (Todoran L., Fărcaș I., Gujan L., Maior C., Matei D., Sita I., Urcan Gh.)

Cine este împotrivă? - 11 voturi

Cine se abține? - 3 abțineri (Kolozsvari Z., Benedek I., Roman I..)

Proiectul de hotărâre nu se amână.

Supun la vot materialul din mapele dvs.

Cine este pentru? - 14 voturi

Cine este împotrivă? - 5 voturi (Todoran L., Georgescu M., Maior C., Matei D., Urcan Gh.)

Cine se abține? - 2 abțineri (Fărcaș I., Sita I.)

Proiectul de hotărâre a fost respins.

Punctul nr. 43 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind soluția arhitecturală la reabilitarea energetică a anvelopei blocurilor de locuințe:

Dl. consilier Torzsok: - am făcut o adnotare la ședința comisiei, au început să apară în oraș izolări la etajele 2, 3, ar trebui să interzicem aceste izolări, ori se face uniform tot blocul, ori să interzicem. Propun interzicerea anvelopării neuniforme pe blocuri/apartamente și aplicarea legii autorizării constucțiilor.

Dl. primar Florea: - am și făcut aceste înștiințări, i-am anunțat că pun în pericol blocul respectiv de a avea o fișă de evaluare energetică, fiindcă făcând ei, ei nu vor putea obține și-i aduc în pericol pe toți ceilalți cetățeni.

Dl. consilier Kolozsvari: - primim foarte multe sesizări, ceea ce spune dl. Torzsok că se fac dezordonat izolațiile, se vopsește în fel de fel de culori. Mai apare un lucru asupra căruia trebuie atenționate asociațiile de proprietari, în multe părți unde președintele asociației nu este suficient de format face niște contracte cu anumiți antreprenori care sunt total neserioși, plătesc niște avansuri, iau materialele care rămân pe jumătate, deci, undeva trebuie să intervenim să punem ordine în aceste lucruri fiindcă altfel devine o catastrofă. Așa cum a devenit cu garajele, repetăm același lucru.

Dl. consilier Todoran:- eu am o problemă mai amplă, în ultimele două luni în discuțiile cu oamenii prin cartiere, în zona centrală și Cornișa, au reușit să mă impresioneze locuitorii orașului care doreau o estetică a orașului. Mă refer la imobile care prin diferite metode au fost cumpărate de diferite societăți, cum ar fi Cocoșul de Aur, Restaurantul de la Platoul Cornești, Hotel Grand, Cabana de la Week-end a SC Zamur SA, etc. lăsate în paragină, creează un cuib pentu șobolani. Rog executivul, pe dl. primar, să delege un plan de măsuri urgent pentru a remedia această situație. Propun, fie să impunem un impozit de 20-30-50 de ori mai mare decât ar trebui, fie să-i obligăm să vândă aceste imobile dacă nu sunt în stare să le gestioneze. Vă rog să fie introdus pentru următoarea ședință un proiect de hotărâre pentru rezolvarea acestei situații.

Dl. consilier Bakos:- referitor la aceste soluții individuale, sunt de acord că arată urât, eu m-am documentat la vechiul arhitect șef, până astăzi acest lucru nu era ilegal. Această hotărâre va reglementa această situație, dar conform unei uzanțe ea nu poate fi aplicată retroactiv. Poate d-na arhitect șef poate să infirme că există și reglementări legale, altele decât cea de astăzi, care să interzică. La mine au fost în audiență persoane care au făcut acest lucru și atunci m-am interesat că nu interzice legea să se facă, intră în categoria de refacere a tencuielii.

Am rugămintea să se aplice începând cu data adoptării hotărârii de consiliu.

D-na arhitect șef: - există o astfel de hotărâre de consiliu în urma căreia s-a făcut o comisie împreună ce cei de la Poliția Comunitară, s-a făcut inventarierea tuturor clădirilor, s-au identificat proprietarii, urmează să se aducă lista și să se impună măsuri de la caz la caz.

În al doilea rând, pentru clădiri monument istoric așa cum este Cocoșul de Aur, s-a început corespondența cu proprietarul clădirii, conform procedurilor legale, urmând ca după parcurgerea pașilor, să se impună și luarea unor măsuri drastice din partea autorității publice locale.

Dl. consilier David: - cu observația comisiei de urbanism, supun la vot materialul prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier David: - mai avem Punctul nr. 6 în regim de urgență, s-au clarificat în pauză lucrurile, s-a constatat că într-adevăr e o urgență majoră.

Dl. consilier Kolozsvari: - nu îmi retrag observația pe care am făcut-o privind reglementările și faptul că am încălcat iarăși regulamentul, dar dat fiind că ceea ce s-a explicat este de interes comun, am fost de acord să propunem să discutăm acest material, pentru că într-adevăr este vorba de un sens giratoriu la capătul podului, pare a fi important, dar cu rugămintea ca de acum înainte să dispară aceste încălcări ale regulamentului.

Dl. consilier Torzsok: - în pauză am formulat două observații care aș dori să fie incluse în hotărâre, și anume, ca toate costurile privind dezmembrări, întabulări, să fie suportate din bugetul local, să nu punem omul la cheltuială. O altă observație, la una din poziții cred că firma S.C. Iko S.R.L. a cerut un teren în folosință și atunci să precizăm un termen de 20 de ani, să aibă siguranță acel om.

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hotărâre cu observațiile care s-au făcut.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Mozes L.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și o abținere.

(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)

Dl. primar Forea: - vă mulțumesc pentru întreaga colaborare din acest an, vreau să vă invit la masa festivă, după această ședință.

Dl. consilier David: - vă rog să faceți propuneri pentru președintele ședinței de consiliu care urmează.

Dl. viceprimar Maior: - propun pe dl. consilier Todoran Liviu.

Dl. consilier David: - supun la vot propunerea făcută.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Todoran L.)

Cu 20 de voturi pentru și o abținere a fost ales dl. consilier Todoran Liviu președintele ședinței următoare a Consiliului.

Dl. consilier Kolozsvari: - fiind un om al tradițiilor și dat fiind că pentru mine este al cincilea mandat de consilier, la fiecare sfârșit de an am avut ceva de spus.

Au fost perioade mai dificile, mai ușoare, cred că putem face mult mai mult să închegăm acest consiliu și să putem lucra mai eficient, dar aceasta este o sarcină a anului viitor.

Doresc să vă adresez un salut călduros, urări pentru Crăciun și Anul Nou și vă doresc la toți sănătate, bucurie în familie și satisfacții în muncă.

Dl. viceprimar Maior: - vă muțumesc că am reușit într-un an de zile să colaborăm împreună, vă doresc Sărbători fericite și vă așteptăm la masa festivă de sfârșit de an.

Dl. consilier David: - Ordinea de zi fiind epuizată, vă mulțumesc pentru participare.

Nemaifiind alte discuții la ordinea de zi, lucrările Ședinței ordinare a Consiliului local municipal se încheie.

dl. consilier David Csaba - președinte de ședință___________________

jrs. Cioban Maria - Secretarul Municipiului Tîrgu-Mureș _________