Proces verbal din 17.09.2009

Sedinta de consiliu din 17 septembrie 2009

PROCES - VERBAL

încheiat cu ocazia Ședinței extraordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș din data de 17 septembrie 2009

Dl. consilier Vlas: - doamnelor și domnilor, stimați consilieri, permiteți-mi să deschid Ședința extraordinară a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș din data de astăzi, 17 septembrie 2009.

Din totalul de 23 consilieri locali, sunt prezenți la ședință 22 consilieri locali. Absentează domnul consilier Kolozsvari Zoltan

Invit la prezidiu pe dl. primar al Municipiului Tîrgu-Mureș - dr. Dorin Florea.

Conform Convocatorului, avem 3 puncte pe ordinea de zi și un punct în regim de urgență.

Dl. consilier Sita: - nu înțeleg de ce trebuie să intre în regim de urgență amplasarea bustului lui Suto Andras în Piața Mărăști. Nu știu ce legătură are Suto Andras cu Mărăști, Mărășești, Oituz.

Dl. consilier David: - vreau să vă aduc la cunoștință o doleanță a Fundației Csakra - Centru de educare și protecție a rromilor și să vedem cum putem să-i ajutăm.

Punând în aplicare hotărârea de guvern privind desegregarea școlară, elevii din clasele compacte de rromi din cartierele târgumureșene, au fost dispersați în diferite gimnazii din oraș: Gimnaziul Romulus Guga, Gimnaziul Dacia, Gimnaziul George Coșbuc, Școala 17, Gimnaziul Friedrich Schiller, etc. Având în vedere că distanțele pe care trebuie să le parcurgă de la domiciliu la școală sunt mari, iar acești elevi provin din familii foarte sărace și nu-și permit să plătească abonamentul la autobuz, în vederea prevenirii abandonului școlar vă rugăm să aprobați următoarele: pentru elevii de la Gimnaziul Friedrich Schiller să le puneți la dispoziție un autobuz, iar celor de la Școala nr. 7, aproximativ 10 elevi, să le asigurăm abonament gratuit și angajarea câte unui mediator școlar, muncitor necalificat la cele cinci școli, în cel mai scurt timp posibil asociația va prezenta primăriei situația exactă urmând ca până la proxima ședință de consiliu să redactăm un proiect de hotărâre. Vă rugăm ca în această ședință să aprobați în principiu solicitările noastre pentru SC Transport local SA să ne pună la dispoziție mijloacele de transport necesare începând cu data de 21 septembrie.

Dl. consilier Vlas: - în acest sens, cred că sunteți de acord să însărcinăm comisia de cultură din cadrul consiliul local pentru a face o analiză asupra acestui material și în ședința ordinară de la sfârșitul lunii septembrie să vină cu propuneri asupra oportunității solicitărilor din acest material.

Supun la vot dacă sunteți de acord cu acest lucru.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Matei: - aș dori ca lucrurile să fie clare. Problema îmi aparține și ne aparține celor care lucrăm în învățământ și am făcut numeroase analize, iar amplasarea copiilor în cele trei unități de învățământ am ridicat-o și în ședința anterioară, s-a stabilit, inclusiv cu mediator (nu pentru fiecare copil mediator pentru că trebuie să ne încadrăm într-un anumit număr de posturi). Singura solicitare care a făcut-o inspectoratul și înspre consiliul local, a fost cea legată de transportul copiilor la locațiile pe care le-am stabilit. Am întâmpinat și întâmpinăm greutăți și din partea directorilor, de exemplu Școala 10 nu acceptă să primească acești copii. Sunt copiii municipiului, este vorba despre 127 de copii, am avut nenumărate întâlniri, de la începutul lunii august până în prezent, lucrurile sunt clare, astăzi este ultima întâlnire cu reprezentanții rromilor, cu profesorii și educatorii care îi instruiesc, cu directorii de unități de învățmânt, problema transportului, inclusiv cu mediatorii: cine-i așteaptă, cine-i încolonează, cine-i urcă și-i coboară din mașină.

Dl. consilier Vlas: - prezentați raportul de soluționare la ședința următoare.

Dl. consilier Matei: - o să prezint un raport clar.

Dl. consilier Vlas: - comisia din cadrul consiliului să ia aminte.

Supun aprobării dvs. ordinea de zi care este prezentată în dosare.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Sita I.)

Cine se abține? -

Ordinea de zi a fost aprobată cu 20 de voturi pentru și un vot împotrivă.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Actului Constitutiv al S.C. Compania Aquaserv S.A. și mandatarea reprezentantului A.G.A. dl. Todoran Liviu Emil Nicu să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a Ședinței A.G.A. extraordinare din 23.09.2009, ora 11,00 și a Ședinței A.G.A. ordinare din 23.09.2009, ora 12,00 a S.C. Compania Aquaserv S.A Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Vlas: - dau cuvântul d-nei secretar pentru câteva clarificări.

D -na secretar Cioban: - domnilor consilieri, am rugămintea să vizualizați Nota care este în dosarul fiecăruia dintre dvs. Partea primă a acestei Note se referă la derularea evenimentelor de la ședința anterioară până la ședința actuală și față de toate discuțiile care au fost, precum și cele privind acest subiect la Ministerul Mediului, spre a veni în sprijinul autorității publice județene și municipale și nu numai, am făcut trei propuneri care au în vedere acceptarea observațiilor făcute prin Hotărârea nr.13 de la A.D.I. Aquainvest, eliminarea termenului de acționari din toate articolele care se referă la acest subiect vis-a-vis la intransigența Ministerului Mediului și a celor care se ocupă de aceste probleme cu privire la acest proiect al orașului și pentru a asigura că orașul va fi proteguit în ceea ce privește averea sa SC Compania Aquaserv SA pe 49 de ani, înscrierea în art. 19 la alin 2 și 4 a formulei “componența Consiliului de administrație va respecta proporționalitatea capitalului social”. Acest lucru va duce la ceea ce înseamnă viitorul acestui oraș, viitorul Companiei Aquaserv să fie hotărât întotdeauna, grație acestui capital social, de către reprezentanții orașului din toate vremurile, pe 49 de ani.

Această propunere v-o fac având în vedere că ea nu este cuprinsă în art. 1 nici în forma scurtă respectiv modificările la actul constitutiv, dar nici în forma integrală urmare inserării în articole a acestor propuneri, situație în care dvs. dacă veți analiza aceste propuneri veți ajunge la concluziile la care au ajuns și ceilalți cu care am discutat și atunci se va însera în cazul aprobării în textul integral al Actului Constitutiv și care va fi comunicat în această formă la Aquaserv și celelalte instituții interesate.

Dl. consilier Vlas: - mulțumesc pentru seriozitatea de care ați dat dovadă, ați clarificat situația, fapt pentru care nici nu s-a înscris nimeni la cuvânt.

Supun votului dvs. aprobarea materialului în forma în care se află în dosar și cum a fost prezentat de d-na secretar.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

5

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 2 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind liniile de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2009:

Dl. consilier Vlas: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 3 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea deschiderii circulației pietonale în Pasajul Subteran Pietonal - Piața Victoriei Tîrgu Mureș.

Dl. consilier Molnar: - propun o completare și anume să precizăm în hotărâre că nivelul minim al lucrărilor precum și condiții de efectuare și utilizare a spațiilor sunt cele cuprinse în scrisoarea nr. ___ care face parte din hotărâre. Altfel, acea declarație de intenție nu este angajantă pentru cel care ne-a înaintat. Deci, să fie parte din hotărâre, ca să fie foarte clar. Dacă e nevoie de o formulare mai completă, atunci se face. Art. 2 în această hotărâre nu are ce căuta fiindcă încă nu oferim spațiu comercial, ca să nu părem neserioși.

Dl. consilier Vlas: - e pertinentă intervenția dvs. dacă nu sunt alte înscrieri la cuvânt, cu ceea ce a spus dl. Molnar supun aprobării proiectul de hotărâre.

D -na secretar Cioban:- pentru mine nu este clar, cu art. 2 sau fără art. 2?

Dl. consilier Vlas: - dl. Molnar a solicitat fără art. 2? Eu am supus doar cu modificarea propusă de dvs., nu și scoaterea art. 2.

Dl. consilier Molnar: - eu am propus fără art. 2, fiindcă nu are nicio legătură conținutul art. 2 care este un subiect care trebuie rezolvat și care ține de activitatea noastră. Cealaltă este ca să dăm în sfârșit circulației. Am propus fără art. 2.

Dl. consilier Vlas: - cred că nu deranjează cu nimic.

Dl. viceprimar Maior: - e ok fără art. 2 urmând ca în termen de 30 de zile să venim cu un nou caiet de sarcini, cu alte prețuri, adică cu același preț ca data trecută.

Dl. consilier Vlas: - supun la vot proiectul de hotărâre fără art. 2

Cine este pentru? - 22 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 1 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării bustului scriitorului Suto Andras:

Dl. consilier Sita: - propun să amânăm azi acest material și să intre în comisii.

Dl. consilier Vlas: - există o propunere a d-lui Sita ca acest material să intre în comisii.

Dl. viceprimar Csegzi: - nu este vorba de o noutate. De 3 luni de zile discutăm despre acest subiect, inițial s-au refuzat toate variantele de busturi și denumiri de străzi pe motivul că înainte cu 6 luni de alegeri nu se poate veni cu asemenea material. Între timp a apărut în dosare materialul cu generalul Gușă, între timp noi doream să promovăm bustul pe locația respectivă a lui Suto Andras, în consecință se completează acel material promovat în ședința anterioară și când toți cei prezenți v-ați dat cuvâtul că se va vota în această ședință.

Dl. consilier Vlas: - conform cu regulamentul sunt nevoit să supun la vot propunerea d-lui Sita de amânare a materialului.

Cine este pentru? - 2 voturi (Sita I., Urcan Gh.)

Cine este împotrivă? - 15 voturi

Cine se abține? - 5 abțineri (Todoran L., Buda B., Fărcaș Benedek I., Vlas F.) Propunerea de amânare a fost respinsă.

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum este prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Sita I., Urcan Gh.)

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă.

Dl. primar Florea: - problema de mediu, astăzi sunt prezenți la Combinat reprezentanți de la Ministerul Mediului, Garda Națională de Mediu, Agenția Teritorială Regională de Mediu și Locală, și vor gândi soluții care vor fi în următoarea perioadă, încât să sprijinim și combinatul să nu mai creeze atâta îngrijorare.

V-aș propune să vă gândiți pentru o ședință extraordinară sau o abordare, ne tot întâlnim pentru problema SC Energomur SA și vreau să vă spun că nu este clarificată. Vor fi două teme: dacă votați în principiu cumpărarea Liceului Unirea sau demararea negocierilor cu Biserica pentru Liceul Unirea și aș face-o și pentru Liceul Bolyai, chiar dacă o să respingă preoții, dar vreau să văd dacă Consiliul local ar fi dispus să intru în negocieri cu bisericile pentru cumpărara instituțiilor de învățământ având în vedere că este intolerabil să vedem cum se degradează și să ne înțelegem, cu toată bunăvoința dar nu au bani. Proiecte europene pe axele care s-au depus, nu cred că cineva va mai înființa ceva axă pentru un program european. Cred că o responsabilitate din partea consiliului local, să arătăm că există această voință. Nu înseamnă bani, de multe ori însemna și un angajament pe termen lung, care ar putea aduce o încredere bisericii și totodată un act de gentilețe din partea lor, nu banii să conteze, ci voința.

La SC Energomur SA, din toate cercetările pe care le-am făcut trebuie să definiți foarte clar, vă spun foarte serios eu anticipez că lucrurile nu se reglementează economic, guvernul actual nu a anunțat să vândă nici B.C.R., nici Sidex Galați, nici Petrol, cum au făcut ceilalți, dând falsa impresie că sunt creșteri economice. Eu anticipez că în situația în care s-a ajuns prin poziții luate contra legii, abuzuri, a fostului prefect, a deputaților, au creat o situație în care la SC Energomur SA lucrurile nu mai pot să meargă așa. Definim într-o ședință de consiliu care condomini vor rămâne cu sursa noastră și le vom menține, iar celelalte, să dăm posibilitatea oamenilor să-și vadă de treabă pentru că dacă mâine propunem cu plata în rate în patru ani, am ieși mai corect față de cetățean, cu toată bunăvoința dvs. și respectul care l-am avut, dar lucrurile au scăpat de sub control.

Ca să avem liniște, să demarăm programul de energii alternative. Va fi un subiect pentru care care va trebui să discutăm două zile, atâta vom discuta. Nu putem lăsa la lipsa unei voințe sau decizii, fiindcă practic, ne amăgim singuri. Regret că a plecat directorul de la Aquaserv. Eu am toate studiile făcute, care o să demonstreze foarte clar că nu vom greși față de cetățeni, nu din cauza noastră s-au întâmplat aceste lucruri. Orașul a fost corect, dar deputații să înțeleagă că nu există un comportament când ești în campanie electorală și altul prin care să încalci voința orașului.

Am luat legătura cu societăți, o să vă prezint că în patru ani de zile oamenii pot să-și ducă lucrurile, sau putem să le coordonăm noi într-un mod ordonat, dacă nu haosul va domni peste tot. Și Aquaservul a pățit acum că nu poate să producă o contorizare separată, deoarece condominiu are regulile sale.

Aquaservul, am cerut să vă facă o informare vis-a-vis de necazurile care s-au creionat prin Curtea de Conturi, ne-am trezit cu marii specialiști ai Curții de Conturi. Cu toate că reprezentanții Uniunii Europene au spus clar că bani sunt cheltuiți corect și s-au făcut plăți corecte pentru programul ISPA, ei s-au trezit să spună nu, au dat în judecată și probabil că instanța nu a fost foarte atentă la acest subiect și ne-am trezit că dl... voia ca românii să dea bani înapoi Uniunii Europene; cu toate că cei din UE au spus că au fost cheltuiți corect.

La pasaj, sunt de acord ce spuneți dl. Maior, luați în calcul domnilor consilieri până se formează un vad comercial în pasaj și probabil și coafezele și frizerii sunt o categorie care atrag după sine clienți. Nu putem cere prețuri mari de la început riscând să tot anulăm și să licităm câțiva ani la rând. Varianta este să mergeți pe o sumă mică și regândire după 2-3 ani cred că ar fi mai corectă.

Cu penitenciarul, vreau să vă orientați clar, răspunsul l-am primit de la parchet că ar fi interesați într-o abordare, pentru mâine am programat o întâlnire cu președinta Consiliului județean, dar se pare că lipsește o săptămână, să vedem dacă Consiliul județean vrea să participe la acest program și dacă cele câteva instituții spun, eu demarez studiul privind rentabilitatea achiziționării și ce destiație să oferim ca să ne recuperăm banii, dacă intrăm în pregramul de construcția unui penitenciar.

Dl. consilier Vlas: - mulțumesc pentru operativitate și mulțumim presei care sperăm ca va informa corect cetățenii acestui oraș.

Dl. primar Florea: - o felicitare la modul corect în care ați ridicat problema în detrimentul unor mercenari. Ați votat hotărârea cu porumbeii, pe care îi apreciem, dar să nu crească lumea porumbei la balcon. Am fost criticați, a fost atacat consiliul local în prima zi, în a doua zi s-a pus în cârca primarului și s-a și executat. Le-am scos celor care au prezentat acest lucru, respectiv celor de la Realitatea, site-urile lor în care cu multă seriozitate prezintă ce a făcut primarul Romei, primarul Londrei, primarul Veneției și consiliile locale adiacente. Acolo se plătesc amenzi de la 1000 Euro sau 50 Lire sterline, fără nicio problemă. Am remis un comunicat în numele dvs. al consiliul local și al primăriei, arătând că într-adevăr și oameni responsabili sau orașe responsabile au făcut înaintea noastră acest gest. Noi lăsăm porumbeii, numai să nu fie crescuți în balcon, etc.

Dl. consilier Vlas: - Ordinea de zi fiind epuizată, vă mulțumesc pentru participare.

Nemaifiind alte discuții la ordinea de zi, lucrările ședinței extraordinare a Consiliului local se încheie.

dl. consilier Vlas Florin - președinte de ședință______________________

jrs. Cioban Maria - Secretarul Municipiului Tîrgu-Mureș ___________