Proces verbal din 08.05.2009

Sedinta de consiliu din 8 mai 2009

PROCES - VERBAL

încheiat cu ocazia Ședinței extraordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș din data de 8 mai 2009

S-a prezentat Sinteza procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30 aprilie 2009.

Dl. consilier Kolozsvari: - doamnelor și domnilor, stimați consilieri, permiteți-mi să deschid ședința extraordinară a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș din data de astăzi, 8 mai 2009.

Președintele ședinței de astăzi este dl. viceprimar Maior Claudiu, pe care îl invit să preia conducerea ședinței. De asemenea, invit la prezidiu pe domnul primar al municipiului Tîrgu-Mureș - dr. Dorin Florea.

Dl. viceprimar Maior: - doamnelor și domnilor, stimați consilieri, declar deschise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș din data de astăzi 8 mai 2009.

Din totalul de 23 consilieri locali, sunt prezenți la ședință 20 consilieri locali. Absentează d-nii consilieri Sita Ioan, Ichim Marius și Roman Ioana.

Dl. consilier Bakos: - înainte de a începe discuțiile referitoare la ordinea de zi, propun să ne întrunim în calitate de A.G.A. SC Asfamur SRL. Este doar o simplă formalitate în sensul că societatea Asfamur deține niște procente la societățile Asphadrum și Aspharom. Ca urmare, cele două societăți, ca să-și poată depune bilanțul reprezentantul nostru trebuie să voteze în aceste societăți. Cum suntem acționari minoritari nu prea are importanță ce decidem noi, dat fiind faptul că acționarii majoritari pot decide asupra repartizării profitului. Aveți în mape materiale, este vorba doar să ne pronunțăm să acceptăm situațiile financiare ale dânșilor, respectiv să mandatăm pe cineva. În material este propus dl. Savu Lucian să voteze în numele consiliului la Adunările generale a celor două societăți. Și noi am propus în materialele care le aveți în mape să scoatem profitul din aceste două societăți, dat fiind că acesta este interesul municipalității. În funcție de votul A.G.A. se va decide un vot favorabil nouă sau împotriva noastră. Oricum, nu putem influența decizia.

Eu vă rog să votăm că luăm act de situațiie financiare ale societăților Aspfadrum respectiv Aspharom și îl împuternicim pe dl. Savu Lucian să voteze în Adunările Generale a celor două societăți până la organizarea concursului.

Supun la vot materialul cu cele trei puncte.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost aprobată cu 18 voturi pentru.

Dl. viceprimar Maior: - Ordinea de zi a ședinței de astăzi cuprinde 4 puncte din care primul punct s-a retras - în urma discuțiilor care au avut loc cu dl. Csegzi, dl. primar și d-na președintă Lokodi - și încă 9 puncte cu caracter de urgență.

Supun la vot ordinea de zi propriu-zisă cu cele 3 puncte, plus cele 9 puncte în regim de urgență.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Molnar G.)

Ordinea de zi a fost aprobată 19 voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 1 s-a retras din ordinea de zi

Punctul nr. 2 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind facilități fiscale acordate la S.C. Energomur S.A.

Dl. viceprimar Maior: - la ședința trecută s-a cerut un punct de vedere al SC Energomur SA care s-a prezentat în mape.

Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 3 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției parcaj subteran Piața Trandafirilor - zona centrală:

Dl. viceprimar Maior: - d-na arhitect șef și dl. Gliga Dan vor să prezinte niște idei la care am convenit împreună cu dl. primar, studii de prefezabilitate și putem veni în completare cu idei.

D-na arhitect Miheț: - am pregătit o scurtă prezentare pentru susținerea oportunității investiției și am încercat să includem și câteva variante de rezolvare a încadrării în ansamblu arhitectural construit a acestei investiții.

Sub aspectul oportunității, am enumerat cele mai importante argumente începând cu insuficiența locurilor de parcare în zona centrală. Primăria a realizat un studiu privind necesarul locurilor de parcare în zona centrală și doar pentru angajații instituțiilor și societăților comerciale amplasate perimetral în Piața Trandafirilor s-a centralizat un necesar de 646 locuri de parcare a care se adaugă și necesarul de parcări pentru turiști și persoane aflate în tranzit.

Alt argument este imaginea urbană dominată în prezent de automobile parcate sau aflate în tranzit în detrimentul circulației alternative pietonale și a circulației cu biciclete. Realizara acestui parcaj subteran cu o capacitate de 400 locuri ar duce la eliminarea parcărilor supraterane din piață și la folosirea spațiului respectiv pentru amenajarea circulațiilor alternative, pietonale și cu biciclete, având ca rezultat creșterea calității ambientale.

Un alt argument este dat de potențialul turistic neexploatat al ansamblului costruit exsitent din Piața Trandafirilor. După cum știți, municipiul Tîrgu-Mureș a accesat fonduri nerambursabile pentru proiectul reamenajarea și conservarea Cetății medievale din Tîrgu-Mureș în valoare de 7 milioane euro, iar realizarea acestui proiect va avea ca rezultat pozitiv creșterea semnificativă a numărului de turiști pentru care vor trebui asigurate și locuri de parcare în zone perimetrale accesibile. Un alt argument fără de care nu am fi astăzi aici este și existența unor soluții moderne pentru rezolvarea problemei parcărilor fără reducerea calității ansamblului istoric. Aici am enumerat câteva din demersurile unor municipii din Transilvania, respectiv în Cluj Napoca s-a probat de către consiliul local realizarea unei parcări subterane pe mai multe nivele, în Piața Mihai Viteazul 2-3 nivele, zilele trecute s-a semnat contractul pentru proiectare și execuție în perteneriat cu o firmă străină.

În municipiul Iași se va construi un complex cu 3000 locuri de parcare în valoare de 50 milioane euro sub complexul urbanistic Palas din centrul municipiului (aici va fi o investiție privată), iar în municipiul Timișoara Consiliul local a aprobat realizare unei parcări subterane cu 300 locuri în centrul orașului, prin asociere cu o firmă privată, valoare totală a investiției fiind de 5 milioane euro, în parteneriat public privat.

În planul de situație am încercat să prezint câteva imagini, fronturile construite care au o valoare importantă nu sunt vizibile numai din anumite unghiuri.

Pentru detalierea soluției propuse în acest studiu de fezabilitate în rog pe dl. Gliga să facă prezentarea

Dl. Dan Gliga: - aș dori sub aspect tehnic să subliniem oportunitatea și necesitatea realizării acestei investiții. Cu privire la modul de parcări și numărul de locuri existente pentru zona centrală suntem în posesia unor date extrase de la societatea care administrează în momentul de față parcările din zona centrală a municipiului Tîrgu-Mureș. În esență, pentru Piața Trandafirilor care face obiectul acestei discuții, avem un număr de 115 locuri de parcare la bordură, pentru Piața Victoriei care este în continuarea Pieței Trandafirilor către zona primăriei, mai există un număr de 69 locuri, deci, practic discutăm despre un număr de 184 locuri de parcare pentru zona cuprinsă între Hotelul Grand și Catedrala Mare. Discutând de locurile existente pe străzile adiacente care pleacă sau ajung în Piața Trandafirilor, str. Artei, str. Bolyai, str. Bartok Bela și str. Horea, o 2

totalizare a locurilor de parcare pentru aceste străzi care sunt toate la bordură, există un număr total de 260 locuri de parcare. Practic, în momentul de față, pentru zona centrală avem la dispoziție un număr de aproximativ 450 locuri de parcare.

Prin soluția propusă, respectiv realizarea unei parcări subterne sub tot parcul din zona centrală se propune realizarea pe un singur nivel a unui număr de 400 locuri de parcare. Acest subiect a fost coroborat și cu Hotărârea Consiliului local privind reamenajarea parcului din zona Pieței Trandafirilor, și vis-a-vis de Hotărârea Consiliului local prin care a fost aprobat caietul de sarcini pentru parcarea din spatele Palatului Culturii unde s-a aprobat începerea procedurilor de licitație pentru o parcare care să aibă minim 150 locuri de parcare.

Propunerea pentru realizarea acestei parcări prevede ca pe viitor, în cazul în care s-ar realiza un număr de 400 locuri de parcare care ar suplimenta locurile de parcare strict pentru Piața Trandafirilor, urmând ca locurile de parcare pe str. adiacente să rămână în exploatare. Într-un calcul scurt se poate observa că s-ar ridica numărul locurilor de parcare de la 450 la 660 locuri, o suplimentare cu 200 locuri, pentru că în principiu s-ar dori ca zona Pieței Trandafirilor să nu mai aibă partea de carosabil destinată pentru locuri de parcare, urmând ca această zonă să rămână deschisă doar traficului de tranzit prin Piața Trandafirilor, amplasarea stațiilor pentru mijloacele de transport în comun cât și a stațiilor de taxi, și s-ar crea posibilitatea de realizare a unor căi de circulație pentru biciclete; asta, în măsura în care și dvs. veți agrea acest lucru, cu redimensionarea carosabilului care în momentul de față are o dimensiune cuprinsă între 9 metri în zona Statuii Soldatului Necunoscut ajungând până la o lățime de carosabil de aproximativ 11 metri în zona Catedralei Mari.

Pentru soluția propusă, zonele portocalii reprezintă părțile de acces și ieșire din parcajul subteran pentru mașini. Partea de acces pietonal este marcată prin zonele roșii, respectiv ieșiri cu scări rulante sau chiar și cu liftul, fiindcă va fi asigurat accesul și pentru persoanele cu handicap. Sunt propuse ieșiri în toate zonele care acoperă parcajul, astfel încât să fie posibilitatea de acces cât mai largă în toată Piața Trandafirilor.

Din punct de vedere al lucrărilor de execuție, realizarea acestei parcări nu ar presupune închiderea traficului în zona centrală pe perioada de execuție. Singura măsură care ar trebui luată pe perioada de execuție ar fi ca să se intrerzică parcările la bordură astfel încât zona respectivă să poată fi folosită pentru dularea traficului rutier prin Piața Trandafirilor. Ca și tip de construcție, este o construcție simplă, pe cadre realizate din structuri de beton cu armături, înălțimea parcajului propus este în jur de 2,5 metri, astfel încât în parcajele respective accesul să fie asigurat doar pentru turisme.

Rețele edilitare importante nu există sub acest amplasament, cea mai importantă rețea este cea de canalizare care este sub partea de circulație din dreapta, care este conectată la rețeaua de canalizare ce merge către str. Libertății, respectiv pe str. Enescu. Restul rețelelor existente, apă, gaz, sunt toate la bordură, nu există decât rețeaua de iluminat public din zona parcului care va trebui refăcută integral și mai există o traversare de conductă de apă care face legătura între str. Bartok Bela și str. Bolyai. Soluția propusă pentru realizare este cu o lucrare de excavare, pentru realizarea lucrărilor de fundare va trebui să se coboare la un nivel de -5 metri față de cota actuală, urmând ca peste parcajul subteran să se asigure o zonă de pământ pentru o vegetație cu un anumit nivel, o anumită înălțime.

Recomandabil ar fi ca această înălțime să atingă 1-1,5 m, astfel încât cota de realizare a parcajului subteran să nu fie foarte adâncă, motiv pentru care nu s-ar întâmpina dificultăți în execuție.

Vegetația înaltă care opturează în foarte mare măsură imaginea celor două clădiri, se va propune o reamenajare la nivel urban cu soluții moderne, cu piatră, astfel încât zona centrală a orașului să devină o zonă atractivă pentru traficul pietonal.

Parcajul este compus din două corpuri, fiindcă există o frântură în zona ceasului floral, parcul neavând dimensiuni cu linii drepte pe direcția de mers de la statuia Soldatului Necunoscut către Catedrala Mare. Soclul Statuii lui Avram Iancu și soclul Statuii Soldatului Necunoscut nu vor trebui mișcate sau ridicate pe timpul execuției deoarece tot ce înseamnă lucrări au fost prevăzute astfel încât să nu fie afectată structura de rezistență a acestor două obiective.

D -na arhitect Miheț: - soluția finală adoptată în Piața Mihai Viteazul din Cluj presupune mutarea statuii pe perioada execuției și apoi relocarea. Nu încerc să propun soluții acum, doresc doar prin imagini să exemplific realizări de parcări subterane cu spațiu vegetal deasupra.

Amenajarea parcului după finalizarea parcajului subteran se va face în urma unui concurs de soluții care va studia nu numai amenajarea spațiilor verzi, a aleelor și a mobilierului urban ci și amplasarea statuilor.

Ceea ce supunem atenției este solicitarea de aprobare a demarării investiției, începând cu proiectare, studiu de fezabilitate, documentații de urbanism, etc.

Dl. consilier Bakos: - eu sunt adeptul soluțiilor îndrăznețe de care acest oraș duce lipsă.

Întreb dacă proiectul a fost discutat cu Biserica Ortodoxă și cu Societatea Avram Iancu.

Dl. consilier David: - în principiu, dacă prin proiect amenajarea ulterioară a suprafeței nu va schimba specificul de astăzi, aș putea să spun că sunt de acord. Cum ați prezentat dvs. prin grandoarea acestui proiect, automat trebuie făcută dezbatere publică.

În al doilea rând, puteam să discutăm foarte serios în comisii, eu aș cere extinderea acestui parcaj, intrarea să fie und este statuia Soldatului necunoscut și din punctul meu de vedere să fie mutat.

Ați arătat niște poze vechi care sper că nu le-ați arătat numai să facă impresie și dacă spuneți că va fi și o reamplasare a anumitor statui tradiționale și caracteristice pentru Tîrgu-Mureș, eu nu sunt de acord ca proiectul de amenajare să fie separat de proiectul de parcare. În momentul în care noi decidem că aprobăm demararea sau trecerea efectivă la acest proiect, eu vreau să văd cum vor fi acele reamplasări. Cred că nu sunteți împotrivă ca noi ca și consilieri să venim cu idei.

Dl. consilier Kolozsvari: - totdeauna am fost de părere ca studiile să le finanțăm, să avem studiile pregătite prin care să avem o vedere de ansamblu cu ce anume vrem să realizăm. Am o obiecțiune de ordin procedural. Probleme de timpul acesta este foarte bine că se prezintă în plen, dar apoi necesită discuții în comisii. Comisiile sunt pentru a se discuta aceste detalii și în utima vreme foarte multe probleme nu se discuă în comisii, ci intră direct în plen.

Realizarea unui parcaj subteran este necesară, ca și a unei parcări supraterane, dar cu puțin studiu este foarte ușor de realizat parcare subterană mai mare decât ceea ce este aici, sub Piața Republicii. Distanța este foarte mică, este tot în centrul istoric, este un loc mare și rog să se studieze varianta aceasta de a înființa o parcare subterană corespunzătoare acolo, care nu deranjează centrul.

Dl. consilier Molnar: - aș vrea să evităm ca acestă idee interesantă să devină un subiect de discuții și conferițe de presă așa cum nu o dată s-a întâmplat. Cred că toată lumea din acest oraș dorește să fie schimbări și lucruri bune, dar în același timp știți foarte bine că probleme mult mai simple, o licitație, o închiriere de teren, o investiție mult mai mică ca amploare a fost discutată în detalii în comisii.

Eu am câteva întrebări și propuneri, de exemplu, nu știu cât o să coste locul pentru parcare fiindcă am primit materialul în urmă cu 10 minute și nu am avut timp să-l studiez și ar fi o desconsiderare a celor care muncesc ca să spun da sau nu fiindcă nu cunosc despre ce este vorba.

Am rugămintea să evităm să facem din această idee interesantă și sper să ajungem de comun acord la investiție, și acest lucru să-l facem prin acordarea unui timp de 2-3 săptămâni de discuții în comisii după care concluziile vor fi trase în ședința de plen. Să nu începem aici să aducem argumente pro sau contra, fiindcă ceea ce au muncit aici specialiștii zile întregi, nu pot să-mi dau cu părera fără să citesc. Există o practică, dăm un aviz de principiu. Avizul de principiu este un acord și de aceea aș propune ca acest material să se întoarcă în ședința ordinară din luna mai. Mă gândesc la suma care este necesară, aș dori să știu cum va fi asigurată această sumă, etc. nu se poate acum să transformăm ședința în întrebări și răspunsuri.

D -na consilier Georgescu: - cred că ideea înființării unei parcări subterane este binevenită. Am o întrebare de eficiență. Această parcare practic desființează locurile supraterane de parcare. Făcând o diferență, am înțeles că rămân 200 de locuri de parcare câștigate față de actuala situație a parcărilor în centru. Aș dori să întreb dacă nu se poate face fără investiție enormă o suplimentare de locuri vis-a-vis de acest proiect care din punctul meu de vedere este salutar. Dacă desființăm toate locurile de parcare supraterane și le face pe cele subterane, câștigăm 200 de locuri. Poate fi parcarea ușor extinsă fără sume colosale ca să câștigăm niște locuri de parcare în plus? Atâta timp cât începerea săpăturilor oricum necesită niște cheltuieli.

Dl. Gliga Dan: - acest material se prezintă a treia oară în consiliu. Prima dată a fost prezentat în cursul anului 2008 la nivel de informare, apoi a fost prezentat în cursul lunii februarie și suntem la a treia prezentare a materialului.

Sub aspectul tehnic sesizat de dvs. într-adevăr extinderea parcării se poate face și la nivel de extindere laterală, respeciv sub părțile carosabile, dar sub părțile carosabile existente în momentul de față există rețele edilitare care ar trebui deviate pentru această extindere. În schimb, această parcare se poate face pe două nivele. Dvs. puteți hotărî ca acestă parcare, de la 400 de locuri să fie extinsă la 800 de locuri. Am prezentat un studiu de prefezabilitate, fără să avem discuții, nu am îndrăznit până când dvs. nu luați o decizie cu privire la acest subiect, dacă se continuă procedurile de realizare a studiilor de fezabilitate, proiectare, nu s-a discutat cu niciun fel de instituție, cu nici un fel de organism de eliberare de avize pentru acest subiect. În momentul în care dvs. aprobați demararea procedurilor, vor începe și acele discuții. Până atunci s-a prezentat o soluție de principiu, care poate să sufere modificări de orice fel de natură, de capacități, de amplasamente, de dimensionare, de realizare a părții supraterane, respectiv amenajarea parcului, sub aspect urbanistic.

Din punct de vedere tehnic sunt două probleme diferite: realizarea proiectării pentru parcajul subteran care reprezintă o anumită spcialitate și realizarea parcului suprateran care trebuie coroborat cu hotărârea consiliului local din 2007, în care se spune clar că nu se modifică dimensiunile parcului existent în momentul de față. Atâta timp cât nu există o decizie cu privire la înaintarea în faza de studii de fezabilitate sau proiecte, până la momentul respectiv nu putem discuta la nivel de detaliu.

Dl. consilier Buda: - vreau să ridic un aspect principial. Tot discutăm că nu se fac parcări în oraș. Eu sunt de acord să acordăm un vot de principiu. Dl. director a spus că urmează ca problemele pe care dvs. le considerați sensibile să poată fi discutate. Dacă astăzi la un proiect care ne-a fost prezentat a treia oară îl amânăm sau respingem, vom da dovadă că suntem neserioși în fața cetățenilor. Dacă unii dintre dvs. consideră că nu sunt satisfăcute anumite cereri, cred că ulterior avem timp să găsim o formă prin care acestea să fie satisfăcute, fiindcă tot votul consiliului va fi cel care va finaliza această investiție.

Dl. consilier David: - acum m-am uitat la devizul general, valoarea presupusă a investiției este de 345 miliarde lei. D-na Georgescu a ridicat bine problema, dăm 345 miliarde lei pentru 140 locuri de parcare față de situația actuală și noi am aprobat parcarea supraetajată din spatele Palatului Culturii pentru 150 de locuri și aș vrea să văd aceea cât costă. De asta am cerut să discutăm în comisii.

Dl. consilier Torzsok: - dacă ne gândim serios la această parcare, cred că ar trebui cel puțin procedural să respectăm niște treburi. În afară de a se reîntoarce materialul în comisiile de specialitate, eu aș avea două propuneri. Fiind o investiție de anvergură trebuie neapărat o dezbatere publică prealabilă. În al doilea rând, avem o comisie tehnică a municipiului în care sunt cei mai buni arhitecți, vă rog să-i convocați. Aș dori ca înainte să intre în comisia de specialitate a consiliului, să am părerea acestor specialiști, a comisiei tehnice. Propun reîntoarcerea în comisii, viza comisiei tehnice, respectiv o dezbatere publică.

Dl. primar Florea: - ceea ce a apropus dl. Torzsok, într-adevăr vine să creioneze anumite lucruri. Problema parcărilor din zona centrală s-a discutat din 2001-2002. A fost reluată la primul studiu de circulație pe care l-am întocmit atunci. Al doilea studiu de circulație din 2004-2008 de asemenea, când ați desemnat anumite amplasamente. Conform studiului de circulație, am împărțit atunci posibilitatea unor parcări pe care să le facă primăria din investiții proprii sau parcări care să se facă printr-un pareteneriat privat sau să le execute cineva.

În zona centrală ați avut patru locații. În zona Pieții Teatrului, în spatele Teatrului am fost blocați de fostul prefect. Nu am văzut pe nimeni să facă o interpelare la Parchet sau o plingere penală, cum cineva a dobândit un teren chiar în mijlocul Pieții Teatrului.

În momentul în care s-a discutat să facem sub Piața Panov ați respins-o. Când am discutat să facem în Piața Teatrului au respins-o preoții. Când s-a discutat în comisia tehnică, d-na Kovacs a invitat la vreme respectivă toți arhitecții, și au spus că sub Piața Trandafirilor se poate, doar că trebuie să fie decizie. Am cerut suplimentar conducerii Aquaservului de atunci, ce situații sunt dedesubt și am fost duși în eroare că s-ar afla canalul colector sub statuia Soldatului Necunoscut. S-a verificat și era minciună.

V-am anunțat de această ședință extraodinară cu scopul precis: da sau nu. Nu discutăm acum cât costă studii și toate datele care urmează să le votați apoi. Nu discutăm de dezbaterea publică care va urma și este normal să o facem. Nu discutăm nici asupra peisajului și ceea ce înseamnă suprateran că ați aprobat-o acum 4 ani, inclusiv cu fântâna. Este clar că vor constitui etape succesive a implicării responsabilității consiliului local și nu numai a executivului.

Ce intervine ca element de fermitate? Este clar că trebuie să dăm azi un răspuns în fața orașului: da sau nu. Studiu de prefezabilitate spune că se poate într-un număr acceptabil, cu un deranj acceptabil al orașului. Atât cât se pote face fără a deranja mari amplasamente în care să necesite anumite abordări sau tensiuni. Am considerat în spatele Palatului Culturii unde ați votat, că ar fi suficient pentru zona centrală, urmând ca la Piața Teatrului să nu abandonăm acel proiect. Intervine elementul de decizie a consiliul local care îl așteaptă târgumureșenii. Trebuie luată pentru că orașul asta așteaptă. Acesta este primul semnal pe care îl dăm investitorilor care știu să facă acest lucru. Nu o facem din banii orașului, încercăm să atragem, având în vedere că deja etapa de suspiciune, de temporizare a marilor firme care știu să facă parcări, a trecut. Au intervenit, ca dovadă. Clujul intră mult mai incisiv - parteneriat privat. Timișoara - la fel, Iasi - la fel. Atunci m pus și noi condiția ca studiul de fezabilitate, proiectul să spunem da, cu condiția ca în momentul în care veți întocmi caietul de sarcini să scoatem la pachet: proiect, finanțare, executare și operare și atunci într-adevăr puteți să disciplinați constructorul, ne încadrăm sau nu ne încadrăm.

În anumite etape și în mileniul 3 abordezi subiecte clare. La fiecare proiect mare totdeauna s-a încerct tergiversarea. Nu ne opunem, dar astea să constituie subiectul în momentul în care se întocmește caietul de sarcini o dată cu dezbaterea publică, creionat. Am considerat oportună ședința extraordinară pentru că nu ați avut niciodată timp în ședințe ordinare să abordați acest subiect. Dacă spuneți nu, să motivați.

Sunt venite în România trei societăi din care una este cea mai puternică din Europa, este o societate spaniolă sau portugheză care face la Cluj și sunt dispuși să intre. Dacă dați vot negativ, nu vă mai plângeți apoi că nu vin investitorii. Azi am discutat cu Aeroclubul, va fi predat orașului și va trebui să luați decizie. Dacă aveți nevoie de pauză, facem pauză, să fim în cunoștință de cauză. Cred că un semnal pozitiv, responsabil a ceea ce înseamnă consilieri dați azi în fața târgumureșenilor.

Dl. consilier Molnar: - eu am o întrebare: ce înseamnă demararea?

Dl. primar Florea: - studiu de fezabilitate și semnal. Ceea ce spuneți dvs. azi este un semnal că orașul este dispus la acest lucru. Restul, sunt rigorile legii.

Dl. consilier Molnar: - dacă în pauză se găsește o formulare clară și limpede ce înseamnă hotărârea pe care doriți să o luăm azi, putem discuta. Dar expresia de demarare pentru mine nu înseamnă nimic. Aici suntem în consiliu local unde argumentele concrete ar trebui să prevaleze. Dacă în pauză se face o formulare mai clară, explicită a unei hotărâri, se poate discuta.

Dl. consilier David: - legat de demararea procedurilor legale, sunt minim trei proceduri care trebuie să fie: să fi fost investiția noastră, să fi fost parteneriat public privat, să fi fost numai investiție privată, din care să știu cât e prețul de parcare. Dacă prețul de parcare, investitorul după realizare spune că este 100 lei ora, nu pot să fiu de acord, pentru că atunci nu mai este folosit, sus nu mai este parcare, jos e gol. Propun să discutăm în pauză,

Dl. viceprimar Maior: - am o propunere: Proiect de hotărâre privind aprobrea realizării studiului de fezabilitate privind investiția parcaj subteran Piața Trandafirilor.

Dacă facem studiu de fezabilitate cu licitație publică, acel studiu de fezabilitate ne va spune cât costă, urmând ca poi să se facă concurs de proiecte, proiectare și execuție, la fel, tot prin hotărâe de consiliu care va veni ulterior.

Dacă propuneți să discutăm în pauză, reluăm acest subiect după pauză.

Punctul nr. 4 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata taxei de liberă trecere pentru autovehiculele și utilajele societăților comerciale care au contracte în derulare cu Municipiul Tîrgu Mureș:

Dl. viceprimar Maior: . l-am rugat pe dl. Racz să prezinte, fiindcă în proiectul de luna trecută nu s-a înțeles.

Dl. consilier Bakos: - același argument ca și data trecută: contract în derulare. Contract avem și cu Vodafone.

Dl. director Racz: - considerentele pentru care am propus acest material sunt contractele din anul 2008, str. Răsăritului, unde la licitație taxa nu a fost prevăzută. În cursul anului 2008 am avut o taxă de 10 lei. Acum taxa este de 100 lei. Dacă noi nu suntem de acord cu această scutire, înseamnă că partea de contract privind această taxă trebuie renegociată.

Dl. viceprimar Maior: - îl rog pe dl. Bakos să reformuleze.

Dl. consilier Bakos: - care au contracte de execuție a proiectelor municipalității, sau proiectele de construcții.

Dl. director Racz: - contracte de execuție în derulare.

Dl. consilier Bakos:- execuție în domeniul construcțiilor. Care fac lucrări de infrastructură sau investiții majore în Tîrgu-Mureș.

Dl. viceprimar Maior: - cu reformularea făcută de dl. Bakos supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Materiale în regim de urgență

Punctul nr. 1 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 2, art. 4, art. 5, alin. (1) și art.

7 din Hotărârea Consiliului local municipal Tîrgu Mureș nr. 98/03.03.2009 referitoare la aprobarea Actului constitutiv modificat al S.C. Compania Aquaserv S.A. și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare:

D-na secretar Cioban: - au rămas în suspensie câteva puncte în divergență cu Consiliul Județean, la ședința precedentă când s-a aprobat Actul constitutiv modificat al SC Compania Aquaserv SA și o serie de probleme legate de definirea termenilor de proprietate publică și transmiterea în concesiune prin delegarea gestiunii serviciului de apă și canal. Pe de altă parte, ulterior, Ministerul Mediului a sesizat că este necesar o punctualizare mai evidentă în ceea ce privește neimplicarea capitalului privat în capitalul social al companiei, pe toată perioada în care va dura contractul de accesare de fonduri prin Comunitatea Europeană. În acest sens, s-a propus prin acest proiect de hotărâre să se elimine un text care ar putea duce la concluzia că s-ar putea implica la un moment dat capitalul privat în capitalul social al companiei, situație în care am propus eliminarea acestui text, să rămână pentru totdeauna capital public al tuturor unităților administrativ teritoriale care sunt membrii asociați în Compania Aquaserv.

A doua problemă era legată de Contractul de delegare a gestiunii unde s-au clarificat cu reprezentanții Consiliului județean și ai operatorului regional Aquaserv la două discuții consecutive la Consiliul Județean, s-au făcut punctualizările și eu sunt convinsă că prin aceste modificări care sau făcut la contractul de delegare a gestiunii proprietatea publică a municipiului Tîrgu-Mureș va fi apărată și nu o să fie nicio problemă în derularea proiectului. L-am propus în regim de urgență pentru că toate aceste Note le-am făcut eu și observațiile au fost mai mult sau mai puțin discutate, dar rundele de discuții au fost în două situații, iar Consiliul județean împreună cu ceilalți parteneri în reluarea acestui subiect au fost de acord și punctul de vedere al municipiului a fost reținut. Propietatea publică a municpiului și dreptul nostu de a decide în Aquaserv a rămas și va rămâne neatins pe toată perioada de derulare a proiectului. Necesitând urgență, grație tuturor termenelor care s-au discutat cu Ministerul mediului, am propus în regim de urgență, d-na președinte a fost de față de fiecare dată și există o agreere totală pentru a nu mai tergiversa această stiuație și dvs. a decide în consecință.

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 2 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind prelungirea datei de depunere a proiectelor sportive pe semestrul II 2009:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 3 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere care vor fi percepute de către Serviciul de activități culturale de prestări servicii hoteliere, alimentație publică și alte activități.

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Vlas F.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 4 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Amenajare spațiu de joacă și odihnă - zona str. Moldovei (Complex comercial):

Dl. consilier Kolozsvari: - conform regulamentului, în regim de urgență nu discutăm studii de fezabilitate și probleme care privesc patrimoniul public. Am avut o înțelegere și să respectăm treaba aceasta. Același lucru este la materialul nr. 8 cu creditul. Sunt de acord cu angajarea de credit, dar este o problemă majoră a orașului care nu se poate discuta cu o jumătate de oră înainte de ședință văzând materialul. Nu a intrat în comisia de buget, trebuie să cerem anumite date, anumite lămuriri, dar să respectăn un regulament, o procedură normală care am respectat-o și nu am schimbat-o pentru că nu aveam motiv să schimbăm. Dacă sunt motive întemeiate, să schimbăm procedura. La ora actuală se prezintă în regim de urgență tot felul de materiale care până acum erau discutate în comisii și apoi în consiliu.

Dl. consilier Mozes: - materialele sunt binevenite, dar am dori o poză cu situația existentă și situația propusă, să vedem cum arată.

Dl. viceprimar Maior: - după studiu de fezabilitate.

Dl. primar Florea: - este jignitor pentru noi ca executiv, suspiciunea care domină de când ne-am cunoscut. Trebuie să modifici regulamente pentru că Guvernul are la îndemână ordonanța de urgență. Din păcate sunt situații care se oferă o dată într-o săptămână sau o lună și nu ai timp. Dacă am o oportunitate și îl aud pe Mugur Isărescu ce vorbește cu relaxarea creditului și eu aștept o lună ședința de consiliu, nu înseamnă că acum și demarăm.

Dl. viceprimar Csegzi: - noi am cerut să fie pregătite materiale, să fie proiectare, studiile acestea și așa să se întâmple intervențiile la spațiile de joacă și în general la spațiile verzi. Câștigăm timp dacă putem demara aceste proceduri prin aceste hotărâri.

Dl. consilier Kolozsvari: - ceea ce spune dl. primar că timpul este prețios, suntem dispuși cu toții dacă trebuie să venim de 3-4 ori la ședințe extraordinare, dar nu suntem dispuși să ni se pună în față un material, și am avut experiență proastă cu unele modificări în cartiere de locuit. Trebuie să mergem să vedem, suntem de acord să facem, dar nu să ni se prezinte ca material de urgenă. Dați timp o săptămână, putem face și cinci sedințe extraordinare că tot nu se plătește mai mult, dar nu asta e problema, cred că fiecare dinte noi venim cu plăcere la ședințe, dar să hotărâm în cunoștință de cauză.

Dl. viceprimar Maior: - propun o pauză.

Reluare punctul nr. 3 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției parcaj subteran Piața Trandafirilor - zona centrală:

Dl. viceprimar Maior: - am formulat cu dl. viceprimar Csegzi astfel: Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării realizării Caietului de sarcini privind Studiul de fezabilitate pentru investiția “Parcaj subteran Piața Trandafirilor - zona centrală

Supun la vot în acest fel.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Benedek I.)

Reluare - Punctul nr. 4 — regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Amenajare spațiu de joacă și odihnă - zona str. Moldovei (Complex comercial):

Dl. viceprimar Maior: - patru spații de joacă au fost aprobate de minister, mai putem accesa patru. Dacă nu le trimitem, nu luăm banii; sunt bani de la minister.

Dl. consilier Kolozsvari: - eu obiectez procedura. Nu am nimic împotriva parcurilor de joacă, ci obiectez procedura, fiidcă contravine Regulamentului.

Dl. viceprimar Maior: - cu mențiunea făcută de dl. Kolozsvari, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Kolozsvari Z.)

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și un vot împotrivă.

Punctul nr. 5 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Amenajare spațiu de joacă și odihnă - zona Aleea Hațeg, nr. 6 - 12”:

Dl. viceprimar Maior: - cu mențiunea făcută de dl. Kolozsvari, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Molnar G.)

Cine se abține? - 2 abțineri (Kolozsvari Z., Torzsok S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri.

Punctul nr. 6 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Amenajare spațiu de joacă și odihnă - zona str. Rodniciei, nr. 16 - 26”:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Molnar G.)

Cine se abține? - 2 abțineri (Kolozsvari Z., Torzsok S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri.

Punctul nr. 7 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Amenajare spațiu de joacă și odihnă - zona str. Cugir, nr. 7 - 11”:

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 3 abțineri (Kolozsvari Z., Torzsok S., Molnar G.)

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru și 3 abțineri.

Punctul nr. 8 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării executării și finanțării de lucrări publice pentru realizarea de obiective de investiții de infrastructură locală prin credit furnizor.

Dl. viceprimar Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Vă rog să faceți propuneri pentru doi consilieri.

Dl. consilier Benedek: - propun pe dl. Kolozsvari Zoltan.

Dl. viceprimar Maior: - propun pe dl. consilier Matei Dumitru.

Supun la vot proiectul de hotărâre cu propunerile care s-au făcut.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.

(Nu a votat dl. consilier Matei Dumitru).

Punctul nr. 9 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului local municipal nr. 113/25.09.2008:

Dl. viceprimar Csegzi: - lista investițiilor întotdeauna se va prezenta în fața consiliului.

Dl. viceprimar Maior: - cu mențiunea că lista investițiilor se va supune aprobării consiliului, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot (Kolozsvari Z.)

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și un vot împotrivă.

Dl. primar Florea: - rămân așa cum am fost de fiecare dată și nu o să mă încânte niciodată fuga după un vot în plus. Tratez cu toată seriozitatea consiliu ca omogen, respectând voința, personalitatea fiecăruia.

Sunt lucruri care trebuie discutate de urgență și de multe ori atât de urgente sunt încât procedăm așa. Nu va fi o regulă, doresc un parteneriat corect cu dvs. S-a spus dincolo și un cuvânt politic. Niciodată nu am făcut apel la un cuvânt politic.

Am câștigat procesul cu Platoul Cornești. Trebuie să mă întorc împotriva celor care ne-au dat în judecată le cer cheltuieli de judecată 100 de milioane. Sunt lucrări aplicate, nicidecum cu fundație; așa că instanța a fost corectă.

Nemaifiind alte discuții la ordinea de zi, lucrările ședinței extraordinare a Consiliului local se încheie.

viceprimar Maior Claudiu - președinte de ședință______________

jrs. Cioban Maria - Secretarul municipiului Tîrgu-Mureș_________