Proces verbal din 07.10.2009

Sedinta de consiliu din 7 octombrie 2009

PROCES VERBAL

încheiat cu ocazia Ședinței ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș din data de 7 octombrie 2009

S-a prezentat în mape Sinteza procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 1 octombrie 2009.

Dl. consilier Bakos: - doamnelor și domnilor, declar deschise lucrările ședinței de astăzi a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș. Conform Convocatorului anunțat, avem 32 de puncte la ordinea de zi și 4 puncte în regim de urgență.

Din totalul de 23 consilieri sunt prezenți la ședință 22 consilieri. Absentează dl. consilier Kolozsvari Zoltan.

Înainte de a supune la vot aprobarea Ordinii de zi, conform uzanței, dacă doriți să discutăm probleme ale orașului, timp de câteva minute puteți să faceți acest lucru.

Între timp, aș vrea să fac o remarcă privind interpelarea d-lui consilier Buda Bogdan la ședința trecută, cu privire la amplasarea unei bariere în zona gării care restricționează accesul unor locatari la domiciliul lor, precum și la instituții publice. Am fost și eu la fața locului și am constatat o măsură a primăriei care din punctul meu de vedere este abuziv făcută și este o îngrădire la acces pe domeniul public.

Dl. consilier Buda: - informațiile suplimentare aș vrea să le spună un reprezentant al celor care au înaintat petiția. Am fost și eu la fața locului, dar deoarece nu a venit nimeni din partea locatarilor de acolo, aș vrea să rog consilierii care sunteți interesați de această problemă să luați în considerare această solicitare și credeți-mă că am fost la fața locului, a fost și dl. consilier Bakos și am constatat că există o problemă prin blocarea drumului public. Aș solicita un punct de vedere în acest moment vis-a-vis de această problemă pentru că domnii așteaptă un răspuns din partea noastră. Noi i-am rugat să aștepte un răspuns din partea consiliului ca să nu se transforme subiectul într-o dezbatere și consiliul local să fie implicat într-un scandal.

Dl. consilier Bakos: - trebuie să precizăm că, consiliul local nu are niciun amestec asupra acestui fapt. Prin mandatul pe care l-am dat societății comerciale care administrează parcările în oraș, nu l-am dat pentru aceste spații. Urmează ca executivul să ne informeze din inițiativa cui s-a întâmplat acest lucru, iar dacă e necesar să analizăm oportunitatea acestei limitări de acces și să luăm o hotărâre în consecință. Este clar o situație de administrare a domeniului public care este de competența consiliului local.

Dl. consilier Matei: - la începutul lunii septembrie s-a pus în discuție rezolvarea școlarizării elevilor de etnie rromă din Valea Rece, lucru ce în parte s-a realizat; la cele trei unități de învățământ - Gimnaziul “Liviu Rebreanu”, Gimnaziul “Romulus Guga”, Gimnaziul Dacia. Problema pe care o întâmpinăm și o întâmpină copiii de etnie rromă este lipsa unui mijloc de transport, a unui autobuz, în baza unui orar pe care l-am convenit și am propus să fie transportați spre aceste unități de învățământ. Am ruga ca acest lucru să fie luat în considerare și să votăm susținerea transportului elevilor de etnie rromă din Valea Rece la cele trei unități de învățământ.

Dl. consilier Bakos: - solicitați un vot acum sau să se prezinte un material în acest sens? D-na secretar, este posibil acest lucru? Eu aș sugera ca la modificarea bugetului și să se consemneze într-o formă scrisă, în pauză să facem material în acest sens.

Dl. consilier Maior: - referitor la parcare, se pare că noi consilierii trebuie să luăm cuvântul și în numele executivului. Îl rog pe dl. Buda să se intereseze dacă mai face câte o afirmație, terenul nu este al primăriei, societatea care a împrejmuit acolo este o societate angajată de C.F.R., fiindcă terenul este al C.F.R.-ului și i s-a administrat o amendă fiindcă nu a avut autorizație de construcție, de 1000 ron. Domnule Buda, nu ține de primărie și de consiliul local. Când este vorba de asemenea lucruri, vă rog să vă adresați executivului.

Dl. consilier Pui: - solicit să se prezinte consemnarea în procesul verbal de la ședința precedentă a suspendării domnului Florea Constantin, din funcția de consilier local.

Dl. consilier Bakos: - acest lucru s-a consemnat, hotărârea adoptată a fost semnată de mine în cursul acestei săptămâni, hotărârea este adoptată, este documentație în acest sens, urmează ca d-na secretar și executivul primăriei să procedeze în consecință.

Dl. consilier Sita: - vreau să ridic o problemă pe care am sesizat-o și anii trecuți, referitor la traseul căii ferate prin Tîrgu-Mureș, e plin de bălării. Gardul de lângă Gara mică arată ca după bombardament, e un adevărat focar de infecție ce se întâmplă în jurul gării mici, tot traseul căii ferate e plin de bălării. Inainte gara era întreținută, se curăța. Din punct de vedere estetic arată deplorabil tot traseul căii ferate prin municipiul Tîrgu-Mureș. Vă rog să faceți demersuri la Ministerul transporturilor să găsim o soluție, fie să găsim noi o firmă care să curețe și ei să plătească, fiindcă nu e obligativitatea municipiului Tîrgu-Mureș.

Dl. consilier Benedek: - la ședința trecută s-a adoptat o hotărâre și a ieșit scandal.

Eu îl stimez pe doctorul Florea pe care îl cunosc de cel puțin 30 de ani, dar în aceste condiții când prezența sa aici este sub semnul întrebării, nu cred că este bine că e prezent la ședința de azi în calitate de consilier. Până când nu se clarifică legalitatea, ar fi mai bine și corect dacă se retrage sau nu votează, altfel, nu pot să accept. Sprijinul politic i-a fost retras, am înțeles că și-a dat demisia la partid, s-a luat act la ședința trecută. Am înțeles că hotărârea este atacată, dar în aceste condiții nu putem face acest joc mai departe. Nu cred că noi trebuie să decidem. Aici sunt reprezentații partidului care și-au spus părerea.

D-na secretar Cioban: - am primit de la Prefectură o acțiune în contencios administrativ, ea este înregistrată în data de 7.10.2009 la Tribunalul Mureș, cerere prin care se solicită anularea acestei hotărâri ca fiind ilegală, iar în condițiile legii contenciosului administrativ hotărârea de revocare din funcție a d-lui Florea este suspendată. Fiind suspendată, până când instanțele nu se pronunță asupra legalității acestei hotărâri, dl. Florea este consilier cu toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege.

Dl. consilier Pui: - din câte știu, pe perioada suspendării ca și consilier, dl. Florea Constantin nu are drept de vot; conform Legii 393 din 2004.

D -na secretar Cioban: - rog pe dl. consilier să nu confunde statutul P.N.L. unde scrie exact așa cum spune dânsul, cu legea.

Dl. consilier Bakos: - situația este politică, este și de natură juridică. Cred că este și o chestiune de onoare, verticalitate și bun simț.

Dl. consilier Benedek: - în aceste condiții în care există o hotărâre de luare de act a demisiei, mai departe cineva să se prezinte... Probabil că d-na secretar trebuia să prezinte un material, că dl. prefect a cerut. Propun să suspendăm ședința pentru 10 minute să discutăm.

Dl. primar Florea: - cred că febra care a cuprins cercurile mafiote și cercurile care vor să ducă România într-o direcție total greșită în care găștile de interlopi și oameni certați cu legea vor să-și impună politica în România, nu trebuie să vă cuprindă și pe dvs. Cred că orașul nostru a dovedit că este calea normalității, iar ceea ce discutați dvs. ambiții cu statut., etc, părerea mea este să le lăsați la sfârșitul ședinței deoarece sunt prea importante lucrările care vi le-am prezentat aici și nu ambiții personale sau interese.

În situația în care azi vedem la ce suntem supuși, vedem cum găștile vor să conducă România, ca România să rămână tot acolo cu o justiție așa cum e, cei care sunt certați cu legea se ascund prin Parlament, în primul rând trebuie să dăm dovadă de schimbare, că vrem alte modalități în consiliul local. Vă sfătuiesc să lăsați ambițiile determinate de anumite cerințe politice și să arătăm târgumureșenilor că iubim mai mult orașul decât disputele.

Față de calea ferată, domnule Sita, aveți dreptate, am cerut revocarea din funcție a d-lui director al C.F.R. Mureș, tocmai din acest motiv că nu a fost capabil să gestioneze curățenia pe raza orașului Tîrgu-Mureș. Noi nu putem interveni nici să comandăm firmă, nici să facem curățenie că nu e ograda noastră. Am făcut o înaintare către dl. ministru cred că e și schimbat deja. Nu mă interesează ce merite are acolo. Mă interesează că dacă murdăria aceea caracterizează calea ferată și alte imixtiuni grave pe terenurile pe care noi le-am revendicat, mi se pare că nu este un om care privește cu prietenie orașul, ci modul tipic a celui cu șapcă în cap.

Dl. consilier Benedek: - pentru a putea lucra și rezolva acele probleme importante, insist să facem o pauză de 10 minute și să mergem să discutăm și dacă e nevoie să se pegătească un material în plus care nu există. În aceste condiții nu se poate, intrăm într-un joc nelegal. Domnule primar, știți bine că și eu vreau binele orașului, dar în aceste condiții de nerespectare a legalității, nu pot să accept.

Dl. consilier Bakos: - deși nu este conform uzanțelor să începem ședința cu o pauză, accept propunerea d-lui Benedek de a lua o pauză de 10 minute.

P A U Z Ă

Dl. consilier Florea Constantin a părăsit sala de ședință, sunt prezenți 21 consilieri locali.

Dl. consilier Bakos: - stimați colegi, în urma discuțiilor din pauză vin cu următoarea propunere. Vom împărți ședința în două și în prima fază vom discuta proiectele de importanță majoră pentru oraș care nu suportă amânare. Voi enumera punctele care le vom discuta azi: 1, 2, 4, 9, 10, 12, 13, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31; regim de urgență, 1, 2, 4 și 5.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Tîrgu-Mureș pentru anul 2009:

Dl. consilier Bakos: - supun la vot proiectul de hotărâre în varianta II.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 2 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 113/25.09.2008 referitoare la aprobarea inițierii procedurilor de contractare a unei finanțări rambursabile (împrumut obligatar) în vederea realizării unor obiective de investiții de interes local și/sau asigurării fondurilor necesare co-finanțării proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene:

Dl. consilier Bakos: - materialul are viza comisiilor. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Torzsok S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și o abținere.

(Nu a votat dl. consilier Benedek I.)

Punctul nr. 4 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 348/10.09.2009 referitoare la preluarea de la Direcția Județeană de Sănătate Publică Mureș a serviciilor de asistență medicală comunitară și asistență medicală și de medicină dentară acordată preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ de stat și modificarea organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială:

Dl. consilier Bakos: - materialul are viza comisiilor. Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat în varianta II.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 9 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind revocarea art. 2 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 325/30.07.2009 referitoare la încheierea contractelor de închiriere pentru spațiile situate în str. Nicolae Grigorescu, nr. 19, precum și atribuirea cu titlu gratuit a spațiului situat în str. Gheorghe Doja, nr. 9 în favoarea Serviciului stabilire, încasare impozite și taxe:

Dl. consilier Bakos: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 10 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință precum și repartizarea spațiului situat în Piața Trandafirilor, nr. 13, în favoarea Administrației Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi:

Dl. consilier Bakos: - patru comisii de specialitate au avizat proiectul de hotărâre, iar comisia de buget solicită amânarea materialului. În dosare sunt două variante.

Dl. consilier Benedek: - deoarece serele sunt în altă parte a orașului, nu am văzut util să aibă un sediu la distanță de 10 km de sere. Nu văd rostul. Am cerut amânarea ca să clarificăm.

Dl. primar Florea: - vă spun că am avut totdeauna un sediu, un fel de vestiar pentru femeile care vin și lucrează în zona centrală, unde își țin aparatele de udat, etc.

Dl. consilier Bakos: - supun votului dvs. amânarea materialului.

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine este împotrivă? - 3 voturi (Todoran L., Gujan L., Roman I.)

Cine se abține? - 2 abțineri (Buda B., Vlas F.)

Proiectul de hotărâre a fost amânat.

Punctul nr. 12 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de licitație și desemnarea reprezentanților Consiliului local municipal Tîrgu Mureș și a supleanților, în cadrul comisiei constituite în vederea închirierii prin licitație publică a spațiilor situate în incinta imobilului Casa de Cultură „Mihai Eminescu”:

Dl. consilier Bakos: - vă rog să faceți două propuneri din rândul domnilor consilieri și doi membri înlocuitori care să facă parte din comisia de licitație în vederea atribuirii acestor spații.

Au fost propuși membrii plini domnii Todoran Liviu și Balint Ștefan, iar supleanți - dl. Mozes Levente și Roman Ioana.

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat cu aceste propuneri care s-au făcut.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 13 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 73/26.02.2009 referitoare la aprobarea documentației necesare organizării licitației publice deschise pentru selectarea unui administrator unic pentru spațiile situate în pasajul subteran din P-ța Victoriei, nr. 14:

Dl. consilier Bakos: - comisia de buget finanțe este de părere că acest material trebuie discutat în plen. Celelalte comisii propun altceva. Sunt mai multe variante, vă rog să luați cuvântul.

Dl. viceprimar Csegzi: - eu aș reveni la o propunere pe care am făcut-o cu luni în urmă și anume că Locativul ar trebui să pornească activitatea acolo și dacă s-ar vedea pe viu care este fluxul, care este mișcarea în zona respectivă și agențiile sau societățile comerciale li s-ar părea mai atractivă zona și am putea să valorificăm mai bine.

Dl. primar Florea: - vin cu o completare, să mutați cabinetul directorului acolo.

Dl. consilier Bakos: - s-a propus varianta ca SC Locativ SA să gestioneze până când se obține o situație clară a acestor spații.

Dl. consilier Todoran: - eu cred că trebuie să amânăm materialul pentru că este neclar, propunerea să fie mult mai hotărâtă, ținând cont că diferențele foarte mari între taxele care vrem să le luăm au dat scor nul, nu s-a reușit să facem varianta și probabil vom ajuge tot acolo unde s-a propus acum doi ani.

Dl. consilier Bakos: - tocmai asta vrem să evităm, în sensul că dacă îi dăm drumul acum...

Dl. viceprimar Maior: - avem o hotărâre de consiliu de luna trecută, cu propunerea făcută de societate. Acest caiet de sarcini care vi s-a înaintat era pentru licitație la spații. Deschiderea se face oricum și părerea mea este să o amânăm și dacă luna viitoare considerăm că nu dorim să-l închiriem la un anumit preț, să-l dăm la SC Locativ SA. Deocamdată să vedem dacă societatea care s-a angajat că face pe banii ei deschiderea și faianțarea, etc., să vedem dacă o va face. Eu zic să mai rezistăm 30 de zile.

Dl. consilier Bakos: - s-a propus amânarea materialului.

Dl. consilier Vlas: - eu nu am nimic cu amânarea, dar știți cum e cu amânarea - moarte sigură. În condițiile când vedem că nu sunt solicitanți, nu merge o variantă, nu merg două, ce ne împiedică pe noi să scoatem la vânzare? Cine îl cumpără face un calcul. Noi consiliul local putem să impunem anumite activități care interesează orașul, stipulate în contract; librărie, etc. Dacă amânăm, nu încasăm nici noi consiliul local. Ce face Locativul cu el? Îl ține câteva luni, vine iarna, se face igrasie și se deteriorează. Să luăm în calcul și o variantă de vânzare.

Dl. consilier Bakos: - supun aprobării dvs. amânarea proiectul de hotărâre.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Vlas F.)

Proiectul de hotărâre a fost amânat.

Punctul nr. 16 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Palas Com S.R.L. a unei suprafețe de teren aparținând Municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Bakos: - raportul comisiilor de specialitate este favorabil.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Peti A., David C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri.

Punctul nr. 26 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reabilitarea și modernizarea Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian”:

Dl. consilier Bakos: - supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 27 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind susținerea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Colegiului Național Alexandru Papiu Ilarian”:

Dl. consilier Bakos: - supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 28 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reabilitarea și modernizarea Grupului Școlar Gheorghe Șincai”:

Dl. consilier Bakos: - supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 29 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind susținerea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Grupului Școlar Gheorghe Șincai”:

Dl. consilier Bakos: - supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 30 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Reabilitarea și modernizarea Gimnaziului Dacia, Corp A și Corp B”:

Dl. consilier Bakos: - supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 31 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind susținerea proiectului „Reabilitarea și modernizarea Gimnaziului Dacia, Corp A și Corp B”:

Dl. consilier Bakos: - supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 35 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Crăiești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș:

Dl. consilier Bakos: - supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Molnar G.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 36 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 205/08.05.2009 referitoare la delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare:

Dl. consilier Bakos: - supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (David C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și o abținere.

Punctul nr. 1 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Tîrgu Mureș - Oraș Digital European”:

Dl. consilier Bakos: - este doar o accesare de fonduri. Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 2 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind susținerea proiectului „Tîrgu Mureș - Oraș Digital European” de către Consiliul local municipal Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Bakos: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 4 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 301/30 iunie 2009 referitoare la aprobarea garantării plății datoriilor acumulate de S.C. Energomur S.A. către E.on Gaz Romania:

Dl. consilier Torzsok: - nu comentez faptul pentru că nu am nici un act de la E-on Gaz, trebuie să-l cred pe dl. viceprimar Maior că a discutat. La art. 2 iarăși punem SC Energomur SA la împrumut, la cheltuieli financiare pentru neplata unor datorii ale noastre. Nu prea înțeleg această formulă. SC Energomur SA dacă angajează un credit are niște cheltuieli financiare. Cunoaștem astăzi situația financiară a SC Energomur SA și-i mai punem în cârcă încă niște cheltuieli financiare.

Dl. viceprimar Maior: - eu am vorbit cu dl. Benedek, știa de acest material. Eu am vorbit la SC Energomur SA, acele 90 miliarde am încercat să le eșalonăm pe 2 ani de zile. Dacă nu sunt de cord cei de la E-on Gaz, totuși să aibă un acord de la noi cel puțin pentru un credit ca să poată reeșalona.

Dl. consilier Bakos: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 19 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (David C., Torzsok S.)

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri.

Punctul nr. 5 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 69/2008 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Schimbare de destinație, adăugire și mansardare ap. II de la imobilul din str. Al Papiu Ilarian, nr. 19 Tîrgu-Mureș:

Dl. consilier Bakos: - este vorba de o actualizare.

Dl. consilier Molnar: - adresez o rugăminte executivului și voi face acest lucru și direcției de specialitate ca în toate materialele în care noi vom vota sume care se cheltuiesc din banii publici legat în mod deosebit de izolare termică și mansardare, materialele să fie prezentat în comisii, însoțite de devize și cu suficient timp înainte, ca să avem posibilitaea să verificăm dacă nu s-au strecurat greșeli. Eu nu fac nicio aluzie, dar vă aduc la cunoștință că în bugetul local anul acesta a fost prevăzut 7 milioane lei contribuție din banii publici la izolare termică. Sigur, e posibil să cheltuim mai puțin, dar eu vă spun că numai 15% eroare de calcul înseamnă 1 milion de lei vechi, 10 miliarde lei, bani cheltuiți în plus, sau bani câștigați nemeritați, sau cum doriți să spuneți.

Ca să nu apară probleme, am rugămintea ca acest lucru să fie respectat cu strictețe, fiindcă obiceiul de a vota o sumă fără deviz, la o lună un alt material cu același subiect, corecție de sumă, nu trebuie să fii un om foarte suspicios să crezi că e ceva în neregulă. Și sper că acceptând și făcând propunerea mea așa cum cer, lucrurile vor merge bine, vor fi transparenți și nu apar niciun fel de scene în Tîrgu-Mureș.

Dl. primar Florea: - de acord, subscriu la ceea ce spuneți dvs., pentru a nu fi suspiciuni. Materialul de azi e vorba de altceva. Este sediul Fundației Bernadi.

Dl. consilier Bakos: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Benedek: - problema nu este numai juridică ci și politică. Eu cred că sunt 2-3 materiale care au tentă politică, eu cred că putem lăsa pentru săptămâna viitoare.

Dl. consilier Bakos: - dacă e altă ședință, vă rog să faceți propunere pentru președinte al ședinței viitoare.

Dl. consilier Fărcaș: - propun pe dl. viceprimar Maior Claudiu președinte al ședinței viitoare.

Dl. consilier Bakos: - a fost propus dl. Maior Claudiu președinte al ședinței viitoare. Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun votului dvs. propunerea care s-a făcut Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Z\

În unanimitate a fost ales dl. Maior Claudiu președinte al ședinței viitoare.

Dl. primar Florea: - vă invit pe toți la Sărbătoarea vinului, sper să reușim să onorăm lucrurile dragi târgumureșenilor.

Ordinea de zi fiind epuizată, vă mulțumesc pentru participare.

Nemaifiind alte discuții la ordinea de zi, lucrările Ședinței ordinare a Consiliului local se încheie.

dl. consilier Bakos Levente - președinte de ședință_______________

jrs. Cioban Maria - Secretarul Municipiului Tîrgu-Mureș _______