Proces verbal din 03.03.2009

Sedinta de consiliu din 3 martie 2009

PROCES - VERBAL

încheiat cu ocazia Sedintei ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mures din data de 3 martie 2009, continuarea sedintei ordinare din data de 26 februarie 2009

Dl. consilier Torzsok: - doamnelor si domnilor, stimati consilieri, continuam sedinta din data de 26 februarie 2009. Din totalul de 23 consilieri locali, sunt prezenti la sedinta 20 consilieri. Absenteaza motivat domnii consilieri Molnar Gabor, Bakos Levente si nemotivat Ichim Marius.

Din ordinea de zi a sedintei din data de 26 februarie 2009, a mai ramas de discutat punctul nr. 35 din ordinea de zi - Proiect de hotarâre privind aprobarea Actului constitutiv modificat al S.C. Compania Aquaserv si a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare.

În zilele trecute, Nota întocmita de d-na secretar pe marginea documentului privind Actul constitutiv a suferit mici modificari, care va sunt prezentate astazi, cu o ultima modificare care s-a mai operat în acest document astazi.

În Nota 91, pe pagina 2, la director economic, se elimina partea de text referitoare, pe baza contractului de mandat. Ramâne textul: directorul economic este angajat de societate în conditiile legii.

Doresc sa va aduc la cunostinta ca exista o adresa a Ministerului Mediului, venita azi, care atentioneaza consiliul local asupra formei si continutului pe care trebuie sa-l aiba aceste documente, întrucât propunerile noastre de azi au anumite derivatii fata de acesta forma standard aflata pe site-ul Ministerului Mediului, propun sa se însereze în procesul verbal al sedintei ca înainte sa intre în circuit aceasta hotarâre, în cazul în care se va adopta, sa fie depusa imediat la Ministerul Mediului pentru a cere opinia finala asupra continutului. Fara aceasta analiza si act al Ministerului Mediului, putem pierde luni însemnate datorita faptului ca va intra în circuit acest document, aplicatia pentru fondurile de coeziune se va depune la sfârsitul anului când ne putem trezi ca s-a respins tocmai pentru acest motiv de fond si forma toata aplicatia pentru cele 90 milioane euro. Pentru a evita aceasta pierdere de timp, propun ca imediat sa fie trimise documentele la Ministerul Mediului pentru a cere opinia finala.

Daca nu sunt observatii, supun la vot proiectul de hotarâre în forma primita astazi, respectiv cu mica modificare a Notei nr. 91 a doamnei secretar.

Cine este pentru? - 20 voturi (unanimitate)

Cine este împotriva? -

Cine se abtine? -

Hotarârea a fost adoptata cu unanimitate de voturi.

Dl. viceprimar Maior: - având în vedere faptul ca la sedinta anterioara la punctul nr. 34 nu ni s-a comunicat, doresc sa reformulam la art. 1, pentru ca numai ieri s-au trimis materialele în ceea ce priveste Compania Aquaserv, si sa reformulam la punctul 1: Se mandateaza reprezentantul AGA al municipiului Tîrgu-Mures, dl. Todoran Liviu Emil Nicu, pentru aprobarea documentelor de pe ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale ale Actionarilor, dupa cum urmeaza:

  • - A.G.A. SC Compania Aquaserv SA - sedinta extraordinara din data de 27.03.2009 ora 10, punctul a si b din convocator;

  • - A.G.A. SC Compania Aquaserv SA - sedinta ordinara din data de 27.03.2009 ora 10, pentru punctele a si c din Convocator, iar din punctul b fara lista de investitii din surse bugetare pâna la aprobarea bugetului. Punctul 2 - revocarea din functie a administratorilor si inclusiv a presedintelui Consiliului de Administratie, Punctul 3 - numirea în C.A. al SC Compania Aquaserv SA a domnilor: Pop Mircea, Moca Doru, Rus Adrian, Pajint Marcela si Racz Lucian.

Va rog sa supuneti la vot în acest sens.

Dl. consilier Torzsok: - fata de propunerea scrisa care se afla în fata mea, se modifica fara punctul 5, punctul 2 se modifica prin revocarea întregului Consiliul de Administratie si se nominalizeaza 5 nume pentru C.A.; si revocarea mandatului.

Dl. viceprimar Maior: - la punctul 4, recomandarea încheierii în conditiile legii a unor contracte cu dl. Torzsok Sandor pentru functia de director general si cu dl. Lazar Sorin pentru functia de director economic.

Dl. consilier Kolozsvari: - noi stim foarte bine cu totii ca dl. Daraban are intentia de a iesi la pensie, acest lucru a fost spus clar. Sub nicio forma nu pot fi de acord ca noi sa propunem în forma aceasta plecarea dânsului, cu atât mai mult ca Aquaserv a fost o companie model în acest oras, care a facut foarte multe si aceste merite sunt mult mai mari decât orice fel de nemultumiri. Desigur, avem nemultumiri fiecare într-o situatie sau alta, dar meritele au fost mult mai mari. Acest lucru consider ca este incorect din partea consiliului sa mergem pe aceasta varianta. Cred ca dl. Daraban a facut suficient pentru acest oras, cu serviciul de apa care este model pe tara, ca sa aiba o posibilitate onorabila de a-si termina cariera profesionala acolo.

Dl. consilier Torzsok: - o singura corectura, cred ca s-a gresit ora când s-a enuntat de catre dl. Maior, dar nu are mare importanta, este convocata sedinta ordinara pentru ora 11.

Punctul 1 din propunere - fara lista lista de investitii din fonduri bugetare, punctul 2 - se transforma, revocarea totala a C .A., punctul 3 - se scoate, la punctul 4 au fost cinci nominalizari; punctul 5 se pastreaza.

Dl. consilier Benedek: - presedintele C.A. are intentia sa se pensioneze. Eu nu înteleg aceasta graba, de ce sa-l demitem. Parerea mea este în acest caz, ca ar fi mai bine sa depuna bilantul dupa care se pensioneaza. Eu nu cred ca trebuie sa fortam acest lucru. Înainte de a lua o hotarâre sa gândim ca este vorba numai de câteva saptamâni.

Dl. consilier Torzsok: - am si eu o observatie. Revocarea si propunerea de revocare a C.A. ar trebui sa se bazeze pe o analiza care se poate face dupa depunerea unui bilant si care ar trebui sa scoata la iveala neperformanta acestui organ de conducere a societatii, analiza pentru care astazi motivele nu-mi sunt cunoscute. În aceasta situatie se poate propune, dar este fara niciun temei si fara nicio motivatie.

Dl. consilier Kolozsvari: - revocarea C.A. este hotarâre cu doua treimi pentru ca este vorba de administrarea domeniului public. M-am interesat si în mod cert este asa.

Dl. primar Florea: - s-au sfârsit epoci faraonice, istorice. Nu cred ca este o atitudine acum sa devenim foarte emotionati pentru ca cineva trebuie sa se pensioneze. Stiu un singur lucru, si anume ca atunci când vrei ceva, faci. În acel moment trebuia depusa o hârtie la Consiliul local prin care, dl. Daraban continuu spune ca pleaca. O sa ajungem într-un entuziasm general sa-l rugam toti sa mai ramâna. Din punct de vedere managerial un om gata de plecare este din start o greseala manageriala. Acolo, atitudinea institutiei este de maniera plec, nu plec, vin sau nu vin. Tocmai, sa luam un gest în întelepciune în Consiliul local, este un om care de un an de zile trebuia sa fie în pensie. Sa ne gândim la un alt imbold care trebuie dat societatii, într-o alta etapa. Dl. Daraban pleaca în pensie, este clar ca trebuie sa ne gândim la o alta modalitate de abordare. Poate sa ramâna acolo si îsi organizeaza iesirea în pensie cum este obiceiul locului. Sunt functii în care ne-am asumat responsabilitatea pentru o anumita etapa, a avut-o, a dus-o. Trebuie alta etapa, eu doresc celor care vor accepta sa arate târgumuresenilor o alta viziune si o abordare complexa în ceea ce înseamna strategia de mileniul 3.

Dl. consilier Benedek: - în acest an dl. Daraban împlineste 65 de ani. Daca dl. Daraban nu îsi da demisia, nu se pensioneaza, atunci eu ma retrag din consiliu. Eu am avut o discutie cu dânsul, cunosc intentiile, a mai facut si greseli, toata lumea face, dar ar fi mult mai corect daca am lasa sa se retraga asa cum merita acest om.

Dl. consilier Torzsok: - nemaifiind înscrieri la cuvânt, supun atentiei dvs. modificarea si completarea hotarârii pe care am luat-o la sedinta trecuta, la punctul nr, 34 din ordinea de zi, privind mandatarea reprezentantului consiliului local în A.G.A. SC Compania Aquaserv SA, cu punctele enuntate de dl. Maior Claudiu.

Cine este pentru? - 12 voturi

Cine este împotriva? - 6 voturi

Cine se abtine? - 2 abtineri (Csegzi S., Mozes L.)

Hotarârea a fost adoptata cu 12 voturi pentru, 6 voturi împotriva si 2 abtineri.

Dl. consilier Kolozsvari: - am depus un proiect de hotarâre cu caracter de urgenta, legat de noile parcari care se înfiinteaza în cartiere si defrisarile corespunzatoare acestora. Am depus în regim de urgenta fiindca este perioada de primavara. În unele zone s-au facut taieri masive lucru care nu este în regula si exista o revolta generala în oras în aceasta privinta. Am propus ca aceste înfiintari de locuri de parcare respectiv taieri de arbori sa se faca pe baza unor P.U.D.-uri pe zone si atunci ele se afiseaza pe site-ul primariei, deci este asigurata si dezbaterea publica. Nu vorbesc despre toaletare. Proiectul este depus la Serviciul relatii cu consilierii si asteptam sa fie prezentat. Am mai inclus în ordinea de zi proiecte cu caracter de urgenta.

Dl. consilier Sita: - domnilor consilieri avem, în mapa Sentinta Tribunalului Mures ca urmare a procesului care a durat aproape 4 ani referitor la anularea Hotarârii Consiliului Local de schimbare a denumirii str. Calarasilor în str. Kosuth. Tribunalul ne comunica, hotarârea ramâne definitiva si propun ca în numele consiliului sa votam a nu se mai formula recurs împotriva Sentintei 809 din 2008 prin care s-a anulat H.C.L nr. 255/2005 si ramâne denumirea de str. Calarasilor si în acelasi timp sa se retraga mandatarea avocatului ca sa nu mai faca recurs pe aceasta tema.

Dl. consilier Torzsok: - a fost o propunere din partea d-lui Sita privind retragerea mandatului avocatului care ne-a reprezentat în proces respectiv neformularea recursului împotriva sentintei.

Dl. consilier Benedek - este chiar o surpriza. Dl. Sita a fost în acest consiliu când s-a votat. Stiti foarte bine ca formatiunea a fost în minoritate. Propunerea dvs. nu merge pe ideea de a fi liniste în acest oras. Faceti mult rau orasului cu aceasta propunere. Stiti foarte bine ca a fost o întelegere, cu ajutorul colegilor de la alte partide am votat aceasta hotarâre.

Dl. consilier David: - nici eu nu sunt de acord cu propunerea d-lui Sita. În momentul în care ne-am angajat pe o cale, trebuie utilizate toate caile legale pâna la sfârsit.

Dl. consilier Sita: - sunt consilier, votez ca atare în consiliul local, iar daca s-a gresit acum patru ani, acum nu cer decât sa se voteze în consiliu acest lucru, de a ramâne sentinta definitiva, de a retrage mandatul si a nu mai continua acest proces care a durat 4 ani.

Dl. primar Florea: - nu este intentia de a ne arata un punct de vedere diametral. Daca tot nu aveti un material scris luati pentru azi la cunostinta aceasta sentinta, pentru ca trebuie respectata. Intentia mea este sa dialogam. Nu înseamna ca dorințele unora trebuie sa fie în detrimentul celorlalti. Sentinta se ia la cunostinta.

Dl. consilier Sita: - scrie cu drept de recurs în termen de 15 zile. Pâna la sedinta vitoare trec aceste 15 zile. Eu doresc sa nu mai continuam acest proces. Acum am primit materialul. Solicit sa se supuna la vot.

D-na secretar Cioban: - acest material s-a primit în corespondenta de ieri, azi l-am vazut si eu, într-adevar termenul pentru recurs este de 15 zile de la comunicare pentru consiliu. Daca va amintiti, atunci când s-a adoptata aceasta hotarâre a fost mandatat dl. Kerekes sa reprezinte consiliul municipal Tîrgu-Mures, cu dreptul acestuia de a face toate caile de atac prevazute de lege. Este o propunere a d-lui Sita, dvs. hotarâti cum faceti. Era obligatoriu din partea exeuctivului care nu s-a implicat niciodata în asemenea speta având în vedere contradictorialitatea dintre executiv, consiliu, etc., atunci s-a apelat la un mandatar pe cale oficiala s-a adus la cunostinta consiliului acest lucru prin posta. Ramâne sa apreciati.

Dl. consilier Torzsok: - existând precedent, supun votuui dvs. propunerea d-lui Sita.

D-na secretar Cioban: - în aceasta speta executivul nu a fost mandatat si nu a avut nicio treaba, dvs. l-ati mandatat pe dl. Kerekes. S-a adus pur si simplu la cunostinta consiliului si dvs., decideti ca atare. Eu nu o sa-mi spun parerea fiindca ati dat delegatie unei alte persoane.

Dl. consilier David: - la cauza respingerii scrie ca nu a constituit urgenta. Consider ca nici ceea ce propune dl. Sita nu este urgenta.

Dl. viceprimar Maior: - propun sa se retraga mandatul d-lui Kerekes; asta sa votam acum.

Dl. consilier Torzsok: - cer o pauza pentru a ne consulta.

P A UZA

Dl. consilier Torzsok: - neexistând material, nu supun votului propunerea d-lui Sita.

Dl. consilier Sita: - asta e fara precedent, ca un consilier sa ceara un material si sa nu se supuna la vot. Materialul este în mapa fiecaruia, astazi a sosit de la Tribunal.

Am luat hotarârea prin care a fost desemnat mandatarul, în care la punctul 2 “mandatarul autoritatii publice locale desemnat se va obliga sa depuna la Consiliul local informari periodice asupra derularii pricinilor”. Nu am avut nicio informare. Am fost invitat la tribunal 4 ani de zile si nu mai doresc acest lucru. Este dreptul meu sa cer sa se supuna la vot propunerea mea.

Dl. consilier Torzsok: - este dreptul dvs. sa initiati hotarâri în cadrul regulamentului consiliului local. Eu nu supun votului consiliului fiindca nu respecta regulamentul.

D-na secretar Cioban: - asa cum spune dl. Sita s-au mai întâmplat asemenea lucruri, într-adevar si dl. Kerekes a fost mandatat de catre consiliu sa sustina acest proces în cadrul instantelor judecatorsti si la toate caile procedurale de atac, inclusiv în ceea ce priveste recursul. Vreau sa va informez ca aceasta hotarâre este definitiva si ca atare de ieri de când ni s-a comunicat, strada se numeste str. Calarasi, dar v-as propune o alta situatie. Va trebui sa fie consultat dl. Kerekes care are mandat si care înca nu l-ati retras din acest punct de vedere poate ca nici nu se va formula acest recurs. În aceste situatii recursul nu suspenda executarea unei hotarâri judecatoresti si pâna când instanta investita se va pronunta, tot asa se va numi aceasta strada si ulterior cum va dispune instanta.

A formula un material în sensul dorit de dl. Sita, în sensul ca daca se promovează recurs orice recurs se poate retrage de pe rol în orice faza procedurala de catre cei care au dat mandatul respectiv, si daca dl. Kerekes va dori acest lucru si va avea argumente, argumentele poate nu le însusiti dvs. care l-ati si mandatat în sensul dorit. Daca se doreste la sedinta vitoare, dupa discutii cu dl. avocat Kerekes veti putea ajunge la niste concluzii pertinente fata de aceasta hotarâre judecatoreasca si la un material daca se dispune, având în vedere ca dl. Kerekes nu a facut niciodata informari la consiliul local, puteti investi executivul sa faca aceasta informare cu toata situatia de la A la Z si sa dispuneti în cunostinta de cauza. Daca s-a promovat recurs sa fie retras sau sa mearga în continuare pe rolul instantelor judecatoresti.

Dl. consilier Todoran: - daca nu se întelege propunerea d-lui Sita, fac o alta propunere pentru ca dvs. sa nu aveti constiinta încarcata. Cedati presedintia sedintei, preia conducerea sedintei dl. Vlas si supune la vot.

Dl. consilier Vlas: - saptamâna viitoare marti este data de 10 martie, v-as ruga sa facem o sedinta extraordinara si vom avea probabil si alte puncte si atunci deblocam situatia.

Dl. primar Florea: - eu propun sedinta extraordinara sa începem bugetul.

Orasul s-a vindecat de multa vreme de anumite lucruri care vedeti ca rau pica în anumite momente electorale.

Eu sunt de acord sa începem discutiile pe buget si atunci sa abordati si acest subiect.

Eu îl înteleg si pe dl Sita ca a însotit aceste lucruri timp de 4 ani. Îmi pare rau ca s-a ajuns aici.

Dl. consilier Peti: - în calitate de consilier local si ca jurist sunt foarte îngrijorat de ce se întâmpala în orasul nostru. Degeaba exista regulament de organizare si functionare, degeaba traim într-un stat de drept, se încalca flagrant toate drepturile, si ma refer la dreptul constitutioal de a ne apara drepturile. Dl. Sita vrea sa restrânga acest drept constitutioal al oricarei persoane sau entitati din aceasta tara, sa aiba dreptul la aparare. Sunt parte într-un obicei necorespunzator. Azi nu este nici sedinta ordinara nici extraordinara, nu stiu cum se cheama ceea ce se întâmpla azi, dar este ilegal ce se întâmpla.

Dl. consilier Kolozsvari: - sunt în acest consiliu din 1992. Am început lucru într-o perioada foarte tensionata si am reusit cu bunavointa, întelegere si dialog între noi, sa formam o atmosfera cât de poate de lucrativa în consiliu. Pentru mine este al cincilea mandat, au fost de multe ori momente sensibile care s-au discutat si am gasit o solutie. Ma mir cum un coleg poate sa nu gândeasca ca acest gest arata mult dincolo de un proces, ci arata o atmosfera în consiliului care este important sa fie o atmosfera de echilibru.

Ma adresez colegilor, daca avem probleme sensibile sa le discutam între noi si sa gasim o solutie.

Dl. consilier Sita: - nu eu am cerut schimbarea acestei denumiri. Si în comisia de strazi am sustinut sa se pastreze denumirile care sunt. În acest consiliu nu am intrat în mari polemici. Am spus sa nu mai schimbam denumiri de strazi, nu eu am intentat acest proces. Patru ani de zile am fost provocat dintr-o parte în alta cu acest proces. Doresc sa ramâna str. Calarasilor, este o denumire intrata în istoria românilor. Este de atâta timp denumirea de str. Calarasilor, nu eu am intentat procesul, am cerut introducerea pe ordinea de zi si sa se supuna la vot.

Dl. consilier David: - cum a spus si d-na secretar, si în cazul în care se promoveaza recurs noi putem hotarî sa-l oprim sau nu. Eu cred ca nu este bine ca politicul sa faca imixtiuni în actul de justitie. Practic, stoparea unui proces printr-un act politic este imixtiune în justitie.

Dvs. sau altcineva ati atacat o hotarâre a consiliului local. Eu acum nu am nicio hotarâre pe care la rândul meu o sa o atac. Acest proces s-a pierdut spunând ca nu era o urgenta shimbarea denumirii. Eu consider ca nici anularea mandatului d-lui Kerekes nu este o urgenta. Vreau sa vad ca hotarârea de azi pot sa o atac în instanta pentru ca nu era o urgenta.

Va rog, domnule Sita, sa acceptati propunerea d-lui primar si a d-nei secretar.

Dl. consilier Torzsok: - în completarea celor spuse de d-na secretar si dl. primar, propun sa luam act de sentinta comunicata azi, respectiv sa amânam discutarea propunerii d-lui Sita în sedinta pentru buget.

Supun la vot amânarea materialului si luarea de act asupra sentintei.

Dl. consilier Vlas: - nu este vorba de amânare. Fie acceptam ca este pe ordinea de zi si-l discutam sau îl amânam, daca am spus ca nu este pe ordinea de zi, nu putem accepta nici sa votam amânarea.

Dl. consilier Torzsok: - s-a încercat o cale de iesire din impas. Care este propunerea dvs.?

Dl. consilier Vlas: - supuneti-o la vot în forma solicitata si daca nu trece se discuta la extraordinara.

Dl. viceprimar Maior: - nu se poate supune la vot amânarea. Am o propunere, ca în data de 10 o data cu sedinta pentru buget, sa se discute si acest material.

Dl. viceprimar Csegzi: - pâna acum am avut aproape în fiecare dosar o astfel de comunicare si niciodata nu am facut caz ca luam sau nu act de aceste comunicari. Cred ca nici formal si nici ca si continut nu trebuie sa evidentiem mai mult sau mai putin sau sa-i dam importanta mai mare sau mai mica unei astfel de comunicari si deciziile pe care le luam pe baza unei hotarâri pe care o pregatim data viitoare. Doresc sa ma alatur celor care atrag atentia pentru perspectiva pe care o propunem, sa nu atâtam atmosfera cu aceste subiecte. Urmeaza în continuare, alte denumiri, busturi, cetateni de onoare, etc. si ar fi pacat daca am pornit spre normalitate sa revenim la un stadiu pe care nu ni l-am dorit niciodata în acest consiliu.

Avem proiecte mari unde va trebui sa mergem împreuna si ar fi pacat sa întârziem pentru ca nu dovedim unitate. Pentru sedinta urmatoare, dl. consilier prezinta un material si se va decide sub toate formele corecte.

D -na secretar Cioban: - termenul de recurs se calculeaza pe termene libere. Daca în data de 2 s-a înregistrat aceasta sentinta la municipiul Tîrgu-Mures, 15 zie înseamna data de 17, plus înca doua care înseamna prima zi de comunicare si ultima zi în care expira termenul de recurs, este vorba de data de 19 martie. Pâna în 19 se poate tine sedinta oricând.

Dl. consilier Sita: - eu insist sa se supuna la vot propunerea mea.

Dl. consilier Torzsok: - eu nu supun la vot propunerea dvs. s-a propus o solutie acceptabila si pentru dvs.

Va rog sa faceti propunere pentru presedinte de sedinta.

Dl. viceprimar Maior: - ramâne ca dl. primar sa convoace urmatoarea sedinta, pe a carei ordine de zi sa fie cuprins si propunerea d-lui Sita cu materialul referitor la str. Calarasilor.

Dl. consilier Kolozsvari: - din septembrie se solicita de catre comisia de buget prezentarea partii de cheltuieli. Este un optimism exagerat a crede ca într-o saptamâna vom avea bugetul discutat. Daca va amintiti, la un moment dat am facut zece sedinte de comisie cu bugetul.

Dl. consilier Torzsok: - va rog sa faceti propunere pentru presedinte de sedinta.

Dl. consilier Sita: - propun ca presedinte de sedinta pe dl. viceprimar Maior Claudiu.

Dl. consilier Torzsok: - supun la vot propunerea facuta.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotriva? -

Cine se abtine? -

În unanimitate a fost ales dl. viceprimar Maior Claudiu, președinte al sedintei viitoare..

Dl. director Gliga Dan: - doresc sa va prezint un subiect important pentru municipalitate legat de realizarea obiectivelor privind parcarile supraterane sau subterane care se pot edifica la nivel de municipiu. Dupa cum stiti, în cursul anilor trecuti au existat doua proiecte de hotarâri prin care s-au aprobat doua amplasamente privind edificarea de parcari supraterane. Revin asupra acelor amplasamente, primul era în zona Unitatii de Jandarmi din cartierul Tudor, iar a doua locatie era în spatele Palatului Culturii cu acces din str. Horea. Aceste doua locatii au fost aprobate pentru realizarea de documentatii tehnice de specialitate pentru aceste subiecte, dar am întâmpinat dificultati, pentru primul amplasament la un proces de revendicare care mai mult sau mai putin a fost solutionat în momentul de fata pentru acest teren care facea referire la amplsamentul din zona Unitatii de jandarmi. Cu ocazia solutionarii dosarului respectiv de revendicare, suntem în masura sa putem propune un material, un studiu de fezabilitate sau chiar si discutii la nivel de caiet de sarcini, în vederea promovarii unor documentatii tehnice pentru realizarea acestui obiectiv.

Pentru amplasamentul nr. 2 care este situat în spatele Palatului Culturii cu acces din str. Horea, s-au facut demersuri pentru modernizarea centralei termice care deservea Palatul Culturii si Palatul Administrativ al Prefecturii si Consiliului Judetean, plus un anumit numar de apartamente situate pe str. Enescu, prin aceasta realizare a societatii Energomur, amplasamentul care era ocupat de fosta centrala este liber în momentul de fata, centrala respectiva s-a preluat prin hotarâre de consiliu local de la Energomur, iar în acest moment putem demara si aici documentatii tehnice pentru realizarea acestor parcari. În esenta discutiile cu privire la numarul de locuri de parcare care erau preconizate a se realiza pentru aceste doua amplasamente, pentru zona Tudor era o parcare pe patru nivele cu un numar mediu de 125 locuri pe nivel, asta însemnând în jur de 500 locuri de parcare pe acest amplasmaent, iar pentru zona centrala se discuta de un amplasament pentru un numar de minim 200 locuri de parcare, în conditiile care vor fi impuse de celelalte institutii care trebuie sa avizeze acest proiect.

O alta discutie pentru realizarea de parcari era legata de amplasamentul de la Spitalul Judetean. La momentul la care am dorit sa începem discutii pentru acest amplasament, am constatat ca terenul aferent Spitalului Judetean inclusiv parcarea existenta în momentul de fata, ba mai mult carosabilul str. Gh. Marinescu face parte dintr-o carte funciara care în momentul de fata este în proprietatea Consiliului Judetean. Pentru acest amplasament, daca considerati dvs. de cuviinta sa începem demersuri Consiliul local cu Consiliul judetean pentru recuperarea acelui teren sau darea în administrare catre consiliul local a unei suprafete de teren pentru realizarea unei parcari si în aceasta zona. Cred ca stiti si dvs. foarte bine ce se întâmpla în mometul de fata în cursul oricarei zi vis-a-vis de zona de acces catre Spitalul judetean si cred ca se impune luarea unei decizii si cu privire la acest subiect, respectiv un dialog cu Consiliul judetean în vederea obtinerii acestui amplasament care într-o perspectiva de reorganizare si a accesului vis-a-vis de incinta spitalului judetean, de parcari destinate vizitatorilor, cadrelor medicale, accesul special destinat pentru salvari, cred ca s-ar putea rezolva si acest subiect.

Tot în cursul anului trecut am pus la dispozitia dvs. un studiu de prefezabilitate cu privire la posibilitatea realizarii unei parcari subterane în zona centrala a municipiului. Stiu ca sunt idei pro si contra cu privire la acest, eu sunt dator sa-l readuc în discutie fiindca prin realizarea acestei parcari subterane, s-ar putea crea un numar de 400 locuri de parcare pe un singur nivel, astfel încât o data cu reabilitarea - conform hotarârii de consiliu - a parcului din zona centrala, fac referire la Piata Trandafirilor si nu la Piata Teatrului, s-ar putea realiza si acest obiectiv. Realizarea acestui lucru înseamna si colaborare cu cei care care trebuie sa dea aviz de la Ministerul Culturii si cultelor pentru zona respectiva, dar cred ca ar trebui sa se ia o decizie daca dorim continuarea unui studiu de fezabilitate pe acesta tema, asta însemnând cheltuire de bani publici în acest sens, sau ramânem la decizia de a reabilita parcul a forma existenta, care nu este o cheltuiala mica întrucât se doreste reabilitarea cu anumite materiale, nu discutam de pavaje, asfalt, ci discutam de materiale durabile cum ar fi piatra naturala si alte elemente constructive care ridica pretul fata de o medie normala cu destul de mult. Dupa parerea mea, în momentul în care se face o astfel de investitie la nivel de parc, de exemplu Piata Teatrului, va fi foarte greu sa ne întoarcem sa revenim la un asemenea subiect de realizare a unei parcari subterane. Daca se doreste abordarea acestui subiect eu cred ca este de importanta, sunt 400 de locuri coroborate cu 200 locuri pentru zona centrala respectiv str. Horea a fi un numar total de 600 locuri de parcare.

În prealabil am cerut institutiilor publice din zona centrala respectiv primarie Consiliul judetean, Institutia Prefectului, Filarmonica, Directia Muncii, Administratia Palatului Culturii, Directia Silvica, institutii care îsi desfasoara activitatea în acest areal si sunt peste 400 de masini ale personalului care lucreaza în aceste institutii si care timp de cel putin 8 ore pe zi tin blocate locuri de parcare care ar trebui sa fie destinate cetatenilor care au treaba la aceste institutii. O perspectiva cu privire la parcarea de pe str. Horea era de a da cu destinatie aceste locuri de parcare pentru institutii publice, deci cu rezervare în acest sens, astfel încât sa se poata face o eliberare a locurilor de parcare de pe strazile adiacente institutiilor publice si crearea de posibilitati de parcare pentru cei care au probleme la aceste institutii publice.

Realizarea acestor parcari probabil va presupune si anumite documentatii urbanistice de ordin P.U.D. care vor trebui supuse aprobarii dvs. pentru ca în momentul de fata la nivel de documentatii urbanistice actuale nu sunt prevazute aceste lucruri.

Rugamintea mea ar fi daca se discuta si bugetul si în cadrul comisiilor s-ar putea aborda un subiect cu privire la aceste amplasamente pe care le vom revizui într-o informare catre consiliul local, pentru care suntem dispusi sa începem demersuri tehnice.

Asteptam propuneri ale dvs. pentru alte locatii care s-ar putea lua în discutie pentru asemenea obictive. Pentru subiectul cu marirea capacitatii de parcare la parcarea de sub Teatrul National, am întâmpinat greutati atât cu procesele de revendicare în acea zona, plus cu anumite probleme legate de existenta în zona a unor morminte, ma refer la fosta manastire franciscana.

Aceste subiecte sa fie discutate ca la momentul în care se propun materiale spre aprobare sa nu fie amânate pentru ca se pierd oportunitati cu privire la posibilitatea de finantare a acestor obiective.

Dl. primar Florea: - la ora actuala putem da liber pentru zona Tudor. Acolo putem merge suprateran si un nivel sau doua subteran. Necazul acestui oras, o arata studiile, ca nu poti merge mai jos de doua nivele decât în anumite zone. Zona centrala e exclus doua nivele subtern. O sa spuneti ca e deranjul prea mare pentru Piata Trandafirilor. Piata Trandafirilor va fi pe un singu nivel. Am luat în calcul pastrarea a doua benzi de circulatie, în timpul desfasurariii lucrarilor de un an, aproape doi ani. Nu scoatem drumul în timp ce vor fi lucrari fiindca acesta ar fi un deranj. Avem si varianta propusa de noi sa începem pe o parte, nu stiu daca o sa accepte proiectantul. Daca hotarâm acum ca da, în acel moment îl introducem în studiu si organizam materialele ca sa nu asteptam bugetul si dau drumul la toate datele necesare studiului de fezabilitate.

Referitor la spital, trebuie hotarâre de Consiliul judetean prin care sa dea înapoi ce nu este al lor si sa începem demersurile în cartea funciara. Problema Teatrului ramâne pierduta pentru ca fostul prefect a încurajat retrocedari si întabulari în mijlocul pietei.

Dl. consilier David: - dorsc sa stiu ce se întâmpla cu amplasamentul din spatele Teatrului, daca mai e în proces sau e finalizat. Mai am o propunere, va rog sa analizati amplasamentul din str. Calarasilor, de unde plecau autobuzele Trans Servisului. Daca vindm terenul de pe str. Barajului si ne mai ramân bani dupa ce luam pentru deseuri, poate ca am putea lua acea zona.

Dl. director Gliga: - terenul respectiv este în proprietatea fostului club Vointa care l-a dat în folosinta societatii de transport public de persoane.

D. primar Florea: - clubul sportiv Vointa vrem sa-l luam la primarie. Am vorbit cu dl. ministru de la interne, se poate face prin act administrativ schimbarea cladirilor si inclusiv patrimoniu. Problema acesta am pus-o acum opt ani de zile, ca luam cladirea, dar s-a opus dl. Virag presedintele Consiliului judetean. Primaria se poate lua mâine , prin act administrativ, se schimba cele doua cladiri între ele.

Ceea ce spune dl. David, este lege, în 2005 a fost un act prin care Corpul gardienilor publici s-a desfiintat împreuna cu patrimoniu si au fost cedate autoritatilor locale. Singurul loc în România unde nu s-a întâmplat tot la decizie politica, a fost a Consiliul judetean în care d-na presedinte nu vrut sa predea Primariei Tîrgu-Mures fostii gardieni publici si patrimoniu. Legea asa a aparut, se preda inclusiv patrimoniu. Daca se preda patrimoniu la fostul garaj al partidului este un spatiu generos.

Propun ca presedintele comisiei care negociaza cu Consiliul judetean sa fie dl. David Csaba.

Dl. consilier Balint: - asemenea proiecte ne bucura pentru ca acopera necesitatile de urgenta.

Pentru a vota anumite proiecte am cerut o prezentare strategica a proiectelor. Altfel gândim daca vedem proiectat, vizualizat, în ce ordine vor începe lucrarile, care este esalonarea, care va fi sistematizarea în jur. Este vorba de investitii de durata.

Dl. diretor Gliga Dan: - normal ca se vor pune la dispozitia dvs. asemenea materiale, era un subiect la care as avea rugamintea sa ne gândim cu totii. Cred ca pentru fiecare obiectiv în parte trebuie analizat daca se începe sau nu, pentru ca asta înseamna alocarea de bani în vederea întocmirii studiilor de fezabilitate care trebuie întocmite într-o anumita forma pentru a avea posibilitatea de accesare de fonduri.

Dl. consilier Torzsok: - ca si în legislatura trecuta au fost anumite tentative de a discuta cu consiliul local anumite aspecte de patrimoniu, aceste discutii în ultimul timp s-au stopat, poate ar fi benefic sa se reia pe niste subiecte punctuale si pregatite dinainte aceste discutii unde avem interferente cu Consiliul judetean de a gasi o cale de mijloc pentru deblocare.

Dl. consilier Mozes: - este o idee foarte buna de a construi parcare în Tudor, dar dat fiind ca este un cartier foarte aglomerat, am propunerea sa luati în considerare daca s-ar putea face o parcare supraetajata fie în zona str. Armoniei sau pe str. Infratirii în spatele blocului 1416 unde a fost terenul de minifotbal si acum sunt vreo 30 de garaje care ocupa un loc imens.

Dl. director Gliga Dan: - sunt luate în considerare si cele doua amplasamente, în zona str. Armoniei sunt în jur de 120 de garaje care ocupa fosta piata si unde exista regim de înaltime la nivel de P+4 conform blocurilor din jur si s-ar putea dezvolta o parcare supraterana, dar pentru acest amplasament urmeaza sa se întocmeasca si anumite documente premergatoare, eventual un studiu de prefezabilitate, studiu geo, etc.

Pentru celalalt amplasament exista o posbilitate de realizare de parcari. Parcarea din zona jandarmilor este un teren liber de constructii.

Dl. consilier Mozes: - partea str. Petru Dobra dinspre Calea Sighisoarei, lânga blocul ANL este un teren, nu stiu al cui e, am înteles ca a fost revendicat, era foarte bun de construit parcare supraetajata.

Dl. primar Florea: - am pus problema daca mai putem modifica Legea 834 si retrocedarile, Legea 247. Unii se bucura sa si-au luat înapoi, în schimb, primariile ramân fara patrimoniu.

La fosta fabrica de zahar s-au facut doua mari greseli si la Carne Mures. Acolo am pierdut enorm, era un teren cât de cât sigur al orasului. În schimb, am reusit sa câstigam terenul de sport al fabricii de zahar. Dl. Maior a reusit sa aduca si terenul de la Imatex. Speram ca ministri actuali vor tine cont, eu am scris capitolul patrimoniu ca primul serviciu al deconcentrarilor. O sa vedeti rezistenta enorm de mare la schimbare din partea institutiilor care pâna acum erau cu deconcentrarea.

O sa-l rugam pe dl. Prefect sa ne trimita o informare la toate proiectele de hotarâri pe care le-a initiat deja cu patrimoniu. Avem nevoie de Consiliul judetean. Este un proiect mare de dezvoltare pe care-l putem dezvolta adiacent aeroportului.

În Cetatea din Tîrgu-Mures pe care noi am pus-o în proiectul de reabilitare si intra în programul de mediu, nu mi se pare corect sa fie expozitie de fântâni din Debrecen. Mi-ar placea ca aceste probleme si dvs. sa le luati într-o abordare mai colegiala. Cladirea din cetate pe care noi am dorit sa o dam de la armata, noi am vrut sa facem din ea completarea muzeului de arta si am spus sa deschidem completarea muzeului de arta în Cetate. Era un loc accesibil turistilor, dar nu, Presedintele Consiliului judetean s-a ambitionat, au luat-o la ei, au pus-o la punct si este expozitie de fântâni.

Saptamâna aceasta sa ne întâlnim cu Consiliul Judetean, dar sa semnam protocol si sa stabilim termene precise.

Dl. consilier Torzsok: - ordinea de zi fiind epuizata, va multumesc pentru participare.

Nemaifiind alte discutii la ordinea de zi, lucrarile sedintei ordinare a consilului local se încheie.

ing.Torzsok Sandor - președinte de sedinta______________________

jrs. Cioban Maria - secretarul Municipiului Tîrgu-Mures__________

11