Proces verbal din 02.06.2009

Sedinta de consiliu din 2 iunie 2009

PROCES - VERBAL

încheiat cu ocazia Ședinței ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș din data de 2 iunie 2009, continuarea ședinței din data de 28 mai 2009

Dl. consilier Kolozsvari: - doamnelor și domnilor, stimați consilieri, permiteți-mi să deschid ședința ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș, continuarea ședinței din data de 28 mai 2009.

Din totalul de 23 consilieri locali, sunt prezenți la ședință 16 consilieri locali. Absentează domnii consileri: Maior Claudiu, Florea Constantin, Molnar Gabor, Todoran Liviu, Sita Ioan, Vlas Florin, Ichim Marius.

Invit la prezidiu pe dl. Primar al Municipiului Tîrgu-Mureș - dr. Dorin Florea.

Vom discuta materialele în regim de urgență. Punctele 3 și 4 au fost modificate.

D-na consilier Roman: - azi a avut loc o comisie tehnică și aș ruga-o pe d-na arhitect șef să ne spună ceea ce s-a discutat acolo, având în vedere că nu au fost prezenți toți consilierii.

Punctul nr. 2 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Ichim Ionel Marius și declararea ca vacant a unui loc de consilier local în cadrul Consiliului local municipal Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Kolozsvari: - dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 9 voturi (consilierii UDMR)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 7 abțineri

Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi pentru și 7 abțineri.

Punctul nr. 3- regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei-părți din costurile de reabilitare termică datorate de proprietari a unor blocuri de locuință și construirea de mansarde la aceste blocuri pentru Municipiul Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Kolozsvari: - materialul se referă la problema SC Energomur SA, hotărârea a fost schimbată.

Aveți adresa celor 8 imobile, cu o cotă de 33%, în total 751.675 lei.

Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 16 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 4- regim de urgență

Proiect de hotărâre privind plata cotei-părți de 33% respectiv de 372.646 lei, din costurile de reabilitare termică a unor blocuri de locuințe și construirea de mansarde în beneficiul Municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Kolozsvari: - în anexă se găsesc trei adrese cu o sumă totală de 140.200 lei.

Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 16 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 5- regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Parcaj Subteran Piața Trandafirilor”:

Dl. consilier Kolozsvari: - am înțeles de la d-na arhitect, că după ședința comisiei tehnice materialul a fost amânat.

D-na arhitect șef: - materialul s-a amânat până luna viitoare pentru completarea temei de proiectare cu câteva din ideile care s-au născut în urma consultării dintre comisia tehnică și consilierii invitați.

Punctul nr. 7 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Centrală termică proprie la sediul Serviciului de activități culturale, prestări servicii hoteliere, alimentație publică și alte activități” pentru imobilul din Tîrgu Mureș, str. Nicolae Grigorescu, nr. 19:

Dl. consilier Kolozsvari: - materialul a fost prezentat în comisia de buget.

S-a cerut un punct de vedere de la SC Energomur SA.

Dl. consilier Torzsok: - din informațiile scrise primite de la SC Energomur SA reiese că sub îndrumarea Energomurului este în reabilitare centrala termică Cornișa care alimentează și acest obiectiv. Investiția este lansată, echipamentele sunt achiziționate, cu centrală termică în Cornișa mi se pare o finanțare dublă, ca atare eu propun nevotarea acestui material.

Dl. consilier Kolozsvari: - dacă nu sunt alte observații, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Dl. primar Florea: - văd că nu e nimeni de la Casa de cultură “Mihai Eminescu”. Nu cunosc materialul. Probabil au avut o gândire, trebuia să cunoască răspunsul SC Energomur SA. Vreau să văd dacă nu legat de partea hotelieră sau poate vor să facă un punct termic. Eu spun să amânați materialul, nu să respingeți.

Mi se pare corect ce spune dl. Torzsok, noi trebuie să dăm un exemplu. Dacă reabilităm, să-l menținem, să stăm în sistem. Să o trecem la Energomur să o facă cu prioritate pentru că efectiv e partea hotelieră.

Dl. viceprimar Csegzi: - am fost în Consiliul de administrație mai mulți ani de zile și problema principală a fost izolarea termică și alimentarea cu energie termică. Costurile au fost foarte mari și trebuie avut în vedere și timpul când se face și traseul trebuie reabilitat fiindcă pierderile pe traseu sunt foarte mari.

Dl. consilier Buda: - eu am fost la Casa de cultură. Este vorba despre repunerea Casei de cultură în stadiul de funcționare și eu propun să se amâne. Astăzi Casa de cultură este nefuncțională și din acest motiv dânșii au solicitat acea centrală termică. Și eu spun să amânăm materialul și să vine reprezentanții de acolo.

Dl consilier Kolozsvari: - supun la vot amânarea materialului până la ședința ordinară din luna iunie.

Cine este pentru? - 11 voturi

Cine este împotrivă? - 3 voturi (Benedek I., Peti A., Torzsok S.)

Cine se abține? - 2 abțineri (Mozes L., Bakos L.)

Proiectul de hotărâre s-a amânat.

Punctul nr. 8 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind cofinanțarea din bugetul local pentru cota parte care revine proprietarilor de apartamente din costurile de reabilitare termică a unor blocuri de locuințe din programul pe anul 2009:

Dl. consilier Kolozsvari: - dacă nu sunt observații, supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 16 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 9 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Mureș a unui teren în suprafață de 39.744 mp aflat în proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureș în vederea realizării unei stații de transfer, a unei stații de compostare și a unei stații de sortare în cadrul Proiectului „Sistem integrat de gestiune a deșeurilor la nivelul Județului Mureș”:

D -na secretar Cioban: - Consiliul județean solicită transmiterea în administrarea sa a acestor terenuri, au fost cumpărate pentru realizarea proiectului Managementul integrat al deșeurilor. Am avut discuții cu Consiliul județean, dânșii ar dori să transmitem dreptul de administare pe termen nelimitat și aici este propus să se transmită până la data construirii celor trei stații, în contrapartidă apoi să ne transmită Consiliul județean dreptul de administrare pe cele trei stații la municipiul Tîrgu-Mureș, ca pe aceea platformă municipiul Tîrgu-Mureș să fie operator în domeniu, noi să facem licitațiile și să se respecte contractul care este în ființă urmare unei licitații publice care încă durează opt ani. Pentru că a fost această discuție pe ce perioadă se transmite acest drept de administrare, împreună cu d-na președintă am trimis o adresă la Ministerul Mediului să-și dea și dânșii părerea, mai ales că ei vor fi cei care vor da sau nu banii pentru acest proiect.

Adresa este semnată de comun acord de Consiliul județean și dl. primar și urmează să primim un răspuns. O altă rundă de covorbiri va avea loc săptămâna viitoare și ei agreează într-o anumită proporție ideea municipiului Tîrgu-Mureș, dar le-ar conveni mai mult să aibă dreptul de administrare pe o perioadă nedeterminată.

Este o primă propunere pe care o facem, am promis că dacă dvs veți aproba această hotărâre atunci și această hotărâre o trimitem spre verificare la Ministerul Mediului ca să nu fie probleme legate de accesare de fonduri și urmeză să vă informăm ce rezultă din toată această discuție și corespondența cu ministerul de specialitate. Eu v-aș ruga ca cel puțin ca primă formă să aprobați, fiindcă această hotărâre va fi perfectibilă urmare implementării proiectului.

Dl. consilier Kolozsvari: - cred că este extrem de important să înaintăm cu această problemă a deșeurilor.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 16 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 10 regim de urgență

Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Asociația Betania - Valea Rece a terenului în suprafață de 128,70 mp aparținând Municipiului Tîrgu Mureș:

Dl. consilier Kolozsvari:- rog dacă cineva din executiv poate să ne dea unele lămuriri.

D-na secretar Cioban: - în urmă cu câțiva ani, în Valea Rece funcționa o asociație de țigani unde au început să construiască tot pe un teren concesionat de către municipiul Tîrgu-Mureș, au abandonat proiectul și această Biserică penticostală dorește să construiască pentru țigani și pentru comunitatea de acolo o biserică și solicită concesiune pentru acest teren. Noi am fost de acord ca de fiecare dată pentru oricare din cultele care sunt, să-și construiască pe teren primit în concesiune gratuită de la Municipiul Tîrgu-Mueș, mai ales că poate ar fi un lucru bun pentru comunitatea de acolo, o biserică.

Dl. primar Florea: - nu e biserică, e o încăpere în care ei au spus că vor să se roage.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 16 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 11 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Todoran Liviu Emil Nicu să aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a ședinței A.G.A. a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș din data de 10.06.2009:

D-na secretar Cioban: - este vorba de listele de utilaje independente din fundurile MRD care intră în proprietatea publică a municipiului și cea de-a doua în proprietatea SC Aquaserv. O faceți în fiecare an și este ședință în data de 6 iunie și atunci nu am mai fi avut posibilitatea să dăm acest mandat decât la această ședință.

Dl. consilier Kolozsvari: - se și specifică: lista rectificată de utilaje independente, lista rectificată de utilaje independente și lucrări de investiții din domeniul public și aprobarea modificării conținutului Actului constitutiv al SC Compania Aquaserv SA prin eliminarea unei fraze de la alin. 6 cap. 4 - Drepturi și obligații conferite de acțiuni.

Legat de acest punct c dacă puteți spune ceva.

D -na secretar Cioban: - și data trecută a făcut obiectul unei hotărâri, numai că cele două puncte de utilaje nu erau aprobate. E vorba de niște prevederi care sunt înscrise în Actul constitutiv legate de imposibilitatea ca în cadrul Aquaservului să fie primite societăți private sau alte persoane fizice, ci acestea să fie numai între unitățile administrativ-teritoriale. Este o cerință a Minsterului Mediului și o garanție că nicio persoană privată nu va fi vreodată acționar la Aquaserv, ci numai municipiile și orașele care sunt acum sau altele care vor adera.

Dl. consilier Kolozsvari: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 16 voturi (unanimitate)

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Punctul nr. 12 - regim de urgență

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 158/30.04.2009 referitoare la deplasarea unei delegații din partea Primăriei Municipiului și a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș la Zalaegerszeg - Ungaria, în perioada 14-17 mai 2009, respectiv modificarea HCL nr. 201/30.04.2009 referitoare la deplasarea unei delegații din partea Primăriei municipiului Tîrgu-Mureș la Szeged - Ungaria, în perioada 21-24 mai 2009:

Dl. consilier Kolozsvari: - este vorba de o modificare în sensul că se aprobă suma de 515 euro + 9000 lei în loc de 357 euro + 9000 lei pentru Zalaegerzseg și se aprobă 530 euro în loc de 460 euro pentru deplasare la Szeged.

D-na secretar Cioban: - aceste deplasări au fost aprobate la timpul lor, dar s-a greșit la calcule. Ca să putem face o problemă în contabilitate, am propus această modificare.

Dl. consilier Kolozsvari: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? - 15 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 1 abținere (Peti A.)

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru și o abținere.

Dl. primar Florea: - v-aș ruga, săptămâna viitoare după alegeri să definiți o echipă a consiliului local, probabil președinții și secretarii de comisii, și să inițiem o rundă de discuții cu președintele și consiliul județean. Sunt foarte multe materiale care apar în discuții și ar fi bine să putem demara, pentru că debloca, nici nu pot să spun din moment ce nu au fost începute.

A debloca problemele patrimoniale, dar suntem îngrijorați. Am discutat și azi în comisia tehnică, a rămas să ne întâlnim și cu ei mai des, o să vă dau și dvs. temele. E vorba de lucrurile știute: drumul ocolitor, adoptarea strategiei privind drumul ocolitor pe partea estică, relația cu groapa de gunoi, penitenciarul, etc.

Marea mea uimire este că d-nii consilieri județeni nu cunosc aceste imperative. De asemenea, clădiri luate în patrimoniu, spitalul, etc. Noi am făcut demersuri la ministere și ministerele ne-au trimis retur o serie de răspunsuri, de exemplu, Week-endul, unde s-a făcut un demers pentru preluarea de către oraș a terenurilor, baza sportivă lăsată în paragină de 25 de ani, să ni se răspundă că sunt de acord, dar sunt date la Clubul Sportiv; sau, sunt de acord, dar sunt date la Consiliul Județean.

În perspectivă, ce am discutat și cu dl. ministru Blaga, se pune serios problema strategiilor privid dezvoltările publice. Noi ne-am manifestat pentru bazin olimpic. Bazin olimpic există și mi se pare absurd să mai facem unul din moment ce-l luăm pe cel de la Gaz metan. Trebuie să tranșăm aceste lucruri, joaca de-a patrimoniul. Ni se răspunde de o manieră halucinantă de la un minister, la ministerul agriculturii, că, caii de rasă este singura unitate rămasă în țară unde sunt trei armăsari tuberculoși, etc. Vreau să discutăm cu d-na președintă dacă rămâne valabilă această inerție, pentru că ne descalifică; acolo nu e nici un cal.

Dacă sunteți de acord, săptămâna viitoare să stabilim o rundă cu o tematică precisă.

Dl. consilier Kolozsvari: - suntem de acord președinții și secretarii de comisii să participăm.

DIVERSE

Dl. consilier Kolozsvari: - am fost sesizat de către o redacție de ziare, ca așa cum am luat anumite măsuri contra zgomotului în oraș și am reușit și lumea este mulțumită, să luăm anumite măsuri de reglementare a zgomotului la Week-end, în special seara după ora 10.

Dl. primar Florea: - vă rog să interziceți muzica electronică. Muzica frumoasă lăutărească este frumoasă cu instrumente clasice.

Va trebui să ne implicăm, urăsc muzica tare. O să cerem o auditare sau să aducă specialiști în sunete, să facă un studiu referitor la modul cum se amplasează muzica. Probabil că o să completăm regulamentul.

Dl. consilier Kolozsvari: - vă rog să faceți propuneri pentru președinte de ședință.

Dl. consilier Gujan: - pentru ședința viitoare propun ca președinte pe d-na consilier Roman Ioana.

Dl. consilier Kolozsvari: - supun la vot propunerea care s-a făcut.

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

În unanimitate a fost aleasă d-na Roma Ioana președinte al ședinței viitoare.

Nemaifiind alte discuții la ordinea de zi, lucrările ședinței ordinare a Consiliului local se încheie.

dr. ing. Kolozsvari Zoltan - președinte de ședință ______________

jrs. Cioban Maria - Secretarul Municipiului Tîrgu-Mureș__________