Proces verbal din 01.10.2009

Sedinta de consiliu din 1 octombrie 2009

PROCES - VERBAL

încheiat cu ocazia Ședinței ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș din data de 1 octombrie 2009

S-a prezentat în mape Sinteza procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 17 septembrie 2009.

Dl. consilier Bakos: - doamnelor și domnilor, declar deschise lucrările ședinței de astăzi a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureș. Invit la prezidiu pe dl. Primar - dr. Dorin Florea.

Din totalul de 23 de consilieri, sunt prezenți la ședință 22 consilieri locali. Absentează dl. consilier Vlas Florin.

Conform Convocatorului anunțat, avem 32 de puncte la ordinea de zi și 4 puncte în regim de urgență.

Înainte de a supune la vot aprobarea Ordinii de zi, conform uzanței, dacă doriți să discutăm probleme ale orașului, puteți să vă înscrieți la cuvânt.

Dl. consilier Buda: - am primit o sesizare de la un grup de locatari din blocurile de la Gara Mare, este în mapă acea solicitare, prin care dânșii consideră că sunt lezați de a ajunge la blocurile lor datorită parcării care se face și au luat legătura cu domnii care au susținut că vor încasa taxa pentru parcare și dânșii au făcut o solicitare către consiliul local și executiv prin care ne roagă să analizăm problema deoarece accesul către blocurile dânșilor se face prin perimetrul care va fi îngrădit de către firma de parcae. Rog executivul să ia în calcul doleanța lor și în cel mai scurt timp să le dăm un răspuns, fiindcă sunt 120 de familii care beneficiază de acces prin acel loc care este domeniul public.

Dl. consilier Pui: - domnule președinte, stimați colegi, fac apel la buna dvs. credință și în numele legii și al jurământului depus de dvs. la investire, vă rog respectuos să aprobați introducerea pe ordinea de zi a ședinței de azi a proiectului de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier a d-lui Florea Constantin, ca urmare a pierderii calității de membru al P.N.L. Să lum act de referatul constatator depus sub nr. 354 din 8 septembrie 2009 prin care d-na secretar Maria Cioban constată vacantarea locului de consilier a d-lui Florea Constantin, pentru că prin efectul legii noi consiliul local luăm act de încetarea mandatului de consilier și nu judecăm pierderea calității de membru al unui partid politic.

Spre informarea dvs. vă aduc la cunoștință că acea contestație depusă de dl. Florea Constantin nu este efectuată în termenul legal conform statutului, nu este adresată forului tutelar îndreptățit să o judece, iar hotărârea de excludere din P.N.L. Mureș este definitivă și irevocabilă. Mai mult, acesta este suspendat din oficiu conform Statutului P.N.L., datorită neprezentării la ședințele de birou municipal, la acțiunile P.N.L., nu și-a mai achitat contribuția de membru, în concluzie nu mai este membru al partidului pe a cărui listă a fost ales.

D -na secretar Cioban: - de obicei eu fac referatele constatatoare pe care le și semnez, eu nu am nevoie ca cineva să facă documentele și să le aducă gata făcute, și atunci când le fac, le fac cu convingerea legalității. Acesta este un referat constatator pe care ar trebui să-l semnez și eu și dl. primar ca să fie procedural făcute toate formele legale.

Vreau să informez consiliul că dl. Florea ne-a adus și sunt înregistrate la această autoritate trei contestații la trei foruri ale partidului care din câte am înțeles urmează să se pronunțe săptămâna viitoare. După ce se vor pronunța, acea hotărâre va fi definitivă într-un fel sau altul și atunci, la următoare ședință dvs. vă veți pronunța în funcție de soluția care se va lua de forurile partidului îndreptățite potrivit Statutului PNL și a regulamentului de aplicare a acestuia.

Dl. primar Florea: - profit de ocazie să ridic câteva probleme fiindcă trebuie să fiu prezent în alte locuri. În această perioadă întreținută de anumite poziții din presă, v-aș ruga să rămânem în nota noastră de seriozitate și maturitate, pentru că aceste lucruri vor veni, vor pleca, au mai căzut miniștrii, s-au mai retras, nu e niciun fel de problemă. Sper ca o serie de demersuri pe care le vom face acum să aibă eficiență mult mai mare. Rugămintea mea vis-a vis de datele legate de buget sau ceea ce se cere de către anumite persoane de a prezenta într-un mod defectuos activitatea din Primărie, Energomur, etc, v-aș ruga de a vă reține o perioadă pentru că dăm un semnal total nepotrivit populației care nu e preocupată nici de isteria PSD-ului, nici de îngrijorarea PNL-ului ci este îngrijorată de ceea ce se va întâmpla, iar pozițiile noastre exprimate hazardat pot să aducă neliniște.

Vis-a-vis de Energomur, v-aș spune că la ora actuală am acordat chiar în avans o serie de sume către Energomur, încât relația Energomur - E-On să nu ducă la o sistare a furnizării de gaz. Nici adresele de la E-On să nu le luați ca pe niște lucruri extraordinar de nemțești, ci sunt făcute după un comportament balcanic, tipic, de ultimă perioadă. Relația cu Energomur este clară, în schimb, ceea ce v-am rugat de două ori consecutiv să ne întâlnim săptămâna viitoare, pentru că va trebui să facem de urgență o vizită la Energomur și să hotărâm împreună ceea ce vă spun de ani buni. Energomur, au scăpat lucrurile din mână și cel puțin să definim ceea ce noi am hotărât o dată, ariile de influență ale Energomur care rămân și în rest, să lăsăm polulația să se ducă în

comportamentul firesc, dacă au hotărât acel lucru în condominiu, să nu ne mai opunem. Va fi un lucru de maximă responsabilitate. Mi-e greu să mai încurajez Energomur să mai furnizeze agent termic sau apă caldă într-un bloc unde mai sunt racordate 2 sau 3 apartamente, acest lucru ducându-ne și în acest an cu cheltuieli foarte mari. Mai bine să spunem oamenilor clar, nu au decât să opteze toți oamenii pentru a fi debranșați, rămânând ca zona noastră unde am început modernizări, să rămână sub altă incidență.

În al doilea rând, vreau să vă anunț de proiectul spitalului teritorial. Ministrul actual cred că nu mai are timp să-l facă, eu cred că cuvântul dat rămâne. Am cerut președitei Consiliul Județean, la întâlnirea pe care am avut-o să elibereze terenul de la spital sau să forțeze hotărâre de consiliu județean care mi se pare firească și normală, încât să defalce terenul de acolo, ceea ce trebuie pentru spital să fie separat, iar terenul nostru să ni-l dea înapoi deoarece am dat în studiu un nou traseu al drumului ocolitor, mult mai scurt care reduce defrișarea la aproximativ 3,5 - 4 hectare, și pe care vreau să vi-l prezint într-un termen foarte scurt pentru a-l depune și pe Axa 1, deci a merge la două capete în ceea ce înseamnă programe europene. Neluarea la timp de către Consiliul județean a acestui demers va aduce prejudiciu serios atât construirii spitalului teritorial cât și drumului nostru. Să sperăm că d-na președintă va ține cont de acest lucru.

Vis-a-vis de ce se întâmplă la gară, trebuie să știe cetățeanul de acolo că nu are un statut privilegiat față de ce se întâmplă în altă parte. Ei au apărat toate chioșcurile ilegal construite pe terenul nostru și care tot timpul se susține că e al C.F.R.-ului, iar acolo gândim un sens giratoriu foarte mare cu posibilitatea de deviere a circulației pe lângă blocuri, cu desființarea chioșcurilor. În acest sens s-a gândit acea parcare și să se bucure de acest lucru.

În ce privește problema PNL-ului, rămâne problema PNL-ului și vă dau un sfat prietenesc, domnule, nu luați decizii acum, că s-ar putea să vă dea Florea pe voi afară peste câteva săptămâni, fiindcă evoluția politică în România e atât de ciudată, încât cei tari azi mâine li se înmoaie genunchii. Bucurați-vă să existe în consiliul local oameni care prin competență și participare să aducă un plus de valoare în consiliu.

Dl. consilier Pui:- contestația d-lui Florea Constantin nu a fost depusă în termen, solicităm încă o dată introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre.

Dl. consilier Bakos: - conform uzanței, dacă un consilier vine cu un proiect de hotărâre trebuie să supun la vot, urmând ca aspectele legale să se clarifice. Propun să votăm asupra acestui subiect, dacă nu trece, nu îl discutăm iar dacă trece îl vom lua în dezbatere.

D -na secretar Cioban: - potrivit legii, trebuie să fie un referat constatator semnat de secretar și primar. Acel referat nu este semnat. Pe ordinea de zi nu este și uzanțe de asemenea gen nu există. Procedural nu există posibilitatea ca în această ședință dvs. să votați un asemenea proiect care nu are la bază toate elementele prevăzute de lege. Nu este chemarea consiliului să vadă dacă dl. Florea a depus în termen sau nu o contestație. Noi putem contesta numai dacă aceasta se respinge sau se admite și consiliul să judece în cunoștință de cauză. Ea există, dacă o depus-o peste termen, e problema lor să o respingă ca fiind depusă peste termen. Ea există și în actuala fază nu vă puteți pronunța în codițiile legii.

Dl. consilier Bakos: - există uzanțe de acest fel, totuși pentru ședința viitoare să se facă informare.

Dl. consilier Kolozsvari: - am o întrebare către d-na secretar. Eu știu că au fost depuse actele de multă vreme din partea PNL și aș dori să avem niște date precise legate de acest lucru.

În al doilea rând, o propunere a unui coleg trebuie supusă votului consiliului, că apoi judecăm într-un sens sau altul, asta e altceva.

Dl. consilier Bakos: - materialul a fost depus inclusiv la ședința anterioară. La ultima ședință a consiliului am avut o solicitare în acest sens, ca urmare, chiar dacă procedural există argumente împotrivă, rugămintea mea este să vă pronunțați asupra includerii pe ordinea de zi a acestui subiect.

Dl. viceprimar Maior: - neexistând acest material constatator, nefiind semnat cum spune legea, fiindcă noi putem spune că-l punem pe ordinea de zi, dar consilierii în momentul actual nu vor ști ce votează, fiindcă acel material constatator nu există. Povestim de un material care se introduce în regim de urgență și care nu este conform legii, nu este semnat de secretarul municipiului și de primar, ceea ce este obligatoriu. Materialul s-a adus azi, de cinci minute.

Dl. consilier Bakos: - faptul că excutivul primăriei sau d-na Cioban nu a avut o atitudine pe acest material timp de o lună de zile, eu cred că nu este un motiv ca astăzi să nu decidem asupra discuției pe acest subiect.

D-na secretar Cioban: - vă asigur că eu am depus eforturi ca să aflu aceste lucruri și sunt adrese depuse la PNL, ca să se lămurească aceste lucruri, dacă vreți, în pauză depunem copii ca să se vadă că am vrut să lămurim această problemă dar nu avem răspunsurile pentru această dată și dacă nu avem aceste răspunsuri, eu nu am cum să semnez un referat în care nu sunt convinsă că trebuie pus pe ordinea de zi, din moment ce procedura prevăzută de lege nu s-a finalizat.

Dl. consilier Kolozsvari: - nu înțeleg o problemă. Am două remarci de făcut. Regret că este vorba de dl. Florea pentru care am un respect deosebit, dar de la începutul anului a existat această discuție și eu nu sunt convins că în privința aceasta executivul primăriei a procedat conform legii cu toții pașii respectivi. Am cerut adineauri o lămurire, de când s-a depus din partea PNL notificare în această privință, și nu am primit răspuns. Doresc ca legea să fie aplicată sub toate aceste aspecte, chiar dacă personal îmi pare nespus de rău.

Dl. consilier David: - în acest caz, nici punctul nr. 4 nu intră fiindcă nu are viza secretarului.

Dl. consilier Molnar: - domnule președinte, s-a făcut o propunere, dvs. o supuneți votului, dacă se votează e bine, dacă nu, nu. Dacă e sau nu legal, apoi decidem. Eu tocmai am adunat banii să plătesc cheltuieli de judecată pentru ceea ce s-a întâmplat la Platoul Cornești, caz care demonstrează limpede care e nivelul de dreptate și judecată, astfel încât toate discuțiile de legalitate nu au loc aici. Dvs. ca președinte de ședință să vă exercitați atribuțiile și apoi organele abilitate vor decide dacă e drept sau nu.

Dl. viceprimar Maior: - în ceea ce privește banii pe care i-ați adunat dvs. să plătiți, i-ați plătit pentru că dvs. personal ați semnat împotriva executivului că acea hotărâre nu este legală și ați pierdut în instanță. Așa să spuneți, fiindcă altfel se înțelege la presă că semnați pentru ceva ce a făcut executivul.

Dl. consilier Bakos: - revenim la tema noastră. Domnii de la P.N.L. vă rog să aveți răbdare fiindcă oricum nu discutăm subiectul. Eu vă rog să vă pronunțați asupra propunerii d-lui Pui Sebastian dacă doriți să se discute în cadrul acestei ședințe această problemă.

Cine este pentru? - 12 voturi (consilierii UDMR, Pui S., Buda B.)

Cine este împotrivă? - 8 voturi (Todoran L., Fărcaș I., Georgescu M., Maior C., Florea C., Sita I., Matei D., Urcan Gh.)

Cine se abține? - 2 abțineri (Gujan L., Roman I.)

Propunerea a fost aprobată, înseamnă că se discută materialul propus.

Dl. consilier Pui: - solicit ca dl. Florea Constantin să nu voteze.

Dl. consilier Bakos: - ne puneți într-o stuație fără precedent în istoria consiliului.

În urma votului exprimat acest subiect se discută astăzi. Eu propun, datorită faptului că rezultatul acestei discuții implică consecințe asupra celorlalte puncte de pe ordinea de zi, să începem cu acest punct.

Vă rog să vă exprimați în această privință, dacă doriți ca acest subiect să fie discutat acum. Dacă nu, va intra la regim de urgență.

Vă rog să votați dacă doriți sau nu să discutăm acum acest subiect.

Cine este pentru? - 12 voturi (consilierii UDMR, Pui S., Buda B.)

Cine este împotrivă? - 10 voturi (Todoran L., Fărcaș I., Georgescu M., Maior C., Florea C., Sita I., Matei D., Urcan Gh., Gujan L., Roman I.)

Cine se abține? -

În consecință, discutăm acest subiect, vă rog să vă înscrieți la cuvânt.

Dați-mi voie să vă consult cu privire la luarea de cuvânt a reprezentanților PNL.

Dl. Mora Victor: - domnule președinte, stimați consilieri, sunt reprezentatul PNL și vreau să prezint șirul evenimentelor care au avut loc în legătură cu cei doi reprezentați ai PNL în Consiliul local Tîrgu-Mureș.

PNL a avut doi reprezentnți printre care am fost și eu, mi-am dat demisia în luna august fiindcă am acceptat o funcție publică, după demisia mea a rămas dl. Ichim Marius și a intrat dl. Florea Constantin. În decembrie 2008 dl. Ichim a plecat din consiliu rămânând doar dl. Florea care era un vechi membru liberal stimat de toată lumea, și eu l-am apreciat foarte mult și îl apreciez în continuare ca persoană, însă PNL are o problemă și anume că el nu este reprezentat de două persoane, câte mandate a obținut în urma alegerilor din 2008. Revenind la unele întrebări care au existat în sală, dacă aceste materiale sau aceste mutări în PNL care au avut loc, au fost aduse la cunoștința Consiliului local, răspunsul este afirmativ. Consiliul local a fost înștiințat din ianuarie 2009 de faptul că dl. consilier local Florea Constantin a fost exclus din partid și aici nu ar trebui să discutăm motivele pentru care dl. Florea a fost exclus, și mai degrabă ar trebui discutat și supus la vot acest proiect de hotărâre prin care noi să obținem reprezentativitatea conform alegerilor din anul 2008. Din acest punct de vedere noi vă asigurăm că în PNL au fost parcurse toate etapele în ceea ce privește sancționarea și excluderea unui membru al PNL, chiar și consilier local fiind, iar ceea ce am primit de la primărie în urma demersurilor noastre și insistențelor noastre, Primăria va primi toate răspunsurile, inclusiv d-na secretar, dar acest lucru nu are nimic de-a face cu faptul că dl. Florea Constantin nu mai are ce căuta din partea PNL și trebuie să se ia act de acest lucru, prin urmare noi solicităm să se voteze această hotărâre de consiliu și să ne obținem ce am obținut prin vot. Dacă există alte întrebări asupra preocedurilor sau respectării unor elemente din lege, vă stau la dispoziție și vă răspund la orice întrebare.

D-na consilier Georgescu:- nu știam de aceste clarificări care sunt în cadrul PNL, nouă ni se pare că în cosiliu nu trebuie să judecăm ceea ce se petrece în cazul unui partid și așteptăm lămuriri suplimentare să vedem cum se delimitează această situație.

Dl. consilier Todoran: - de multă vreme se vehiculează de o parte și de alta acest lucru. Propun să avem o lămurire atât noi cât și presa, prin care să vedem care e partea reală, legală. Fiecare susține și consideră că are dreptate. În aceste condiții eu nu pot să afirm altceva decât că este necesar un raport detaliat asupra fiecărui punct și dvs. să decideți cu această ocazie să se prezinte în consiliu un punct de vedere clar sub toate aspectele.

Decideți azi să facem o comisie și să vedem care e partea legală pe acest punct.

Dl. consilier Bakos: - domnilor colegi, supun la vot, vă rog să luați act de cele spuse de cei care au luat cuvântul.

Dl. consilier Urcan:- întrucât discutăm despre o persoană care e în sală, consider că este cazul să dăm cuvântul d-lui Florea să ne lămurească în ce privește contestația dânsului.

Dl. consilier Todoran: - ați trecut peste rugămintea mea de a face acea comisie.

Dl. consilier Bakos: - am vrut să reflectez asupra acestui fapt, din comisie tot noi o să facem parte și tot aceste nelămuriri de ordin juridic vor rămâne, nefiind specialiști (face excepție dl. Peti) nu are rost să formăm o comisie ca să amânăm lucrurile. Trebuie să luăm o atitudine la o speță care persistă încă de anul trecut, urmând ca aspectele legale să le clarifice ce care se pricep. Orice hotărâre a noastră poate fi atacată de dl. prefect și alte persoane competente.

Dacă vreau să fiu corect față de ceea ce s-a discutat astăzi, trebuie să supun la vot și propunerea d-lui Todoran.

Supun la vot propunerea d-lui Todoran să formăm o comisie de analiză pentru această speță.

Cine este pentru? - 10 voturi (Todoran L., Fărcaș I., Georgescu M., Maior C., Florea C., Sita I., Matei D., Urcan Gh., Gujan L., Roman I.)

Cine este împotrivă? - 10 voturi

Cine se abține? - 1 abțineri (Benedek I.)

(Nu a votat dl. consilier Buda B.)

Propunerea nu s-a acceptat.

Vă rog să vă pronunțați asupra propunerii d-lui Pui Sebastian.

Cine este pentru? - 11 voturi (consilierii UDMR, Pui S.)

Cine este împotrivă? - 1 vot (Roman I.)

Cine se abține? -

(Nu au votat dl. consilieri Buda B., Todoran L., Urcan Gh., Maior C., Georgescu M., Matei D., Fărcaș I., Sita I., Florea C., Gujan L.)

O rog pe d-na Cioban să spună dacă votul este valabil cu 12 consilieri prezenți.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Tîrgu Mureș pentru anul 2009:

Dl. consilier Bakos: - am avut o serie de discuții în comisia de buget finanțe legat de buget. Apreciem că veniturile la buget sunt supralicitate. Considerăm că aceste venituri care sunt proiectate sunt considerabil mai mari decât veniturile care vor intra până la sfârșitul anului. Spun acest lucru din două motive. De regulă răspunsul este că stăm bine cu veniturile proprii. Este adevărat că veniturile din impozite și taxe nu au scăzut și nu vor scădea fiindcă oamenii trebuie să plătească taxele și impozitele. În schimb, veniturile populației active din industrie, economie, etc, au scăzut și cu siguranță vor scădea până la sfârșit.

Dl. consilier Pui: - vă rog să supuneți la vot validarea următorului consilier din partea PNL - Ceonta Călin.

Dl. consilier Bakos: - din cele constatate de mine și de d-na secretar, nu suntem statutari, așteptăm să revină colegii care tocmai au ieșit pentru scurt timp.

P A U Z Ă

Dl. consilier Bakos: - am constatat că după pauza de 10 minute numărul consilierilor prezenți nu este suficient pentru a continua ședința. Conform regulamentului, ședința se suspendă până la o nouă convocare de către executivul primăriei.

Dl. consilier Bakos Levente - președinte de ședință__________________

Jrs. Cioban Maria - Secretarul Municipiului Tîrgu-Mureș____________