Hotărârea nr. 465/2009

HCL 465 Privind reducerea cotei de impozit aferenta cladirilor gestionate de S.C. Energomur S.A. pe baza contractului de delegare de gestiune, precum ¦i a cladirilor aflate in proprietatea acesteia, pentru anul fiscal 2010.

R O M A N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 465

din 17 decembrie 2009

privind reducerea cotei de impozit aferentă clădirilor gestionate de S.C. Energomur S.A. pe baza contractului de delegare de gestiune, precum și a clădirilor aflate în proprietatea acesteia, pentru anul fiscal 2010

Consiliul local municipal Urgii Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mureș nr. _____ din

___________prin Direcția economică,

Având în vedere:

  • -   prevederile art. 253 alin. (1), pct.6 și (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

  • -  prevedereile art. 286, alin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată și completată prin O.G nr. 106/ 2007;

  • -   prevederile art. 36, alin. 4, lit. ”c”, alin. (5), lit. „a”, alin. (6), lit. „a”, pct. 14, din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, privind administrația publică locală, republicată;

În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (1), (2), lit. ”d”, alin.(6) lit.”a”, pct.14, alin.(9) și 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă pentru anul fiscal 2010 reducerea cotei de impozit aferentă clădirilor gestionate de S.C. Energomur S.A. pe baza contractului de delegare de gestiune, precum și a clădirilor aflate în proprietatea acesteia, cuprinse în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: de la 1,6 - la 0,25% din valoarea de inventar a clădirilor reevaluate și de la 7,6% - la 5% din valoarea de inventar a clădirilor nereevaluate.

Art. 2. Se aprobă scutirea S.C. Energomur S.A. de la plata impozitului pentru clădirea centralelor termoelectrice CT nr. 3 Tudor Vladimirescu situat în Tîrgu Mureș, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 233 și CT nr. 7 Tudor Vladimirescu situat în Tîrgu Mureș, str. Pomicultorilor, nr. 8.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția economică - Serviciul impozite și taxe și S.C. Energomur S.A.

Președinte de ședință

ing. David Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Cioban Maria

I. Situația clădirilor din patrimoniul S.C. Energomur S.A.

Nr.c rt.

Adresă clădire

LU

-s        —1

-jgg

Amortizată

integral:

DA/NU

Data de la care

este înregistrată val.

de intrare

Data ultimei

reevaluări

1

O

1

Atelier Turnatorie, Kos Karoly nr.1/B

249,359.00

Nu

31/06/2006

2006

0.25%

623.40

2

Cladire Industriala: Atelier, Kos Karoly nr.1/B

499,138.00

Nu

31/06/2006

2006

0.25%

1,247.85

3

Sopron Metalic, Kos Karoly nr.1/B

1,727.00

Da

31/06/2006

2000

0.25%

4.32

4

Depozit Materiale (carburanți), Kos Karoly nr.1/B

11,341.00

Nu

31/06/2006

2000

5.00%

567.05

5

Post de Transformare de Incinta, Kos Karoly nr.1/B

9,480.00

Nu

31/06/2006

2000

0.00%

0.00

6

Atelier Bobinaj si Reparatii Auto corp H, Kos Karoly nr.1/B

388,868.00

Nu

31/06/2006

2006

0.25%

972.17

7

Atelier Confectii Metalice, vopsitorie auto birouri, Kos Karoly nr.1/B

2,766,563.00

Nu

31/06/2006

2006

0.25%

6,916.41

8

Cantina Sala Festiva atelier prelucrari turnatorie, Kos Karoly nr.1/B

2,551,319.00

Nu

31/06/2006

2006

0.25%

6,378.30

9

Depozit pentru tuburi de oxigen, Kos Karoly nr.1/B

5,292.00

Nu

31/06/2006

2000

5.00%

264.60

10

Sopron Materiale, Kos Karoly nr.1/B

3,841.00

Da

31/06/2006

2000

0.25%

9.60

11

Cabina Poarta, Kos Karoly nr.1/B

141,446.00

Nu

31/06/2006

2006

0.25%

353.62

12

Garaj sub scara corp D, Kos Karoly nr.1/B

923.00

Da

31/06/2006

1999

0.25%

2.31

13

Garaj Auto, Kos Karoly nr.1/B

118,988.00

Nu

31/06/2006

2005

0.25%

297.47

14

CT Caramidarie, str.Marinescu nr.41

881,228.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

2,203.07

15

CT Secuilor Martiri, str.Sec. Martiri nr.5B

345,681.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

864.20

16

CT Pacii, str.Constructorilor nr.5

1,010,029.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

2,525.07

17

CT Republicii, str.Marasti nr.37

559,357.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

1,398.39

18

CT Cornisa, Aleea Cornisa nr.14

383,903.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

959.76

19

CT Mihai Viteazu, str.Mihai Viteazu nr.27A

399,286.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

998.22

20

CT Aleea Carpati 1, Aleea Carpati nr.31

411,053.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

1,027.63

21

CT Aleea Carpati 2, Aleea Carpati nr.47

375,174.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

937.94

22

CT Aleea Carpati 3, Aleea Carpati nr.5

95,748.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

239.37

23

CT Mureseni 1, str.Cugir nr.5

438,031.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

1,095.08

24

CT Mureseni 2, str.Resita nr.10

314,556.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

786.39

25

CT Mureseni 3, str.Acarului nr.1

407,127.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

1,017.82

26

CT Cisnadiei, str.Cisnadiei nr.1

70,363.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

175.91

27

CT Libertatii, str.Libertatii nr.60A

37,882.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

94.71

28

CT Budai Nagy Antal, str.Narciselor nr.2

304,565.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

761.41

29

CT Dambul Pietros 1, str.Parangului nr.25

796,143.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

1,990.36

30

CT Dambul Pietros 2, B.-dul 1848 nr.49

876,336.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

2,190.84

31

CT Dambul Pietros 3, str.Godeanu nr.15A

780,842.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

1,952.11

32

CT Dambul Pietros 4, str.Ceahlau nr.26

780,842.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

1,952.11

33

CT Savinesti, str.Savinesti nr.6

154,618.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

386.55

34

CT Bodor Peter, str.Bodor Peter nr.10

107,756.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

269.39

35

CT Libertatii 1, str.Libertatii nr.105

361,920.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

904.80

36

CT Garii, P.-ta Garii nr.2

295,221.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

738.05

37

CT Nicolae Balcescu, str.Nicolae Balcescu nr.10

181,451.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

453.63

38

CT Tudor V. 11, B.-dul 1 Dec. 1918 nr.33

986,744.60

Nu

11/1/2009

2009

0.25%

2,466.86

39

Post de transformare CT TV nr.11, B.-dul 1 Dec. 1918 nr.33

74,853.08

Nu

11/1/2009

2009

0.00%

0.00

40

CT Tudor V. 10, B.-dul Pandurilor nr.3

1,378,147.98

Nu

11/1/2009

2009

0.25%

3,445.37

41

CT Tudor V. 3, B.-dul 1 Dec 1918 nr.233

1,801,259.14

Nu

11/1/2009

2009

0.00%

0.00

42

CT Tudor V. 5, str.Prieteniei nr.7

1,844,358.99

Nu

11/1/2009

2009

0.25%

4,610.90

43

CT Tudor V. 6, str.Rodniciei nr.8 (și clad. solar)

1,863,005.19

Nu

11/1/2009

2009

0.25%

4,657.51

44

Cladire statie solara CT TV nr.6, str.Ramurele nr.2

3,779.60

Nu

11/1/2009

2009

0.25%

9.45

45

CT Tudor V. 7, str.Pomicultorilor nr.8

1,176,186.60

Nu

11/1/2009

2009

0.00%

0.00

46

CT Tudor V. 8, str.Banat nr.23

855,187.59

Nu

11/1/2009

2009

0.25%

2,137.97

47

Post de transformare CT TV nr.8, str.Banat nr.23

4,456.55

Nu

11/1/2009

2009

0.00%

0.00

48

CT Tudor V. 1, str.Brasovului nr.5

806,219.15

Nu

11/1/2009

2009

0.25%

2,015.55

49

CT Tudor V. 2, str.Moldovei nr.18

676,372.83

Nu

11/1/2009

2009

0.25%

1,690.93

50

CT Tudor V. 4, B.-dul 1 Dec. 1918 nr.195

1,919,116.92

Nu

11/1/2009

2009

0.25%

4,797.79

51

CT Tudor V. 9, Aleea Covasna nr.1

969,935.24

Nu

11/1/2009

2009

0.25%

2,424.84

52

Post de transformare CT TV nr.9, Aleea Covasna nr.1

145,717.84

Nu

11/1/2009

2009

0.00%

0.00

53

CT Prefabricata Tineretului, str.Tineretului nr.1-4

133,284.97

Nu

11/1/2009

2008

0.25%

333.21

54

CT Filimon, str.Aurel Filimon nr.15

12,775.91

Nu

11/1/2009

2008

0.25%

31.94

Total

31,768,799.18

72,182.18

II. Situația clădirilor gestionate de S.C. Energomur S.A.

Nr.c rt.

Adresă clădire

LU

£S

Amortizată

integral:

DA/NU

O

CD

Sg              CL>

-gî      î”

Data ultimei

reevaluări

1

O

1

Cladire-bloc C, Kos Karoly nr.1/B

95.00

Da

31/06/2006

2000

0.25%

0.24

2

CT Liceul Economic, str.Vulcan nr.6

1,968.00

Nu

5/31/2006

2000

5.00%

98.40

3

Construcții suplimentare CT1, PT2, PT3

73,394.88

Nu

12/31/2006

2009

0.25%

183.49

4

CT Arta, P.-ta Trandafirilor nr.33

516,621.10

Nu

5/31/2006

2009

0.25%

1,291.55

5

PT Grand, P.-ta Victoriei nr.25

534.00

Nu

5/31/2006

2000

5.00%

26.70

6

CT Sc. Gen. nr.12, Cladire str.Libertatii nr.36

786.95

Nu

5/31/2006

2009

0.25%

1.97

Total

593,399.93

1,602.34

I. Situația clădirilor din patrimoniul S.C. Energomur S.A.

Nr.c rt.

Adresă clădire

Valoarea de intrare/înreg. în contabilitate

(LEI)

Amortizată integral: DA/NU

Data de la care este înregistrată val. de intrare

Data ultimei reevaluări

Cota imozitare

Impozit calculat

(lei)

1

Atelier Turnatorie, Kos Karoly nr.1/B

249,359.00

Nu

31/06/2006

2006

0.25%

623.40

2

Cladire Industriala: Atelier, Kos Karoly nr.1/B

499,138.00

Nu

31/06/2006

2006

0.25%

1,247.85

3

Sopron Metalic, Kos Karoly nr.1/B

1,727.00

Da

31/06/2006

2000

0.25%

4.32

4

Depozit Materiale (carburanți), Kos Karoly nr.1/B

11,341.00

Nu

31/06/2006

2000

5.00%

567.05

5

Post de Transformare de Incinta, Kos Karoly nr.1/B

9,480.00

Nu

31/06/2006

2000

0.00%

0.00

6

Atelier Bobinaj si Reparatii Auto corp H, Kos Karoly nr.1/B

388,868.00

Nu

31/06/2006

2006

0.25%

972.17

7

Atelier Confectii Metalice, vopsitorie auto birouri, Kos Karoly nr.1/B

2,766,563.00

Nu

31/06/2006

2006

0.25%

6,916.41

8

Cantina Sala Festiva atelier prelucrari turnatorie, Kos Karoly nr.1/B

2,551,319.00

Nu

31/06/2006

2006

0.25%

6,378.30

9

Depozit pentru tuburi de oxigen, Kos Karoly nr.1/B

5,292.00

Nu

31/06/2006

2000

5.00%

264.60

10

Sopron Materiale, Kos Karoly nr.1/B

3,841.00

Da

31/06/2006

2000

0.25%

9.60

11

Cabina Poarta, Kos Karoly nr.1/B

141,446.00

Nu

31/06/2006

2006

0.25%

353.62

12

Garaj sub scara corp D, Kos Karoly nr.1/B

923.00

Da

31/06/2006

1999

0.25%

2.31

13

Garaj Auto, Kos Karoly nr.1/B

118,988.00

Nu

31/06/2006

2005

0.25%

297.47

14

CT Caramidarie, str.Marinescu nr.41

881,228.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

2,203.07

15

CT Secuilor Martiri, str.Sec. Martiri nr.5B

345,681.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

864.20

16

CT Pacii, str.Constructorilor nr.5

1,010,029.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

2,525.07

17

CT Republicii, str.Marasti nr.37

559,357.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

1,398.39

18

CT Cornisa, Aleea Cornisa nr.14

383,903.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

959.76

19

CT Mihai Viteazu, str.Mihai Viteazu nr.27A

399,286.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

998.22

20

CT Aleea Carpati 1, Aleea Carpati nr.31

411,053.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

1,027.63

21

CT Aleea Carpati 2, Aleea Carpati nr.47

375,174.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

937.94

22

CT Aleea Carpati 3, Aleea Carpati nr.5

95,748.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

239.37

23

CT Mureseni 1, str.Cugir nr.5

438,031.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

1,095.08

24

CT Mureseni 2, str.Resita nr.10

314,556.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

786.39

25

CT Mureseni 3, str.Acarului nr.1

407,127.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

1,017.82

26

CT Cisnadiei, str.Cisnadiei nr.1

70,363.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

175.91

27

CT Libertatii, str.Libertatii nr.60A

37,882.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

94.71

28

CT Budai Nagy Antal, str.Narciselor nr.2

304,565.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

761.41

29

CT Dambul Pietros 1, str.Parangului nr.25

796,143.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

1,990.36

30

CT Dambul Pietros 2, B.-dul 1848 nr.49

876,336.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

2,190.84

31

CT Dambul Pietros 3, str.Godeanu nr.15A

780,842.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

1,952.11

32

CT Dambul Pietros 4, str.Ceahlau nr.26

780,842.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

1,952.11

33

CT Savinesti, str.Savinesti nr.6

154,618.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

386.55

34

CT Bodor Peter, str.Bodor Peter nr.10

107,756.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

269.39

35

CT Libertatii 1, str.Libertatii nr.105

361,920.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

904.80

36

CT Garii, P.-ta Garii nr.2

295,221.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

738.05

37

CT Nicolae Balcescu, str.Nicolae Balcescu nr.10

181,451.00

Nu

12/31/2006

2006

0.25%

453.63

38

CT Tudor V. 11, B.-dul 1 Dec. 1918 nr.33

986,744.60

Nu

11/1/2009

2009

0.25%

2,466.86

39

Post de transformare CT TV nr.11, B.-dul 1 Dec. 1918 nr.33

74,853.08

Nu

11/1/2009

2009

0.00%

0.00

40

CT Tudor V. 10, B.-dul Pandurilor nr.3

1,378,147.98

Nu

11/1/2009

2009

0.25%

3,445.37

41

CT Tudor V. 3, B.-dul 1 Dec 1918 nr.233

1,801,259.14

Nu

11/1/2009

2009

0.00%

0.00

42

CT Tudor V. 5, str.Prieteniei nr.7

1,844,358.99

Nu

11/1/2009

2009

0.25%

4,610.90

43

CT Tudor V. 6, str.Rodniciei nr.8 (și clad. solar)

1,863,005.19

Nu

11/1/2009

2009

0.25%

4,657.51

44

Cladire statie solara CT TV nr.6, str.Ramurele nr.2

3,779.60

Nu

11/1/2009

2009

0.25%

9.45

45

CT Tudor V. 7, str.Pomicultorilor nr.8

1,176,186.60

Nu

11/1/2009

2009

0.00%

0.00

46

CT Tudor V. 8, str.Banat nr.23

855,187.59

Nu

11/1/2009

2009

0.25%

2,137.97

47

Post de transformare CT TV nr.8, str.Banat nr.23

4,456.55

Nu

11/1/2009

2009

0.00%

0.00

48

CT Tudor V. 1, str.Brasovului nr.5

806,219.15

Nu

11/1/2009

2009

0.25%

2,015.55

49

CT Tudor V. 2, str.Moldovei nr.18

676,372.83

Nu

11/1/2009

2009

0.25%

1,690.93

50

CT Tudor V. 4, B.-dul 1 Dec. 1918 nr.195

1,919,116.92

Nu

11/1/2009

2009

0.25%

4,797.79

51

CT Tudor V. 9, Aleea Covasna nr.1

969,935.24

Nu

11/1/2009

2009

0.25%

2,424.84

52

Post de transformare CT TV nr.9, Aleea Covasna nr.1

145,717.84

Nu

11/1/2009

2009

0.00%

0.00

53

CT Prefabricata Tineretului, str.Tineretului nr.1-4

133,284.97

Nu

11/1/2009

2008

0.25%

333.21

54

CT Filimon, str.Aurel Filimon nr.15

12,775.91

Nu

11/1/2009

2008

0.25%

31.94

Total

31,768,799.18

72,182.18

II. Situația clădirilor gestionate de S.C. Energomur S.A.

Nr.c rt.

Adresă clădire

Valoarea de intrare/înreg. în contabilitate

(LEI)

Amortizată integral: DA/NU

Data de la care este înregistrată val. de intrare

Data ultimei reevaluări

Cota imozitare

Impozit calculat

(lei)

1

Cladire-bloc C, Kos Karoly nr.1/B

95.00

Da

31/06/2006

2000

0.25%

0.24

2

CT Liceul Economic, str.Vulcan nr.6

1,968.00

Nu

5/31/2006

2000

5.00%

98.40

3

Construcții suplimentare CT1, PT2, PT3

73,394.88

Nu

12/31/2006

2009

0.25%

183.49

4

CT Arta, P.-ta Trandafirilor nr.33

516,621.10

Nu

5/31/2006

2009

0.25%

1,291.55

5

PT Grand, P.-ta Victoriei nr.25

534.00

Nu

5/31/2006

2000

5.00%

26.70

6

CT Sc. Gen. nr.12, Cladire str.Libertatii nr.36

786.95

Nu

5/31/2006

2009

0.25%

1.97

Total

593,399.93

1,602.34