Hotărârea nr. 436/2009

HCL 436 Privind rectificarea ¦i completarea unor poziiii din Hotarirea Consiliului local nr. 125/2001 referitoare la modificarea ¦i completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului Tirgu Mure¦, aprobat prin Hotarirea Consiliului local nr. 213/1999.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 436

Din 3 noiembrie 2009

privind rectificarea și completarea unor poziții din Hotărârea Consiliului local nr. 125/2001 referitoare la modificarea și completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 213/1999

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru, în data de 29 octombrie 2009, cu continuare în data de 3 noiembrie 2009,

Văzând Expunerea de motive nr. 779 din 26.10.2009 prezentată de Administrația Domeniului Public - Biroul juridic, privind rectificarea și completarea unor poziții din Hotărârea Consiliului local nr. 125/2001 referitoare la modificarea și completarea inventarului bunurilor ce constituie domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 213/1999,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1) și (2) lit. „c”, alin. (4), lit. “c”, alin. (5), lit. “a”, art. 45, alin. (1) și art.115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se rectifică și completează pozițiile nr. 3722 - 3800 din Hotărârea Consiliului local municipal nr. 125/31.05.2001 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care constituie domeniul public al municipiului Tîrgu Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 213/1999 în sensul rectificării și completării corespunzătoare a rubricilor de inventar la pozițiile de mai sus, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se completează Hotărârea Consiliului local municipal nr. 125/31.05.2001 cu 66 de noi poziții, de la poziția nr. 3801 la poziția nr. 3866, reprezentând spații de joacă, sport și odihnă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă renumerotarea tuturor pozițiilor cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, renumerotare impusă de art. 2.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Administrația Domeniului Public, Direcția Economică și Direcția Juridică, contencios administrativ și administrație publică locală.

Președinte de ședință

ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

ANEXA

NR.

CRT.

LOCAȚIA

Suprafață din măsurători

1

Spațiu de odihnă situat la intersecția str. Călărașilor cu str. Morii

354mp

2

Spațiu de odihnă situat la intersecția str. Călărașilor colț cu str. Arany lanos

301mp

3

Spațiu de odihnă situat la intersecția P-ța Victoriei colț cu str. G. Enescu și str. Primăriei

1346 mp

4

Spațiu de odihnă situat la intersecția P-ța Bulgarilor colț cu str. Iuliu Maniu

1914 mp

5

Zonă verde situată la intersecția str. Artei colț cu str. K. Samuel

794 mp

6

Spațiu de joacă și odihnă situat în P-ța Unirii

2960 mp

7

Spațiu de odihnă situat în str. Bolyai colț cu str. Târgului

1194 mp

8

Spațiu de odihnă situat pe str. Șt. Cel Mare în dreptul imobilului nr. 11

192 mp

9

Spațiu de odihnă situat la intersecția str. Șt. Cel Mare cu str. Bolyai Farkas

820 mp

10

Spațiu de odihnă situat pe B-ul Cetății

4656 mp

11

Spațiu de joacă și odihnă situat la intersecția B-dul Cetății cu str. N. Iorga

1042 mp

12

Spațiu de joacă și odihnă situat la intersecția B-dul Cetății cu str. Avram Iancu

2747 mp

13

Spațiu de odihnă situat în P-ța Trandafirilor (scuar 1)

1619 mp

14

Spațiu de odihnă situat în P-ța Trandafirilor (scuar 2)

9454 mp

15

Spațiu de odihnă situat în P-ța Teatrului

4542 mp

16

Spațiu de odihnă situat la intersecția P-ța Teatrului cu str. Aurel Filimon

590 mp

17

Spațiu de odihnă situat la intersecția P-ța Victoriei cu str. Cuza Vodă

318 mp

18

Spațiu de joacă situat pe str. L. Rebreanu nr. 37-39

856 mp

19

Spațiu de joacă și odihnă situat pe str. Al. Carpați între bl. 5, 7, 9

1116 mp

20

Spațiu de joacă și odihnă situat pe str. Al. Carpați între bl. 27 B și bl. 29

2802 mp

21

Spațiu de joacă și odihnă situat pe str. Al. Carpați între bl. 41-45

6237 mp

22

Spațiu de joacă și odihnă situat pe str. Al. Carpați între bl. 53 B și Centrala termică

2269 mp

23

Spațiu de joacă și odihnă situat pe str. Al. Carpați între bl. 51 (în spatele blocului)

376 mp

24

Spațiu de joacă și odihnă situat pe str. Al. Carpați între bl. 51 (în fața blocului)

858 mp

25

Spațiu de odihnă situat în fața Ștrandului 1 Mai

1818 mp

26

Spațiu de joacă și odihnă situat pe str. Al. Carpați între bl. 1- 3

848 mp

27

Parcul Sportiv Municipal

10982 mp

28

Parcul Eroilor Români

34216 mp

29

Spațiu de odihnă situat la intersecția str. Gh. Marinescu cu N. Grigorescu

10636 mp

30

Spațiu de odihnă situat la intersecția str. Gh. Marinescu cu M. Viteazu

2326 mp

31

Spațiu de joacă situat pe str. Vișeului între Bl. 2-4

414 mp

32

Spațiu de joacă situat pe str. Aleea Tâmplarilor între bl. 3-5

922 mp

33

Spațiu de joacă, sport și odihnă situat pe str. C.R. Vivu între bl. D5-D7

6906 mp

34

Spațiu de odihnă situat pe str. C.R. Vivu între bl. D9-D11

2223 mp

35

Spațiu de joacă și odihnă situat pe str. Făget colț cu str. Secuilor Martiri

2515 mp

36

Parcul Îndrăgostiților

2396 mp

37

Spațiu de odihnă, joacă și sport situat pe str. V. Babeș colț cu Aleea Cornișa

4717 mp

38

Spațiu de odihnă situat pe str. 22 Decembrie colț cu Secuilor Martiri

635 mp

39

Spațiu de joacă situat pe str. Ion Mihuț între bl. 1-3-5

396 mp

40

Spațiu de odihnă situat pe str. Ion Mihuț între bl. 8-12

265 mp

41

Spațiu de odihnă situat în P-ța Mărăști

2042 mp

42

Spațiu de joacă și odihnă situat în str. Republicii

5491 mp

43

Spațiu de odihnă situat pe str. Ștefan Cicio Pop între bl. 9-13-16-22

574 mp

44

Spațiu de odihnă situat la intersecția str. Ștefan Cicio Pop bl. 23-31 colț cu str. V. Lucaciu bl. 2-6

844 mp

45

Spațiu de odihnă situat la intersecția str. Ștefan Cicio Pop bl. 36-40 colț cu str. V. Lucaciu bl. 8-14

756 mp

46

Spațiu de joacă și odihnă situat pe str. Ștefan Cicio Pop între bl. 4-10

806 mp

47

Spațiu de odihnă, situat pe str. Voinicenilor colț cu Agricultorilor

1727 mp

48

Spațiu de odihnă situat pe str. Decebal între bl. 24-30

376 mp

49

Spațiu de odihnă, situat pe str. Decebal bl. 12-14 colț cu str. Tisei bl. 8-16

286 mp

50

Spațiu de joacă și sport situat pe str. Tisei între bl. 22-24

517 mp

51

Spațiu de joacă situat pe str. Burebista bl. 6-8

451 mp

52

Spațiu de joacă situat la intersecția str. Iosif Hodoș colț cu Gh. Pop de Băsești

623 mp

53

Spațiu de odihnă, joacă și sport situat pe str. Petru Dobra între bl. 1-5-13-21-23

1541 mp

54

Spațiu de odihnă, situat pe str. Petru Dobra între bl. 25-27

673 mp

55

Spațiu de joacă situat pe str. Bodor Peter între Bl. 8-10

444 mp

56

Spațiu de joacă situat pe str. Ceahlău între Bl. 4-8

247 mp

57

Spațiu de joacă și sport situat pe str. Ceahlău între Bl. 13-15

742 mp

58

Spațiu de joacă situat pe str. Ciucaș între Bl. 6-8

832 mp

59

Spațiu de joacă situat pe str. D. Pietros între Bl. 12-14

615 mp

60

Spațiu de joacă situat la intersecția B-dul 1848 colț cu str. Koos Ferencz

1236 mp

61

Spațiu de odihnă și joacă situat pe B-dul 1848 între bl. 37-41-43-45

1867 mp

62

Spațiu de joacă și sport situat pe str. Koos Ferencz între bl. 14-16

2689 mp

63

Spațiu de joacă și sport situat pe str. Godeanu între bl. 38-40

1699 mp

64

Spațiu de odihnă situat pe str. Parângului între bl. 17-19-21

726 mp

65

Spațiu de joacă și odihnă situat la intersecția B-dul 1848 cu str. Surianu

1229 mp

66

Spațiu de joacă situat pe B-dul 1848 între bl. 19-21-23

727 mp

67

Spațiu de joacă situat pe str. Parângului între bl. 35-39

2078 mp

68

Spațiu de joacă situat pe str. Parângului între bl. 60

721 mp

69

Spațiu de joacă situat pe str. Parângului între bl. 70

1091 mp

70

Spațiu de joacă situat pe Aleea Șurianu

442 mp

71

Spațiu de odihnă situat pe B-dul 1 Decembrie 1918 colț cu str. Semănătorilor

1125 mp

72

Spațiu de odihnă situat pe B-dul 1 Decembrie 1918 colț cu str. Grădinarilor

674 mp

73

Spațiu de odihnă și joacă situat str. Moldovei colț cu str. Busuiocului

1054 mp

74

Spațiu de odihnă și joacă situat str. Aleea Covasna

8484 mp

75

Spațiu de joacă și sport situat pe str. Busuiocului în spatele blocului 3 B

3395 mp

76

Spațiu de joacă, odihnă și port situat pe str. Transilvaniei colț cu B-dul Pandurilor

5258 mp

77

Spațiu de odihnă și joacă situat pe str. Cutezanței între bl. 15-17

3439 mp

78

Spațiu de joacă situat pe str. Brașovului în spatele blocului cu nr. 9

986 mp

79

Spațiu de odihnă situat pe str. Brașovului în spatele bl. cu nr. 3-5

1335 mp

80

Spațiu de joacă și odihnă situat pe str. Aleea Vrancea în spatele bl. cu nr. 4-6

561 mp

81

Spațiu de sport, joacă și odihnă situat pe B-dul Pandurilor în spatele bl. cu nr. 5-21

2819 mp

82

Spațiu de joacă situat pe B-dul Pandurilor în spatele bl. cu nr. 135-141

1203 mp

83

Spațiu de odihnă situat pe B-dul Pandurilor în spatele bl. cu nr. 125-127-129

1507 mp

84

Spațiu de joacă situat pe B-dul Pandurilor în spatele bl. cu nr. 105-107

1804 mp

85

Spațiu de odihnă situat pe B-dul Pandurilor colț cu str. Evreilor Martiri

509 mp

86

Spațiu de joacă situat pe str. Sârguinței în spatele bl. cu nr. 5-13

780 mp

87

Spațiu de joacă situat pe str. Sârguinței în spatele bl. cu nr. 23

708 mp

88

Spațiu de joacă situat pe str. Transilvaniei în spatele bl. cu nr. 13-17-21

964 mp

89

Spațiu de joacă situat pe str. Banat în spatele bl. cu nr. 7-13

1187 mp

90

Spațiu de joacă, sport și odihnă situat pe str. Banat în spatele bl. cu nr. 27-29

1443 mp

91

Spațiu de joacă situat pe str. Apicultorilor în spatele bl. cu nr. 17-19

1318 mp

92

Spațiu de joacă și padoc câini situat pe B-dul 1 Decembrie 1918 colț cu str. Sârguinței

1154 mp

93

Spațiu de joacă situat pe B-dul 1 Decembrie 1918 în spatele bl. cu nr. 269-271

386 mp

94

Spațiu de joacă situat pe str. Livezeni colț cu str. Rodniciei

1711 mp

95

Spațiu de joacă situat pe str. Cutezanței în spatele bl. cu nr. 7-9

536 mp

96

Spațiu de joacă situat pe str. Livezeni în spatele bl. cu nr. 37-39

379 mp

97

Spațiu de sport, joacă și odihnă situat pe str. Rămurele în spatele bl. cu nr. 4-6

971 mp

98

Spațiu de joacă situat pe str. Cutezanței colț cu str. Rămurele

4495 mp

99

Spațiu de joacă situat pe str. Rodniciei nr. 14 colț cu str. Progresului 6-8

655 mp

100

Spațiu de joacă situat pe str. Rodniciei nr. 16-18 colț cu str. Progresului 15-17

1128 mp

101

Spațiu de joacă și odihnă situat pe str. Cutezanței în spatele bl. cu nr. 37

1317 mp

102

Spațiu de joacă și odihnă situat pe str. Cutezanței colț cu str. Rodniciei

1219 mp

103

Spațiu de sport și odihnă situat pe str. Cutezanței colț cu str. Înfrățirii

1356 mp

104

Spațiu de joacă și odihnă situat pe str. Înfrățirii în spatele bl. cu nr. 16

2367 mp

105

Spațiu de joacă situat pe str. Înfrățirii în spatele bl. cu nr. 24

789 mp

106

Spațiu de odihnă situat pe str. Viitorului colț cu str. Înfrățirii

2182 mp

107

Spațiu de joacă situat pe str. Muncii în spatele bl. cu nr. 34-36

683 mp

108

Spațiu de joacă situat pe str. Muncii în spatele bl. cu nr. 6-8

1217 mp

109

Spațiu de joacă și odihnă situat pe str. Armoniei în spatele bl. cu nr. 2-24

3701 mp

110

Spațiu de joacă situat pe str. Armoniei în spatele bl. cu nr. 1-3-5

1266 mp

112

Spațiu de joacă situat pe str. Prieteniei în spatele bl. cu nr. 11-15

1434 mp

113

Spațiu de joacă situat pe str. Prieteniei în spatele bl. cu nr. 1-3

400 mp

114

Spațiu de joacă situat pe str. Cutezanței în spatele bl. cu nr. 71

903 mp

115

Alee de promenadă situată pe str. Busuiocului

1292 mp

116

Spațiu de joacă și odihnă situat pe str. Predeal colț cu str. Parângului și str. Măgurei

10235 mp

117

Spațiu de odihnă situat pe str. Panseluțelor în spatele bl. cu nr. 1B

234 mp

118

Spațiu de joacă situat pe str. Panseluțelor în spatele bl. cu nr. 2A

415 mp

119

Spațiu de joacă situat pe str. Violetelor în spatele bl. cu nr. 5A

368 mp

120

Spațiu de joacă situat pe str. Violetelor în spatele bl. cu nr. 5B

348 mp

121

Spațiu de joacă situat pe str. Mimozelor în spatele bl. cu nr. 1

571 mp

122

Spațiu de odihnă situat pe str. Trebely colț cu str. Pădurii

125 mp

123

Spațiu de joacă situat pe str. Gh. Doja în spatele bl. cu nr. 38-42

289 mp

124

Spațiu de joacă situat pe str. Gh. Doja în spatele bl. cu nr. 52

1974 mp

125

Spațiu de joacă situat pe str. Gh. Doja în spatele bl. cu nr. 181

365 mp

126

Spațiu de joacă și odihnă situat pe str. Gh. Doja colț cu str. Reșița

1766 mp

127

Spațiu de joacă situat pe str. Depozitelor în spatele bl. cu nr. 4-6

445 mp

128

Spațiu de joacă și odihnă situat pe str. Măcinului în spatele bl. cu nr. 10

722 mp

129

Spațiu de joacă și odihnă situat pe str. Rozmarinului în spatele bl. cu nr. 6-12

864 mp

130

Spațiu de joacă și odihnă situat pe str. Rozmarinului în spatele bl. cu nr. 14-20

1067 mp

131

Spațiu de joacă situat pe str. Rozmarinului în spatele bl. cu nr. 24

353 mp

132

Spațiu de joacă situat pe str. Rozmarinului în spatele bl. cu nr. 44

796 mp

133

Spațiu de odihnă situat pe str. Dealului

376 mp

134

Spațiu de odihnă situat pe str. Cugir în spatele bl. cu nr. 4A

1487 mp

135

Spațiu de joacă situat pe str. Cisnădie în spatele bl. cu nr. 9-11

947 mp

136

Spațiu de joacă situat pe str. Hunedoara în spatele bl. cu nr. 20-22

487 mp

137

Spațiu de joacă situat pe str. Hunedoara în spatele bl. cu nr. 26

296 mp

138

Spațiu de joacă situat pe str. N. Bâlcescu în spatele bl. cu nr. 4-6

458 mp

139

Spațiu de joacă și odihnă situat pe str. Libertății în spatele bl. cu nr. 99

1222 mp

140

Spațiu de joacă situat pe str. Libertății colț cu str. Barajului

2879 mp

141

Spațiu de sport și odihnă situat pe str. Libertății colț cu str. Heliade Râdulescu

512 mp

142

Spațiu de joacă situat pe P-ța. Onești colț cu str. Salcâmilor

300 mp

143

Spațiu de odihnă situat pe P-ța. Onești colț cu str. Zidarilor

326 mp

144

Spațiu de agrement situat la Platoul Cornești

22500 mp