Hotărârea nr. 352/2009

HCL 352 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate ¦i a indicatorilor tehnico-economici pentru investiiia Modernizare ¦i reamenajare spaiii publice de agrement "PLATOUL CORNE¬TI" din Tirgu Mure¦ de catre Consiliul local municipal Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 352

din 10 septembrie 2009

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția Modernizare și reamenajare spații publice de agrement „PLATOUL CORNEȘTI,, din Tîrgu Mureș de către Consiliul local municipal Tîrgu Mureș

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 249/PFI/31.08.2009 întocmită de Direcția Comunicare, Proiecte de Finanțare Internațională și Resurse Umane privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția Modernizare și reamenajare spații publice de agrement „PLATOUL CORNEȘTI „ din Tîrgu Mureș , de către Consiliul local municipal Tîrgu Mureș.

Ținând cont de Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L. Cluj Napoca,

În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin.(1), alin. 4), lit. ”d”, art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit.”b”, din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru investiția Modernizare și reamenajare spații publice de agrement „PLATOUL CORNEȘTI,, din Tîrgu Mureș și indicatorii tehnico-economici în conformitate cu Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Lucrările de executat din investiție - secțiunea telegondolă - nu se vor finanța din surse ale bugetului local.

Art. 3. Cu aducere spre îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Tîrgu Mureș - dr. Dorin Florea prin Direcția Economică și Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință jrs. Vlas Florin

Consilieri locali municipali

Maior Sergiu Claudiu      -_____________

Peti Andrei                - _____________

Roman Ioana Dana       - _____________

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban

Indicatorii tehnico - economici

Pentru obiectivul de investiții

Modernizare și reamenajare spații publice de agrement „PLATOUL CORNEȘTI „ din Tîrgu-Mureș

Subsecțiunea 1 - Modernizare și reamenajare Platou Cornești

Total general


din care C+M:


Suprafața


77 982 710 Lei

18 567 310 Euro

31 468 470 Lei

7 492 490 Euro

508 018 mp

Echivalenta s-a realizat la cursul BNR : RON/Euro:4,20 lei din iulie 2009

1. Trenuleț de agrement în incinta platoului

S. teren = 3000 (traseu) + 26 (4 stații) + 228 (4 peron) + 89,25 (st. pornire) = 3229,25 mp

Ac = Ad = 89,25 mp Au = 83,3 mp

S. peron = (4 x 28,5 x 2) = 228 mp

2. Amfiteatru în aer liber

S. teren = (72 + 83,15 +50) = 155,15 mp

Ac = (83,15 + 72) = 155,15 mp, Ad = (83,15 + 144) = 227,15 mp, Au = (83,15 + 144) = 227,15 mp

S. platformă = 50 mp

3. Skate-park

Suprafață asfaltată Aa = 1000 mp

Perimetru P=140 m,

Instalații pentru sporturi extreme Ac = 195 mp

4. Foișor alimentație publică

Construcția cu suprafață construită Ac = 12,6 mp

Dimensiunile = 5,05 x 2,90 x 2,65 m (L x l x h)

5. Chioșc comerț

Construcția cu suprafață construită Ac = 13,5 mp

Dimensiunile = 4,8 x 7,5 x 2,5 m (L x l x h)

6.  Platforme și alei

S. platforme = 1776 mp, din care S. modernizate/noi = 1776 mp, S. păstrate = 0 mp,         S.

desființate = 0 mp

Suprafață alei pietonale (inclusive pista pentru biciclete) = 7135, din care S.modernizate/noi = 400 mp, S.păstrate = 6734, S.desființate = o mp

Suprafață alei auto = 9300 mp, din care S.modernizate/noi = 0, S.păstrate = 9300 mp, S.desființate = 8900 mp

7. Mobilier urban

Bănci de ședere = 100 ( lungime = 180 cm, lățime = 45 cm, înălțime = 75 cm)

Coșuri de gunoi = 60 ( diametru max = 41 cm, înălțime max = 79 cm)

Corpuri de iluminat = 70 (înălțime max = 342 cm, diametru max = 80 cm)

8. Traseu off-road pentru mountain bike

Lungime totală = 2.474 m

Lățime medie = 2 m

Delimitatori traseu: 50 indicatoare reflectorizante montate

Garduri din lemn (lungime = 1000 m; înălțime=1,1 m)

250 de jaloane și 500 de benzi de semnalizare

9.  Spațiul verde și plantat

S. pădure defrișată = 745 mp

S. pădure toaletată = 6500 mp

S. gazon plantat = 150 mp

10. Centru Administrativ

Suprafață teren: 625 mp

Suprafață construită Ac = Suprafață desfășurată Ad=204 mp

Suprafață utilă /Au=142,3 mp

11. Pista de alergări

Suprafață pistă =1335 mp (material pentru pistă: tartan)

Lungime pistă =1112 m

Lățime = 1,2 m

12. Parcări auto

Suprafață parcare: 1800 mp

Nr. locuri autoturisme: 129

Nr. locuri autocare: 3

13. Fântâna arteziană și cișmele

Spațiu de amenajare = 38 mp

Suprafață construită Ac = Suprafață desfășurată Ad = 4 mp

Indicatorii tehnico - economici

Pentru obiectivul de investiții

Modernizare și reamenajare spații publice de agrement „PLATOUL CORNEȘTI „ din Tîrgu-Mureș

Subsecțiunea 2 - Centru științific și Observator

Total general din care C+M:

2 249 090Lei

535520 Euro

752 740 Lei

178 470 Euro


Echivalenta s-a realizat la cursul BNR :RON/Euro:4,20 lei din iulie 2009

Indicatorii tehnico - economici

Pentru obiectivul de investiții

Modernizare și reamenajare spații publice de agrement „PLATOUL CORNEȘTI „ din Tîrgu-Mureș

Total Subsecțiunile 1 și 2:

Total general                          80 231 800 Lei

32 221 210 Euro

din care C+M:                        19 102 830 Lei

7 670 960 Euro

Echivalența s-a realizat la cursul BNR :RON/Euro:4,20 lei din iulie 2009

Indicatorii tehnico - economici

Pentru obiectivul de investiții

Modernizare și reamenajare spații publice de agrement „PLATOUL CORNEȘTI „ din Tîrgu-Mureș

Secțiunea TELEGONDOLA

9

Total general                         31 147 190 Lei

7 416 000 Euro din care C+M:

31 147 190 Lei

7 416 000Euro

Suprafața                               45 782 mp

Echivalenta s-a realizat la cursul BNR :RON/Euro:4,20 lei din iulie 2009

Telegondolă

S. teren (stații, platforme, stâlpi) = 3551,96 mp

S. traseu = 9982,5 mp

Ac = (45 + 22,5 + 408) = 475,5 mp Ad = (90 + 45 + 408) = 543,0 mp

S. platforme = (393,0 + 284,9) = 676,9 mp

S. drum acces pietonal = (615 + 550) = 1165 mp

S. spații verzi amenajate (la stâlpi 1-6) = 371,70 mp

a) Cabină comandă stația de plecare

Cabina stația de bază platoul Cornești -

Cabină comandă stația de plecare

Platformă stație de plecare

Fundații stâlpi stație

b) Cabină stații sosire teren aferent 15,6 x 30,0 = 468,00 mp S. constr. 5,0 x 9,0 = 45,00 mp

S. constr. desfășurată   = 90,00 mp

14,0 x 28,00 = 392,00 mp 4 buc x 64,0 mc = 256,0 mc

Cabina stația sosire complexul „Mureșul” - teren 36,30 x 30,40 = 1103,52 mp Cabina comandă stația de sosire          S. constr. 5,0 x 4,5 = 22,50 mp

S. constr. desfășurată   = 45,00 mp

Platforma stație de plecare                       14,0 x 20,35 = 285,00 mp

Fundații stâlpi stație                          4 buc x 64,0 mc = 256,0 mc

c) Clădire anexă stație de plecare

Clădire cu structură metalică pe parter 12,00 x 34,00 S.c. = S.c.d. = 408,00 mp