Hotărârea nr. 3/2009

HCL 3 Privind modificarea Actului constitutiv al Fundaiiei Social-Umanitare " NOVUM -FORUM" din municipiul Tirgu Mure¦.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 3

Din 29 ianuarie 2009

privind modificarea Actului constitutiv al Fundației Social-Umanitare “ NOVUM -FORUM” din municipiul Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 118 din 14.01.2009 prezentata de Serviciul Juridic, Contencios administrativ, privind modificarea Actului constitutiv al Fundatiei Social -Umanitare “NOVUM - FORUM” din municipiul Tîrgu Mures,

În temeiul prevederilor art. XI, art. XII, art. XIII, art. XIV din Actul constitutiv al Fundatiei “NOVUM -FORUM”,

Tinând cont de dispozitiile art. 33-34 din O.G. nr. 26/30.01.2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarii ulterioare,

În temeiul dispozitiilor art. 36, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se modifica art. XI alin. (1) din Actul constitutiv al Fundatiei Social-Umanitare “NOVUM -FORUM” din municipiul Tîrgu Mures, acesta urmând a functiona în urmatoarea componernta:

 • 1. dr. DORIN FLOREA - cetatean român, domiciliat în municipiul Tîrgu Mures, str. Rozelor, nr.6/A, judetul Mures, Primarul municipiului Tîrgu Mures;

 • 2. CSEGZI SANDOR - cetatean român, domiciliat în municipiul Tîrgu Mures, str. Cornesti, nr. 68/A, judetul Mures, Viceprimarul municipiului Tîrgu Mures;

 • 3. MAIOR SERGIU CLAUDIU - cetatean român, domiciliat în municipiul Tîrgu Mures, str. Agricultorilor, nr.32 D, judetul Mures, Viceprimarul municipiului Tîrgu Mures;

 • 4. BUDA STELIAN BOGDAN, cetatean român, domiciliat în municipiul Tîrgu Mures, str. Muncii, nr. 22/3, judetul Mures, consilier local municipal;

 • 5. TODORAN LIVIU EMIL NICU, cetatean român, domiciliat în municipiul Tîrgu Mures, str. Ana Ipatescu, nr. 19, judetul Mures, consilier local municipal;

 • 6. FARCAS IOAN, cetatean român, domiciliat în municipiul Tîrgu Mures, str. Bartok Bela, nr. 4/16, judetul Mures, consilier local municipal;

 • 7. URCAN GHEORGHE, cetatean român, domiciliat în municipiul Tîrgu Mures, str. B-dul Pandurilor, nr. 21/6, judetul Mures, consilier local municipal;

 • 8. BALINT STEFAN, cetatean român, domiciliat în municipiul Tîrgu Mures, str. Cutezanței, nr. 52/13, judetul Mures, consilier local municipal;

 • 9. PETI ANDREI, cetatean român, domiciliat în municipiul Tîrgu Mures, str. Cutezantei, nr. 52/6, judetul Mures, consilier local municipal;

 • 10. MOZES LEVENTE SANDOR, cetatean român, domiciliat în municipiul Tîrgu Mures, str. Înfratirii, nr. 16/16, judetul Mures, consilier local municipal;

 • 11. ROMAN IOANA DANA, cetatean român, domiciliat în municipiul Tîrgu Mures, str. Argesului, nr. 8/11, judetul Mures, consilier local municipal.

Art. 2. Se modifica art. XIII din actul constitutiv acesta urmând a contine urmatoarele prevederi:

Presedintele în exercitiu al Curatoriului este desemnat în persoana d-lui dr. DORIN FLOREA - cetatean român, domiciliat în municipiul Tîrgu Mures, str. Rozelor, nr. 6/A, judetul Mures, Primarul municipiului Tîrgu Mures.

În functiile de vicepresedinti sunt numitii CSEGZI SANDOR - cetatean român, domiciliat în municipiul Tîrgu Mures, str. Cornesti, nr. 68/A, judetul Mures si MAIOR SERGIU CLAUDIU - cetatean român, domiciliat în municipiul Tîrgu Mures, str. Agricultorilor, nr. 32 D, judetul Mures, viceprimarii municipiului Tîrgu Mures.

Secretarul Curatoriului este GEORGESCU MARIA ANA cetatean român, domiciliata în municipiul Tîrgu Mures, str. Calimanului, nr. 2/1, judetul Mures.

În vederea administrarii si gestionarii patrimoniului fundatiei în functia de ADMINISTRATOR s-a numit SITA IOAN cetatean român, domiciliat în municipiul Tîrgu Mures, str. Avram Iancu, nr. 5A, judetul Mures, consilier local.

În functia de TREZORIER-CASIER al Curatoriului, pentru efectuarea si realizarea activitatilor specifice financiare, încasarea, depozitarea si eliberarea mijloacelor banesti sunt numiti VLAS FLORIN cetatean român, domiciliat în municipiul Tîrgu Mures, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 6/9, judetul Mures, consilier local municipal.

Art. 3. Se modifica art. XIV din actul constitutiv în sensul modificarii componentei COMISIEI DE CENZORI, aceasta urmând a functiona în urmatoarea structura:

 • 1. BENEDEK ISTVAN, cetatean român, domiciliat în municipiul Tîrgu Mures, str. Faget, nr. 18/15, judetul Mures, consilier local municipal;

 • 2. FLOREA CONSTANTIN, cetatean român, domiciliat în municipiul Tîrgu Mures, str. Somesului, nr. 44, judetul Mures, consilier local municipal;

 • 3. GUJAN HERMAN COSMIN LUCIAN, cetatean român, domiciliat în municipiul Tîrgu Mures, str. Aleea Carpati, nr. 35A, bl. 1/4, judetul Mures, consilier local municipal.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Secretarul Curatoriului.

Presedinte de sedinta

dr. Ioan Sita

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban