Hotărârea nr. 298/2009

HCL 298 Privind aprobarea sumelor pentru finaniarea proiectelor culturale care se vor desfa¦ura in anul 2009.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 298

din 23 iunie 2009

privind aprobarea sumelor pentru finanțarea proiectelor culturale care se vor desfasura în anul 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures, nr.__________din_________________2009 prin Serviciului Activitati Culturale, Sportive si

Tineret cu privire la aprobarea sumelor pentru finantarea proiectelor culturale care se vor desfasura în anul 2009, având avizul favorabil a comisiilor de specialitate,

În conformitate cu prevederile Ordonanta guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, aprobata prin Legea nr. 199 din 21 octombrie 2008.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. ”a”, alin. (6), lit. “a”, pct. 4, art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba alocarea din bugetul local al municipiului Tîrgu Mures a sumelor pentru finantarea proiectelor culturale, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin DIRECȚIA Activitati Economico-Sociale si Patrimoniale - SERVICIUL Activitati Culturale, Sportive si Tineret.

Presedinte de sedinta psih. Roman Ioana Dana

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban


PRIMARIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MURES

ANEXA


DIRECȚIA Activitati Social-Culturale si Patrimoniale SERVICIUL Activitati Culturale, Sportive si Tineret

CENTRALIZATOR

cuprinzând propunerile de evaluare a proiectelor si programelor culturale pentru anul 2009

-lei-

Nr.

crt

Solicitant

Denumirea proiectului Perioada

Valoarea

totala a

proiectului RON

Suma

solicitata

RON

Suma eligibila

RON

Punctaj

propus

Suma propusa de comisie

Conf. pctaj RON

Observatii

1

Asociatia de prieteni Baja-Tg Mures

Festivalul Ciorbei de peste - Baja- 9-12.07

14.500

7.200

7.200

27

0

Punctaj sub 40-proiect respins

2

U.D.T.M. Mures

Festivalul International de film de scurt metraj Alternative 4-8 noiembrie

199.690

9.400

9.400

93

9.400

Punctaj între 86100,

100 % din suma eligibila

3

Asociatia de prieteni Baja-Tg Mures

Tabara manufacturiala la

Criseni- 13-19.07

7.900

3.900

3.900

27

0

Punctaj sub 40-proiect respins

4

Asociatia Culturala Yorick

,,20/20,,

Proiect teatral -iulie-decembrie 2009

66.600

25.000

20.000

49

4.000*

Punctaj între 4650, 20 % din suma eligibila

5

Asociatia Caritas Greco Catolic

Tabara de o zi

27 iul.-31 aug

20.200

10.000

10.000

67

6.000

Punctaj între 6670, 60 % din suma eligibila

6

ASPOR

Simpozion ,,Stai drept, vorbeste pentru oasele

15.900

5.300

0

respins

Nu respecta principiul

tale,, -5-7 iunie

neretroactivitatii

Nr.

crt

Solicitant

Denumirea proiectului Perioada

Valoarea

totala a

proiectului RON

Suma

solicitata

RON

Suma

eligibila

RON

Punctaj

propus

Suma propusa de comisie

Conf. pctaj RON

Observatii

7

Asociația „Cercul de Prieteni Tg-Mures -Kecskemet”

Concurs între orasele înfratite- Gândeste global si actioneaza local cu responsabilitate Iulie-noiembrie

18.200

8.875

8.875

54

2.662,5 *

Punctaj între

51-55, 30 % din suma eligibila

8

Asociația „Cercul de Prieteni Tg-Mures -Kecskemet”

Participarea tg.

Muresenilor la Kecskemet Septembrie-noiembrie

9.480

4.740

4.740

52

1422 *

Punctaj între

51-55, 30 % din suma eligibila

9

Asociația Culturala a

Femeilor „Lorântffy Zsuzsanna"

Ziua operetei

22-25 Octombrie

16.360

8.180

8.180

43

818

Punctaj între

40-45, 10 % din suma eligibila

10

Asociatia Culturala a Femeilor „Lorântffy Zsuzsanna”

Concurs recital de basme-Benedek Elek 1iulie-30 noiembrie

10.690

5.340

5.340

24

0

Punctaj între

0-40, respins

11

Asociatia Culturala a Femeilor „Lorântffy Zsuzsanna”

Kantorne- a fost odata o actrita- 15 oct-15 noiembrie

8.579

4.255

4.255

43

425,5 *

Punctaj între

40-45, 10 % din suma eligibila

12

Asociatia Culturala a Femeilor „Lorântffy Zsuzsanna”

Kerekes Toth Erzsebet împlineste 80 ani- 15. 0915.11

7.994

3.980

3.980

43

398 *

Punctaj între

40-45, 10 % din suma eligibila

13

Asociatia „Cercul de Prieteni Tg-Mures -Zalaegerszeg”

Concurs familial -Importanta râurilor Mures si Zala 15 sept.-10 dec

21.180

10.590

10.590

53

3.177*

Punctaj între

51-55, 30 % din suma eligibila

Nr.

crt

Solicitant

Denumirea proiectului Perioada

Valoarea

totala a

proiectului RON

Suma

solicitata

RON

Suma

eligibila

RON

Punctaj propus

Suma propusa de comisie

Conf. pctaj RON

Observatii

14

Asociația Centrul

Multimedia Teatru 74

AKA&This Lime Tree Bower-1.07-1.09 1 iun- 31 iul

39.000

15.000

15.000

62

7.500

Punctaj între 61-65, 50 % din suma eligibila

15

Fundatia Culturala Constantin Silvestri

Remember Silvestri

30-31 iulie

68.580

34.000

18.100

50

3.620*

Punctaj între 46-50, 20 % din suma eligibila

16

Asociatia de prieteni Baja-Tg Mures

Arhitectura comuna a oraselor înfratite Tg Mures, Sobotica si Baja cu ochiul artistului fotograf-

19.500

9.600

9.600

27

0

Punctaj sub 40-proiect respins

17

Asociatia nationala Cultul eroilor-filiala Mures

-

42.500

40.000

0

33

0

Punctaj sub 40-proiect respins

18

Fundatia Pro Iure

Seminar international cu tema ,, Aspecte legale privind fiscalitatea europeana si internationala,,- 25-27-iunie

13.544

5.544

5.544

92

5.544

Punctaj între

86-100, 100 % din suma eligibila

19

UMF- Scoala de studii doctorale

Conferinta doctoranzilor în medicina si farmacie-07-10 iulie

73.270

35.000

35.000

92

35.000

Punctaj între

86-100, 100 % din suma eligibila

20

Asociatia Harmonia Cordis

Festival International de chitara clasica- ed IV- 2330 august

124.366,1

37.446,1

0

34

0

Punctaj sub 40-proiect respins

Nr.

crt

Solicitant

Denumirea proiectului Perioada

Valoarea

totala a

proiectului

RON

Suma

solicitata

RON

Suma

eligibila

RON

Punctaj propus

Suma propusa de comisie

Conf. pctaj RON

Observatii

21

Asociatia Culturala Amphion

Zilele voluntariatului Pro bono cultura- ed II- 04-06.decembrie

11.400

5.700

2.700

65

1.350

Punctaj între 61-65, 50 % din suma eligibila

22

Asociatia Artisstilor Plastici

Expozitie,,Orasul Tg Ms de ieri si de azi în viziunea artistilor plastici mureseni,, 1.08 si 1. 12

9.000

4.500

3.500

44

350

Punctaj între 41-45, 10 % din suma eligibila

23

Asociatia Institutul pt Comunicare, educasie si integrare

Tabara internationala de grafica satirica- Cund si Tg Mures

31.700

14.100

2.200

86

2.200

Punctaj între 86-100, 100 % din suma eligibila

24

Asociatia Actiunea Europeana

Conferinta Internationala ,, Integrarea europeana,,-22-23 oct

43.820

21.830

21.830

58

8.732

Punctaj între 56-60, 40 % din suma eligibila

TOTAL

893.953,1

329480,1

209.934

92.599

NOTA: *- DOAR cu observațiile din procesul verbal

Dr. Dorin Florea- președinte________________

Balint Istvan-membru____________________

Csegzi Sandor- membru ____________________

Georgescu Maria-membru ____________________

Todoran Liviu-membru _________________

Sita Ioan-membru________________________

Mihet Dana-membru________________

Sandu Ileana-membru______________________

Ciugudean Marina- membru_________________