Hotărârea nr. 210/2009

HCL 210 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ¦i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul IAmenajare spaiiu de joaca ¦i odihna - zona str. Rodniciei, nr. 16 - 26I.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 210

Din 8 mai 2009

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - zona str. Rodniciei, nr. 16 - 26?

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. ______ din _________ 2009 a Primarului

Municipiului Tîrgu Mures prezentata de Administratia domeniului public privind aprobarea Studiul de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - zona str. Rodniciei, nr. 16 - 26?,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - zona str. Rodniciei, nr. 16 - 26? si indicatorii tehnico-economici în conformitate cu anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia economica si Serviciul public - Administratia domeniului public.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ANEXA NR.1 la Hotararea nr. 210 din 08.05.2009

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul

Amenajare spatiu de joaca si odihna zona str. Rodniciei nr.16-26''

-valoare totala (inclusiv TVA) 145.724 lei adica 33.932 euro

din care C+M 90.439 lei adica 21.059 euro

*Echivalenta s-a realizat la cursul BNR-RON/Euro: 4,2238 lei/euro din data de 24.04.2009

Obiectivul va fi amplasat in intravilanul localitatii Tg.Mures, jud Mures.

Terenul nu este inclus pe lista monumentelor istorice sau in zona de protectie a acestora. Teren intravilan neamenajat, proprietate privata Statul Roman..

Teren liber c

estinat amenajarii unui spațiu de joaca si odihna

S.pavata mp

Borduri ml

Zona verde

mp

Zona cauciucata

Pomi buc

Gard viu ml

Rodniciei

66.27

98.6

389.99

208.71

51

29.6

Investitia propusa consta in construirea unor obiecte de joaca pentru copii si odihna cuprinzand:

-complex de joaca-3 turnuri, 2 tobogane,1 leagan,

6 mijloace de catarat si 2 mijloace de catarat pe cablu.        1buc,

-leagan cu doua locuri-2/1,5m                                 2buc,

-balansoar cu patru locuri-2/3m                                  1buc,

-banca cu trei locuri pe structura metalica-0,6/1,8m               7buc,

-cosuri de gunoi din lemn pe structura metalica                   6buc,

-lampadare metalice cu doua brate-3,5m                        4buc,

-pergola de lemn-4/1.3/2.5m                                   2buc,

-fosor de lemn-4/4/2.5m                                       1buc.

Amenajare


Terenul destinat spatiului de joaca a fost impartit in doua de o alee din dale de beton. De o parte a acestei alei gasindu'se un complex de joaca pentru copii realizate din lemn cu doua tobogane,sase mijloace de catarat, un leagan si doua mijloace de catarat pe cablu, iar de cealalta parte; doua leagane duble, un balansoar si o groapa de nisip. Acest spatiu amenajat se va ingradi pe doua laturi cu un gard viu iar pe celelalte laturi copaci decorativi. Zona de odihna va fi brazdata pe diagonala de o alee din dale de beton.De o parte a aceasta alee se va afla un foisor ce adaposteste trei banci si o masa de sah, iar in partea cealalta se vor amplasa doua banci de cate trei locuri ce vor fi acoperite de cate o pergola. In jurul acestor obiecte se vor planta pomi decorativi ce vor oferi umbra pe timp de vara.

Modulele de joaca,balansoarele,leaganele si bancile vor fi realizate cu fundatii din beton pentru a avea stabilitate.Deasemenea sub modulele de joaca vor fi gropi cu nisip in care copii se pot juca in deplina siguranta.

Plasarea obiectelor de joaca a fost facuta astfel incat sa se poata realiza un acces usor si securitate din punctul de vedere al supravegherii copiilor care se vor juca in spatiul nou creat.

Materiale utilizate

Principalele materiale folosite sunt:

-beton monolit pentru fundații si elevații,

-lemn pentru complexul de joaca, banci ,cosuri de gunoi, pergole si foisor,

-metal pentru leagane, lampadare si tobogane,

Functiunile prevazute prin proiect sunt:

Spațiu de joaca                    - s = 1581,18 mp

Spatiu de odihna

- s = 1128 mp