Hotărârea nr. 209/2009

HCL 209 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ¦i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul IAmenajare spaiiu de joaca ¦i odihna - zona Aleea Haieg, nr. 6 - 12I.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 209

Din 8 mai 2009

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - zona Aleea Hateg, nr. 6 - 12?

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. ______ din _________ 2009 a Primarului

Municipiului Tîrgu Mures prezentata de Administratia domeniului public privind aprobarea Studiul de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - zona Aleea Hateg, nr. 6 - 12??,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - zona Aleea Hateg, nr. 6 - 12? si indicatorii tehnico-economici în conformitate cu anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia economica si Serviciul public - Administratia domeniului public.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ANEXA NR.1

la Hotararea nr. 209 din 08.05.2009

Indicatorii tehnico-economici

pentru obiectivul

Amenajare spatiu de joaca si odihna zona Aleea Hateg nr.6-12''

-valoare totala (inclusiv TVA) 128.779 lei adica 30.387 euro

din care C+M 76.879 lei adica 18.141 euro

*Echivalenta s-a realizat la cursul BNR-RON/Euro: 4,2238 lei/euro din data de 24.04.2009 Obiectivul va fi amplasat in intravilanul localitatii Tg.Mures, jud Mures.

Terenul nu este inclus pe lista monumentelor istorice sau in zona de protectie a acestora. Teren intravilan neamenajat, proprietate privata Statul Roman..

-complex de joaca-3 turnuri, 2 tobogane,1 leagan,

6 mijloace de catarat si 2 mijloace de catarat pe cablu.        1buc,

-leagan cu doua locuri-2/1,5m                                   1buc,

-balansoar cu patru locuri-2/3m                                  1buc,

-banca cu trei locuri pe structura metalica-0,6/1,8m                7buc,

-cosuri de gunoi din lemn pe structura metalica                   6buc,

-lampadare metalice cu doua brate-3,5m                        3buc,

-masa de lemn pe structura metalica-1/1m                       1buc,

-pergola de lemn-4/1.3/2.5m                                   2buc,

-fosor de lemn-4/4/2.5m                                       1buc.

Amenajare


Teren liber destinat amenajarii unui spatiu . de joaca si odihna

Denumire

S.pavata mp

Borduri ml

Zona verde_ mp

Zona cauciucata

Pomi buc

Gard viu ml

Aleea

Hateg

46.44

72.58

211.56

175.71

23

47

Investitia propusa consta in construirea unor obiecte de joaca pentru copii si odihna cuprinzand:

Terenul a fost impartit de o alee din dale de beton ce delimiteaza zona de joaca de cea de odihna. Zona de odihna este amplasata intr'o zona imprejmuita de un gard viu, cu vedere spre spatiul de joaca si este prevazuta cu doua banci de cate trei persoane acoperite de cate o pergola fiecare, un foisor ce adaposteste trei banci si o masa pentru jucat sah si alte doua banci amplasate dea lungul alei principale.Zona de joaca amplasata adiacent zonei de odihna si este impartita de o alee din dale de beton. Intr'o parte s'au prevazut un leagan dublu si un balansoar dublu, iar in cealalta parte s'a prevazut un complex de joaca pentru copii realizate din lemn cu doua tobogane,sase mijloace de catarat, un leagan si doua mijloace de catarat pe cablu.

Modulele de joaca,balansoarele,leaganele si bancile vor fi realizate cu fundatii din beton pentru a avea stabilitate.Deasemenea sub modulele de joaca vor fi gropi cu nisip in care copii se pot juca in deplina siguranta.

Plasarea obiectelor de joaca a fost facuta astfel incat sa se poata realiza un acces usor si securitate din punctul de vedere al supravegherii copiilor care se vor juca in spatiul nou creat.

Materiale utilizate

Principalele materiale folosite sunt:

-beton monolit pentru fundații si elevații,

-lemn pentru complexul de joaca, banci ,cosuri de gunoi, pergole si foisoare,

-metal pentru leagane, balansoare, lampadare si tobogane,

Functiunile prevazute prin proiect sunt:

Spatiu de joaca                    - s = 1156,00 mp

Spatiu de odihna                 - s = 578 mp