Hotărârea nr. 207/2009

HCL 207 Privind aprobarea tarifelor de inchiriere care vor fi percepute de catre Serviciul de Activitaii Culturale de Prestarii Servicii Hoteliere, Alimentaiie Publica ¦i alte activitaii.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 207 din 8 mai 2009

privind aprobarea tarifelor de închiriere care vor fi percepute de catre Serviciul de Activitati Culturale de Prestarii Servicii Hoteliere, Alimentatie Publica si alte activitati

Consiliul Local Municipal Tîrgu Mures întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu-Mures nr. 6 din 06.05.2009, privind aprobarea tarifelor de închiriere care vor fi percepute de catre Serviciul de Activitati Culturale de Prestarii Servicii Hoteliere, Alimentatie Publica si alte activitati,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (5), lit. ”a” si “b”, art. 45, alin. (3), precum si a art. 115, alin. (1), lit. “a” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba urmatoarele tarife utilizabile în cadrul imobilului situat în str. Nicolae Grigorescu, nr. 19:

TARIFE HOTEL:

 • -        175 lei/camera cu doua paturi, tarif maximal cu posibilitatea unei reduceri la 120 lei/zi pe camera dubla tarif nominal;

 • -        150 lei/camera cu doua paturi la etajul IV, tarif maximal, cu posibilitatea acordarii unei reduceri la 100 lei/zi la camera dubla, tarif nominal;

 • -       200 lei/aprtament, tarif maximal, cu posibilitatea acordarii unei reducerii la 150 lei/zi pe apartament, tarif nominal;

Tarifele de cazare au incluse contravaloarea a doua bonuri de mic dejun în suma de 20 lei.

TARIFE REGIM SINGLE

 • - 135 lei/zi camera single, tarif maximal;

 • - 90 lei/zi pe camera single, tarif nominal;

 • - 120 lei/zi pe camera single la etaj IV, tarif maximal;

 • - 80 lei/ zi pe camera single la etaj IV, tarif nominal;

Tarifele de cazare contin contravaloarea bonului de mic dejun în suma de 10 lei/persoane.

TARIFE PENTRU ZILELE DE SÂMBATA SI DUMINICA:

 • - 150 lei pe camera dubla, tarif maximal, cu posibilitatea acordării unei reduceri la 100 lei/zi pe camera dubla, tarif nominal;

 • - 130 lei pe camera dubla etaj IV tarif maximal cu posibilitatea acordarii unei reduceri la 80 lei/zi pe camera dubla, tarif nominal;

 • - 180 lei/apartament tarif maximal, cu posibilitatea acordarii unei reduceri la 130 lei/zi pe apartament, tarif nominal;

Tarifele de cazare contin contravaloarea bonului de mic dejun în suma de 20 lei.

TARIFE ÎN REGIM SINGLE PENTRU ZILELE DE SÂMBATA SI DUMINICA

 • - 110 lei/camera single, tarif maximal;

 • - 80 lei/zi pe camera single, tarif nominal;

 • - 100 lei /camera single etaj IV tarif maximal;

 • - 70 lei /zi camera single etaj IV tarif nominal;

Tarifele de cazare contin contravaloarea bonului de mic dejun în suma de 20 lei/persoana.

Grupurile de turisti mai mari de 10 persoane beneficieaza de o reduce de 10% din tariful de cazare.

A 10-a noapte de cazare a unui turist este gratuita.

Tarifele mai pot fi negociate în functie de perioada de cazare si de numarul de persoane

TARIFE CHIRII SALI:

 • - Pentru spectacole, cu biletele organizatorilor, 20% din valoarea incasarilor dar nu mai putin de 800 lei pentru o reprezentatie de 2 ore.

TARIFE CHIRII SALA MARE:

 • - 1 ora = 600 lei;

 • - 2 ore = 1000lei;

 • - 3 ore = 1300 lei;

 • - 4 ore = 1500 lei;

 • - 5 ore = 1800 lei;

 • - 6 ore = 2000 lei;

 • - 7 ore = 2200 lei;

 • - 8ore = 2400 lei;

 • - 9 ore = 2600 lei;

 • - 10 ore =2800 lei.

TARIFE CHIRII SALI MICI:

40 lei/ora.

TARIFE CHIRII HOL PARTER:

- 50 lei/ora.

TARIFE PENTRU ORGANIZĂRI DE EXPOZIȚII:

Hol mare parter (220 mp) =500 lei/zi.

Tarifele de închiriere a sălilor se pot negocia, acordându-se tarife preferențiale cu ocazia unor acțiuni caritabile non profit sau de interes major precum si cele organizate de municipalitati.

ALIMENTAȚIE PUBLICA:

Practicarea unui adaos comercial între 30% - 400% pentru serviciile si produsele de alimentatie publica, astfel:

 • -       produse alimentare între 30% - 300%;

 • -       bauturi alcoolice între 50% - 400%.

TARIFE PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT LA SUBSOLUL IMOBILULUI:

- 8,5 -15 lei/mp

TARIFE ÎNCHIRIERE SPATII CULTURALE:

 • -       pe perioada determinata pentru ONG-uri si institutii:

 • - 3 - 15 lei/mp/luna

TARIFE ÎNCHIRIERE ACTIVITATI CONEXE:

 • -       0,25 lei/mp/ora

TARIFE REDUSE LA CAZARE PENTRU MUNICIPALITATE:

 • -       25 lei/loc/zi în camera dubla;

 • -       40 lei/zi/camera single.

Tarifele preferentiale nu includ bonul valoric de mic dejun.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures, prin Serviciul de Activitati Culturale de Prestarii Servicii Hoteliere, Alimentatie Publica si alte activitati.

Președinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban