Hotărârea nr. 148/2009

HCL 148 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ¦i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul IAmenajare spaiiu de joaca ¦i odihna - zona Aleea Carpaii, nr. 33-37I.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL MUNICIPAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 148 din 26 martie 2009

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - zona Aleea Carpati, nr. 33-37?

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 620 din 26.03.2009 a Primarului municipiului Tîrgu Mures prin Serviciul public Administratia domeniului public privind aprobarea Studiul de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - zona Aleea Carpati, nr. 33-37?,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - zona Aleea Carpati, nr. 33 - 37? si indicatorii tehnico-economici în conformitate cu anexa 1.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia economica si Serviciul public municipal - Administratia domeniului public.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ANEXA NR.1 la Hotararea nr. ______ din ______

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare spatiu de joaca si odihna zona Aleea Carpati nr.33-37''

-valoare totala (inclusiv TVA) 726.646 lei adica 169.200 euro din care C+M 419.704 lei adica 97.728 euro

*Echivalenta s-a realizat la cursul BNR-RON/Euro: 4,2946 lei/euro din data de 24.03.2009 Obiectivul va fi amplasat in intravilanul localitatii Tg.Mures, jud Mures. Terenul nu este inclus pe lista monumentelor istorice sau in zona de protectie a acestora. Teren intravilan neamenajat, S = 109753,00 mp. Proprietate privata Statul Roman. Numar cadastral 5702/1/1/1/1/1/2/2/1/1, Cartea funciara CF - 800/VI

Teren liber destinat amenajarii unui spatiu de joaca si odihna

Sc propus                - 7010,62 mp

S alei in incinta             - 682,62 mp

S spatii verzi               - 5860,57 mp

Investitia propusa consta in construirea unor obiecte de joaca pentru copii si odihna

cuprinzand:

-complex de joaca-3 turnuri, 2 tobogane,1 leagan,

6 mijloace de catarat si 2 mijloace de catarat pe cablu,                    2buc

-leagan cu doua locuri-2/1,5m                                           2buc,

-balansoar cu patru locuri-2/3m                                         2buc,

-banca cu trei locuri pe structura metalica-0,6/1,8m                      33buc,

-cosuri de gunoi din lemn pe structura metalica                          25buc,

-structura din lemn hexagonala acoperita cu lemn-11,5/10m              1buc,

-lampadare metalice cu doua brate-3,5m                                15buc,

-masa de lemn pe structura metalica-1/1m                              8buc,

-pergola de lemn-4/1.3/2.5m                                          3buc,

-groapa cu nisip-6.0/2.5m                                               1buc,

-foisor de lemn-4/4/2.5m                                             4buc.

realizate pe structura de lemn si metal.


Functiunea principala a acestor obiecte este aceea de recreere si odihna, aceasta activitate desfasurandu-se pe intreaga suprafata a incintei. Pentru functionarea corespunzatoare a acestor functiuni terenul a fost impartit aproape integral in doua parti de o alee din dale de beton ce face legatura intre statuia existenta si o structura din lemn hexagonala acoperita cu lemn. De pe aceasta alee au fost extinse alte trotuare din dale de beton care duc la diferite obiective: la zone de odihna acoperite cu pergole si obiectele de joaca pentru copii. Pe marginea aleilor s-au prevazut saisprezece banci din lemn pentru trei persoane, alte trei banci din lemn pentru trei persoane acoperite cu o pergola si inca trei foisoare cu cate trei banci de lemn pentru trei persoane si cu cate o masa de lemn fiecare. S-au mai prevazut doua complexe de joaca pentru copii realizate din lemn cu doua tobogane,sase mijloace de catarat, un leagan si doua mijloace de catarat pe cablu. Mai sunt doua leagane duble, doua balansoare duble si o groapa de nisip. Modulele de joaca,balansoarele,leaganele si bancile vor fi realizate cu fundatii din beton pentru a avea stabilitate. Deasemenea sub modulele de joaca vor fi gropi cu nisip in care copii se pot juca in deplina siguranta. Plasare obiectelor de joaca a fost facuta astfel incat sa se poata realiza un acces usor si securitate din punctul de vedere al supravegherii copiilor care se vor juca in spatiul nou creat. Spatiul nou creat se va ingradi de jur imprejur cu pomi decorativi, iar laterala care se invecineaza cu strada se va planta si un gard viu pe o lungime de 96 ml.

Functiunile prevazute prin proiect sunt:

Spatiu de joaca                  - s = 2630,00 mp

Spatiu de odihna                 - s = 4380,62 mp