Hotărârea nr. 147/2009

HCL 147 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ¦i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul IAmenajare spaiiu de joaca ¦i odihna - zona Aleea VranceaI.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL MUNICIPAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 147 din 26 martie 2009

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - zona Aleea Vrancea?

Consiliul local municipal întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 621 din 26.03.2009 a Primarul municipiului Tîrgu Mures prin Serviciul public Administratia domeniului public privind aprobarea Studiul de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - zona Aleea Vrancea?,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - zona Aleea Vrancea? si indicatorii tehnico-economici în conformitate cu anexa 1.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia economica si Serviciul public municipal - Administratia domeniului public.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ANEXA NR.1 la Hotararea nr. ______ din ______

Indicatorii tehnico-economici

pentru obiectivul

Amenajare spatiu de joaca si odihna zona Aleea Vrancea''

-valoare totala (inclusiv TVA)    327.227 lei adica 76.195 euro

din care C+M     139.382 lei adica 32.455 euro

*Echivalenta s-a realizat la cursul BNR-RON/Euro: 4,2946 lei/euro din data de 24.03.2009 Obiectivul va fi amplasat in intravilanul localitatii Tg.Mures, jud Mures. Terenul nu este inclus pe lista monumentelor istorice sau in zona de protectie a acestora. Teren intravilan liber, S = 132 528,00 mp, Poprietate privata Statul Roman, Numar cadastral 3732/1/1/1, Cartea funciara CF - 27021.

Teren liber destinat amenajarii unui spatiu de joaca si odihna

Sc propus                - 2434,00 mp

S alei in incinta             - 239,98 mp

S spatii verzi               - 1855.03 mp

Investitia propusa consta in construirea unor obiecte de joaca pentru copii si odihna cuprinzand:

- complex de joaca-3 turnuri, 2 tobogane,1 leagan,

8 mijloace de catarat si 2 mijloace de catarat pe cablu.

4 rampe de acces pentru carucioare                            1buc,

-leagan cu doua locuri-2/1,5m                                  2buc,

-balansoar cu patru locuri-2/3m                                2buc,

-banca cu trei locuri pe structura metalica-0,6/1,8m              20buc,

-cosuri de gunoi din lemn pe structura metalica                  17buc,

-lampadare metalice cu doua brate-3,5m                       5buc,

-groapa cu nisip-3,0/4,0m                                      1buc,

-foisor din lemnt-4/4/2.5m                                     3buc.

-pergola de lemn-4/1.3/2,5m                                  3buc,

-masa de lemn pe structura metalica-1/1m                      3buc,

-pergola de lemn-4/1.3/2.5m                                  3buc,

-foisor de lemn-4/4/2.5m                                       3buc.

Obiectele realizate pe structura de lemn si metal.


Functiunea principala a acestor obiecte este aceea de recreere si odihna, aceasta activitate desfasurandu-se pe intreaga suprafata a incintei.

Pentru functionarea corespunzatoare a acestor functiuni terenul destinat spatiului de joaca a fost traversat de o alee din dale de beton de la care se merge prin intermediul altor trotuare la urmatoarele obiective: la doua balansoare cu patru locuri, la doua leagane cu cate doua locuri, la o groapa cu nisip si la un complex de joaca pentru copii realizat din lemn cu doua tobogane,opt mijloace de catarat, un leagan,patru rampe de acces pentru copii cu handicapuri,si doua mijloace de catarat pe cablu. Pe marginea alei s-au prevazut trei banci din lemn pentru trei persoane,alte doua banci din lemn acoprite de cate o pergola.

Modulele de joaca,balansoarele,leaganele si bancile vor fi realizate cu fundatii din beton pentru a avea stabilitate. De asemenea sub modulele de joaca vor fi gropi cu nisip in care copii se pot juca in deplina siguranta.

Plasarea obiectelor de joaca a fost facuta astfel incat sa se poata realiza un acces usor si securitate din punctul de vedere al supravegherii copiilor care se vor juca in spatiul nou creat.

Spatiul nou creat se va ingradi conform planului de situatie, cu pomi decorativi,iar laterala care se invecineaza cu strada si latura vestica va separa spatiul si cu un gard viu.

In spatiul alaturat acestei zone se va amenaja un loc de odihna. Acesta se va imprejmui cu un gard viu pe latura vestica si spre strada.Trotuarul care strabate acest spatiu de odihna se va realiza din dale de beton. De-a lungul trotuarului vor fi asezate cinci banci din lemn de cate trei persoane, o alta banca din lemn acoperita cu o pergola si alte noua banci de lemn cu trei mese din lemn acoperite de trei foisoare. Functiunile prevazute prin proiect sunt:

Spatiu de joaca            - s = 1923,00 mp

Spatiu de odihna           - s = 511,00 mp