Hotărârea nr. 146/2009

HCL 146 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ¦i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul IAmenajare spaiiu de joaca ¦i odihna - str. BarajuluiI.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL MUNICIPAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 146 din 26 martie 2009

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - str. Barajului?

Consiliul local municipal întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 622 din 26.03.2009 prin Serviciul public Administratia domeniului public privind aprobarea Studiul de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - str. Barajului?,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - str. Barajului? si indicatorii tehnico-economici în conformitate cu anexa 1.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia economica si Serviciul public municipal - Administratia domeniului public.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ANEXA NR.1 la Hotararea nr. ______ din ______

Indicatorii tehnico-economici

pentru obiectivul

Amenajare spatiu de joaca si odihna str. Barajului''

-valoare totala (inclusiv TVA) 286.990 lei adica 66.826 euro din care C+M 92.300 lei adica 21.492 euro

*Echivalenta s-a realizat la cursul BNR-RON/Euro: 4,2946 lei/euro din data de 24.03.2009 Obiectivul va fi amplasat in intravilanul localitatii Tg.Mures, jud Mures. Terenul nu este inclus pe lista monumentelor istorice sau in zona de protectie a acestora. Teren intravilan neamenajat, S = 9597,00 mp. Proprietate privata Statul Roman, Numar cadastral

4857/3/1/1/3/2/3, Cartea funciara CF - 3101.

Teren liber destinat amenajarii unui spatiu de joaca si odihna

Sc propus                 - 1237,56 mp

S alei in incinta             - 210,71 mp

S spatii verzi               - 714.01 mp

Investitia propusa consta in construirea unor obiecte de joaca pentru copii si odihna cuprinzand:

-complex de joaca-3 turnuri, 2 tobogane,1 leagan,

6 mijloace de catarat si 2 mijloace de catarat pe cablu.          2 buc,

-leagan cu doua locuri-2/1,5m                                  2 buc,

-balansoar cu patru locuri-2/3m                                 1 buc,

-banca cu trei locuri pe structura metalica-0,6/1,8m               14 buc,

-cosuri de gunoi din lemn pe structura metalica                  12 buc,

-lampadare metalice cu doua brate-3,5m                       8 buc,

-masa realizata din lemn-1/1m                                2 buc,

-groapa cu nisip-2,5/3,5m                                      1 buc,

-arteziana realizata din pietre-1,8/1,8m                           1 buc,

-masa delemn pe structura metalica-1/1m                      2 buc,

-pergola de lemn-4/1.3/2.5m                                   5 buc,

-foisor de lemn-4/4/2.5m                                       2 buc.

Obiectele realizate pe structura de lemn si metal.


Functiunea principala a acestor obiecte este aceea de recreere si odihna, aceasta activitate desfasurandu-se pe intreaga suprafata a incintei.

Pentru functionarea corespunzatoare a acestor functiuni terenul a fost impartit în doua parti de o alee din dale de beton ce inconjoara terenul formand o zona centrala. De pe aceasta alee se pot merge la diferite obiective: la zone de odihna acoperite cu pergole, o arteziana si obiectele de joaca pentru copii. Pe marginea aleilor s-au prevazut trei banci din lemn pentru trei persoane,alte cinci banci din lemn pentru trei persoana acoperite cu o pergola si inca doua foisoare cu cate trei banci de lemn pentru trei persoane si cu cate o masa de lemn fiecare. S-au mai prevazut doua complexe de joaca pentru copii realizate din lemn cu doua tobogane,sase mijloace de catarat, un leagan si doua mijloace de catarat pe cablu. Mai sunt doua leagane duble, un balansoar dublu si o groapa de nisip.

Modulele de joaca, balansoarele,leaganele si bancile vor fi realizate cu fundatii din beton pentru a avea stabilitate. De asemenea sub modulele de joaca vor fi gropi cu nisip in care copii se pot juca in deplina siguranta.

Plasarea obiectelor de joaca a fost facuta astfel incat sa se poata realiza un acces usor si securitate din punctul de vedere al supravegherii copiilor care se vor juca in spatiul nou creat.

Spatiul nou creat se va ingradi pe trei laturi,conform planului de situatie, cu pomi decorativi,iar laterala care se invecineaza cu strada si cea nordica se va imprejmui cu un gard metalic (de 75.42 ml) alcatuit dintr-o fundatie din beton monolit in care se vor pune din trei in trei metri stalpi intermediari cu inaltimea de 1.5m intre care se va inchide cu profile metalice de sectiune dreptunghiulara.

Functiunile prevazute prin proiect sunt:

Spatiu de joaca             - s = 541,00 mp

Spatiu de odihna           - s = 670,00 mp