Hotărârea nr. 145/2009

HCL 145 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ¦i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul IAmenajare spaiiu de joaca ¦i odihna - str. PlopilorI.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL MUNICIPAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 145 din 26 martie 2009

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - str. Plopilor?

Consiliul local municipal întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 623 din 26.03.2009, prin Serviciul public Administratia domeniului public privind aprobarea Studiul de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - str. Plopilor?,

În baza art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. ”b”, alin. (4), lit. „d”, art. 45, alin. (1), alin. (2), lit. ”d”, art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ?Amenajare spatiu de joaca si odihna - str. Plopilor? si indicatorii tehnico-economici în conformitate cu anexa 1.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea prin Directia economica si Serviciul public municipal - Administratia domeniului public.

Presedinte de sedinta ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban

ANEXA NR.1 la Hotararea nr. ______ din ______

Indicatorii tehnico-economici

pentru obiectivul

Amenajare spatiu de joaca si odihna str. Plopilor''

-valoare totala (inclusiv TVA) 180.612 lei adica 42.056 euro din care C+M 99.996 lei adica 23.284 euro

*Echivalenta s-a realizat la cursul BNR-RON/Euro: 4,2946 lei/euro din data de 24.03.2009 Obiectivul va fi amplasat in intravilanul localitatii Tg.Mures, jud Mures. Terenul nu este inclus pe lista monumentelor istorice sau in zona de protectie a acestora. Teren intravilan neamenajat, S = 49313,00 mp, Proprietate privata Statul Roman, Numar cadastral 5541/2/1, Cartea funciara CF - 90850.

Teren liber destinat amenajarii unui spatiu de joaca odihna si teren de sport Sc propus                 - 1211,00 mp

S alei in incinta             - 69,90 mp

S spatii verzi               - 266.15 mp

Investitia propusa consta in construirea unor obiecte de joaca pentru copii si odihna cuprinzand:

-complex de joaca-3 turnuri, 2 tobogane,1 leagan,

6 mijloace de catarat si 2 mijloace de catarat pe cablu.           1buc,

-leagan cu doua locuri-2/1,5m                                  2buc,

-balansoar cu patru locuri-2/3m                                 1buc,

-banca cu trei locuri pe structura metalica-0,6/1,8m               8buc,

-cosuri de gunoi din lemn pe structura metalica                  8buc,

-lampadare metalice cu doua brate-3,5m                       5buc,

-groapa cu nisip-3,5/2,5m                                      1buc,

-teren de fotbal si baschet-18/34m                              1buc,

Obiectele realizate pe structura de lemn si metal.


Functiunea principala a acestor obiecte este aceea de recreere si odihna, aceasta activitate desfasurandu-se pe intreaga suprafata a incintei.

Pentru functionarea corespunzatoare a acestor functiuni terenul destinat spatiului de joaca si odihna a fost impartit în doua parti de o alee din dale de beton ce separa zona de joaca pentru copii de cea de odihna. De pe aceasta alee se pot merge la urmatoarele obiective: la un balansoar cu patru locuri, la doua leagane cu cate doua locuri, la o groapa cu nisip si la un complex de joaca pentru copii realizat din lemn cu doua tobogane,sase mijloace de catarat, un leagan si doua mijloace de catarat pe cablu. Pe marginea alei s-au prevazut opt banci din lemn pentru trei persoane

Modulele de joaca, balansoarele, leaganele si bancile vor fi realizate cu fundatii din beton pentru a avea stabilitate. Deasemenea sub modulele de joaca vor fi gropi cu nisip in care copii se pot juca in deplina siguranta.

Plasarea obiectelor de joaca a fost facuta astfel incat sa se poata realiza un acces usor si securitate din punctul de vedere al supravegherii copiilor care se vor juca in spatiul nou creat.

Spatiul nou creat se va ingradi pe doua laturi, conform planului de situatie, cu pomi decorativi, iar laterala care se invecineaza cu strada va separa spatiul si cu un gard viu.

In spatiul alaturat acestei zone se va amenaja cu un teren de fotbal si baschet. Acesta se va imprejmui cu un gard de plasa inalt de patru metri.

Functiunile prevazute prin proiect sunt:

Spatiu de joaca si odihna    - s = 541,00 mp

Teren de sport             - s = 670,00 mp