Hotărârea nr. 92/2005

HCL 92 Privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna mai 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 92

din 28 aprilie 2005

privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna mai 2005

Consiliul local Tîrgu - Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 900 AS din 11.04.2005 a Serviciului Public de Asistenta Sociala, privind beneficiarii abonamentelor gratuite de transport urban, finantat din bugetul local acordat persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna mai 2005. În conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Secretariatului General al Guvernului nr.290/2003 si Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr.609/2003,

În baza prevederilor art. 38, alin. (2) lit. „i” si „n” art. 46 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna mai 2005, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotar âre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu - Mures, prin Serviciului Public de Asistenta Sociala si Directia Economica, respectiv Asocierea pentru transport urban Tîrgu Mures.- S.C. Siletina Impex S.R.L.- S.C. Transport Local S.A.

Presedinte de sedinta, ing. David Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures

Maria Cioban

Primaria municipiului Tîrgu Mures Serviciul Public de Asistenta Sociala

TABEL NOMINAL

privind persoanele cu handicap si asistenții personali, ale caror certificate de încadrare în grad de handicap sunt în curs de evaluare

NR. CRT.

NUME SI

PRENUME

ADRESA

DATA

NAȘTERII

CERTIFICATE DE HANDICAP ÎN CURS DE EVALUARE

CERTIFI -

CATE DE HANDICAP REEVALUATE

LUNI VALABILE

GR. I GR. II

AS.PERS.

ACTUL DE IDENTITATE

SEMNA -TURA DE PRIMIRE

DATA ELI-

BERARII

ABONAMENTULUI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

AMBRUS AGNES

Muncii nr. 24/14

24.04.1956

28.04.2005

GR.II

NEVAZATOR

2

ANCA CRISTINA EMILIA

Surianu nr. 14/1

02.15.1970

08.04.2005

AS.PERS.

3

ANCA CRISTINA ONISIA

Surianu nr. 14/1

01.16.1991

08.04.2005

GR.I

4

BARABASI ZOLTAN

Cornesti nr. 94

01.02.1965

30.04.2005

GR.I

NEVAZATOR

5

BARNA IRINA

Petru Dobra nr. 30/4

22.04.1954

19.03.2005

GR.II

NEVAZATOR

6

BARSAN LIVIA VICTORIA

Bd. 1 Dec. nr. 219/9

11.01.1949

18.03.2005

GR.I

7

BARTHA GYONGYIKE

Alexandru Vlahuta 2/2

23.11.1953

26.02.2005

GR.II

8

BERES JENO

Cosminului nr. 8

10.10.1990

08.04.2005

GR.I

9

BERNAD B. BELA

Magurei nr. 4/7

02.07.1972

26.04.2005

GR.II

10

BOSA RUBEN OLIVIU

Bd 1 Dec.1918 nr.213/26

09.07.1991

29.03.2005

07.04.2005

eliberat

GR.II

11

BUCUR ANDREEA

Salcâmilor nr. 20

24.04.1992

12.02.2005

GR.II

12

BUCUR LEVENTE SANDOR

Petru Dobra nr. 32/15

19.11.1989

04.03.2005

GR.II

13

CRISTEA EMANUEL CIPRIAN

Pandurilor nr. 15/9

18.02.1992

08.04.2005

GR.II

14

CSIBI NOEMI

Hunedoara 11/13

11.04.1994

22.04.2005

GR.I

15

CSIBI TUNDE

Hunedoara 11/13

20.03.1972

22.04.2005

AS.PERS.

16

DAN VIORICA DANIELA

Bucinului nr. 6/18

17.03.1958

26.04.2005

08.04.2006

GR.I

17

FARKAS GHEZA

Resita nr. 1/36

20.04.1951

19.04.2005

GR.II

18

FAZAKAS A.AGOTA ANDRE

Faget 22/8

07.04.1976

31.03.2005

30.03.2006

eliberat

GR.II

19

FULOP ERNO

Parângului 18/16

16.06.1941

28.04.2005

GR.II

NEVAZATOR

20

GERGELY ROZALIA

Mioritei nr.57b/36

04.09.1964

19.04.2005

GR.I

21

GROZA VLAD ANDREI

Rodniciei nr. 65/2

26.04.1984

31.03.2005

GR.II

22

HALMAGYI ESZTER

Ceahlau 22/17

15.06.1974

08.04.2005

07.04.2006

AS.PERS.

23

KEDEI ANDRAS ZOLTAN

Resita nr. 2/20

05.04.1974

05.04.2005

GR.II

24

KORTESI MARGARETA

Iosif Hodos nr. 5/3

31.01.1948

29.04.2005

GR.II

25

LASZLO MARGIT

Parângului 38/11

24.09.1955

28.04.2005

GR.II

NEVAZATOR

26

LORINC EMERIC

Grivita Rosie 39/12

17.09.1948

26.04.2005

GR.II

NEVAZATOR

27

MAGYARI IOSIF

înfrățirii nr. 4/25

03.09.1948

18.04.2005

Permanent

GR.I

28

MAGYAROSI GEZA -TIBOR

Cutezantei nr. 79/8

28.04.1982

26.04.2005

GR.II

29

MAKKAI LASZLO CSABA

Bradului 4/3

19.11.1980

31.03.2005

def.fct.medie

GR.II

30

MARIAN CALIN ALIN

Godeanu nr.22/12

27.04.1978

28.04.2005

GR.I

NEVAZATOR

31

MESAROS ANCA VERONICA

Hunedoara nr. 10/26

05.08.1978

31.03.2005

GR.II

32

MIRISTEAN IULIA L.

Cotului nr. 2

10.02.1980

15.03.2005

GR.II

33

MOLDOVAN OLIVIA

Călărașilor nr. 78

15.01.1948

21.04.2005

AS.PERS.

34

MOLDOVAN ANAMARIA GA

BRdI1E8L4A8 nr. 56/26

23.07.1975

26.04.2005

GR.II

35

MOLDOVAN MIHAIL

Bd. 1848 nr. 57/39

27.05.1951

30.04.2005

GR.II

NEVAZATOR

36

MOLDOVAN V SORIN

Ion Buteănu nr.25/26

10.11.1971

19.03.2005

30.03.2006

GR. II

37

POP RALUCA GABRIELA

A. Carpati nr. 37/100

16.07.1987

19.02.2005

GR.I

38

POP CALIN PETRU

Soimilor nr. 15

11.07.1993

14.04.2005

GR.I

NEVAZATOR

39

RUS ALEXANDRU

Calea Sighisoarei nr.11/6

14.05.1994

08.04.2005

GR.I

40

RUS FELICIA

Calea Sighisoarei nr. 11/6

24.06.1964

08.04.2005

AS.PERS.

41

SIMON RICHARD

Ceahlau nr. 22/17

31.01.1994

08.04.2005

GR.I

42

SZABO FOKT CSONGOR

Petru Maior nr. 4/12

23.02.1990

22.04.2005

GR.II

43

TEBAN DOINA

Rozmarinului nr. 56/12

08.05.1967

15.04.2005

AS.PERS.

44

TEBAN HORATIU

Rozmarinului nr. 56/12

16.11.1990

15.04.2005

GR.I

45

TEBAN IOANA EVELINA

Pandurilor nr. 139/7

29.08.1979

15.04.2005

AS.PERS.

46

TOROK LASZLO CSABA

Secuilor Martiri nr.5/6

24.02.1961

31.03.2005

GR.II

47

VERES LASZLO LEVENTE

Libertatii nr.105/48

26.07.1989

29.04.2005

GR.I

48

VERES MARIA MAGDOLNA

Libertatii nr. 105/48

29.10.1967

29.04.2005

AS.PERS.

Întocmit:

Cseresznyes Ibolya