Hotărârea nr. 9/2005

HCL 9 Privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna februarie 2005.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 9

din 27 ianuarie 2005

privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna februarie 2005

Consiliul local municipal Tîrgu - Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 92 AS din 12.01.2005 a Serviciului Public de Asistenta Sociala, privind beneficiarii abonamentelor gratuite de transport urban, finantat din bugetul local acordat persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna februarie 2005. În conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Secretariatului General al Guvernului nr. 290/2003 si Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr. 609/2003,

În baza prevederilor art. 38, alin. (2) lit. „i” si „n”, art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna februarie 2005, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu - Mures, prin Serviciului Public de Asistenta Sociala si Directia Economica, respectiv Asocierea pentru transport urban Tîrgu Mures.- S.C. Siletina Impex S.R.L.- S.C. Transport Local S.A.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

ec. Craciun Ioan Florin ______________

jrs. Fekete Attila Csaba _____________

sing. Pop Aurel Mircea _____________

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria

Primaria municipiului Tîrgu Mures Serviciul Public de Asistenta Sociala

TABEL NOMINAL

privind persoanele cu handicap si asistenții personali, ale caror certificate de încadrare în grad de handicap sunt în curs de evaluare

NR. CRT.

NUME SI

PRENUME

ADRESA

DATA

NAȘTERII

CERTIFICATE DE HANDICAP ÎN CURS DE EVALUARE

CERTIFI -

CATE DE HANDICAP REEVALUATE

LUNI VALABILE

GR. I GR. II

AS.PERS.

ACTUL DE IDENTITATE

SEMNA -TURA DE PRIMIRE

DATA ELI-

BERARII

ABONA

MENTULUI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ADAM ELISABETA

George Cosbuc nr.19/1

24.06.1950

1/29/2005

GR.II

NEVAZATOR

2

APETREI ELISABETA

Ciucas nr. 5/37

12/26/1953

12/18/2004

GR.II

NEVAZATOR

3

BALINT LEVENTE

Hunedoarei nr.23/2

31.07.1975

1/31/2005

GR. II

NEVAZATOR

4

BIRO SUSANA

Parângului nr. 30/3

02.19.1952

12/18/2004

GR.II

NEVAZATOR

5

BODO HAJNAL PIROSKA

Lamâitei nr. 23/11

24.07.1968

30.01.2005

GR.II

6

BOJTHE ELISABETA

Panselutelor nr.4/16

1/9/1944

1/20/2005

GR.I

7

BORDA RAFILA

Înfratirii nr. 2/22

6/18/1944

1/8/2005

GR.II

NEVAZATOR

8

BOTOS JOZSEF ATTILA

Liberatiinr. 118/1

5/1/1971

1/30/2005

GR.II

9

BRUDAN L.LIVIU

22 Dec.1989.nr. 53/12

15.05.1956

11/29/2004

GR.II

10

CADAR IULIANA

Rovinari nr. 28A/14

8/3/1970

1/22/2005

AS.PERS.

11

CADAR POMPEI MIHAI

Rovinari nr. 28A/14

3/30/1989

1/22/2005

GR.I

12

CHIRILA DOREL FRANCISC

Pacii nr. 72B/4

11/12/1979

1/13/2005

GR.II

SURDOMUT

13

CSATLOS ERZSEBETH

Pacii nr. 68B/14

9/29/1942

1/29/2005

GR.II

NEVAZATOR

14

CSISZER ERZSEBETH

Hunedoara nr. 7/43

3/4/1968

12/11/2004

AS.PERS.

15

FABIAN ROZALIA

Benefalau nr. 17

1/9/1967

1/20/2005

GR.II

16

FARKAS ANNA

Oltului 13

28.05.1946

11/27/2004

GR.II

NEVAZATOR

17

FEICHTER ERZSEBET

Dîmbu Pietros 12/25

23.02.1972

12/2/2004

GR.I

NEVAZATOR

18

GABOR EVA

I. Ghiurchi nr. 46A

1/10/1972

1/8/2005

AS.PERS.

19

GALAN IBOLYA EDIT

Aleea Carpati nr. 41/58

12/4/1960

12/18/2004

GR.II

NEVAZATOR

20

GALUT CRISTIAN DORIN

Hunedoara nr. 5/5

4/9/1989

11/20/2004

GR.II

21

GEORGESCU ANGHEL

Gh. Doja nr. 48/27

10.05.1954

1/22/2005

AS.PERS.

22

GRAEF ZSOLT

Aradului nr. 10-12/33

4/26/1982

1/30/2005

GR.II

23

GRITTO LEVENTE

Closca nr. 5

7/28/1980

1/30/2005

GR. II

24

GULYA ZSIGA

Valea Rece nr. 88

8/12/1988

1/5/2005

GR.I

25

HALASZ LORAND

Gh. Doja 187A/11

07.07.1994

1/8/2005

GR.I

26

HALASZ ZSUZSANNA

Gh. Doja 187A/11

21.08.1968

1/8/2005

AS.PERS.

27

IOSIB VICTOR ANTON

Parângului 34/15

24.01.1952

1/30/2005

GR.II

28

JANOSI KATALIN

Bdul. 1848 19/32

05.02.1976

1/15/2005

AS.PERS.

29

KOLCSAR ERIKA

Ciresului nr. 17A

10/19/1974

1/8/2005

AS. PERS

30

LASZLO ARPAD

Grivita Rosie nr. 39B/20

1/14/1986

1/30/2005

GR.II

SURDOMUT

31

LAZAR DOINA OLIMPIA

P-ta Garii 1A/2

26.09.1968

1/8/2005

AS.PERS.

32

MARTON ROZALIA

Magurei nr.12/5

2/28/1953

11/30/2004

GR.II

33

MATEFI ILONA

Alba Iulia nr.2

11.07.1962

12/17/2004

GR.II

NEVAZATOR

34

MENYHART EVA

Iuliu Maniu nr. 1/2

29.12.1958

12/15/2004

GR.I

NEVAZATOR

35

MIHAI MARIA

Petru Dobra 8/13

26.03.1950

11/6/2004

GR.II

NEVAZATOR

36

MOLDOVAN ARPAD

Koos Ferencz nr. 2/9

05.05.1951

1/8/2005

GR.II

NEVAZATOR

37

MOLDOVAN DOINA

Gloriei nr. 2/12

14.03.1955

12/31/2004

GR.II

NEVAZATOR

38

MOLNAR CSILLA

1 Dec. 1918 134/3

12.10.1959

1/19/2005

AS.PERS.

39

MOLNAR DALMA

1 Dec. 1918 134/3

15.01.1981

1/19/2005

GR.I

40

MUNTEAN NORA

Al. Cornisa nr. 27/2

11/29/1956

1/30/2005

GR.II

41

MURAR DAROCZI MARIA

Înfratirii nr. 25/12

5/17/1970

12/11/2004

AS.PERS.

42

MURESAN MARIA OLIMPIA

Rovinari nr. 22/10

10/9/1994

1/12/2005

GR.II

43

MURESAN CORINA MIOARA

Bd. 1 Dec 1918 nr. 255/6

30.12.1966

12/18/2004

GR.II

NEVAZATOR

44

NAGY M. EVA

Narciselor nr. 8/1

1/1/1947

1/29/2005

GR.I

NEVAZATOR

45

OLHO M CEM BATÂKAN

Gh. Doja nr. 48/27

12.01.1992

1/22/2005

GR.I

46

OLTEAN MARIOARA

Apicultorilor nr. 19/3

1/31/1954

1/8/2005

GR.II

NEVAZATOR

47

PRODAN CSABA

Godeanu nr. 9/11

11/10/1987

1/15/2005

GR.I

48

PUNGEA RODICA MARINEL

Depozitelor nr. 6/19

17.09.1967

31.01.2005

GR.II

NEVAZATOR

49

SIMON MINODORA

Muncii nr. 25/14

1/2/1982

12/18/2004

GR.II

NEVAZATOR

50

SZABO ALBERT

Hunedoara nr. 10/6

1/8/1983

1/30/2005

GR.II

51

SZEKELY MIKLOS

Faget nr. 4/12

07.06.1965

19.01.2005

GR.II

52

STEF ANICA DAMARIS

Hunedoarei nr. 5/7

21.03.1994

11.12.2004

GR.I

53

TAMASI S.ISTVAN ATTILA

Savinesti nr. 12/6

28.04.1980

12/17/2004

GR.II

54

TOROK ILEANA

Lamâitei nr. 27/18

5/1/1955

12/18/2004

GR.II

NEVAZATOR

55

TRUTA GH.GHEORGHE

Bd 1848 nr. 11/44

23.02.1947

1/30/2005

GR.II

56

URCAN CORNEL

Cutezantei nr. 21/9

12/18/1948

1/30/2005

GR.II

Întocmit:

Cseresznyes Ibolya