Hotărârea nr. 85/2005

HCL 85 Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local municipal nr. 174/31 iulie 2005 referitoare la transportul in regim de taxi pe raza municipiului Tirgu Mures.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 85

din 14 aprilie 2005

privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 174/31.07.2003 referitoare la transportul în regim taxi pe raza municipiului Tîrgu Mures

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta extraordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr. 57/21.03.2005 prezentata de Administrația domeniului public - Serviciul de coordonare a transportului public rutier, privind aprobarea completarilor si modificarilor normelor referitoare la transportul în regim de taxi pe raza municipiului Tîrgu-Mures, cuprinse în Hotarârea Consiliului local municipal nr.174/2003.

În temeiul prevederilor art. 38, lit. “f”, ‘l”, “w” si a art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste :

Art. 1. Hotarârea Consiliului local municipal nr. 174/2003, privind transportul în regim taxi pe raza municipiului Tîrgu Mures, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  • -     Art. 6, din hotarâre, se modifica având urmatorul cuprins:

“Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul Municipiului Tîrgu Mures, dupa cum urmeaza:

  • - pentru art. 5, 6, 18, 26, 27 si 29 din regulament (anexa I) -Administratia domeniului public - Serviciul de coordonare a transportului public rutier.

  • - pentru art. 26 lit. « b » din regulament (anexa I) - constatarea abaterilor se efectueaza de catre împuternicitii Primarului, prin înregistrare video sau foto digitala iar sanctionarea se face de catre inspectorii din cadrul Serviciului de coordonare a transportului public rutier si Politia comunitara “.

  • -     Art. 19, din Regulamentul de organizare si efectuare a transportului în regim de taxi pe raza municipiului Tîrgu Mures, prevazut în anexa I la Hotarârea Consiliului local municipal nr. 174/2003, se modifica, având urmatorul cuprins:

-“ Pentru identificarea autovehiculelor taxi, acestea vor avea aplicate pe capote, în mod obligatoriu, autocolante având inscriptionate mentiuni referitoare la dispeceratul taxi si indicativul auto atribuit “.

  • - Art. 26, se completeaza cu lit. “h” si lit. “i“cu urmatorul cuprins:

-“ h “- repetarea abaterii privind stationarea în alte locuri decât cele stabilite prin anexa III, de trei ori consecutiv într-o perioada de o luna ,va fi sanctionata cu amenda între 15.000.000-25.000.000 lei. Amenda va fi achitata de catre taximetristul independent sau conducătorul auto al operatorului de transport, care a încalcat aceste prevederi.

i efectuarea activitatii de taximetrie cu un autovehicul apartinând unui taximetrist independent de catre alta persoana decât proprietarul autovehiculului se sanctioneaza cu amenda între 10.000.000 - 20.000.000 lei.

Anexa III la Hotarârea Consiliului local municipal nr. 174/2003 se completeaza cu punctul nr. 29 si 30, dupa cum urmeaza :

  • 29. « Statia « Continental » - în dreptul parcarii din fata Hotelului Continental - 6 locuri de asteptare”.

  • 30. “ Statia “Hotel Grand” - în dreptul parcarii din fata hotelului Grand - 8 locuri de asteptare”.

Art. 2. Hotarârea Consiliului local municipal nr. 174/2003, cu modificarile din prezenta hotarâre, va fi republicata în conditiile legii.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu-Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Administratia domeniului public - Serviciul de coordonare a transportului public rutier .

Președinte de sedinta

Pop Liviu Marius

Contrasemnează,

Secretarul municipiului Tîrgu Mureș

Maria Cioban