Hotărârea nr. 46/2005

HCL 46 Privind modificarea Hotararii Consiliului local municipal nr. 141/23 decembrie 2004 referitoare la unele taxe de intrare la Bazinul acoperit - Piscina "ing. Mircea Birau".

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 46

din 24 februarie 2005

privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 141/2004 referitoare la unele Taxe de intrare la Bazinul acoperit - Piscina „ing. Mircea Birau“

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 167 din 10 februarie 2005 prezentata de A.C.A.S.M. privind modificarea Hotarârii Consiliului local municipal nr. 141/2004 referitoare la unele taxe de intrare la Bazinul acoperit - Piscina „ing. Mircea Birau“ si avizul favorabil al comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si prevederile art. 26, alin. (1) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale,

În temeiul art. 38, lit. „d“ si ale art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se modifica taxele de intrare la Bazinul acoperit - Piscina « ing. Mircea Birau » cuprinse în Anexa nr. 1 la Hotarârea Consiliului local municipal nr. 141/23. decembrie 2004 privind reactualizarea taxelor speciale pe anul 2005, si se stabileste cuantumul taxelor, astfel :

Nr. Crt.

Specificatie

ANUL

2004

2005

0

1

2

3

1

Intrare pe baza de bilete (cartele de acces) la Bazinul de inot - Piscina lei/persoana/sedinta

Sedinta = 1ora si 30 minute.

1.1.

- adulti

50.000

55.000

1.2.

- copii pana la 14 ani

35.000

40.000

1.3.

- sauna

40.000

45.000

1.4.

pensionari,veterani si persoane cu handicap

30.000

35.000

1.5.

- elevi care practica inotul in mod organizat, legitimati la FRN conform contract cu CSS

-

20.000

1.6.

- sportivi de performanta, campioni nationali - locurile I, II, III, maxim 20 persoane, conform contract cu CSS

Gratuit

2

Abonamente speciale adulti

2.1.

- abonament lunar 30 intrari/luna

900.000

1.000.000

2.2.

- abonament special 10 intrari/luna

450.000

500.000

3.

Abonamente speciale copii bazinul mic (copii sub 10 ani)

3.1.

- abonament lunar 30 intrari/luna

450.000

500.000

3.2.

- abonament special 10 intrari/luna

225.000

250.000

4.

Cursuri initiere pentru copii lei/copil/10 sedinte in 10 zile diferite a cate 1 ora si 30 minute - prin contract cu CSS

550.000

500.000

5

Taxa solarium lei/minut (maxim 6 minute de expunere)

3.000

6

Taxa fitness lei/ora

20.000

7.

Numarul maxim de persoane acceptate într-o sedinta este de 80 persoane/sedinta

8.

Garantia pentru cartelele de acces (Card) solarium, sauna, fitness - este de 50.000 lei/card, suma ce se restituie la iesire, dupa predarea cardului

9.

Garantia pentru cartele de acces (card) la toate tipurile de abonamente inclusiv înnotatori de la CSS este de 80.000 lei/card, care va fi restituita la predarea abonamentelor în starea initiala

Categoria de elevi si sportivi de performanta cuprinși în tabelul anexat la poziția 1.5 si 1.6 care practica înnotul de performanta pentru efectuarea orelor de antrenament zilnic între orele : 7 - 9,30 si 13 - 16,30.

În aceasta perioada se va asigura un culoar destinat copiilor din cadrul asociatiilor sportive conform solicitarii în întelegere cu titularii programului sus mentionat.

Programul pentru public sa fie continuu, fara sedinte de 90 minute între orele: 6 - 7; 9,30 - 13; 16,30 - 22.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul public Administratia C.A.S.M.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvary Zoltan Csaba

Contrasemnează

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures Maria Cioban