Hotărârea nr. 345/2005

HCL 345 Privind aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a Comisiei de licitatie si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 3120 mp, situat in str. Aurel Filimon colt cu str. Calarasilor, aflat in proprietatea municipiului Tirgu Mures.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!