Hotărârea nr. 343/2005

HCL 343 Privind aprobarea documentatiei P.U.D. - B-dul 1 Decembrie 1918, fn - DN 13 in vederea amplasarii unui Complex Comercial, beneficiar S.C. Master S.R.L.

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!