Hotărârea nr. 334/2005

HCL 334 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia "Bazin de inot la C.A.S.M.".

Pe pagina autorității nu exista link la acest document!