Hotărârea nr. 326/2005

HCL 326 Privind taxele pentru prestari servicii si alte taxe speciale percepute in cadrul Serficiului Public de Utilitati Municipale pentru anul 2006.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 326 din 7 decembrie 2005

privind taxele pentru prestări servicii si alte taxe speciale percepute în cadrul Serviciului Public de Utilitati Municipale pentru anul 2006

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând expunerea de motive nr.______din______________2005, prezentata de

catre Serviciul Public de Utilitati Municipale, taxele pentru prestari servicii si alte taxe speciale percepute în cadrul Serviciului Public de Utilitati Municipale pentru anul 2006;

În conformitate cu prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si în conformitate cu art. 26, alin. (1) si alin. (2) din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice,

În baza aliniatului (2) al aceluiasi articol, cuantumul taxelor speciale se stabileste annual, iar veniturile obtinute din acestia se utilizeaza integral pentru acoperirea cheltuielilor de înfiintarea serviciilor publice locale, precum si pentru finantarea cheltuielilor de întretinere si functionare ale acestor servicii

În temeiul prevederilor art. 38, alin.(2), lit. „d” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba nivelul taxelor speciale pe anul 2006, cuprinse în anexa 1, care face parte integranta din prezenta Hotarâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Serviciul Public de Utilitati Municipale.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltăn Csaba

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Cioban Maria

A N E X A Nr. 1

Taxe pentru prestări servicii si alte taxe speciale percepute în cadrul S.P.U.M. pentru anul 2006

Nr. crt.

Servicii

U.m.

Taxa lei

2005

2006

2006*

s., d., s.l.

CIMITIRELE MUN

iICIPALE

1

Pastrarea, transportul intern si asigurarea caremonialului defunctului, saparea gropii si înhumarea fara podina

1 caz

38,00

42,00

76,00

2

Pastrarea, transportul intern si asigurarea caremonialului defunctului, saparea gropii si înhumarea cu podina

1 caz

48,00

53,00

96,00

3

Pastrarea, transportul intern si asigurarea caremonialului defunctului, saparea gropii si înhumarea în cripte simple

1 caz

45,00

49,00

90,00

4

Pastrarea, transportul intern si asigurarea caremonialului defunctului, saparea gropii si înhumarea în cripte duble

1 caz

47,00

51,00

94,00

5

Concesionarea locului de mormânt (pe durata de

20 de ani)

1 loc

200,00

220,00

6

Reconcesionarea locului de veci (pe durata de 10 de ani)

1 loc

80,00

88,00

7

Taxa de întretinere cimitir pe un an

1 loc

10,00

10,00

8

Amenajarea si îngrijirea completa a unui mormânt în perioada 1 aprilie - 31 octombrie prin stropire cel putin de doua ori pe saptamâna, plivi-tul si curatatul cel putin o data în an precum si plantarea mat. floricol adus de client la cerere

1 loc/zi

0,25

0,25

9

Aranjat mormânt

1 caz

1,00

1,00

2,00

10

Închirierea uneltelor pentru întretinerea mormintelor (buc./ora - cazmale, greble, lopeti, galeti)

buc/ora

0,50

0,55

11

Taxa pentru ocupare temporara de teren din domeniul public, în vederea efectuarii de lucrari funerare

mp/zi

1,50

1,65

12

Taxa pentru autorizare intrare cu mijloace auto pentru transportul de materiale de constructii, pentru executarea de lucrari funerare

  • -  executie rama

  • -   executie cripta

Lucrare

Lucrare

11,00

15,00

12,10

16,50

13

Taxa pentru utilizarea apei la executarea de lucrari funerare

  • -  executie rama

  • -   executie cripta

Buc

Buc

4,00

5,00

  • 4.50

  • 5.50

14

Taxa ocupare partiala a domeniului public (pentru depozitarea materialelor de constructii)

Lei/mp/ zi

3,30

CETATEA TÎRGU MURES

1

Taxa închirieri spatii

Mp/ora

0,15

0,17

2

Taxa organizare manifestari

Activ./zi

500,00

550,00

3

Taxa pentru organizarea unor manifestari de catre fundatii, organizatii neguvernamentale si institutii de învatamânt si cultura si partide politice

Activ./zi

20,00

22,00

4

Taxa închiriere spatiu pentru organizarea de cursuri, seminarii, conferinte de catre: a) institutii de învatamânt si cultura asimilate

Curs/ora

5,00

5,00

b) alte

20,00

22,00

5

Taxa pentru activitati de alimentatie publica a) ocupare teren

Mp/zi

1,00

2,00

b) interior

Mp/zi

2,50

3,00

6

Taxa închiriere sonorizare si lumini a) institutii

Lei/zi

350,00

385,00

b) agenti economici

Lei/zi

1.000,00

1.100,00

c) ONG-uri

Lei/zi

300,00

330,00

7

Taxa ocupare teren pentru activitati comerciale

Lei/casuta

30,00

ambulatorii

/zi

8

Taxa închirieri a) umbrele

Lei/zi

2,00

b) mese

Lei/zi

1,00

c) scaune/banci

Lei/zi

0,50

d) pavilioane

Lei/zi

10,00

9

Taxa închirieri a) casute tip A

Lei/zi

45,00

b) casute tip B

Lei/zi

35,00

10

Taxa acces grup cu asig. ghid

Lei/grup

5,00

11

Taxa auto libera-trecere si oprire pentru mijloace de transport (max. 2 ore)

Mijl.tp./zi

11,00

12

Taxa ocupare teren - terase

Lei/zi

11,00

13

Taxa amplasare panouri publicitate (banner)

Lei/mp/zi

2,00

* Pentru zilele de sâmbata, duminica si sărbători legale

Acțiunile de caritate sunt scutite de taxe la Cetate. Pentru manifestările Zilele Tîrgumuresene, Saptamâna copiilor, Sarbatoarea portilor deschise, Sarbatoarea vinului si a mustului - Arta mestesugareasca, Oraselul copiilor si alte evenimente culturale de amploare, taxele se vor aplica

prin HCL distincte

TEATRUL DE VARA - T

rÎRGU MURES

1

Taxa organizare manifestari

Activ./zi

500

550,00

2

Taxa pentru organizarea de manifestari de catre fundatii, organizatii neguvernamentale si institutii de învatamânt si cultura si partide politice

Activ./zi

60

66,00

3

Taxa pentru organizarea de spectacole

Spect./zi

300

330,00

4

Taxa închiriere sonorizare si lumini a) institutii

Lei/zi

350

385,00

b) agenti economici

Lei/zi

1.000

1.100,00

5

Taxa pentru activitati de alimentatie publica c) ocupare teren

Mp/zi

1,00

1,10

d) interior

Mp/zi

2,50

2,75

Actiunile de caritate sunt scutite de taxe la Teatrul de Vara

VESPASIANE

1

Taxa WC si pisoar

1 pers.

0,50

1,00

2

Taxa dus (pentru h)

1 pers.

2,00

2,20

3

Taxa prestari servicii vespasiene

Lei/zi

25,00

50,00

4

Taxa închiriere WC-uri ecologice

Lei/buc./ zi

30,00

TAXE COMPLECTAT SI Ml

ULTIPLICAT ACTE

1.

Dosar casatorie + publicatie

Lei / dos

4,40

4,40

2.

Cerere adeverinta de pamânt

Lei / ex.

0,20

0,20

3.

Cerere evaluare apartament

Lei / ex.

1,00

1,00

4.

Declaratie recunoastere copil

Lei / ex.

1,20

1,20

5.

Declaratie de schimbare de prenume/nume de familie

Lei / ex.

1,00

1,00

6.

Cerere iesire din termen

Lei / ex.

1,20

1,20

7.

Cerere pentru schimbare certificate (nast., deces, casatorie)

Lei / ex.

1,00

1,00

8.

Cerere pentru livrete familie

Lei / ex.

1,00

1,00

9.

Declaratie acte pierdute la deces (BI/CI, certif.nastere)

Lei / ex.

0,70

0,70

10.

Cerere alocatie pentru copii

Lei / ex.

1,10

1,10

11.

Contract de închiriere sau subînchiriere

Lei / ctr.

3,70

3,70

12.

Declaratie pentru alimentatie publica

Lei / ex.

3,00

3,00

13.

Cerere autorizatie provizorie

Lei / ex.

1,50

1,50

14.

Copie xerox format simpli - A4

Lei / cop

0,20

0,20

15.

Copie xerox format simplu A3

Lei / cop

0,40

0,40

16.

Copie XEROX - format A4 - fata+verso

Lei / cop

0,40

0,40

17.

Copie XEROX - format A3 - fata+verso

Lei / cop

0,80

0,80