Hotărârea nr. 307/2005

HCL 307 Privind rectificarea bugetului local al municipiului Tirgu Mures pentru anul 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 307

Din 7 decembrie 2005

privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures pentru anul 2005

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere Expunerea de motive 892 din 21.11.2005 privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures, pe anul 2005.

Tinând seama de prevederile O.U.G. 45 din 2003 , respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2005, nr. 511/22.11.2004.

În temeiul prevederilor art. 38,lit.d si art.46 alineat 3 a Legii 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar ast e :

Art. 1. Se rectifica bugetul propriu al Consiliului local municipal Tîrgu Mures pe anul 2005, astfel:

VENITURI                                                   -RON-

NR. CRT.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

PROGRAM 2005

RECTIFICAT

DIF.(+,-)

0

1

2

3

4

5

TOTAL VENITURI

160.100.023

160.032.504

-67.519

B2

ALTE IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE, din care:

03.02

10.820.000

10.820.000

-

Impozitul pe cladiri de la persoane fizice

03.02.02

6.850.000

6.980.000

+130.000

Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice

03.02.03

1.700.000

1.430.000

-270.000

Impozitul pe terenuri persoane fizice

03.02.09

1.470.000

1.610.000

+140.000

B4

IMPOZITUL PE CLADIRI SI TERENURI DE LA PERSOANE JURIDICE

05.02

16.080.000

15.525.000

-555.000

Impozitul pe cladiri persoane juridice

05.02.01

14.000.000

13.785.000

-215.000

Impozitul pe teren persoane juridice

05.02.02

2.080.000

1.740.000

-340.000

B10

DIVERSE VENITURI, din care:

22.02

7.544.600

7.544.600

-

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata

22.02.02

100.000

300.000

+200.000

Restituiri din fonduri din fin.bugetara locala a anilor precedenti

22.02.05

100.000

200.000

+100.000

Incasari din alte surse

22.02.30

4.894.600

4.594.600

-300.000

C

VENITURI DIN CAPITAL

30.02

6.400.000

3.440.000

-2.960.000

Venituri din privatizări

30.02.04

600.000

340.000

-260.000

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

30.02.10

5.500.000

2.800.000

-2.700.000

D

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

31.02

44.428.154

44.799.150

+370.996

Sume alocate de C.J. pt. echilibrarea B.L.

31.02.03

1428135

1.799131

+370.996

E

SUME DEFALCATE DIN TVA PT. BUGETELE LOCALE

33.02

58.197.269

61.273.754

+3.076.485

Sume defalcate din TVA pt. inst. invatamant

33.02.01

43.734.555

46.014.081

+2.279.526

Sume defalcate din TVA pt. hand. cult.

33.02.05

4.682.057

5.479.016

+796.959

CHELTUIELI -RON-

DENUMIREA INDICATORILOR

PROGRAM 2005

RECTIFICAT

DIF.(+,-)

1

2

3

4

TOTAL CHELTUIELI

160.100.023

160.032.504

-67.519

1. Autoritati executive

9.576.300

9.576.300

-

- cheltuieli materiale

3.407.300

3.407.300

-

- cheltuieli de capital

1.359.000

1.359.000

-

2. Învatamânt

54.761.284

56.880.810

+2.119.526

- cheltuieli materiale

9.750.900

10.150.900

+400.000

- cheltuieli de personal

43.279.584

45.559.110

+2.279.526

-cheltuieli de capital

1.620.000

1.060.000

-560.000

-Extindere sc. gen. nr. 2

-260.000

-Centrala termica lic. Pedagogic

-300.000

3. Asistenta sociala

6.621.339

7.021.339

+400.000

-cheltuieli de personal

4.258.039

4.358.039

+100.000

-transferuri

1.088.300

1.388.300

+300.000

4. Servicii publice si dezvoltare

48.873.500

46.798.800

-2.074.700

4.1 Iluminat public

2.700.000

2.700.000

-

- cheltuieli materiale

2.675.000

2.635.000

-40.000

- cheltuieli de capital, harta conectata la o baza de date

25.000

65.000

+40.000

4.2 Administratia serelor, parcurilor si zonelor verzi

2.310.000

2.310.000

-

-cheltuieli de personal

1.428.000

1.370.000

-58.000

-cheltuieli materiale

874.100

932.100

+58.000

4.3 Locuinte

5.115.900

2.715.900

-2.400.000

-cheltuieli de capital

3.815.900

1.815.900

-2.000.000

- achizitii terenuri si cladiri

-2.000.000

-cheltuieli materiale

1.300.000

900.000

-400.000

- reparatii blocuri sociale

-400.000

4.4 Administratia domeniului public

3.899.300

3.864.300

-35.000

-cheltuieli de capital

274.200

239.200

-35.000

-autoturism

150.000

115.000

-35.000

4.5 Complexul de agrement si sport Muresul

3.466.800

3.501.800

+35.000

-cheltuieli de capital

690.500

725.500

+35.000

-modernizare piscina ing. M. Birau

375.000

410.000

+35.000

4.6 Serviciul public politia comunitara

1.194.200

1.519.500

+325.300

-cheltuieli de personal

675.600

975.600

+300.000

-cheltuieli materiale

428.600

444.600

+16.000

-dheltuieli de capital

90.000

99.300

+9.300

5.Transporturi si comunicatii

24.670.500

24.120.500

-550.000

5.1 Drumuri si poduri

4.846.000

4.296.000

-550.000

-proiecte 37 strazi

150.000

+150.000

-viabilizare cartier Belvedere

-500.000

- extindere calea Sighisoarei

-200.000

6. Rezerva bugetara

97.800

135.455

+37.655

Art. 2. Rectificarea bugetului local, respectiv a cap. 45 - C.A.S.M. se aproba cu conditia darii în functiune a Bazinului acoperit „Piscina ing. Mircea Birau” pâna în data de 25 decembrie 2005.

Art. 3. Se rectifica bugetul Casei de Oaspeti atât la venituri cât si la cheltuieli cu suma de 50.000 RON.

Art. 4. Suma de 889.769,81 RON ramasa din obligatiunile municipale emise în anul 2003 pentru modernizarea strazii Gh. Doja, se aloca pentru cheltuielile de investitii pentru strada Tudor Vladimirescu.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primariei si ceilalti ordonatori de credite, finantati din bugetul local al municipiului.

Președinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemnează

Secretarul municipiului Tîrgu Mures Cioban Maria