Hotărârea nr. 30/2005

HCL 30 Privind aprobarea sprijinului financiar pentru actiuni sportive, stiintifice, de invatamint si de tineret in baza concursului de proiecte pe semestrul I 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MURES

H O T AR Â R E A nr. 30 din 9 februarie 2005

cu privire la aprobarea sprijinului financiar pentru acțiuni sportive, stiintifice, de învatamânt si de tineret în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2005

Consiliul local municipal Tîrgu-Mures întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr.21.015/20.01.2005 a Serviciului Activitati Culturale, Sportive si Tineret cu privire la aprobarea sprijinului financiar pentru actiuni sportive, stiintifice, de învatamânt si de tineret în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2005, având avizul favorabil a comisiilor de specialitate,

În temeiul prevederilor art.11 din legea nr.189/1998 a finantelor publice locale, precum si a art.38 lit”n”, “p” si “x” si ale art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste

Art. 1. Se aproba sprijinirea actiunilor sportive, stiintifice, de învatamânt si de tineret în baza concursului de proiecte pe semestrul I 2005, conform tabelelor prezentate în anexa, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se însarcineaza Primarul municipiului Tîrgu Mures dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului local municipal prin Directia Economica si Directia Activitati Social-Culturale si Patrimoniale - Serviciul Activitati Culturale, Sportive si Tineret.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvary Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretar al municipiului Tîrgu-Mures Cioban Maria


PRIMARIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MURES DIRECȚIA Activitati Social-Culturale si Patrimoniale SERVICIUL Activitati Culturale, Sportive si Tineret

CENTRALIZATOR

cuprinzând propunerile de evaluare a proiectelor din sem.I -2005

-lei-

Nr.

crt

Solicitant

Denumirea proiectului

Perioada

Valoarea totala a proiectului

Suma solicitata

Suma eligibila

Punctaj propus

Suma propusa de comisie Conf. pctaj

Observatii

TINE]

RET

1

Sc. Gen. Nr.16

Drumul spre performanta si convietuire pasnica -sem. I

93.432.000

74.732.000

26.040.000

51

15.000.000

2

Asociatia Culturala “Marosszek”

Festivalul

International de Muzica si Dansuri Populare “Napsugar” - 15-17.04

30.000.000

25.000.000

25.000.000

68

17.500.000

3

Societatea Cultural Patriotica “Avram Iancu”

Sezatoare Moteasca

- 19.02

16.000.000

12.800.000

12.800.000

72

10.240.000

4

Asociatia “Amicii Naturii”

Tabara Interculturala

- 4-10.04

45.500.000

22.000.000

10.000.000

61

7.000.000

Nr.

crt

Solicitant

Denumirea proiectului

Perioada

Valoarea totala a proiectului

Suma solicitata

Suma eligibila

Punctaj propus

Suma propusa de comisie Conf. pctaj

Observatii

5

Asociația

Handicapatilor

Carnaval - 19.02

10.000.000

8.000.000

8.000.000

72

6.400.000

6

Liceul Teoretic “Bolyai Farkas”

Concurs de creativitate culturala “Jozsef Attila” - 810.04

20.550.000

14.550.000

14.550.000

91

14.550.000

7

Societatea Districtuala CE pentru Cristos si Biserica Sa

Philotea Klub

45.669.000

29.669.000

0

5

0

Nu se încadreaza în criteriile de eligibiliatate

TOTAL TINERET

261.151.000

186.751.000

96.390.000

70.690.000

SPORT

1

Asociatia Aquasport

Expeditie Nautica -

4-9.05

90.400.000

37.000.000

37.000.000

66

25.900.000

2

Societatea Carpatina Ardeleana

Tîrgu-Mures pe vârfuri - alpinism

2.278.780.000

400.000.000

0

5

0

3

Asociatia Turistica Perpetuum Mobile”

Concurs de orientare interoraseneasca cu bicicleta - 28.05

38.000.000

31.000.000

31.000.000

61

21.700.000

4

Asociatia handicapatilor locomotori

Concurs sportiv -

25-26.02

23.254.800

19.379.000

19.379.000

66

13.565.000

5

Liceul Teoretic Bolyai Farkas

Bolyai Duatlon -

01.06

3.800.000

3.000.000

3.000.000

60

3.000.000

6

Sc. Gen. Nr.15

Concurs international -volei -22-26.06

53.000.000

39.000.000

39.000.000

53

23.400.000

1 exemplar

Nr.

crt

Solicitant

Denumirea proiectului

Perioada

Valoarea totala a proiectului

Suma solicitata

Suma eligibila

Punctaj propus

Suma propusa de comisie Conf. Pctaj

Observatii

7

C.S. Body

Builders.Lacta

Participare la Camp. Europene de

Culturism - 4-7.05

43.000.000

30.000.000

30.000.000

89

27.000.000

TOTAL SPORT

2.529.834800

559.379.000

159.379.000

114.565.000

TOTAL GENERAL

2.790.985.800

746.130.000

255.769.000

Dr. Dorin Florea- președinte_____________________________________

Csegzi Săndor- membru____________________________________

Bălint Istvăn-membru________________________________________

Dane Kăroly- membru_____________________________________

Kirsch Attila-membru________________________________________

Oproiescu Florin-membru____________________________________

Sita Ioan-membru___________________________________________

Kiss Imola-membru__________________________________________

Bako Lăszlo Attila-membru___________________________________

Ciugudean Marina- membru__________________________________

CENTRALIZATOR

cuprinzând propunerile de evaluare a proiectelor de învatamânt din sem.I -2005

-lei-


Dr Dorin Florea_______________________

Csegzi Sandor__________________________

Kirsch Attila __________________________

Balint Istvan _____________________

Dane Karoly_________________________

Oproescu Florin __________________________


Sita Ioan _______________________

Kiss Imola __________________________

Bako Laszlo Attila_________________________

Ciugudean Marina ______________________


Nr.

crt

Solicitant

Denumirea proiectului Perioada

Valoarea totala a proiectului

Suma

solicitata

Suma

eligibila

Punctaj propus

Suma propusa de comisie Conf. pctaj

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ÎNVATAMÂNT

1

Gradinita cu PP nr.2

Aniversare de 45 de ani de la înfiintare 25 mai

36.000.000

30.000.000

28.000.000

42

14.000.000

2

Colegiul agricol Traian Savulescu

Zilele Colegiului

125.000.000

50.000.000

50.000.000

52

30.000.000

3

Asociatia

Handicapatilor Locomotori

Curs de informatica

44.850.000

35.880.000

0

0

0

TOTAL

205.850.000

115.880.000

78.000.000

44.000.000


PRIMARIA MUNICIPIULUI TÎRGU-MURES DIRECȚIA Activitati Social-Culturale si Patrimoniale SERVICIUL Activitati Culturale, Sportive si Tineret

CENTRALIZATOR

cuprinzând propunerile de evaluare a proiectelor din sem.I -2005

-lei-

Nr.

crt

Solicitant

Denumirea proiectului

Perioada

Valoarea totala a proiectului

Suma solicitata

Suma eligibila

Punctaj propus

Suma propusa de comisie Conf. pctaj

Observatii

TINE]

RET

1

Asociatia handicapatilor locomotori jud. Mures

Informatica pentru toti Ianuarie-martie

44.850.000

35.880.000

0

4

0

Nu au mai beneficiat de sprijin financiar

2

Asociatia Judeteana Cultul Eropilor-Jud. Mures

Simpozioane si Concursuri tematice-Istorie si Cultul eroilor si martirilor Ianuarie-iunie

160.000.000

120.000.000

25

0

0

3

Asociatia Cultural Patriotica “Avram Iancu”

Simpozion Comemorativ-220 de ani de la supliciul lui Horea 28.02.2005

13.068.600

10.105.500

7.705.500

86

7.000.000

Dr. Dorin Florea- ______________________

Csegzi Săndor________________________

Bălint Istvăn___________________________

Dane Kăroly-_________________________

Kirsch Attila-_________________________

Oproiescu Florin-____________________

Sita Ioan_________________________

Kiss Imola-_______________________

Bako Lăszlo Attila_________________

Ciugudean Marina-_________________