Hotărârea nr. 287/2005

HCL 287 Privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna decembrie 2005.

R O M Â N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 287

din 30 noiembrie 2005

privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna decembrie 2005

Consiliul local municipal Tîrgu - Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 3204 AS din 11.11.2005 a Serviciului Public de Asistenta Sociala, privind beneficiarii abonamentelor gratuite de transport urban, finantat din bugetul local acordat persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna decembrie 2005. În conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Secretariatului General al Guvernului nr.290/2003 si Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr.609/2003,

În baza prevederilor art. 38, alin. (2), lit. „i” si „n” art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna decembrie 2005, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu - Mures, prin Serviciului Public de Asistenta Sociala si Directia Economica, respectiv Asocierea pentru transport urban Tîrgu Mures.- S.C. Siletina Impex S.R.L.- S.C. Transport Local S.A.

Presedinte de sedinta

dr. ing. Kolozsvari Zoltan Csaba

Contrasemneaza

Secretarul Municipiului Tîrgu Mures

Maria Cioban

Primaria municipiului Tîrgu Mures

Serviciul Public de Asistenta Sociala TABEL NOMINAL

privind persoanele cu handicap si asistenții personali, ale caror certificate de încadrare în grad de handicap sunt în curs de evaluare

NR. CRT.

NUME SI

PRENUME

ADRESA

DATA

NAȘTERII

CERTIFICATE DE HANDICAP ÎN CURS DE EVALUARE

CERTIFI -

CATE DE HANDICAP REEVALUATE

LUNI VALABILE (decembrie)

GR. I GR. II

AS.PERS.

ACTUL DE IDENTITATE

SEMNA -TURA DE PRIMIRE

DATA ELI-

BERARII

ABONAMENTULUI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

AJTAI E. HAJNALKA

Mihai Viteazu nr. 21/20

27.10.1957

17.11.2005

GR.II

2

BELDEAN MIRCEA CRISTIAN

Brasovului nr. 11/9

06.03.1986

08.11.2005

GR.II

3

BONI JUDITA CORNELIA

Libertatii nr. 109/77

31.08.1953

17.11.2005

GR.II

4

BONI SZILARD KLEMEND

Brașovului nr.1

15.03.1974

11.10.2005

GR.II

5

BOTOS ALINA VASILICA

Liviu Rebreanu nr. 1/16

17.11.1987

30.11.2005

GR.II

6

BUCUR TEODOR LIVIU

Iosif Hodos nr. 3/10

18.04.1951

30.11.2005

GR.II

7

BURCSA MATEI

Baraganului nr. 57

04.03.1992

11.10.2005

GR.I

8

DOBRU EVA

Lebedei nr. 14

02.08.1970

02.11.2005

GR.II

9

DODU AURELIA

Bd. 1848 nr. 13/14

19.08.1931

15.11.2005

GR.II

10

GABOR ELISABETA

Muncii nr. 13/11

14.05.1956

13.10.2005

AS.PERS.

11

GEORGESCU ANA

Rovinari nr. 26B/32

11.12.1955

30.11.2005

GR.II

12

GHEORGHE I EDIT IREN

Crisan nr. 12/1

29.11.1954

28.09.2005

GR.II

13

GHIURCA ADRIANA

Rovinari nr. 34/37

25.08.1964

16.11.2005

GR.II

14

IMRE EVELYN

Lamiitei 31/18

07.20.1994

14.09.2005

GR.I

15

KATAI ROZALIA

Resita nr. 1/20

21.05.1956

25.11.2005

GR.II

16

KISS BALINT

Strâmba nr. 32

13.01.1994

04.11.2005

GR.I

17

KOCSIS MIHAI

Petru Dobra nr. 30/11

13.06.1951

02.11.2005

GR.II

18

LAKO MARIA LUMINITA

Libertatii nr. 109/87

06.03.1986

15.11.2005

GR.II

19

LICA MIHAI FILIMON SIMION

Parângului nr. 48/1

24.05.1973

23.11.2005

GR.II

20

MARTON FRANCISC

Rozmarinului nr. 24/3

30.09.1945

15.10.2005

GR.II

21

MIHAI MARIA

Petru Dobra 8/13

26.03.1950

16.11.2005

GR.II

22

MOLDOVAN DOINA

Gloriei nr. 2/12

14.03.1955

30.11.2005

GR.II

23

MOLDOVAN HAJNAL KATALIN

Resita 5/16

03.02.1962

30.11.2005

GR.II

24

MOȘNEAG ROZALIA

Hunedoara nr. 11/30

16.07.1969

23.11.2005

GR.II

25

NAGY LORAND ZSOLT

Vasile Lucaciu nr. 13/8

06.01.1993

14.10.2005

GR.II

26

NEAMTU MARIA

Ceahlau 5/6

15.08.1957

02.11.2005

GR.II

27

NECHITA CARMEN

Livezeni 35/4

20.11.1982

30.11.2005

GR.II

28

NEMES ANNAMARIA

V. Lucaciu 5/5

06.04.1979

01.11.2005

GR.II

29

OPREA TEODOR DUMITRU

Cutezantei nr. 11/21

19.03.1995

29.11.2005

GR.II

30

OTEL VICTORIA

Petru Dobra nr. 30/1

10.09.1980

20.10.2005

GR.II

31

PETRUT FLOAREA

înfrățirii nr. 8/22

01.10.1948

07.11.2005

GR.II

32

POP HAJNAL ANGELA

Pasunei nr. 44

01.03.1969

11.10.2005

GR.I

33

PUCZI KOZAK LAURA

Rovinari nr. 26/30

05.03.1978

20.09.2005

AS.PERS

34

ROTARU MARIA

Cutezantei nr. 13/22

17.06.1961

16.11.2005

GR.II

35

SABAU MIHAELA

N. Grigorescu nr. 29/7

18.04.1986

15.11.2005

GR.II

36

SANDRU IOANA

Violetelor nr. 3/1

31.01.1946

08.11.2005

GR.II

37

SOMESAN LEVENTE

Bd1Dec. 1918 nr. 191/34

27.08.1955

29.11.2005

AS.PERS.

38

SUCIU D.RALUCA ANCUTA

Infratirii nr. 16/20

11.11.1985

12.10.2005

GR.II

39

SUCIU MIRELA CRISTINA

22 Dec. 1989 nr. 36b/72

06.10.1997

28.10.2005

GR.II

40

TAMASI S.ISTVAN ATTILA

Savinesti nr. 12/6

28.04.1980

26.11.2005

GR.II

41

URDA ALEXANDRU IOAN

22 Dec. 1989 nr. 32/45

28.06.1969

12.10.2005

GR.II

42

VAIDA AURELIA

Muresului nr. 8

10.08.1962

17.11.2005

GR.II

43

VANYI ROZALIA

St. Cicio Pop nr. 24/13

27.04.1945

07.11.2005

GR.II

44

VINCZE BELA

Cutezantei nr. 73/7

30.11.1963

15.11.2005

GR.II

Întocmit:

Cseresznyes Ibolya