Hotărârea nr. 257/2005

HCL 257 Privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna noiembrie 2005.

R O M A N I A

JUDEȚUL MURES

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T AR Â R E A nr. 257

din 27 octombrie 2005

privind aprobarea finantarii din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna noiembrie 2005

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive nr. 2668 AS din 11.10.2005 a Serviciului Public de Asistenta Sociala, privind beneficiarii abonamentelor gratuite de transport urban, finantat din bugetul local acordat persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna noiembrie 2005. În conformitate cu prevederile Ordinului Comun al Secretariatului General al Guvernului nr.290/2003 si Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr.609/2003,

În baza prevederilor art. 38, alin. 2 lit. „i” si „n” art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

H o t ar aste:

Art. 1. Se aproba finantarea din bugetul local cu suma aferenta beneficiarilor abonamentelor gratuite de transport urban, acordate persoanelor cu handicap accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora pentru luna noiembrie 2005, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 2. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinteaza Primarul municipiului Tîrgu Mures - dr. Dorin Florea si Executivul Consiliului Local Municipal Tîrgu - Mures, prin Serviciului Public de Asistenta Sociala si Directia Economica, respectiv Asocierea pentru transport urban Tîrgu Mures.- S.C. Siletina Impex S.R.L.- S.C. Transport Local S.A.

Presedinte de sedinta, ing. Moraru Octavian

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Tîrgu Mures

Cioban Maria

hclm 257

Primaria municipiului Tîrgu Mures

Serviciul Public de Asistenta Sociala

TABEL NOMINAL

privind beneficiarii abonamentelor gratuite de transport urban, finantat din bugetul local, acordat persoanelor cu handicap

accentuat si grav, precum si pentru asistentii personali ai acestora între perioada 01.11.2005- 31.12.2005

NR. CRT.

NUME SI

PRENUME

ADRESA

DATA

NASTERII

VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE HANDICAP

LUNI

VALABILE (noi,dec)

GR. I GR. II

AS.PERS.

ACTUL DE

IDENTITATE

SEMNATURA

DE PRIMIRE

DATA

ELIBERARII ABONAMENTULUI

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ACS KAROLY

Primăverii nr. 28

18.11.1961

Permanent

2

GR.I

2

ACZEL MARGARETA CLARA

Gh.Doja nr. 48/22

08.11.1941

Permanent

2

GR.I

3

ADAM A.MARIA GYONGYI

Pomicultorilor nr.16/3

08.11.1958

Permanent

2

GR.II

4

ADAM ELISABETA

George Cosbuc nr.19/1

24.06.1950

04.01.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

5

ADAM OLGUTA

Magurei nr.23/3

16.04.1966

26.07.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

6

ADASIU CORINA

Ramurele nr. 6/38

28.09.1971

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

7

ADASIU DANIEL

Ramurele nr. 6/38

18.01.1968

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

8

ADORJANI ERZSEBET

Privighitoarei nr. 1

16.04.1942

Permanent

2

AS.PERS

9

AJTAI E. HAJNALKA

Mihai Viteazu nr. 21/20

27.10.1957

17.11.2005

1

GR.II

10

ALB I.MIRON IOAN

Brasovului nr. 11/77

11.08.1976

Permanent

2

GR.II

11

ALBERT F.TEREZIA

Bd 1848 nr. 46/7

13.12.1940

Permanent

2

GR.II

12

ALBERT I.MARIA

Pandurilor nr.114/8

16.05.1956

Permanent

2

GR.II

13

ALBU I.CORNEL

Viitorului nr. 17/30

24.01.1962

Permanent

2

GR.II

14

ALDEA I.IOAN

Tâmplarilor nr. 3/11

11.10.1960

Permanent

2

GR.II

15

ALEXANDRU IOAN

Godeanu nr. 21/2

24.11.1972

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

16

ALMASAN FLORIN

Al. Carpati nr. 39/56

19.04.1955

30.06.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

17

AMBRUS AGNES

Muncii nr. 24/14

24.04.1956

26.04.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

18

AMBRUS GH. FLOARE

Moldovei nr.14/8

09.03.1945

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

19

AMBRUS I.IOAN

Moldovei nr.14/8

25.02.1942

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

20

ANCA CRISTINA EMILIA

Surianu nr. 14/1

02.15.1970

07.04.2006

2

AS.PERS.

21

ANCA CRISTINA ONISIA

Surianu nr. 14/1

01.16.1991

07.04.2006

2

GR.I

22

ANDRITOIU L.ILDIKO

Pandurilor nr. 47/2

16.08.1954

Permanent

2

GR.II

23

ANDRITOIU P. CONSTANTIN

Pandurilor nr. 47/2

07.04.1958

Permanent

2

GR.II

24

ANDRUS ADINA CAMELIA

Bd. 1848 nr. 20/42

18.04.1971

Permanent

2

AS.PERS.

25

ANDRUS G ERZSEBET

Ion Buteanu 13/7

13.06.1941

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

26

ANDRUS V EVA-ANA

Ion Buteanu 13/7

21.02.1979

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

27

ANDRUS ZOLTAN

Ion Buteanu nr. 13/7

30.05.1975

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

28

ANGHELINA I.RODICA

Parângului nr. 58/20

07.01.1983

Permanent

2

GR.II

29

APETREI ELISABETA

Ciucas nr. 5/37

26.12.1953

22.12.2005

2

GR.II

NEVAZATOR

30

APOSTOL GHEORGHE

Cisnadiei nr. 1/2

08.02.1958

Permanent

2

GR.I

31

ARUNCUTEAN FLORINA

Banat nr. 6/2

07.06.1977

23.05.2006

2

GR.II

32

ARVA A. ANA

Hunedoarei nr. 9/43

06.11.1948

Permanent

2

GR.II

33

ASZALOS EMMA

Dambul Pietros nr. 14/8

07.10.1943

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

34

ASZALOS G.GYORGY

înfrățirii 7/6

15.05.1967

Permanent

2

GR.II

35

ASZALOS GRETE

Lamaitei 23/18

21.02.1964

Permanent

2

GR.I

36

ASZALOS I.ENIKO

Iosif Hodos17/9

08.04.1965

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

37

ASZALOS LUDOVIC

Iosif Hodos nr.17/9

13.09.1962

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

38

AVRAM GABRIELA

Muncii nr. 22/4

24.12.1984

08.0.2006

2

GR.II

39

AVRAM ILDIKO

22.Dec 1989 nr. 158/B

08.01.1991

08.09.2006

2

GR.I

40

BACALI RADU OVIDIU

St. Cicio Pop nr. 21/9

17.08.1969

Permanent

2

GR.II

41

BACS ANA

1 Dec.1918 207/30

08.06.1948

Permanent

2

GR. II

NEVAZATOR

42

BADEA L.MARGIT

Cugir 3/5

21.07.1942

Permanent

2

GR.II

43

BAKI PETER

Koos Ferenc nr. 5/3

24.03.1962

Permanent

2

GR.II

44

BAKK GYORGY

Petru Dobra nr. 13/14

05.02.1962

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

45

BAKO MARIA

Ramurele nr. 8/4

01.02.1950

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

46

BAKO EMILIA

Iuliu Maniu nr. 33

23.09.1952

27.04.2006

2

GR.II

47

BAKO IBOLYA

Bd 22 Dec 1989 41/8

17.01.1967

02.02.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

48

BAKO LASZLO ARON

N. Balcescu nr. 4/3

19.07.1941

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

49

BAKO VIORICA

Bd. 1848 nr. 81/24

23.08.1950

15.07.2006

2

GR.II

50

BAKOS MARGIT

Voinicenilor nr. 138

02.10.1943

22.03.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

51

BALAZS CSIKI MARIA TONICA

1 Dec. 1918 nr. 122/3

25.04.1962

22.02.2006

2

AS.PERS

52

BALAZS ISTVAN

Violetelor nr. 2b/19

22.06.1980

25.07.2006

2

GR.II

53

BALI IMOLA MELINDA

Bd. 1848 nr. 1/32

24.03.1977

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

54

BALINT CLARA

Libertatii nr. 103

05.04.1949

Permanent

2

AS.PERS.

55

BALINT LEVENTE

Hunedoarei nr.23/21

31.07.1975

25.01.2006

2

GR. II

NEVAZATOR

56

BALINT ORSOLYA

Al. Carpati nr. 27/8

28.10.1996

24.02.2006

2

GR.II

57

BALLA I.ANA

Sg.Maj. Giurghi nr.26

10.11.1954

Permanent

2

GR. II

58

BALOG CSABA

Tamplarilor nr. 6/21

16.08.1958

15.12.2005

2

GR.II

59

BALOG ILDIKO

Avram Iancu nr. 46/2

07.12.1961

28.09.2006

2

GR.II

60

BALOGH BOTA PETRU

Bd 1848 nr. 23/29

16.06.1952

Permanent

2

AS.PERS

61

BALOGH JANOS

Resita nr. 2b/15

16.08.1943

09.05.2006

2

GR.II

62

BALOGH JOZSEF

Ion Buteanu 32/9

12.09.1942

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

63

BALOGH ROZALIA

Koos Ferencz nr. 8/8

30.03.1951

25.01.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

64

BALOGH SZABOLCS SZILARD

L.Rebreanu nr. 35c/16

02.07.1986

08.12.2005

2

GR.II

65

BALONAS FLORIN MIHAI

Postei 8/3

15.04.1968

Permanent

2

GR.II

66

BAMBO CLAUDIU

Valea Rece nr. 68/a

23.01.1991

27.04.2006

2

GR.I

67

BAMBO LUCIAN

Valea Rece nr. 68/a

10.02.1992

27.04.2006

2

GR.II

68

BAMBO MELINDA LUCICA

Valea Rece nr. 68/a

14.04.1973

27.04.2006

2

AS.PERS.

69

BANCSIKO IBOLYA

Pacii 64

07.23.1967

03.03.2006

2

AS.PERS.

70

BANCSIKO ZSUZSANNA

Pacii 64

10.21.1992

03.03.2006

2

GR.I

71

BANDEAN M.JUDIT

Livezeni 3/20

08.06.1955

Permanent

2

GR.I

72

BANDEAN T. IOAN

Bd1 Dec 1918 nr. 86/11

30.12.1960

Permanent

2

GR.II

73

BANDEAN T. TEODOR

Sârguintei 18/32

30.12.1960

Permanent

2

GR.II

74

BARABAS ISTVAN

Pandurilor nr. 133/12

27.12.1941

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

75

BARABAS L IOAN TIBERIU

Cuza Voda 7/1

24.06.1952

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

76

BARABAS NOEMI ENIKO

Pandurilor nr. 133/12

25.01.1975

Permanent

2

AS.PERS.

77

BARABASI BARNA

Armoniei 21/3

11.06.1980

Permanent

2

GR.I

78

BARABASI LORINC

Str.Calarasilor nr. 5

03.10.1941

20.06.2006

2

GR.I

79

BARABASI ILONA

Pandurilor nr. 141/11

24.10.1968

13.07.2006

2

GR.II

80

BARABASI LORAND

Armoniei 21/3

11.13.1979

Permanent

2

AS.PERS.

81

BARABASI ZOLTAN

Cornesti nr. 94

01.02.1965

26.04.2006

2

GR.I

NEVAZATOR

82

BARAT G.KAROLY GERGELY

Godeanu 6/19

03.11.1982

19.09.2006

2

GR.II

83

BARBU ELENA

Cutezantei nr. 23/14

13.05.1965

25.01.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

84

BARDASAN AUREL

Ion Roman nr.36/a

03.10.1941

Permanent

2

AS.PERS.

85

BARDASAN MARIA

Ion Roman nr.36/a

17.01.1947

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

86

BARDOCZ PIROSKA

A. Cornișa nr. 4 B /9

08.11.1943

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

87

BARDOSI F.FRANCISC ZOLTAN

GhDoja 34/10

11.11.1942

19.05.2006

2

GR.II

88

BARNA IRINA

Petru Dobra nr. 30/4

22.04.1954

29.03.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

89

BARSAN LIVIA VICTORIA

Bd. 1 Dec. nr. 219/9

11.01.1949

Permanent

2

GR.I

90

BARSAN GH.GHEORGHE

Gh Marinescu 54/4

11.11.1954

Permanent

2

GR.II

91

BARSAN I.VICTORIA

Gh Marinescu 54/4

22.05.1951

Permanent

2

GR.II

92

BARTHA ANDREI

V Lucaciu 10/2

16.11.1948

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

93

BARTHA EDMUND

Gh.Doja nr.76/B

11.07.1949

Permanent

2

AS.PERS

94

BARTHA F.JENO LEVENTE

Dâmbul Pietros 12/2

14.10.1967

15.12.2005

2

GR.II

95

BARTHA ILONA

Petrila nr. 5

13.12.1942

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

96

BARTHA SANDOR

Al. Savinesti nr. 14/30

30.04.1976

Permanent

2

GR.II

97

BARTOK GYONGYVER

Koos Ferencz 9/19

04.19.1967

Permanent

2

AS.PERS.

98

BECHERESCU COSTINEL ADRIAN

Libertatii nr. 107/35

25.03.1967

29.04.2006

2

GR.II

99

BEJAN M.MARIA

Ramurele nr. 4/2

16.02.1947

Permanent

2

GR.II

100

BEJAN S.STEFAN

Ramurele nr. 4/2

17.03.1949

Permanent

2

GR.II

101

BEKE DANIELA CORINA

Parângului nr. 17/20

03.05.1984

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

102

BEKE RADU MARIUS

Parângului nr. 17/20

08.12.1982

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

103

BELDEAN I.FLAVIA CORINA

Brasovului 11/9

12.01.1983

18.05.2006

2

GR.II

104

BELDEAN MIRCEA CRISTIAN

Brasovului nr. 11/9

06.03.1986

08.11.2005

1

GR.II

105

BELDEANU D.MARIN GH

Sârguintei nr.18/60

01.01.1948

Permanent

2

GR.II

106

BENEDEK ZOLTAN CSABA

Livezeni nr. 47/15

11.04.1987

26.05.2006

2

GR.II

107

BENI ATTILA

Savinesti nr. 13/25

03.01.1971

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

108

BENO ROZALIA

Szecsenyi Istvan nr. 58

15.11.1951

Permanent

2

GR.I

109

BENYI EMOKE JULIA

Bul. 1848 nr. 69/11

15.07.1991

03.03.2006

2

GR.I

110

BENYI HAINAL ANA

Bul. 1848 nr. 69/11

10.03.1969

03.03.2006

2

AS.PERS.

111

BERBECAR ALEXANDRA TINCUTA

Moldovei nr. 26/18

15.03.1983

Permanent

2

GR.II

112

BERECKI BEATA ELVIRA

Vulturilor nr. 40/15

31.07.1989

06.10.2006

2

GR.I

113

BERECKI FERENC

22 Dec. 1989 nr. 170/b

12.07.1968

25.07.2006

2

GR.II

114

BERECKI GABRIELA SILVIA

Prieteniei nr. 12/1

01.07.1960

04.03.2006

2

GR.II

115

BERECKI IBOLYA

Vulturilor nr. 40/15

01.07.1970

06.10.2006

2

AS.PERS

116

BERECZKI GHEORGHE

Lamâitei nr. 9/13

03.01.1950

Permanent

2

AS.PERS.

117

BEREI S.EVA

Petru Dobra nr. 27/16

09.08.1973

Permanent

2

GR.II

118

BERES A. ELISAVETA

Calarasilor nr. 59

21.02.1963

Permanent

2

GR.II

119

BERES ELLA

Rodniciei nr. 45/14

05.11.1968

Permanent

2

AS.PERS

120

BERES MARIA

Cisnadie nr. 5/2

13.08.1957

10.12.2005

2

GR.II

121

BERGHIAN PETRU DORIN

Muncii nr. 38/10

11.08.1947

Permanent

2

GR.II

122

BERKESZI S.ANNA

Viile dealului mic nr.18

17.12.1973

Permanent

2

GR.II

123

BERNAD B. BELA

Magurei nr. 4/7

02.07.1972

30.09.2006

2

GR.I

124

BERNAD MIHAIL

1 Dec. 1918 nr. 198/7

13.11.1958

Permanent

2

GR.I

125

BERNADI SANDOR

N. Balcescu nr. 29/1

18.08.1954

Permanent

2

GR.II

126

BIRIS V.MARIA

Bd 1 Dec 1918 nr. 237/27

20.02.1950

Permanent

2

GR.II

127

BIRO ADRIENN

Remetea 99

05.13.1986

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

128

BIRO RAMONA

Remetea nr. 99

04.13.1963

Permanent

2

AS.PERS

129

BIRO ATTILA

P-ta Trandafirilor nr.49/3

22.10.1977

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

130

BIRO E.STEFAN

Pâinii nr. 37

21.10.1945

Permanent

2

GR.II

131

BIRO JUDIT

Cuza Voda nr. 11/1

31.12.1970

Permanent

2

AS.PERS.

132

BIRO MARTA

Petru Dobra nr. 24/6

18.10.1944

Permanent

2

GR.II

133

BIRO SUSANA

Parângului nr. 30/3

02.19.1952

07.12.2005

2

GR.II

NEVAZATOR

134

BIRTALAN ERZSEBET

Bd 1 Dec 1918 nr. 245/12

12.11.1955

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

135

BIRTALAN JENO

Bd. 1 Dec. 1918 nr. 245/12

22.01.1960

27.09.2006

2

GR.I

NEVAZATOR

136

BÎNDEAN M. JUDIT

Livezeni nr.3/20

08.07.1955

Permanent

2

GR.II

137

BLAGA V.ANUTA

Rodniciei 31/4

18.11.1953

Permanent

2

GR.II

138

BODO ELISABETA

Bd1 Dec 1918 132/17

25.05.1957

26.07.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

139

BODO HAJNAL PIROSKA

Lamâitei nr. 23/11

24.07.1968

Permanent

2

GR.II

140

BODONI JUDITA

Faget nr. 20/12

04.02.1952

Permanent

2

GR.II

141

BODONI ST.IOLANDA

Bd 1848 nr.31/26

13.02.1952

Permanent

2

GR.II

142

BODOR ADEL

22.Dec 1989 nr. 158/B

01.11.1989

08.09.2006

2

GR.I

143

BOER A ISTVAN

Bd 22 Dec 1989 nr.6/11

02.01.1951

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

144

BOER M ROZALIA

Bd 22 Dec 1989 nr.6/11

15.04.1954

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

145

BOER PETER

Podeni nr. 17

13.07.1973

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

146

BOERIU C. ANA

Ramurele nr.1/3

24.01.1949

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

147

BOERIU D. DANILA

Ramurele nr.1/3

02.13.1943

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

148

BOERIU PERTU

8 Martie nr. 51

01.01.1953

25.05.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

149

BOGOSEL EVA

08.mar.04

01.21.1958

Permanent

2

AS.PERS.

150

BOJTE TEREZIA

B-dul 1848 67/12

12.10.1950

Permanent

2

AS.PERS

151

BOJTHE ELISABETA

Panselutelor nr.4/16

09.01.1944

Permanent

2

GR.I

152

BOLOGA SILVIU MIHAI

Bd. 1 Dec. 1918 nr.196/27

06.12.1987

26.05.2006

2

GR.I

153

BONI JUDITA CORNELIA

Libertatii nr. 109/77

31.08.1953

17.11.2005

1

GR.II

154

BORDA RAFILA

Înfratirii nr. 2/22

18.06.1944

04.01.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

155

BOROS VALERIA

Transilvania nr. 1/13

24.05.1947

25.07.2006

2

AS.PERS

156

BORSA CORNEL

Selimbar nr. 1/6

22.04.1960

Permanent

2

GR.II

157

BORSOS I.JANOS

Livezeni nr.67/14

12.09.1969

Permanent

2

GR. II

158

BORSOS ILONA

Livezeni nr. 67/14

11.10.1973

Permanent

2

GR.II

159

BOSA RUBEN OLIVIU

Bd 1 Dec.1918 nr.213/26

09.07.1991

07.04.2006

2

GR.II

160

BOTA BIANCA

Sec. Martiri 6B/8

12.01.1995

07.02.2006

2

GR.I

NEVAZATOR

161

BOTA GAVRIL

Livezeni nr. 11/11

12.07.1968

07.12.2005

2

GR.I

NEVAZATOR

162

BOTA SILVIA

Hunedoara nr. 19/21

10.23.1952

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

163

BOTA MARIA

Bd 1848 nr.56/27

21.03.1949

02.02.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

164

BOTOS ALINA VASILICA

Liviu Rebreanu nr. 1/16

17.11.1987

30.11.2005

1

GR.II

165

BOTOS ANA IULIANA

Bd 1 Dec 1918 nr.239/20

27.11.1969

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

166

BOTOS ERZSEBETH

22 Dec. 1989 nr. 29/14

30.06.1958

Permanent

2

GR.I

167

BOTOS JOZSEF ATTILA

Liberatiinr. 118/1

01.05.1971

Permanent

2

GR.II

168

BOTOS MIKLOS

Libertatiinr. 118/1

06.05.1970

30.07.2006

2

GR.II

169

BOTOS SIMION

Bd 1 Dec 1918 nr.239/20

30.10.1955

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

170

BUCA LACRAMIOARA

Bd 1 Dec 1918 148/4

02.20.1949

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

171

BUCUR MARIA

Voinicenilor nr. 92/7

12.13.1941

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

172

BUCUR RARES DUMITRU

Livezeni nr. 53/15

01.09.1981

Permanent

2

GR.II

173

BUCUR TEODOR LIVIU

Iosif Hodos nr. 3/10

18.04.1951

30.11.2005

1

GR.II

NEVAZATOR

174

BUHAZI ADRIAN

Gh. Doja nr. 177A/39

16.12.1940

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

175

BUKKOSI MARGIT

Resita nr. 6/24

18.01.1944

22.03.2006

2

GR.I

176

BUKKOSI ROZSA

Resita nr. 6B/24

22.03.1980

27.05.2006

2

GR.II

SURDOMUT

177

BULAT FABIAN ILEAN

Magurei 22/2

12.18.1949

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

178

BUNGARDEAN KELEMEN TUNDE

Livezeni nr. 65/57

06.05.1970

27.01.2006

2

GR.II

179

BURCEA MINDRA

Prutului nr. 3

14.08.1967

22.02.2006

2

GR.II

180

BURCSA TEREZIA

Baraganului nr. 57

31.12.1974

07.04.2006

2

AS.PERS

181

BURDULEANU AURELIA

Mioritei nr. 59/19

11.09.1955

Permanent

2

AS.PERS.

182

BURDULEANU MARIUS SEBASTIAN

Mioritei nr. 59/19

15.08.1982

Permanent

2

GR.I

183

BURIAN CARMEN DANIELA

22 Dec. 1989 nr.32/22

21.02.1989

22.02.2006

2

AS.PERS.

184

BUZOGANY ANNA

Ionel Ghiurghi nr.38

20.01.1944

Permanent

2

GR. II

NEVAZATOR

185

CADAR LEVENTE EUGEN

Decebal nr. 12/1

09.03.1985

31.01.2006

2

GR.II

186

CALBAZA P.AURELIA

Bd 1848 45/17

25.07.1942

Permanent

2

GR.II

187

CALBOR DORINA

P. Dobra 9/14

13.08.1946

31.07.2006

2

GR.II

188

CALIN I.IUSTINA

Magurei 27/3

20.09.1960

Permanent

2

GR.II

189

CALUGAR DANIEL

B-dul 1848 nr. 40/7

15.11.1974

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

190

CAPUSAN FRANCISC

Muncii nr. 27/15

18.10.1974

04.01.2006

2

GR.II

191

CARANEANT M.VIORICA

Koos Ferencz 1/111

12.05.1951

Permanent

2

GR.II

192

CARUSAN FRANCISC

Muncii nr. 27/15

18.10.1974

04.01.2006

2

GR.II

193

CASVAN HERMINA

Hunedoara nr. 9/33

05.03.1948

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

194

CASVAN IOAN

Hunedoara nr. 9/33

24.06.1949

Permanent

2

AS.PERS.

195

CASVAN V.MARIA

Rodniciei 11/4

10.11.1959

07.03.2006

2

GR.II

196

CALIAN IOAN

Rovinari nr. 26/34

24.04..1951

21.02.2006

2

GR.II

197

CALUGAR STELA

Bd. 1848 nr. 40/7

20.08.1974

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

198

CARLAN EMIL

Petru Dobra nr. 27/13

13.06.1955

Permanent

2

GR.II

199

CENGHER I.SORIN

Bd 1848 nr.59/8

27.10.1975

Permanent

2

GR.II

200

CEORNOVEAN RODICA MIRELA

Sudului nr.16

27.05.1978

Permanent

2

GR.II

201

CEUSAN MARIOARA

Bd. 1 Dec.1918 nr.191/15

18.02.1958

Permanent

2

GR.II

202

CHETAN ANA

Livezeni nr. 35 ap 14

05.01.1968

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

203

CHIRA ZSUZSANNA

Bd 1848 nr. 17/10

04.07.1943

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

204

CHIRILA DORINA

Sîrguintei 8/8

20.06.1950

Permanent

2

AS.PERS.

205

CHIRILA GHEORGHE

Ramurele 13/4

26.05.1981

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

206

CHIRILA DOREL FRANCISC

Pacii nr. 72B/4

12.11.1979

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

207

CHIRTES ILEANA

Iosif Hodos nr. 7/13

20.04.1953

08.02.2006

2

GR.I

208

CIOLOCA V.SIMONA

Narciselor nr.4/15

19.07.1978

Permanent

2

GR.II

209

CIONC A.AURELIA MARIANA

Pandurilor 104/1

08.11.1954

Permanent

2

GR.II

210

CIOREANU MARIANA CARMEN

Crisului nr. 3A

16.10.1948

10.01.2006

2

GR.II

211

CIOTLAUS ANCA STEFANIA

Pandurilor nr. 139/7

22.02.1985

Permanent

2

GR.I

212

CISMAS P. PETRU-COSMIN

Stefan C. Pop 10/11

01.02.1975

Permanent

2

GR.II

213

COMAN RAMONA ANDREEA

Bd. 1 Dec. 1918 nr. 199/42

10.03.1993

08.09.2006

2

GR.I

214

CONSTANTIN V. CATARINA

Brasovului nr. 9/84

25.06.1975

16.09.2006

2

GR.II

215

COROSFELICIA MARIA

Decebal nr. 18/6

06.11.1958

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

216

COSCODAN E.CLAUDIU

Hunedoarta nr.32/14

13.05.1982

Permanent

2

GR.II

217

COSMA FELICIA MARIA

Alunis nr. 20

07.08.1951

Permanent

2

GR.II

218

COTIRLAN ANGELA IRINA

Armoniei nr. 3/8

25.08.1967

10.12.2005

2

GR.II

219

COTOARA MARIA

Stefan Cicio Pop 13/4

03.08.1988

03.03.2006

2

GR.I

220

COTOARA ROZALIA

Stefan Cicio Pop 13/4

21.06.1968

03.03.2006

2

AS.PERS

221

COTOARA TEODOR

Margaretelor nr. 17A

08.10.1952

Permanent

2

GR.II

222

COTRUS A. LUCRETIA

Brasovului nr.7/16

17.04.1950

Permanent

2

GR. II

223

COVACI GEORGETA

Bd. 1848 nr. 73/20

09.02.1953

24.02.2006

2

GR.II

224

COVESAN EMILIA

22 Dec. 1989 16/A/2

15.06.1959

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

225

CRISAN MIRCEA

Pta Victoriei nr. 33/4

08.10.1970

Permanent

2

GR.II

226

CRISAN CALIN

Narciselor nr. 14/5

23.01.1967

31.01.2006

2

GR.II

227

CSATLOS ERZSEBETH

Pacii nr. 68B/14

29.09.1942

25.01.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

228

CSEGEDI ANA II

Petru Dobra 45/3

19.09.1975

03.03.2006

2

AS.PERS.

229

CSEH A.JUDIT GYONGYVER

Rodniciei 51/9

25.04.1978

Permanent

2

GR.II

230

CSEH FRANCISK

Mestecanusului nr. 25B/1

07.10.1951

29.12.2005

2

GR.II

231

CSEH ILONA

Rodniciei nr. 51/9

01.07.1945

Permanent

2

AS.PERS.

232

CSEH IMRE

8 Martie nr. 4

31.10.1965

Permanent

2

GR.I

233

CSEH SANDOR

Petru Dobra nr. 10/7

03.02.1972

Permanent

2

GR.II

234

CSERNAT ESTERA

Bartok Bela 8/14

28.10.1945

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

235

CSERNATONI MARGIT GY.

Revolutiei 19

01.09.1962

Permanent

2

GR.II

236

CSIBI NOEMI

Hunedoara 11/13

11.04.1994

25.04.2006

2

GR.II

237

CSIBI IRMA

Koos Ferenc nr. 4/31

04.12.1950

Permanent

2

AS.PERS

238

CSIBI MIHAI

Dorobantilor 25

04.07.1942

Permanent

2

AS.PERS.

239

CSIKI EDIT

1 Dec. 1918 nr. 180/3

26.06.1959

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

240

CSIKI I.MARIA

Ion Mihut 2/3

01.10.1945

Permanent

2

GR.II

241

CSIKI IULIA

Bd. 1848 nr. 93/2

04.10.1986

27.09.2006

2

GR.II

242

CSISZER ERZSEBETH

Hunedoara nr. 7/43

04.03.1968

09.12.2005

2

AS.PERS.

243

CSISZER EVA ENIKO

Hunedoara nr. 28/21

10.05.1969

Permanent

2

AS.PERS.

244

CSISZER JOLANDA

Stelelor nr.1

07.08.1942

Permanent

2

GR.II

245

CSIZMADIA IOSIF

Libertatii 105/45

30.05.1941

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

246

CSOBA LASZLO Z .

Apicultorilor 13/8

16.08.1991

17.03.2006

2

GR.I

247

CSUKOR GYONGYI

Ceahlau nr. 2/2

12.03.1971

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

248

CUCUIET MARIA

Bd. 1 Dec. 1918 nr. 206/31

25.07.1945

Permanent

2

AS.PERS

249

CURTICAPEAN PAVEL

Ceahlau nr. 17/8

29.06.1951

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

250

DAJBUKAT MOLDOVAN IREN

Ion Buteanu nr. 24/5

26.06.1942

23.06.2006

2

GR.II

251

DÂMBEAN CAMELIA ANGELICA

Gral Gh. Avramescu nr. 5

24.06.1976

Permanent

2

GR.II

252

DAN ANDA SUSANA

Livezeni nr. 63/10

22.12.1979

08.07.2006

2

GR.II

253

DAN VIORICA DANIELA

Bucinului nr. 6/18

17.03.1958

08.04.2006

2

GR.I

254

DANCIU MARIA

Faget nr. 22/9

20.07.1955

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

255

DAROCZI ANNA

Brasovului nr. 3/6

28.08.1948

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

256

DARVAS ERIKA TUNDE

Szecsenyi Istvan nr. 66

23.01.1975

Permanent

2

GR.I

257

DASCAL EUGENIA

Surianu nr. 22/12

16.07.1959

07.03.2006

2

GR.II

258

DASCAL P.CAMELIA EUGENIA

Surianu22/12

06.02.1984

03.02.2006

2

GR.II

259

DASCAL P.LIVIU

Magurei 6/16

05.07.1951

Permanent

2

GR.II

260

DAVID GABRIELA ILEANA

B-dul-1 dec 1918 225/25

14/09/1951

Permanent

2

GR.l

261

DAVID I.ANNAMARIA

Petru Dobra 25/5

26.09.1972

30.05.2006

2

GR.II

262

DAVID REKA

Pandurilor nr. 18/17

14.10.1986

Permanent

2

GR I

263

DEAC ROZALIA

Armoniei nr. 45/4

09.11.1950

Permanent

2

GR.II

264

DELEAN CLAUDIU CRISTIAN

Faget nr. 12/5

18.04.1977

Permanent

2

GR.II

265

DEMETER C.IOAN

Godeanu10/3

01.05.1950

Permanent

2

GR.II

266

DEMETER FRANCISK

Busuiocului nr. 5a/3

25.07.1941

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

267

DENESI G.SANDOR

Gh Marinescu 54/3

16.05.1951

Permanent

2

GR.II

268

DENESI ILDIKO

Gh. Marinescu nr.54/3

01.07.1979

30.06.2006

2

GR.II

269

DIMOV LOREDANA IULIA

Apicultorilor nr. 8/4

04.05.1989

19.01.2006

2

GR.I

270

DOBRA A.LASZLO

Bd 1 Dec 1918 nr. 229/32

08.10.1951

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

271

DOBRA M SILVIA

Bd 1 Dec 1918 nr. 229/32

07.05.1953

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

272

DOBRU EVA

Lebedei nr. 14

02.08.1970

02.11.2005

1

GR.II

NEVAZATOR

273

DODU AURELIA

Bd. 1848 nr. 13/14

19.08.1931

15.11.2005

1

GR.II

274

DOMBI IREN

Cuza Voda 73/2

28.01.1943

Permanent

2

AS.PERS.

275

DOMBI ZOLTAN

Cuza Voda 73/2

04.05.1967

Permanent

2

GR.I

276

DOSA KATALIN

Resita nr. 6/21

08.06.1973

13.06.2006

2

GR.II

277

DOSA M. SANDOR

Iosif Hodos 7/12

12.02.1958

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

278

DRAGOS I. MARIANA CARMELA

Koos Ferencz 1/309

06.04.1977

Permanent

2

GR.II

279

DUCA A.AUGUSTIN

Vulturilor 30/15

12.07.1957

Permanent

2

GR.II

280

DUCA V.MARIA OLIVIA

Vulturilor 30/15

10.03.1957

Permanent

2

GR.II

281

DUKA ATTILA

22.Dec 1989 nr. 158/B

19.06.1988

08.09.2006

2

GR.II

282

DULCA LENUTA

Sîrguintei 15A/14

15.06.1968

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

283

DULCA GHEORGHE

Sârguintei 15/14

26.12.1970

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

284

DULI PARASCHIVA

Cugir nr. 6/13

20.04.1946

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

285

DURAN VLAD FLORIN

Viitorului nr. 15/7

11.05.1980

29.04.2006

2

GR.II

286

ELEKES BALAZS GYONGYVER

Sîrguintei 20/16

24.08.1968

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

287

ELEKES M.TEREZIA

Dimbul Pietros 14/16

21.03.1951

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

288

ELEKES TOMA

Dimbul Pietros14/16

15.09.1950

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

289

ENGEL CSABA

Tisei nr. 20/7

11.04.1970

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

290

ENGEL A.OLGA

Gh. Doja 181/ 36

14.07.1951

Permanent

2

GR.II

291

ENGEL ARTHUR RICHARD

Cugir nr. 10B/48

07.07.1970

Permanent

2

GR.II

292

ENGI LENKE

Vulturilor 40/4

30.06.1966

25.07.2006

2

AS.PERS

293

ENGI TIBOR

Vulturilor 40/4

16.07.1968

25.07.2006

2

GR.II

294

EOTVOS ZOLTAN

Mestecanisului 20

05.06.1941

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

295

ERCSE IMOLA

Bucinului nr. 4/14

12.02.1973

23.05.2006

2

GR.II

296

FABIAN MARTA

Soimilor nr. 4

19.04.1962

Permanent

2

AS.PERS.

297

FABIAN ROZALIA

Benefalau nr. 17

09.01.1967

13.01.2006

2

GR.II

298

FALTENSZKI EMERIC

Sârguintei 20/53

07.02.1959

14.02.2006

2

GR.II

299

FANCSALI ELISABETA

Parangului nr. 32/5

15.04.1947

26.07.2006

2

GR.I

300

FANFARETI CRISTINA

Plaiului nr. 1A/40

06.03.1951

Permanent

2

AS.PERS.

301

FARAGAN AURICA LILIANA

Aleea Carpati31/44

17.07.1972

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

302

FARAGAU DORIN

A.Carpatinr. 31/44

17.05.1968

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

303

FARAGO S.GYULA

ParânguluiI 41/1

09.09.1944

Permanent

2

GR.II

304

FARCAS ANGELA

Dâmbul Pietros 14/18

19.10.1959

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

305

FARCAS OLGA ELVIRA

B-dul 1848 nr. 36/13

10.07.1947

03.02.2006

2

AS.PERS.

306

FARCAS VASILE

Dîmbu Pietros nr.14/18

20.03.1958

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

307

FARKAS GHEZA

Resita nr. 1/36

20.04.1951

Permanent

2

GR.II

308

FARKAS I.IOSIF

Cugir 8B/11

14.10.1951

Permanent

2

GR.II

309

FARKAS MAGDA GYONGYI

Hunedoara nr. 17/11

27.12.1961

Permanent

2

GR.II

310

FAZAKAS A.AGOTA ANDREA

Faget 22/8

07.04.1976

30.03.2006

2

GR.II

311

FAZAKAS ALBERT

Grivita Rosie nr. 41/3

26.08.1943

Permanent

2

GR.I

312

FAZAKAS ILDIKO MELINDA

Cugir nr.6/16

26.05.1986

Permanent

2

GR.I

313

FAZAKAS J ROZALIA

Pacii 72/17

28.02.1942

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

314

FAZAKAS REZSO MARTIN

Cisnadiei 7/7

05.04.1942

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

315

FEICHTER ERZSEBET

Dîmbu Pietros 12/25

23.02.1972

07.12.2005

2

GR.I

NEVAZATOR

316

FEICHTER R.ILDIKO

Infrâtirii 1/105

10.02.1965

27.07.2006

2

GR.I

317

FEJER ZSOMBOR

1 Dec. 1918 nr. 206/28

14.03.1970

Permanent

2

GR.II

318

FEKETE ELLA

Al Carpati nr. 45/9

14.03.1960

15.12.2005

2

GR.II

NEVAZATOR

319

FEKETE IRINA

T. Vladimirescu nr.90

22.10..1951

Permanent

2

AS.PERS.

320

FEKETE ISTVAN

Parangului nr. 58/5

05.01.1986

21.04.2006

2

GR.II

321

FEKETE MARIA

Ramurele 37/14

20.06.1954

Permanent

2

GR.II

322

FEKETE MARTIN

Bd. 1848 nr.11/40

20.10.1948

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

323

FELFALUSI EVA

Pandurilor 62/34

13.08.1968

05.05.2006

2

AS.PERS.

324

FELFALUSI MIHALY ISTVAN

Pandurilor nr.62/34

05.10.1996

05.05.2006

2

GR.I

325

FERENCZI IRINA

Bd. 1848 nr.11c/3

26.12.1950

Permanent

2

GR.II

326

FILIP COSMINA

Ion Buteanu nr. 7/4

03.12.1978

21.09.2006

2

GR.II

327

FILIP LAURA MARIA

Parangului nr. 6/36

16.07.1976

09.12.2005

2

GR.II

328

FISCUTEAN ADRIANA

Rovinari nr. 47b/60

31.10.1971

19.04.2006

2

AS. PERS

329

FISCUTEAN BOGDAN ADRIAN

Rovinari nr. 47b/60

07.01.1990

19.04.2006

2

GR.I

330

FLOREA N. CORNELIA

Bd 1848 22/14

15.05.1947

07.07.2006

2

GR.II

331

FLOREAN IOAN

Rozmarinului 12/12

07.01.1952

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

332

FLOREAN MARIANA

Rozmarinului 12/12

02.02.1952

Permanent

2

AS.PERS.

333

FODOR VICTORIA MARIA

Muncii nr. 23/6

19.05.1955

Permanent

2

AS. PERS

334

FOGARASI A.KATALIN

Petru Maior 2/3

24.11.1943

Permanent

2

GR.II

335

FOGARASI M.ENIKO

Bd 1848 29/10

11.11.1965

19.09.2006

2

GR.II

336

FOLDESI AKOS FERENCZ

Rovinari nr. 49/81

01.08.1992

06.06.2006

2

GR.II

337

FRANDES CLAUDIA CORNELIA

St. Cicio Pop nr. 23/9

04.09.1985

31.03.2006

2

GR.II

338

FRANDES VASILE

Hunedoara nr. 13/2

08.06.1957

Permanent

2

GR.II

339

FRISAN MARIA

Lacrâmioarei 24

03.11.1958

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

340

FRUNZA L.GEZA

Narciselor 6/19

10.08.1946

31.07.2006

2

GR.II

341

FULOP IREN

Matei Corvin 17

30.07.1942

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

342

FULOP A.LEVENTE

Hunedoara 12/11

22.05.1971

Permanent

2

GR.II

343

FULOP A.LORAND

Hunedoara 12/11

29.04.1975

Permanent

2

GR.II

344

FULOP ALEXA

Savinesti nr. 26/2

26.07.1952

Permanent

2

AS.PERS

345

FULOP ATTILA BARNA

Aradului nr. 6-8/33

18.09.1981

10.04.2006

2

GR.II

346

FULOP BEATA OTTILIA

Constructorilor 15/5

28.02.1987

29.03.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

347

FULOP CATALINA

1 Dec. 1918 148/44

11.12.1952

Permanent

2

AS.PERS.

348

FULOP ELENA

Savinesti nr. 26/2

15.03.1956

Permanent

2

GR.I

349

FULOP ERNO

Parângului 18/16

16.06.1941

30.04.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

350

FULOP ILIANA

Parângului 18/16

16.06.1942

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

351

FULOP ROZALIA

Ramurele nr. 13/6

05.10.1959

22.09.2006

2

GR.II

352

FUZESI ENIKO

Dîmbul Pietros 12/51

11.11.1975

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

353

GABOR CLAUDIA

St.Cicio Pop 4/8

23.04.1968

17.02.2006

2

AS.PERS.

354

GABOR PAUL ROBERT

St.Cicio Pop 4/8

20.02.1993

17.02.2006

2

GR.I

355

GABOR E.ZSUZSA

Scurta 11

07.08.1968

Permanent

2

GR.II

356

GABOR ERZSEBETH

Livezeni nr. 17/14

16.10.1956

Permanent

2

GR.II

357

GABOR GEIZA

Violetelor nr. 3/20

18.08.1946

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

358

GABOR ILONA

Tineretului 1/32

13.10.1957

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

359

GABOR IRMA

Bd. 1 Dec. Nr. 98/3

17.01.1958

05.09.2006

2

AS.PERS.

360

GABOR KAROLY

Bd. 1 Dec. Nr. 98/3

12.05.1990

05.09.2006

2

GR.I

361

GABOR MINDRA

22 Dec 1989 nr. 158/B

24.09.1988

08.09.2006

2

GR.I

362

GABOR ZSUZSANNA

B-dul 1848 65/38

28.12.1988

13.06.2006

2

GR.I

363

GABUDEANU LIVIU

Bd.1848 nr. 91/10

23.01.1942

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

364

GAL ATTILA KALMAN

Magurei nr.27/7

03.04.1996

21.04.2006

2

GR.I

365

GAL C ILDIKO

Koos Ferencz 10/19

27.01.1954

21.03.2006

2

GR.II

366

GAL ENIKO TIMEA

Bul 22 Dec. 1989 36b/59

23.11.1992

09.05.2006

2

GR.I

367

GALAN IBOLYA EDIT

Aleea Carpati nr. 41/58

04.12.1960

22.12.2005

2

GR.II

NEVAZATOR

368

GEORGESCU ANA

Rovinari nr. 26B/32

11.12.1955

30.11.2005

1

GR.II

NEVAZATOR

369

GEORGESCU ANDRADA

Calimanului nr. 20

26.11.1987

14.06.2006

2

GR.II

370

GEORGESCU ANGHEL

Gh. Doja nr. 48/27

10.05.1954

13.01.2006

2

AS.PERS

371

GERGELY GIZA

Trotusului nr. 12

17.05.1942

14.02.2006

2

GR.I

372

GHIRBE T.LACRAMIOARA

Ion Buteanu27/40

03.03.1950

Permanent

2

GR.II

373

GHIURCA ADRIANA

Rovinari nr. 34/37

25.08.1964

16.11.2005

1

GR.II

374

GIDOFALVI EMESE

Cutezantei nr. 39/5

12.01.1984

Permanent

2

GR.I

375

GIDOFALVI JOZSEF

Cugir nr. 2/8

27.05.1973

Permanent

2

GR.II

376

GLIGOR V RODICA

Margaretelor 17/17

25.08.1970

14.02.2006

2

GR.II

377

GOMBOS OLGA

Hunedoara nr. 23/18

11.10.1943

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

378

GONDOS ZSUZSANNA RAFAELA

Trandafirilor nr.53/3

18.05.1979

15.07.2006

2

GR.II

379

GOREA AGNES

Eminescu nr. 69

15.07.1955

26.07.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

380

GOREA ANCUTA

Voinicenilor nr. 117

01.06.1985

22.12.2005

2

GR.I

NEVAZATOR

381

GOREA RARES DANIEL

Muncii nr. 25/12

02.05.1989

18.07.2006

2

GR.I

382

GRAEF ZSOLT

Aradului nr. 10-12/33

26.04.1982

Permanent

2

GR.II

383

GRAUR ANA

Bd. 1848 nr. 22/27

02.05.1954

15.12.2005

2

GR.II

384

GRAUR ELENA

L.Rebreanu nr.37 B/6

22.09.1974

30.06.2006

2

AS.PERS

385

GREABU LILIANA SILVIA

Bd. 1848 nr. 24/33

08.07.1989

02.06.2006

2

GR.I

NEVAZATOR

386

GREKUJ LAJOS

Petru Dobra nr.36/2

11.03.1972

Permanent

2

GR.II

387

GRITTO LEVENTE

Closca nr. 5

28.07.1980

31.01.2006

2

GR. II

388

GROSSMANN ILEANA

Republicii nr. 21/6

08.04.1954

Permanent

2

GR.II

389

GROZA DUMITRU F.

Petru Dobra 47/14

04.12.1987

17.02.2006

2

GR.I

390

GROZA LUCRETIA

Petru Dobra 47/14

04.11.1967

17.02.2006

2

AS.PERS

391

GROZA VLAD ANDREI

Rodniciei nr. 65/2

26.04.1984

31.03.2006

2

GR.II

392

GRUITA IOAN

Depozitelor nr. 8/8

01.03.1948

26.06.2006

2

GR.II

SURDOMUT

393

GYARFAS EVA MARIA

Bobîlna nr. 2A/7

24.11.1944

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

394

GYENGE OLIVIA ERZSEBETH

Godeanu nr.6/3

07.03.1951

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

395

GYERKO F. FERENCZ

Ceahlaunr.18/12

11.01.1949

Permanent

2

GR. II

SURDOMUT

396

GYOR OLGA

Brasovului nr. 3/10

11.05.1945

Permanent

2

GR.II

397

GYOR PETRU

Hunedoarei nr. 17/10

13.08.1944

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

398

GYOR S ANNA

Hunedoara nr. 17/10

11.01.1942

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

399

GYORFI MOZES

Viitorului 11/21

23.02.1969

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

400

GYORFI ANNA MARIA

Gh. Doja 187/17

10.12.1994

05.05.2006

2

GR.I

401

GYORFI ILONA

Gh. Doja 187/17

16.09.1968

05.05.2006

2

AS.PERS

402

GYORFI P.JULIA

Bd 1848 nr.23/34

02.11.1967

Permanent

2

GR.I

403

GYORGY ALEXANDRU

Sîrguintei 11/1

21.05.1947

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

404

GYORGY D.LASZLO

Ion Buteanu 24/18

23.08.1945

30.03.2006

2

GR.II

405

GYORGY ERZSEBET EVA

Rovinari nr. 28b/10

23.12.1971

Permanent

2

AS. PERS

406

GYORGY IULIA ANNA

Voinicenilor nr. 129/2

29.04.1956

Permanent

2

GR.II

407

GYORGY MARIA OLGA

Transilvania nr. 54/10

24.10.1944

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

408

GYORGY MOZES I.ILEANA

Parîngului42/15

01.01.1948

Permanent

2

GR.II

409

GYORGY T.MARIA

Sârguintei 11/1

24.03.1946

15.07.2006

2

GR.II

410

GYORGYI ATTILA

Ramurele nr. 13/4

16.12.1976

Permanent

2

GR.I

411

HABERPURSCH I.GERHARDT IULIU

Livezeni33/6

26.12.1950

Permanent

2

GR.II

412

HAIDAU COZMA

Koos Ferencz nr.4/40

27.10.1960

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

413

HAJDU F.ILONA

LivezeniI 37/6

01.01.1957

Permanent

2

GR.I

414

HAJDU L.CSILLA

Cutezantei 1/2

26.04.1976

26.09.2006

2

GR.II

415

HAJLAK MAGDALENA

Hunedoara 22/11

14.06.1946

Permanent

2

GR.II

416

HAJNAL ZSUZSANNA

Ramurele nr. 25 /10

02.07.1985

07.06.2006

2

GR.II

417

HALASZ LORAND

Gh. Doja 187A/11

07.07.1994

13.01.2006

2

GR.I

418

HALASZ ZSUZSANNA

Gh. Doja 187A/11

21.08.1968

13.01.2006

2

AS.PERS.

419

HALAT MARIA

Viitorului 21/10

14.06.1962

Permanent

2

AS.PERS

420

HALMAGYI ESZTER

Ceahlau 22/17

15.06.1974

07.04.2006

2

AS.PERS

421

HALMAGYI JOLAN

Parângului nr.44/19

06.09.1949

28.02.2006

2

GR. II

NEVAZATOR

422

HAMAR EVA

Koos Ferencz nr. 11/13

31.10.1951

Permanent

2

AS.PERS.

423

HANCU V.VIRGIL CAMIL

Ion Buteanu 8/20

05.06.1966

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

424

HANG V.ANTONELA NARCISA

Pandurilor 81/6

19.10.1973

Permanent

2

GR.II

425

HANGU BOGDAN

Decebal 26/2

24.05.1988

02.02.2006

2

GR.I

426

HANGU VICTORIA ELENA

Decebal 26/2

25.08.1962

02.02.2006

2

AS.PERS.

427

HAPAU CORNELIA

Parângului nr.64/9

04.11.1946

Permanent

2

GR. II

NEVAZATOR

428

HARASEMIUC V TABITA

Progresului 3/3

07.05.1963

Permanent

2

GR.I

429

HARFAS ANA

Bd. 1 Dec. 208

24.04.1959

Permanent

2

AS.PERS.

430

HARKO ANDREI

Surianu nr. 10/12

15.06.1944

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

431

HARKO IDA

Surianu nr. 10/12

29.10.1945

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

432

HARSAN I.REMUS ADRIAN

Muncii 10/14

22.11.1986

06.12.2005

2

GR.II

433

HEGHBELI LUCIAN GABRIEL

Ion Mihut 4/12

04.08.1984

Permanent

2

GR.I

434

HEGHBELI AURELIA

Ion Mihut 4/12

04.08.1984

Permanent

2

AS.PERS.

435

HEGYI P.IULIANA

Parângului 41/6

01.11.1944

07.11.2005

1

GR.II

436

HEJAS ARPAD

Parângului 3/5

19.02.1944

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

437

HEJAS AUREL

Iuliu Maniu 4

15.11.1979

Permanent

2

GR.II

438

HENTER C.IRINA

Magurei 17/5

06.10.1947

Permanent

2

GR.II

439

HIERZENBERGER TATIANA SANDAL

Bd. 1 dec. 1918 nr. 21/7

21.04.1975

Permanent

2

GR.II

440

HOCHMAL E.PETER

Train Mosoiu 7

01.11.1971

Permanent

2

GR.II

441

HOGYES SZABOLCS GYULA

B-dul 1848 25/42

22.08.1988

30.06.2006

2

GR.I

442

HOGYES IULIU BELA

B-dul 1848 25/42

27.07.1949

30.06.2006

2

AS.PERS.

443

HOKA ANTON

Bd.22 Dec. 1989 nr.16/6

20.11.1955

Permanent

2

GR. II

444

HOLLSCHWANDER IOAN EMIL

Godeanu nr. 11/12

13.06.1994

31.05.2006

2

GR.I

445

HOMPOTH MARIA

Hunedoara nr. 19/31

29.06.1941

Permanent

2

GR.I

446

HORVATH EMMA

Ion Buteanu nr. 40/18

30.01.1971

07.04.2006

2

GR.II

447

HOSU O.ONISIE HOREA

Ctin Romanu Vivu 4/7

24.12.1956

Permanent

2

GR.II

448

HOTA MARIUS

Sec. Martiri nr. 6b/5

18.04.1976

Permanent

2

GR.II

449

HOTA OCTAVAIN EMIL

Cutezantei 19/9

01.04.1981

Permanent

2

GR.II

450

HURDUGACIU MARIA

Livezeni 53/15

08.02.1955

Permanent

2

AS.PERS.

451

HUSZAR I. ROZALIA

30 Dec. nr.8

20.04.1976

22.09.2006

2

GR.I

452

HUTANU SILVIA

Aleea Comisa nr. 18/31

02.09.1941

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

453

HUZUM CATALINA

Petru Maior 6/7

18.07.1987

03.03.2006

2

GR.I

454

HUZUM AURICA

Petru Maior 6/7

19.03.1964

03.03.2006

2

AS.PERS.

455

IACOB ANGELA

Vasile Lucaciu nr. 3/14

11.09.1948

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

456

IACOB VASILE

Vasile Lucaciu nr. 3/14

27.09.1945

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

457

IGNAT MARCEL

Pandurilor nr. 14/6

09.09.1970

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

458

IGNATH P.PETER

Hunedoara nr.2/27

05.02.1968

Permanent

2

GR. II

459

INCZE LAJOS

1 Dec. 1918 nr. 215/118

10.07.1943

21.02.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

460

IOANCIO ANDRADA NICOLETA

Gh. Doja nr. 60

22.10.1980

04.03.2006

2

GR.II

461

IONITA F.VASILE

Decebal nr.32/6

27.06.1953

19.09.2006

2

GR.II

462

IONITA V.GYONGYI ANA

Decebal nr.32/6

06.02.1954

Permanent

2

GR.I

463

IOSIB DAN

Petru Dobra nr. 39/11

16.09.1967

Permanent

2

GR.II

464

IOSIB VICTOR ANTON

Parângului 34/15

24.01.1952

Permanent

2

GR.II

465

IPO BEATRIX

Chinezu 27/1

09.01.1983

Permanent

2

GR.I

466

IPO EMA

Chinezu 27/1

12.04.1944

Permanent

2

AS.PERS

467

ISTOK ROZALIA

Hunedoara nr. 34/24

07.02.1951

Permanent

2

GR.I

468

ISTRATE MARIA

Al. Carpati nr. 37/89

28.08.1941

04.07.2006

2

GR.I

469

ISTVAN MARIA MAGDOLNA

Grigorescu 4 B/20

15.07.1958

Permanent

2

AS.PERS

470

ISZLAI IULIANA

Godeanu 40/19

12.06.1943

Permanent

2

GR.I

471

ISZLAI NISTOR C.

Brașovului nr. 1/914

03.11.1946

Permanent

2

GR.I

472

ISZLAI EVA

Transilvania nr. 13/15

24.10.1952

Permanent

2

GR.I

473

JAKAB B.BELA

Gh Doja 44/12

27.03.1952

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

474

JAKAB E.PARASCHIVA

Hunedoara 26/25

02.02.1952

Permanent

2

GR.II

475

JAKAB ENIKO-ANA

Faget 22/18

07.01.1969

Permanent

2

AS.PERS.

476

JAKAB MARIA

Gh. Doja nr.44/12

17.12.1953

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

477

JANCSO EVA

Trotusului nr. 8

03.09.1951

Permanent

2

AS.PERS.

478

JANCSO ISTVAN GERGELY

Trotusului nr. 8

15.10.1980

Permanent

2

GR.I

479

JANI MARIA

Gh. Doja 34A/17

01.02.1955

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

480

JANI LASZLO ENDRE

Mestecanisului nr.29/2

07.04.1955

Permanent

2

GR.II

481

JANOSI KATALIN

Bdul. 1848 19/32

05.02.1976

13.01.2006

2

AS.PERS

482

JANOSI GYORFI CSABA

Cicio Pop 34/1

25.02.1978

28.02.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

483

JANOSI GYORFI JOZSEF ISTVAN

L. Rebreanu nr. 29/2

05.01.1985

23.02.2006

2

GR.II

484

JANOSI GYORFI LEVENTE

St.Cicio Pop 34/1

11.02.1987

21.02.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

485

JANOSI JULIANNA

Petru Dobra nr.1/8

04.08.1945

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

486

JERE EVA

Godeanu nr.9/19

09.10.1955

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

487

JOO IOSIF

Ion Buteanu 8/10

21.08.1941

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

488

JORS M.MIHAI

Hunedoara 12/5

21.06.1962

22.06.2006

2

GR.II

489

JOZSA TIBOR

Ion Buteanu 20/17

08.12.1943

03.02.2006

2

GR.I

490

JUDE L. ANCA-MIRELA

Sirguintei18/43

04.12.1984

31.12.2005

2

GR.II

491

KACSO BELA

Înfratirii nr. 22/4

27.04.1941

Permanent

2

GR.I

492

KACSO ANNA MARIA

Evreilor Martiri 19

07.09.1960

Permanent

2

AS.PERS.

493

KACSO ERNEST

1989.12.22 nr. 61

12.01.1947

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

494

KACSO IZABELLA

Evreilor Martiri 19

16.11.1981

Permanent

2

GR.I

495

KACSO KAROLY

Ion Buteanu nr. 11/15

07.04.1944

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

496

KADAR KATALIN

Bucinului nr. 1/13

04.11.1943

07.12.2005

2

GR.II

NEVAZATOR

497

KADAR MARGIT

Petru Dobra nr. 4/16

10.09.1972

23.05.2006

2

AS.PERS.

498

KALLO G.MARIANA

Bd 1 Dec 1918 nr. 203/11

13.01.1956

Permanent

2

GR.II

499

KALMAN ACATIU

Paringului nr. 46/19

20.11.1945

Permanent

2

GR.II

500

KALMAN TEREZIA

Parangului nr. 46/19

13.10.1952

Permanent

2

GR.II

501

KALO MELINDA

Rovinari nr. 49/87

29.10.1969

Permanent

2

GR.II

502

KANABE VERONICA

Pacii nr. 72/15

08.01.1945

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

503

KANTOR KALMAN

Petru Dobra nr. 30/8

23.09.1971

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

504

KANTOR M MELINDA

Petru Dobra 30/8

05.08.1972

Permanent

2

GR.II

505

KAPAS ZOLTAN

Petru Dobra nr.28/2

12.07.1985

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

506

KARACSONYI ANNA MARIA

Rovinari 20/2

25.02.1968

30.06.2006

2

AS.PERS.

507

KARACSONYI EDUARD

Rovinari 20/2

04.02.1994

30.06.2006

2

GR.I

NEVAZATOR

508

KASZONI ILONA

Dâmdul Pietros nr. 14/12

16.04.1955

08.07.2006

2

GR.II

509

KATAI ROZALIA

Resita nr. 1/20

21.05.1956

25.11.2005

1

GR.II

510

KATONA KLARA

Mioriței 57/24

10.11.1953

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

511

KEDEI ANDRAS ZOLTAN

Resita nr. 2/20

05.04.1974

08.04.2006

2

GR.II

512

KERCSO NOEMI BRIGITTA

Bd 1 Dec. 1918 nr. 126/2

17.05.1981

Permanent

2

GR.II

513

KEREKES ALEXANDRU

B.P.Hasdeu 16E

09.11.1953

14.09.2006

2

GR.II

514

KEREKES ELENA

Ramurele nr. 4/10

07.12.1953

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

515

KERTES DANIELA

Mareșal I. Antonescu 1/3

07.01.1969

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

516

KERTES L.DORIN

Maresal I.Antonescu 1/3

28.06.1970

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

517

KERTESZ A JOZSEF

Lamâitei 11/10

21.01.1943

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

518

KERTESZ F. LETITIA

Lamâitei 11/10

06.12.1941

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

519

KERTESZ ILONA

Parângului nr.13/4

01.02.1951

Permanent

2

GR.I

520

KINCSES KATALIN

Parângului nr. 12/2

28.03.1987

21.03.2006

2

GR.I

521

KIRALY TUNDE

Slatina nr. 7

04.05.1945

Permanent

2

AS.PERS

522

KIS P. ANA

Ion Buteanu nr.28/18

17.05.1953

15.12.2005

2

GR.II

523

KISS ZOLTAN

A.Carpati nr. 55/80

06.05.1977

Permanent

2

GR.I

524

KISS BALINT

Strâmba nr. 32

13.01.1994

04.11.2005

1

GR.I

525

KISS EDITH WOLFGANGES

Ion Buteanu 2/7

22.08.1968

20.04.2006

2

GR.II

526

KISS I. ISTVAN

Prieteniei 5/5

06.01.1984

08.02.2006

2

GR.II

527

KISS IOAN

Negoiului nr. 137

19.03.1969

14.02.2006

2

GR.II

528

KISS IULIA

Primaverii nr.13

26.02.1972

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

529

KISS IULIANA

Aleea Carpati nr. 55/80

24.03.1950

Permanent

2

AS.PERS.

530

KISS P.ANUTA

Petru Dobra 3/4

17.10.1945

Permanent

2

GR.II

531

KISS ROZALIA

Rovinari nr. 49/42

20.07.1957

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

532

KOCSIS ANNA

Ghiocelului nr. 14A

08.12.1968

20.07.2006

2

GR.II

533

KOCSIS MIHAI

Petru Dobra nr. 30/11

13.06.1951

02.11.2005

1

GR.II

NEVAZATOR

534

KOREH FERENC

Bd. 1 Dec 1918 190/32

19.02.1956

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

535

KOROSI ALEXANDRU

Bd 1848 nr.13/26

30.09.1948

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

536

KOROSI D. MARGARETA

Bd 1848 nr.13/26

18.01.1947

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

537

KORTESI MARGARETA

Iosif Hodos nr. 5/3

31.01.1948

Permanent

2

GR.II

538

KOSA FERENCZ

Bd. 1 Dec nr. 215/616

17.11.1941

26.04.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

539

KOSZEGI ILEANA

St. Cicio Pop 32/5

13.01.1947

Permanent

2

GR.II

540

KOSZTA EVA

Morii 29/19

12.06.1963

Permanent

2

GR.I

541

KOVACS IMOLA

Ilie Pintilie nr. 40

15.02.1957

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

542

KOVACS AGNES EVA

Pandurilor nr. 96/2

01.06.1992

15.06.2006

2

GR.I

NEVAZATOR

543

KOVACS ATTILA

Lalelelor nr.11

19.01.1945

02.02.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

544

KOVACS EMANOIL

Godeanu nr. 11/12

04.10.1950

31.05.2006

2

AS.PERS.

545

KOVACS ERIKA

Rovinari 26B /50

24.11.1988

23.06.2006

2

GR.II

546

KOVACS M.EVA ILEANA

Bd 1848 nr.43/4

26.06.1953

Permanent

2

GR.II

547

KOVACS MARIA

1 Dec. 1918 nr. 189/20

20.03.1956

24.05.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

548

KOZI L.MARGIT

Bd 1 Dec 1918nr.197/2

07.07.1965

23.03.2006

2

GR.II

549

KRISTOVICS I. TEREZ

Secerii 11

25.09.1943

22.06.2006

2

GR.II

550

KUN JANOS

Transilvaniei nr. 16/1

09.08.1958

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

551

KURTI ATTILA

Pta Garii nr.5b/16

23.12.1981

Permanent

2

GR.II

552

KUSZTOS IBOLYA

Pta Armatei 32/5

25.03.1954

Permanent

2

AS.PERS

553

LACATUS UTA

Bd. 1848 nr. 50/4

20.07.1971

Permanent

2

GR.I

554

LACZKO LASZLO

Koos Ferencz nr. 21/8

08.18.1942

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

555

LACZKO LILLA GYONGYVER

Petru Dobra nr. 12/12

04.08.1979

Permanent

2

GR.I

556

LAKADAT JUDIT

Koos Ferencz nr. 6/1

04.09.1954

Permanent

2

AS.PERS

557

LAKO MARIA LUMINITA

Libertatii nr. 109/87

06.03.1986

15.11.2005

1

GR.II

558

LASZLO EVA

Muncii nr. 2/1

17.06.1950

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

559

LASZLO STEFAN

Muncii nr. 2/1

19.04.1952

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

560

LASZLO ANDREI

Viitorului 8/6

24.08.1952

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

561

LASZLO ARPAD

Grivita Rosie nr.39/20

04.05.1949

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

562

LASZLO ARPAD

Grivita Rosie nr. 39B/20

14.01.1986

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

563

LASZLO ATTILA

Rodniciei 38/9

13.02.1958

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

564

LASZLO C. COLOMAN

Aleea Carpati nr.2

02.10.1952

Permanent

2

GR. II

565

LASZLO E.ROZALIA

Godeanu 7/10

16.11.1947

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

566

LASZLO F.ERZSEBET

Rodniciei 38/9

07.10.1951

23.05.2006

2

GR. II

567

LASZLO MARGIT

Parângului 38/11

24.09.1955

26.04.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

568

LASZLO OLGA

Vânătorilor nr.14

15.05.1955

Permanent

2

GR.I

569

LASZLO TUNDE ILDIKO

Ceahlau 16/1

17.01.1972

Permanent

2

GR.I

570

LAZAR DOINA OLIMPIA

P-ta Garii 1A/2

26.09.1968

13.01.2006

2

AS.PERS.

571

LAZAR LIVIA

Iosif Hodos nr. 21/1

27.02.1965

Permanent

2

AS.PERS

572

LAZAR N.SILVIU

Armoniei 10/2

31.01.1946

Permanent

2

GR.II

573

LAZAR VASILE

Bd. 1848 nr.23/68

13.07.1950

Permanent

2

GR.II

574

LECHINTAN GRIGORE

Bd. 1848 nr. 63/9

30.12.1951

21.03.2006

2

GR.II

575

LENGYEL S. ISTVAN

Parângului 2/43

01.09.1943

Permanent

2

GR.II

576

LEONTE CLAUDIU EMANUEL

Brasovului nr. 3/54

02.10.1975

14.02.2006

2

GR.II

577

LICA MIHAI FILIMON SIMION

Parângului nr. 48/1

24.05.1973

23.11.2005

1

GR.II

578

LITECZKI MARIA

Grigorescu 4 C/16

16.10.1946

Permanent

2

AS.PERS.

579

LOKODI KAROLY

Bd. 1 Dec. 1918 nr. 49/4

06.05.1943

Permanent

2

GR.II

580

LORINCZ CSILLA

Godeanu nr. 10/4

16.11.1969

21.03.2006

2

GR.I

581

LORINCZI IBOLYA

Cutezantei nr. 18/3

23.01.1941

02.02.2006

2

AS.PERS

582

LUKA JUDITH

Remetea nr. 146

07.02.1949

25.01.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

583

LUKACS TIBOR

Lamîitei nr. 29/7

03.07.1945

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

584

LUKACS ANA

Ceahlau nr. 6/11

08.07.1970

21.09.2006

2

GR.I

585

LUKACS ERIKA

Petru Dobra nr. 20/10

27.11.1992

24.05.2006

2

GR.I

586

LUKACS JUDIT

Petru Dobra nr. 20/10

04.08.1970

24.05.2006

2

AS.PERS

587

LUKACS PIROSKA EVA

N. Grigorescu nr. 13/11

11.02.1970

31.12.2005

2

GR.II

588

LUKACS TUNDE

B-dul 1848 67/12

12.10.1977

Permanent

2

GR.I

589

LUKACS VICTORIA

Ceahlau nr. 6/11

18.05.1951

21.09.2006

2

AS.PERS.

590

LUKACSI SANDOR

Vasile Lucaciu nr. 9/4

02.11.1958

16.05.2006

2

GR.II

591

LUMP TIBERIU

Mestecanisului nr. 6

01.07.1946

26.07.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

592

LUNKA ERZSEBETH

Sarguintei nr. 20/40

12.09.1987

24.02.2006

2

GR.II

593

LUNKA F. PETRU

Petru Dobra 27/19

03.07.1948

23.06.2006

2

GR.II

594

LUP IOLANDA

Mioritei nr. 57b/38

16.09.1951

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

595

LUP V GHEORGHE

Pomicultorilor 16/3

04.07.1949

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

596

LUT EVA

A. Carpatinr. 31/28

16.12.1941

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

597

MADARASZ ROZALIA

Depozitelor nr. 3/39

10.04.1968

29.07.2006

2

GR.I

NEVAZATOR

598

MADARASZ F.MARGIT

Viitorului 19/19

19.07.1941

Permanent

2

GR.II

599

MAGOS ANNAMARIA

P-ta Garii nr. 2A/17

01.02.1974

18.04.2006

2

AS.PERS

600

MAGYARI CRISTINA

Parangului nr. 5/9

30.01.1948

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

601

MAGYARI CSONGOR ZSOLT

Petru Dobra 42/6

13.05.1980

Permanent

2

GR.I

602

MAGYARI ELISABETA MARIA

Petru Dobra 42/6

10.10.1951

Permanent

2

AS.PERS

603

MAGYARI I.MIHAIL

Gh Doja 34/19

08.11.1944

Permanent

2

GR.II

604

MAGYARI IOSIF

înfrățirii nr. 4/25

03.09.1948

Permanent

2

GR.I

605

MAGYARI SANDOR

Liviu Rebreanu nr. 24/2

22.08.1972

Permanent

2

GR.II

606

MAGYAROSI GEZA -TIBOR

Cutezantei nr. 79/8

28.04.1982

29.04.2006

2

GR.II

607

MAIEREAN IRIDON IOANA

Selimbar 1/5

13.05.1985

Permanent

2

GR.I

608

MAIEREAN IRIDON IOSIF

Selimbarnr. 1/5

04.02.1959

Permanent

2

AS.PERS.

609

MAILAT ANA SAROLTA

Bd 1 Dec 1918 nr. 237/20

10.11.1983

16.09.2006

2

GR.II

610

MAILATH GHEORGHE

Gh. Doja nr. 177/33

11.06.1944

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

611

MAJAI A. REGHINA

Muncii 11/8

28.11.1955

07.07.2006

2

GR.II

612

MAJER LASZLO SANDOR

Bd. 1 Dec. 1918 nr. 1/23

08.01.1995

04.05.2006

2

GR.I

613

MAJER ROZALIA

Bd. 1 Dec. 1918 nr. 1/23

15.11.1956

04.05.2006

2

AS.PERS.

614

MAKKAI LASZLO CSABA

Bradului 4/3

19.11.1980

22.04.2006

2

GR.II

615

MAN ANDRADA GHEORGHINA

Rovinari nr. 28A/4

03.04.1989

19.07.2006

2

GR.I

616

MAN NICOLETA

Rovinari nr. 28A/4

08.08.1967

19.07.2006

2

AS.PERS.

617

MANAILA ECATERINA

Ramurele nr. 17/4

09.12.1958

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

618

MANEA C.CRISTIAN ADALBERT

Bd 1 Dec 1918 230/17

13.03.1984

30.03.2006

2

GR.II

619

MANEA JUDITH

Rovinari nr. 22/2

08.04.1969

02.06.2006

2

AS.PERS.

620

MANEA MARIUS MARCEL

Rovinari nr. 22/2

15.11.1990

02.06.2006

2

GR.I

621

MANOILA MARIA

Muncii nr. 33/2

28.11.1953

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

622

MARE OLIVIU

Ramurele 7/26

28.01.1966

28.06.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

623

MARGINEAN NICULINA

Decebal nr. 18 ap. 13

04.11.1962

28.06.2006

2

GR.I

NEVAZATOR

624

MARIAN A.MARIA

Bd 1 Dec 1918 nr.120/16

24.01.1949

Permanent

2

GR.II

625

MARIAN CALIN ALIN

Godeanu nr.22/12

27.04.1978

28.04.2006

2

GR.I

NEVAZATOR

626

MARIAN I. IOSIF STELIAN

Bd. 1 Dec. 1918 nr.120/16

11.03.1981

29.07.2006

2

GR.II

627

MARIAN L. MARIA ANCA

Sârguintei 14/11

14.05.1986

23.05.2006

2

GR.II

628

MARIAN VIOLETA

Godeanu nr.22/12

31.03.1977

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

629

MARICA EMILIAN C.

Bd Maresal I.Ant. nr.13

29.03.1977

Permanent

2

GR.I

630

MARTON A. ILEANA

Bd 1 Dec 1918 nr. 235/38

17.10.1948

Permanent

2

GR.II

631

MARTON CSABA

Bd. 22 Dec. 1989 nr. 12/14

28.07.1955

Permanent

2

GR.II

632

MARTON ENIKO

Pandurilor nr. 96/8

14.05.1972

17.03.2006

2

AS.PERS.

633

MARTON ILONA

Hunedoara 24/15

26.12.1966

Permanent

2

GR.I

634

MARTON IULIANA

Hunedoara nr. 24/4

26.05.1949

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

635

MARTON KATALIN I.

Hunedoara 24/15

10.01.1943

Permanent

2

AS.PERS

636

MASCA E.IULIA-NICOLETA

Livezeni 31/28

20.11.1971

Permanent

2

GR.II

637

MASTICH ILEANA

Aradului nr. 10-12/33

02.05.1949

Permanent

2

AS.PERS

638

MATACHE VIORICA

Hunedoara nr. 21/19

06.07.1950

Permanent

2

GR.II

639

MATE EVA

Armoniei nr. 7/1

21.10.1953

08.07.2006

2

GR.I

640

MATE LENUTA

22 Dec. 1989 47/23

27.04.1955

08.02.2006

2

AS.PERS.

641

MATEAN VASILE

Bd. 1848 nr. 20d/15

26.11.1957

31.07.2006

2

GR.II

642

MATEFI ILONA

Al. Carpati nr. 25/39

11.07.1962

22.12.2005

2

GR.II

NEVAZATOR

643

MATEI ADRIAN

St.Cicio Pop 13/5

30.12.1987

30.06.2006

2

GR.I

644

MATEI VASILE

St.Cicio Pop 13/5

29.08.1964

30.06.2006

2

AS.PERS.

645

MATEI I.IONELA

Parângului 41/24

11.10.1986

17.09.2006

2

GR.II

646

MATEI MARIA

Gloriei nr. 12/1

29.01.1959

29.12.2005

2

GR.I

647

MATHE RALUCA MARIA

22 Dec. 1989 47/23

19.05.1994

08.02.2006

2

GR.I

648

MATHE I.IRINA

Bd 1 Dec 1918 243/11

08.10.1956

Permanent

2

GR.II

649

MATHE JOZSEF

Slatina 21

26.04.1941

Permanent

2

GR.II

650

MATHE K.ILONA

Slatina nr.21/2

10.12.1941

Permanent

2

GR. II

651

MATHE ZSOLT

Mihai Viteazul nr. 21/19

08.03.1961

16.11.2005

1

GR.II

652

MATTERN N.LORAND

K. Ferencz 5/20

05.04.1974

Permanent

2

GR.II

653

MEDESAN LEONTINA VERONICA

Banat nr. 12/12

17.01.1959

14.02.2006

2

GR.I

654

MENYHART EVA

Iuliu Maniu nr. 1/2

29.12.1958

22.12.2005

2

GR.I

NEVAZATOR

655

MERA DRAGOS

Bd.1 Dec. 1918 nr.229/4

10.07.1991

26.04.2006

2

GR.I

656

MERA MARIANA AURICA

Bd.1 Dec.1918 nr.229/4

02.08.1952

26.04.2006

2

AS.PERS.

657

MERUTI FLOAREA

Gh. Doja nr. 179A/27

30.09.1946

20.12.2005

2

AS.PERS

658

MESAROS ANCA VERONICA

Hunedoara nr. 10/26

05.08.1978

30.03.2006

2

GR.II

659

MESZAROS ARPAD

Secerei nr.11

14.07.1967

Permanent

2

GR. II

660

MESZAROS ARPAD SZABOLCS

Secerii nr. 11

31.08.1998

11.06.2006

2

GR.II

661

MESZAROS JUDIT

Rovinari nr. 26/46

23.07.1965

30.06.2006

2

AS.PERS

662

MEZEI TUNDE

Mit. And. Saguna nr.28/2

16.11.1970

14.01.2006

2

GR.I

663

MEZEY VIRAG

Brasovului nr. 8/22

01.04.1965

30.07.2006

2

GR.II

664

MIHAESCU A.FELICIA ANTONIA

Gabor Aron 5

10.10.1954

Permanent

2

GR.II

665

MIHAI MARIA

Petru Dobra 8/13

26.03.1950

16.11.2005

1

GR.II

NEVAZATOR

666

MIHALTE IONUT

Apaductului 50

01.02.1992

03.02.2006

2

GR.I

667

MIHALTE RODICA

Apaductului 50

07.02.1954

03.02.2006

2

AS.PERS.

668

MIHALY ENDRE

Progresului 8/7

25.11.1966

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

669

MIHALY ZSIGMOND

Predeal 41

28.05.1962

Permanent

2

GR.I

670

MIHALY AGOTA

Al. Carpati nr. 3/13

20.07.1970

16.06.2006

2

AS.PERS

671

MIHALY DEAK ELISZABETA

Viile dealului mic nr.37c

18.11.1949

Permanent

2

GR. II

NEVAZATOR

672

MIHALY J.GYULA

Parângului 36/3

21.07.1943

Permanent

2

GR.II

673

MINOR MARIA

Ceangailor nr.2/2

13.09.1949

22.03.2006

2

GR. II

NEVAZATOR

674

MOCZAS ANDREI

Bd.1848 nr. 43/5

22.05.1946

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

675

MOCZAS VALENTINA

Bd. 1848 nr. 43/5

25.08.1950

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

676

MOGA GEORGETA

Rodniciei nr. 53/15

12.11.1975

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

677

MOGA I.EUGENIA

Vulturilor 32/12

04.06.1960

23.06.2006

2

GR.II

678

MOGOS G JOZSEF

Rodniciei 67/11

22.09.1956

Permanent

2

GR.II

679

MOLDOVAN AURELIA

Godeanu 10/19

01.11.1949

Permanent

2

AS.PERS

680

MOLDOVAN MAGDOLNA

Budiului 51

20.08.1955

Permanent

2

AS.PERS

681

MOLDOVAN OLIVIA

Calarasilor nr. 78

15.01.1948

05.04.2006

2

AS.PERS.

682

MOLDOVAN A.SERGIU-ALEXANDRU

Muncii 38/15

08.01.1978

Permanent

2

GR.II

683

MOLDOVAN ANA

St. Cicio Pop 12/11

26.06.1959

Permanent

2

AS.PERS.

684

MOLDOVAN ANA

Petru Dobra nr. 27/3

15.02.1957

Permanent

2

AS.PERS

685

MOLDOVAN ANAMARIA GABRIELA

Bd 1848 nr. 56/26

23.07.1975

Permanent

2

GR.II

686

MOLDOVAN ARPAD

Koos Ferencz nr. 2/9

05.05.1951

25.01.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

687

MOLDOVAN CALIN SERGIU

St. Cicio Pop 12/11

31.03.1982

Permanent

2

GR.I

688

MOLDOVAN CRISTIAN

Petru Dobra 27/3

20.01.1982

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

689

MOLDOVAN DOINA

Gloriei nr. 2/12

14.03.1955

30.11.2005

1

GR.II

NEVAZATOR

690

MOLDOVAN F.LILIANA

I. Buteanu 36/6

07.02.1968

Permanent

2

GR.II

691

MOLDOVAN G GHEORGHE

Parângului 62/18

25.02.1968

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

692

MOLDOVAN HAJNAL KATALIN

Resita 5/16

03.02.1962

30.11.2005

1

GR.II

NEVAZATOR

693

MOLDOVAN I.CORNEL

Gh Doja 60/28

21.03.1941

Permanent

2

GR.II

694

MOLDOVAN IULIANA EVA

Grivita Rosie 35c/11

17.09.1946

Permanent

2

AS.PERS

695

MOLDOVAN MIHAIL

Bd. 1848 nr. 57/39

27.05.1951

30.04.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

696

MOLDOVAN N. MARIA

Viitorului 21/6

16.05.1963

18.02.2006

2

GR.II

697

MOLDOVAN NELIUTA

Sârguintei 25/3

28.12.1966

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

698

MOLDOVAN ROZALIA

Petru Dobra nr. 40/20

28.09.1954

Permanent

2

GR.I

699

MOLDOVAN SIMION

Înfratirii nr. 8/15

01.02.1945

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

700

MOLDOVAN T. MARIA

Parângului nr. 62/18

30.10.1967

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

701

MOLDOVAN V SORIN

Ion Buteanu nr.25/26

10.11.1971

30.03.2006

2

GR. II

702

MOLDOVAN VIORICA

Bd. 1 Dec. 1918 nr. 196/27

10.09.1959

05.05.2006

2

AS.PERS.

703

MOLDOVEANU G.ECATERINA NICOL

EPTarângului 41/44

05.12.1944

Permanent

2

GR.II

704

MOLNAR ANNA

Santana nr. 14

16.07.1968

26.07.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

705

MOLNAR CRISTINA MARIA

Bd. 1848 nr. 39/11

14.08.1980

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

706

MOLNAR CSILLA

1 Dec. 1918 134/3

12.10.1959

Permanent

2

AS.PERS.

707

MOLNAR DALMA

1 Dec. 1918 134/3

15.01.1981

Permanent

2

GR.I

708

MOLNAR ERZSEBETH

Lalelelor nr.19

06.02.1942

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

709

MOLNAR ETELKA

Dâmbovita 7

11.05.1941

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

710

MOLNAR NICOLETA ALEXANDRA

Bd. 1848 nr. 39/19

14.08.1980

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

711

MORAR ELENA

Al Vrancei nr.2/9

20.09.1945

Permanent

2

GR.II

712

MORARIU OLGA MARIA

Fintinei 1

22.04.1941

19.07.2006

2

GR.II

713

MOȘNEAG ROZALIA

Hunedoara nr. 11/30

16.07.1969

23.11.2005

1

GR.II

714

MOTI FLORIAN IOSIF

22 Dec 1989 nr. 158/B

18.01.1989

08.09.2006

2

GR.I

715

MOZES EVA

Lamâitei nr. 10/12

02.04.1971

19.07.2006

2

AS.PERS.

716

MUICA HAJNALKA MAGDOLNA

Busuiocului 1/19

06.04.1942

02.02.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

717

MUICA MARIA

Libertatii 103/23

28.01.1941

Permanent

2

AS.PERS

718

MUJ ROMELIA

Remetea 260/b

08.08.1977

Permanent

2

GR.II

719

MUNTEAN SIMONA

Resita nr. 8/20

21.10.1973

Permanent

2

GR.I

720

MUNTEANU CLAUDIA

Bd. 1 Dec. 1918 nr. 220/7

22.07.1995

10.05.2006

2

GR.I

721

MUNTEANU LETITIA

Bd.1 Dec. 1918 nr.220/7

30.12.1962

10.05.2006

2

AS.PERS.

722

MURAR GHEORGHE

Prieteniei nr. 22/2

08.04.1957

14.07.2006

2

GR.II

723

MURESAN ILONA

Busuiocului nr. 2/39

01.12.1943

Permanent

2

AS.PERS

724

MURESAN LASZLO

Pacii nr. 72/6

28.04.1961

10.12.2005

2

GR.II

725

MURESAN MARIA OLIMPIA

Rovinari nr. 22/10

09.10.1994

20.01.2006

2

GR.II

726

MURESAN P.MARIA

Cutezantei 79/13

29.01.1950

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

727

MURESAN SORIN

Petru Maior 6/6

01.02.1975

Permanent

2

AS.PERS

728

MURESAN CORINA MIOARA

Bd. 1 Dec 1918 nr. 255/6

30.12.1966

31.12.2005

2

GR.II

NEVAZATOR

729

MURESAN SIMION

Cutezantei 79/13

28.06.1941

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

730

MUSCA EUGEN

Infratirii nr. 16/12

27.10.1941

Permanent

2

AS.PERS.

731

MUT ESZTER IZABELA

Victor Babes nr. 14/3

03.05.1974

Permanent

2

GR.I

732

NADRA IULIANNA

Sarguintei 18/43

19.04.1966

27.07.2006

2

GR.II

733

NAGHI MARIA-OLGA

Cugir 7/5

12.08.1967

24.05.2006

2

AS.PERS.

734

NAGHI PETRU STELIAN

Cugir 7/5

05.08.1994

24.05.2006

2

GR.I

735

NAGY LASZLO

Verde 2 A

08.11.1972

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

736

NAGY GYORGY ISTVAN

Budiului 51

16.05.1975

Permanent

2

GR.I

737

NAGY PARASCHIVA

Magurei 17/12

10.10.1960

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

738

NAGY D.EDIT

Gloriei nr. 10/3

14.02.1961

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

739

NAGY ELEK MIKLOS

Lamâitei 31/15

29.11.1944

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

740

NAGY EMESE SOFIA

Libertatii nr.60/2

17.03.1945

Permanent

2

GR. II

741

NAGY ERZSEBETH

Al Covasna nr. 9/5

29.04.1941

30.03.2006

2

AS. PERS

742

NAGY F.VIORICA

Prieteniei 13/4

23.06.1949

Permanent

2

GR.II

743

NAGY FR. FRANCISC

Bd.22 Dec. 1989 nr.25/17

30.08.1953

Permanent

2

GR.II

744

NAGY IULIANA

Vasile Lucaciu nr.7 /10

24.12.1958

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

745

NAGY LENKE

Ion Buteanu nr. 40/13

09.06.1943

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

746

NAGY M. EVA

Narciselor nr. 8/1

01.01.1947

07.06.2006

2

GR.I

NEVAZATOR

747

NAGY MARGIT

Bartok Bela 8/33

12.06.1941

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

748

NAGY P.ELENA

Cutezanței nr. 37/10

11.10.1954

Permanent

2

GR.II

749

NAGY REKA

Uzinei nr. 10

06.11.1981

16.02.2006

2

GR.II

750

NAGY ROZALIA

Tisei nr. 34/5

15.09.1952

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

751

NAGY S.IOAN

Gloriei 10/3

27.02.1955

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

752

NAGY ST.TIMEA SAROLTA

Covasna 9/5

22.07.1969

Permanent

2

GR.II

753

NAGY SZILARD ARON

Depozitelor nr. 3/28

26.05.1986

18.05.2006

2

GR.II

754

NAGY V.LEVENTE

Crinului 16/4

17.07.1967

Permanent

2

GR.II

755

NAGY VICTOR GYOZO

Republicii nr. 22/27

14.04.1952

Permanent

2

GR.I

756

NAGY ZITA

P. Hasdeu nr. 48/1

03.07.1945

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

757

NASCA TEODOR

Gh Doja 181/37

27.06.1948

Permanent

2

GR.II

758

NASTASI GH.CONSTANTIN OCTAVIA

Nta Armatei nr.30/12

02.05.1962

28.02.2006

2

GR. II

759

NASTE MIHAI VASILE

Bd. 1848 nr. 54/8

08.11.1994

22.06.2006

2

GR.I

760

NASALEAN RADU CALIN

Muncii 31/10

25.07.1971

Permanent

2

GR.II

761

NEAG LETITIA

Gh.Doja 46/25

06.06.1963

Permanent

2

GR.I

762

NEAG LETITIA

Gh. Doja nr. 264

17.08.1941

Permanent

2

AS.PERS.

763

NEAG MIRCEA EUGEN

I. Buteanu 32/6

08.07.1953

Permanent

2

GR.II

764

NEAMTU MARIA

Ceahlau 5/6

15.08.1957

02.11.2005

1

GR.II

765

NECHITA GABRIELA

Al. Constructorilor nr. 7/14

21.03.1976

21.03.2006

2

GR.II

766

NECHITA CARMEN

Livezeni 35/4

20.11.1982

30.11.2005

1

GR.II

NEVAZATOR

767

NECHITA M.ELENA

Livezeni 35/4

02.12.1955

Permanent

2

GR.II

768

NEGEREANU MEZEI SZABOLCS

Ion Buteanu nr. 12/11

08.10.1995

07.07.2006

2

GR.II

769

NEGHINA CAT ALIN ALEXANDRU

Bd. 1 Dec. 1918 nr. 269/3

30.04.1986

Permanent

2

GR.I

770

NEGREA CARMEN CORNELIA

Gh. Doja 214/2

30.05.1981

Permanent

2

GR.I

771

NEGREA L.OTILIA

Godeanu nr.1/4

27.09.1949

Permanent

2

GR. II

772

NEGREA VIOREL IOAN

Bd. 1848 nr. 20E/42

19.07.1983

Permanent

2

GR.I

773

NEGRUTI FLOARE

Gh. Doja nr. 179/27

30.09.1946

20.12.2005

2

AS. PERS

774

NEMES ADEL

Pandurilor nr. 1b/2

11.15.1991

23.04.2006

2

GR.I

775

NEMES ANGELA

Pandurilor nr. 1b/2

22.05.1968

23.04.2006

2

AS.PERS

776

NEMES ANNAMARIA

V. Lucaciu 5/5

06.04.1979

01.11.2005

1

GR.II

777

NEMES MARIA

V. Lucaciu 5/5

20.12.1949

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

778

NEMET OLIVIA

Armoniei 9/14

14..02.1952

21.07.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

779

NEMETH ECATERINA

St. Cicio Pop nr. 5/10

10.07.1958

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

780

NETEA IOAN IACOB

Rovinari nr. 32C/17

01.04.1987

21.04.2006

2

GR.II

781

NICOARA GABRIELA

Bd. 1 dec. nr. 222/12

06.08.1978

21.02.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

782

NICOARA MONICA

Hunedoara 14/24

17.04.1973

Permanent

2

AS.PERS.

783

NISTOR MARIA

Parîngului nr. 46 /2

25.07.1949

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

784

NISTOR ILIE

Fabrica de zahar nr. 7/19a

02.08.1996

11.06.2006

2

GR.II

785

NOVAC ECATERINA

Pandurilor nr. 32/13

01.05.1949

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

786

NOVAC EUGEN

Moldovei 28A/2

23.04.1944

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

787

NYARADI SANDOR ZOLTAN

Kogalniceanu nr. 4

22.09.1963

Permanent

2

GR.II

788

NYULAS ATTILA

Gh. Marinescu 54/9

01.05.1980

Permanent

2

GR.I

789

OBREJA DUMITRA

Al. Carpati nr. 39/23

16.09.1953

Permanent

2

GR.II

790

OGLEDEAN MARIA

Koos Ferenc 1/12

14.12.1941

Permanent

2

AS.PERS

791

OGLEJA VIORICA

Dezrobirii nr. 43

22.04.1949

Permanent

2

GR.II

792

OLAH JOSIV

Livezeni 19/7

01.12.1957

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

793

OLHO M CEM BATÂKAN

Gh. Doja nr. 48/27

12.01.1992

13.01.2006

2

GR.I

794

OLTEAN OLGA

Hunedoara 22/11

13.08.1955

Permanent

2

GR.I

795

OLTEAN ALEXANDRU

Targului 2/13

09.11.1967

16.03.2006

2

GR.ll

796

OLTEAN DELIA ELENA

Livezeni nr. 33/15

10.10..1985

15.12.2005

2

GR.II

SURDOMUT

797

OLTEAN ERZSEBETH

Bd. 1848 nr. 65/29

27.01..1955

Permanent

2

GR.II

798

OLTEAN MARIOARA

Apicultorilor nr. 19/3

31.01.1954

25.01.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

799

OLVEDI KLARA

Pandurilor 129/10

22.01.1955

Permanent

2

AS.PERS

800

OPREA EUGENIA

Bd.1 Dec. 1918 nr. 120/10

16.02.1953

26.07.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

801

OPREA LUCRETIA

Iosif Hodos nr. 2/11

03.08.1964

Permanent

2

AS.PERS.

802

OPREA TEODOR DUMITRU

Cutezantei nr. 11/21

19.03.1995

29.11.2005

1

GR.II

803

OPRIS MARIA MIHAELA

Ceahlau nr. 10/3

15.10.1968

30.09.2006

2

GR.II

804

ORBAN DEZSO

Godeanu nr. 7/16

10.01.1944

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

805

ORBAN M. MIHALY

Lacramioarei nr. 16/1

29.04.1967

Permanent

2

GR. II

806

ORBAN MARIA MAGDOLNA

Ion Creanga nr. 5/5

14.12.1979

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

807

ORBAN VIORICA

Godeanu nr. 7/16

24.02.1949

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

808

OREIAN VIRGILIULUS T

Bd.1 Dec. 1918 nr.202/11

29.05.1962

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

809

ORMENISAN LASZLO

Gh. Doja nr. 199

27.12.1943

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

810

ORMENISAN MARIA

I. Hodos 15/6

08.10.1954

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

811

ORMENISAN ZSOLT

I. Hodos 15/6

08.01.1954

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

812

OROIAN PAULINA

Cisnadiei nr. 7/4

14.01.1968

Permanent

2

GR.II

813

OROS VERONICA

Ceangailor 3

03.12.1950

Permanent

2

AS.PERS.

814

OTVOS G.GERGELY LASZLO

Sg.Maj. Ghiurghi nr.51

11.12.1960

Permanent

2

GR. II

815

OTVOS R.ROZALIA

Depozitelor 2/112

22.11.1940

Permanent

1

GR. II

816

PACO HAJNAL

Ceahlaunr.14/2

06.05.1973

Permanent

2

AS.PERS.

817

PALKO P ROZALIA

Parângului 41/18

12.11.1951

Permanent

2

GR.II

818

PÂNCA ANA MARIA

Bd. 1848 nr.45/1

22.09.1977

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

819

PÂNCA DOREL

Bd. 1848 nr. 45/1

28.02.1974

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

820

PANTEA ELISABETA

St. Cicio Pop nr. 23/2

15.02.1947

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

821

PANTEA IOAN

Stefan Cicio Pop nr.23/2

20.11.1941

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

822

PANTEA ROLAND

Hunedoara nr. 22/2

11.08.1985

Permanent

2

GR.II

823

PANTI VALERIA

Bd.1848 nr.32/21

09.07.1951

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

824

PAP JOZSEF

Podeni nr. 71

08.12.1982

Permanent

2

GR.I

825

PAPAI F.ATTILA

Hunedoarei 20/9

20.12.1978

22.09.2006

2

GR.II

826

PAPOI FR.CAMELIA SORINA

Sg.Maj. Ghiurghi nr.55

22.03.1968

Permanent

2

GR. II

827

PAPP M REMUS

Bd 1848 nr.59/9

21.07.1978

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

828

PARASCHITA D.GHEORGHE

Bd 1 Dec 1918 nr. 199/43

07.08.1947

Permanent

2

GR.II

829

PASCU I.ILONA

Ion Buteanu nr. 30/15

31.07.1943

07.11.2005

1

GR. II

830

PASCU TOTH KATALIN

Petru Dobra nr. 14/12

09.06.1981

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

831

PERDI ARPAD ATILA

Parangului nr. 37/18

30.07.1944

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

832

PERES HUNOR ATTILA

Cucului nr. 1

08.03.1981

Permanent

2

GR.I

833

PERES STEFAN

Cal. Sighisoarei nr. 11/13

30.07.1950

26.07.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

834

PETE Z. ORSOLYA IBOLYA

Sârguintei nr. 15/8

12.11.1986

02.12.2005

2

GR.II

835

PETERFI ILDIKO

Sighisoarei 17/8

09.03.1959

Permanent

2

AS.PERS

836

PETERFI TIMEA ILDIKO

Sighisoarei 17/8

25.03.1980

Permanent

2

GR.I

837

PETRA I. DORINA

Viitorului nr. 13/5

02.11.1964

Permanent

2

GR.II

838

PETRUT FLOAREA

Înfratirii nr. 8/22

01.10.1948

07.11.2005

1

GR.II

839

PINTICAN MARIA

Muncii 36/8

01.02.1961

02.06.2006

2

AS.PERS.

840

PINTICAN SEBASTIAN

Muncii 36/8

28.09.1989

02.06.2006

2

GR.I

841

POENARU ANGELA

Bd. 1848 nr. 24/12

17.05.1945

26.05.2006

2

GR.I

842

POGOCSAN JANOS

Viile Dealul Budiului nr.49c

11.06.1970

Permanent

2

GR.II

843

POL IULIA LENUTA

Cotului nr. 2

10.02.1980

24.06.2006

2

GR.II

844

POL SILVIA

Hunedoara nr. 27/1

30.04.1957

29.04.2006

2

GR.I

845

POMPEL ANNA

Turnul Rosu 1B

02.08.1946

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

846

PONDE MARIN GAVRIL

Transilvania nr. 5/4

09.02.1960

Permanent

2

GR.I

847

POP STEFANIA DANA

Cutezantei nr. 75/2

28.07.1968

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

848

POP GHEORGHE

Sîrguintei 20/13

16.03.1954

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

849

POP LOREDANA

Cisnadie nr. 15/21

26.05.1989

16.05.2006

2

GR.I

850

POP MELINDA

A.Constructorilor nr.9/1

03.04.1974

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

851

POP RALUCA GABRIELA

A. Carpati nr. 37/100

16.07.1987

03.02.2006

2

GR.I

852

POP VIOREL

Gh.Doja 160/30

06.03.1967

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

853

POP CALIN PETRU

Soimilor nr. 15

11.07.1993

06.04.2006

2

GR.I

NEVAZATOR

854

POP EMILIA

Godeanu 36/2

24.11.1945

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

855

POP I.MARIN

Sârguintei nr. 18/33

28.10.1959

Permanent

2

GR.II

856

POP I.SONIA CARMEN

Banat nr. 9/1

20.02.1979

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

857

POP IOANA BIANCA

Pandurilor nr. 2/1

31.12.1987

06.06.2006

2

GR.I

858

POP MARGARETA

Armoniei nr. 1/4

08.03.1949

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

859

POP MARIA

Pandurilor nr. 2/1

13.08.1962

06.06.2006

2

AS.PERS

860

POP P IOAN

Bd 1848 nr. 34/8

05.11.1960

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

861

POP POLICARP

Lamâitei nr. 29/14

14.03.1945

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

862

POP ROMULUS

Viitorului nr. 9/2

29.07.1963

09.05.2006

2

GR.II

863

POP S. DANIELA

Bd 1 Dec 1918 nr.215/416

14.04.1962

Permanent

2

GR.II

864

POP SENIA

Bd 1848 nr.34/8

18.11.1963

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

865

POP SILVIA

Pandurilor nr. 23/16

03.12.1948

30.06.2006

2

GR.II

866

POP VIRGINIA

Gh.Pop De Basesti nr. 16/6

03.06.1948

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

867

POPA ALEXANDRA

Ciugudean nr. 25/1

11.11.1961

28.04.2006

2

GR.II

868

POPA AURELIA

Bd 1 Dec 1918 nr. 108/17

26.11.1959

28.06.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

869

POPA IOAN

Koteles Samuel nr. 12

15.06.1964

26.07.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

870

POPTAMAS STEFAN

Koos Ferencz nr. 19/15

05.08.1942

21.02.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

871

PORTIK KATALIN EDIT

Arany Janos nr. 33/2

12.10.1959

29.06.2006

2

GR.II

872

PORTIK SZABO ANNA

Crisan nr. 6/2

11.07.1942

Permanent

2

AS.PERS

873

POTH I. GABRIELA

Aleea Carpati nr. 51/7

12.05.1946

Permanent

2

GR.II

874

POTOR DANIELA

Margaretelor nr. 14A/16

11.11.1970

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

875

POTOR IOAN

Margaretelor nr. 14A/16

14.07.1968

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

876

POTRA IOANA CRISTINA

George Enescu nr. 4a/2

17.04.1975

26.09.2006

2

GR.II

877

PRECUP MARIA

Rodniciei nr. 41/12

11.11.1953

02.12.2005

2

GR.I

NEVAZATOR

878

PRECUP RODICA

Rodniciei nr. 41/12

21.04.1983

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

879

PRECUP SIMION

Rodniciei nr. 41/12

30.10.1951

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

880

PREPELITA ANA

Pandurilor nr. 47/9

26.03.1944

Permanent

2

AS.PERS.

881

PRODAN CSABA

Godeanu nr. 9/11

10.11.1987

13.01.2006

2

GR.I

882

PUBLIK ALIZ

Ion Buteanu nr. 30/11

26.11.1986

Permanent

2

GR.I

883

PUBLIK ANNA

Ion Buteanu nr. 30/11

15.04.1962

Permanent

2

AS.PERS.

884

PUCZI KOZAK JANOS

Rovinari nr. 26/30

16.07.1996

21.09.2006

2

GR.I

885

PUNGEA ENIKO

Prutului nr.1

23.02.1981

Permanent

2

GR.II

886

PUNGEA RODICA MARINELA

Depozitelor nr. 6/19

17.09.1967

11.01.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

887

PURCAR GHEORGHE

Libertatii nr. 111B/77

26.02.1958

15.12.2005

2

GR.I

888

PUSCARAU ILEANA

Libertatii nr. 60B/17

14.01.1947

Permanent

2

GR.II

889

PUSKAS CATALINA

Transilvaniei nr. 49/3

11.01.1959

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

890

PUSKAS LUDOVIC

Transilvaniei nr. 49/3

22.09.1948

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

891

RADO AGNETA

Koos Ferencz nr. 9/4

21.12.1948

07.12.2005

2

GR.II

NEVAZATOR

892

RADU CORNEL DAN

Bd. 1848 nr.32/21

18.03.1961

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

893

RADU MARIA ELENA

Crisului nr. 3 A

01.09.1982

Permanent

2

GR.I

894

RADULY GYULA

Rodniciei nr. 63/6

06.04.1968

Permanent

2

GR.I

895

RADUT SORIN ADAM

Targului nr. 12/5

08.07.1988

22.06.2006

2

GR.I

896

REMAN F.BALINT

Savinesti nr.14/25

07.11.1941

Permanent

3

GR. II

897

RETEGHI I. EUGENIA

K. Ferencz 21/28

25.05.1947

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

898

REU I. GEORGETA-DORINA

Busuiocului 2/28

22.04.1947

Permanent

2

GR.II

899

REZMIVES VIOLETA

Trotusului nr. 9/1

30.10.1973

Permanent

2

GR.I

900

RIMBA ELISABETA

Hunedoara nr. 14/24

11.07.1941

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

901

ROMAN CODRUTA ANGELA

Rodniciei nr.35/6

07.04.1959

Permanent

2

GR. II

NEVAZATOR

902

ROMAN M.MIHAIL

Rodniciei nr. 35/6

22.09.1952

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

903

ROSCA AUREL

Hunedoara nr. 22/4

12.07.1966

22.02.2006

2

GR.II

904

ROSCA IOAN

Argesului nr. 16/50

28.11.1953

Permanent

2

AS.PERS.

905

ROTARU MARIA

Cutezantei nr. 13/22

17.06.1961

16.11.2005

1

GR.II

NEVAZATOR

906

RUS ALEXANDRU

Calea Sighisoarei nr.11/6

14.05.1994

06.04.2006

2

GR.I

907

RUS FELICIA

Calea Sighisoarei nr. 11/6

24.06.1964

06.04.2006

2

AS.PERS

908

RUS GHEORGHE

Rozmarinului nr. 8/5

08.03.1962

21.02.2006

2

GR.I

NEVAZATOR

909

RUS I.EVA

Moldovei 28/7

23.09.1944

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

910

RUSU ROZALIA

Cugir nr. 4/31

17.02.1952

Permanent

2

GR.II

911

RUSZI ZSOLT

Magurei nr. 11/14

30.09.1979

Permanent

2

GR.II

912

RUTA IACOB

Bd. 1 Dec. 1918 nr.2/11

05.03.1944

27.03.2006

2

GR.I

913

SABAU MIHAELA

N. Grigorescu nr. 29/7

18.04.1986

15.11.2005

1

GR.II

914

SALA SILVIA ELENA

Ciucului nr 7A

01.07.1951

21.03.2006

2

GR.II

915

SALAT IOAN

Bd 1 Dec 1918 nr. 205/6

28.06.1947

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

916

SAMA FIRUCA

Prutului 5

21.07.1949

Permanent

2

AS.PERS.

917

SAMSODEAN ELENA

Pta Garii nr. 5/18

13.05.1949

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

918

SANDOR D CRISTIAN

Republicii 23/22

01.09.1983

Permanent

2

GR.II

919

SANDOR Z JUDIT

Justitiei 2

09.04.1962

Permanent

2

GR.II

920

SANDRU CRISTINA MARILENA

T. Vladimirescu 63/13

12.03.1969

Permanent

2

GR.II

921

SANDRU IOANA

Violetelor nr. 3/1

31.01.1946

08.11.2005

1

GR.II

922

SANDRU MARIUTA

Lamâitei nr. 21/11

25.03.1950

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

923

SANTA ANTAL

Godeanu nr. 11/2

07.04.1956

26.11.2005

1

GR.II

924

SANTA ESZTER

Aleea Comisa 18/19

08.10.1941

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

925

SANTA MARIA

Gh Doja nr. 44/14

11.06.1954

10.05.2006

2

GR.II

926

SANTA SIMONA VIRGINICA

Bd. 1848 nr. 11/30

13.06.1983

16.06.2006

2

GR.II

927

SARHOS A.SANDU

Pandurilor 39/6

12.02.1946

Permanent

2

GR.II

928

SAULEAN IOAN

Pandurilor nr. 137/2

05.05.1941

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

929

SCHOTSCH I.GERTRUD

Hunedoara 34/14

14.05.1946

Permanent

2

GR.II

930

SFARIAC MARIA

Ceahlau nr. 16/13

27.06.1942

Permanent

2

AS.PERS

931

SIDERIAS DOREL ADRIAN

Koos Ferencz nr. 1/315

14.01.1965

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

932

SIDO J.ILDIKO

Godeanu 11/9

14.11.1966

Permanent

2

GR.II

933

SIKLODI ILONA

Pandurilor 83/1

10.04.1945

Permanent

2

AS.PERS

934

SIKLODI IBOLYA

Armoniei nr. 12/11

20.07.1951

Permanent

2

AS.PERS.

935

SIKLODI IBOLYA CSILLA

Banat nr. 29/12

11.06.1969

Permanent

2

GR.II

936

SIMO L.EMESE

Ceahlau 6/18

03.10.1976

Permanent

2

GR.II

937

SIMON A.ALEXANDRU

Prieteniei 6/8

23.03.1952

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

938

SIMON CSABA

Infratirii 10/13

06.07.1967

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

939

SIMON ELIZA

Pandurilor nr. 18/1

19.06.1943

Permanent

2

AS.PERS.

940

SIMON I.ZSUZSANNA

Prieteniei 6/8

22.12.1956

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

941

SIMON LENKE

Cugir nr. 8B/29

09.01.1945

Permanent

2

GR.II

942

SIMON LENUTA

Ceahlau 20/12

02.12.1944

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

943

SIMON MARIA

Baraganului nr. 16/7

19.02.1960

21.02.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

944

SIMON NYARADI IULIANA

Bul 1848 nr. 44/25

03.07.1952

Permanent

2

GR.II

945

SIMON RICHARD

Ceahlau nr. 22/17

31.01.1994

07.04.2006

2

GR.I

946

SIMON TIBOR

Ceahlau nr.20/12

11.08.1942

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

947

SIMONCIC G.KATALIN MARIA

Cornisa 9/6

29.06.1965

Permanent

2

GR.II

948

SIMONFI ALEXANDRU

Ciucas nr. 7/35

26.10.1948

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

949

SIPOS ANNAMARIA-SENINA

Gh. Doja nr.152-156/48

13.06.1955

21.03.2006

2

AS.PERS.

950

SIPOS FR.LENUTA

Bd 1 Dec 1918 nr. 232/11

22.08.1947

Permanent

2

GR.II

951

SOCACIU CLARA

Remetea nr. 176

16.07.1947

02.12.2005

2

AS. PERS

952

SOMESAN KINGA

Bd.1 Dec.1918 nr.191/34

21.12.1985

29.11.2005

1

GR.I

953

SOMESAN ELENA

Viitorului 9/2

16.07.1960

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

954

SOMESAN LEVENTE

Bd1Dec. 1918 nr. 191/34

27.08.1955

29.11.2005

1

AS.PERS.

955

SOMESAN GHEORGHE

Bd. 1848 nr. 81/31

14.02.1953

Permanent

2

GR.I

956

SOMODI ERIKA

Ceahlau nr. 24/10

29.04.1943

28.02.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

957

SONEA RODICA VALERIA

Petru Dobra nr. 45/10

19.10.1976

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

958

SOOS ECATERINA

B-dul 1848 nr.48/30

15.05.1945

Permanent

2

GR.I

959

SOOS L.MELINDA ROZALIA

Trandafirilor 39/23

18.01.1960

Permanent

2

GR.II

960

SOOS LASZLO

22 Dec.1989 nr. 1/32

10.08.1979

30.06.2006

2

GR.II

961

SOOS ZS. ZSIGMOND JOZSEF

Armoniei 2/23

05.11.1980

Permanent

2

GR.II

962

SOPOREAN I.MINODORA

Transilvania 15/2

12.04.1957

Permanent

2

GR.II

963

STEFAN VASILE

Ion Buteanu nr. 6/13

26.05.1944

Permanent

2

GR.I

964

STEFAN MARCEL

Lamaitei 10/20

25/08/1967

23.02.2006

2

GR.I

965

STEFAN VASILE OVIDIU

Budiului nr. 46

18.03.1984

Permanent

2

GR.II

966

STICH LUDOVIC

T Vladimirescu nr. 16

23.04.1944

Permanent

2

AS.PERS

967

STINGACIU ALIN IOAN

22 Dec 1989 nr. 158/B

20.08.1990

08.09.2006

2

GR.I

968

STINGACIU ANAMARIA

22.Dec 1989 nr. 158/B

29.11.1988

08.09.2006

2

GR.I

969

STOICA ALBERT

Gh Doja nr. 199/4

25.02.1968

21.03.2006

2

AS.PERS.

970

STOICA LUCRETIA

Al. Cornisa 30/6

16.04.1943

Permanent

2

GR.II

971

STRETE CIPRIAN IULIAN

Bd.1 Dec. 1918 nr. 110/14

21.01.1980

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

972

STRETE FELICIAN

Bd.1 Dec. 1918 nr. 110/14

03.03.1981

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

973

STRETE MARIA

Insulei nr. 19

02.03.1955

21.01.2006

2

GR.II

974

STRETE VALENTINA

N. Grigorescu nr. 17/13

19.06.1978

28.06.2006

2

GR.I

NEVAZATOR

975

STUPAR DANA MARIA

Bd. 1848 nr.20/2

24.09.1983

Permanent

2

GR.I

976

SUCEAVA IOANA

Al. Cornisa nr. 3/7

18.04.1987

31.03.2006

2

GR.II

977

SUCIU A IOAN

Ion Buteanu nr. 27/20

20.03.1947

22.03.2006

2

GR.I

NEVAZATOR

978

SUCIU ANDRA LOREDANA

Iosif Hodos nr. 21/6

14.07.1986

15.07.2006

2

GR.II

979

SUCIU GHE. IOAN

Parângului 8/4

19.01.1942

Permanent

2

GR.II

980

SUCIU IOAN

Cugir 8/11

15.08.1942

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

981

SUCIU LIDIA

Surianu nr. 4/15

24.05.1947

05.07.2006

2

GR.I

NEVAZATOR

982

SUCIU MARIA LIA

Iosif Hodos 21/6

18.05.1964

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

983

SUCIU V.IOAN

Bd 1 Dec 1918 nr.198/28

02.06.1961

Permanent

2

GR.II

984

SUKOSD FLOAREA ELENA

St. Cicio Pop nr. 2/7

27.07.1969

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

985

SUKOSD LASZLO

St. Cicio Pop 5/10

06.03.1966

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

986

SUSTER A.CONSTANTIN

Faget 30/3

28.11.1949

Permanent

2

GR.II

987

SUTO AKOS

Surianu nr. 12/16

02.05.1943

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

988

SZABADI ILEANA

Ceahlau 16/1

25.08.1952

Permanent

2

AS.PERS.

989

SZABADI MARIA MAGDOLNA

Parângului nr. 12/10

05.07.1980

Permanent

2

GR.I

990

SZABADOS GYORGY

Cutezantei 44/2

10.11.1958

22.03.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

991

SZABO EDIT

Lavandei 15/2

18.09.1942

Permanent

2

AS.PERS

992

SZABO MELINDA MAGDOLNA

Transilvania nr. 53/6

15.04.1978

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

993

SZABO ALBERT

Bd. 22 Dec. 1989 nr.27/10

03.01.1945

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

994

SZABO ALBERT

Hunedoara nr. 10/6

08.01.1983

21.01.2006

2

GR.II

995

SZABO ALEXANDRU

Bd. 22 Dec. 1989 nr.42/18

25.11.1950

Permanent

2

GR.I

996

SZABO ANA MARIA

Gh. Doja nr.18

29.06.1976

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

997

SZABO E.ISTVAN

Mioritei 1

15.07.1956

Permanent

2

GR.II

998

SZABO F. FERENCZ

Bd 1848 nr. 43/17

10.12.1952

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

999

SZABO F.ADALBERT

Ceahlau 14/15

19.01.1946

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

1000

SZABO F.ILONA

Bd1848 nr. 43/17

13.02.1955

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

1001

SZABO FOKT CSONGOR

Petru Maior nr. 4/12

23.02.1990

25.04.2006

2

GR.II

1002

SZABO GABRIELLA CSILLA

Ceahlau nr. 6/16

20.11.1970

27.07.2006

2

GR.II

1003

SZABO GHEZA

Bd 1848 nr.81/23

08.01.1951

24.05.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

1004

SZABO GYULA

Voinicenilor nr. 86

22.03.1973

30.07.2006

2

GR.II

1005

SZABO IOAN

Ion Buteanu nr. 11/2

30.07.1951

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

1006

SZABO IOAN

Surianu nr. 8/6

15.07.1947

Permanent

2

GR.II

1007

SZABO IZABELLA

Prieteniei nr. 5/12

14.07.1981

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

1008

SZABO KLARA

Aleea Comisa nr. 19/15

16.06.1942

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

1009

SZABO MAGDOLNA

Al. Carpati nr. 37/78

02.10.1968

Permanent

2

GR.II

1010

SZABO MARIA

Bd. 22 Dec. 1989 nr.27/10

14.02.1948

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

1011

SZABO MARIA

Ceahlau 14/15

01.09.1944

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

1012

SZABO MARISCA

Livezeni nr. 39/2

01.10.1951

Permanent

2

GR.II

1013

SZABO SANDOR

Gh Doja nr. 187A/13

16.01.1944

Permanent

2

GR.II

1014

SZAKAL PIROSKA

Rodniciei 5/3

25.02.1968

Permanent

2

AS.PERS.

1015

SZALO ANDREA

Petru Dobra nr. 12/17

30.12.1995

30.06.2006

2

GR.II

1016

SZASZ JOZSEF ATTILA

Banat 35/10

23.08.1983

Permanent

2

GR.I

1017

SZASZ LASZLO

Hunedoara 4/14

29.03.1973

Permanent

2

GR.I

1018

SZASZ ANGELA

Unomaj nr. 27

22.07.1962

Permanent

2

AS.PERS

1019

SZASZ BARNA

Bd. 1 Dec. 1918 nr. 201/32

17.03.1983

Permanent

2

GR.II

1020

SZASZ CSILLA ROZALIA

Marasti nr. 12/11

11.11.1970

05.05.2006

2

AS.PERS

1021

SZASZ ERIKA

Valea Rece nr. 72

12.06.1975

Permanent

2

GR.II

1022

SZASZ LASZLO

22 Dec 1989 nr. 158/B

06.09.1988

08.09.2006

2

GR.I

1023

SZASZ MARIA

Remetea 213

25.04.1956

22.03.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

1024

SZASZ MELINDA

Ramurele nr.33/5

05.06.1981

Permanent

2

GR.II

1025

SZASZ PETRU

Al Cornisa nr. 28/33

04.11.1950

28.06.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

1026

SZASZ ZSOFIA

Înfratirii nr.7/24

20.03.1982

Permanent

2

GRII

1027

SZATMARY ILDIKO

Moldovei 24/A /8

09.05.1953

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

1028

SZEKELY ILONA

Prieteniei nr. 23/2

16.11.1953

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

1029

SZEKELY TIMEA

Lamîitei nr. 15/1

25.04.1990

18.04.2006

2

GR.I

1030

SZEKELY ATTILA

Bd. 1848 nr. 39/31

05.01.1987

25.04.2006

2

GR.II

1031

SZEKELY JUDIT

Nicolae Balcescu nr. 8/68

29.03.1969

Permanent

2

GR.I

1032

SZEKELY MARGARETA

Nicolae Balcescu nr. 8/68

10.04.1942

Permanent

2

AS.PERS.

1033

SZEKELY MIKLOS

Faget nr. 4/12

07.06.1965

15.07.2006

2

GR.II

1034

SZEKERES D.AGNETA

Savinesti nr.13/14

16.04.1944

Permanent

2

GR. II

SURDOMUT

1035

SZEKERES S.MIHAIL

Savinesti nr.13/14

25.04.1943

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

1036

SZILAGYI EVA

Moldovei nr. 12/6

21.04.1952

Permanent

2

GR.I

1037

SZILAGYI BELA

Armoniei nr. 19/2

22.05.1955

31.05.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

1038

SZILAGYI FERENCZ CSABA

Sârguintei nr. 13/10

05.11.1979

Permanent

2

GR.II

1039

SZILAGYI I. LASZLO

Armoniei nr. 17/14

21.06.1957

Permanent

2

GR.II

1040

SZILAGYI ZSOLT

Parângului nr. 24/3

06.06.1976

Permanent

2

GR.I

1041

SZOCS JOSIF

Petru Dobra nr. 28/17

31.03.1957

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

1042

SZOKE SILVIA

Lamîitei nr. 11 /8

02.01.1944

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

1043

SZOKE HAJNAL

Rovinari nr. 47/9

25.04.1965

Permanent

2

GR.I

1044

SZOKE MARTIN

Partizanilor nr. 24

14.04.1942

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

1045

SZOLOSI MARGARETA

Pasunei nr. 21

20.09.1943

Permanent

2

GR.I

1046

SZOLOSI EVA

Liszt Ferencz nr.1

29.05.1945

Permanent

2

GR.II

1047

SZOMBATFALVI SANDOR

Crisan nr.6/2

05.08.1983

Permanent

2

GR.I

1048

SZOMBATH ISTVAN

Cornisa nr. 20/9

10.09.1982

Permanent

2

GR.I

1049

SZOVERFI ETELCA

Pandurilor nr. 13/14

01.10.1943

20.06.2006

2

GR.II

1050

SZTOJKA G.LIDIA

Budai Nagy Antal nr.1

29.03.1943

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

1051

SZTREDA A.ARPAD CSABA

Bolyai Farkas nr.34

30.10.1960

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

1052

SZTREDA ERZSEBETH

Bolyai nr.34

14.07.1958

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

1053

SERBAN EMILIA

Resita nr. 6/28

03.06.1948

01.06.2006

2

AS.PERS.

1054

SERBAN SERGIU

Rovinari nr. 34D/13

10.02.1993

01.06.2006

2

GR.I

1055

SERBANUT LILIANA

Hunedoara nr.30/11

29.11.1964

Permanent

2

GR.I

1056

STEF ANICA DAMARIS

Hunedoarei nr. 5/7

21.03.1994

09.12.2005

2

GR.I

1057

TAKACS JANOS BELA

Petru Dobra nr.32/13

27.07.1980

Permanent

2

GR.I

1058

TAKACS LASZLO

Cehlau nr.28/13

08.08.1972

22.03.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

1059

TAMAS AURELIA

Salciilor nr.6

26.09.1945

Permanent

2

GR.II

1060

TAMAS IULIANA

Pta Armatei nr.32/22

30.01.1943

Permanent

2

GR. II

NEVAZATOR

1061

TAMAS VASILE

Ramurele nr. 30

10.05.1941

28.09.2006

2

GR.II

1062

TAMASI S.ISTVAN ATTILA

Savinesti nr. 12/6

28.04.1980

26.11.2005

1

GR.II

1063

TANCOS ROMAN VASILE

Parângului nr. 44/15

12.08.1944

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

1064

TANTOS MARIA

Aleea Carpati nr. 37/83

07.07.1941

Permanent

2

GR.I

1065

TAROSY ENIKO

Republicii nr. 11/3

23.10.1983

08.06.2006

2

GR.II

1066

TATAR IOAN

Parângului nr. 31/5

14.01.1957

16.02.2006

2

GR.II

1067

TATAR SANDA

Ialomitei nr. 8/25

26.05.1953

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

1068

TEBAN DOINA

Rozmarinului nr. 56/12

08.05.1967

07.04.2006

2

AS.PERS

1069

TEBAN HORATIU

Rozmarinului nr. 56/12

16.11.1990

07.04.2006

2

GR.I

1070

TEKERES GABRIELLA

Abrudului nr. 17

11.12.1941

21.03.2006

2

GR.I

1071

TILEA AURICA

Bdul 1848 nr. 38/20

21.06.1952

31.05.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

1072

TIMAR NASTASIA

1 Dec. 1918 nr. 132/5

03.10.1913

30.03.2006

2

GR.II

1073

TINTAR V TEODOR

Aleea Carpati nr. 35A/8

05.02.1946

15.12.2005

2

GR.II

1074

TINTI PARDAILAN

Koteles Samuel nr. 12/6

29.04.1972

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

1075

TÎMPA DORINA

Pandurilor nr.129/13

18.05.1957

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

1076

TOCILA GEORGETA

Rodniciei nr. 4/5

21.04.1952

28.09.2006

2

GR.II

1077

TODEA CORNELIA

Cutezantei nr. 6/15

20.05.1962

07.12.2005

2

AS.PERS

1078

TODORAN N.NICULAIE

Rozmarinului 46/7

02.12.1962

Permanent

2

GR.II

1079

TOGOREAN MARIA

Hunedoara 2/B/26

05.04.1947

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

1080

TOKES IBOLYA

Trebely nr.39/5

01.01.1957

Permanent

2

GR.I

1081

TOKES EMMA

Savinesti nr. 14

23.11.1956

Permanent

2

AS.PERS.

1082

TOKES ILONA

Pta Republicii nr.32

12.10.1941

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

1083

TOKES MAGDALENA

Livezeni nr.57/10

13.05.1943

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

1084

TOMA MONICA VALENTINA

Bd. 1848 nr. 83/9

25.12.1947

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

1085

TOMA S.IOAN

Bd 1848 nr.25/6

19.06.1948

Permanent

2

GR. I

1086

TOMOIOAGA MARIA

Al. Cornisa nr. 2/16

13.01.1953

Permanent

2

AS.PERS

1087

TOMOIOAGA RAUL

Al. Cornisa nr.2/16

19.07.1978

Permanent

2

GR.I

1088

TOMPEA MARGARETA

Mioritei 57/41

11.07.1945

30.05.2006

2

GR.II

1089

TOMSA I.MARIA

Magurei nr. 9/6

06.07.1941

Permanent

2

GR.II

1090

TOROK ERZSEBET

Violetelor nr. 6/2

19.03.1945

23.03.2006

2

AS.PERS

1091

TOROK GY.ERZSEBET

Violetelor nr. 6/2

21.02.1968

23.03.2006

2

GR.I

1092

TOROK ILEANA

Lamâitei nr. 27/18

01.05.1955

07.12.2005

2

GR.II

NEVAZATOR

1093

TOROK LASZLO CSABA

Secuilor Martiri nr.5/6

24.02.1961

13.04.2006

2

GR.II

1094

TOROK LASZLO NORBERT

N. Balcescu nr. 25/3

11.12.1985

08.12.2005

2

GR.II

1095

TOROS VIG TIMEA

Hunedoara nr. 28/34

16.07.1979

20.06.2006

2

GR.II

1096

TOTH J. ROBERT ATTILA

Vasile Lucaciu nr. 2/2

16.08.1986

08.07.2006

2

GR.II

1097

TOTORA NICOLAE

Muncii nr. 42/1

30.01.1955

Permanent

2

GR.I

1098

TRIF SANDALA CRISTINA

A.Cornisa nr. 12/34

16.01.1963

Permanent

2

GR.I

1099

TRIF RAMONA VIOLETA

Armoniei nr. 5/5

29.09.1974

28.06.2006

2

GR.II

1100

TRIF VASILE

Bd. 1 dec. 1918 nr. 188/24

25.10.1954

21.03.2006

2

GR.I

1101

TROMBITAS DAVID CSABA

Bd. 1848 nr. 37/215

02.04.1997

19.05.2006

2

GR.I

1102

TROMBITAS MELINDA

Bd. 1848 nr. 37/215

04.09.1969

19.05.2006

2

AS.PERS.

1103

TRUTA GH.GHEORGHE

Bd 1848 nr. 11/44

23.02.1947

Permanent

2

GR.II

1104

TURCU CONSTANTIN

Bd. 1848 nr. 31/5

03.04.1946

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

1105

TUTSEK I ATTILA CSONGOR

Savinesti nr. 14/8

21.02.1978

30.09.2006

2

GR.II

1106

UIFALEAN PETRU

George Cosbuc nr. 15A

26.08.1949

Permanent

2

GR.II

1107

UILACAN MARIA

Livezeni nr. 59/7

29.06.1956

Permanent

2

GR.II

1108

UNGUR IOAN

Pandurilor nr.116/5

04.07.1949

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

1109

URCAN MARCELA

Ceahlaunr. 14/15

21.02.1971

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

1110

URCAN VIOREL TUDOREL

Ceahlaunr. 14/15

15.07.1966

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

1111

URSA LUCICA

Ramurele nr. 4/22

24.02.1954

Permanent

2

GR.II

1112

URSZ STEFAN MARIUS

Bd.1848 nr. 53/43

04.07.1979

Permanent

2

GR.I

1113

VACAR AURELIA

Ramurele nr. 7/18

25.09.1964

Permanent

2

GR.I

1114

VACAR OLIVIA

Rodniciei nr. 2/5

27.08.1954

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

1115

VAD V. ENIKO

I. Buteanu nr. 3/19

08.01.1971

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

1116

VADADI JULIU

Înfratirii nr.12/34

25.04.1952

Permanent

2

GR.II

1117

VAIDA AURELIA

Muresului nr. 8

10.08.1962

17.11.2005

1

GR.II

1118

VAJDA ILONA

Fabricii de Zahar nr.9/9

13.07.1963

17.03.2006

2

AS.PERS.

1119

VAJDA ANNA ROZALIA

Moldovei nr. 14/22

28.06.1944

01.07.2006

2

GR.I

NEVAZATOR

1120

VAJDA REKA

Fabricii de zahar nr. 9/9

08.01.1989

17.03.2006

2

GR.I

1121

VAJDA SUSANA

Bd. 1 Dec. 1918 nr. 223/6

21.03.1947

01.07.2006

2

GR.I

NEVAZATOR

1122

VANYI ROZALIA

St. Cicio Pop nr. 24/13

27.04.1945

07.11.2005

1

GR.II

SURDOMUT

1123

VARAREAN MARIA

Bd.1 Dec. 1918 nr. 247/43

03.12.1942

Permanent

2

GR.I

1124

VARGA GEZA

Bd.1 Dec. 1918 nr. 277/21

20.12.1964

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

1125

VARGA KAROLY

Bd.1 Dec. 1918 nr.

23.02.1960

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

1126

VARGA NANDOR

Plopilor nr. 2

09.07.1971

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

1127

VARGA A.KATALIN

Parângului nr. 8/5

30.04.1957

Permanent

2

GR.II

1128

VARGA ANDREA

A.Carpati nr.35A/24

15.03.1991

21.06.2006

2

GR.I

1129

VARGA FLOAREA CORNELIA

Marasti nr. 29/6

03.12.1968

30.06.2006

2

AS.PERS.

1130

VARGA MARGIT

A.Carpati nr. 35A/24

21.03.1967

21.06.2006

2

AS.PERS.

1131

VARGA PAUL COSMIN

Marasti nr.29/6

01.11.1990

30.06.2006

2

GR.I

1132

VARO LEVENTE

Gh. Doja nr. 181A/11

25.01.1977

20.12.2005

2

GR.II

1133

VARRO ELISABETA

Trandafirilor 33/17

13.06.1947

Permanent

2

AS.PERS.

1134

VASARHELYI ANDREI

Godeanu nr. 10/13

03.03.1950

31.03.2006

2

GR.II

1135

VASILE COSTEL

Cugir nr. 10b/74

25.09.1969

28.09.2006

2

GR.II

1136

VASILESCU I.IOAN

Gh Doja nr.169/1

04.04.1954

Permanent

2

GR.II

1137

VASINCA MARIA

Cutezantei nr.67/8

26.02.1951

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

1138

VASINCA TEODOR

Cutezantei nr. 67/8

31.07.1951

Permanent

2

GR.II

SURDOMUT

1139

VASS ESTERA

Bailor nr. 6

23.03.1949

Permanent

2

AS.PERS

1140

VASS ALEXANDRU

Mimozelor nr. 3/24

24.12.1950

08.06.2006

2

GR.II

1141

VASS BALAZS PETRU

Ceahlaunr.14/2

12.11.1949

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

1142

VASS JUDIT TUNDE

Remetea nr.176

30.11.1993

02.12.2005

2

GR.I

NEVAZATOR

1143

VASS ZOLTAN

Bd. 1 Dec.1918 nr.275/10

24.08.1967

Permanent

2

GR.II

1144

VASU LUCRETIA

Ion Mihut nr. 12/10

30.01.1972

Permanent

2

AS.PERS

1145

VASVARI F.ZITA

Nicolae Balcescu nr.54/10

15.04.1952

Permanent

2

GR. II

1146

VENCZI RITA ANGELA

Rovinari nr. 24/7

17.11.1986

10.02.2006

2

GR.II

1147

VERES TIBOR

Calarasilor nr.104

23.01.1969

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

1148

VERES KLARA IBOLYA

Calarasilor nr. 104

13.09.1970

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

1149

VERES I.IMOLA

Grivita Rosie nr. 16/1

07.09.1980

Permanent

2

GR.II

1150

VERES LASZLO LEVENTE

Libertatii nr.105/48

26.07.1989

11.04.2006

2

GR.I

1151

VERES MARIA MAGDOLNA

Libertatii nr. 105/48

29.10.1967

11.04.2006

2

AS.PERS

1152

VETESI BARNA IULIU

Armoniei nr.20/7

18.03.1953

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

1153

VIDRASAN MARIA

Cugir nr. 10b/1

08.12.1957

22.06.2006

2

GR.II

1154

VINCA IULIU BELA

Strâmba nr.47

13.02.1951

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

1155

VINCA VALERIA

22 Dec. 1989 nr. 30a/22

06.01.1955

Permanent

2

AS.PERS.

1156

VINCZE BELA

Cutezantei nr. 73/7

30.11.1963

15.11.2005

1

GR.II

SURDOMUT

1157

VITALIS MARIA

1 Dec. 1918 nr. 86/10

18.11.1957

Permanent

2

GR.II

1158

VLAIC ANA CANDINA

Brasovului nr. 5/69

27.08.1942

21.03.2006

2

GR.II

1159

VOICA CAROLINA

22 Dec 1989 nr. 158/B

26.06.1989

08.09.2006

2

GR.I

1160

VOICA SZUSZANNA

Grivita Rosie nr. 35C/3

27.04.1942

Permanent

2

GR.II

NEVAZATOR

1161

VOLONCS IRINA VERONICA

Ceahlaunr. 13/7

25.01.1946

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

1162

VRENGHEA SIMONA LIDIA

Sârguintei nr. 1/4

07.05.1991

12.09.2006

2

GR.II

NEVAZATOR

1163

VULTUR EMILIA

St. Cicio Pop nr. 26/9

04.07.1949

13.06.2006

2

GR.II

1164

VUTIA VICTORIA

Moldovei nr. 14A/26

20.04.1951

Permanent

2

GR.II

1165

ZAJZON KAROLY

Livezeni nr. 33/12

04.04.1942

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

1166

ZALANYI EVA

Trandafirilor nr.57/9

04.03.1972

Permanent

2

AS.PERS.

1167

ZAMANT MARIA

Republicii nr. 9/8

24.11.1972

Permanent

2

AS.PERS

1168

ZECES MIHAIL

Prieteniei nr. 3/6

07.12.1955

Permanent

2

GR.I

NEVAZATOR

1169

ZOLD ERZSEBET

Rovinari nr. 47/51

02.02.1945

06.05.2006

2

GR.II

1170

ZOLD SANDOR

Rovinari nr. 47/51

19.06.1954

26.09.2006

2

GR.II

1171

ZSIGMOND G.GYULA

Bd 1848 nr. 43/26

12.01.1977

Permanent

2

GR.II

1172

ZSIGMOND ZSUZSANNA

T Vladimirescu nr. 170C/36

19.01.1942

15.12.2005

2

GR.II

1173

ZUB I.ECATERINA

N Grigorescu nr. 4/11

18.01.1949

Permanent

2

GR.II

Întocmit:

Cseresznyes Ibolya

Pagina 34

Pagina 35

Pagina 36

Pagina 37

Pagina 38

Pagina 39

Pagina 40

Pagina 41

Pagina 42

Pagina 43

Pagina 44

Pagina 45

Pagina 46

Pagina 47

Pagina 48

Pagina 49

Pagina 50

Pagina 51

Pagina 52